209. ALDIZKARIA - 2019ko urriaren 22a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

162/2019 EBAZPENA, urriaren 4koa, Herri Lanen eta Azpiegituren zuzendari nagusiak emana, jendaurrean jartzen dituena, hilabeteko epean, “Nafarroako Foru Komunitateko bide ardatz handietako zaraten mapa estrategikoak (3. fasea)”.

Europako Parlamentuak eta Kontseiluak Inguruneko zarataren ebaluazioari eta kudeaketari buruz 2002ko ekainaren 25ean emandako 2002/49/EE Zuzentarauaren 7.2 artikuluak ezartzen duenez, estatu kideek beharrezko neurriak hartuko dituzte bermatzeko, beranduenez 2012ko ekainaren 30erako eta, geroago, bost urtean behin, agintari eskudunek aurreko urte zibilaren zarataren mapa estrategikoak prestatu, eta, kasua bada, onetsi dituztela lurraldean lurraldeko hiri aglomerazio guztiei, bide ardatz handiei eta burdinbide ardatz handiei buruz.

Zuzentarau horren aplikazioan, Herri Lanetako zuzendari nagusiaren abenduaren 19ko 1141/2018 Ebazpenaren bidez, Dnota Medio Ambiente SL enpresari esleitu zitzaizkion “Nafarroako Foru Komunitateko bide ardatz handietako zarataren mapa estrategikoak eta ekintza planak prestatzeko lanak (3. fasea)”.

Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legearen 14.1 artikuluak ezartzen du ezen, administrazio eskudunek zarataren mapa estrategikoak onetsi baino lehen, jendaurrean jartzeko tramitea egin behar dutela.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak egindako txostenarekin eta proposatu duenarekin bat, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren oinarrizko egitura ezartzen duen abuztuaren 14ko 87/2019 Foru Dekretuaren 3. artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskumenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Jendaurrean jartzea, hilabeteko epean, “Nafarroako Foru Komunitateko bide ardatz handietako zaraten mapa estrategikoak. (3. fasea)”.

Ondorio horietarako, dokumentazio hori Lurralde Kohesiorako Departamentuan egonen da eskura (San Inazio etorbidea 3, Iruña), bulego orduetan, eta Kohesiorako Departamentuaren webgunean, Interneteko helbide honetan:

http://www.cfnavarra.es/obraspublicas/info/publica.htm.

2. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web-orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

3. Ebazpen hau Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari jakinaraztea.

Iruñean, 2019ko urriaren 4an.–Herri-lanen eta Azpiegituren zuzendari nagusia, Pedro Andrés López Vera.

Iragarkiaren kodea: F1912985