131. ALDIZKARIA - 2020ko ekainaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BURLATA

Laburpena, nazioarteko lankidetza-senidetzeetarako Burlatako Udalaren 2020ko laguntzen deialdi publikoarena

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, argitara ematen da deialdiaren laburpena; haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa): 507967.

Lehena.–Deialdiaren xedea.

Lankidetzarako lerro honen xede nagusia zuzeneko senidetzeak dira, batetik, Burlatako herritar-elkarteen eta, bestetik, garapen integralaren bidean dauden herrialdeetako eta estaturik gabeko herrietako kontraparte legez eratuen artekoak, garapen komunitarioko ekintzak sustatzeko eta elkartasun eta hezkuntza arloko esperientziak trukatzeko, Nafarroako Lankidetzarako Plan Gidariaren arabera lehentasuna duten sektoreetan (osasuna, hezkuntza, landaren, nekazaritzaren eta abeltzaintzaren garapena, ur hornidura, elkarte zibilak indartzea, emakumeari buruzko programak, eta garapena).

Bigarrena.–Onuradunak.

Deialdira aurkez daitezke legez eratutako elkarte eta erakundeak, beren estatutuetako xedeen artean nazioarteko lankidetza badute. Nafarroako Gobernuaren elkarte erregistroan inskribaturik egon beharko dute, eta egoitza Burlatan eduki, edo frogatu beharko dute ibilbide jarraitua dutela senidetzeetan eta, gainera, Burlatan sentsibilizazio jarduerak egin izan dituztela azken hiru urteetako bitan. Halaber, 4. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

Ezin izanen du parte hartu nazioarteko lankidetza-senidetzeetarako deialdietan Burlatako Udalaren lau urteko hitzarmenean adjudikaziodun gertatu den elkarte edo erakundeak, dirulaguntza jasotzen duen lau urteetan.

Erakunde eta elkarteak, baldintza guztiak beteta, banaka nahiz taldean aurkezten ahalko dira, zenbaiten artean proiektu bakarra gauzatzeko (partzuergoa edo batasuna eraturik). Azken kasu horretan, taldean aurkeztu diren erakundeen datuak bereiz emanen dira, eta argi adieraziko da zein den partzuergoko buru arituko dena.

Hirugarrena.–Oinarri arautzaileak.

Burlatako Udalaren dirulaguntzak arautzen dituen ordenantza orokorra, 2012ko 84. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, maiatzaren 4an.

Laugarrena.–Eskaerak aurkezteko epea: 20 egun natural, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren.

Argibide gehiagorako: www.burlada.es/eu/.

Burlatan, 2020ko maiatzaren 28an.–Alkatea, Ana M.ª Góngora Urzaiz.

Iragarkiaren kodea: L2005317