89. ALDIZKARIA - 2014ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MENDABIA

2014ko ekitaldiko aurrekontu arrunta. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsi da Udalaren 2014ko ekitaldiko aurrekontu arrunta.

Hasierako onespenaren erabakia 2014ko 70. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, apirilaren 9an.

DIRU-SARRERAK:

a) Eragiketa arruntak:

1.–Zuzeneko zergak: 879.800,00 euro.

2.–Zeharkako zergak: 40.000,00 euro.

3.–Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak: 357.151,10 euro.

4.–Transferentzia arruntak: 1.302.282,61 euro.

5.–Ondareko diru-sarrerak eta herrilurrak: 500.677,88 euro.

b) Kapital eragiketak:

6.–Inbertsio errealak besterentzea: 200,00 euro.

7.–Kapital transferentziak eta bertzelako diru-sarrera finantz.: 53.863,00 euro.

8.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.

9.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 3.133.974,59 euro.

GASTUAK:

a) Eragiketa arruntak:

1.–Langileria gastuak: 1.027.629,77 euro.

2.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 1.381.197,86 euro.

3.–Finantza-gastuak: 24.440,00 euro.

4.–Transferentzia arruntak: 295.821,37 euro.

b) Kapital eragiketak:

6.–Inbertsio errealak: 281.510,59 euro.

7.–Kapital transferentziak: 0,00 euro.

8.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.

9.–Finantza-pasiboak: 123.375,00 euro.

Gastuak, guztira: 3.133.974,59 euro.

Mendabian, 2014ko maiatzaren 2an.–Alkatea, María Josefa Verano Elvira.

Iragarkiaren kodea: L1406365