89. ALDIZKARIA - 2014ko maiatzaren 9a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

2ren, NOXren eta SO2ren emisioak zehazteko metodo espezifikoak ezartzen dituena."> 109/2014 FORU AGINDUA, apirilaren 8koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, eguratserako COren, O2ren, NOXren eta SO2ren emisioak zehazteko metodo espezifikoak ezartzen dituena.

34/2014 FORU AGINDUA, apirilaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, musikako goi mailako arte ikasketen plana ezartzen duena Nafarroako Foru Komunitatean, Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokitzeko.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

221/2014 FORU AGINDUA, apirilaren 10ekoa, Gizarte Politiketako kontseilariak emana, Gazteen Entitateen Erroldan inskribaturik dauden gazte elkarteei diru-laguntzak emateko 2014ko deialdiaren oinarriak onesten dituena.

1.7. BESTELAKOAK

402/2014 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Industriaren, Energiaren eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, “Murillo el Cuendeko udal mugapean (Nafarroa) Arradako hirigunea gas naturalez hornitzeko adarra” proiektuari dagozkion okupazio aurreko aktak egiteko deitzen duena.

58/2014 EBAZPENA, martxoaren 17koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, segurtasunaren eta larrialdien arloko etengabeko prestakuntzarako ekintzak homologatzeko oinarriak onesten dituena.

183/2014 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Juan Ignacio Zubiaur Carreño jaunak Toki Administrazioko zuzendari nagusiaren urriaren 2ko 550/2013 Ebazpenaren aurka jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren administrazio espedientea Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusira igortzea agintzen duena. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateari eskatutako ondare-erantzukizuna ezetsi egin zen.

12E/2014 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, 2014-2015 ikasturtean irakasleen etengabeko prestakuntza programan hezkuntza berritzeko proiektuetarako deialdia erregulatuko duten arauak onesten dituena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

Ablitasko Udalean zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lau lanpostu, C mailakoak, betetzeko izendapen proposamena

Herrilurren afektazioari eta desafektazioari buruzko erabakiak. Onespena

AGOITZ

2014ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

ARAKIL

Etxarrengo U.27 unitatearen xehetasun azterlana eta mugaketa berria, Jesús María Irurtia Sariok sustaturik. Hasierako onespena

ARANGUREN

Mutiloako 2. poligonoko 1977. lurzatiko etxabearen salmenta

BARAÑAIN

Aldaketa Barañaingo trafikoari buruzko ordenantzan. Hasierako onespena

BERRIOZAR

3/2014 aldaketa 2014ko aurrekontu orokor eta bakarrean. Behin betiko onespena

BUÑUEL

2014ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2014ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BURLATA

Burlatarrek euskara ikasteko diru-laguntzen deialdi publikoa: 2013-2014 kurtsoa

CAPARROSO

Alkatetzaren eginkizunak bertze baten esku uztea

CASCANTE

Ingurumeneko, Parkeetako eta Lorategietako Batzordeko burutza bertze norbaiten esku uztea

KASEDA

Ordenantza, datu pertsonalen fitxategiak sortzeko.
Behin betiko onespena. Datuen babesari buruzko
araudiaren aplikazioa

ZIZUR

Gazolazko katastroko 3. poligonoko 259. lurzatiaren xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

2. aldaketa 2013ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Alkatetza lehen alkateordearen esku uztea

FALTZES

6, 7, 8, 9, 10 eta 11. aldaketak 2014ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

IGANTZI

Jarduerarako lizentzia. Baimena

LESAKA

Lesakako Udal Planaren aldaketa puntual eta xehakatua. Behin betiko onespena. 2. poligonoko 238. lurzatia

MÉLIDA

Aldaketa 2014ko plantilla organikoan.
Hasierako onespena

Aldaketa puntuala, Udal Planeko determinazio xehakatuetan. Hasierako onespena

Aldaketa, Herrilurretako aprobetxamenduak arautzen dituen udal ordenantzan. Hasierako onespena

MENDABIA

2014ko ekitaldiko aurrekontu arrunta. Behin betiko onespena

Ordenantza, Lurzoru urbanizaezinean etxolen eta nekazaritzako biltegien eraikuntza eta finken hesitzea arautzen duena. Hasierako onespena

2014ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

MILAGRO

2014ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

MIRANDA ARGA

2014ko lan egutegia

NOAIN (ELORTZIBAR)

2014. urteko lehen seihilekoko zergak

2014ko aurrekontu arrunta eta hura betearazteko oinarriak.
Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

Udal ordenantza, Diru-laguntzak arautzen dituena. Hasierako onespena

IRUÑA

Akats zuzenketa deialdi honetan: “Bana-banako ebaluazio araubideko laguntzen 2014ko deialdia, Alde Zaharreko eta I. eta II. Zabalguneetako eraikinak zaharberritzeko eta Alde Zaharrean aparkalekuak sustatu eta egiteko. Onespena”

Diru-laguntzetarako deialdi publikoa

AZKOIEN

Aldaketa, Terrazak eta beladoreak eremu publikoan paratzea arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

