89. ALDIZKARIA - 2014ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MILAGRO

2014ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedatuarekin bat, argitara ematen da Milagroko Udalaren 2014ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra. Hura behin betiko onetsi da, inork ez baitu erreklamaziorik aurkeztu espedientearen jendaurreko aldian, 2014ko martxoaren 28an egin bilkuran hasiera batean onetsi ondoan. Hasierako onespenaren iragarkia 2014ko 68. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, apirilaren 7an.

DIRU-SARRERAK:

KAPITULUA

IZENA

HASIERAKO AURREIKUSPENA

1

Zuzeneko zergak

1.036.000

2

Zeharkako zergak

100.000

3

Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak

657.000

4

Transferentzia arruntak

1.453.000

5

Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretako aprobetxamenduak

85.000

6

Inbertsio errealak besterentzea

6.000

7

Administrazioaren transferentziak:

112.000

9

Finantza-pasiboak

1.000

GUZTIRA

3.450.000

GASTUAK:

KAPITULUA

IZENA

HASIERAKO AURREIKUSPENA

1

Langileak

1.147.000

2

Ondasun arruntak eta zerbitzuak

1.313.000

3

Finantza gastuak

126.000

4

Transferentzia arruntak

196.000

6

Inbertsio errealak

381.000

7

Kapital transferentziak

5.000

9

Finantza-pasiboak

282.000

GUZTIRA

3.450.000

Milagron, 2014ko apirilaren 30ean.–Alkatea, Yolanda Ibáñez Pérez.

Iragarkiaren kodea: L1406301