294. ALDIZKARIA - 2021eko abenduaren 31

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko abenduaren 29an hartua, Nafarroako Autobideko oinarrizko tarifak, oinarrizko bidesariak eta berariazko deskontuak dituzten bidesariak onesten dituena 2022ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarterako, bi egun horiek barne.

Nafarroako Gobernuaren 1997ko abenduaren 15eko, 2007ko ekainaren 18ko eta 2015eko abenduaren 23ko erabakietan ezarritako prozedurari jarraikiz, Nafarroako AP-15 autobidearen enpresa kontzesiodunak 2021eko abenduaren 13ko eskabidearen bitartez eskatu du onetsi daitezela tarifak berrikusteko koefiziente berria eta 2022ko tarifa eguneratuen taula.

Aipatu erabakietan ezarritakoaren arabera, Nafarroako Gobernuak Autopistas de Navarra SA sozietate kontzesiodunean daukan ordezkariak aldeko txostena emanik, honako hauek onestea proposatzen da:

a) Nafarroako Autobidearen oinarrizko tarifak eta oinarrizko bidesariak berrikustea, 2022ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarterako, indarrean dauden tarifei %5,13ko eguneratze koefizientea aplikatuz, hain zuzen, 2020ko azaroaren 1etik 2021eko urriaren 31ra arteko KPI nazionalaren (%5,40) %95. Oinarrizko tarifak euroko sei dezimalekin adierazi dira, euroa ezartzeko aplikatu beharreko araudian ezarritakoari jarraikiz, horiek zehazkiago kalkulatzeko zortzi dezimal erabiltzen badira ere. Oinarrizko bidesariak kalkulatzean, emaitzak euroko bost zentimotara biribildu dira, zentimoen zenbatekoa bosten multiploan buka dadin beti.

Halaber, onetsi dira 2022. urtean aplikatu beharreko koefizienteak “garraio bereziak” kategorian sartzen diren ibilgailuen oinarrizko bidesariak kalkulatzeko, Nafarroako Gobernuaren 2019ko abenduaren 26ko Erabakiaren 1. puntuan ezarritako formularen arabera.

b) Berariazko deskontuak aplikatzetik ateratzen diren bidesariak eguneratzea. Berariazko deskontuak dituzten bidesariei, 2021erako onetsitakoei, BEZa kanpo, urriaren 31n pilatutako KPIa adinako igoera aplikatu zaie, hots, %5,40koa. Erabiltzaileei jasanarazi beharreko BEZari dagokionez, Nafarroako Gobernuak 2015eko abenduaren 23an hartutako Erabakiaren 3. apartatuaren arabera (haren bidez onetsi ziren Nafarroako Autobideko oinarrizko tarifak, oinarrizko bidesariak eta berariazko deskontuak dituzten bidesariak 2016ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarterako), berariazko deskontuen prezioari loturiko dirulaguntzaren ehunekoak ezartzen dira 2022. urteko bidesarietarako.

c) Gainera, Nafarroako Gobernuaren 2019ko urtarrilaren 23ko Erabakiaren bidez onetsi zen aldi baterako deskontu gehigarri bat aplikatzea joan-etorriko bidaiak egiten dituzten ibilgailu arinei, itzulera jatorrizko joan-etorriaren ondoko 24 orduetan egiten bada. Deskontu hori 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera egonen da indarrean, eta iraunen du deskontu horiek aplikatzeagatik sozietate kontzesiodunari egindako konpentsazioa gehienez ere 12.000.000 euroko kopurura iritsi dela egiaztatzen den egunera arte. Hori horrela, egindako aurreikuspenekin bat, bidezkoa da neurri hori luzatzea 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Adierazitakoarekin bat, Nafarroako Gobernuak, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak proposatuta,

ERABAKITZEN DU:

1. 2022ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte, biak barne, honako oinarrizko tarifa hauek aplikatuko ditu kontzesiodunak Nafarroako AP-15 autobideko tarteetan, ibilgailuen kategoriaren eta egindako tarteen arabera:

TARTEA

TARIFAK (euro/kilometro)

Arinak

Astunak 1

Astunak 2

Hegoaldea (Tutera-Iruña)

0,095292

0,135630

0,184950

Iparraldea (Iruña-Irurtzun)

0,104909

0,135630

0,184950

2. Aipatu aldirako bidesarien oinarrizko prezioak kategoria eta ordainlekuen arabera kalkulatzeko, kasuan kasuko tarifa egindako tartearen luzerarekin biderkatu behar da, eta gero, BEZa gehitu. Emaitza euroko bost zentimotara biribilduko da. Hona hemen, bada, oinarrizko prezioak:

KATEGORIA

MARTZILLA

Nagusia

MARTZILLA

Lotunea

TEBAS

SARATSA

ZUASTI

Arinak

5,95

2,95

3,95

2,30

0,75

Astunak 1

8,45

4,20

5,60

3,00

1,00

Astunak 2

11,50

5,75

7,65

4,05

1,35

(Zenbatekoa eurotan, BEZa barne).

