70. ALDIZKARIA - 2012ko apirilaren 13a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

40/2012 FORU AGINDUA, martxoaren 16koa, Sustapen eta Etxebizitzako kontseilariak emana, "Iruñeko Ingurabidea bikoiztea. Sanduzelai-Landaben tartea" eraikitzeko proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta proiektu hori behin betiko onesten duena.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilariak abuztuaren 20an emandako 85/2009 Foru Aginduaren bidez, "Iruñeko Ingurabidea bikoiztea. Sanduzelai-Landaben tartea" eraikitzeko proiektua behin-behinekoz onetsi eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jarri zen.

Jendaurreko epea igarota, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak aditzera eman du alegazio hauek jaso direla:

1. alegazioa.-Iruñeko Udaleko Hirigintza Gerentzia.

1. Indarrean dagoen Iruñeko Udal Plana onetsi baino lehen Nafarroako etorbidea-Ofitas izeneko biribilgunea egina bazegoen ere, eskatu du biribilgunea plan horretan aurreikusten den kokapenean egiteko aukera aztertzeko, edo gaur egun lotuneari emandako irtenbidea hobetuko lukeen bat erabakitzeko.

2. NA-700 biribilgunea (Orkoien) osatzeko eskatu du, inguruko bizikleta-espaloi bat eta dagozkion oinezkoen eta txirrindularien pasabideak eginez.

3. Goi tentsioko lineak birkokatzeko eskatu du, errepideei buruzko legeriak baimentzen duen neurrian, ibilgailuentzako bidetik ahalik eta hurbilen eta bide horrekin paraleloki kokatuz.

4. Desjabetzeak ukituko dituen jabeek egin lezaketen eskaera hau kontuan hartzeko eskatu du: lurrak San Makario eremuan Iruña-Orkoien baterako planaren ondoriozko hirigintza aprobetxamendua aitortzen duten akten bidez eskura ditzatela.

Erantzuna:

1. Biribilgunea aldatzea, Iruñeko Udal Planean aurreikusten den lekura, proiektuaren esparrutik kanpo dagoela jotzen da, haren eraginagatik.

Hala izanagatik ere, elkargunearen funtzionamendua hobetzeko beste irtenbide batzuk aztertu dira. Proiektuan errei zuzen bat sartu da, Nafarroako etorbidearen (Sanduzelaitik etorrita) eta Buztintxuri auzoaren artean. Biribilgune horretarako sarrera handitzea ere proiektatu da, 2 errei izatetik 3 izatera pasatuz.

2. Alegazioa onartu da. Biribilgunearen iparraldeko aldetik oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbide bat sartu da proiektuan. Ibilbideak semaforoak erregulatutako oinezkoen pasabide baten bidez PA-30 zeharkatuko du.

3. Proiektuko obrek ukitutako goi tentsioko lineen kokapen berria Sustapen eta Etxebizitza Departamentuak ezarritako irizpideekin bat definitu da, eta linea elektrikoen jabea den konpainiak ontzat eman du.

4. Jendaurreko epean desjabetzeak ukitutako jabeek ez dute eskatu lurrak hirigintza aprobetxamendua aitortzen duten akten bidez eskura ditzatela.

2. alegazioa.-Casimiro Larrea Ruiz jauna, Orkoiengo Udaleko alkatea.

Biribilgunean semaforoa duen oinezkoen pasabidea edo gaineko pasabidea egiteko eskatu du, Orkoiendik Sanduzelaira doazen oinezkoak hortik pasatu ahal izateko.

Udal honek gaineko pasabidea nahiago du, oinezkoentzat eta gidarientzat seguruagoa delakoan.

Semaforoa duen oinezkoen pasabidea egiten bada, biribilgunetik hurbil paratu beharko litzateke, haren funtzionaltasuna bermatzeko.

Erantzuna:

Alegazioa onartu da eta, hortaz, biribilgunearen iparraldeko aldetik oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbide bat sartu da proiektuan. Ibilbideak semaforoak erregulatutako oinezkoen pasabide baten bidez PA-30 zeharkatuko du.

Eraikuntza proiektuan egindako egokitzapenen ondorioz ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan izan diren aldaketak direla eta, behin betiko zerrenda ematen da argitara foru agindu honen eranskinean.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20.4 artikuluan ezarritakoarekin bat, bidezkoa da proiektua behin betiko onestea.

Horiek horrela, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak txostenean adierazi eta proposatu duenarekin bat, Sustapen eta Etxebizitza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen abuztuaren 24ko 143/2011 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

1. "Iruñeko Ingurabidea bikoiztea. Sanduzelai-Landaben tartea" eraikitzeko proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta azalpen zatian azaldu bezala ebaztea.

2. "Iruñeko Ingurabidea bikoiztea. Sanduzelai-Landaben tartea" eraikitzeko proiektua behin betiko onestea, aurrekontua 5.389.432,53 eurokoa izanik (BEZa barne), bai eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda ere.

