55. ALDIZKARIA - 2002ko maiatzaren 6a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

63/2002 FORU DEKRETUA, martxoaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren egitura organikoa partez aldatzen duena.

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

488/2002 FORU AGINDUA, martxoaren 25ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, 2002-2003ko kanpainarako, toki entitateentzako baso lanetarako dirulaguntzen araubidea ezartzen duena.

Xedapen Orokorrak. Ebazpenak

AKATSEN ZUZENKETA, Nafarroako Gizarte Ongizate Institutuko zuzendari kudeatzaileak otsailaren 6an eman 364/2002 Ebazpenarena. Ebazpen horren bitartez, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuaren eta toki entitateen arteko hitzarmenei loturiko 0-3 urteko haur hezkuntzako ikastetxeen 2002-2003 ikasturterako tarifen araubidea finkatu zen. Aipatu hitzarmenak abuztuaren 2ko 3086/2001 Ebazpenaren bidez arautu ziren.

Agintariak eta Langileak

544/2002 EBAZPENA, apirilaren 3koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Neurologiaren barrutiko fakultatibo espezialista izateko 2 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa eta lekualdatze bidez betetzeko deialdia bete gabe gelditu dela adierazten duena.

545/2002 EBAZPENA, apirilaren 3koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Onkologia Medikoaren barrutiko fakultatibo espezialista izateko lanpostu huts bat merezimendu-lehiaketa eta lekualdatze bidez betetzeko deialdia bete gabe gelditu dela adierazten duena.

546/2002 EBAZPENA, apirilaren 3koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Pneumologiaren barrutiko fakultatibo espezialista izateko hiru lanpostu huts merezimendu-lehiaketa eta lekualdatze bidez betetzeko deialdia bete gabe gelditu dela adierazten duena.

548/2002 EBAZPENA, apirilaren 3koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Laneko Medikuntzaren barrutiko fakultatibo espezialista izateko lau lanpostu huts merezimendu-lehiaketa eta lekualdatze bidez betetzeko deialdia bete gabe gelditu dela adierazten duena.

549/2002 EBAZPENA, apirilaren 3koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Medikuntza Prebentibo eta Osasun Publikoaren barrutiko fakultatibo espezialista izateko 10 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa eta lekualdatze bidez betetzeko deialdia bete gabe gelditu dela adierazten duena.

550/2002 EBAZPENA, apirilaren 3koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Aurpegi-masailetako Kirurgiaren barrutiko fakultatibo espezialista izateko bi lanpostu huts merezimendu-lehiaketa eta lekualdatze bidez betetzeko deialdia bete gabe gelditu dela adierazten duena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

EBAZPENA, 2002ko apirilaren 16koa, Lehendakaritzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Gobernuaren argitalpenak 2002. urtean banatzeko lanak prozedura irekiaren eta lehiaketa bidez kontratatzeko espedientea Bitarte Libros S.L. enpresari adjudikatzen diona.

1753/2001 EBAZPENA, abenduaren 14koa, Osasunbidea- Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Lizarra-Azagra eskualdeko osasun garraioaren zerbitzua (ohikoa eta larrialdietakoa) kontratatzeko lehiaketa adjudikatzen duena, 2002. urterako.

572/2002 EBAZPENA, apirilaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Oinarrizko Osasun Laguntza eta Adimen Osasuneko Zuzendaritzaren menpeko zentroetan desinfekzioa egiteko eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko zerbitzurako kontratua esleitzen duena.

354/2002 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Industri zuzendari nagusiak emana, Iberdrola D.E.S.A.U. enpresari Garesen goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko baimena eman, dagokion proiektua onetsi eta, zehazki, haren onura publikoa deklaratzen duena.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2002ko apirilaren 8koa, Nafarroako Gobernuak hartua, Mendillorriko Bizitegi Eremuaren Udalez Gaindiko Plan Sektoriala aldatzeko espedientearen tramitazioa abiatzen duena, Nafarroako Gobernuko Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustaturik.

43/2002 FORU AGINDUA, apirilaren 4koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan kontseilariak emana, turismoko ETEek (PYMES) 2002. urtean kalitate turistikoaren "Q" ziurtagiria lortzeko laguntzen deialdia egiten duena.

244/2002 EBAZPENA, martxoaren 25ekoa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, Lehen Hezkuntzako bosgarren ikasmailako Inguruaren Ezagueraren arlorako, Anaya argitaletxeak duen "La tira de colores. Conocimiento del Medio" izeneko proiektu editoriala baimendu eta dagozkion curriculum materialak Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan erabiltzeko baimena ematen duena.

EBAZPENA, 2002ko martxoaren 18koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura Departamentuko Nekazaritzako Egitura eta Elikagai Industrien zuzendari nagusiak emana, aurkeztutako agiriak ontzat eman eta "Elkarte" izeneko Eraldaketarako Nekazaritza Sozietatea, 666 NA, Nafarroako Erregistro Liburuan inskribatzea agintzen duena.

EBAZPENA, 2002ko urtarrilaren 18koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura Departamentuko Nekazaritzako Egitura eta Elikagai Industrien zuzendari nagusiak emana, "Atondo" izeneko Eraldaketarako Nekazaritza Sozietatea, 4.998 (181 NA), deuseztatzeko erabakia Nafarroako Erregistro Liburuan inskribatzea agintzen duena.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Nafarroako Enplegu Zerbitzua. Jakinarazpen ediktua.

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIA. Jakinarazpen ediktuak.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

A N T S O A I N

Zehapenen jakinarazpena

E N E R I T Z

E D I K T U A

G E S A L A T Z

2001eko kontuak

2002ko aurrekontu arruntaren hasierako onespena

Plantilla organikoa

I R U Ñ A

Enplegatuen zerrenda eratzeko deialdi murriztua, arkitekto tekniko edo aparejadore lanpostuak bitarteko gisa betetzeko

N O A I N

Arau-haustearen jakinarazpena

E G U E S I B A R

Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda, Udal honetarako zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat betetzeko oposizio-lehiaketara

T U T E R A

Tuterako Udaleko pintore izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko deialdia (Oinarriak, Alkatetzak 2001eko azaroaren 30ean emandako 104 zenbakiko ebazpenaren bidez onetsiak)

Tuterako Udalaren lantaldeko zerbitzuetako ofizial izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko deialdia (Alkatetzak apirilaren 15ean eman 2/2002 ebazpenaren bidez onetsiak)

Deialdia, Tuterako Udaleko udaltzain izateko hamar lanpostu oposizio bidez betetzeko

A R T I K A

Austriako larizio pinuak enkantean, ehuneko hamar merkeago

B E R R I O Z A R

2002ko lan-eskaintza publikoa

B U R L A T A

Akats zuzenketa

S U N B I L L A

2002. urterako onartutako plantilla organikoa.

B E R R I O Z A R

2002. urteko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak behin betikoz onetsirik

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko zehapenen jakinarazpena

A M E S K O A B A R R E N

Udal plana Jendaurreko informazioaldi berria

T A F A L L A

Izangaien behin betiko zerrenda, bi udaltzain oposizio bidez hartzeko deialdian

B E R A

Trafikoko zehapenen jakinarazpena

A R A I T Z

Jarduera sailkatua

B E R I A I N

Jarduera sailkatua

C A R C A R

Jarduera sailkatua

E U L A T E

Jarduera sailkatua

G A L A R

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

L A R R A G A

Jarduera sailkatua

L E S A K A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua