131. ALDIZKARIA - 2020ko ekainaren 16a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

26/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 1ekoa, Lurralde Kohesiorako kontseilariarena, behin-behineko onespena ematen diona proiektu honi: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 5+500 KPtik (Ezkabako tunelen biribilgunea) 10+500 KPra bitartean (Olabeko zeharbidea)”.

N-121-A errepide arrunta da, eta interes orokorreko errepide gisa dago sartuta Nafarroako Errepideen Katalogoan.

Haren funtzionamendua eta bide segurtasuna hobetzeko asmoz, 2+1 motako errepide bihurtzea erabaki da.

Proposatu den diseinuarekin, ezin izanen da kontrako noranzkoko erreia erabiliz aurreratu, eta bidegurutzeetan baizik ezin izanen da ezkerretara biratu.

2019ko martxoaren 28an, arestian aipatutako proiektua jendaurrean jarri zen, ingurumen prozeduraren barruan. Jasotako alegazioak aztertu ondoren, teknikoki egokitzat jo diren aldaketa batzuk egin zaizkio proiektuari.

Amaieran aurreikusi den diseinuak ezaugarri hauek ditu:

–5+550 KPtik 7+000 KPra: hiri inguruko tartea da nabarmen. Proposatu da, noranzko bakoitzean bi errei eta erdibitzaile bat izanen dituen plataforma bat eraikitzea. Erdibitzaileak 2 m-ko zabalera izanen du, eta hesi metalikoa. Hasierako tarte horretan, gaur egun dauden hiru bidegurutzeak ezabatuko dira (NA-2517, NA-2552, NA-4210) eta biribilgune berri bat eginen da, NA-4210 eta NA-2552 errepideak lotzeko. Horrela, gatazka puntuak murriztuko dira.

–7+000 KPtik 8+000 KPra: definitu den eredu sekzioak bi errei ditu Irungo noranzkoan eta errei bat Iruñeko noranzkoan, baita 2 m-ko zabalera eta hesi metalikoa dituen erdibitzailea ere. Bide bazterrean, errepidearen bi aldeetara, jabeen zerbitzuko bideak eraikiko dira, 4 m zabalekoak, modurik izan ez dadin lursailetatik N-121-A errepidera zuzenean sartzeko.

–8+000 KPtik 8+900 KPra: bi biribilgune berri proiektatu dira, muturretan, norabide guztietara biratzeko aukera emanen dutenak. Ultzama ibaia gurutzatzen duten egiturekin bateragarria den sekzio bat jarriko da, horiek zabaldu gabe; hau da, errei bat noranzko bakoitzeko eta 1 m zabal duen erdibitzaile bat. Iparraldeko biribilgunearen ondoan, oinezkoentzako eta txirrindularientzako igarobide bat eraikiko da N-121-A errepidearen azpian.

–8+900 KPtik 9+450 KPra: trantsizio tartea. Jabeen zerbitzuko bidea izanen du ezkerreko bazterrean, N-121-A errepidearen enborretik hesi bertikalez bereizita. Zeharkako sekzioak errei bat izanen du noranzko bakoitzeko, eta 1 m-eko erdibitzailea.

–9+450 KPtik 10+440 KPra: Irunerako noranzkoan bi errei eta Iruñerako noranzkoan errei bat izanen dituen plataforma. Erdibitzaile batek bereiziko ditu bi noranzkoak; 2 m zabal eta hesi metalikoa izanen ditu. N-121-A eta NA-4212 errepidearen arteko bidegurutzea aldatuko da (Olaitzerako sarbidea), hirugarren errei bat sortuko baita, itxarote erreia, ezkerretara biratzeko. Bide bazterretan, errepidearen bi aldeetara, jabeen zerbitzuko bideak eraikiko dira, 4 m zabal izanen dituztenak, modurik izan ez dadin lursailetatik N-121-A errepidera zuzenean sartzeko.

Proiektua jendaurrean jartzeko idatzi den dokumentuak Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legeak eskatutako agiriak jasotzen ditu.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak egindako txostenarekin eta hark proposatu duenarekin bat, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuak xedatzen duenarekin bat,

AGINTZEN DUT:

1. Behin-behineko onespena ematea eraikuntza proiektu honi: “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 5+500 KPtik (Ezkabako tunelen biribilgunea) 10+500 KPra bitartean (Olabeko zeharbidea)”.