3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batera bidaltzea.

4. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari, alegatzaileei eta Iruñeko eta Orkoiengo udalei, eta horiek premiatzea departamentuko edo udaletxeko iragarki oholean argitara dezaten.

5. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea amaitzen, eta partikularrek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal dutela horren aurka, Nafarroako Gobernuari zuzenduta, hilabeteko epean, foru agindua jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa deusetan ukatu gabe, foru agindu honek bukaera ematen dio administrazio publikoentzako administrazio bideari. Dena dela, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, hura jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2012ko martxoaren 16an.-Sustapen eta Etxebizitzako kontseilaria, Anai Astiz Medrano.

ERANSKINA

"Iruñeko Ingurabidea bikoiztea. Sanduzelai-Landaben tartea" eraikitzeko proiektua

Behin betiko okupazioak jabari publikoan

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO AZALERA

(m²)

KATASTROA

LUR MOTA

POL.

LURZ.

IRUÑEKO UDAL MUGAPEA

PA-1

Ferrer Irurzun, Emilia

Alcalá kalea, 165 - 4. D (Madril)

Ferrer Irurzun, Ines

Hermosilla kalea, 102 - 2. B (Madril)

Garcia de Fernando Ferrer, Emilio

Agoitz kalea, 20 - 2. (Iruña)

Garcia de Fernando Ferrer, Ines

Agoitz kalea, 20 - 2. (Iruña)

Garcia de Fernando Ferrer, M.ª Pilar

Yanguas y Miranda kalea, 5 - 5. (Iruña)

136

7

2392

Larreak

PA-1.1

Iruñeko Udala

Udaletxe plaza, z.g. (Iruña)

1.919

7

2686

Lurzorua

PA-2

Beriain Olave, Jesus

Beriain Olave, Jose Maria

Beriain Olave, María Socorro

San Marcial kalea, 29 (Artika)

501

7

2391

Lehorreko alorra

PA-3

Munarriz Mina, María Jesus

Antso Azkarraren etorbidea, 53 - 1. B (Iruña)

347

7

2390

Lehorreko alorra

PA-4

Beriain Olave, Jesus

Beriain Olave, Jose Maria

Beriain Olave, María Socorro

San Marcial kalea, 29 (Artika)

489

7

2389

Lehorreko alorra

PA-5

Huici Dutor, Jose Antonio

Barañaingo etorbidea, 2 - 5. D (Iruña)

Huici Dutor, María Isabel

Paulino Caballero kalea, 51 - 4. D (Iruña)

741

7

1630

Lehorreko alorra

PA-6

Inabonos, S.A.

Ahumada Dukearen kalea, 1 - 2. (Iruña)

289

7

2386

Lehorreko alorra

PA-7 a

Cavero Caro, Pilar

Gran Vía kalea, 22 - 1. (Logroño)

Martinez-Pison Gaztelu, Eduardo

Urdazubiko Monasterioaren kalea, 1 - 7. (Iruña)

Martinez-Pison Gaztelu, Mari Carmen

Urdazubiko Monasterioaren kalea, 1 - 7. (Iruña)

Martinez-Pison Gaztelu, María Jose

Gran Vía kalea, 16 - 8. A (Logroño)

Martinez-Pison Gaztelu, María Teresa

San Anton kalea, 28 - 1. (Iruña)

Fernandez Mtnez-Pison, Cristina

General Espartero kalea, 1 - 7. B (Logroño)

Fernandez Mtnez-Pison, Enrique

Sabino Arana kalea, 49 - 6. (Iruña)

Martinez-Pison Petrirena, Regeina Paz

Hondarribia kalea, 20 (Donostia)

61

7

2381 A

Lehorreko alorra

PA-7 b

Cavero Caro, Pilar

Gran Vía kalea, 22 - 1. (Logroño)

Martinez-Pison Gaztelu, Eduardo

Urdazubiko Monasterioaren kalea, 1 - 7. (Iruña)

Martinez-Pison Gaztelu, Mari Carmen

Urdazubiko Monasterioaren kalea, 1 - 7. (Iruña)

Martinez-Pison Gaztelu, María Jose

Gran Vía kalea, 16 - 8. A (Logroño)

Martinez-Pison Gaztelu, María Teresa

San Anton kalea, 28 - 1. (Iruña)

Fernandez Mtnez-Pison, Cristina

General Espartero kalea, 1 - 7. B (Logroño)

Fernandez Mtnez-Pison, Enrique

Sabino Arana kalea, 49 - 6. (Iruña)

Martinez-Pison Petrirena, Rafael

Sabino Arana kalea, 49 - 6. (Iruña)

Martinez-Pison Petrirena, Regeina Paz

Hondarribia kalea, 20 (Donostia)

604

7

2381 B

Larreak

PA-8

Armendariz Mina, María Ángeles

Santa Bizenta Maria kalea, 5 - 4. A (Iruña)

