58. ALDIZKARIA - 2010eko maiatzaren 12a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

31/2010 FORU AGINDUA, apirilaren 27koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, "Pirinioetako A-21 autobia, 4. tartea: Judasen Benta-Esa" eraikitzeko proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta proiektu hori behin betiko onesten duena.

Abenduaren 16an Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emandako 111/2009 Foru Aginduaren bidez, "Pirinioetako A-21 autobia, 4. tartea: Judasen Benta-Esa" eraikitzeko proiektuari behin-behineko onespena eman eta proiektu horrek ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratu zen.

Obren exekuzioa "Nafarroa 2012 Plana. Lehentasuneko jarduketa: herri lanen kontzesioa A-21 Pirinioetako Autobia eraiki eta ustiatzeko" kontratuaren barruan dago.

Jendaurreko aldian honako alegazio hauek aurkeztu dira:

1. alegazioa.-Alfredo Goyeneche Echeverri.

Ledeako zenbait finkatan ukitutako jabea da, eta helbidea aldatu duela adierazi du.

Erantzuna:

Onartu egin da eskatutakoa. Ondasun eta eskubideen zerrendan sartu da La Olivako Monasterioaren kalea, 7, 1.a-C.

2. alegazioa.-José Ramón Labairu Usoz.

LU-119 finkan lur mota aldatzeko eskatu du, larreak izatetik lehorreko alorra izatera.

Erantzuna:

Onartu egin da eskatutakoa. Katastroko datuen arabera, finka hau lehorreko alorrerako da, eta beraz ondasun eta eskubideen zerrenda zuzendu da.

3. alegazioa.-Juan Ignacio Oyaga Ozcoidi.

a) LI-059 finka osorik desjabetzeko eskatu du.

b) Zehazten dituen zenbait kontzepturengatiko galerak ordaintzeko eskatzen du.

Erantzuna:

a) Onartu egin da eskatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, Ledeako 2. poligonoko 166. lurzatiaren gainerako zatia ere desjabetuko da, guztira 6.890 m².

b) Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52.5 artikuluan xedatutakoarekin bat, okupatu aurreko aktak jasotzean Administrazioak finkatuko ditu zein kalte-ordain emanen diren okupatzea presakoa izateak dakartzan kalte-galeretarako, hala nola biltzeko dauden uztak eta antzekoak, justifikatuak.

4. alegazioa.-José Ángel Osa Aldabaldetrecu.

Hornidurarako eta zerbitzuetarako hargunea eskatu du bertan eginen den kanpinerako, Ledeako 2. poligonoko 108. lurzatiaren inguruetan.

Erantzuna:

Kontrol zentroaren proiektua egin eta kokapen zehatza erabakitzen denean eskatutakoari erantzuteko aukera aztertuko da.

5. alegazioa.-José Fernando Ayesa Eguaras.

Irunberriko 1. poligonoko 1046. lurzatiko jabea dela dio; salerosketaren eskrituraren kopia partziala aurkeztu du, eta ukituen artean bera ere jasotzeko eskatu.

Erantzuna:

Onartu egin da eskatutakoa. Aurkeztutako dokumentazioa eta Nafarroako Lur-ondasunen Erregistro Fiskala ikusirik, ondasun eta eskubideen zerrenda zuzendu da, eta bertan ageri diren titularren ordez José Fernando Ayesa Eguaras eta María Ángela Usoz Pérez jarri dira (helbidea: Irunberriko kale Nagusia, 4 - 2.a ezk.).

6. alegazioa.-Eneko Beorlegui Mendióroz.

Irunberriko 1. poligonoko 1033. lurzatia berea da, eta obretan zehar eta behin amaituta ere bertara sartzerik izatea eskatzen du, hala ez bada, kalte-ordaina eskatzen du.

Erantzuna:

Finkara sartzerik izatea bermatuko da, bai obretan zehar bai obrak amaituta.

7. alegazioa.-Pedro Pascual Barber; Ana María, Francisco Javier, María Jesús eta María Roncesvalles Barber Cárcamo; eta José Joaquín eta Xabier Barber del Río.

Adierazi dute haien aitonaren -Evaristo Barber Oyaga- eta osabaren -Francisco Javier Barber Zapata- jaraunspen jasogabea dutela; haien izenean daude aipatzen diren finkak. Evaristo Barber Oyaga dohaintza-emailearen ezkontza itunen eskrituraren fotokopia aurkeztu dute.

Eskatzen dute:

a) Honako finka hauek osorik desjabetzea: LI-063 eta LI-064 (2/160), LI-115 eta LI-117 (1/141), eta LI-105 (1/152).

b) LI-2031, LI-2032 eta LI-2033 finkak, maileguen ondoriozko aldi baterako okupazioen mende daudenak, lehen zeuden bezalaxe gelditzeko.

c) Sarbideak ongi gelditzea.

d) Lur horien errentamendua ordaintzeko.

Erantzuna:

Proiektuak Nafarroako Lur-ondasunen Erregistro Fiskaletik hartzen ditu identifikaziorako erreferentziak eta deskripzio datuak, eta datu horiek eguneratuta daude eta bat datoz udal katastroarekin, eta bertan ageri den titularra Francisco Javier Barber Zapata da. Nolanahi ere, jaraunspen jasogabea ondasunen gaineko eskubide erreala denez, eginbideak abiatuko dira administratzailearekin edo haren ordezkariarekin.

a) LI-063 (2/160A), LI-115 eta LI-117 (1/141), eta LI-105 (1/152) finkak osorik desjabetzeari dagokionez, berriz, ez da onartzen, egungo erabilerarako finkaren gainerako zatia ez baita antiekonomikotzat hartzen, eta beraz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 46. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, zati bat desjabetzeak ekar ditzakeen kalteen ordaina sartuko da balio justuan.

LI-064 (2/160B) finka osorik desjabetzeari dagokionez, eskatutakoa onartzen da, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat. 1.727 m²-ko azpilurzati hau desjabetu eginen da.

b) Ezin da bermatu finkak lehen bezalaxe geldituko direla materiala bertatik atera ondoren, inguru horretako topografia aldatu eginen baita. Ateratzen diren azaleren zuinketa eta mugaketa eginen da, eta edozein kasutan ere egungo erabilerarako moduan utziko dira.

c) Finka horretarako sarbidea ziurtatuko da.

d) Okupazioa presakoa izateak dakartzan kalteen ordainak okupatu aurreko aktan zehaztuko dira, eta maileguek ukitutako lurzatiak alde baterako okupatzea dela-eta eman beharreko kalte-ordainak, berriz, balio justua ezartzeko ondorengo fasean zehaztuko dira.

8. alegazioa.-José Fernando Ayesa Eguaras.

Bere lurzatiaren mugakide den ezpondaren ezkerrean autobiako itxitura jartzeko eskatzen du.

Erantzuna:

Onartu egin da eskaera.

9. alegazioa.-Francisco Javier Latorre Mendive.

Ledean, 5.5 k.p.an trazadura aldatzeko eskatzen du, Arroilako eta Asprako bideetarako sarbideak libre uzteko eta herrigunetik ahalik eta urrutien joateko.

Erantzuna:

Jendaurrean jarritako proiektuaren trazadura 5.5 k.p.aren inguruan "Huesca-Iruña autobia. N-330 eta N-240 errepideak" azterlanaren eta "Ebro ibarraren iparraldeko pasabideen azterketa konparatiboa, Kantaurialdeko Ardatza eta Ekialdetik Aragoin barrena Frantziara doan Ardatza lotzeko" izeneko azterlan konparatiboaren Ingurumen eraginaren adierazpenaren emaitza da, eta soluzio tekniko egokiena eta inguruko ezaugarri topografikoei hobekien erantzuten diena da, beraz ez da aldatuko. Halere, behar diren neurriak hartuko dira inguruan ukipena ahal den txikiena izan dadin eta Arroilako nahiz Asprako bideen eremua babesteko.

10. alegazioa.-Oibar, Kaseda, Xabier, Ezporogi, Galipentzu, Eslaba, Petilla, Zare, Zangoza eta Esako udalen ordezkariak.

5+500 k.p.an trazadura berraztertzeko eskatzen dute, usadiozko bideak mantentzeko eta Ledearen eta bertako natur eta kultur baliabideen arteko loturari eusteko.

Erantzuna:

Jendaurrean jarritako proiektuaren trazadura 5.5 k.p.aren inguruan "Huesca-Iruña autobia. N-330 eta N-240 errepideak" azterlanaren eta "Ebro ibarraren iparraldeko pasabideen azterketa konparatiboa, Kantaurialdeko Ardatza eta Ekialdetik Aragoin barrena Frantziara doan Ardatza lotzeko" izeneko azterlan konparatiboaren Ingurumen eraginaren adierazpenaren emaitza da, eta soluzio tekniko egokiena eta inguruko ezaugarri topografikoei hobekien erantzuten diena da, beraz ez da aldatuko. Halere, behar diren neurriak hartuko dira inguruan ukipena ahal den txikiena izan dadin, usadiozko bideak mantentzeko eta Ledearen eta bertako natur eta kultur baliabideen arteko loturari eusteko.

11. alegazioa.-José María Guindano Ciprés, Mendialde Behereko Enpresaburuen Elkartea ordezkatuz.

5+500 k.p.an trazadura berraztertzeko eskatzen du, usadiozko bideak eta natura eta kultura ondarerako irispideak mantentzeko.

Erantzuna:

Jendaurrean jarritako proiektuaren trazadura 5.5 k.p.aren inguruan "Huesca-Iruña autobia. N-330 eta N-240 errepideak" azterlanaren eta "Ebro ibarraren iparraldeko pasabideen azterketa konparatiboa, Kantaurialdeko Ardatza eta Ekialdetik Aragoin barrena Frantziara doan Ardatza lotzeko" izeneko azterlan konparatiboaren Ingurumen eraginaren adierazpenaren emaitza da, eta soluzio tekniko egokiena eta inguruko ezaugarri topografikoei hobekien erantzuten diena da, beraz ez da aldatuko. Halere, behar diren neurriak hartuko dira inguruan ukipena ahal den txikiena izan dadin, usadiozko bideak eta natura eta kultura ondarerako irispideak babesteko.

12. alegazioa.-María Beatriz Lucía Olleta Sánchez, Ledeako Udala ordezkatuz.

a) Ledeako ekialdeko erdilotunearen tokian lotune osoa jartzeko eskatzen du, eta egungo N-240 errepidea urbanizatzeko, egun dagoen biribilgunetik lotunearekin batera egin beharreko biribilgune berriraino.

b) Ledean, 5.5 k.p.an trazadura aldatzeko eskatzen du, Arroilako, Sotoko eta Asprako bideetarako sarbideak libre uzteko eta herrigunetik ahalik eta urrutien joateko.

c) "Liskarko erretena" bideratzeko eta Irati ibairaino garbitzeko eskatzen du.

d) Ledeako herrigunetik atera eta Arroilako Bidean barna doan ur hodia lanek ukituz gero, hura lehengoratzeko eskatzen du.

e) Autobiaren ezker-eskuin zerbitzuko bidea egiteko eskatzen du, 5+600 k.p.tik 6+200 k.p.ra bitarte dauden finka pribatuek eta sarbiderik gabe gelditu diren finka pribatu guztiek sarbidea izan dezaten.

f) N-240 errepidea aldatzen den tarteetan finketako sarbideak lehengoratzeko eskatzen du.

g) Vado alderdian edo inguruetan oinezkoentzako zaldain bat egiteko eskatzen du, Sotoko bidea eta Saso Bajoko bideak elkar lotzeko.

h) Ahaleginak egin daitezen Iratiko biaduktoaren estetika inguruarekin bat etor dadin.

i) Obrarako sarbide alternatibo bat aurreikusteko, kamioiak eta makineria astuna ez dadin igaro Ledeako herrigunean barna.

