2. ALDIZKARIA - 2010eko urtarrilaren 4a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2009ko abenduaren 21ean hartua, Hiriberri Deierriko Kontzejuko Kudeaketa Batzordeko kideak izendatzen dituena.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2009ko abenduaren 21ean hartua, Marañongo Udaleko udalburu-kudeatzailea izendatzen duena.

2144/2009 EBAZPENA, azaroaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, osasun arloko langile diplomadunen Laguntza Espezializatuko Ebaluazio Batzordea aldatzen duena.

Deialdia, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko LZAko mediku izateko 122 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

3200/2009 EBAZPENA, azaroaren 16koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, azaroaren 2ko 3040/2009 Ebazpena aldatzen duena, bertan atzemandako akatsa zuzendu eta epaimahaiaren behin betiko osaera finkatze aldera. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 108 atal, bulego eta unitate parekaturen burutza merezimendu lehiaketa bidez betetzeko deialdia dela-eta, haietako hiruren lehiaketa indarrik gabe utzi, 28 burutza bete gabe utzi eta 77 burutza betetzeko behin betiko zerrendak onetsi ziren.

4628/2009 EBAZPENA, abenduaren 17koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Onkologia Medikoko Laguntza Zerbitzuko buru izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

DEIALDIA, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak abenduaren 17an emandako 240/2009 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko euskara itzultzaile-interpretari izateko 6 lanpostu oposizio bidez betetzekoa.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

419/2009 EBAZPENA, abenduaren 18koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, 2008-2009 ikasturtean, musikako lanbide ikasketen modalitatean, interpretazio-gaitasun onenak izandako ikasleentzako sarirako deialdia egiten duena.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

BERRIKUNTZA, ENPRESA ETA ENPLEGU DEPARTAMENTUA. Iragarkia.

1.7. BESTELAKOAK

111/2009 FORU AGINDUA, abenduaren 16koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, "A-21 Pirinioetako Autobiaren 4. tartea (Judasen Benta-Esa)" eraikitzeko proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzen duena.

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Gora jotzeko errekurtsoak Antolamenduko goi-mailako teknikari izateko hirugarren ariketaren behin betiko emaitzen kontra.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

TUTERA

2009001191 ebazpena, abenduaren 9koa, administrari-ofizial izateko 6 lanpostu huts (C maila) oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdiko izangaien behin betiko zerrenda onesten duena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AGOITZ

Agoizko Udal Planeko 2. sektoreko aldaketa puntuala, administrazioaren isiltasunagatik, hasiera batean onetsirik

CASCANTE

Birzatiketa proiektua, Cascanteko zerbitzu poligonoko AR-7ko 1. sektorean. Behin betiko onespena

Urbanizazio proiektua, Cascanteko zerbitzu poligonoko AR-7ko 1. sektorean. Behin betiko onespena

CASTEJÓN

2010eko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespena

2010eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

DESOIO

Ordenantza fiskala, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Behin betiko onespena

LERGA

2010eko zerga-tasak. Onespena

ORISOAIN

Ordenantza fiskala, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Behin betiko onespena

TULEBRAS

Ordenantza fiskalak eta karga tasak 2010erako.
Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

JUS/3427/2009 Agindua, abenduaren 4koa,
Justizia Administrazioko Izapide Prozesal eta Administratiboko Kidegoan barne igoerako sistema orokorraren bidez sartzeko hautapen prozesua gainditu dutenen behin betiko zerrenda
argitara ematen duena

EBROKO UR KONFEDERAZIOA

Iragarkia. ERREF.: 2009-EXT-1015

ERRIOXA JATORRIZKO DEITURA KALIFIKATUAREN
KONTSEILU ARAUTZAILEA

16/2009 ofizio-zirkularra
2008ko stock kualitatiboaren prozedura operatiboa

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE ESTELLA

Edicto

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto juicio de faltas número 372/2009.
Cédula de citación

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de derivación de responsabilidad solidaria

Resolución de recurso de alzada 31/101/2009/00146/0

Edicto de notificación de la reclamación de deuda
a deudores no localizados