30. ALDIZKARIA - 2021eko otsailaren 9a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

ERABAKIA. Nafarroako Parlamentuaren erabakia, zeinaren bidez 1/2021 Foru Lege-dekretua baliozkotzen baita.

1.1.2. Foru Dekretuak

6/2021 FORU DEKRETUA, otsailaren 3koa, zeinaren bidez aldatzen baitira abuztuaren 14ko 88/2019 Foru Dekretua, Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren oinarrizko egitura ezartzen duena, eta urriaren 30eko 264/2019 Foru Dekretua, Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duena.

7/2021 FORU DEKRETUA, otsailaren 3koa, urriaren 30eko 271/2019 Foru Dekretua aldatzen duena. Foru dekretu horren bidez, Herritarrekiko Harremanetako Departamentuaren egitura organikoa ezarri zen.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

6/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 20koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, deialdia onesten duena lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko suhiltzaileen 37 lanpostu huts, Nafarroako Foru Komu-nitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuan aritzeko.

54/2021 EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 18koa, Nafarroako Unibertsi-tate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana, zeinaren bidez zuzentzen baitira Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak 2020ko abenduaren 21ean emandako 2216/2020 Ebazpenean atzemandako akatsak, ikertzaile doktore lanpostu bat bitarteko gisa betetzeko hautapen prozesurako deia egiten duen ebazpenekoak.

73/2021 EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 19koa, Nafarroako Unibertsi-tate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa prozesurako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “QuaL-DED, Total control of laser-based additive manufacturing for zero defect metal components”.

75/2021 EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 19koa, Nafarroako Unibertsi-tate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa prozesurako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “0011-1410-2020-000006-Additive manufacturing of magnesium-based biodegradable implants with controlled corrosion rate and infection prevention (AM-MBI)”.

77/2021 EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 19koa, Nafarroako Unibertsi-tate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa prozesurako deia egiten da, honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “PC095-096 FUSIPROD”. Técnicas de fusión de información en procesos de Deep Learning II”.

78/2021 EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 19koa, Nafarroako Unibertsi-tate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa prozesurako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “0011-1411-2020-000079-EMOTIONAL FILMS”.

99/2021 EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 22koa, Nafarroako Unibertsi-tate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “PC029-030-031 BEST-Breakthrough-a eguzki energia termikoko sistemak eta bilketa termikokoak garatzeko material aurreratuetan”.

123/2021 EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 26koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa prozesurako deia egiten da, honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “PC082-083-084 EHGNA”.

154/2021 EBAZPENA, 2021eko otsailaren 1ekoa, Nafarroako Unibertsi-tate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa prozesurako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “MIRACLE-Photonic Metaconcrete with Infrared RAdiactive Cooling capacity for Large Energy savings”.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, honako errekurtso honetan interesdun direnei: gora jotzeko errekurtsoa, ebazpen honen aurka: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren urriaren 9ko 191/2020 Ebazpena, zeinaren bidez dei egiten baita Estatuko lekualdatze-lehiaketarako, kidego hauetako irakasle funtzionarioentzat: maisu-maistren kidegoa, Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoa, hizkuntza eskola ofizialetako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen eta irakasleen kidegoa eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen, irakasleen eta tailer maisu-maistren kidegoa.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, honako errekurtso honetan interesdun direnei: gora jotzeko errekurtsoa, kontra egiten diona Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren urriaren 9ko 191/2020 Ebazpenari, zeinaren bidez dei egiten baita Estatuko lekualdatze-lehiaketarako, kidego hauetako irakasle funtzionarioentzat: maisu-maistren kidegoa, Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoa, hizkuntza eskola ofizialetako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen eta irakasleen kidegoa eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen, irakasleen eta tailer maisu-maistren kidegoa.

EPATZE-DEIA, Enrique Sánchez Aranguren jaunak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 30eko 1066E/2020 Ebazpenaren aurka jarritako errekurtsoaren ondoriozko 362/2020 prozedura laburtuaren barruan. Ebazpen horren bidez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zeladoreen 110 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdiko oposizioaldiaren behin betiko emaitzen aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoa ezetsi zen.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

4/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 20koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira, 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen Planari dagokionez, erreserban dauden inbertsioen zerrenda eguneratuak eta planarekin lotutako aurrekontu partidetan gerta daitezkeen soberakinak banatzeko irizpideak.

16/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten da Kanpo Sustapenerako laguntzen 2021eko deialdia, ICEXen ICEX Next programaren osagarria. DDBN identifikazioa: 545095.

17/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Enpresa Politikaren, Na-zioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita “Nazioartekotzeko Bonuak” dirula-guntzaren 2021eko deialdia. DDBN identifikazioa: 545066.

1E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 12koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, deialdiaren 9. oinarria aldatzen duena.

