213. ALDIZKARIA - 2019ko urriaren 28a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2847/2019 EBAZPENA, urriaren 7koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez zuzentzen baitira irailaren 12ko 2571/2019 Ebazpenean atzemandako akatsak. Ebazpen hartan onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko haur-hezitzaile izateko hamaika lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda, eta zehaztu zen oposizioko lehenengo proba egiteko eguna, ordua eta tokia.

2933/2019 EBAZPENA, urriaren 14koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez zuzentzen baitira irailaren 23ko 2724/2019 Ebazpenean atzemandako akatsak. Ebazpen hartan onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko administrari laguntzaile izateko ehun eta hogeita hamasei lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda, eta zehaztu zen oposizioko lehenengo proba egiteko eguna, ordua eta tokia.

2936/2019 EBAZPENA, urriaren 14koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez zuzentzen baita irailaren 30eko 2770/2019 Ebazpenean atzemandako akatsa. Ebazpen hartan onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko errepideetako zaintzaile izateko hamaika lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda, eta zehaztu zen oposizioko lehenengo proba egiteko eguna, ordua eta tokia.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

928/2019 EBAZPENA, irailaren 11koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baitira dirulaguntzen deialdi bat eta hura arautzeko oinarriak, 45 urtetik goitikoen luzaroko langabezia prebenitzeko eta murrizteko programak garatzen dituzten Nafarroako entitateentzat. DDBN identifikazioa: 473670.

1029/2019 EBAZPENA, urriaren 17koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez aldatzen baita 5.A b) oinarria honako deialdi honetan: dirulaguntzen deialdia, 45 urtetik goitikoen luzaroko langabezia prebenitzeko eta murrizteko programak Nafarroan garatzen dituzten entitateentzat. Deialdia irailaren 11ko 928/2019 Ebazpenaren bidez onetsi zen.

2500E/2019 EBAZPENA, urriaren 1ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinak baimena kentzen baitio azaroaren 28ko 3021/2018 Ebazpenaren bidez onetsitako dirulaguntzei dagokien partidaren gastuari. Ebazpen horren bidez, Gizarte Segurantzako enpresa kuota eta soldatetarako dirulaguntzen deialdia onetsi zen, urriaren 26ko 94/2016 Foru Dekretuan ezarritako Nafarroako gizarteratze eta laneratze enpresetarako.

1.7. BESTELAKOAK

68/2019 EBAZPENA, urriaren 9koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Zarrakazteluko balorazio txostena onesten duena.

41/2019 EBAZPENA, irailaren 19koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, Itzagaondoko, Urrotz-Hiriko, Longidako eta Agoizko udal-mugarteetako abelbideetako mugarriak sailkatzeko eta berritzeko eta haien inbentarioa egiteko espedientearen hasiera onesten duena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

NOAIN (ELORTZIBAR)

Deialdia, Noain Elortzibarko Udalaren Lorezaintza Alorreko eta Agenda 21eko lanpostua aldi baterako kontratuarekin betetzeko izangaien zerrenda bat hautaproben bidez eratzeko, zerbitzuan sortzen diren beharrei erantzutearren

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANUE

Jarduera-lizentzia. Eskaera

BERA

12/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

CAPARROSO

Jarduera-lizentzia. Baimena

LEITZA

Udal Planeko aldaketa puntuala, 1. poligonoko 205. eta 206. lurzatietan. Hasierako onespena

LERIN

Jarduera-lizentzia. Baimena

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

Laborantzako herri-lurzatiak enkante publikoan

MÉLIDA

Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena

MENDABIA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

NOAIN (ELORTZIBAR)

Aldaketa, Elortzibar Servicios Deportivos SL enpresa publikoari egindako kudeaketa-esleipenean

OIZ

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

AZKOIEN

Jarduera-lizentzia. Eskaera

URROTZ

1/2019 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

VALTIERRA

Jarduera-lizentzia. Baimena

MENDIALDEA MANKOMUNITATEA

Lehendakariaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa
de participación en bien inmueble

BERIÁIN

Notificación de liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos

MURILLO EL CUENDE

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE AOIZ

Juicio verbal 115/2017

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento de filiación 325/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Juicio verbal 545/2018

Juicio verbal 609/2018

Juicio verbal 289/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA

Juicio verbal 237/2018

Juicio verbal 542/2019

Procedimiento ordinario 361/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO OCHO DE PAMPLONA

Procedimiento de familia 1605/2018

Procedimiento de familia 1068/2018

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 163/2019

Procedimiento 897/2019

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Juicio sobre delitos leves 451/2019

Juicio inmediato sobre delitos leves 1061/2019

Juicio sobre delitos leves 2191/2018

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Citación. Juicio sobre delitos leves 2244/2019

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Juicio delitos leves 1821/2019

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Juicio sobre delitos leves 2745/2018

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Citación. Despido objetivo individual 573/2019

Citación. Procedimiento ordinario 398/2019

Ejecución de títulos judiciales 55/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 230/2019

Reclamación de cantidad 551/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 100/2019

Ejecución de títulos judiciales 116/2019

Ejecución de títulos judiciales 108/2019

Procedimiento ordinario 602/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 61/2019

Ejecución de títulos judiciales 84/2019

Despidos/ceses en general 675/2019

BILBOKO LAN-ARLOKO 8 ZK.KO EPAITEGIA

Zitazioa. Iraizpen autoak 877/2018

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DIEZ DE BILBAO

Autos despidos 1088/2017

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO SIETE DE MADRID

Citación a juicio y a interrogatorio.
Despidos/ceses en general 197/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE TERUEL

Ejecución de títulos judiciales 49/2019