Erantzuna:

a) Ledeako Udalak aurkeztutako alegazioa kontuan hartuta, bai eta Liskarreko harrobiaren jarduera trafiko astuna sortzen duen gune nagusia dela, eta jendaurrean jarritako proiektuaren diseinua bere horretan uzten bada trafiko hori herriko zeharbidean barna eraman beharko litzatekeela, eta Ledeako hirigintza planeamenduan planifikatutako industria garapenerako eremua sustatzeko helburuarekin, aurkeztutako alegazioa onartu da, "ekialdeko erdilotunea" osatzeko lotune oso baten bidez, bertan egin ahal izateko mugimendu guztiak, bai Iruñetik Jakara bai Jakatik Iruñera doazenak. Alegazioaren bigarren zatia ordea ezetsi egin da, ez baita proiektu honen xedea alegazioan aipatzen den N-240 errepidearen tarte hori urbanizatzea.

b) Proposatutako trazadura aldaketari dagokionez, esan beharra dago jendaurrean jarritako proiektuaren trazadura 5.5 k.p.aren inguruan "Huesca-Iruña autobia. N-330 eta N-240 errepideak" azterlanaren eta "Ebro ibarraren iparraldeko pasabideen azterketa konparatiboa, Kantaurialdeko Ardatza eta Ekialdetik Aragoin barrena Frantziara doan Ardatza lotzeko" izeneko azterlan konparatiboaren Ingurumen eraginaren adierazpenaren emaitza da, eta soluzio tekniko egokiena eta inguruko ezaugarri topografikoei hobekien erantzuten diena da, beraz ez da aldatuko. Halere, behar diren neurriak hartuko dira inguruan ukipena ahal den txikiena izan dadin, usadiozko bideak eta natura eta kultura ondarerako irispideak babesteko.

c) Liskar erreka bideratzea aurreikusirik dago proiektuan.

d) Kontuan hartuko da hornidura hodiaren gaineko eragina eta ukituta gertatzen den tokietan lehengoratu edo babestuko da.

e) Finka pribatu guztietarako sarbideak bermatuko dira.

f) N-240 errepidea aldatzen den tarteetan finketako sarbideak bermatuko dira.

g) Dauden zerbitzu bideekin eta proiektatutakoekin bi aldeetako finketako sarbidea behar den bezalakoa izanen da.

h) Irati ibaiaren gaineko biaduktoaren estetika ziurtatuko da proiektu berezi batekin, ingeniaritzako lan moderno bat eta natur ingurunea bateratzen saiatuko baita.

i) Obretarako sarbide alternatiboak aztertuko dira, Ledeako bizilagunei herriko kaleetan barna makineria astuna igarotzeak kalterik eta eragozpenik ez sortzeko. Edozein kasutan ere, kaleren bat erabiltzea nahitaezkoa izanez gero, behar diren segurtasun neurriak hartuko dira arriskurik ez sortzeko eta, era berean, kalterik eraginez gero konpondu eginen dira.

13. alegazioa.-Severino Larrayoz Echarte, Caleras de Liskar SA ordezkatuz.

Proiektuak enpresa horretan izanen dituen ukipenen garrantzia azaltzen du. LI-150, LI-151, LI-159, LI-161 eta LI-162 finketan lurzoruaren kalifikazioarekin -lur elkorra eta larreak- ez dagoela ados dio, eta hauxe eskatzen du:

a) Lurzoruaren kalifikazioa aldatzeko, ez baitago ados emandakoarekin (lur elkorra eta larreak).

b) Ekialdeko lotunea osorik aldatu eta "Caleras de Liskar" harrobitik autobiara zuzeneko adar bat egiteko.

Erantzuna:

a) Proiektuak Nafarroako Lur-ondasunen Erregistro Fiskaletik hartzen ditu identifikaziorako erreferentziak eta deskripzio datuak, eta datu horiek eguneratuta daude eta bat datoz udal katastroarekin. Horien arabera, LI-150 (1/55B) finkaren erabilera larreak dira, LI-151 (1/155A) finkarena lehorreko alorra, LI-159 (1/54) finkarena ere larreak, LI-161 (1/51A) finkarena lur elkorra, eta LI-162 (1/51B) finkarena larreak.

Aurreko informazioaz gain, okupatu aurreko aktan ondasunak deskribatuko dira egun horretan, eta balioa zehazteko baliagarriak diren adierazpen eta datu guztiak jasoko dira.

b) Ledeako ekialdeko erdilotunea lotune oso bihurtzeko eskatzen duen alegazioa onartu da, bertan egin ahal izateko mugimendu guztiak. Harrobiaren zuzeneko adarra, Iruñerako norabidean, egiteko eskaera ezetsi da, mugimendu horri lotune osoarekin emanen baitzaio erantzuna.

14. alegazioa.-Jesús María Artajo Carlos.

LI-2005, LI-2006, LI-2007, LI-2008, LI-2027 eta LI-2039 finken maizterra dela azaltzen du, eta hauxe eskatzen:

a) Finka horien maizterra dela aitortzeko.

b) Aldi baterako okupatutako finken errentamendua bertan behera gelditzeagatik kalte-ordaina emateko.

c) Obrak amaituta finkak nola geldituko diren jakinarazteko.

d) LI-133, (1/296) finkako laborea osorik desjabetzeko.

e) Mahastia landatzeko eskubideak gordetzeko.

Erantzuna:

a) Onartu egin da eskatutakoa, zati batean. Ondasun eta eskubideen zerrendan sartu da, Nahitaezko Jabetzari buruzko Legearen 4. artikuluarekin bat. Okupatu aurreko akta jasotzean agiriak aurkeztu beharko ditu, maizterra dela edo desjabetutakoaren gaineko interes ekonomiko zuzenak dituela frogatzeko.

b) Onartu egin da eskatutakoa. Aldi baterako okupazioaren ondorioz dagozkiokeen kalte-ordainak ondoren ebaluatuko dira, balio-justuaren fasean.

c) Ezin da bermatu finkak lehen bezalaxe geldituko direla materiala bertatik atera ondoren, inguru horretako topografia aldatu eginen baita. Ondoriozko azaleren zuinketa eta mugaketa eginen da. Nolanahi ere egungo erabilerarako moduan utziko dira.

d) Onartu egin da eskatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, 1. poligonoko 296. lurzatiaren gainerako ekialdeko zatian (754 m²) landatutako mahastia ere desjabetuko da.

e) Mahastiak landatzeko eskubideak ez dira desjabetze honen xedea, eta ez da departamentu honen eskumena horiek eman edo gordetzea.

15. alegazioa.-Francisco Javier Artajo Carlos.

Honako hau azaltzen du:

a) Mailegutarako erabiliko diren lurzati hauen maizterra dela, eta horien errentamendua bertan behera gelditzeagatik kalte-ordaina emateko eskatzen du: LI-2025, LI-2023, LI-2009, LI-2022, LI-2024, LI-2010, LI-2011.

b) Obrak amaituta finkak nola geldituko diren jakinarazteko.

c) Finka hauen maizterra ere badela: LI-182.1, LI-118, LI-131, LI-061, LI-010, LI-011, LI-012, LI-036, LI-037, LI-038, LI-113, LI-023, LI-017.1, LI-109, LI-111, LI-156, LI-157, LI-024, LI-123, LI-139.

d) LI-134, (1/297) finkaren gainerako hegoaldeko zatiko laborea osorik desjabetzeko.

Erantzuna:

a) eta c) Onartu egin da eskatutakoa, zati batean. Ondasun eta eskubideen zerrendan sartu da, Nahitaezko Jabetzari buruzko Legearen 4. artikuluarekin bat. Okupatu aurreko akta jasotzean agiriak aurkeztu beharko ditu, maizterra dela edo desjabetutakoaren gaineko interes ekonomiko zuzenak dituela frogatzeko.

b) Ezin da bermatu finkak lehen bezalaxe geldituko direla materiala bertatik atera ondoren, inguru horretako topografia aldatu eginen baita. Ateratzen diren azaleren zuinketa eta mugaketa eginen da, eta edozein kasutan ere egungo erabilerarako moduan utziko dira.

d) Onartu egin da eskatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, LI-134 (1/297) finkaren gainerako hegoaldeko zatian landatutako mahastia ere desjabetuko da.

16. alegazioa.-Silverio Artajo Carlos.

a) Bere lurretako batzuk errentan emanak dizkiola Francisco Javier eta Ana Teresa Artajo Carlosi, eta haiek aurkeztutako alegazioak ontzat emanen dituela.

b) 1. poligonoko 295. lurzatian, LI-157 finkan, landatuta dagoena osorik desjabetzeko eskatzen du.

c) Aldi baterako okupatutako finkak lantzeko baldintza onenetan itzultzeko.

Erantzuna:

a) Onartu egin da eskatutakoa. Francisco Javier eta Ana Teresa Artajo Carlos ondasun eta zerbitzuen zerrendan sartu dira, aipatutako lurzati horien maizter gisa.

b) Onartu egin da eskatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, 1. poligonoko 295. lurzatiaren gainerako ekialdeko eta mendebaldeko zatietan landatutako mahastia ere desjabetuko da.

c) Ezin da bermatu finkak lehen bezalaxe geldituko direla materiala bertatik atera ondoren, inguru horretako topografia aldatu eginen baita. Ondoriozko azaleren zuinketa eta mugaketa eginen da. Nolanahi ere egungo erabilerarako moduan utziko dira. Sarbideak obrak amaitutakoan lehengoratuko dira.

17. alegazioa.-Francisco Javier Arina García.

1. poligonoko 175. lurzatia, LI-127 finka, osorik desjabetzeko eskatzen du.

Erantzuna:

Onartu egin da eskatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, 904 m²-ko lurzatia osorik desjabetuko da.

18. alegazioa.-Benigno Carlos Oyaga.

a) 1. poligonoko 96 (LI-136) lurzatia eta150B (LI-107) lurzatia osorik desjabetzeko eskatzen du.

b) 2. poligonoko 176. lurzatiko (LI-047) mahatsondoak maizterrarenak direla dio.

c) 1. poligonoko 174. lurzatian eta 2. poligonoko 178. eta 208. lurzatietan dauden zuhaitzen berri ematen du.

d) Irunberriko 1. poligonoko 1046. lurzatia ez dela berea adierazten du.

Erantzuna:

a) Onartu egin da eskatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, LI-136 (822 m²) eta LI-107 (972 m²) finkak osorik desjabetuko dira.

b) eta c) Adierazitakoa kontuan hartuko da, eta gainera okupatu aurreko aktan jasoko da.

d) Ondasun eta eskubideen zerrenda zuzendu da, eta lurzati horretan, LU-045 finkan, titularrak José Fernando Ayesa Eguaras eta doña María Ángela Usoz Pérez izanen dira, helbidea Irunberriko kale Nagusian, 4an, dutenak.

19. alegazioa.-Josefina Guembe Larrañeta.

a) 1. poligonoko 17. lurzatia eta 2. poligonoko 78. lurzatia osorik desjabetzeko eskatzen du.

b) 1. poligonoko 17. lurzatian 22 olibondo daudela adierazten du.

c) Bere kalkuluen arabera, 1. poligonoko 17. eta 23. lurzatietan, hurrenez hurren, 700 m² eta 1500 m² falta direla adierazten du.

Erantzuna:

a) Ledeako 1. poligonoko 17. lurzatia, LI-210 finka: Onartu egin da eskatutakoa. Eraikitzeko proiektu honek lurzati osoa ukitzen du. Ledeako 2. poligonoko 78. lurzatiari, LI-100 finkari, dagokionez, ez da onartzen eskatutakoa, finkaren gainerako zatia ez baita antiekonomikotzat hartzen egungo erabilerarako (larreak), eta beraz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 46. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, zati bateko desjabetzeak ekar litzakeen kalteen ordaina balio justuan sartuko da.

b) Adierazitakoa kontuan hartuko da eta, horrez gain, okupatu aurreko aktan jasoko da.

c) Lurzatiei eta finken azalerari buruzko datuak Nafarroako Lur-ondasunen Erregistro Fiskaletik hartuta daude, eta datu horiek eguneratuta daude eta bat datoz udal katastroarekin.

