294. ALDIZKARIA - 2021eko abenduaren 31

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

18/2021 FORU LEGEA, abenduaren 29koa, 2022rako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzkoa

19/2021 FORU LEGEA, abenduaren 29koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa

20/2021 FORU LEGEA, abenduaren 29koa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aldatzen duena.

1.1.2. Foru Dekretuak

121/2021 FORU DEKRETUA, abenduaren29koa, zeinaren bidez zehazten baitira epeen zenbaketarako baliogabeak izanen diren egunak, Nafarroako Foru Komunitatean, 2022. urtean.

1.1.3. Foru Aginduak

142/2021 FORU AGINDUA, abenduaren 15ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez aldatzen baitira 180, 182, 184, 187, 189, 190, 198, 289 eta 296 eredu informatiboak.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

288E/2021 FORU AGINDUA, azaroaren 26koa, Osasuneko kontseilariak emana, Dementziak Artatzeko Adituen Lantaldearen osaera aldatzen duena.

295E/2021 FORU AGINDUA, abenduaren 9koa, Osasuneko kontseilariak emana, Heriotza Duinaren Nafarroako Behatokian parte hartzeko ordezkariak izendatzen dituena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

72E/2021 FORU AGINDUA, abenduaren 22koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, dirulaguntza honen deialdia onesten duena: “MRR Dirulaguntza azpiegitura eszenikoetan eta musikaletan inbertitzeko proiektuetarako, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientziako Planaren kontura”. DDBN identifikazioa: 602066.

536/2021 EBAZPENA, abenduaren 2koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2020-2021 ikasturteko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Sari Bereziak esleitzen dituena.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko abenduaren 29an hartua, Nafarroako Autobideko oinarrizko tarifak, oinarrizko bidesariak eta berariazko deskontuak dituzten bidesariak onesten dituena 2022ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarterako, bi egun horiek barne.

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2021-OC-453

KANTAURIKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Jendaurreko informazioa
A/31/04124 JV/-- espedientea