139. ALDIZKARIA - 2016ko uztailaren 19a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

44/2016 FORU DEKRETUA, ekainaren 29koa. Honen bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen enplegu publikoaren eskaintza onesten da 2016. urterako, Administrazio Erroari eta Osasun Departamentuari dagokienez.

2016ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko urriaren 29ko 48/2015 Legeak, beren artikulu multzoan, langile berriak administrazio publikoetan sartzeko mugak ezartzen ditu, eta jarduera publikoaren sektore jakin batzuetan aplikatzen ahal diren salbuespenak. Horretarako, gehienezko ordezkatze-tasa finkatzen du.

Nafarroako Foru Komunitateko plantillaren bilakaera azterturik, eta Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko aipatu Legean ezarritako ordezkatze-tasari jarraikiz, ondorioztatzen da ezen lan publikoaren 2016ko eskaintza, guztira 298 lanpostukoa (100 lanpostu Administrazio Erroan, 192 lanpostu Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan, eta 6 lanpostu Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan) langileen 2015eko ordezkatze-tasari dagokiola, aipatu 48/2015 Legearen 20. artikuluan ezartzen den bezala.

Azterketa egokiak egin ondoren baliabideak departamentuen eta erakunde autonomoen beharretara egokitzeko, beharrezkoa da lan publikoaren 2016ko eskaintza egitea.

Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuak eta Osasun Departamentuak, horretaz kontsulta eginik Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile funtzionarioen eta estatutupekoen Negoziazio Mahaiari, proposamena egin diote Nafarroako Gobernuari, guztira 298 lanpostuko lan publikoaren eskaintza onesteko: 100 lanpostu Administrazio Erroan, 192 lanpostu Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan, eta 6 lanpostu Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan.

Horrenbestez, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak 2016ko ekainaren 29ko bilkuran hartutako erabakiarekin bat,

DEKRETATU DUT:

1. artikulua. Lan publikoaren eskaintza.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen lan publikoaren eskaintza onesten da 2016. urterako, 298 lanpostu betetzeko. Langileen 2015eko ordezkatze-tasari dagokio.

Hauek dira lanpostuen ezaugarriak:

Garapen Ekonomikorako Departamentua

Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren
eta Lanaren Zuzendaritza Nagusia

–Administrazio Publikoko teknikariak (arlo ekonomikoa). Hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, 7458, 7525 eta 10083 zenbakiak dituztenak plantilla organikoan.

Turismo eta Merkataritza Zuzendaritza Nagusia

–Administrazio publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A maila, 9806 zenbakia plantilla organikoan.

Herri Lanetako Zuzendaritza Nagusia

–Administrazio publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A maila, 8178 zenbakia plantilla organikoan.

Eskubide Sozialetako Departamentua

Gizarteratzeko eta Babes Sozialerako Zuzendaritza Nagusia

–Gizarte-langileak. Hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak, 2871, 3201 eta 6565 zenbakia dutenak plantilla organikoan.

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

–Psikologoak. Zortzi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, 3263, 3298, 5852, 7024, 7532, 7533, 8351 eta 9825 zenbakiak plantilla organikoan.

–Gizarte-langileak. Lau lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak, 2870, 6568, 8326 eta 8623 zenbakia dutenak plantilla organikoan.

Ogasuneko eta Finantza Politikako Departamentua

Nafarroako Zerga Ogasuna

–Ogasuneko teknikariak. Hamar lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, plantilla organikoan 1289, 6809, 8595, 9715, 9719, 9720, 9721, 9722, 9723 eta 10134 zenbakia dutenak.

–Ogasuneko kudeatzaile-ikertzaile laguntzaileak. Hamabi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak, plantilla organikoan zenbaki hauek dituztenak: 1101, 1228, 1275, 1328, 6461, 6758, 10088, 10135, 10136, 10137, 10138 eta 10139.

Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko,
Barneko eta Justiziako Departamentua

Barne Zuzendaritza Nagusia

–Suhiltzaileak. Hamabost lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, C mailakoak, plantilla organikoan 432, 10000, 10011, 10056, 10080, 10081, 10082, 10119, 10140, 10141, 10142, 10143, 10144, 10145 eta 10146 zenbakiak dituztenak.

–Foruzainak. Hogeita hamazazpi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, C mailakoak, 223, 248, 281, 300, 345, 4706, 4726, 6018, 6701, 7646, 7656, 7905, 8252, 8483, 8485, 8486, 8488, 8490, 8491, 8492, 8493, 8500, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8508, 8509, 8510, 8570, 10147, 10148, 10149, 10150 eta 10151 zenbakiak plantilla organikoan.

Osasun Departamentua

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

–Osasun Publikoko ikuskatzaileak. Sei lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, 67020, 67024, 67040, 67049, 67054 eta 67068 zenbakiak plantilla organikoan.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua

Oinarrizko Osasun Laguntza:

–OOLTko medikuak. Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, zenbakiak plantilla organikoan: 60339 eta 60622.

–LZBko medikuak. Hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, 69120, 69141 eta 69142 zenbakiak plantilla organikoan.

–OOLTko pediatrak. Sei lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, 60044, 60490, 66405, 66834, 68204 eta 68892 zenbakiak plantilla organikoan.

–Ospitalez Kanpoko Larrialdietako pediatrak. Hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, 69410, 69412 eta 69413 zenbakiak plantilla organikoan.

–Erizainak. Hamazortzi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak, plantilla organikoan honako zenbakia dutenak: 60388, 60437, 60564, 60663, 60775, 60833, 60862, 60980, 61045, 66819, 66821, 66855, 69195, 69197, 69237, 69238, 70936 eta 70971.

Nafarroako Ospitalegunea:

–BFE/Anestesiologia eta Erreanimazioko albokoak. Bederatzi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, plantilla organikoan 62279, 62905, 63035, 63669, 65920, 66122, 70623, 70625 eta 70628 zenbakia dutenak.

–BSE/Digestio Aparatuko mediku albokoa. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A maila, 70636 zenbakia plantilla organikoan.

–BSE/Kardiologiako mediku albokoa. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa; zenbakia plantilla organikoan: 62912.

–BFE/Traumatologia eta Kirurgia Ortopedikoko mediku albokoak. Zortzi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, 61381, 62283, 63132, 63173, 63300, 63742, 70948 eta 70949 zenbakiak plantilla organikoan.

–BSE/Kirurgia Orokorreko eta Digestio Aparatuko mediku albokoak. Hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, 62919, 63553 eta 63566 zenbakiak plantilla organikoan.

–BFE/Medikuntza Fisikoko eta Errehabilitazioko albokoa. Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, 70642 eta 70951 zenbakia dutena dutenak plantilla organikoan.

–BFE/Obstetrizia eta Ginekologiako albokoak. Lau lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, 63372, 63503, 63532 eta 63920 zenbakiak plantilla organikoan.

–BFE/Oftalmologiako albokoak. Hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, 60463, 60853 eta 70646 zenbakiak plantilla organikoan.

–BFE/Pediatria eta haren berariazko arloetako albokoak. Hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, 62851, 63271 eta 68739 zenbakiak plantilla organikoan.

–BSE/Psikiatriako albokoak. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, 70954 zenbakia plantilla organikoan.

–BFE/Erradiodiagnostikoko mediku albokoak. Hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, 61710, 62397 eta 69543 zenbakiak plantilla organikoan.

–BSE/Urologiako mediku albokoa. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, 62785 zenbakia plantilla organikoan.

–Dietista-nutrizionista. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa, 71049 zenbakia duena plantilla organikoan.

–Obstetrizia eta Ginekologiako erizainak. Lau lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak, 61055, 64552, 67902 eta 70109 zenbakiak plantilla organikoan.

–Fisioterapeutak. Hamaika lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoak, zenbakiak plantilla organikoan: 60817, 64431, 64449, 64532, 65466, 68673, 69606, 69608, 70679, 70680 eta 70962.

–Erizainak. Hirurogeita bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak, plantilla organikoan zenbaki hauek dituztenak: 60223, 60565, 60752, 60892, 61211, 61331, 61406, 61420, 61541, 61548, 61550, 61755, 61768, 61925, 61930, 62146, 62173, 62297, 62326, 62430, 62440, 62594, 62619, 62746, 62913, 63297, 63456, 63582, 63707, 63884, 63889, 63927, 63959, 63961, 64674, 64997, 66191, 67234, 67300, 67729, 68365, 69492, 69493, 69770, 70563, 70566, 70655, 70656, 70660, 70661, 70662, 70663, 70664, 70666, 70668, 70670, 70671, 70957, 70958, 70959, 70960 eta 70961.

Lizarrako Osasun Barrutia:

–BSE/Anestesiologia eta Erreanimazioko albokoa. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, 62844 zenbakia plantilla organikoan.

–BFE/Traumatologia eta Kirurgia Ortopedikoko albokoa. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, plantilla organikoan 70781 zenbakia duena.

–BFE/Kirurgia Orokorreko eta Digestio Aparatuko albokoak. Bi lanpostu huts, A mailakoak, funtzionarioen araubidekoak, plantilla organikoan 62998 eta 70780 zenbakia dutenak.