20. alegazioa.-Carmen García Leoz.

Esako 1. poligonoko 1. lurzatia eta 2. poligonoko 38. lurzatia osorik desjabetzeko eskatzen du.

Erantzuna:

1. poligonoko 1. lurzatia (YE-02 finka) eta 2. poligonoko 38. lurzatia (YE-51 finka). Ez da onartzen eskatutakoa, finkaren gainerako zatiak ez baitira antiekonomikotzat hartzen egungo erabilerarako, eta beraz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 46. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, zati bateko desjabetzeak ekar litzakeen kalteen ordaina balio justuan sartuko da.

21. alegazioa.-Sagrario eta María Luz Goyena Goyeneche.

1. poligonoko 186. lurzatia osorik desjabetzeko eskatu dute.

Erantzuna:

Ez da onartu eskatutakoa. 6.034 m²-ko lurzati honen 143 m² (LI-122 finka) okupatuko dira behin betiko eta gainerako zatia aldi baterako, beraz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 46. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, lurzatiaren zati bat desjabetzeak eta aldi baterako okupazioak sortzen dituzten kalteen ordaina balio justuan sartuko da.

22. alegazioa.-Jerónimo Mendive Necochea.

1. poligonoko 143. lurzatia osorik desjabetzeko eskatu du.

Erantzuna:

Onartu egin da eskatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, Ledeako 1. poligonoko 143. lurzatiaren gainerako zatia (LI-113 finka) ere desjabetuko da, guztira 3.858 m².

23. alegazioa.-Francisco Javier Latorre Zabalza, Pilar Zabalza Oyaga ordezkatuz.

a) 1. poligonoko 154. lurzatia osorik desjabetzeko eskatu du.

b) 2. poligonoko 177. lurzatian 12 olibondo daudela adierazten du.

Erantzuna:

a) Onartu egin da eskatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, 1. poligonoko 154. lurzatiaren gainerako zatia (LI-103 finka) ere desjabetuko da, guztira 3.320 m².

b) Adierazitakoa kontuan hartuko da eta, horrez gain, okupatu aurreko aktan jasoko da.

24. alegazioa.-María Mercedes, Angel María eta doña María Jesús Ballaz Iriarte.

Ledeako 1. poligonoko 142. lurzatia (LI-114 finka) osorik desjabetzeko eskatu dute.

Erantzuna:

Onartu egin da eskatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, lurzati horren gainerako zatia desjabetuko da, guztira 2.502 m².

25. alegazioa.-Juan Ramón Ollo Aristu.

Irunberriko 1. poligonoko 1051. lurzatia osorik desjabetzeko eskatu du.

Erantzuna:

Onartu egin da eskatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, LU-061 finkaren gainerako zatia desjabetuko da.

26. alegazioa.-Mar ía Beatriz Lucía Olleta Sánchez, Ledeako Udala ordezkatuz.

a) Ledeako 1. poligonoko 21. lurzatiak 10.008 m² dituela eta 140 m² ukitu gabe utzi direla azaltzen du. Lurzati osoa desjabetzeko eskatu du.

b) Eskatzen du, halaber, lurzati honetan sartzeko Marcelino García Recalde, A, E azpizatietan eta Gren zati batean dauden mahastien jabea delako, 5.774 m²-rekin, eta Luis María Alfonso Carlos Imirizaldu, F azpilurzatiaren zati batean dauden mahastien jabe den aldetik, 747 m²-ko azalerarekin; eta Ana Teresa Artajo Carlos, G azpilurzatiaren gainerako zatian eta F azpilurzatiaren gainerako zatian dauden mahastien jabe delako, 1.920 m²-ko azalerarekin.

Erantzuna:

a) Onartu egin da eskatutakoa. Eraikitzeko proiektu honek lurzati osoa ukitzen du, zenbait finkatan banatuta.

b) Onartu egin da eskatutakoa. Titular hauek ondasun eta eskubideen zerrendan sartu dira.

27. alegazioa.-Norberto Plano Sabalza, bere izenean eta Ledeako bizilagun batzuk ordezkatuz.

Autobiaren trazadura iparralderantz mugitzeko eskatu du, mendebaldeko lotune osotik Ledeako tunel faltsuraino, autobiak eta bideek bat ez egiteko sestra berean, eta beraz haien jatorrizko trazadura errespetatzeko, eta lur gehiago uzteko libre "autobiaren alde honetara", eta azpiegitura Ledeako herrigunetik urruntzeko.

Erantzuna:

Jendaurrean jarritako proiektuaren trazadura 5.5 k.p.aren inguruan "Huesca-Iruña autobia. N-330 eta N-240 errepideak" azterlanaren eta "Ebro ibarraren iparraldeko pasabideen azterketa konparatiboa, Kantaurialdeko Ardatza eta Ekialdetik Aragoin barrena Frantziara doan Ardatza lotzeko" izeneko azterlan konparatiboaren Ingurumen eraginaren adierazpenaren emaitza da, eta soluzio tekniko egokiena eta inguruko ezaugarri topografikoei hobekien erantzuten diena da, beraz ez da aldatuko. Halere, behar diren neurriak hartuko dira inguruan ukipena ahal den txikiena izan dadin eta usadiozko bideen eremua babesteko.

28. alegazioa.-Zangozako Udala.

a) Ledeako ekialdeko lotunea eta A-21 autobiaren Zangozako sarbideak hobetzeko, eta sartzeko A-21 autobiaren 4. tartea eraikitzeko proiektuan edo Nafarroako Errepideen III Plan Zuzendariaren indarraldiko lehen urtean.

b) A-21etiko sarbideak hobetzeko bi soluzio proposatzen ditu: egun dagoen NA-127 errepidearen bikoizketa eginez edo Ledeako ekialdeko lotunearekin lotuko duen trazadura berri baten bidez.

Erantzuna:

a) eta b) Zangozako Udalaren proposamena, A-21 autobiarekin lotzeko galtzada bikoitzeko bide bat eraikiz herriko sarbideak hobetzekoa, ez dago justifikatuta, ez egun dagoen trafikoagatik (IMD 4.555 ibilgailu eguneko, horietatik %7,3 astunak), ez errepide horretako trafikorako aurreikusten den gehikuntzagatik.

Jendaurrean jarritako proiektuak ez du Zangoza urruntzen Iruña-Jaca ardatzarekiko loturatik. Ardatz horretako trafikoa, egun Ledeako biribilgunean barna igarotzen dena, etorkizunean Ledeako iparraldetik igaroko da, hau da, ibilbide luzeko trafikoa Zangozatik urrunduko da, baina ez ditu inola ere okertuko haren komunikazio baldintzak. Halere, egokitzat jotzen da egungo NA-127 errepidea egokitu eta hobetzea Ledeako biribilgunetik industrialdera bitarte (0,00 k.p.tik 2+500 k.p.ra), eta beraz errepide hori egokitu eta hobetzeko jarduketak eginen dira autobiaren lanen barruan. Jarduketa horien barruan aurreikusirik dago hirugarren erreia eraikitzea zenbait tokitan, industrialdera sartzeko biribilgunea egokitzea eta beste lan batzuk, egungo errepidea azkarragoa, erosoagoa eta seguruagoa izan dadin.

29. alegazioa.-José María Purroy Unanua, Jesusa Unanua Mezquíriz ordezkatuz.

LI-014 eta LI-015 finken jabea dela azaltzen du, eta desjabetzeak bi zati ez-errentagarri utziko lituzkeela eta horiek desjabetzeko eskatzen du.

Erantzuna:

Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, Ledeako 2. poligonoko 201. lurzatia osorik desjabetuko da (435 m² + 16.119 m²).

30. alegazioa.-Sebastián Vicente Goyeneche.

a) Ledeako 1. poligonoko 174. lurzatiaren jabea dela azaltzen du, LI-128 eta LI-129 finkena alegia, eta eskatzen du lurzati horretan sortutako kalteak kontuan hartzeko.

b) Azaltzen du halaber Ledeako 1. poligonoko 94. lurzatiaren jabea dela, LI-138 finkarena. Gainerako zatia ere desjabetzeko eskatu du eta mahastiak landatzeko eskubideak gordetzeko.

c) Aldi baterako okupazioak ukitutako finkak baldintza onenetan itzultzeko, eta gaur egungo egoeran sarbideei dagokienez.

Erantzuna:

a) Onartu egin da eskatutakoa. Okupatu aurreko aktan deskribatuko dira ondasunak eta bertan jasoko da lurzatiaren balioa zehazteko baliagarriak diren adierazpen eta datu guztiak. Ondoren, balio justuan, zati bat desjabetzeak ekarritako kalteen ordaina sartuko da.

b) Onartu egin da eskatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, 1. poligonoko 94. lurzatia osorik desjabetuko da (2.927 m²). Mahastiak landatzeko eskubideak ez dira desjabetze honen xedea, eta ez da departamentu honen eskumena horiek eman edo gordetzea.

c) Ezin da bermatu finkak lehen bezalaxe geldituko direla materiala bertatik atera ondoren, inguru horretako topografia aldatu eginen baita. Ondoriozko azaleren zuinketa eta mugaketa eginen da. Nolanahi ere egungo erabilerarako moduan utziko dira. Sarbide egokia obrak amaitutakoan lehengoratuko da.

31. alegazioa.-Blanca Esther Zunzarren Oyaga, Casimiro Zunzarren Aranguren ordezkatuz.

a) Ledeako 1. poligonoko 195. lurzatiaren titularra Casimiro Zunzarren Araguren dela adierazten du, eta ondasun eta eskubideen zerrenda zuzentzeko eskatzen du.

b) Aldi baterako okupazioak ukitutako finkak baldintza onenetan itzultzeko, eta gaur egungo egoeran sarbideei dagokienez.

Erantzuna:

a) Onartu egin da eskatutakoa. Datua Nafarroako Lur-ondasunen Erregistro Fiskalean egiaztatu ondoren, ondasun eta eskubideen zerrenda zuzendu da, eta bertan ageri diren titularren ordez Casimiro Zunzarren Aranguren jarri da.

b) Ezin da bermatu finkak lehen bezalaxe geldituko direla materiala bertatik atera ondoren, inguru horretako topografia aldatu eginen baita. Ondoriozko azaleren zuinketa eta mugaketa eginen da. Sarbidea egokia obrak amaitutakoan lehengoratuko dira. Nolanahi ere egungo erabilerarako moduan utziko dira.

32. alegazioa.-María Beatriz Lucía Olleta Sánchez, Ledeako Udala ordezkatuz.

a) Eskatzen du aitortzeko 1. poligonoko 29. lurzatiaren (LI-190 finka) jabe bakarra Ledeako Udalaren herrilurra dela.

b) 1. poligonoko 59. lurzatia, LI-149 finka, osorik desjabetzeko eskatzen du.

Erantzuna:

a) Ez da onartu eskatutakoa. Proiektuak Nafarroako Lur-ondasunen Erregistro Fiskaletik hartzen ditu identifikaziorako erreferentziak eta deskripzio datuak, eta datu horiek eguneratuta daude eta bat datoz udal katastroarekin, eta bertan ageri diren titularrak dira Ledeako Udala (%45) eta Bernardo Latorre Moriones (%55).

b) Eskatutakoa onartu da. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, Ledeako 1. poligonoko 59. lurzatia osorik desjabetuko da (693 m²).

33. alegazioa.-José Murillo Mugueta.

Ledeako 1. poligonoko 200. lurzatian 9 olibondo daudela adierazten du.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa. Okupatu aurreko aktan ukitutako ondasunak deskribatuko dira.