Azkoiengo Udalaren ordenantza, Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzea arautzen duena. Hasierako onespena

PUIU

Puiuko udal mugapean zakurrak edukitzea arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

ZANGOZA

4 eta 5. aldaketak Zangozako Udalaren 2014ko aurrekontuan. Hasierako onespena

TUTERA

Hirilurreko eta landalurreko ondasunen gaineko kontribuzioa, 2014ko lehen seihilekoan

UXUE

Hautetsien ordainsariak

Aldaketa xehakatua 1. poligonoko 395. lurzatian. Behin betiko onespena

HIRIBERRI DEIERRI

2014ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ATARRABIA

3. aldaketa 2014ko aurrekontuan. Hasierako onespena

1 eta 2. aldaketak 2014ko aurrekontuan. Hasierako onespena

ITZAGA GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2014ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2014ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

2014ko aurrekontu arrunta. Hasierako onespena

2014. urteko plantilla organikoaren hasierako onespena

ZARAITZUKO ETA NABASKOZEKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2014ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO UR KONFEDERAZIOA

El Val urtegia erregulatzeko 2014ko kanona jendaurrean

Aragoiko Ubide Inperialeko ura erabiltzeko 2014ko tarifa jendaurrean

Ebroko urtegia erregulatzeko 2014ko kanona jendaurrean

Lodosako Ubidearen ura erabiltzeko tarifak jendaurrean

KANTAURI ALDEKO UR KONFEDERAZIOA

Espedientearen jendaurreko informazioa

A/31/03158 NL/br espedientea. Jendaurreko epea

A/31/03162 NL/sr espedientea. Jendaurreko epea

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

KONSTITUZIO AUZITEGIA

7089-2013 konstituziokontrakotasuneko errekurtsoa, otsailaren 25eko 8/2013 Foru Legearen kontra (foru lege horren bidez Nafarroako osasun-sistema publikoan doako osasun laguntza jasotzeko eskubidea aitortzen zaie Nafarroan bizi diren pertsonei)

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 2. EPAITEGIA

Ediktua. 1061/2013 judizio monitorioa

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 4. EPAITEGIA

Ediktua. 5965/13 falta-judizioa

Ediktua. Zitazio zedula. 2385/14 falta-judizioa

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. Titulu judizialak betearazteko 58/2014 prozesua

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 39/2014 prozedura

Zitazio ediktua. 1334/2012 Gizarte Segurantza

IRUÑEKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 3/2014 prozedura

Jakinarazpen ediktua. 169/2014 prozedura arrunta

Jakinarazpen ediktua. 923/2013 prozedura arrunta

Jakinarazpen ediktua. 339/2013 prozedura arrunta

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 45/2013 prozedura

Jakinarazpen ediktua.
Kaleratzeak/Kargu-uzteak oro har, 1364/2013

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 37/2014 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 74/2014 prozedura

Zitazio ediktua. 184/2013 prozedura arrunta

Jakinarazpen ediktua. 1350/2012 prozedura arrunta

Zitazio ediktua. 500/2013 prozedura arrunta

ZARAGOZAKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Ediktua. 1150/2013 prozedura

5. HAUTESKUNDE PROZEDURA

LIZARRAKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Hauteskunde kanpainarako lokal ofizial eta toki publikoen zerrenda handitu da

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

Dirección General de Interior
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto de notificación

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE SALUD

Servicio Navarro de Salud
Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Edicto de notificación

ANTSOAIN

Ebazpen proposamenen jakinarazpena

Arau-hausteen jakinarazpena

BARAÑÁIN

Edicto de notificación iniciación expedientes

Edicto de notificación iniciación expedientes (menores)

Notificación de periodo de pago voluntario
e inicio procedimiento de apremio

Notificación de sanción

Notificación de propuestas de resolución

Notificación de denuncia

BERA

Arau-hausteen jakinarazpena

Jakinarazpen ediktua

BERRIOZAR

Notificación de bajas por caducidad
en Padrón Municipal de Habitantes

HUARTE

Edictos de notificación de bajas abonados polideportivo y cobro de deuda vía agencia ejecutiva

MARCILLA

Notificación de baja de oficio en Padrón Municipal de Habitantes

PAMPLONA

Caducidad licencia apertura

Edicto

Edicto

Notificación de baja por caducidad
en el Padrón Municipal de Habitantes

PUEYO

Notificación de incoación expedientes sancionadores

TAFALLA

Notificación de resolución denegatoria renovación puesto venta ambulante mercadillo semanal año 2014

TUDELA

Notificación resoluciones Servicio Alimentación Básica

VILLAVA

Notificación de propuesta de resolución

ZIZUR MAYOR

Edicto de notificación baja de oficio
en Padrón Municipal de Habitantes

Edicto de notificación baja de oficio
en Padrón Municipal de Habitantes

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

Edicto de notificación

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Delegación provincial del Instituto Nacional
de Estadística en Bizkaia
Corrección de errores de publicación de datos estadísticos de carácter obligatorio

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Expediente A/31/00419
Información pública

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DE FUNES

Convocatoria Asamblea General Ordinaria