Armendariz Mina, Miren Karmele

Kale Nagusia, 81 - 1. ezk. (Atarrabia)

Mina Fernandez, Jose Ramon

Manuel de Falla kalea, 8 - 3. A (Iruña)

Mina Ciaurriz, María Elena

San Joan kalea, 46 (Arazuri)

Mina Larralde, Juan

Jasokunde kalea, 6 - 6. D (Iruña)

Mina Larralde, María Luisa

Aralar kalea, 31 (Iruña)

Mina Larralde, María Victoria

San Sebastián kalea, 7 (Abarzuza)

Mina Larralde, Primitivo

Vadoluengoko Monasterioaren kalea, 2 - 6. A (Iruña)

Mina Oroz, Jose Ramon

González Tablas kalea, 4 - 7. esk. (Iruña)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.aren etorbidea, 1-1 - 9. B (Iruña)

Urzainqui Mina, María Concepcion

Basagoiti kalea, 32 - 4. (Getxo)

Urzainqui Mina, María Jose

Machupichu kalea, 24-7 - 6. ezk. (Madril)

Urzainqui Mina, María Victoria

Vadoluengoko Monasterioaren kalea, 2 - 7. A (Iruña)

Urzainqui Mina, Tomas

Oliveto Kondearen etorbidea, 2 - 7. ezk. (Iruña)

1.005

7

1626

Lehorreko alorra

PA-9

Eufasa Inmuebles, S.L.

Paulino Caballero kalea, 50 - 1. esk. (Iruña)

674

7

1625

Lehorreko alorra

PA-10

De Alos Llorens, Ricardo

Comedias kalea, 4 - 2. (Iruña)

579

7

1624

Lehorreko alorra

PA-11

Martinez Goñi Puntos, Clara

Plazaola kalea, 2 - 7. B (Iruña)

382

7

2317

Lehorreko alorra

PA-12

Murillo Azcona, Jose Ramon

Irunbidea kalea, 15 (Orkoien)

Murillo Azcona, María Asunción

Venta de la Muga kalea, 3 (Orkoien)

Murillo Azcona, María Asunción

Euntzeandia kalea, 40 (Orkoien)

303

7

2318

Lehorreko alorra

PA-13

Ozcoidi Mugeta, Francisco

Etxauri kalea, 7 (Orkoien)

114

7

2319

Lehorreko alorra

PA-14

Murillo Azcona, Jose Ramon

Irunbidea kalea, 15 (Orkoien)

229

7

2320

Lehorreko alorra

PA-15

Munarriz Mina, María Jesus

Antso Azkarraren etorbidea, 53 - 1. B (Iruña)

80

7

1632

Lehorreko alorra

PA-16

Beriain Olave, Jesus

Beriain Olave, Jose Maria

Beriain Olave, María Socorro

San Marcial kalea, 29 (Artika)

182

7

1631

Lehorreko alorra

PA-17

Huici Dutor, Jose Antonio

Barañaingo etorbidea, 2 - 5. D (Iruña)

Huici Dutor, María Isabel

Paulino Caballero kalea, 51 - 4. D (Iruña)

897

7

2388

Larreak

PA-18

Inabonos, S.A.

Ahumada Dukearen kalea, 1 - 2. (Iruña)

874

7

1629

Larreak

PA-19

Huici Dutor, Jose Antonio

Barañaingo etorbidea, 2 - 5. D (Iruña)

Huici Dutor, María Isabel

Paulino Caballero kalea, 51 - 4. D (Iruña)

377

7

1628

Larreak

PA-20 a

Azpiroz Beunza, Juana Josefa

Sarasate pasealekua, 38 - 7. B (Iruña)

207

7

2304 A

Lehorreko alorra

PA-21

Ferrer Irurzun, Emilia

Alcalá kalea, 165 - 4. D (Madril)

Ferrer Irurzun, Ines

Hermosilla kalea, 102 - 2. B (Madril)

152

7

2305

Lehorreko alorra

Garcia de Fernando Ferrer, Emilio

Agoitz kalea, 20 - 2. (Iruña)

Garcia de Fernando Ferrer, Ines

Agoitz kalea, 20 - 2. (Iruña)

Garcia de Fernando Ferrer, M.ª Pilar

Yanguas y Miranda kalea, 5 - 5. (Iruña)

PA-22

Arraiza Rodriguez-Monte, Juan Pedro

La Olivako Monasterioaren kalea, 5 - 4. esk. (Iruña)

716

7

2306

Lehorreko alorra

PA-23

Huarte Mendicoa Izu, Gabriel Ambrosio

Gartzia Ximenez kalea, 4 - 6. ezk. (Iruña)

Huarte Mendicoa Izu, Jose Cristobal

Gartzia Ximenez kalea, 4 - 6. ezk. (Iruña)

