196. ALDIZKARIA - 2012ko urriaren 4a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

43/2012 FORU AGINDUA, irailaren 21ekoa, Sustapeneko kontseilariak emana, "Bidasoko trenbide zaharraren trazadura Endarlatsa-Doneztebe tartean egokitzeko proiektua, bide berde gisa erabiltzeko; 1. fasea" behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzen duena.

Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak bere txostenean dio Nafarroako Gobernuak, 2011ko abenduaren 14ko Erabakiaren bidez, hasiera batez onetsi, Udalez gaindiko proiektu sektorial deklaratu eta jendaurrean jarri zuela "Bidasoko bide berdea Endarlatsa-Doneztebe tartean egokitzeko proiektua", Bertizko Turismo Partzuergoa sustatzaile zela. (2012ko 13. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 19koa).

Nafarroako Gobernuak 2012ko uztailaren 4an hartutako Erabakiaren bidez ebatzi zen jendaurreko fasea eta behin betiko onetsi zen "Bidasoko trenbide zaharra Endarlatsa-Doneztebe tartean egokitzeko proiektua, bide berde gisa erabiltzeko" udalez gaindiko proiektu sektoriala, Bertizko Turismo Partzuergoa sustatzaile izanik; gainera, proiektu horren onura publikoa eta gizarte interesa deklaratu ziren, baita haren presa ere, desjabetze ondorioetarako (2012ko 149. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, uztailaren 30ekoa).

Proiektu sektorial horrek, bere eraikuntza proiektuan, jarduketa hauek ditu kontuan: zuloguneak dituzten tarteak konpontzea, tunelak egokitzea, zeharkako drainadurak jariatze-ura biltzeko, bidea eta bidegurutzeak seinalatzea, bide berria egitea galduta dagoen bi tartetan eta, obra nagusi gisa, pasabide bat egitea NA-121-A errepide azpian Lesakako tartean eta garrantzi txikiagoko errepideekiko bidegurutzeak seinalatzea.

Bertizko Turismo Partzuergoak, Bidasoko bide berdea Endarlatsa-Doneztebe tartean egokitzeko proiektuaren sustatzaileak, desjabetze espedientea tramitatzeko eskatu dio Sustapen Departamentuari, proiektua udalez gaindikoa delako eta lau udal mugape ukituta daudelako. Orobat, partzuergoa desjabetzearen onuradun deklaratzeko eskatu du.

Onuradun deklaratze hori bat heldu da UPSa onesten duen erabakiaren azalpen zatiko III. atalean esaten denarekin, onura publikoaren eta presakoaren deklarazioari buruz desjabetze ondorioetarako; izan ere, deklarazio horretan esaten da proiektua gauzatzeko beharrezko diren eragiketen onuraduna sustatzailea izatea dela helburua.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat, eta Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen abuztuaren 24ko 143/2011 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. Behin-behinekoz onestea "Bidasoko trenbide zaharraren trazadura Endarlatsa-Doneztebe tartean egokitzeko proiektua, bide berde gisa erabiltzeko; 1. fasea".

2. Bertizko Turismo Partzuergoa desjabetzearen onuradun deklaratzea. Hark izaera hori bere gain hartuko du, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legean eta Erregelamendua ezarritako ondorioetarako.

3. Proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea.

4. Proiektua jendaurrean jartzea hamabost egun baliodunean. Epe horretan egokitzat jotzen diren oharrak edo alegazioak aurkez daitezke idatziz, eta eranskinean jasotako ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak eman. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Sustapen Departamentuko Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuaren bulegoetan, Bertizko Turismo Partzuergoarenean eta Doneztebeko, Sunbillako, Igantziko eta Lesakako udalenetan.

5. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batera bidaltzea.

6. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari eta Desjabetze Atalari, baita Bertizko Turismo Partzuergoari eta Doneztebeko, Sunbillako, Igantziko eta Lesakako udalei ere, eta horiek premiatzea beren iragarki oholetan argitara dezaten.

Iruñean, 2012ko irailaren 21ean.-Sustapeneko kontseilaria, Luis Zarraluqui Ortigosa.

ERANSKINA

"Bidasoko trenbide zaharraren trazadura Endarlatsa-Doneztebe tartean egokitzeko proiektua, bide berde gisa erabiltzeko; 1. fasea"

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua.

FINKAREN

ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

AZALERA

DESJ.

m2

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA-ERAB.

DONEZTEBEKO UDAL MUGAPEA

1

Doneztebeko Udala.

Mercaderes, 9 Doneztebe

72,82

1

501

F-Larreak-Bidea

SUNBILLAKO UDAL MUGAPEA (87 FAZERIA)

7

Elgorriagako Udalaren herrilurrak. San Pedro, 1. 31744 Elgorriaga (Nafarroa).

Sunbillako Udalaren herrilurrak. Kale Nagusia, 1-2. 31791 Sunbilla (Nafarroa).

Doneztebeko Udala.

Mercaderes, 9 Doneztebe

Narbarteko Kontzejuaren herrilurrak. 31793 Narbarte (Nafarroa).

Bidasoa-Berroarango Administrazio Batzordeari jakinar.

Mercaderes, 9 Doneztebe

630,19

5

6

F-Larreak-Bidea

8

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak) San Ignazio etorbidea, 3. 31002 Iruña.

157,56

5

5

Elkorra-Bidea

SUNBILLAKO UDAL MUGAPEA

9

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak). San Ignazio etorbidea, 3. 31002 Iruña.

1.287,47

2

484

Elkorra-Bidea

SUNBILLAKO UDAL MUGAPEA (87 FAZERIA)

10

Elgorriagako Udalaren herrilurrak. San Pedro, 1. 31744 Elgorriaga (Nafarroa.

