266. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 13a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

83/2020 FORU AGINDUA, urriaren 29koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Daniel Díez de Ure Eraul jauna Hezkuntza Departamentuko Laguntza Juridikoaren Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

370/2020 FORU AGINDUA, urriaren 28koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Olga Cuairán Yeregui andrea behin behineko zentroko zuzendaria Azkoiengo San Miguel adinekoen egoitzan, kargutik kentzen duena.

89/2020 EBAZPENA, urriaren 29koa, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Camino Pérez Larumbe andrea aipatu erakunde autonomoko Gazteriaren Etxeen Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

128E/2020 EBAZPENA, urriaren 28koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, Itziar García-Bragado Ezpeleta andrea Nafarroako Foru Ogasuneko Tributuen arloko Informazio Sistemen Zerbitzuko Informazio Sistemen Analisirako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

129E/2020 EBAZPENA, urriaren 28koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, Francisco Javier García Arribas jauna, Nafarroako Zerga Ogasuneko Tributuen arloko Informazio Sistemen Zerbitzuko Informazio Sistemen Analisirako Ataleko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

1197E/2020 EBAZPENA, urriaren 27koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, M.ª Engracia Navarcorena Yániz andrea, Brulatako OOLTko Erizaintza Unitateko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

1204E/2020 EBAZPENA, urriaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Nieves Izco García andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Psikiatriako Erizaintzako II. Unitateko burua, kargutik kentzen duena.

1205E/2020 EBAZPENA, urriaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Nieves Izco García andrea Nafarroako Ospitaleguneko Herritarren Arretarako eta Irisgarritasunerako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1246E/2020 EBAZPENA, urriaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Ana Carmen Sanz Aznárez andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Medikoetako Zainketen I. Erizaintza Arloko burua, kargutik kentzen duena. berak eskatu baitu.

1247E/2020 EBAZPENA, urriaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, kargutik kentzen duena Ana Carmen Mariñelarena Huarriz andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Paziente Kronikoaren Unitateko eta Etxeko Ospitalizaziorako Erizaintzako Unitateko burua.

1248E/2020 EBAZPENA, urriaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Ana Carmen Mariñelarena Huarriz andrea Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Medikoetako Zainketen I. Erizaintza Arloko buru izendatzen duena.

1249E/2020 EBAZPENA, urriaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Virginia Apesteguía Goñi andrea Nafarroako Ospitaleguneko 2-M Solairuko Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1284E/2020 EBAZPENA, azaroaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, kargutik kentzen duena, berak hala eskatuta, Jorge Gil Serrano jauna, Tuterako Osasun Barrutiko Corellako OOLTko zuzendaria.

1771/2020 EBAZPENA, 2020ko urriaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, merezimendu-lehiaketaren ondoren Juan Juan José Urdiain Asensio Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa Nekazaritzako Ingeniaritzako eta Biozientzietako Goi Mailako Eskola Teknikoko Laborategiari laguntzeko Unitateko buru izendatzen duena (624 zenbakidun lanpostua).

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2519/2020 EBAZPENA, urriaren 30ekoa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betearazten baita Hezkuntzako kontseilariaren urriaren 26ko 282E/2020 Foru Agindua.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, honako errekurtso hauetan interesdun direnei: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren irailaren 16ko 163/2020 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoak.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko azaroaren 4an hartua, behin betiko onesten duena Galar zendean eskualdeko industria eremu bat (Comarca 2) ezartzeko Udalez gaindiko Plan Sektoriala aldatzen duen espedientea. Galar zendeako Udalak sustatu du espedientea, eta aldaketaren helburua da 17. sailaren (17.1 eta 17.2 lurzatiak) eraikigarritasuna handitzea.

95E/2020 FORU AGINDUA, urriaren 28koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, zeinaren bidez behin betiko onesten baita Baztango udal planaren determinazio egituratzaileak aldatzeko espedientea Gartzaingo 69. poligonoko 233. eta 482. lurzatietarako. Miguel Galarregui Elizagoyenek sustatu du espedientea.

96E/2020 FORU AGINDUA, urriaren 28koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Urdazubiko Udal Planaren aldaketa egituratzaile bat, harrobien aldeari dagokiona, Urdazubiko Udalak sustatua.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

173E/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 6koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita erretirodunen elkarteei eta adinekoen erakundeei dirulaguntzak emateko, 2020. urtean ekipamendu eta/edo programa informatikoak eta telefono gailuak eros ditzaten adinekoak teknologia berrietara hurbiltzeko eta haien gaitasun digitalak garatzeko. DDBN identifikazioa: 531985.

1.7. BESTELAKOAK

139E/2020 EBAZPENA, urriaren 28koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena “Telekomunikazio zentroetako –TZ Zubieta– zuntz optikoko interkonexiorako proiekturako”. Sustatzailea NASERTIC da.