2. Hasiera ematea proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari (eranskinean jaso da ondasun eta eskubide horien zerrenda).

3. Proiektua jendaurrean jartzea, hilabetez, bai proiektuaren eduki teknikoari bai lurrak okupatu beharrari dagokienez, desjabetu ahal izateko. Bidezkoak diren ohar edo alegazioak egiten ahalko dira, idatziz, denbora horretan. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Lurralde Kohesiorako Departamentuko Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiaren web orrian eta Ezkabarteko eta Olaibarko udaletxeetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Ezkabarteko eta Olaibarko udalei, eta horiek premiatzea bakoitzak bere iragarki taulan argitara dezan.

Iruñean, 2020ko ekainaren 1ean.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Bernardo Ciriza Pérez.

ERANSKINA

“N-121-A ERREPIDEA, IRUÑA-BEHOBIA, 2+1 MOTAKO BIDE BIHURTZEKO PROIEKTUA, 5+500 KILOMETRO PUNTUTIK
(EZKABAKO TUNELEN BIRIBILGUNEA) 10+500 KILOMETRO PUNTURA BITARTEAN (OLABEKO ZEHARBIDEA)”

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

Zk.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO EREMUA
(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

OLAIBARKO UDAL-MUGARTEA

OL-01

OLABEKO KONTZEJUAREN HERRI-LURRA

106

3

330A

Ibarbasoa

OL-02

ARTETA ORRADRE, ELENA

923

3

327A

Leh. alorra

ARTETA ORRADRE, CELINA

ARTETA ORRADRE, IGNACIO

ARTETA ORRADRE, ANTONIO

ARTETA ORRADRE, MARÍA CARMEN

OL-03

EQUIZA GURBINDO, AGUSTÍN

45

3

326A

Larreak

EQUIZA GURBINDO, ELISA PAZ

EQUIZA GURBINDO, MARÍA LUISA

EQUIZA GURBINDO, JUAN ESTEBAN

EQUIZA GURBINDO, MARÍA CONCEPCIÓN

EQUIZA GURBINDO, PETRA JOSEFA

EQUIZA GURBINDO, MARAVILLAS

OL-04

LECUMBERRI OLAIZ, JUAN JOSÉ

32

3

325A

Larreak

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA COVADONGA

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA CARMEN

LECUMBERRI OLAIZ, JUANA MARÍA

LECUMBERRI OLAIZ, JESÚS

OL-05

ARTETA ORRADRE, ELENA

421

3

324A

Larreak

ARTETA ORRADRE, CELINA

ARTETA ORRADRE, IGNACIO

ARTETA ORRADRE, ANTONIO

ARTETA ORRADRE, MARÍA CARMEN

OL-06

BORIA ALTUNA, FRANCISCO JOSÉ

17

3

323A

Larreak

OL-07

GURBINDO MARIÑELARENA, MARÍA ROSARIO

578

3

328A

Leh. alorra

OL-08

FERNÁNDEZ ALDAZ, VÍCTOR

502

3

317A

Leh. alorra

OL-09

GURBINDO MARIÑELARENA, MARÍA ROSARIO

467

3

316A

Leh. alorra

OL-10

PASCAL SATRÚSTEGUI, JUAN ÁNGEL

4

3

313A

Larreak

PASCAL SATRÚSTEGUI, JOAQUÍN

OL-11

GORRICHO LABIANO, MARÍA LOURDES

451

3

329A

Leh. alorra

85

3

329B

Elkorra

515

3

329C

Leh. alorra

OL-12

LABIANO LARREA, JAVIERA

885

3

305A

Leh. alorra

OL-13

LECUMBERRI OLAIZ, JUAN JOSÉ

86

3

304A

Larreak

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA COVADONGA

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA CARMEN

LECUMBERRI OLAIZ, JUANA MARÍA

LECUMBERRI OLAIZ, JESÚS

OL-14

LECUMBERRI OLAIZ, JUAN JOSÉ

317

3

303A

Leh. alorra

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA COVADONGA

40

3

303B

Larreak

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA CARMEN

LECUMBERRI OLAIZ, JUANA MARÍA

LECUMBERRI OLAIZ, JESÚS

OL-15

LECUMBERRI OLAIZ, JUAN JOSÉ

253

3

332A

Leh. alorra

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA COVADONGA

220

3

332C

Larreak

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA CARMEN

LECUMBERRI OLAIZ, JUANA MARÍA

LECUMBERRI OLAIZ, JESÚS

OL-16

SÁNCHEZ LÓPEZ, FERNANDO

195

3

333A

Leh. alorra

OL-17

ESQUIROZ ARTETA, MARÍA ISABEL

2.184

3

300A

Leh. alorra

ESQUIROZ ARTETA, CRISTINA

OL-18

ESQUIROZ ARTETA, MARÍA ISABEL

1.154

3

335A

Leh. alorra

ESQUIROZ ARTETA, CRISTINA

OL-19

PASCAL SATRÚSTEGUI, JUAN ÁNGEL

1.013

3

270A

Leh. alorra

PASCAL SATRÚSTEGUI, JOAQUÍN

OL-20

PASCAL SATRÚSTEGUI, JUAN ÁNGEL

436

3

336.a

Leh. alorra

PASCAL SATRÚSTEGUI, JOAQUÍN

140

3

336B

Larreak

OL-21

GARRALDA GOÑI, JOSÉ

65

3

271A

Leh. alorra

GARRALDA GOÑI, FLORENTINA

GARRALDA GOÑI, FELICITAS

OL-22

GARRALDA GOÑI, JOSÉ

85

3

275A

Leh. alorra

GARRALDA GOÑI, FLORENTINA

GARRALDA GOÑI, FELICITAS

OL-23

PASCAL SATRÚSTEGUI, JUAN ÁNGEL

1.282

3

268A

Leh. alorra

PASCAL SATRÚSTEGUI, JOAQUÍN

OL-24

ESQUIROZ ARTETA, MARÍA ISABEL

10

3

338A

Larreak

ESQUIROZ ARTETA, CRISTINA

OL-25

ESQUIROZ ARTETA, MARÍA ISABEL

419

3

252A

Leh. alorra

ESQUIROZ ARTETA, CRISTINA

182

3

252B

Larreak

OL-26

ECHANIZ BELLOSILLO, ISIDRO

40

3

249A

Larreak

EZKABARTEKO UDAL-MUGARTEA

EZ-01

POLYONE ESPAÑA SL

60

12

73

Lurzorua

EZ-02

EZKABARTEKO UDALA

95

12

923

Lurzorua

EZ-03

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

159

12

342A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

EZ-04

ESLAVA EZCURRA, PEDRO MARÍA

29

12

336A

Urezta. alorra

EZ-05

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

47

12

334A

Leh. alorra

EZ-06

RECLUSA GOYA, MARÍA ASUNCIÓN

56

12

331A

Urezta. alorra

RECLUSA GOYA, ESTHER

RECLUSA GOYA, MARÍA ÁNGELES

RECLUSA ESPELOSÍN, MARÍA ASUNCIÓN

RECLUSA GOYA, PEDRO

RECLUSA GOYA, EDUARDO

RECLUSA GOYA, MARÍA CRUZ

EZ-07

ESLAVA EZCURRA, PEDRO MARÍA

75

12

532A

Leh. alorra

EZ-08

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

461

12

533A

Leh. alorra

EZ-09

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

231

12

323A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

EZ-10

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

244

12

60B

Leh. alorra

EZ-11

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

241

12

502A

Leh. alorra

EZ-12

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

102

12

504A

Leh. alorra

EZ-13

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

1.079

12

505A

Leh. alorra

EZ-14

ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

566

12

507A

Larreak

EZ-15

ZABALZA ESPELOSÍN, JOSÉ JAVIER

2.171

12

284A

Leh. alorra

ZABALZA ESPELOSÍN, FELIPE VALERIANO

1.607

12

284C

Larreak

EZ-16