–BFE/Medikuntza Fisikoko eta Errehabilitazioko albokoa. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, plantilla organikoan 70159 zenbakia duena.

–BSE/Obstetrizia eta Ginekologiako mediku albokoa. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, 62926 zenbakia plantilla organikoan.

–Obstetrizia eta Ginekologiako erizaina. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa, 62968 zenbakia duena plantilla organikoan.

–Fisioterapeuta. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa, 63547 zenbakia duena plantilla organikoan.

–Erizaina. Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak, 62622 eta 67323 zenbakia dutenak plantilla organikoan.

Tuterako Osasun Barrutia:

–BFE/Anestesia eta Erreanimazioko albokoak. Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, plantilla organikoan 64605 eta 70940 zenbakia dutenak.

–BSE/Kardiologiako mediku albokoa. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa; zenbakia plantilla organikoan: 65356.

–BFE/Traumatologia eta Kirurgia Ortopedikoko albokoa. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, plantilla organikoan 70974 zenbakia duena.

–BFE/Medikuntza Fisikoko eta Errehabilitazioko albokoa. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, plantilla organikoan 65182 zenbakia duena.

–BSE/Oftalmologiako mediku albokoa. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A maila, 70746 zenbakia plantilla organikoan.

–Pediatra. 4 lanpostu huts, A mailakoak, funtzionarioen araubidekoak, zenbakiak plantilla organikoan: 64331, 64396, 68624 eta 69920.

–BFE/Erradiodiagnostikoko albokoak. Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, plantilla organikoan 65264 eta 70973 zenbakia dutenak.

–BSE/Urologiako mediku albokoa. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A maila, 69937 zenbakia plantilla organikoan.

–Obstetrizia eta Ginekologiako erizaina. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa, 70771 zenbakia duena plantilla organikoan.

–Fisioterapeuta. Lau lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak, 65386, 70768, 70769 eta 70770 zenbakia dutenak plantilla organikoan.

–Erizaina. Zortzi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak, 65070, 70755, 70756, 70758, 70978, 607, 70760, 70761 eta 70977 zenbakiak plantilla organikoan.

Osasun Mentala:

–Psikologo kliniko espezialistak. Hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. 70556, 70994 eta 70995 zenbakiak plantilla organikoan.

–BFE/Psikiatriako mediku albokoak. Lau lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, 63515, 70083, 70084 eta 70131 zenbakiak plantilla organikoan.

Landa Garapeneko, Ingurumeneko
eta Toki Administrazioko Departamentua

Landa Garapeneko, Nekazaritzako
eta Abeltzaintzako Zuzendaritza Nagusia

–Nekazaritzako ingeniariak. Lau lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak, 4051, 5460, 5510 eta 6836 zenbakiak plantilla organikoan.

Ingurumeneko eta Lurraldearen
Antolamenduko Zuzendaritza Nagusia

–Nekazaritzako ingeniaria. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, 6854 zenbakia duena plantilla organikoan.

Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentua

Bakearen, Bizikidetzaren
eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusia

–Gizarte langilea. Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa, plantilla organikoan 10111 zenbakia duena.

2. artikulua. Erreserba txanda, desgaitasuna dutenentzat.

1. Lan publikoaren eskaintza honetan %33ko edo gehiagoko desgaitasuna dutenentzako erreserba txandaren lanpostu kopurua 20koa izanen da.

2. Lanpostu horiek hautaprobei buruzko deialdiak onetsi baino lehen zehaztuko ditu, ebazpen bidez, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak, bai Eskubide Sozialetako Departamentuko organo eskudunek bai Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan desgaitasunak dituzten pertsonen sarrera sustatzeko batzorde mistoak beren txostenak egin eta gero betiere.

3. artikulua. Nazionalitate espainiarra eskatzen duten lanpostuak.

Ahalmena ematen zaio Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiari berak, ebazpen baten bidez, erabaki dezan, kasuko hautapen probetarako deialdia onetsi baino lehen, zein lanpostuk berezko duten ahalmen publikoaren erabilera edo Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen interesak zaintzeko ardura, haietan nazionalitate espainiarra eskatzeko.

AZKEN XEDAPENAK

Azken xedapenetan lehena.–Foru dekretu hau garatu eta betearazteko ahalmena.

Ahalmena ematen zaio Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariari foru dekretu hau garatu eta betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.

Azken xedapenetan bigarrena.–Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Iruñean, 2016ko ekainaren 29an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, Uxue Barkos Berruezo.–Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilaria, María José Beaumont Aristu.

Iragarkiaren kodea: F1608214