Huarte Mendicoa Izu, María Camino

Ibaialde pasealekua, 159 (Mutiloa)

665

7

2307

Lehorreko alorra

PA-24

Ferrer Irurzun, Emilia

Alcalá kalea, 165 - 4. D (Madril)

Ferrer Irurzun, Ines

Hermosilla kalea, 102 - 2. B (Madril)

Garcia de Fernando Ferrer, Emilio

Agoitz kalea, 20 - 2. (Iruña)

Garcia de Fernando Ferrer, Ines

Agoitz kalea, 20 - 2. (Iruña)

Garcia de Fernando Ferrer, M.ª Pilar

Yanguas y Miranda kalea, 5 - 5. (Iruña)

316

7

2308

Lehorreko alorra

PA-25

Garcia Ramirez de la Piscina, María Carmen

Errioxa kalea, 6 - 9. A (Iruña)

Garcia Ramirez de la Piscina, María Pilar

Errioxa kalea, 6 - 9. A (Iruña)

Garcia Ramirez de la Piscina, María Socorro

Errioxa kalea, 6 - 9. A (Iruña)

Garcia Ramirez de la Piscina, Joaquin

Errioxa kalea, 6 - 9. A (Iruña)

Garcia Ramirez de la Piscina, Eugenio

Delicias pasealekua, 48 (Madril)

609

7

2310

Lehorreko alorra

PA-27

Fernandez Irigoyen, Concepcion

Isaac Albéniz kalea, 13 - 3. esk. (Iruña)

115

7

2314

Lehorreko alorra

PA-28

Armendariz Mina, María Angeles

Santa Bizenta Maria kalea, 5 - 4. A (Iruña)

Armendariz Mina, Miren Karmele

Kale Nagusia, 81 - 1. ezk. (Atarrabia)

Mina Fernandez, Jose Ramon

Manuel de Falla kalea, 8 - 3. A (Iruña)

Mina Ciaurriz, María Elena

San Joan kalea, 46 (Arazuri)

Mina Larralde, Juan

Jasokunde kalea, 6 - 6. D (Iruña)

Mina Larralde, María Luisa

Aralar kalea, 31 (Iruña)

Mina Larralde, María Victoria

San Sebastián kalea, 7 (Abarzuza)

Mina Larralde, Primitivo

Vadoluengoko Monasterioaren kalea, 2 - 6. A (Iruña)

Mina Oroz, Jose Ramon

González Tablas kalea, 4 - 7. esk. (Iruña)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.aren etorbidea, 1-1 - 9. B (Iruña)

Urzainqui Mina, María Concepcion

Basagoiti kalea, 32 - 4. (Getxo)

Urzainqui Mina, María Jose

Machupichu kalea, 24-7 - 6. ezk. (Madril)

Urzainqui Mina, María Victoria

Vadoluengoko Monasterioaren kalea, 2 - 7. A (Iruña)

Urzainqui Mina, Tomas

Oliveto Kondearen etorbidea, 2 - 7. ezk. (Iruña)

210

7

2315

Lehorreko alorra

PA-29

Barne Ministerioa

Chinchilla Jeneralaren kalea, 3 - 5. (Iruña)

148

7

2293

Lehorreko alorra

PA-30

De Alos LLorens, Ricardo

Comedias kalea, 4 - 2. (Iruña)

131

7

2316

Lehorreko alorra

PA-31

Construcciones Tellechea S.A.

Serafín Olave kalea, 23 - behea (Iruña)

447

7

2283

Lehorreko alorra

PA-32

Arraiza Rodriguez-Monte, Juan Pedro

La Olivako Monasterioaren kalea, 5 - 4. esk. (Iruña)

216

7

2282

Lehorreko alorra

PA-33

De Alos LLorens, Ricardo

Comedias kalea, 4 - 2. (Iruña)

220

7

2281

Lehorreko alorra

PA-34

La Protectora, S.A.

Miluze kalea, z.g. (Iruña)

277

7

2325

Lehorreko alorra

PA-35

Baztan Arbeloa, Catalina

Lizarra kalea, 8 - 3. ezk. (Iruña)

388

7

2326

Lehorreko alorra

PA-36

Sola Zabalza, Carlos

Redín pasealekua, 2 - 2. 4 D

Sola Zabalza, Luis Fernando

Carmen kalea, 35 - 2. esk. (Iruña)

479

7

2327

Lehorreko alorra

PA-37

Arraiza Rodriguez-Monte, Juan Pedro

La Olivako Monasterioaren kalea, 5 - 4. D (Iruña)

565

7

2328

Lehorreko alorra

PA-38

Fundación Ciganda Ferrer

Sarasate pasealekua, 38 - 1. (Iruña)

842

7

2330

Lehorreko alorra

PA-39

Azcona Huarte, Dionisia

Soto de la Venta kalea, z.g. (Orkoien)

