4. ALDIZKARIA - 2022ko urtarrilaren 7a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

343/2021 EBAZPENA, abenduaren 29koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez atzemandako akats batzuk zuzentzen baitira Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren abenduaren 2ko 324/2021 Ebazpenaren IV. eta V. eranskinetan. Ebazpen horren bidez onetsi ziren, batetik, maisu-maistren kidegoan Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuetan sartzeko hautapen prozedura, eta bestetik, maisu-maistren kidegoko karrerako funtzionarioek kidego horretan espezialitate berriak eskuratzeko prozedura.

Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak abenduaren 2an emandako 324/2021 Ebazpenaren bidez onetsi ziren, batetik, maisu-maistren kidegoan Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuetan sartzeko hautapen prozedura, eta bestetik, maisu-maistren kidegoko karrerako funtzionarioek kidego horretan espezialitate berriak eskuratzeko prozedura.

Ebazpen horren IV. eta V. eranskinetan idazketa akats batzuk atzeman dira, nahasmena eragin dezaketenak izangaien artean “Lehen Hezkuntzako espezialitate” eta “Lehen Hezkuntzako etapa” argi bereizterakoan. Horrenbestez, bidezkoa da idazketa zuzentzea bi kontzeptu horiek argitzeko, bai eta Lehen Hezkuntzako etaparako eta Haur Hezkuntzako etaparako programazioa egitean dauden aldeak argitzeko ere.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 109.2 artikuluaren arabera, “administrazio publikoek edozein unetan zuzendu ditzakete, ofizioz edo interesdunek eskaturik, beren egintzetako oker materialak, egitezkoak edo aritmetikoak”.

Horiek horrela, Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren azaroaren 28ko 208/2019 Ebazpenaren bidez eskuordetutako eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Zuzentzea, beherago adierazten den moduan, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak abenduaren 2an emandako 324/2021 Ebazpenaren IV. eta V. eranskinetan atzemandako akatsak (ebazpen horren bidez onetsi ziren, batetik, maisu-maistren kidegoan Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuetan sartzeko hautapen prozedura, eta bestetik, maisu-maistren kidegoko karrerako funtzionarioek kidego horretan espezialitate berriak eskuratzeko prozedura):

IV. eranskinean, 3. puntuan, honela dioen tokian:

“Programazioak honakoak zehazten ditu: helburuak, edukiak, ebaluazio irizpideak eta adierazleak, metodologia, baliabide didaktikoak, etengabeko ebaluaziorako prozedurak eta tresnak, oinarrizko gaitasunak –zeharkakoak zein diziplina barrukoak– eskuratzeko laguntza, bai eta aniztasunari erantzuteko neurriak ere, arreta berezia jarriz hezkuntza-laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleen kasuan. Lehen Hezkuntzaren kasuan, programazioak ikaskuntzaren estandarrak ere zehazten ditu, bai gako-gaitasunak eskuratzeari dagokionez, bai helburuak lortzeari dagokionez”.

Honako hau behar du:

“Programazioak honakoak zehazten ditu: helburuak, edukiak, ebaluazio irizpideak eta adierazleak, metodologia, baliabide didaktikoak, etengabeko ebaluaziorako prozedurak eta tresnak, bai eta aniztasunari erantzuteko neurriak ere, arreta berezia jarriz hezkuntza-laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleen kasuan. Lehen Hezkuntzako etaparen kasuan, programazioak ikaskuntzaren estandarrak ere zehazten ditu, bai gako-gaitasunak eskuratzeari dagokionez, bai helburuak lortzeari dagokionez”.

V. eranskinean, 2. puntuan, honela dioen tokian:

“2. Programazio didaktikoa:

Programazio didaktikoa parte hartzen den espezialitatearekin lotutako arlo edo eremu baten (Haur Hezkuntzaren kasuan) curriculumari buruzkoa izanen da. Bertan, honako hauek zehaztu beharko dira: edukiak, ebaluazio irizpideak eta ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak, metodologia didaktikoa, hezkuntza-laguntzako berariazko premia duten ikasleei arreta emateko neurriak eta kalifikazio irizpideak, baita hezkuntza-laguntza horrek gaitasunak eskuratzeko eta etapako helburuak lortzeko egiten duen ekarpena ere. Lehen Hezkuntzan aipatuko dira, halaber, ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak eta kalifikazio irizpideak”.

Honako hau behar du:

“2. Programazio didaktikoa:

Programazio didaktikoa parte hartzen den espezialitatearekin lotutako arlo baten (eremuak edo arloak, Haur Hezkuntzako etaparen kasuan) curriculumari buruzkoa izanen da. Bertan, honako hauek zehaztu beharko dira: helburuak, edukiak, ebaluazio irizpideak, metodologia didaktikoa eta hezkuntza-laguntzako berariazko premia duten ikasleei arreta emateko neurriak. Horrez gain, Lehen Hezkuntzako etaparen kasuan, honako hauek ere zehaztuko dira: hezkuntza-laguntza horrek gaitasunak eskuratzeko eta etapako helburuak lortzeko egiten duen ekarpena, ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak eta kalifikazio irizpideak”.

2. Ebazpen hau igortzea Hezkuntza Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusira, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko Hautatze Prozeduren Atalera eta Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzura, behar diren ondorioak izan ditzan, eta interesdunei adieraztea ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal dutela, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.

3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila agintzea.

Iruñean, 2021eko abenduaren 29an.–Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendaria, Amalia Cuartero Arteta.

Iragarkiaren kodea: F2118379