3E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 19koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, “Nazioarteko lankidetzan I+Gko proiektuak egiteko laguntzak, medikuntza pertsonalizatuaren esparruan. PerMed 2020” izeneko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 545659.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

1D/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 22koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aditzera ematen baita eratu dela Sindikato Nafarroa izeneko sindikatua, sigletan SKN (gordailu zenbakia: 31100050).

9C/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena San Adriango Colep Navarra SA enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

11C/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Tafallako El Caserío enpresaren 2019. urterako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

12C/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Tafallako El Caserío enpresaren 2020. urterako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

13C/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Imarkoaingo Servidaf 2011 SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

120C/2020 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Orkoiengo Redín y Becerra SL (REYBESA) enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

121C/2020 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Corellako San José Zahar Etxearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

122C/2020 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Corellako Udaleko lan kontratudun langileen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.6. NAFARROAKO KONTSEILUA

Nafarroako Kontseiluak, 2021eko urtarrilaren 26an egindako bilkuran, honako erabaki hau hartu zuen aho batez:

1.7. BESTELAKOAK

43/2020 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 13ko 210/2010 Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horrek ingelesaren, frantsesaren eta alemanaren jakite-maila egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliozkotzeak ezarri zituen, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren arabera.

3/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Garraioetako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita salgai arriskutsuen errepideko garraioan segurtasun aholkulari izateko behar den lanbide gaitasunaren ziurtagiria lortu eta berritzeko probak gainditu dituzten pertsonen zerrenda.

577/2020 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Fiteroko Lorenzo Luis Musika Eskola Pribatua Nafarroako Gobernuko Musika eta Dantza Eskolen Berariazko Erregistroan inskribatzen duena.

1E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 12koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, San Adriango udal-mugartean aurrez prestatutako jakiak egiteko instalazio baten aldaketa nabarmena baimentzen duena. Instalazioaren titularra General Mills San Adrián SL da.

5E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 22koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona telefonia mugikorreko oinarri-estazio bateko obrak egiteko proiektuari Zugarramurdiko Loiara parajean, 2. poligonoko 129. lurzatian. Sustatzailea Telxius Torres España SLU da.

Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroa. Erantzukizun mugatuko Tomsar ENSa inskribatzea (754 NA).

Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, SC Arejula Soret Eduardo y Juan Carlos Barcos sozietateak sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

33/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

34/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Aita Barandiaran zahar-etxearen patronatuko 1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Musika eta Dantza Eskolaren 2/2020 aurrekontu-aldaketa.
Behin betiko onespena

3/2020 aldaketa Aita Barandiaran zahar-etxearen patronatuko aurrekontuan. Behin betiko onespena

2/2020 aldaketa Musika eta Dantza Eskolako aurrekontuan.
Behin betiko onespena

ARBIZU

01-11/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

BASABURUA

Jarduera-lizentzia ematea

BERBINTZANA

6, 7 eta 8/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

OLTZA ZENDEA

Tokiko Gobernu Batzarreko kide baten izendapena

EZKABARTE

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ITUREN

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 9. lurzatiari dagokionez.
Behin betiko onespena

LARRION

1etik 5era arteko aldaketak 2020ko aurrekontuan.
Behin betiko onespena

LEGARDA

Udal ordenantza, Kutsadura akustikoaren eta bibrazioen
aurka babestekoa. Hasierako onespena

MURIETA

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

SARTAGUDA

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

11/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

URROTZ-HIRIA

Jendaurrean jartzea 2. poligonoko 103. herri-lurzatiaren okupazioa, baldintzen agiria eta espedienteko gainerako dokumentazioa

VIANA

16/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

NAFARROAKO HIRI HONDAKINEN TRATAMENDURAKO PARTZUERGOA

2020ko 1. aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

NOAIN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza, Laguntza teknikoak erosi edo alokatzeko dirulaguntzak arautzen dituena. Behin betiko onespena

ULTZAMAKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

2021eko lan-egutegia

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2021-OC-2

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 67/2020

Despidos/ceses en general 381/2020

Citación. Procedimiento ordinario 0000624/2020- D

Citación. Procedimiento ordinario 749/2020

Ejecución de títulos judiciales 88/2020

Ejecución de títulos judiciales 79/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 64/2020

Procedimiento ordinario 1054/2019

Procedimiento ordinario 369/2020

Citación. Impugnación de actos administrativos
en materia laboral y seguridad social 39/2020

Ejecución de títulos judiciales 77/2020

Citación. Procedimiento ordinario 8/2021

Ejecución de títulos judiciales 81/2020

Citación. Seguridad Social 349/2020

Citación. Incapacidad permanente 774/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 2/2021

Procedimiento ordinario 667/2020

Procedimiento de oficio 931/2018

Ejecución de títulos judiciales 115/2020

Ejecución de títulos judiciales 7/2021

Citación. Despidos/Ceses en general 822/2020

Citación. Despido objetivo individual 828/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 43/2020

Ejecución de títulos judiciales 92/2020

Procedimiento ordinario 689/2019

Citación. Procedimiento ordinario 330/2020