678

7

2331

Lehorreko alorra

PA-40

Isabal Equiza, Conrado

Isabal Equiza, Ines

Isabal Equiza, María Emilia

Lizarra kalea, 1 - 1. (Iruña)

256

7

2332

Lehorreko alorra

PA-41

Arraiza Rodriguez-Monte, Eugenio

Errotazarko kalea, 24 - 2. D-E (Iruña)

295

7

1620

Lehorreko alorra

PA-42a

Iraizoz Astiz, María Carmen

Sarasate pasealekua, 20 - 2. ezk. (Iruña)

1.117

7

2344 A

Lehorreko alorra

PA-42b

Iraizoz Astiz, María Carmen

Sarasate pasealekua, 20 - 2. ezk. (Iruña)

176

7

2344 B

Larreak

PA-44

Saltoki Navarra, S.A.

Landaben A kalea (Iruña)

480

7

2349

Mota askotako zuhaitzak

PA-54a

Murillo Azcona, Jose Ramon

Irunbidea kalea, 15 (Orkoien)

454

7

2343A

Lehorreko alorra

PA-54b

Murillo Azcona, Jose Ramon

Irunbidea kalea, 15 (Orkoien)

333

7

2343B

Larreak

PA-55

Elizari Redin, Jesus Maria

Vianako Printzearen plaza, 2 - 7. esk. (Iruña)

Elizari Redin, Jose Javier

Udaletxe plaza, 2 - 1. (Iruña)

239

7

2342

Lehorreko alorra

PA-56a

Ferrer Irurzun, Emilia

Alcalá kalea, 165 - 4. D (Madril)

Ferrer Irurzun, Ines

Hermosilla kalea, 102 - 2. B (Madril)

Garcia de Fernando Ferrer, Emilio

Agoitz kalea, 20 - 2. (Iruña)

Garcia de Fernando Ferrer, Ines

Agoitz kalea, 20 - 2. (Iruña)

Garcia de Fernando Ferrer, M.ª Pilar

Yanguas y Miranda kalea, 5 - 5. (Iruña)

432

7

2341A

Lehorreko alorra

PA-56b

Ferrer Irurzun, Emilia

Alcalá kalea, 165 - 4. D (Madril)

Ferrer Irurzun, Ines

Hermosilla kalea, 102 - 2. B (Madril)

Garcia de Fernando Ferrer, Emilio

Agoitz kalea, 20 - 2. (Iruña)

185

7

2341B

Larreak

PA-57

Arraiza Rodriguez-Monte, Eugenio

Errotazarko kalea, 24 - 2. D-E (Iruña)

59

7

2345

Lehorreko alorra

ORKOIENGO UDAL MUGAPEA

OR-1

Ciaurriz Arraiza, María Angeles

Etxauri kalea, 1 (Orkoien)

Labiano Ciaurriz, Eduardo

Altzania Errekaren kalea, 6 - 6. I (Iruña)

Labiano Ciaurriz, María Angeles

Etxauri kalea, 1 (Orkoien)

Labiano Ciaurriz, MigueL Angel

Iturrama kalea, 34 - 7. D (Iruña)

2.423

1

586

Lehorreko alorra

OR-2

Garcia Huete, María Teresa

Gartzia Paredes kalea, 49 - 1. ezk. (Madril)

Muñoz Garcia, Blanca Paz

Gartzia Paredes kalea, 49 - 1. ezk. (Madril)

Muñoz Garcia, Carlos

Ortega y Gasset kalea, 53 (Cuenca)

Muñoz Garcia, Fernando

Rio Gabrie kalea, 7 (Cuenca)

Muñoz Garcia, Ignacio Maria

Camino de Hoyarrasa kalea, 2 (Alcobendas)

Muñoz Garcia, Javier

Portocristo kalea, 13 (Alcorcon)

Muñoz Garcia, Luis Miguel

Morquera plaza, 4 (Cuenca)

Muñoz Garcia, María Teresa

García y Paredes kalea, 49 (Madril)

Muñoz Garcia, Pedro

Dalmacio García Izcara kalea, 3 (Cuenca)

Proedina, S.L

Antso Azkarraren etorbidea, 5 - 1. esk. (Iruña)

854

1

127

Lehorreko alorra

OR-3a

Nuin Arriaga, Damian

San Joan kalea, 24 (Arazuri)

581

1

128 A

Lehorreko alorra

OR-4

Urrizola Elizondo, Pedro Javier

San Miguel kalea, 29 (Orkoien)

1.086

1

583

Lehorreko alorra

OR-5a

Isabal Equiza, Conrado

Lizarra kalea, 1 - 2. (Iruña)

Isabal Equiza, Ines

Lizarra kalea, 1 - 1. (Iruña)

Isabal Equiza, María Emilia

Antso Azkarraren etorbidea, 6 - 1. D (Iruña)

511

1

130 A

Lehorreko alorra

OR-5b

Isabal Equiza, Conrado

Lizarra kalea, 1 - 2. (Iruña)

