225. ALDIZKARIA - 2021eko irailaren 24a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko irailaren 8an hartua, Nafarroako Eskola Kontseiluko edo Hezkuntzako Batzorde Nagusiko kide bat berritzen duena.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

35E/2021 EBAZPENA, abuztuaren 11koa, Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, “Lodosako jarduera ekonomikoetarako eremua” izeneko Udalez gaindiko Plan Sektorialaren araudia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea xedatzen duena. Sustatzailea Nafarroako Industria Lurzorua S.A. (NASUINSA) da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

343/2021 EBAZPENA, abuztuaren 13koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, laguntza deialdi bat onesten duena arreta-defizitaren nahasmendua (hiperaktibitatearekin edo gabe) duten ikasleen beharrei erantzuteko Nafarroan lan egiten duten elkarteentzat, 2021. urtean gauzatzen dituzten jarduera eta proiektuen ondoriozko gastuak ordaintzen laguntzeko. DDBN identifikazioa: 580021.

1.7. BESTELAKOAK

344/2021 EBAZPENA, abuztuaren 17koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2021-2022 ikasturtean Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioaren antolaketa eta jarduna arautuko dituzten jarraibideak eta Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokitzeko arauak.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

TUTERA

Mailaz igotzeko lehiaketa, Udalaren obra lantaldeko arduradun lanpostua betetzeko. Izendapena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AURITZ

Aldaketa, Udal Plan Orokorraren hirigintza-ordenantzaren 133. artikuluan, antenei, instalazio bereziei, errotuluei, publizitateari eta, eguzki plakak erabilita, energia eraginkortasunari buruzkoa. Behin betiko onespena

DEIERRI

Hiri-jarduketarako plan berezia, Eraulgo 17. poligonoko
46. lurzatian. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

TORRES DEL RÍO

Periodo de pago voluntario
del impuesto de contribución territorial de 2021

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

Modificación de requisitos mínimos a cumplir por los etiquetados destinados a vinos protegidos por la Denominación de Origen Calificada Rioja de conformidad con su Pliego de Condiciones

CONSORCIO EDER. GRUPO DE ACCIÓN LOCAL

Bases Reguladoras y convocatoria de ayudas 2021 en la Ribera de Navarra para la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (LEADER) en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 (M19.02.01. Implementación de la EDLP: promotores públicos y privados) para el ejercicio 2023