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

1.305

12

297A

Leh. alorra

3.477

12

297B

Pinudia

EZ-17

IRIBARREN AMATRIAIN, MARÍA ISABEL

42

12

58

Lurzorua

EZ-18

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

44

12

59A

Lurzorua

50

15

59D

Lurzorua

EZ-19

ESKUALDEKO IBAI PARKEAREN PARTZUERGOA

30

12

511A

Larreak

EZ-20

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

8

12

304B

Larreak

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

EZ-21

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

1.516

12

302A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

EZ-22

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

931

12

294A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

2

12

294B

Larreak

EZ-23

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

515

12

301A

Leh. alorra

EZ-24

INVERSIONES URCAY SA

2

12

300A

Leh. alorra

69

12

300B

Larreak

EZ-25

INVERSIONES URCAY SA

195

12

295A

Leh. alorra

417

12

295B

Larreak

EZ-26

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

1.120

12

296A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

387

12

296B

Larreak

35

12

296C

Askot. zuhaitzak

EZ-27

EZPELETA MARTÍNEZ, SATURNINO

1.050

12

287A

Leh. alorra

EZPELETA MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA

256

12

287B

Larreak

IRAIZOZ GASCUE, MARÍA ROSARIO

BAQUEDANO ALTAMIRA, MARÍA CARMEN

EZ-28

ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

399

12

286B

Larreak

EZ-29

ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

20

12

285A

Lurzorua

509

12

285B

Larreak

EZ-30

ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

698

12

260A

Pinudia

492

12

260B

Larreak

EZ-31

FERNÁNDEZ MIHURA, CONCEPCIÓN

35

12

259A

Lurzorua

EZ-32

IDOATE ESTAMPACIONES METÁLICAS SL

171

12

292A

Lurzorua

EZ-33

PRESA ERASO, JUAN MIGUEL

187

12

258A

Leh. alorra

PRESA ERASO, JAVIER

PRESA ERASO, DOLORES MICAELA

PRESA ERASO, MARÍA ROSARIO

EZ-34

PRESA ERASO, JUAN MIGUEL

655

14

591A

Leh. alorra

PRESA ERASO, JAVIER

PRESA ERASO, DOLORES MICAELA

PRESA ERASO, MARÍA ROSARIO

EZ-35

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

100

14

711A

Leh. alorra

EZ-36

ITOIZ ORRADRE, MARÍA CARMEN

1.085

14

710A

Leh. alorra

ITOIZ ORRADRE, MARÍA PILAR

EZ-37

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

1.104

14

673A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

EZ-38

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

562

14

709A

Leh. alorra

EZ-39

OSACAR ARELLANO, ENDIKA

789

14

708A

Leh. alorra

EZ-40

EZPELETA MARTÍNEZ, JULIO JESÚS

675

14

674A

Leh. alorra

EZPELETA MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA

BAQUEDANO ALTAMIRA, MARÍA CARMEN

EZPELETA MARTÍNEZ, MARÍA ELENA

EZPELETA MARTÍNEZ, ISABEL MARÍA

EZPELETA MARTÍNEZ, PEDRO MARÍA

EZPELETA MARTÍNEZ, SATURNINO

EZPELETA MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER

EZ-41

OCHOA LÓPEZ, JOSEFINA

