266. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LARRAGA

Xehetasun-azterketa, Kale Nagusiko 4an, 3. poligonoko 43. lurzatian. Behin betiko onespena

Larragako Udalak, 2020ko urriaren 29an egindako osoko bilkuran, behin betiko onetsi du katastroko 3. poligonoko 43. lurzatiaren xehetasun-azterketa, Kale Nagusiko 4. zenbakian, Pilar Suescun Elduayenek sustatua. Hasierako onespena Alkatetzaren abuztuaren 28ko 60/2020 Ebazpenak eman zion. Hori guztia, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu Bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 74. artikuluan 72. artikuluari dagokionez aurreikusitako tramitazioari jarraikiz, eta iragarkia Foru Komunitatean argitaratzen diren egunkarietan eta 2020ko 204. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, irailaren 10ean, argitaratu ondoko hogei eguneko jendaurreko epea alegaziorik gabe iragan ondotik.

Ondotik, xehetasun-azterketaren eduki arauemailea argitara ematen da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70. artikuluan eta Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 79. artikuluan xedatuari jarraikiz. Halaber, aditzera ematen da erabaki honen kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa paratzen ahal dela zuzenean Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko arlo bereko Salari zuzendua, edo, bestela, Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, jurisdikzio hori arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 artikuluan aurreikusitako kasuetan, bi hilabeteko epean, argitalpen honen biharamunetik hasita; edo, aurretik eta hautara, errekurtso hauetariko bat:

a) Berraztertzeko errekurtsoa, erabakia eman duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

b) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

Larragan, 2020ko urriaren 30ean.–Alkatea, Carlos Suescun Sotés.

ONETSITAKO ARAUDIA

Larragako katastroko 3. poligonoko 43. lurzatian, baimena ematen da teila grisa erabiltzeko estalduraren akaberan. Irizpide homogeneo bati jarraitu beharko zaio eraikin osoan.

Iragarkiaren kodea: L2013011