34. alegazioa.-José Javier García Oyaga.

a) 2. poligonoko 203. lurzatia, LI-010 finka, osorik desjabetzeko eskatzen du.

b) Ledeako 2. poligonoko 202. lurzatiaren zati baten jabea dela aitortzeko eskatzen du.

c) 2. poligonoko 214. lurzatiaren B eta E azpilurzatietako izaera aldatzeko eskatzen du, bai eta 2. poligonoko 203. lurzatiaren A azpilurzatikoa ere, larreak izatetik alorra izatera pasatzeko.

d) 2. poligonoko 214. lurzatian 23 olibondo daudela aitortu eta haiengatiko kalte-ordaina eskatzen du.

e) Ledeako 2. poligonoko 82. eta 83. lurzatien artean bide dagoen 898 m²-ko lursail baten jabe dela aitortzeko eskatzen du. Ezkontzako itunen eskritura publikoaren fotokopia partziala aurkeztu du.

Erantzuna:

a) Ez da onartzen eskatutakoa, finkaren gainerako zatia ez baita antiekonomikotzat hartzen egungo erabilerarako, eta beraz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko legearen 46. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, zati baten desjabetzeak ekar litzakeen kalteengatiko ordaina balio justuan sartuko da.

b) Ez da onartu eskatutakoa. Okupatu aurreko aktak jasotzean ukitutakoek aurkeztutako dokumentazioa aztertuko da eta, bidezkoa bada, azalera hau auziaren xede dela deklaratuko.

c) Ez da onartu alegatutakoa. Bai katastroaren bai NPBGISen arabera, hiru azpilurzati hauek larreak dira.

d) Onartu egin da eskatutakoa. Okupatu aurreko aktan ondasunak deskribatuko dira egun horretan, eta balioa zehazteko baliagarriak diren adierazpen eta datu guztiak jasoko dira.

e) Ez da onartu alegatutakoa. Proiektuak ez ditu ukitzen 82. lurzatia eta beronen mugakide den 83. lurzatiaren zatia, eta beraz ez dira jendaurreko epe honen xede.

35. alegazioa.-Pilar, Lourdes, María Teresa eta Guadalupe Laquidain Olleta, Martín Laquidain Reboléren oinordeak.

a) Esako 1. poligonoko 9. lurzatia, YE-009 finka, osorik desjabetzeko eskatzen dute, edo gainerako zatirako sarbide egokia, behin lanak amaituta.

b) Gainerako zati horren aldi baterako okupazioa amaituta, lurra lantzeko moduan uzteko eskatzen dute, eta adierazten finkan errentan emana dagoela.

Erantzuna:

a) Ez da onartu eskatutakoa. Proiektu honen ondorioz, lurzati honen gaineko ukipena behin-behinekoz onetsitakoan baino txikiagoa da, eta, hortaz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 46. artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, lurzatiaren zati bat desjabetzeak sortzen dituen kalteen ordaina sartuko da balio justuan. Sarbide egokia obrak amaitutakoan lehengoratuko da.

b) Ezin da ziurtatu lanak amaituta finkak lehen bezala geldituko direnik, baina edozein kasutan ere egungo erabilerarako baldintza egokietan utziko dira. Eragindako kalteak kontuan hartu eta ordainak emanen dira.

36. alegazioa.-Daniel Ángel Latorre Beaumont.

a) Ledeako 2. poligonoko 200. lurzatia, LI-016 finka, alorra dela eta bertan mahastirik ez dagoela jakinarazten du.

b) Irunberriko 2. poligonoko 1198. lurzatia osorik desjabetzeko eskatzen du.

c) Lanak amaituta lurzatiaren sarbideak ongi gelditzeko eskatzen du.

Erantzuna:

a) Alegatutakoa onartu da, eta beraz ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda zuzendu da.

b) Ez da onartu alegatutakoa. Lurzati horrek 22.248 m² ditu, eta horietatik 155 m² desjabetuko dira, gainerakoa aldi baterako baizik ez da okupatuko, eta beraz ez dira betetzen Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan ezarritako baldintzak.

c) Sarbidea egokia obrak amaitutakoan lehengoratuko da.

37. alegazioa.-Joaquina Artajo Iroz, María Dolores Iroz Goyenaren oinordekoa.

1. poligonoko 37. lurzatia, LI-183 finka, eta 2. poligonoko 168. lurzatia, LI-057 finka, Ledeakoak biak, osorik desjabetzeko eskatzen du.

Erantzuna:

LI-183 finkari dagokionez, ez da alegatutakoa onartzen, finkaren gainerako zatia ez baita antiekonomikotzat hartzen egungo erabilerarako, eta beraz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko legearen 46. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, zati baten desjabetzeak ekar litzakeen kalteengatiko ordaina balio justuan sartuko da.

LI-057 finkari dagokionez, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, alegatutakoa onartu eta osorik desjabetuko da (2.611 m²).

38. alegazioa.-Marcelino García Recalde.

Ledeako 1. poligonoko 25. lurzatia, LI-200 finka, osorik desjabetzeko eskatu du.

Erantzuna:

Ez da onartzen eskatutakoa, finkaren gainerako zatia ez baita antiekonomikotzat hartzen egungo erabilerarako, eta beraz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko legearen 46. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, zati baten desjabetzeak ekar litzakeen kalteengatiko ordaina balio justuan sartuko da.

39. alegazioa.-Ignacio Imirizaldu Vicente.

Javier Ignacio Imirizaldu Vicentek, Ledeako 1. poligonoko 53. lurzatiaren (LI-160) jabeak, adierazten du:

a) Finka alorra dela eta errentan emana dagoela lasto biltegitarako.

b) Osorik desjabetzeko eskatu du.

c) Sarbideak jartzeko eskatzen du.

Erantzuna:

a) Alegatutakoa hein batean onartu da. Proiektuak Nafarroako Lur-ondasunen Erregistro Fiskaletik hartzen ditu identifikaziorako erreferentziak eta deskripzio datuak, eta datu horiek eguneratuta daude eta bat datoz udal katastroarekin, eta bertan ageri denez finkaren izaera larreak dira. Okupatu aurreko aktan ondasunak deskribatuko dira eta baliagarriak diren adierazpen eta datu guztiak jasoko dira, aipatzen duen errentamendua, kasu.

b) Ez da onartzen eskatutakoa, finkaren gainerako zatia ez baita antiekonomikotzat hartzen egungo erabilerarako, eta beraz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko legearen 46. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, zati baten desjabetzeak ekar litzakeen kalteengatiko ordaina balio justuan sartuko da.

c) Sarbide egokia obrak amaitutakoan lehengoratuko da.

40. alegazioa.-Fermín María Goyeneche Labairu.

Ledeako 2. poligonoko 167., 194. eta 195. lurzatiak osorik desjabetzeko eskatzen du.

Erantzuna:

2. poligonoko 167. lurzatiari, LI-058 finkari, dagokionez, ez da onartzen eskatutakoa, eta, hortaz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 46. artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, lurzatiaren zati bat desjabetzeak eragiten dituen kalteen ordaina balio justuan sartuko da.

2. poligonoko 194. lurzatiari, LI-021 finkari, eta 2. poligonoko 195. lurzatiari, LI-018 finkari, dagokienez, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, haietako bakoitzaren gainerako zatia desjabetuko da.

41. alegazioa.-José Salvador Carlos Imirizaldu.

a) Ledeako 1. poligonoko 146. lurzatia, LI-110 finka, osorik desjabetzeko eskatzen du.

b) 2. poligonoko 188. lurzatian bi arbendolondo daudela adierazten du, zati batean zainzuriak daudela landatuta eta finka hori beti izan dela alorra. Era berean, 2. poligonoko 196. lurzatian hamar arbendolondo daudela jakinarazten du.

c) Zerbitzuek aldi baterako okupatuko dituzten lurzatiak hasieran bezala uzteko eskatzen du, eta hala egin ezean sortutako kalteak kontuan hartzeko.

Erantzuna:

a) Onartu egin da eskatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, 2.311 m²-ko lurzatia osorik desjabetuko da.

b) Adierazitakoa kontuan hartuko da eta, horrez gain, okupatu aurreko aktan jasoko da.

c) Ezin da ziurtatu lanak amaituta finkak lehen bezala geldituko direnik, baina edozein kasutan ere egungo erabilerarako baldintza egokietan utziko dira.

42. alegazioa.-Francisco Javier Navarro Arina, Francisca Arina Penaren oinordekoak ordezkatuz.

Ledeako 1. poligonoko 16. eta 144. lurzatietan ukitutako jabea.

a) Lanak egin bitartean eta behin amaituta ere sarbide egokia uzteko eskatzen du.

b) 1. poligonoko 144. lurzatian neguko zereala ereinda dagoela adierazten du.

Erantzuna:

a) Lanak egin bitartean finka horietara sartzeko modua bermatuko da.

b) Adierazitakoa kontuan hartuko da eta, horrez gain, okupatu aurreko aktan jasoko da.

43. alegazioa.-Manuel Carlos Olleta.

Ledeako 1. poligonoko 36. lurzatiaren jabea da (LI-182 finka); lurzatia osorik desjabetzeko eskatzen du eta adierazten finka horretan 24 arbendolondo daudela.

Erantzuna:

Onartu egin da eskatutakoa. Eraikuntza proiektu honek lurzati osoari eragiten dionez, esandakoa kontuan hartu eta okupatu aurreko aktan jasoko da.

44. alegazioa.-Antonia, Juan M.ª, Javier M.ª eta M.ª Luz Oyaga Goyeneche, Martina Goyeneche Arizcurenen oinordekoak diren aldetik.

1. poligonoko 60. lurzatia LI-114 eta LI-145 finkak osorik desjabetzeko eskatu dute.

Erantzuna:

Ez da onartzen eskatutakoa, finkaren gainerako zatia ez baita antiekonomikotzat hartzen egungo erabilerarako, eta beraz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko legearen 46. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, zati baten desjabetzeak ekar litzakeen kalteengatiko ordaina balio justuan sartuko da.

45. alegazioa.-Florencio Lacasa Unzué.

Ledeako 1. poligonoko 323. lurzatian, LI-109.1. finkan, m² 1eko desjabetzea baliogabetzeko eskatu du.

Erantzuna:

Onartu egin da eskatutakoa.

46. alegazioa.-Francisco Javier eta José Carlos Ardanaz Gastón.

a) Ledeako 2. poligonoko 117. lurzatiak eta Esako 1. poligonoko 8. lurzatiak sarbide egokia izateko eskatzen dute, eta zerbitzuak lehengoratzeko aldi baterako okupatu ondoren lantzeko egoera onean uzteko.

b) Lurzati horietan eta Ledeako 1. poligonoko 47. lurzatian garagarra dagoela jakinarazten dute.

c) Maileguetarako aldi baterako okupatutako finkak lanak amaituta nola geldituko diren jakinarazteko eskatzen dute.

d) Lanak amaituta Ledeako 1. poligonoko 47. lurzatia nola geldituko den jakinarazteko eskatzen dute, eta nekazaritzako lanetarako egokia den sarbidea izateko.

Erantzuna:

a) Lanak egin bitartean finka horietara sartzeko modua bermatuko da. Ezin da ziurtatu lanak amaitu ondoren finkak lehen bezalaxe geldituko direnik. Nolanahi ere egungo erabilerarako moduan utziko dira.

b) Adierazitakoa kontuan hartuko da eta, horrez gain, okupatu aurreko aktan jasoko da.

c) eta d) Ezin da bermatu finkak lehen bezalaxe geldituko direnik lanak amaituta, inguru horretako topografia aldatu eginen baita. Ondoriozko azaleren zuinketa eta mugaketa eginen da. Nolanahi ere egungo erabilerarako moduan utziko dira. Ledeako 1. poligonoko 47. lurzatirako sarbideari dagokionez, lanak amaituta sarbide egokia lehengoratuko da.

47. alegazioa.-José Miguel Leoz Iroz.

2. poligonoko 169. lurzatia, LI-056 finka, osorik desjabetzeko eskatu du, 393 m².

Erantzuna:

Onartu egin da eskatutakoa. Lurzatiaren azalera osoa desjabetuko da, 393 m².

48. alegazioa.-María Jesús Oyaga Artázcoz, María Jesús Artázcoz Lizarragaren eta Patricio Oyaga Arizcurenen oinordekoa den aldetik.

a) 2. poligonoko 199. lurzatia eta 1. poligonoko 183. lurzatia Francisco Javier Artajo Carlosek errentan hartuta dauzkala.

b) 199. lurzatian zerbitzuengatiko aldi baterako okupazioa amaituta, lantzeko egoera onean uzteko eskatzen du.

c) Maileguetarako aldi baterako okupazioa amaituta 183. lurzatia nola geldituko den jakinarazteko eskatzen du, bai eta lantzeko egoeran uzteko ere.

d) 1. poligonoko 14 A lurzatiak behar bezalako sarbideak izateko eskatzen du.

Erantzuna:

a) Alegatutakoa kontuan hartzen da. Errentari hau ere ondasun eta eskubideen zerrendan sartu eta okupatu aurreko aktan jasoko da.

b) Ezin da ziurtatu lanak amaitu ondoren finkak lehen bezalaxe geldituko direnik. Nolanahi ere egungo erabilerarako moduan utziko dira.

c) Ezin da bermatu finkak lehen bezalaxe geldituko direnik lanak amaituta, inguru horretako topografia aldatu eginen baita. Ondoriozko azaleren zuinketa eta mugaketa eginen da. Nolanahi ere egungo erabilerarako moduan utziko dira.

d) Sarbide egokia obrak amaitutakoan lehengoratuko da.

49. alegazioa.-Juana María Ederra Glaría, Romualdo Artázcoz Lizarragaren oinordekoa den aldetik.

Zerbitzuek ukitutako Ledeako 1. poligonoko 52. lurzatiari, LI-171.2 finkari dagokionez, erdilotunearen ordez lotune bikoitza jarriko omen dutela azaltzen du, eta beraz eskatzen du:

a) Lurzati hori desafektatzeko aukera aztertzeko.

b) Lanak amaituta landu ahal izatea eta sarbideak behar bezala utziko direla ziurtatzeko.

Erantzuna:

a) Ez da onartu eskatutakoa. Hizpide dugun proiektuan aurreikusirik dago zortasuna eta aldi baterako okupazioa lurzati hauetan, linea elektrikoa lehengoratzeko.

b) Ezin da ziurtatu lanak amaitu ondoren finkak lehen bezalaxe geldituko direnik. Nolanahi ere egungo erabilerarako moduan utziko dira. Sarbide egokia obrak amaitutakoan lehengoratuko da.

50. alegazioa.-Fermín María Areso Sagüés.

Eskatzen du:

a) Ledeako lurzati hauek osorik desjabetzeko: 1. poligonoko 71. lurzatia (LI-147 finka), 1. poligonoko 173. lurzatia (LI-131 finka), 1. poligonoko 153. lurzatia (LI-104 finka), 2. poligonoko 157. lurzatia (LI-073 finka).

b) Proiektua aldatzekotan, 1. poligonoko 46. finkari dagokionez, geroago ere alegazioak aurkeztu ahal izateko aukera uzteko.

c) Aldi baterako okupatutako 1. poligonoko 46. lurzatian mahastietan eragindako kalteak kontuan hartzeko.

d) 1. poligonoko 187. lurzatia, A eta B azpilurzatiak, alorra dela azaltzen du.

Erantzuna:

a) Onartu egin da eskatutakoa, zati batean. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, 1. poligonoko 71. lurzatia osorik desjabetuko da (LI-147 finka), bai eta 1. poligonoko 173. lurzatiaren iparraldeko gainerako zatia ere (LI-131), guztira 312 m²-koa. 1. poligonoko 173. lurzatiaren gainerako hegoaldeko zatia (LI-131 finka) eta 1. poligonoko 153. lurzatia (LI-104) eta 2. poligonoko 157. lurzatia (LI-073 finka) desjabetzeari dagokionez eskatutakoa ez da onartzen.

b) Proiektuak ez du lurzati horri eragiten dion aldaketarik izan.

c) Onartu egin da eskatutakoa. Hondakindegiek ukitutako lurzatien aldi baterako okupazioa dela-eta eman beharreko kalte-ordainak ondorengo fasean zehaztuko dira, balio justuan.

d) Ez da onartu eskatutakoa. Proiektuak Nafarroako Lur-ondasunen Erregistro Fiskaletik hartzen ditu identifikaziorako erreferentziak eta deskripzio datuak, eta datu horiek eguneratuta daude eta bat datoz udal katastroarekin. Horien arabera, A azpilurzatiaren erabilera edo destinoa alorra da, eta B azpilurzatiarena, berriz, larreak.

51. alegazioa.-Manuel Carlos Olleta, Ledeako San Francisco Javier Ardogintzako Kooperatiba ordezkatuz.

Kooperatiba hau eta Valdefoz marka desjabetzeak ukitutakoen artean sartu eta kalte-ordainak jasotzeko eskubidea aitortzeko eskatzen du.

Erantzuna:

Ez da onartu eskatutakoa. Kooperatiba hau ez da ageri desjabetze espediente honetan kalte-ordainak jaso beharreko ondasun edo eskubideen titularren artean.

52. alegazioa.-Trinidad Pérez de Obanos Liso.

Eskatzen du:

a) José Joaquín Pérez de Obanosi zuzendu beharreko jakinarazpenak berari bidaltzeko eskatzen du, bere oinordekoa baita, Ledeako Miguel Oyaga plazako 3 helbidera.

b) Lurzati hauek osorik desjabetzeko: 1. poligonoko 48.a (LI-165 finka) eta 2. poligonoko 189.a (LI-028 finka).

c) 1. poligonoko 179. lurzatia (LI-123 finka) aldi baterako okupatu ondoren lantzeko egoera onean uzteko.

d) Bere jabetzako finka guztietarako sarbidea bermatzeko.

Erantzuna:

a) Onartu egin da alegatutakoa. Ondasun eta eskubideen zerrendan sartuko da helbide horrekin, baina okupatu aurreko aktak jasotzean oinordekoa dela frogatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu.

b) 1. poligonoko 48. lurzatiari dagokionez, ez da onartzen eskatutakoa, eta, hortaz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 46. artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, lurzatiaren zati bat desjabetzeak eragiten dituen kalteen ordaina balio justuan sartuko da. 2. poligonoko 189. lurzatiari dagokionez, ondasun eta eskubideen zerrendan ageri da finka hori osorik desjabetuko dela.

c) Ezin da bermatu finkak lehen bezalaxe geldituko direnik lanak amaituta, inguru horretako topografia aldatu eginen baita. Ondoriozko azaleren zuinketa eta mugaketa eginen da. Nolanahi ere egungo erabilerarako moduan utziko dira.

d) Lanak egin bitartean finka horietara sartzeko modua bermatuko da.

53. alegazioa.-Teresa Artajo Carlos.

a) Zerbitzuak direla eta, aldi baterako eta zati batean okupatuko den LI-066.2 finkan landatutako gainerako zatia desjabetzeko eskatzen du.

b) Aurreko finkako kutxetak edo euskarriak mendebaldeko mugara eramateko eskatzen du.

c) Finka hauen maizterra ere badela: LI-003, LI-136, LI-047, LI-194, LI-065, LI-066, LI-188 finketako eta LI-194 finkako F eta G azpilurzatietako 1.920 m2-rena.

d) Desjabetze honek nekazari gaztea den aldetik dituen betebeharrak ez betetzeagatiko zehapena baldin badakar, kalte-ordaina eskatzeko eskubidea izanen duela adierazten du.

Erantzuna:

a) Alegazioa ez da onartzen, eta, hortaz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 46. artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, prezio justua finkatzen denean, haren barruan sartuko da kalteen ordaina.

b) Zutoinak eta kutxetak finkaren mugetara eramateko aukera aztertu eginen da.

c) Ondasun eta eskubideen zerrendan sartu da, baina akta jasotzean jabearen aitorpena eduki beharko du, edo errentamendu eskubideak frogatzen dituzten agiriak.

d) Onartu egin da eskatutakoa.

54. alegazioa.-Juan Carlos Artázcoz Sanz.

a) Aspra eta Arroilako bideetara azkar joateko autobiaren gaineko pasabide bat paratzea ona litzatekeela dio.

b) Autobia harrobi inguruetan igarotzen den tokia tunel faltsu batekin estaltzea ona litzatekeela dio.

c) Gainaren inguruetan autobiaren trazadura egungo errepidetik hegoalderantz eramatea komeni litzatekeela dio.

d) Zangozatik autobiara sartzeko bidea indartzea interesagarria litzatekeela dio, 3 erreiko errepidea eta oinezkoentzako bide paralelo bat eginez.

Erantzuna:

a) Autobiaren luzetarako profila kontuan hartuta, inguru horretan, ez da egoki ikusten autobiaren bi aldeak lotzeko gaineko pasabidea eraikitzea, proiektatuko zerbitzu bideei esker jarraitasuna dagoelako.

b) Harrobiaren inguruetan tunel faltsu bat eraikitzea aurreikusirik dago, eta hori egoki eta askitzat jotzen da harrobiko materialak ateratzean -nekez- bota litezkeen produktuetatik babesteko.

c) Ledeako "ekialdeko erdilotunean" sartutako aldaketaren ondorioz, lotune oso bihurtuko baita, eta trazadurari egindako doikuntzen eraginez, trazadura hegoalderantz mugitu da gainaren inguruetan.

d) Jendaurreko proiektua egin ondoren, Zangozaren egoera oraingoaren antzekoa izanen da Iruñarekin eta Jacarekin duen komunikazioari dagokionez. Ardatz horretako trafikoa, egun Ledeako biribilgunean barna igarotzen dena, etorkizunean Ledeako iparraldetik igaroko da, hau da (herrigunearen eta harrobien artean), ibilbide luzeko trafikoa Zangozatik urrunduko da, baina ez ditu inola ere okertuko haren komunikazio baldintzak. Halere, egokitzat jotzen da egungo NA-137 errepidea egokitu eta hobetzea Ledeako biribilgunearen eta industrialdearen artean, eta beraz autobiaren lanen barruan errepide hori egokitu eta hobetzeko jarduketak ere gauzatuko dira, hala nola, hirugarren erreia eraikitzea zenbait tokitan, dauden biribilguneak egokitzea, eta beste lan batzuk, egungo errepidea handitu eta erosoago eta seguruagoa izan dadin.

55. alegazioa.-Mauro Gogorcena Aoiz, Irunberriko Udala ordezkatuz.

Eskatzen du:

a) Enagasen azpiestazioaren inguruetan 6"-ko hodi bat sartzeko zorro bat uzteko.

b) Abelbideko mugimendua zerbitzuko errepiderantz bideratzen laguntzeko.

c) Kontrolgunea Irunberriko industrialdera eramatea.

Erantzuna:

a) Eskatutako ezaugarriak dituen zorro bat utziko da jarrita.

b) Abelbideak eta zerbitzuko bideak bat egiten duten tokia zabaldu eginen da mugimenduak errazteko.

c) Ezin da eskatutakoa bete, kontrolgunea kokatzeko toki egokiena zehaztuta baitago.

56. alegazioa.-Javier del Castillo Torres eta doña Eva López Ballaz.

Irunberriko LU-41. finkaren jabeak direla azaltzen dute; salerosketaren eskrituraren kopia partziala aurkeztu dute, eta ukituen artean haiek ere jasotzeko eskatu.

Erantzuna:

Onartu egin da eskatutakoa. Aurkeztutako agiriak ikusita ondasun eta eskubideen zerrenda zuzendu da, eta bertan ageri den titularraren ordez Javier del Castillo Torres eta doña Eva López Ballaz jarri dira (helbidea Irunberriko kale Nagusiko 52an dute), baina okupatu aurreko aktak jasotzean titularitate hori frogatzen duten jatorrizko agiriak aurkeztu beharko dituzte.

Aurkeztutako alegazioak ebatzirik, ukituko diren ondasun eta eskubideen zerrenda eranskinean azaltzen den moduan gelditu da.

Proiektuak Ingurumen eraginaren adierazpenean ezarritako determinazioak jaso ditu eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren aldeko txostena bada.

Horiek horrela, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuak txostenean adierazi eta proposatu duenarekin bat, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuko 2.2) artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

1. "Pirinioetako A-21 autobia, 4. tartea: Judasen benta-Esa" egiteko proiektua jendaurrean egoteko epea ebaztea azalpen zatian azaldu bezala.

2. "Pirinioetako A21 autobia, 4. tartea: Judasen benta-Esa" egiteko proiektua eta honekin batera doan ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda behin betikoz onestea; proiektuaren aurrekontuak 117.158.700,19 euro egiten du, BEZa barne, eta egiteko epea 2011ko abenduaren 31n amaituko da.

3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batean eta Irunberri, Ledea eta Esako Udalen iragarki oholetan argitaratzea.

4. Foru agindu hau jakinaraztea Bide eta Eraikuntza Zerbitzuari, Desjabetze Atalari, Autovía del Pirineo, S.A.ri, Irunberri, Ledea eta Esako udalei, alegazio egileei eta honako lurzati hauetako jabeei, behar diren ondorioak izan ditzan: LU-35.1, LU-61.1, LU-116.1, LI-162.1, LI-170.1, LI-213, LI-214, LI-215, LI-216, LI-217, LI-218, LI-219, LI-220, LI-221, LI-222, LI-223, LI-224, LI-224.1, LI-225, LI-226, LI-227, LI-228, LI-228.1,YE-31.1, YE-066.1, YE-76.1, YE-76.2, YE-80, YE-81, YE-82, YE-83, YE-84, YE-84.1, YE-85, YE-86, YE-87, LI-2040.1, LI-2040, LI-2041, LI-2042, LI-2043, LI-2044, LI-2045,YE-2003, YE-2004, YE-2005, YE-2006, YE-2007, YE-2008, YE-2009, YE-2010, YE-2011, YE-2012, YE-2013, YE-2014, YE-2015, YE-2015.1,LU-89.1, LU-089.3, LU-89.4, LU-2001, LU-2001.1, LU-2001.2, LU-2001.3, LU-2001.4, LU-2001.5, LU-2002, LU-2002.1, LU-2002.2, LU-2002.3, LU-2003, LU-2003-1, LU-2003-2, LU-2003-3, LU-2004, LU-2004.1, LU-2004.2, LU-2004.3, LU-2004.4, LU-2004.5, LU-2004.6, LU-2004.7, LU-2004.8, LU-2004.9, LU-2004.10, LU-2004.11, LU-2004.12, LU-2004.13, LU-2005, LU-2005.1, LU-2005.2, YE-2001, YE-2002.

5. Foru agindu honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal dute haren aurka, Nafarroako Gobernuari zuzenduta, hilabeteko epean, foru agindua jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa deusetan ukatu gabe, foru agindu honek administrazio bidea amaitzen du administrazio publikoentzat. Dena dela, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, hura jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2010eko apirilaren 27an.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

"PIRINIOETAKO A21 AUTOBIA, 4. TARTEA: JUDASEN BENTA-ESA" ERAIKITZEKO PROIEKTUA

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

Okupazio iraunkorrak

FINKA ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETZEA

m2

POLIGONOA

LURZATIA

LUR MOTA

IRUNBERRIKO UDAL MUGAPEA

LU-002

Sagues Iturralde, Isabel

570

1

1003 A

T. Lehorreko alorra

Rodezno Kondea, 5 - 7. esk. (Iruña)

LU-003

Sagues Iturralde, Isabel

32

1

1003 S

T. Lehorreko alorra

Rodezno Kondea,5 - 7.a esk. (Iruña)

LU-004

Sagues Iturralde, Isabel

284

1

1003 E

Lehorreko alorra

Rodezno Kondea,5 - 7.a esk. (Iruña)

LU-005

Sagues Iturralde, Isabel

68

1

1003 M

Larreak

Rodezno Kondea,5 - 7.a esk. (Iruña)

LU-006

Sagues Iturralde, Isabel

239

1

1003 J

Larreak

Rodezno Kondea,5 - 7.a esk. (Iruña)

LU-007

Sagues Iturralde, Isabel

82

1

1003 AD

Lehorreko alorra

Rodezno Kondea,5 - 7.a esk. (Iruña)

LU-008

Sagues Iturralde, Isabel

378

1

1003 P

Lehorreko alorra

Rodezno Kondea,5 - 7.a esk. (Iruña)

LU-009

Sagues Iturralde, Isabel

4.594

1

1003 F

Lehorreko alorra

Rodezno Kondea,5 - 7.a esk. (Iruña)

LU-010

Aristu Villanueva, Jose Antonio

2.989

1

1006 A

Lehorreko alorra

San Juan, 2 (Irunberri)

LU-011

Burguete Burguete, Mercedes

1.163

1

1005 H

Lehorreko alorra

Las Cruces, 43 (Irunberri)

LU-012

Burguete Burguete, Mercedes

80

1

1005 K

Lehorreko alorra

Las Cruces, 43 (Irunberri)

LU-013

Burguete Burguete, Mercedes

6.812

1

1005 C

Lehorreko alorra

Las Cruces, 43 (Irunberri)

LU-014

Burguete Burguete, Mercedes

310

1

1005 I

Larreak

Las Cruces, 43 (Irunberri)

LU-015

Burguete Burguete, Mercedes

3.696

1

1005 G

Lehorreko alorra

Las Cruces, 43 (Irunberri)

LU-016

Burguete Burguete, Mercedes

492

1

1005 J

Lehorreko alorra

Las Cruces, 43 (Irunberri)

LU-017

Burguete Burguete, Mercedes

522

1

1005 F

Larreak

Las Cruces, 43 (Irunberri)

LU-018

Irunberriko Udalaren herrilurrak

3.138

1

1032 AB

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-019

Beorlegui Mendioroz, Eneko

274

1

1033 B

Lehorreko alorra

San Juan, 4 - 1.a (Irunberri)

LU-020

Beorlegui Mendioroz, Eneko

13.693

1

1033 A

Lehorreko alorra

San Juan, 4 - 1.a (Irunberri)

LU-021

Beorlegui Mendioroz, Eneko

337

1

1033 C

Lehorreko alorra

San Juan, 4 - 1.a (Irunberri)

LU-022

Machin Burguete, Luis Jesús

4.480

1

1004

Lehorreko alorra

San Juan, 8 (Irunberri)

LU-023

Irunberriko Udalaren herrilurrak

617

1

1034 B

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-024

Irunberriko Udalaren herrilurrak

67

1

1034 C

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-025

Irunberriko Udalaren herrilurrak

10.369

1

1034 A

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-026

Irunberriko Udalaren herrilurrak

85

1

1034 D

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-027

Irunberriko Udalaren herrilurrak

72

1

1034 E

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-028

Labairu Labairu, Luis

404

1

1035 B

Lehorreko alorra

Mayor, 3 (Irunberri)

LU-029

Labairu Labairu, Luis

12.417

1

1035 A

Lehorreko alorra

Mayor, 3 (Irunberri)

LU-030

Labairu Labairu, Luis

52

1

1035 E

Lehorreko alorra

Mayor, 3 (Irunberri)

LU-031

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

2.583

1

1036 D

Lehorreko alorra

La Abadia, 1 (Irunberri)

LU-032

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

1.394

1

1036 B

Lehorreko alorra

La Abadia, 1 (Irunberri)

LU-033

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

5.184

1

1036 F

Lehorreko alorra

La Abadia, 1 (Irunberri)

LU-035

Irunberriko Udalaren herri ondasunak

1.065

1

1037

Lehorreko alorra

Mayor, (Irunberri)

LU-35.1

Enagas S.A.

577

1

764

Bidea

de los Olmos, 19, 28005 (Madril)

LU-037

Pandilla Echandi, Ines

6.910

1

1038

Lehorreko alorra

La Abadia, 1 (Irunberri)

LU-038

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

9.475

1

1039 A

Lehorreko alorra

La Abadia, 1 (Irunberri)

LU-039

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

304

1

1039 B

Lehorreko alorra

La Abadia, 1 (Irunberri)

LU-040

Aristu Villanueva, Jose Ramón

9

1

1040 C

Lehorreko alorra

Av Sancho El Fuerte, 59 - 10.a C (Iruña)

LU-041

Javier del Castillo Torres

5.442

1

1040 A

Lehorreko alorra

Eva López Ballaz

Mayor, 52, (Irunberri)

LU-042

Aristu Villanueva, Jose Ramón

300

1

1040 B

Lehorreko alorra

Av Sancho El Fuerte, 59 - 10.a C (Iruña)

LU-043

Iribarren Perez, Jesús

874

1

1041

Lehorreko alorra

Cierzo, 6 (Irunberri)

LU-044

Nafarroako Foru Komunitatea (Abelbideak)

5.735

1

1021 A

Abelbidea

Tutera, 20 (Iruña)

LU-044.1

Obanos Machín, Jesús

20

1

1042

Mahastia

Cierzo, 6, Tutera, 20 (Iruña)

LU-045

José Fernando Ayesa Eguaras, José Fernando

115

1

1046 C

Larreak

María Angela Usoz Pérez

C/ Mayor, 4, 2.a izda (Irunberri)

LU-046

José Fernando Ayesa Eguaras, José Fernando

95

1

1046 A

Lehorreko alorra

María Angela Usoz Pérez

C/ Mayor, 4, 2.a izda (Irunberri)

LU-047

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

146

1

1047 B

Lehorreko alorra

Montalban, 13 - 1.a (Madril)

LU-048

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

26.246

1

1047 A

Lehorreko alorra

Montalban, 13 - 1.a (Madril)

LU-049

Fonseca Miranda, Filomena

3.473

1

1048 E

Lehorreko alorra

Cierzo, 12 (Irunberri)

LU-050

Fonseca Miranda, Filomena

209

1

1048 D

Lehorreko alorra

Cierzo, 12 (Irunberri)

LU-051

Fonseca Miranda, Filomena

4.974

1

1048 A

Mahastia

Cierzo, 12 (Irunberri)

LU-052

Echavarren Lecumberri, Maria Jesús

1.150

1

1049 G

Lehorreko alorra

Ermita, 2 - 2.a Izda (Burlata)

LU-053

Echavarren Lecumberri, Maria Jesús

7.797

1

1049 A

Lehorreko alorra

Ermita, 2 - 2.a Izda (Burlata)

LU-054

Echavarren Lecumberri, Maria Jesús

106

1

1049 D

Larreak

Ermita, 2 - 2.a Izda (Burlata)

LU-055

Echavarren Lecumberri, Maria Jesús

1.207

1

1049 C

Larreak

Ermita, 2 - 2.a Izda (Burlata)

LU-056

Echavarren Lecumberri, Maria Jesús

86

1

1049 E

Larreak

Ermita, 2 - 2.a Izda (Burlata)

LU-057

Echavarren Lecumberri, Maria Jesús

65

1

1049 F

Larreak

Ermita, 2 - 2.a Izda (Burlata)

LU-058

Irunberriko Udalaren herrilurrak

38

1

1056 Q

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-059

Irunberriko Udalaren herrilurrak

28

1

1056 B

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-060

Ollo Aristu, Juan Ramón

54

1

1051 C

Larreak

Las Cruces, 41 (Irunberri)

LU-061

Ollo Aristu, Juan Ramón

7.618

1

1051 A

Mahastia

Las Cruces, 41 (Irunberri)

LU-61.1

Aristu Villanueva, Jose Ramón

17

1

1052

Mahastia

Av Sancho El Fuerte, 59 - 10.a C (Iruña)

LU-062

Ollo Aristu, Juan Ramón

789

1

1051 D

Larreak

Las Cruces, 41 (Irunberri)

LU-063

Ollo Aristu, Juan Ramón

97

1

1051 E

Larreak

Las Cruces, 41 (Irunberri)

LU-064

Orduna Indurain, Andres

24

1

1054 C

Lehorreko alorra

(Itzalle)

LU-065

Orduna Indurain, Andres

2.337

1

1054 A

Lehorreko alorra

(Itzalle)

LU-066

Irunberriko Udalaren herrilurrak

3.448

1

1084 D

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-067

Irunberriko Udalaren herrilurrak

96

1

1084 P

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-068

Irunberriko Udalaren herrilurrak

3.756

1

1084 L

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-069

Irunberriko Udalaren herrilurrak

90

1

1084 S

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-070

Irunberriko Udalaren herrilurrak

207

1

1084 N

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-071

Irunberriko Udalaren herrilurrak

161

1

1084 O

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-072

Irunberriko Udalaren herrilurrak

98

1

1084 AN

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-073

Irunberriko Udalaren herrilurrak

8.219

1

1084 AQ

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-074

Irunberriko Udalaren herrilurrak

1.122

1

1084 AC

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-075

Irunberriko Udalaren herrilurrak

3.778

1

1084 M

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-076

Irunberriko Udalaren herrilurrak

140

1

1084 AL

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-077

Irunberriko Udalaren herrilurrak

66

1

1084 Q

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-078

Irunberriko Udalaren herrilurrak

3.211

1

1084 U

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-079

Irunberriko Udalaren herrilurrak

107

1

1084 AE

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-081

Irunberriko Udalaren herrilurrak

1.496

1

1084 AV

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-082

Irunberriko Udalaren herrilurrak

2.038

1

1084 AA

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-084

Irunberriko Udalaren herrilurrak

804

1

1084 AF

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-085

Nafarroako Foru Komunitatea (Abelbideak)

223

1

1183 B

Abelbidea

Tutera, 20 (Iruña)

LU-086

Nafarroako Foru Komunitatea (Abelbideak)

5.525

1

1183 A

Abelbidea

Tutera, 20 (Iruña)

LU-087

Irunberriko Udalaren herrilurrak

125

1

1085 C

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-088

Irunberriko Udalaren herrilurrak

25.451

1

1085 A

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-089

Irunberriko Udalaren herrilurrak

6.713

1

1085 B

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-089.1

Beaumont Arina, Eulogia

136

2

1198 D

Larreak

C/ San Martín (Ledea)

Latorre Beaumont, Daniel Angel

B. San Martin, 33 (Ledea)

LU-089.2

Beaumont Arina, Eulogia

19

2

1198 F

Larreak

C/ San Martín (Ledea)

Latorre Beaumont, Daniel Angel

B. San Martin, 33 (Ledea)

LU-090

Ayesa Eguaras, Jose Fernando

1.038

2

1196 A

Mahastia

Mayor, 4, 2.a iz, (Irunberri)

LU-091

Ayesa Eguaras, Jose Fernando

139

2

1196 P

Larreak

Mayor, 4, 2.a iz, (Irunberri)

LU-092

Ayesa Eguaras, Jose Fernando

80

2

1196 L

Larreak

Mayor, 4 (Irunberri)

LU-093

Irunberriko Udalaren herrilurrak

2.251

2

1192 A

Zuhaitzak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-094

Irunberriko Udalaren herrilurrak

2.271

2

1192 S

Zuhaitzak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-095

Burguete Iriarte, Maria Esther

285

2

1195 E

Lehorreko alorra

El Horno, 44 (Irunberri)

LU-096

Burguete Iriarte, Maria Esther

759

2

1195 A

Lehorreko alorra

El Horno, 44 (Irunberri)

LU-097

Nafarroako Foru Komunitatea (Abelbideak)

370

2

1297 G

Abelbidea

Tutera, 20 (Iruña)

LU-098

Nafarroako Foru Komunitatea (Abelbideak)

814

2

1297 A

Abelbidea

Tutera, 20 (Iruña)

LU-099

Nafarroako Foru Komunitatea (Abelbideak)

125

2

1297 J

Abelbidea

Tutera, 20 (Iruña)

LU-100

Nafarroako Foru Komunitatea (Abelbideak)

53

2

1297 V

Abelbidea

Tutera, 20 (Iruña)

LU-101

Nafarroako Foru Komunitatea (Abelbideak)

170

2

1297 E

Abelbidea

Tutera, 20 (Iruña)

LU-102

Nafarroako Foru Komunitatea (Abelbideak)

101

2

1297 Q

Abelbidea

Tutera, 20 (Iruña)

LU-103

Nafarroako Foru Komunitatea (Abelbideak)

38

2

1297 AB

Abelbidea

Tutera, 20 (Iruña)

LU-104

Nafarroako Foru Komunitatea (Abelbideak)

300

2

1297 K

Abelbidea

Tutera, 20 (Iruña)

LU-106

Ayesa Eguaras, Nicolas

1.654

2

1173 Q

Lehorreko alorra

Mayor, 4 (Irunberri)

LU-106.1

Ayesa Eguaras, Nicolas

3

2

1173 A

Mahastia

Mayor, 4 (Irunberri)

LU-107

Ayesa Eguaras, Nicolas

1.544

2

1173 P

Lehorreko alorra

Mayor, 4 (Irunberri)

LU-108

Irunberriko Udalaren herrilurrak

18

2

1171 C

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-109

Irunberriko Udalaren herrilurrak

56

2

1171 A

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-110

Irunberriko Udalaren herrilurrak

14

2

1171 D

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-111

Irunberriko Udalaren herrilurrak

103

2

1171 H

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-112

Leyun Juarez, Pedro Javier

1.290

2

1170 A

Lehorreko alorra

El Pilar, 2 (Irunberri)

LU-113

Leyun Juarez, Pedro Javier

193

2

1170 E

Lehorreko alorra

El Pilar, 2 (Irunberri)

LU-114

Martinez Velaz, Pilar

47

2

1169 A

Intxaurrondoak

San Juan, 10 - 2.a (Irunberri)

LU-115

Martinez Velaz, Pilar

43

2

1169 B

Intxaurrondoak

San Juan, 10 - 2.a (Irunberri)

LU-116

Perez Vicente, Jose Javier

10

2

1152 A

Mahastia

La Abadia, 61 (Irunberri)

Perez Vicente, Carmelo

La Abadia, 61 (Irunberri)

LU-116.1

Perez Vicente, Jose Javier

1.938

2

1152 C

Lehorreko alorra

La Abadia, 61 (Irunberri)

Perez Vicente, Carmelo

La Abadia, 61 (Irunberri)

LU-117

Perez Vicente, Jose Javier

931

2

1152 B

Lehorreko alorra

La Abadia, 61 (Irunberri)

Perez Vicente, Carmelo

La Abadia, 61 (Irunberri)

LU-118

Labairu Usoz, José Ramón

531

2

1151 A

Lehorreko alorra

C/ del Río Salazar, 10, (Irunberri)

LU-119

Labairu Usoz, José Ramón

136

2

1151 C

Lehorreko alorra

C/ del Río Salazar, 10, (Irunberri)

LU-120

Irunberriko Udalaren herrilurrak

190

2

1150 A

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-121

Irunberriko Udalaren herrilurrak

1.874

2

1136 Y

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-122

Irunberriko Udalaren herrilurrak

111

2

1136 AF

Olibadia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-123

Irunberriko Udalaren herrilurrak

925

2

1136 D

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-123.1

Irunberriko Udalaren herrilurrak

627

2

1136 AM

Mahastia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-123.2

Irunberriko Udalaren herrilurrak

39

2

1136 U

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-124

Irunberriko Udalaren herrilurrak

72

2

1136 P

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-126

Irunberriko Udalaren herrilurrak

8.104

2

1136 Z

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LEDEAKO UDAL MUGAPEA

LI-001

Ledeako Udala

11.361

2

209

Pinudia

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-003

Carlos Oyaga, Benigno

8.444

2

208 A

Mahastia

Padre Mendive, 10 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Ana Teresa

Bo Alto, 13 (Ledea)

LI-004

Carlos Oyaga, Benigno

301

2

208 B

Larreak

Padre Mendive, 10 (Ledea)

LI-005

Carlos Oyaga, Benigno

852

2

208 C

Larreak

Padre Mendive, 10 (Ledea)

LI-005.1

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

25

2

102

Larreak

La Abadia, 1 (Irunberri)

LI-006

Eslava Martinez, Maria Angeles

557

2

197 C

Larreak

Gartzia Naiarakoa, 2 - 4.a B (Iruña)

LI-007

Latorre Beaumont, Daniel Angel

1.206

2

207

Lehorreko alorra

Bo San Martin, 33 (Ledea)

LI-008

Arina Guembe, Benita

939

2

204 A

Larreak

Berriozar Ka, 3 - 1.a (Iruña)

LI-009

Arina Guembe, Benita

1.688

2

204 B

Almendrondoak

Berriozar Ka, 3 - 1.a (Iruña)

LI-010

Garcia Oyaga, Jose Javier

1.642

2

203 A

Larreak

Padre Mendive, 12 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-011

Garcia Oyaga, Jose Javier

3.465

2

203 B

Lehorreko alorra

Padre Mendive, 12 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-012

Garcia Oyaga, Jose Javier

218

2

203 C

Larreak

Padre Mendive, 12 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-013

Artazcoz Iturri, Felix

1.269

2

202

Mahastia

Bo San Martin, 19 (Ledea)

LI-014

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

314

2

201 B

Larreak

Huarte Doktorea, 1 - 1.a B (Iruña)

LI-015

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

16.119

2

201 A

Lehorreko alorra

Huarte Doktorea, 1 - 1.a B (Iruña)

LI-016

Latorre Beaumont, Daniel Angel

2.108

2

200

Alorra

Bo San Martin, 33 (Ledea)

LI-017

Carlos Imirizaldu, Jose Salvador

455

2

196

Almendrondoak

Bo San Martin, 17 (Ledea)

LI-018

Goyeneche Labairu, Fermin

1.112

2

195

Mahastia

Santa Maria, 3 (Ledea)

LI-019

Goyeneche Labairu, Fermin

2.890

2

194 A

Mahastia

Santa Maria, 3 (Ledea)

LI-020

Goyeneche Labairu, Fermin

2.863

2

194 B

Mahastia

Santa Maria, 3 (Ledea)

LI-021

Goyeneche Labairu, Fermin

1.202

2

194 C

Mahastia

Santa Maria, 3 (Ledea)

LI-022

Pascual Barber, Maria Teresa

1.356

2

193

Olibadia

Nubleo Santa Justa, 3 - 2.aA (Sevilla)

Pascual Barber, Pedro Pablo

Intxaustia, 14 - 3.a esk. (Burlata)

LI-023

Artazcoz Lizarraga, Maria Jesús

Antso Azkarra, 27 - 8.a A, (Iruña)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

5.774

2

192

Lehorreko alorra

LI-024

Artajo Carlos, Silverio

2.432

2

191

Mahastia

Bo Alto, 10 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-025

Lacasa Unzue, Florencio

1.440

2

190 A

Mahastia

Bo Alto, 9 (Ledea)

LI-026

Lacasa Unzue, Florencio

342

2

190 B

Almendrondoak

Bo Alto, 9 (Ledea)

LI-027

Lacasa Unzue, Florencio

263

2

190 C

Mahastia

Bo Alto, 9 (Ledea)

LI-028

Perez-Obanos Liso, Trinidad

6.418

2

189

Lehorreko alorra

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-029

Carlos Imirizaldu, Jose Salvador

1.766

2

188

Larreak

Bo San Martin, 17 (Ledea)

LI-030

Artazcoz Iturri, Felix

1.826

2

183

Larreak

Bo San Martin, 19 (Ledea)