Isabal Equiza, Ines

Lizarra kalea, 1 - 1. (Iruña)

Isabal Equiza, María Emilia

Antso Azkarraren etorbidea, 6 - 1. D (Iruña)

875

1

130 B

Larreak

Aldi baterako okupazioak

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO AZALERA

(m²)

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

(m²)

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

IRUÑEKO UDAL MUGAPEA

PA-8

Armendariz Mina, María Angeles

Santa Bizenta Maria kalea, 5 - 4. A (Iruña)

Armendariz Mina, Miren Karmele

Kale Nagusia, 81 - 1. ezk. (Atarrabia)

Mina Fernandez, Jose Ramon

Manuel de Falla kalea, 8 - 3. A (Iruña)

Mina Ciaurriz, María Elena

San Joan kalea, 46 (Arazuri)

Mina Larralde, Juan

Jasokunde kalea, 6 - 6. D (Iruña)

Mina Larralde, María Luisa

Aralar kalea, 31 (Iruña)

Mina Larralde, María Victoria

San Sebastián kalea, 7 (Abarzuza)

Mina Larralde, Primitivo

Vadoluengoko Monasterioaren kalea, 2 - 6. A (Iruña)

Mina Oroz, Jose Ramon

González Tablas kalea, 4 - 7. esk. (Iruña)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.aren etorbidea, 1-1 - 9. B (Iruña)

Urzainqui Mina, María Concepcion

Basagoiti kalea, 32 - 4. (Getxo)

Urzainqui Mina, María Jose

Machupichu kalea, 24-7 - 6. ezk. (Madril)

Urzainqui Mina, María Victoria

Vadoluengoko Monasterioaren kalea, 2 - 7. A (Iruña)

Urzainqui Mina, Tomas

Oliveto Kondearen etorbidea, 2 - 7. ezk. (Iruña)

896

7

1626

Lehorreko alorra

PA-43

Ciaurriz Arraiza, María Angeles

Etxauri kalea, 1 (Orkoien)

21

7

2153

Eraikuntza

Aldi baterako okupazioak, hondakindegiek ukitutako lurzatiak

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO AZALERA

(m²)

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

(m²)

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

ORKOIENGO UDAL MUGAPEA

OR-1

Ciaurriz Arraiza, María Angeles

Etxauri kalea, 1 (Orkoien)

Labiano Ciaurriz, Eduardo

Altzania Errekaren kalea, 6 - 6. I (Iruña)

Labiano Ciaurriz, María Angeles

Etxauri kalea, 1 (Orkoien)

Labiano Ciaurriz, Miguel Angel

Iturrama kalea, 34 - 7. D (Iruña)

1.447

1

586

Lehorreko alorra

OR-2

Garcia Huete, María Teresa

Gartzia Paredes kalea, 49 - 1. ezk. (Madril)

Muñoz Garcia, Blanca Paz

Gartzia Paredes kalea, 49 - 1. ezk. (Madril)

Muñoz Garcia, Carlos

Ortega y Gasset kalea, 53 (Cuenca)

Muñoz Garcia, Fernando

Rio Gabrie kalea, 7 (Cuenca)

Muñoz Garcia, Ignacio Maria

Camino de Hoyarrasa kalea, 2 (Alcobendas)

Muñoz Garcia, Javier

Portocristo kalea, 13 (Alcorcon)

Muñoz Garcia, Luis Miguel

Morquera plaza, 4 (Cuenca)

Muñoz Garcia, María Teresa

García y Paredes kalea, 49 (Madril)

Muñoz Garcia, Pedro

Dalmacio García Izcara kalea, 3 (Cuenca)

Proedina S.L

Antso Azkarraren etorbidea, 5 - 1. esk. (Iruña)

2.738

1

127

Lehorreko alorra

OR-3a

Nuin Arriaga, Damian

San Joan kalea, 24 (Arazuri)

6.380

1

128 A

Lehorreko alorra

OR-4

Urrizola Elizondo, Pedro Javier

San Miguel kalea, 29 (Orkoien)

2.123

1

583

Lehorreko alorra

OR-5a

Isabal Equiza, Conrado

Lizarra kalea, 1 - 2. (Iruña)

Isabal Equiza, Ines

Lizarra kalea, 1 - 1. (Iruña)

Isabal Equiza, María Emilia

Antso Azkarraren etorbidea, 6 - 1. D (Iruña)

9.127

1

130 A

Lehorreko alorra

OR-5b

Isabal Equiza, Conrado

Lizarra kalea, 1 - 2. (Iruña)

Isabal Equiza, Ines

Lizarra kalea, 1 - 1. (Iruña)

Isabal Equiza, María Emilia

Antso Azkarraren etorbidea, 6 - 1. D (Iruña)

358

1

130 B

Larreak

OR-6

Murillo Azcona, Jose Ramon

Irunbidea kalea, 15 (Orkoien)

1.863

1

129

Lehorreko laborea

OR-7

Badaran Mtnez. de Azagra, Joaquin

Sarasate pasealekua, 18 - 2. D (Iruña)

Badaran Mtnez. de Azagra, M.ª Pilar

Sarasate pasealekua, 18 - 1. (Iruña)

Badaran Mtnez. de Azagra, M.ª Dolores

Sarasate pasealekua, 18 - 1. (Iruña)

Badaran Mtnez. de Azagra, M.ª Angeles

Sarasate pasealekua, 18 - 1. (Iruña)

249

1

254

Lehorreko alorra

IRUÑEKO UDAL MUGAPEA

PA-44

Saltoki Navarra, S.A.

