139. ALDIZKARIA - 2016ko uztailaren 19a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OLAZTI

Zuzenketa, 2016ko udal aurrekontuan. Behin betiko onespena

Jendaurreko epea igaro eta inork alegaziorik aurkeztu ez duenez gero, bidezko da Udalaren 2016ko aurrekontuan zuzenketa behin betiko onestea. Hasierako onespenaren erabakia 2016ko 111. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, ekainaren 9an.

Gastuen laburpena, kapituluz kapitulu (diru-sarreretan ez da aldaketarik egin):

KAPITULUA

AURREKONTU

FINKATUA
(euroak)

1

Langileria gastuak

819.930,00

2

Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

583.530,00

3

Finantza gastuak

4.100,00

4

Transferentzia arruntak

180.370,00

6

Inbertsio errealak

222.790,00

9

Finantza-pasiboak

105.650,00

GUZTIRA

1.916.370,00

Olaztin, 2016ko ekainaren 30ean.–Ordezko alkatea, Ibai Barandiaran Albiztur.

Iragarkiaren kodea: L1608185