142E/2020 EBAZPENA, urriaren 29koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Arangurengo udal mugarteko Aranguren Ibarreko hustubidea berritzeko proiekturako. Sustatzailea Servicios de la Comarca de Pamplona SA da.

ENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Iñiguez Delmas A, Iñiguez Moncayola A y Moncayola Garcia A. enpresak sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

2021erako karga-tasak. Hasierako onespena

ARANGUREN

Zerga kontrolerako plana 2020-2023 ekitaldietarako

ARESO

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ARGUEDAS

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 191. lurzatian. Behin betiko onespena

Baso-aprobetxamenduaren enkante publikoa

ARIA

2021erako karga-tasak

BARAÑAIN

Deialdia, Gizarteratzeko eta/edo larrialdi sozialeko prozesuetarako laguntzena. Luzapena

15/2020 eta 17/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

16/2020 aurrekontu-aldaketa. Onespena

BERA

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 130. lurzatian. Hasierako onespena

BERRIOBEITI

Aldaketa, 2020ko prezio publikoetan. Hasierako onespena

9/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BERRIOZAR

2021erako zerga-tasak, tasen tarifak eta prezio publikoak

Deialdia, Hezkuntza, Kultura, Kirol, Gizarte, Berdintasun eta gazteria arloek antolatutako jardueretan parte hartzeko dirulaguntzena, 2020. urtea (2020/21 ikasturtea). Laburpena

BUÑUEL

Alkatetzaren eskuordetzea

BURLATA

Aldaketa, 21. ordenantza fiskalarena: “Tokiko jabari publikoko lurzoru, lurgain eta lurpearen erabilera pribatiboagatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko tasak, terrazei eta mahai hankabakarrei dagokienez”. Neguko denboraldia. Hasierako onespena

CASCANTE

Aurrekontuko 3/2020 eta 5/2020 aldaketak. Behin betiko onespena

CORELLA

Kultura, kirol eta aisialdi arloko jarduerak antolatzeko laguntzak, 2020. urterako. Laburpena

DONEZTEBE

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 185. lurzatian.
Behin betiko onespena

LIZARRA

Aldaketa ordenantza fiskaletan. Hasierako onespena

ESTERIBAR

2020ko 14., 15., 17., 18. eta 19. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

EULATE

2021erako karga-tasak

GARDE

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

Udalbatzako kideen ordainsariak onestea

2021erako karga-tasak

GOIZUETA

03/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

LARRAGA

Xehetasun-azterketa, Kale Nagusiko 4an, 3. poligonoko 43. lurzatian. Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

Aldaketa puntual xehatua, Udal Planeko intereseko eraikinen eta elementu arkitektonikoen katalogoan. Behin betiko onespena

LIZARRAGA ERGOIENA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

MARTZILLA

11/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

MÉLIDA

2021eko aurrekontu orokor eta bakarra eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

MENDABIA

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

METAUTEN

2021erako zerga-tasak eta tasak

MONTEAGUDO

Akats zuzenketa, 2020ko plantilla organikoaren behin betiko onespenean

MUES

2021erako karga-tasak

IRUÑA

Aldaketa, Aparkatze mugatu eta murriztuko eremuak arautzen dituen ordenantzan

PIEDRAMILLERA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021erako karga-tasak

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

TUTERA

Azterlanak hastea, erabilerak aldatzeko hiri-antolamenduko plan orokorrean, eta agintzea lizentzien ematea eten dadila. Onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, U2.8-2.1, U2.8-2.2 eta U2.8-3C lurzatietarako, Queiles sektorean: Narangel etorbidea, Poetas pasealekua eta Merindades etorbidea

Aldaketa, Alde Zaharreko Barne Eraberritze eta Babeserako Plan Berezian; aldaketa hirigintza-fitxetan, Carmen Baja kaleko 1ean eta 3an diren higiezinei dagokienez. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, 1117. lurzatiko 242. etxe-sailean (4. alderdiko esparrua, UI 7 unitatea, 4. banaketa eremua). Behin betiko onespena

IRIBARRI

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

ULTZAMA

2021eko lan-egutegia

Oihan aprobetxamenduaren enkante publikoa

UNANU

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

VIANA

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1750., 1751.,1752. eta 1753. lurzatiena. Behin betiko onespena

BIDANKOZE

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ESA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 723. lurzatian. Behin betiko onespena

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

2021eko zerga-tasak. Hasierako onespena

2021eko zerga-tasak. Hasierako onespena

Kreditu transferentzia. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SINDICATO DE RIEGOS DEL CANAL DE TAUSTE

Junta General Ordinaria