139. ALDIZKARIA - 2016ko uztailaren 19a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

43/2016 FORU DEKRETUA, ekainaren 29koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

44/2016 FORU DEKRETUA, ekainaren 29koa. Honen bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen enplegu publikoaren eskaintza onesten da 2016. urterako, Administrazio Erroari eta Osasun Departamentuari dagokienez.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

133E/2016 EBAZPENA, uztailaren 4koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, apirilaren 22ko 73E/2016 Ebazpenaren bidez onetsi ziren oinarri arautzaileak aldatzen dituena, hau da, batik bat lanean ari diren pertsonei zuzendutako 2016ko prestakuntza planak gauzatzeko diru-laguntzen deialdiarenak.

1.7. BESTELAKOAK

288/2016 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, “Aietxu/Ayechu”ko Kontzejuari eta “Urraulgoiti/Urraul Alto”ko Udalari entzunaldia eman eta “Urraulgoiti/Urraul Alto” Udalarena den “Aietxu/Ayechu”ko Kontzejua iraungitzeko espedientea jendaurrean jartzen duena.

880/2016 EBAZPENA, ekainaren 15ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, “Nafarroako Unibertsitate Publikoko Graduko Ikasketak Arautzen dituzten Arauak onesten dituen Gobernu Kontseiluaren Erabakia” argitaratzeko agintzen duena. Gobernu Kontseiluak 2016ko ekainaren 15ean hartutako erabaki baten bidez onetsi zen hori.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

LEITZA, GOIZUETA, ARESO ETA ARANOKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, familia langile izateko lanpostu bat lan-kontratuarekin oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLO

Eskuordetza ezkontza zibila egiteko

ALTSASU

Aldaketa, Atabo Altsasu SL Udalaren merkataritza sozietate publikoaren estatutuetan. Hasierako onespena

AGOITZ

Agoizko Profesionalen balio anitzeko zentroaren barne araubidearen erregelamendua. Hasierako onespena

Agoizko Udalaren jabetzako La Sierra alderdiko finkako zakurrendako etxolen lagapenaren gaineko kanona, aldaketa, Agoizko Udalaren jabetzako La Sierra alderdiko finkako zakurrendako etxolen funtzionamendua arautzen duen udal ordenantzan. Hasierako onespena

ARANGUREN

3. aldaketa 2016ko aurrekontuan. Hasierako onespena

ARTAXOA

Musika Eskolako tasak

ATETZ

Aldaketa, Haur eskoletan edo 0-3 urtekoendako ikastetxeetan haurrak matrikulatzeko diru-laguntzak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

AZAGRA

Zaintzeko hirigintzako entitatea eta haren estatutuak.
Behin betiko onespena

BAKAIKU

Aldaketak 2015eko aurrekontuan. Behin betiko onespena

BASABURUA

2016ko Plantilla Organikoa. Behin betiko onespena

Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen ordenantza. Behin betiko onespena

BERRIOBEITI

Alkatetza beste baten esku uztea

BERRIOZAR

Aldaketa 2016ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

BURLATA

Aldaketa, 2016ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

CAPARROSO

Jarduera ekonomikoen poligonoa urbanizatzeko proiektua,
UEI-1.1 eta UEI-1.2 unitateetan. Hasierako onespena

CASCANTE

Alkateordea kargutik kentzea eta izendatzea

Goititzea 2015etik 2016ra luzatutako aurrekontu orokorrean.
Behin betiko onespena

Aldaketa 2015etik 2016ra luzatutako aurrekontu orokorrean.
Behin betiko onespena

ENERITZ

Aurrekontuko 2/2016 aldaketa. Behin betiko onespena

Aurrekontuko 3/2016 aldaketa. Behin betiko onespena

LIZARRA

Lizarrako balorazio txostena berrikusteko proiektua.
Hasierako onespena

EZKABARTE

1. aldaketa 2016ko aurrekontuan. Hasierako onespena

FUNES

Aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

FUSTIÑANA

Alkatetza ordezteko dekretua

GALAR

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

GALIPENTZU

Xehetasun azterlana, 2. poligonoko 46. lurzatian

GOIZUETA

Goizuetako Udaleko plantilla organikoa, 2016rako,
eta langileen zerrenda izenduna. Behin betiko onespena

2016ko aurrekontu orokorra eta hura betearazteko oinarriak.
Behin betiko onespena

ITZAGAONDOA

Herrilarreetako bazkalekuen edo aprobetxamenduaren zuzeneko esleipena herritarren artean. Eskabideak aurkezteko epea irekita

LEITZA

1/2016, 2/2016 eta 3/2016 aurrekontu aldaketak
Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

Kirol instalazioak erabiltzeagatik eta jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko kuoten onespena

LEOTZ

Alkatea ordeztea

10/2016 aldaketa aurrekontuan.
Behin betiko onespena

MENDABIA

Bake epaile ordezkoaren kargua hutsik

MIRANDA ARGA

2. aldaketa 2016ko aurrekontuan.
Hasierako onespena

MURCHANTE

Aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

MURILLO EL CUENDE

Bake epaile titularraren
eta ordezkoaren karguak hutsik

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ODIETA

Datuen babesari buruzko araudiaren aplikazioa. Datu pertsonalen fitxategiak sortzea

OLATZ

2016ko aurrekontua. Behin betiko onespena

OLAZTI

Zuzenketa, 2016ko udal aurrekontuan. Behin betiko onespena

ORREAGA

2016ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

OTEITZA

Aldaketa, Herrilurretako aprobetxamenduak arautzen dituen udal ordenantzan. Behin betiko onespena

IRUÑA

Behin betiko onestea 2016ko Aurrekontua betetzeko Oinarrien
38. oinarriaren 8. eranskinaren aldaketa: Diru-laguntza izendunak

GARES

1. eta 6. arteko aldaketak aurrekontuan.
Behin betiko onespena

RIBAFORADA

Aurrekontuko 7/2016 eta 8/2016 aldaketak.
Hasierako onespena

SANTAKARA

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren karguak hutsik

Herrilurraren desafektazioa. Hasierako onespena

Aldaketa puntuala Arau Subsidiarioetan

TEBAS

Kiroldegi eta igerilekuko barne araubidearen erregelamendua. Hasierako onespena

TUTERA

Alkatetzaren 9/2016 Dekretua, ekainaren 29koa

URROTZ-HIRIA

Alkatetza beste baten esku uztea

ALESBES

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ESA

1., 2. eta 3. aldaketak 2016ko gastuen aurrekontuan.
Behin betiko onespena

BUÑUEL ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Udalkideen ordainsariak

1. aldaketa 2016ko aurrekontuan. Hasierako onespena

2. aldaketa 2016ko aurrekontuan. Hasierako onespena

ITZAGAKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Burutzaren eskuordetza

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 2. EPAITEGIA

Ediktua. 289/2016 hitzezko judizioa (PZL 250.2)

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 3. EPAITEGIA
(FAMILIA EPAITEGIA)

Ediktua. 642/2015 familia-prozedura

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

BERTIZARANA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes