104. ALDIZKARIA - 2023ko maiatzaren 18a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

32/2023 FORU AGINDUA, apirilaren 3koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntza Departamentuaren irakaskuntza ez-derrigorrezkoen tarifak finkatzen dituena 2023-2024 ikasturterako.

Otsailaren 19ko 24/2014 Foru Dekretuan ezartzen da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zein zerbitzu eta jardueratan eska daitezkeen prezio publikoak; haren 2. artikuluan prezio publikoen bidez finantza daitezkeen zerbitzu eta jarduerak zerrendatzen dira. Horien artean daude irakaskuntza ez-derrigorrezkoa ematen duten ikastetxeen zerbitzuak, beren irakaste jardueren ondorio direnak.

Hezkuntza Departamentuari dagokio irakaskuntza ez-derrigorrezkoetako mailetan ematen diren zerbitzuen tarifak ezartzea eta eguneratzea, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren Erakunde Autonomoen Tasa eta Prezio Publikoei buruzko otsailaren 11ko 2/2021 Foru Legearen 6. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41.1.e) artikuluaren bidez esleitu dizkidaten ahalmenak erabiliz,

AGINTZEN DUT:

1. Irakaskuntza ez-derrigorrezkoa ematen duten Hezkuntza Departamentuaren menpeko ikastetxeen zerbitzuen tarifak finkatzea 2023-2024 ikasturterako, zenbateko hauek ezarrita:

1.–Pablo Sarasate Musika Kontserbatorio Profesionala:

–Espedienteak irekitzea: 29,53 euro.

–Kurtso osoa: 53,22 euro irakasgai bakoitzeko.

–Gainditu gabeko irakasgaiak: 62,09 euro.

–Zerbitzu orokorrak: 11,99 euro.

–Jabetza intelektualeko eskubideak: 7,59 euro.

2.–Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioa:

–Lehen matrikula: 18,54 euro kreditu bakoitzeko.

–Espedientea irekitzea: 26,51 euro.

–Zerbitzu orokorrak: 10,78 euro.

–Ondorengo matrikulak: 25,20 euro kreditu bakoitzeko.

–Kredituak onartu eta/edo transferitzeko eskaera: 10,08 euro irakasgai bakoitzeko.

–Jabetza intelektualeko eskubideak: 7,83 euro.

3.–Dantza eskola:

3.1. A eta B hastapena (6 eta 7 urteko haurrak):

–Lehen inskripzioa: 34,67 euro.

–Sartzeko proba: 7,56 euro.

–Dantzan ikasten hasteko ikastaro osoa: 149,99 euro.

3.2. Oinarrizko maila:

–Lehen inskripzioa: 34,67 euro.

–Sartzeko proba: 7,56 euro.

–Oinarrizko mailako ikastaro osoa: 182.04.

3.3. Erdiko maila:

–Lehen inskripzioa: 34,67 euro.

–Sartzeko proba: 31,65 euro.

–Erdi mailako ikastaro osoa: 243,33 euro.

3.4. Helduak:

–Helduentzako ikastaroetarako sarrera proba: 7,56 euro.

3.5. Dantza espainiarraren ikastaroa:

–Lehen inskripzioa: 34,67 euro.

–Irakasgaia: 211,68 euro.

3.6. Dantza garaikidearen ikastaroa:

–Lehen inskripzioa: 34,67 euro.

–Irakasgaia: 211,68 euro.

3.7. Dantza klasikoaren ikastaroa:

–Lehen inskripzioa: 34,67 euro.

–Irakasgaia: 211,68 euro.

4.–Iruñeko eta Tuterako Hizkuntza Eskola Ofizialak:

4.1. Irakaskuntza ofiziala:

–Lehen inskripzioa: 30,24 euro.

–Ikastaro presentzial bakoitzeko matrikula: 149,18 euro.

4.1.1. Alemaneko, frantseseko eta ingeleseko B2 eta C1 ikastaroetarako matrikula Hezkuntza Departamentuaren eta hezkuntzako beste erakunde batzuen menpeko ikastetxeetako irakasleentzat: 52,41 euro.

4.2. Eguneratze eta hobekuntza ikastaroak:

–Lehen inskripzioa: 30,24 euro.

–Urteko kurtso presentzial bakoitzeko matrikula: 149,18 euro.

–Lau hileko kurtso presentzial bakoitzeko matrikula: 74,59 euro.

–Irakastorduetan zama ertaina duen (egun bat astean) urteko kurtso presentzial bakoitzeko matrikula: 74,59 euro.

4.3. Irakaskuntza librea:

–Lehen inskripzioa: 30,24 euro.

–Azterketa eskubideak: 52,41 euro.

4.4. Jarduera osagarriak:

–Mintzapraktikako taldeak eta lantegiak:

  • Ordubete: 45,36 euro.
  • 1,5 ordu: 60,48 euro.
  • 2 ordu: 90,72 euro.

