26. ALDIZKARIA - 2011ko otsailaren 8a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1931/2010 EBAZPENA, abenduaren 23koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Zerbitzuetako Kudeaketaria OL, Nekazaritza Arkitekto Teknikoa, izateko lanpostu huts bat oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko deialdia onesten duena.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2011ko urtarrilaren 24an hartua, Nafarroako Gobernuak sustaturiko industrialdeetako lurzatiak saltzeko prezioak finkatzen dituena.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2011ko otsailaren 7an hartua, Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legearen 61. artikuluan agertzen diren zorpetze-eragiketak egitea xedatzen duena, 200.000.000 euro gehienez.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

2010eko aurrekontuan kreditu gehikuntzaren bidez aldaketa egiteko 5bis/2010 espedientea. Behin betiko onespena

AGOITZ

Desjabetzeko espedientea Trinkete kalean

ARTAXOA

2011ko tasa eta prezio publikoak. Onespena

CAPARROSO

2011ko lan egutegia, Caparrosko Udalaren
zerbitzuko langileendako. Onespena

KASEDA

2011ko kontribuzioen eta zergen karga-tasak

DONAMARIA

Igerileruaren erabileraren gaineko ordenantza.
Behin betiko onespena

ELGORRIAGA

Alkatetzaren 2/2011 ebazpena.
Datu pertsonaleko fitxategien arauketa

ERRO

Aurrekontuak. Hasierako onespena

EZKAROZE

Aldaketa, Ur horniduraren tasa arautzen duen
ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

FUSTIÑANA

2011ko ekitaldirako aldaketa, tarifa, tasa eta prezio publikoetan. Behin betiko onespena

UHARTE

Aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

LIZOAIN

Udalari partikularren lurrak lagatzeko epea zabalik,
Udalaren belardiak batera esleitzeko

LOS ARCOS

Udal ordenantza, Administrazio elektronikoa arautzen duena. Behin betiko onespena

METAUTEN

Jarduerarako lizentzia. Baimena

MIRANDA ARGA

Jabari publikoko ondasun bat desafektatzeko espedientea

Ordenantza fiskala. Behin betiko onespena

NOAIN ELORTZIBAR

Ordenantza, Aisialdiko zentroak arautzen dituena (24. ordenantza). Behin-behineko onespena

2011ko ekitaldiko aurrekontuko aldaketen espedienteak.
Hasierako onespena

ERRIBERRI

Aldaketa 2010eko aurrekontuan (III.etik VII.era bitarte)

ORBAITZETA

2011ko tarifa fiskalak

ORONTZE

2011ko aurrekontua. Behin betiko onespena

RIBAFORADA

Alkatetza beste baten esku uztea

SESMA

Udal ordenantza, Administrazio elektronikoa arautzen duena. Behin betiko onespena

ATARRABIA

Hilarión Eslava Musika Eskolako estatutuak.
Behin betiko onespena

ELIZAGORRIKO, LODOSAKO, MENDABIAKO, SARTAGUDAKO
ETA SESMAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aldaketak aurrekontuan. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

Iragarkia, Trenbide Azpiegituren Administratzailearen iragarkia, honakoa jendaurrean jartzen duena, desjabetzeen ondorioetarako: "Nafarroa-2012: lehentasunezko jarduketa; Kantauritik Mediterraneorako Abiadura Handiko Korridorea. Tartea: Castejón-Iruñerria. Azpitartea: Castejón-Alesbes. Plataforma"

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES,
FAMILIA, JUVENTUD Y DEPORTE

Dirección General de Asuntos Sociales
y Cooperación al Desarrollo
Edicto de notificación

BAZTAN

Notificación de denuncia
(Referencia: 10002/2011)

Notificación de denuncia
(Referencia: 10002/2011)

BURLADA

Notificación de denuncia
(Referencia: 10004/2011)

CASTEJÓN

Desestimación de recurso de reposición

EGÜÉS

Notificación de denuncia
(Referencia: 10005/2011)

Desestimación de recurso de reposición

FUNES

Notificación de denuncia
(Referencia: 10002/2011)

GALAR

Notificación de denuncia
(Referencia: 10004/2011)

PERALTA

Notificación de denuncia
(Referencia: 10004/2011)

TUDELA

Notificación de sanción

Notificación de denuncia