Landaben A kalea (Iruña)

3.564

7

2349

Mota askotako zuhaitzak

Ukitutako zerbitzuak: "Santa Luzia-Sanduzelai" 13,2 kV-eko linearen bariantea

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

EUSKARRIAK (m²)

ZORTASUN-EZARPENA (ml-m²)

ALDI BATERAKO OKUPAZIOAK

(m²)

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

IRUÑEKO UDAL MUGAPEA

PA-31

Construcciones Tellechea S.A.

Serafín Olave kalea, 23 - behea (Iruña)

-

66-264

-

Linea elektrikoa

7

2283

Lehorreko alorra

PA-32

Arraiza Rodriguez-Monte, Juan Pedro

La Olivako Monasterioaren kalea, 5 - 4. D (Iruña)

0,79

26-104

250

Linea elektrikoa

7

2282

Lehorreko alorra

PA-33

De Alos LLorens, Ricardo

Comedias kalea, 4 - 2. (Iruña)

0,79

43-172

157

Linea elektrikoa

7

2281

Lehorreko alorra

PA-36

Sola Zabalza, Carlos

Redín pasealekua, 2 - 2. 4 D

Sola Zabalza, Luis Fernando

Carmen kalea, 35 - 2. esk. (Iruña)

-

20-80

-

Linea elektrikoa

7

2327

Lehorreko alorra

PA-37

Arraiza Rodriguez-Monte, Juan Pedro

La Olivako Monasterioaren kalea, 5 - 4. D (Iruña)

-

33-132

-

Linea elektrikoa

7

2328

Lehorreko alorra

PA-38

Fundación Ciganda Ferrer

Sarasate pasealekua, 38 - 1. (Iruña)

0,88

43-172

237

Linea elektrikoa

7

2330

Lehorreko alorra

PA-39

Azcona Huarte, Dionisia

Soto de la Venta kalea, z.g. (Orkoien)

0,88

-

157

Linea elektrikoa

7

2331

Lehorreko alorra

PA-52

Arraiza Rodriguez-Monte, Juan Pedro

La Olivako Monasterioaren kalea, 5 - 4. D (Iruña)

-

57-228

-

Linea elektrikoa

7

2284

Lehorreko alorra

PA-53

Arraiza Rodriguez-Monte, Juan Pedro

La Olivako Monasterioaren kalea, 5 - 4. D (Iruña)

-

38-152

-

Linea elektrikoa

7

2280

Lehorreko alorra

Ukitutako zerbitzuak: "Santa Luzia-Sanduzelai" 13,2 kV-eko linea. Canalejo Doktorea transformazio zentrorako deribazioa

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

EUSKARRIAK (m²)

ZORTASUN-EZARPENA (ml-m²)

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

(m²)

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LUR MOTA

IRUÑEKO UDAL MUGAPEA

PA-23

Huarte Mendicoa Izu, Gabriel Ambrosio

Gartzia Ximenez kalea, 4 - 6. ezk. (Iruña)

Huarte Mendicoa Izu, Jose Cristobal

Gartzia Ximenez kalea, 4 - 6. ezk. (Iruña)

Huarte Mendicoa Izu, María Camino

Ibaialde pasealekua, 159 (Mutiloa)

1,35

-

356

Linea elektrikoa

7

2307

Lehorreko lurra

PA-45a

Huici Dutor, Jose Antonio

Barañaingo etorbidea, 2 - 5. D (Iruña)

Huici Dutor, María Isabel

Paulino Caballero kalea, 51 - 4. D (Iruña)

-

98

Linea elektrikoa

7

2156A

Lehorreko lurra

PA-47a

Ferrer Irurzun, Emilia

Alcalá kalea, 165 - 4. D (Madril)

Ferrer Irurzun, Ines

Hermosilla kalea, 102 - 2. B (Madril)

Garcia de Fernando Ferrer, Emilio

Agoitz kalea, 20 - 2. (Iruña)

Garcia de Fernando Ferrer, Ines

Agoitz kalea, 20 - 2. (Iruña)

Garcia de Fernando Ferrer, M.ª Pilar

Yanguas y Miranda kalea, 5 - 5. (Iruña)

