101. ALDIZKARIA - 2006ko abuztuaren 23a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.4. Ebazpenak

753/2006 EBAZPENA, uztailaren 19koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Helduen Oinarrizko Hezkuntzaren zuzeneko modalitatean I., II., eta III. mailako ikasketak eta urrutiko modalitatean III. mailakoak 2006-2007 ikasturterako garatzeko jarraibideak onesten dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

214/2006 EBAZPENA, ekainaren 23koa, Justizia zuzendari nagusiak emana, 2005eko urriaren 27ko lekualdatze lehiaketari dagozkion destinoak esleitzen dituena. Lehiaketa haren bidez lanpostu hutsak eta sortu berriak eskaini zitzaizkien Justizia Administrazioko Kudeaketa Prozesal eta Administratiboaren, Tramitazio Prozesal eta Administratiboaren eta Laguntza Judizialaren Kidego edo Eskaletako funtzionarioei.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

ERABAKIA, 2006ko uztailaren 31koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "Itoizko urtegiko bazterren erabilerak arautzeko plana" udalez gaindiko proiektu sektorial deklaratu, jendaurrean jarri eta jarduketak ukituko dituen alderdien udalei entzunaldia ematen diena, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legea eta Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren prozeduraren ondorioak bete daitezen.

213/2006 EBAZPENA, uztailaren 11koa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenei buruzko azterlanarekin eta gainerako agiriekin bat, Murchanten 9,6 kWP-ko 96 sorgailuko eguzki-parke fotovoltaikoa instalatzeko ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena, Helios, S.L. enpresak sustatua. Parkea Murchateko 1. poligonoko 231., 232. eta 233. lurzatietan izanen da eta sortutako energia alorrean jadanik egina dagoen linea elektriko batetik eramanen du.

1.3.2. Kontratazio administratiboa

143/2006 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Informazioaren Gizarterako zuzendari nagusiak emana, 2006. urtean liburutegi sarean instalatutako AbsysNet liburutegiak kudeatzeko sistemaren 160 lizentzien mantentze-lanak eta laguntza teknikoa, publizitaterik eta lehiarik gabeko prozedura negoziatuaren bidez, "Servicios de Teledocumentación, S.A." enpresari esleitzen dizkiona.

1996/2005 EBAZPENA, abenduaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Iruñeko "Conde Oliveto" zentroa garbitzeko zerbitzua 2006. urterako kontratatzeko lehiaketa publikoa esleitzen duena.

237/2006 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, APRO 52/2006 lehiaketa publikoa esleitzen duena: Nafarroako Ospitaleko Arritmia Unitatea bihotzeko ebakuntzako elektrofisiologiarako material sanitarioz hornitzea 2006. urterako.

1141/2006 EBAZPENA, uztailaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Solchaga Anbulatorio Nagusia NBE-CPI-ra eta oztopo fisiko nahiz zentzumenezkoak kentzeko 4/1988 Foru Legera egokitzeko lanak esleitzen dituena (OB2/2006 lehiaketa).

AKATS EBAZPENA, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak uztailaren 17an eman 737/2006 Ebazpenarena. Horren bidez, Almandozko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoa eraikitzeko obretarako proiektua, gastua eta klausula administratiboen agiria onetsi ziren.

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

120/2006 FORU AGINDUA, abuztuaren 4koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "N-232 errepidearen bikoizketa, 3. tartea: Buñuelgo lotura-herrialdeko muga" proiektuari onespen teknikoa eman eta proiektu horrek ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena. Zerrenda hori foru agindu honetako eranskinean ageri da.

124/2006 FORU AGINDUA, abuztuaren 4koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "NA-132 errepidea zabaldu eta hobetzea. Tartea: Zareko saihesbidea-Oibar/Oibarko saihesbidea" izeneko proiektuari onespen teknikoa eman eta proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena. Zerrenda hori foru agindu honen eranskinean ageri da.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

721/2006 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, gizarte ekimeneko ikastetxeetan obrak egiteko dirulaguntzen deialdiko oinarriak onesten dituena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

576/2006 EBAZPENA, uztailaren 11koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko "Osasun garraioa" sektorerako lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 70/2006).

1.3.6. Beste batzuk

725/2006 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Lizarrako Udalaren "Julián Romano" Musika Eskolaren baimena aldatzen duena, ikasketa gehiago eskaintzeko.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Ingurumen arloko Baimen Osatuaren eskaera, Industrias Alimenticias de Navarra, S.A.k egina.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

CASTEJON

Zirkulazioa eta trafikoa arautzen dituen udal ordenantza behin betikoz onetsirik

MARTZILLA

Enpresak paratzeko inbertsioetarako dirulaguntzak arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
CINTRUENIGO

Jarduera sailkatua. Eskaera

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
ESLABA

Oihan enkantea

GENEVILLA

Usotarako etxolak enkantean

IZKO

Lizitazio iragarkia

Usategiak enkantean

TUTERA

Exekuzio proiektua prestatzeko eta obra zuzendaritzarako lehiaketa, Camino Caritat kaleko eta inguruko kaleetako hornidura eta saneamendu sareak berritu eta zoladura emateko

2.3.5. Beste batzuk
AURITZ

Xehetasun azterlanaren aldaketa. Hasierako onespena

GALAR

Behin betiko likidazio kontua hasiera batean onetsita

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Area de Trabajo y Asuntos Sociales

Resolución de la Delegación del Gobierno en Navarra, por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la construcción de la línea eléctrica aérea a 400 kv, doble circuito, demominada "Castejón-Muruarte", en la provincia de Navarra

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

EDICTO

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

Cédula de citación

Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona

EDICTO

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona

Edicto de notificación

Edicto de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

BARAÑAIN

Notificación de denuncia

Notificación de Sanción

CASTEJON

Notificación de infracción

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

CORELLA

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

Notificación de sanción

FALCES

Edicto de notificación

ORKOIEN

Notificación de infracción

SANGÜESA

Notificación de sanciones

TUDELA

Notificación de denuncia / Propuesta de resolución

VIANA

Notificación de sanción

VILLAVA

Notificación de sanción

Notificación de infracción

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA
RESOLUCIONES

EDICTO

NOTIFICACIONES

EDICTO

RESOLUCIONES

EDICTO

NOTIFICACIONES

EDICTO

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la reclamación de deuda a deudores no localizados

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edictos de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Edicto de notificación de la reclamación de deuda, a deudores no localizados

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/04

ANUNCIO