144. ALDIZKARIA - 2023ko uztailaren 11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ETXALAR

Ordenantza fiskalen aldaketa. Behin betiko onespena

Etxalarko Udalak, 2022ko urriaren 20ko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen hainbat udal ordenantzatan ezarritako tasa eta prezioen aldaketa.

Iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2022ko azaroaren 28an; aldaketa hori jendaurrean egon da 30 egunez eta ez da erreklamaziorik egon interesdunen aldetik. Ondorioz, tasak eta prezio publikoak behin betikoz onartutzat ematen dira.

Etxalarren, 2023ko ekainaren 1ean.–Alkatea, Miguel María Irigoien Sanzberro.

UDAL LOKALEN, KULTUR ETXEAREN, IGERILEKUETAKO INSTALAZIOEN ETA PILOTALEKUAREN ERABILERA TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

LOKALEN ETA PILOTALEKUAREN ERABILERA

Lokalen erabilera (ikastaroak, etab.):

3,55 euro orduko

Pilotalekua argiturik erabiltzea:

3,55 euro orduko

Pilotalekua sarearekin erabiltzea:

1,15 euro orduko

IGERILEKUEN ERABILERA

Denboraldia

7 urtetik beherakoak:

dohainik

7tik 10 urte bitarte:

14,50 euro

11tik 16 urte bitarte:

24,15 euro

16 urte baino gehiago:

46,85 euro

Familiarra (gurasoak eta 16 urte beherakoak):

101,65 euro

Hilabetea

7 urtetik beherakoak:

dohainik

7tik 10 urte bitarte:

9,35 euro

11tik 16 urte bitarte:

17,25 uro

16 urte baino gehiago:

33,60 euro

Astea

7 urtetik beherakoak:

dohainik

7tik 10 urte bitarte:

5,35 euro

11tik 16 urte bitarte:

9,75 euro

16 urte baino gehiago:

19,05 euro

Sarrerak

7 urtetik beherakoak:

dohainik

7tik 10 urte bitarte:

3,05 euro

11tik 16 urte bitarte:

4,60 euro

16 urte baino gehiago:

6,10 euro

HERRI-LURREN APROBETXAMENDUAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

Luberritze guziak:

53,45 euro urte eta hektarea bakoitzeko

Su-egurra:

10,45 euro

Zerrakuretarako pikete bakoitzeko:

0,50 euro

Herri-lurreko iturbegietatik ura hartzeagatik:

1,35 euro urtean erabiltzaile bakoitzeko

Ttorttoil postuen zozketan parte hartzeko:

4,10 euro, BEZa barne

Ttorttoilen postua:

6,10 euro, BEZa barne

Larreen aprobetxamendua

Ardiburu bakoitzeko:

0,25 euro urtean

Behorburu bakoitzeko:

0,50 euro urtean

Erlauntzak (erlauntz kopuruari aplikatuko zaio okupatu beharreko azalera)

10 erlauntz bitarte

20,85 euro/urtean + 5,25 euro/urtean

25 erlauntz bitarte

41,70 euro/urtean + 7,85 euro/urtean

50 erlauntz bitarte

72,95 euro/urtean + 10,45 euro/urtean

75 erlauntz bitarte

104,20 euro/urtean + 15,65 euro/urtean

100 erlauntz bitarte

125,00 euro/urtean + 20,85 euro/urtean

100 erlauntzatik gora

1,05 euro/m²/urtean + 31,25 euro/urtean

Herri-lurren okupazioa (bordak, egurtegiak eta gisakoak)

1,60 okupatutako m² bakoitzeko

UR HORNIDURA ETA SANEAMENDUAREN TARIFAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

Tarifak-Ur hornidura

Etxebizitzako erabilerarako

Gutxienekoa 30 m³ hiruhileko izanen da:

0,230 euro m³ bakoitzeko

31 m³tik goiti:

0,290 euro m³ bakoitzeko

71 m³tik goiti:

0,460 euro m³ bakoitzeko

120 m³tik goiti:

0,575 euro m³ bakoitzeko

Saneamendua:

0,115 euro benetan kontsumitutako ur m³ bakoitzeko

Hornidura sarera lotzea

59,55 euro

Kontagailua jarri beharko da etxebizitza bakoitzerako

Gainerako erabileretarako: industria, tailer, denda, ostatu, jatetxe, landetxe, ileapaindegi eta abar

Gutxienekoa 30 m³ hiruhileko izanen da:

0,265 euro m³ bakoitzeko

31 m³tik goiti:

0,330 euro m³ bakoitzeko

71 m³tik goiti:

0,525 euro m³ bakoitzeko

120 m³tik goiti:

0,660 euro m³ bakoitzeko

Saneamendua:

0,115 euro benetan kontsumitutako ur m³ bakoitzeko

Hornidura sarera lotzea

59,55 euro

HERRIKO JABARI PUBLIKOKO LURZORU, HEGALKIN ETA ZORUPEAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU BEREZIEN TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA

Postuak eta barrakak:

7,15 euro metro koadro bakoitzeko

Zirkua edo antzeko ikuskizun ibiltaria:

162,40 euro egun bakoitzeko

Obretarako edukiontziak:

46,70 euro

Kalean egurra pilatzeagatik:

46,70 euro

Eremu publikoaren okupazioa (aldamioak, hesiturak, etab.):

46,70 euro

Garabiak jartzea, eremu publikoan:

46,70 euro

Okindegiko sarrera:

248,70 euro

HILERRIA ETA HILOBIEN BANAKETA ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

Hilobien kontzesioa

50,75 euro

Panteoiaren kontzesioa

101,50 euro

Hilobien garbiketa

10,15 euro

ZEREMONIA ZIBILAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

Ezkontza zibilak

Etxalarren erroldatuak (ezkontide bat edo biak):

40,60 euro

Etxalarren erroldatuta ez daudenak:

76,15 euro

Hilberrien aldeko agur zibilak (erroldatze-tokiaren bereizketarik gabe)

30,45 euro

Iragarkiaren kodea: L2310114