–Udako ikastaro trinkoak: 201,60 euro.

4.5. Tasak materialarengatik eta erreprografiarengatik: 25,20 euro gehienez.

5.–Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofiziala:

5.1. Bigarren Hezkuntzarekiko lankidetza programako matrikula:

–Zerbitzu orokorrak: 10,18 euro.

–Lehen inskripzioa: 23,99 euro.

–Lehenengo hizkuntza: 60.48.

–2. hizkuntza: 42.33.

–Hirugarren hizkuntza: 30.24.

5.2. That's English! ikastaroa:

–Zerbitzu orokorrak: 10,18 euro.

–Lehen inskripzioa: 23,99 euro.

–Ikastaroko matrikula: 45,36 euro.

5.3. Ingeleseko B2 eta C1 mailetako egiaztapena lortzeko ikastaroetako matrikula, Hezkuntza Departamentuaren eta hezkuntzako beste erakunde batzuen menpeko ikastetxeetako irakasleei zuzenduak:

–Azterketa eskubideak: 52,41 euro.

–Tasak materialarengatik eta erreprografiarengatik: 25,20 euro gehienez.

5.3.1. Ohiko matrikula publiko orokorrarentzat, hasiera batean irakasleentzat diren ingeleseko B2 eta C1 ikastaroetan hutsik geratu diren postuetan:

–Zerbitzu orokorrak: 10.18.

–Lehen inskripzioa: 23,99 euro.

–Ikastaro presentzial bakoitzeko matrikula: 149,18 euro.

–Tasak materialarengatik eta erreprografiarengatik: 25,20 euro gehienez.

5.4. Hezkuntza Departamentuak eta hezkuntzako beste erakunde batzuek atzerriko hizkuntzak egiaztatzeko berariaz sinatutako hitzarmenpeko ikasleek egin beharreko B2 eta C1 mailetako matrikula: 65,52 euro.

6.–Helduei euskara irakasteko irakaskuntza, Zubiarte Euskaltegia:

–Zerbitzu orokorrak: 10,08 euro.

–Lehen inskripzioa: 25,20 euro.

–Astean 4 eguneko ikasturte osorako matrikula: 80,64 euro.

–Astean 2-3 eguneko ikasturte osorako matrikula: 45,36 euro.

–Astean 2-3 eguneko ikasturte osorako matrikula, online: 50,36 euro.

–Astean egun bateko ikasturte osorako matrikula, "autoikaskuntza modalitatea": 45,36 euro.

–Astean egun bateko ikasturte osorako matrikula (4 ordu): 45,36 euro.

–Astean egun bateko ikasturte osorako matrikula (2 ordu): 22,68 euro.

7.–Nafarroako Gobernuaren Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) titulua lortzeko azterketa eskubideak:

–Matrikula arrunta: 26,20 euro.

8.–Diseinuko goi mailako ikasketak:

–Lehen matrikula: 8,97 euro kreditu bakoitzeko.

–Espedientea irekitzea: 26,51 euro.

–Zerbitzu orokorrak: 10,78 euro.

–Ondorengo matrikulak: 12,19 euro kreditu bakoitzeko.

–Kredituak onartu eta/edo transferitzeko eskaera: 10,08 euro irakasgai bakoitzeko.

2. Zerga onurak.

1. Familia ugaria:

–Salbuespena, kategoria bereziko familia ugarietako kideentzat.

–%50eko hobaria kategoria orokorreko familia ugarietako kideentzat.

2. Familia gurasobakarrak edo gurasobakartasun egoeran daudenak:

–Salbuespena, kategoria bereziko familietako kideentzat.

–%50eko hobaria kategoria orokorreko familietako kideentzat.

3. Salbuespena, ekintza terroristen biktimentzat, baita haien ezkontide edo bikotekide egonkorrentzat eta seme-alabentzat ere.

4. Salbuespena, genero indarkeriako ekintzen biktimentzat, baita haien seme-alabentzat ere.

5. Desgaitasun aitortua dutenak:

–Salbuespena, %65eko edo hortik gorako desgaitasun aitortua dutenentzat.

–%50eko hobaria, %33ko edo hortik gorako desgaitasun aitortua dutenentzat.

3. Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera izanen ditu ondorioak.

4. Foru agindu hau igortzea Ekonomia eta Ogasun Departamentuak Hezkuntza Departamentuan duen kontu-hartzaile delegatuari, Baliabide Ekonomikoen Zerbitzura, Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzura, Arte Ikasketen Atalera, Euskara Atalera, Atzerriko Hizkuntzen Atalera, Aurrekontuen eta Kudeaketa Ekonomikoaren Atalera eta ikastetxe interesdunetara, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2023ko apirilaren 3an.–Hezkuntzako kontseilaria, Carlos Gimeno Gurpegui.

Iragarkiaren kodea: F2306515