Sunbillako Udalaren herrilurrak. Kale Nagusia, 1-2. 31791 Sunbilla (Nafarroa).

Bidasoa-Berroarango Administrazio Batzordeari jakinar.

Mercaderes, 9 Doneztebe

Narbarteko Kontzejuaren herrilurrak. 31793 Narbarte (Nafarroa).

6.768,23

5

1

F-Larreak-Bidea

IGANTZIKO UDAL MUGAPEA

11

Martina Ansaldo Martínez de Campos andrea. Santa Ageda, 2-B. 31195 Aitzoain.

4.481,59

5

43

Bakarra-Bidea

17

Pirenaica Forestal, S.L. 31192 Mutiloa (Nafarroa).

2.132,25

3

134

Bakarra eta urbanizagarria/Bidea

18

Pirenaica Forestal, S.L. 31192 Mutiloa (Nafarroa).

326,07

3

138

Bakarra- Z.g.

19

Pirenaica Forestal, S.L. 31192 Mutiloa (Nafarroa).

368,86

3

137

Urbanizagarria-Z.g.

20

María Victoria Hita Yanci andrea. Berrizaun auzoa, 1. 31790 Berrizaun.

180,51

2

58

Lurzorua-Bidea

LESAKAKO UDAL MUGAPEA

39

Lesakako Udalaren herrilurrak Pza. Zaharra, 1. 1 31770 Lesaka (Nafarroa).

121,77

3

376

Lehorreko lurra-Bidea

40

Transbidasoa, S.A. Alkaiaga Industrialdea Zi, 2. 31770 Lesaka.

307,17

3

461

Lurzorua/lehorreko lurra-Bidea

41

Transbidasoa, S.A. Alkaiaga Industrialdea Zi, 2. 31770 Lesaka.

194,28

2

498

Lurzorua-Biribilgunea

42

Lesakako Udalaren herrilurrak. Pza. Zaharra, 1. 31770 Lesaka (Nafarroa).

70,39

2

184

F-Larreak-Bidea

43

Francisco Oyarzabal Apezteguia jauna. Legia karrika, 19-1.-D. 31780 Bera.

Jose Javier Oyarzabal Apezteguia jauna. Albistur, 59, 4. ezk. 31770 Lesaka.

Jeronimo Oyarzabal Apezteguia jauna. Zalain-Zoko auzoa. Magirenborda, 18.

31770 Lesaka (Nafarroa).

Margarita Oyarzabal Apezteguia andrea. Koskontako Bidea, 1. 31770 Lesaka (Nafarroa)

Daniel Oyarzabal Apezteguia jauna. Otsango auzoa. Teilegi baserria, 31.

31770 Lesaka (Nafarroa)

María Victoria Oyarzabal Apezteguia andrea. Urruña plaza, 2 4. ezk. 31780 Bera.

183,21

2

183

Lehorreko lurra-Bidea

44

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak). San Ignazio etorbidea, 3. 31002 Iruña.

347,99

2

625

Elkorra-Bidea

45

Lesakako Udalaren herrilurrak. Pza. Zaharra, 1. 31770 Lesaka (Nafarroa).

583,96

2

194

F-Larreak-Bidea

46

Dionisio Chantre Aguirre jauna. Josefa Moreno Iribarren andrea. Bidasoa Karrika. 31780 Bera (Nafarroa).

289,24

2

547

F.-Larreak-Bidea

49

Arkaitz, S.A. Illekueta, 10. 31780 Bera (Nafarroa).

Hormigones y Morteros Preparados, S.A. Lizarra, 6. 31002 Iruña.

398

1

505

FP eta elkorra-Harrobia

49-1

Lesakako Udalaren herrilurrak. Pza. Zaharra, 1. 31770 Lesaka (Nafarroa).

24,34

1

510

Elkorra-Bidea

50

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak). San Ignazio etorbidea, 3. 31002 Iruña.

418,69

1

280

N-121-A errepidea

51

Alkarrekin, S.L. Juan Albisu, 2. 20303 Irun (Gipuzkoa).

Dionisio Chantre Aguirre jauna. Josefa Moreno Iribarren andrea. Bidasoa karrika. 31780 Bera (Nafarroa).

275,31

1

248

Lurzoru urbanizagarria

52

Dionisio Chantre Aguirre jauna. Josefa Moreno Iribarren andrea. Bidasoa karrika. 31780 Bera (Nafarroa).

242,72

1

232

Lurzoru urbanizagarria

59

Alkarrekin, S.L. Juan Albisu, 2. 20303 Irun (Gipuzkoa).

Dionisio Chantre Aguirre jauna. Josefa Moreno Iribarren andrea. Bidasoa karrika. 31780 Bera (Nafarroa).

197,64

1

246

Lurzoru urbanizagarria

64

Alkarrekin, S.L. Juan Albisu, 2. 20303 Irun (Gipuzkoa).

Dionisio Chantre Aguirre jauna. Josefa Moreno Iribarren andrea. Bidasoa karrika. 31780 Bera (Nafarroa).

263,08

1

245

Lurzoru urbanizagarria

65

Dionisio Chantre Aguirre jauna. Josefa Moreno Iribarren andrea. Bidasoa karrika. 31780 Bera (Nafarroa).

657,56

1

370

Lurz. urbanizag.-Bidea

78

Lesakako Udalaren herrilurrak. Pza. Zaharra, 1. 31770 Lesaka (Nafarroa).

3.080,20

1

55

F-Larreak-Bidea

F1213524

Iragarkiaren kodea: F1213524