156. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 6a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

129C/2021 EBAZPENA, maiatzaren 14koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Iruñeko Muriba Construcción SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

139C/2021 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena Nafarroako nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektorearen hitzarmen kolektiboaren barruan 2021erako adostutako soldata taulak erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

143C/2021 EBAZPENA, ekainaren 5ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena Eulateko Andreu Nort SA enpresaren hitzarmen kolektiboko soldatak 2021erako berrikusteari buruzko akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

1.7. BESTELAKOAK

79/2021 EBAZPENA, ekainaren 3koa, Garraioko zuzendari nagusiak emana, errepideko garraio publikoan aritzeko behar den lanbide gaitasuna lortzeko probak gainditu dituzten izangaien zerrenda onesten duena. Probak 2021eko maiatzaren 8an egin ziren.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BURLATA

Aurrekontuko 13/2021 aldaketa. Hasierako onespena

ZARRAKAZTELU

Ordenantza, Autokontsumorako instalazioak arautzen dituena. Behin betiko onespena

LIZARRA

Toki entitateen arteko kudeaketa hitzarmena, euskara teknikariak aldi baterako kontratatzeko deialdiei buruzkoa

ETXALAR

Oihan aprobetxamenduen enkantea

ETXARRI ARANATZ

Aldaketa, Herriko jabari publikoko lurzoruaren, lurgainaren eta zorupearen erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

MARTZILLA

4/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Udal hilerria arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

Aldaketa, tasak eta prezio publikoak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

OLATZ

Herri-lurretako 15. lurzatiaren (baratzea) aprobetxamendua. Zuzeneko eta lehentasunezko adjudikazioa herritarren artean

ORKOIEN

Deialdia, Covid-19ak kaltetutako establezimenduetan kontsumitzeko laguntza bonoena. Laburpena

IRUÑA

Enkante publikoa, San Jose udal hilerrian panteoietarako 16 lurzatiren erabilerarako administrazio-kontzesiorako 2021ean

GARES

Eguzki-energia berriztagarriaren instalazioak arautzen dituen udal ordenantza. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Laburpena, kultur jardueretarako dirulaguntzena, 2021ean

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2021-OC-319

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN SALA

307/2018 administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

Oinarrizko Eskubideen gaineko 257/2021 Prozedura