89. ALDIZKARIA - 2014ko maiatzaren 9a

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

IRUÑEKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. 500/2013 prozedura arrunta

Alfonso Pérez Ruiz, Iruñeko Lan arloko 4. Epaitegiko idazkaria.

Aditzera ematen dut: prozedura arruntaren ondoriozko erreklamazioa dela-eta epaitegi honetan bideratzen ari den 0000500/2013 prozesuan ebazpena eman da, eta interesdunek haren kopia eskura dute bulego judizial honetan, oso-osorik aztertu ahal izateko.

Eta Ropero Centeno D.ri, Zapata Innocenzi, P.ri, D.P. Zapata Innocenciri eta Daniel Ropero Centenori zitazioa egiteko balio izan dezan, honako zedula hau egiten dut, 2014ko uztailaren 22ko 10:00etan judiziora ager daitezen. Hartzaileari ohartarazten zaio bulego judizialeko iragarki-oholean ebazpenaren kopia jarriz eginen direla hurrengo komunikazioak, salbu eta autoenak, epaienak, epatzeenak eta prozedurari bukaera ematen dioten ebazpenenak.

Iruñean, 2014ko apirilaren 25ean.–Idazkari judiziala, Alfonso Pérez Ruiz.

Iragarkiaren kodea: J1406111