30. ALDIZKARIA - 2021eko otsailaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LARRION

1etik 5era arteko aldaketak 2020ko aurrekontuan.
Behin betiko onespena

2020ko 230. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urriaren 6an, aurrekontu-aldaketak hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuarekin.

01/20 ALDAKETA

Aparteko kreditua

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(eurotan)

1 3370 62900

Ibai aldea egokitzea

3.432,78

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

1.932,78

1 7622001

Inbertsiorako dirulaguntza (parte-hartzezko aurrekontuak)

1.500,00

02/20 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 9200 6220001

Kontzejuko aretoa konpontzea

6.254,29

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 3370 62900

Herriko festak

6.254,29

03/20 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 2412 13100

Aldi baterako lan-kontratuduna

170,83

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 3370 62900

Herriko festak

170,83

04/20 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 2412 16000

Gizarte Segurantza

418,37

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 3370 62900

Herriko festak

418,37

05/20 ALDAKETA

Aparteko kreditua

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 2318 62200

Makinak eta tresnak COVID-19rako

114,82

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA (eurotan)

1 3370 62900

Herriko festak

114,82

Larrionen, 2021eko urtarrilaren 22an.–Kontzejuko burua, Idoia Yanci San Martín.

Iragarkiaren kodea: L2101125