207

14

718A

Larreak

6

14

718B

Lurzorua

EZ-42

ARANGOA LIZARRAGA, MIGUEL ÁNGEL

346

14

706A

Leh. alorra

EZ-43

URRIZA LARREA, GERARDO

876

14

704A

Leh. alorra

EZ-44

NUIN EUGUI, JUAN

239

14

703A

Leh. alorra

EZ-45

GORRICHO LABIANO, JAVIER

133

14

671A

Leh. alorra

EZ-46

VILLANUEVA ARAMBURU, MARÍA CARMEN

49

14

540A

Sagastia

EZ-47

VILLANUEVA ARAMBURU, MARÍA CARMEN

170

14

539A

Sagastia

EZ-48

LIZARRAGA OTEIZA, XABIER

312

14

691A

Leh. alorra

EZ-49

GURBINDO MARIÑELARENA, MARÍA ROSARIO

151

14

675A

Leh. alorra

EZ-50

ARTETA ORRADRE, ELENA

492

14

676A

Leh. alorra

ARTETA ORRADRE, CELINA

ARTETA ORRADRE, IGNACIO

ARTETA ORRADRE, ANTONIO

ARTETA ORRADRE, MARÍA CARMEN

EZ-51

ARIZALETA BURUTAIN, PEDRO MARÍA

362

14

677A

Leh. alorra

ARIZALETA BURUTAIN, MARÍA TERESA

ARIZALETA BURUTAIN, MARÍA CAMINO

ARIZALETA BURUTAIN, JOSÉ LUIS

ARIZALETA BURUTAIN, MARÍA ASUNCIÓN

EZ-52

LECUMBERRI ARANGOA, MARÍA TERESA

47

14

689A

Leh. alorra

EZ-53

RETA ARANGOA, LUIS

160

14

688A

Leh. alorra

RETA ARANGOA, PABLO

EZ-54

ARANGOA LIZARRAGA, LUIS MARÍA

142

14

687A

Leh. alorra

EZ-55

EQUIZA RIPA, PETRA

128

14

713A

Leh. alorra

ARTETA EQUIZA, MARÍA PAZ

EZ-56

URRIZA LARREA, GERARDO

653

14

678A

Leh. alorra

EZ-57

PEDROARENA ORRADRE, MARÍA TERESA

321

14

686A

Leh. alorra

DEL RÍO NOAIN, MARÍA BLANCA

DEL RIO NOAIN, AMELIA

DEL RIO NOAIN, MIREN IOSUNE

MAYAYO ALASTUEY, SABINA

DEL RÍO ARRESE, MIGUEL ÁNGEL

DEL RIO ARRESE, MAITE

DEL RÍO ICHASO, EDURNE

DEL RÍO CATALAN, AMAIA

EZ-58

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ESTEBAN

221

14

685A

Leh. alorra

YABEN ELIZAGA, FRANCISCO JAVIER

YABEN ELIZAGA, JESÚS

YABEN ELIZAGA, MARÍA PILAR

YABEN ELIZAGA, MARÍA NIEVES

IZCO GOÑI, ANA CARMEN

YABEN ELIZAGA, FÉLIX

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ANTONIO

YABEN ELIZAGA, LAUREANO

EZ-59

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ESTEBAN

717

14

680A

Leh. alorra

YABEN ELIZAGA, FRANCISCO JAVIER

YABEN ELIZAGA, JESÚS

YABEN ELIZAGA, MARÍA PILAR

YABEN ELIZAGA, MARÍA NIEVES

IZCO GOÑI, ANA CARMEN

YABEN ELIZAGA, FÉLIX

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ANTONIO

YABEN ELIZAGA, LAUREANO

EZ-60

LIZARRAGA ARTETA, MÁXIMA

41

14

681A

Leh. alorra

42

14

681B

Askot. fruta arbolak

EZ-61

AGUIRRE LIZARRAGA, JUAN CARLOS

108

14

682B

Askot. fruta arbolak

EZ-62

ORRADRE IDOATE, FRANCISCO JAVIER

15

14

683A

Leh. alorra

ORRADRE IDOATE, JESÚS MARÍA

ORRADRE IDOATE, ERNESTO

EZ-63

CONSTRUCCIONES SAN MARTÍN SA

2.914

14

684A

Larreak

EZ-64

CONSTRUCCIONES SAN MARTÍN SA

11

14

341A

Larreak

EZ-65

FERNÁNDEZ ALDAZ, VÍCTOR

917

13

393A

Leh. alorra

111

13

393C

Larreak

EZ-66

SORAURENGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRA

98

13

404A

Askot. zuhaitzak

EZ-67

AZCONA AZANZA, JESÚS

608

13

381A

Larreak

EZ-68

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ESTEBAN

2

13

385A

Leh. alorra

