13. ALDIZKARIA - 2023ko urtarrilaren 19a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BARAÑAIN

2023an autoenplegua sutatzeko laguntzak arautzen dituzten oinarriak. Laburpena

DDBN (Identif.): 669273.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/669273).

Barañaingo Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak 2022eko abenduaren 12an hartutako erabakiaren bidez onetsi dira 2023ean autoenplegua sustatzeko laguntzak arautzen dituzten oinarriak. Haien bidez sostengu eta bulkada eman nahi zaio autoenpleguari, diruz laguntzen diren zenbait jarduketa-lerroren bitartez.

Oinarri arau emaileak eta eskabideak eskura egonen dira bai Barañaingo Udaleko Herritarrak Hartzeko Bulegoan bai Udalaren web orrian: www.barañain.eus

Barañainen, 2023ko urtarrilaren 9an.–Alkatea, María Lecumberri Bonilla.

Iragarkiaren kodea: L2300345