5. ALDIZKARIA - 2001eko urtarrilaren 10a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Legeak

14/2000 FORU LEGEA, abenduaren 29koa, Sarrigurengo udalez gaindiko planeamendu sektorialak ukituriko eremua besterentzeko prozesua arautzen duena.

15/2000 FORU LEGEA, abenduaren 29koa, Kapitalean Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren menpeko erakunde autonomoen partaidetza (zuzenean edo zeharka) duten enpresetan 35 orduko lanaldiaren ezarpena laguntzeko 6/1999 Foru Legean biltzen diren neurri publikoak aplikatzeari buruzkoa.

16/2000 FORU LEGEA, abenduaren 29koa, Nafarroako Errege Bardea natur parke deklaratzen duen apirilaren 6ko 10/1999 Foru Legea aldatzekoa.

17/2000 FORU LEGEA, abenduaren 29koa, Zahar-etxeetako egonaldiak finantzatzeko erabiltzaileek ordaindu beharrekoa arautzen duena.

18/2000 FORU LEGEA, abenduaren 29koa, SONAGAR-en hornidura teknikoen funtserako ekarpenak finantzatzeko 500.000.000 pezetako kreditu berezia emateari buruzkoa.

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

FORU AGINDUA, 2000ko abenduaren 27koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, nekazaritzako zenbait produkturi azaleragatik ordaindu beharrekoari, nekazarien primei, nekazaritza eta inguramen arloetako laguntzei eta eskualde behartsu batzuk konpentsatzeko kalteordainari buruzkoa.

Agintariak eta Langileak

496/2000 FORU AGINDUA, abenduaren 15ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana. Euskaraz birziklatzeko ikastaro trinkoetan onarturiko irakasleen zerrendak osatzeko aparteko deialdia onetsi du.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko administrari-laguntzaile izateko 82 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

NAFARROAKO GIZARTE ONGIZATE INSTITUTUA. Oharra.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

EBAZPENA, 2000ko azaroaren 20koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, 2001. urterako Nafarroako Justizia Administraziorako parke mikroinformatikorako laguntza teknikoa eta haren mantentzea prozedura irekiaz eta lehiaketa bidez kontratatzeko espedientea onesten duena.

1308/2000 EBAZPENA, abenduaren 27koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Iruña-Lizarra autobia, Zizur Nagusia-Gares tartea, egiteko proiektuari" onespen teknikoa eman eta hark ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda, Ebazpen honen eranskin gisa doana, jendaurrean jartzen duena.

EBAZPENA, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikorako Nafarroako Unibertsitate Publikorako erabilgarritasun handiko sistema bat erosteko gastua baimendu eta esleipen espedienteari hasiera ematen diona.

EBAZPENA, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikorako datu eta bideo proiektoreak erosteko gastua baimendu eta esleipen espedienteari hasiera ematen diona.

Beste Xedapenak

LEHENDAKARITZA DEPARTAMENTUA. Jakinarazpen ediktua.

INGURUGIRO, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedientea.

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ELIKADURA DEPARTAMENTUA. Jakinarazpen ediktua.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

E G U E S

E D I K T U A

O R K O I E N

Hasierako onespena Orkoiengo Etxebizitza Sektoreko 01 eta 02 lurzatien xehetasun azterlanari

Comarca 1 industrialdeko EQUI3 lurzatiaren erabileraren aldaketa

I R U Ñ A

Ezkabako desjabetzapenetik libratzeko erabakia, Osoko Bilkurak 2000ko maiatzaren 18an hartutako erabakiaren bidez eginiko eskaintzari jarraikiz

E D I K T U A

E N E R I T Z

Arau subsidiarioen aldaketa. UO-2. Hasierako onespena

A L L O

Behin betiko onespena, hirilurraren gaineko balorazio txostenaren berrikuspenari

B E R T I Z A R A N A

Hasierako onespena arau subsidiarioen aldaketari Legasan

Hasierako onespena xehetasun azterlanari Narbarten

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

2001eko plantilla organikoa

C I N T R U E N I G O

Obra lehiaketa Igerilekuaren estalki teleskopikoa

Obra lehiaketa. Igerileku estalia, aprobetxamendu energetikorako sistemaduna

F U S T I Ñ A N A

Ibilgailuak espaloietan barna sartzeko tasa arautzen duen ordenantza

2000ko aurrekontuko aldaketa

20001 ekitaldiko tarifa, tasa eta prezio publikoen aldaketa. Hasiera bateko onespena

ZIZUR TXIKIA

Hilerria zaharberritzeko lanak kontratatzeko lehiaketa

G A L A R

Ezkirozko sarbidearen urbanizazioa

I R U Ñ A

Lehiaketa publikorako deialdia, etxegabeak Iruñean hartzeko "Aterpean" izeneko udal zerbitzuaren kudeaketa kontratatzeko

B A K A I K U

Bakaikuko argi publikoak berritzeko obren lizitazioa

E R R O N K A R I

Udalaren bi etxebizitza enkantean

Cintruenigoko San Francisco de Asis Udal Patronatua

Deialdia, Cintruenigoko "San Francisco de Asís" egoitzan zerbitzu orokorretarako 4 lanpostu, oposizio-lehiaketa bidez eta lan-kontratu finkoarekin, betetzeko

B A S A B U R U A

Jarduera sailkatua

C O R E L L A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

C O R T E S

Jarduera sailkatua

F U N E S

Jarduera sailkatua

L E S A K A

Jarduera sailkatua

M E N D A B I A

Jarduera sailkatua

R I B A F O R A D A

Jarduera sailkatua

V I A N A

Jarduera sailkatua