YABEN ELIZAGA, FRANCISCO JAVIER

YABEN ELIZAGA, JESÚS

YABEN ELIZAGA, MARÍA PILAR

YABEN ELIZAGA, MARÍA NIEVES

IZCO GOÑI, ANA CARMEN

YABEN ELIZAGA, FÉLIX

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ANTONIO

YABEN ELIZAGA, LAUREANO

EZ-69

SORAURENGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRA

90

13

383A

Larreak

EZ-70

LECUMBERRI ARANGOA, MARÍA TERESA

104

13

382A

Leh. alorra

EZ-71

LIZARRAGA OTEIZA, XABIER

61

13

358C

Larreak

EZ-72

SALAVERRI EZQUER, CARMELO

21

13

129A

Leh. alorra

MARTÍNEZ ROYO, MARÍA RITA

EZ-73

SORAURENGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRA

6

14

714A

Ibarbasoa

EZ-74

GORRICHO LABIANO, JAVIER

22

14

232A

Urezta. alorra

171

14

232B

Larreak

EZ-75

SORAURENGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRA

232

14

206B

Ibarbasoa

21

14

206C

Leh. alorra

343

14

206D

Larreak

EZ-76

GARIJO ARANGOA, FERMÍN

93

14

220C

Larreak

GARIJO ARANGOA, LUIS MARÍA

GARIJO ARANGOA, CARLOS

EZ-77

R ZUNZARREN PINTURA PUBLICITARIA SA

43

14

224

Zoladura

EZ-78

FERNÁNDEZ ALDAZ, VÍCTOR

210

14

626A

Larreak

Instalazio osagarriek ukitutako lurzatiak

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT. OKUP. m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

EZKABARTEKO UDAL-MUGARTEA

EZ-21

GOICOECHEA IDOATE, Julián

1.648

12

302A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, José Ignacio

Hondakindegiek ukitutako lurzatiak

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT. OKUP. m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

EZKABARTEKO UDAL-MUGARTEA

EZ-21

GOICOECHEA IDOATE, Julián

214

12

302A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, José Ignacio

EZ-23

RONCAL ZOZAYA, María Laura

1.162

12

301A

Leh. alorra

EZ-24

INVERSIONES URCAY SA

758

12

300A

Leh. alorra

503

12

300B

Larreak

EZ-26

GOICOECHEA IDOATE, Julián

668

12

296A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, José Ignacio

59

12

296B

Larreak

108

12

296C

Askot. zuhaitzak

EZ-57

PEDROARENA ORRADRE, María Teresa

237

14

686A

Leh. alorra

EZ-58

YABEN ELIZAGA, José Esteban

2.200

14

685A

Leh. alorra

YABEN ELIZAGA, Francisco Javier

YABEN ELIZAGA, Jesús

YABEN ELIZAGA, María Pilar

YABEN ELIZAGA, María Nieves

IZCO GOÑI, Ana Carmen

YABEN ELIZAGA, Félix

YABEN ELIZAGA, José Antonio

YABEN ELIZAGA, Laureano

EZ-63

CONSTRUCCIONES SAN MARTÍN SA

6.1125

14

684A

Larreak

Bidea lehengoratzeko lanek ukitutako lurzatiak

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT. OKUP. m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

EZKABARTEKO UDAL-MUGARTEA

EZ-45

GORRICHO LABIANO, Javier

69

14

671A

Leh. alorra

EZ-46

VILLANUEVA ARAMBURU, María Carmen

58

14

540A

Sagastia

Ukitutako zerbitzuak berrezartzea

Lur azpiko telefono linea, lur azpiko linea elektrikoa, hornidura eta zuntz optikoa

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUN EZARPENA ml-m²

DESJ. m²
KUTX.

