89. ALDIZKARIA - 2014ko maiatzaren 9a

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

BERA

Jakinarazpen ediktua

Alkatearen otsailaren 04ko 21/2014 ebazpena jakinarazi ahal izan ez denez Nafarroako Aldizkari Ofizialean agitaratzen da, Administrazio Prozedurari buruzko Legean eta aplikatzekoa den gainerako legerian xedatutakoa bete dadin.

“21/2014 ebazpena, otsailaren 04koa, berako alkateak emana, sujetu pasibo batzuei hamabortz eguneko epea ematen diena, jarduera ekonomikoen edo lizentzia fiskalaren gaineko zentsutik ofizioz kendu baino lehen dagozkion alegazioak aurkez ditzaten.

Udal honek, ondoren aipatzen diren sujetu pasiboek jarduerak bertan behera utzi dituztela jakin du:

ABA ETXEA OBRAS, S.L.

IFK: B31812365.

DOM CARRELEGE, S.L.

IFK: B71012678.

BAIONA BAT, S.L.

IFK: B31818446.

BEREAU, JEAN CLAUDE CHARLES.

IFK: X60618864.

CASAS IPARLA, S.L.

IFK: B31695984.

CL PINTURAS, S.L.

IFK: B71009963.

CUBIERTAS Y PISCINAS LABRI, S.L.

IFK: B31788334.

DE VILLAMOR SORALUCE, RODRIGO ALFONSO.

IFK: 44550778P.

DEBIEN, MICHEL PIERRE.

IFK: X2987001Z.

EGOITZEN LANAK, S.L.

IFK: B31968647.

EURO GALLEGO MANUEL, S.L.

IFK: B31879919.

EUROPEAN COMMERCIAL AGENCY, LTD.

IFK: W7100897C.

GOMES SIMOES, LUIS CARLOS.

IFK: X5715518H.

GUINALUZ, S.L.

IFK: B31628688.

INECAP 2010, S.L.

IFK: B71037683.

INSTALACIONES GENERALES INSTEK, S.L.

IFK: B95065173.

LANBIZU, S.L.

IFK: B20629739.

MONTOUROY, PATRICK.

IFK: X9909641E.

RAOUL ISOLATION MENUISERIE, S.L.

IFK: B31954951.

REHABILITACIONES URKIAGA, S.L.

IFK: B31940224.

ROBERT, PIERRE MICHEL.

IFK: X8354281Z.

RUBIO RAMOS, ISMAEL.

IFK: 35771988Y.

JEAN JACQUES ROBERT TAVERNIER.

IFK.: X0004173K.

TUKUTUKU, S.L.

IFK: B31808124.

Jarduera ekonomikoen edo lizentzia fiskalaren gaineko zergaren kudeaketarako arauak ematen dituen azaroaren 11ko 614/1996 Foru Dekretuaren 11. artikuluarekin bat etorriz,

Ebatzi dut:

1) Hamabortz eguneko epean bidezkotzat jo ditzaketen alegazioak egiten ez badituzte, Udal honek, Jarduera Ekonomikoen edo Lizentzia Fiskaleko Zergaren Zentsutik ofizioz kenduko dituela interesdunei jakinaraztea.”

Ebazpen honen aurka, ondoko errekurtso hauetariko edozein aurkez dezakezu:

–Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari berari zuzendua, hilabeteko epean errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik aitzina.

–Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabetez, errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.

–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratu eta biharamuntetik aitzina.

Beran, 2014ko apirilaren 15ean.–Jarduneko alkatea, Jon Abril Olaetxea.

Iragarkiaren kodea: L1406311