-

-

140

Linea elektrikoa

7

2383A

Lehorreko lurra

PA-46a

Beriain Olave, Jesus

Beriain Olave, Jose Maria

Beriain Olave, María Socorro

San Marcial kalea, 29 (Artika)

1,93

-

436

Linea elektrikoa

7

2384A

Lehorreko lurra

Ukitutako zerbitzuak: "Santa Luzia-Sanduzelai" 13,2 kV-eko linea. La Protectora-rako deribazioa

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

EUSKARRIAK

(m²)

ZORTASUN-EZARPENA (ml-m²)

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA (m²)

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

IRUÑEKO UDAL MUGAPEA

PA-32

Arraiza Rodriguez-Monte, Juan Pedro

La Olivako Monasterioaren kalea, 5 - 4. D (Iruña)

-

35-140

-

Linea elektrikoa

7

2282

Lehorreko alorra

PA-48b

La Protectora, S.A.

Miluze kalea, z.g. (Iruña)

-

10-40

-

Linea elektrikoa

7

2009B

Lurzorua

Ukitutako zerbitzuak: "Santa Luzia-Sanduzelai" 13,2 kV-eko linea. Praxair-erako deribazioa

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

EUSKARRIAK

(m²)

ZORTASUN-EZARPENA (ml-m²)

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA (m²)

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

IRUÑEKO UDAL MUGAPEA

PA-38

Fundación Ciganda Ferrer

Sarasate pasealekua, 38 - 1. (Iruña)

-

35-140

-

Linea elektrikoa

7

2330

Lehorreko lurra

PA-49

Amigot Itoiz, Blanca Nieves

San Nikolas kalea, 48 - 1. (Iruña)

-

67-268

-

Linea elektrikoa

7

2329

Lehorreko lurra

PA-50

Iruñeko Udala

Udaletxe plaza, z.g. (Iruña)

1,74

30-120

379

Linea elektrikoa

7

2927

Lehorreko lurra

PA-51

Praxair España, S.L

Ourense kalea, 11 (Madril)

-

35-139

-

Linea elektrikoa

7

2346

Lurzorua

Ukitutako zerbitzuak AO 4 gas kanalizazioa. Landabenerako gas bariantea.

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

EUSKARRIAK

(m²)

ZORTASUN-EZARPENA (ml-m²)

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA (m²)

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

IRUÑEKO UDAL MUGAPEA

PA-44

Saltoki Navarra, S.A.

Landaben A kalea (Iruña)

-

-

381

Gasa

7

2349

Zuhaitzak

ORKOIENGO UDAL MUGAPEA

OR-1

Ciaurriz Arraiza, María Angeles

Etxauri kalea, 1 (Orkoien)

Labiano Ciaurriz, Eduardo

Altzania Errekaren kalea, 6 - 6. I (Iruña)

Labiano Ciaurriz, María Angeles

Etxauri kalea, 1 (Orkoien)

Labiano Ciaurriz, MigueL Angel

Iturrama kalea, 34 - 7. D (Iruña)

-

-

1.081

Gasa

1

586

Lehorreko lurra

OR-7

Badaran Martinez de Azagra, Joaquin

Sarasate pasealekua, 18 - 2. D (Iruña)

Badaran Martinez de Azagra, M.ª Pilar

Sarasate pasealekua, 18 - 1. (Iruña)

Badaran Martinez de Azagra, M.ª Dolores

Sarasate pasealekua, 18 - 1. (Iruña)

Badaran Martinez de Azagra, M.ª Angeles

Sarasate pasealekua, 18 - 1. (Iruña)

-

-

578

Gasa

1

254

Lehorreko lurra

Ukitutako zerbitzuak: AO 4 gas kanalizazioa. La Protectora-rako adarra

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

EUSKARRIAK

(m²)

ZORTASUN-EZARPENA (ml-m²)

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA (m²)

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

IRUÑEKO UDAL MUGAPEA

PA-36

Sola Zabalza, Carlos

Redín pasealekua, 2 - 2. 4 D

Sola Zabalza, Luis Fernando

Carmen kalea, 35 - 2. esk. (Iruña)

-

-

948

Gasa

7

2327

Lehorreko lurra

PA-37

Arraiza Rodriguez-Monte, Juan Pedro

La Olivako Monasterioaren kalea, 5 - 4. D (Iruña)

-

-

1.072

Gasa

7

2328

Lehorreko lurra

PA-58

Arraiza Rodriguez-Monte, Juan Pedro

La Olivako Monasterioaren kalea, 5 - 4. D (Iruña)

-

-

412

Gasa

7

1618

Lehorreko lurra

PA-59

Sola Zabalza, Carlos

Redín pasealekua, 2 - 2. 4 D

Sola Zabalza, Luis Fernando

Carmen kalea, 35 - 2. esk. (Iruña)

-

11-33

513

Gasa

7

1619

Lehorreko lurra

F1204590

Iragarkiaren kodea: F1204590