ALDI BAT. OKUP. m²

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

EZKABARTEKO UDAL-MUGARTEA

EZ-01

POLYONE ESPAÑA SL

-

-

-

111

FO

12

73

Lurzorua

EZ-14

ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

1

1

-

42

LT

12

507A

Larreak

EZ-15

ZABALZA ESPELOSÍN, José Javier

66

161

36

684

AB

12

284A

Leh. alorra

ZABALZA ESPELOSÍN, Felipe Valeriano

EZ-17

IRIBARREN AMATRIAIN, María Isabel

28

54

155

AB

12

58A

Lurzorua

EZ-18

RONCAL ZOZAYA, María Laura

2

8

-

84

AB

12

59A

Lurzorua

5

14

-

221

AB

12

59D

Lurzorua

EZ-27

EZPELETA MARTÍNEZ, Saturnino

1

5

-

31

LT

12

287A

Leh. alorra

EZPELETA MARTÍNEZ, José María

46

137

-

537

AB

IRAIZOZ GASCUE, María Rosario

BAQUEDANO ALTAMIRA, María Carmen

EZ-28

ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

1

5

-

33

LT

12

286B

Larreak

12

35

-

148

AB

EZ-49

GURBINDO MARIÑELARENA, María Rosario

-

-

-

94

AB/LT

14

675A

Leh. alorra

EZ-50

ARTETA ORRADRE, Elena

-

-

-

234

AB/LT

14

676A

Leh. alorra

ARTETA ORRADRE, Celina

ARTETA ORRADRE, Ignacio

ARTETA ORRADRE, Antonio

ARTETA ORRADRE, María Carmen

EZ-51

ARIZALETA BURUTAIN, Pedro María

-

-

-

98

AB/LT

14

677A

Leh. alorra

ARIZALETA BURUTAIN, María Teresa

ARIZALETA BURUTAIN, María Camino

ARIZALETA BURUTAIN, José Luis

ARIZALETA BURUTAIN, María Asunción

EZ-55

EQUIZA RIPA, Petra

-

-

-

43

AB/LT

14

713A

Leh. alorra

ARTETA EQUIZA, María Paz

EZ-56

URRIZA LARREA, Gerardo

-

-

-

226

AB/LT

14

678A

Leh. alorra

EZ-58

YABEN ELIZAGA, José Esteban

-

-

-

3.580

AB/LT

14

685A

Leh. alorra

YABEN ELIZAGA, Francisco Javier

YABEN ELIZAGA, Jesús

YABEN ELIZAGA, María Pilar

YABEN ELIZAGA, María Nieves

IZCO GOÑI, Ana Carmen

YABEN ELIZAGA, Félix

YABEN ELIZAGA, José Antonio

YABEN ELIZAGA, Laureano

EZ-59

YABEN ELIZAGA, José Esteban

-

-

-

176

AB/LT

14

680A

Leh. alorra

YABEN ELIZAGA, Francisco Javier

YABEN ELIZAGA, Jesús

YABEN ELIZAGA, María Pilar

YABEN ELIZAGA, María Nieves

IZCO GOÑI, Ana Carmen

YABEN ELIZAGA, Félix

YABEN ELIZAGA, José Antonio

YABEN ELIZAGA, Laureano

EZ-60

LIZARRAGA ARTETA, Máxima

-

-

-

29

AB/LT

14

681A

Leh. alorra

-

-

-

38

AB/LT

14

681B

Askot. fruta arbolak

EZ-61

AGUIRRE LIZARRAGA, Juan Carlos

-

-

-

157

AB/LT

14

682B

Askot. fruta arbolak

EZ-62

ORRADRE IDOATE, Francisco Javier

-

-

-

107

AB/LT

14

683A

Leh. alorra

ORRADRE IDOATE, Jesús María

ORRADRE IDOATE, Ernesto

EZ-77

R ZUNZARREN PINTURA PUBLICITARIA SA

-

-

-

35

FO

14

224.

Larreak

EZ-79

IRIBARREN AMATRIAIN, María Isabel

2

7

-

67

AB

12

299A

Lurzorua

EZ-80

GARIJO ARANGOA, Fermín

2

6

-

-

LT

14

342A

Leh. alorra

GARIJO ARANGOA, Luis María

-

-

-

166

AB/LT

GARIJO ARANGOA, Carlos

LECUMBERRI ARANGOA, María Teresa

EZ-81

ARTETA ORRADRE, Elena

14

54

-

180

LE

14

233A

Urezta. alorra

ARTETA ORRADRE, Cecilia

ARTETA ORRADRE, Ignacio

ARTETA ORRADRE Antonio

ARTETA ORRADRE, María Carmen

TERMINO MUNICIPAL DE OLAIBAR

OL-05

ARTETA ORRADRE, Elena

-

-

-

8

FO

3

324A

Larreak

ARTETA ORRADRE, Cecilia

ARTETA ORRADRE, Ignacio

ARTETA ORRADRE Antonio

ARTETA ORRADRE, María Carmen

OL-27

BORIA ALTUNA, José Javier

-

-

-

12

FO

3

250A

Larreak

Iragarkiaren kodea: F2005397