3. Garraio bereziko ibilgailuei dagokien oinarrizko bidesaria honako hau izanen da: ibilgailu bakoitzari Nafarroako Gobernuaren 2018ko abenduaren 26ko Erabakiaren (akats zuzenketa 2019ko urtarrilaren 10eko Erabakian) 1.2 apartatuan ezarritako formula eta 2022rako koefiziente hauek:

CL

0,1055

CH

0,6647

CW

1,0656

CM

0,1055

4. Nafarroako Gobernuaren 1997ko abenduaren 15eko, 2000ko otsailaren 28ko, 2001eko martxoaren 19ko, 2007ko ekainaren 18ko eta 2015eko abenduaren 23ko erabakietan ezarritakoa aplikatuz, aldi horretarako eguneratu egiten dira, baita ere, ezarritako deskontu berariazkoak aplikatzetik ateratzen diren bidesariak.

Kontuan izanik zer aurreikuspen bidali dituen AUDENASAk 2021. urtean Nafarroako Gobernuak egin beharreko ekarpenerako eta kasuan-kasuan aplikatzen diren deskontuetarako, dirulaguntza zenbateko hauek ateratzen dira berariazko deskontuen prezioari loturik:

–Berariazko deskontuak ibilgailu arinentzat (72 ordu baino lehenagoko itzulera kontuan hartu gabe): %39,80.

–Berariazko deskontuak ibilgailu astunentzat (1 eta 2): %99,03.

Horrenbestez, bidesariak honako hauek izanen dira, kategoria, mota eta ordainlekuen arabera:

4.1. Ibilgailu arinak:

ORDAINLEKUA

BERARIAZKO DESKONTUAK DITUZTEN BIDESARIAK

(BEZik gabe)

BERARIAZKO DESKONTUAK DITUZTEN BIDESARIAK

(BEZa barne)

ZERGA-OINARRIA

Martzilla-Nagusia

2,86

0,77

3,63

3,68

Martzilla-Lotunea

1,47

0,39

1,86

1,85

Tebas

1,92

0,51

2,43

2,45

Saratsa

1,15

0,30

1,45

1,45

Zuasti

0,38

0,10

0,48

0,48

Bidesaria AP-15 txartelarekin ordaintzen duten ibilgailu arinen erabiltzaileei aplikatuko zaizkie berariazko deskontuak, edo deskontuei loturiko antzeko gailu batekin ordaintzen dutenei (Teleordainketari buruzko 2008ko martxoaren 14ko hitzarmena).

Itzulerako bidaia 72 ordu baino lehen egiten badute, itzulerako bidaia hori doan izanen da:

Ordainlekua

BIDAIA BAKOITZEKO BIDESARI BALIOKIDEA (itzulera doan) BEZa BARNE

Martzilla-Nagusia

1,815

Martzilla-Lotunea

0,930

Tebas

1,215

Saratsa

0,725

Zuasti

0,240

Ibilgailu arinen gainerako erabiltzaileei indarra duten oinarrizko tarifa eta bidesariak aplikatuko zaizkie.

4.2. Ibilgailu astunak 1:

ORDAINLEKUA

BERARIAZKO DESKONTUAK DITUZTEN BIDESARIAK

(BEZik gabe)

BERARIAZKO DESKONTUAK DITUZTEN BIDESARIAK

(BEZa barne)

ZERGA-OINARRIA

Martzilla-Nagusia

2,69

1,46

4,15

6,93

Martzilla-Lotunea

1,48

0,72

2,20

3,43

Tebas

1,03

0,97

2,00

4,59

Saratsa

1,03

0,52

1,55

2,48

Zuasti

0,33

0,17

0,50

0,81

4.3. Ibilgailu astunak 2:

ORDAINLEKUA

BERARIAZKO DESKONTUAK DITUZTEN BIDESARIAK

(BEZik gabe)

BERARIAZKO DESKONTUAK DITUZTEN BIDESARIAK

(BEZa barne)

ZERGA-OINARRIA

Martzilla-Nagusia

2,72

1,98

4,70

9,42

Martzilla-Lotunea

1,46

0,99

2,45

4,70

Tebas

1,08

1,32

2,40

6,28

Saratsa

1,10

0,70

1,80

3,31

Zuasti

0,37

0,23

0,60

1,10

1. taldeko ibilgailu astunei (II. mota) eta 2. taldeko ibilgailu astunei (III. mota), berariazko deskontuak egin ondoko bidesariak aplikatuko zaizkie (aurreko taulan adierazi direnak), zein den ere ordaintzeko erabiltzen den modua.

5. Ibilgailu arinentzako (I. mota) deskontu gehigarria 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera luzatuko da, joan-etorriko bidaiak egiten dituzten eta itzulera jatorrizko joan-etorria egin ondoko 24 orduetan egiten dutenentzat, Nafarroako Gobernuaren 2019ko urtarrilaren 23ko Erabakian ezarritako baldintzen arabera.

6. Erabaki hau igortzea Ekonomia eta Ogasun Departamentuari (Idazkaritza Tekniko Nagusia), Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiari eta Nafarroako Gobernuak enpresa kontzesiodunean duen ordezkariari, behar diren ondorioak izan ditzan.

7. Erabaki hau jakinaraztea Autopistas de Navarra SA kontzesiodunari.

8. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea abenduaren 31n, orok jakin dezan.

Iruñean, 2021eko abenduaren 29an.–Nafarroako Gobernuko kontseilari-idazkaria, Javier Remírez Apesteguía.

Iragarkiaren kodea: F2118358