LI-033

Iribarren Ciganda, Maria

744

2

187

Lehorreko alorra

Eunateko Monasterioa, 2 - 3.a B (Iruña)

LI-034

Martinez Lerendegui, Alfonso

3.148

2

186

Almendrondoak

Erriberri, 32 - 3.a C (Iruña)

LI-035

Garcia Oyaga, Jose Javier

218

2

214 E

Larreak

Padre Mendive, 12 (Ledea)

LI-036

Garcia Oyaga, Jose Javier

9.491

2

214 C

Lehorreko alorra

Padre Mendive, 12 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-037

Garcia Oyaga, Jose Javier

5.244

2

214 A

Lehorreko alorra

Padre Mendive, 12 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-038

Garcia Oyaga, Jose Javier

1.708

2

214 B

Larreak

Padre Mendive, 12 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-039

Garcia Oyaga, Jose Javier

1.897

2

214 D

Larreak

Padre Mendive, 12 (Ledea)

LI-040

Sanz Recari, Carlos

617

2

181

Larreak

Urrobi erreka, 4 - 3.a I (Iruña)

LI-041

Arina Garcia, Francisco Javier

6.004

2

180 A

Mahastia

Eguesibar, 2 - 5.a C (Burlata)

LI-042

Arina Garcia, Francisco Javier

259

2

180 B

Larreak

Eguesibar, 2 - 5.a C (Burlata)

LI-043

Perez-Obanos Liso, Trinidad

7.184

2

179

Lehorreko alorra

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-044

Carlos Oyaga, Benigno

2.561

2

178

Lehorreko alorra

Padre Mendive, 10 (Ledea)

LI-045

Zabalza Oyaga, Pilar

1.246

2

177 A

Lehorreko alorra

Bo Alto, 19 (Ledea)

LI-046

Zabalza Oyaga, Pilar

737

2

177 B

Almendrondoak

Bo Alto, 19 (Ledea)

LI-047

Carlos Oyaga, Benigno

1.808

2

176

Mahastia

Padre Mendive, 10 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Ana Teresa

Bo Alto, 13 (Ledea)

LI-048

Goyeneche Labairu, Fermin

2.112

2

175

Mahastia

Santa Maria, 3 (Ledea)

LI-049

Carlos Oyaga, Benigno

911

2

174

Lehorreko alorra

Padre Mendive, 10 (Ledea)

LI-050

Barber Zapata, Francisco Javier

7.199

2

173 A

Lehorreko alorra

Mediavilla, 6 (Ledea)

LI-051

Barber Zapata, Francisco Javier

702

2

173 B

Larreak

Mediavilla, 6 (Ledea)

LI-052

Urzainqui Mina, Tomás

3.902

2

172 A

Larreak

Oliveto Kondea, 2 - 7.a ezk.(Iruña)

Urzainqui Mina, Maria Jose

Machupichu, 24 eska. 7 - 6.a ezk. (Madril)

Urzainqui Mina, Maria Concepcion

Av Basagoiti, 32 - 4.a (Getxo)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.a, 1 eska. 1 - 9.a B (Iruña)

Urzainqui Mina, Maria Victoria

Vadoluengoko Monasterioa, 2 - 7.a A (Iruña)

LI-053

Urzainqui Mina, Tomás

10.308

2

172 B

Lehorreko alorra

Oliveto Kondea, 2 - 7.a ezk.(Iruña)

Urzainqui Mina, Maria Jose

Machupichu, 24 eska. 7 - 6.a ezk. (Madril)

Urzainqui Mina, Maria Concepcion

Av Basagoiti, 32 - 4.a (Getxo)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.a, 1 eska. 1 - 9.a B (Iruña)

Urzainqui Mina, Maria Victoria

Vadoluengoko Monasterioa, 2 - 7.a A (Iruña)

LI-054

Urzainqui Mina, Tomás

700

2

171

Larreak

Oliveto Kondea, 2 - 7.a ezk.(Iruña)

Urzainqui Mina, Maria Jose

Machupichu, 24 eska. 7 - 6.a ezk. (Madril)

Urzainqui Mina, Maria Concepcion

Av Basagoiti, 32 - 4.a (Getxo)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.a, 1 eska. 1 - 9.a B (Iruña)

Urzainqui Mina, Maria Victoria

Vadoluengoko Monasterioa, 2 - 7.a A (Iruña)

LI-055

Garcia Leoz, Isidoro

566

2

170

Larreak

Iratxeko Monasterioa, 21 - 3.a D (Iruña)

LI-056

Leoz Iroz, Jose Miguel

78

2

169

Larreak

Miguel Oyaga, 4, (Ledea)

LI-057

Iroz Goyena, Maria Dolores

2.008

2

168

Larreak

Santa Maria, 9 (Ledea)

LI-058

Goyeneche Labairu, Fermin

4.971

2

167

Mahastia

Santa Maria, 3 (Ledea)

LI-059

Oyaga Ozcoidi, Juan Ignácio

4.956

2

166

Lehorreko alorra

Santa Maria, 5 (Ledea)

Ozcoidi Irigaray, Maria Teresa

Santa Maria, 5 (Ledea)

LI-060

Artajo Pelegrin, Narcisa

40

2

163

Lehorreko alorra

Goroabe, 7 - 1.a D (Iruña)

LI-061

Oyaga Moriones, Ignacio

70

2

162

Lehorreko alorra

Santa Maria, 1 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-062

Artajo Carlos, Ana Teresa

695

2

161

Lehorreko alorra

Bo Alto, 13 (Ledea)

LI-063

Barber Zapata, Francisco Javier

9.682

2

160 A

Lehorreko alorra

Mediavilla, 6 (Ledea)

LI-064

Barber Zapata, Francisco Javier

1.039

2

160 B

Larreak

Mediavilla, 6 (Ledea)

LI-065

Artajo Carlos, Silverio

5.159

2

159 A

Mahastia

Bo Alto, 10 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Ana Teresa

Bo Alto, 13 (Ledea)

LI-066

Artajo Carlos, Silverio

2.583

2

159 B

Mahastia

Bo Alto, 10 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Ana Teresa

Bo Alto, 13 (Ledea)

LI-067

Artajo Carlos, Silverio

388

2

159 C

Larreak

Bo Alto, 10 (Ledea)

LI-068

Goyeneche Echeverri, Sebastian

2.773

2

158 A

Olibadia

La Concepcion, 26 - 2.a B (Bilbao)

Goyeneche Echeverri, Maria Cruz

Nuestra Sñra. de La Asunc, 26 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Alfredo

La Olivako Monasterioa, 7 - 1.a C

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Uztarroze, 29 - 4.a B (Iruña)

LI-069

Goyeneche Echeverri, Sebastian

466

2

158 B

Larreak

La Concepcion, 26 - 2.a B (Bilbao)

Goyeneche Echeverri, Maria Cruz

Nuestra Sñra. de La Asunc, 26 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Alfredo

La Olivako Monasterioa, 7 - 1.a C

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Uztarroze, 29 - 4.a B (Iruña)

LI-071

Goyeneche Echeverri, Sebastian

508

2

158 C

Larreak

La Concepcion, 26 - 2.a B (Bilbao)

Goyeneche Echeverri, Maria Cruz

Nuestra Sñra. de La Asunc, 26 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Alfredo

La Olivako Monasterioa, 7 - 1.a C

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Uztarroze, 29 - 4.a B (Iruña)

LI-072

Goyeneche Echeverri, Sebastian

528

2

158 D

Larreak

La Concepcion, 26 - 2.a B (Bilbao)

Goyeneche Echeverri, Maria Cruz

Nuestra Sñra. de La Asunc, 26 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Alfredo

La Olivako Monasterioa, 7 - 1.a C

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Uztarroze, 29 - 4.a B (Iruña)

LI-073

Areso Sagues, Fermin Maria

854

2

157

Larreak

Santa Maria, 4 (Ledea)

LI-074

Garcia Leoz, Felix

204

2

155 A

Olibadia

Bo Alto, (Ledea)

LI-075

Garcia Leoz, Felix

386

2

155 B

Olibadia

Bo Alto, (Ledea)

LI-076

Garcia Leoz, Felix

260

2

155 C

Olibadia

Bo Alto, (Ledea)

LI-077

Garcia Leoz, Felix

2.706

2

155 D

Larreak

Bo Alto, (Ledea)

LI-079

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

512

2

154

Elkorra

San Ignazio, 3 (Iruña)

LI-080

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

1.433

2

153

Elkorra

San Ignazio, 3 (Iruña)

LI-081

Ledeako Udala

1.455

2

211 A

Pinudia

Escuelas, 2 (Ledea)

Ledeako Udalaren herrilurrak

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-082

Ledeako Udala

67

2

211 D

Larreak

Escuelas, 2 (Ledea)

Ledeako Udalaren herrilurrak

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-083

Urzainqui Mina, Tomás

5.801

2

142 A

Lehorreko alorra

Oliveto Kondea, 2 - 7.a ezk.(Iruña)

Urzainqui Mina, Maria Jose

Machupichu, 24 eska. 7 - 6.a ezk. (Madril)

Urzainqui Mina, Maria Concepcion

Av Basagoiti, 32 - 4.a (Getxo)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.a, 1 eska. 1 - 9.a B (Iruña)

Urzainqui Mina, Maria Victoria

Vadoluengoko Monasterioa, 2 - 7.a A (Iruña)

LI-084

Urzainqui Mina, Tomás

1.308

2

142 C

Larreak

Oliveto Kondea, 2 - 7.a ezk.(Iruña)

Urzainqui Mina, Maria Jose

Machupichu, 24 eska. 7 - 6.a ezk. (Madril)

Urzainqui Mina, Maria Concepcion

Av Basagoiti, 32 - 4.a (Getxo)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.a, 1 eska. 1 - 9.a B (Iruña)

Urzainqui Mina, Maria Victoria

Vadoluengoko Monasterioa, 2 - 7.a A (Iruña)

LI-085

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

457

2

117

Lehorreko alorra

Cuatro Esquinas, 14 (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javier

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

LI-086

Garcia Oyaga, Jose Javier

221

2

116

Larreak

Padre Mendive, 12 (Ledea)

LI-087

Garcia Oyaga, Jose Javier

201

2

115

Larreak

Padre Mendive, 12 (Ledea)

LI-088

Garcia Leoz, Carmen

260

2

114

Larreak

Sancho el Fuerte, 71, 9.a E (Iruña)

LI-089

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

638

2

113

Lehorreko alorra

Huarte Doktorea, 1 - 1.a B (Iruña)

LI-090

Osa Aldabaldetrecu, Jose Angel

867

2

109 A

Lehorreko alorra

Irunlarrea, 37 - 5.a C (Iruña)

LI-091

Osa Aldabaldetrecu, Jose Angel

227

2

109 B

Larreak

Irunlarrea, 37 - 5.a C (Iruña)

LI-092

Osa Aldabaldetrecu, Jose Angel

53

2

109 C

Larreak

Irunlarrea, 37 - 5.a C (Iruña)

LI-093

Mendive Necochea, Moises

439

2

108

Larreak

Mediavilla, 11 (Ledea)

LI-095

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

791

2

84

Larreak

La Abadia, 1 (Irunberri)

LI-096

Mendive Astiz, Francisco Javier

663

2

83

Sahastiak

Cr Jaca, 9 (Ledea)

LI-097

Carlos Olleta, Manuel

42

2

80

Sahastiak

Bo San Martin, 18 (Ledea)

LI-098

Laquidain Rebole, Martin

291

2

79

Sahastiak

Pza Miguel Oyaga, 4, (Ledea)

LI-099

Guembe Larrañeta, Josefina

14

2

78 A

Mahastia

Cr Jaca, 4 (Ledea)

LI-100

Guembe Larrañeta, Josefina

36

2

78 B

Sahastiak

Cr Jaca, 4 (Ledea)

LI-101

Barber Zapata, Francisco Javier

44

1

156

Sahastiak

Mediavilla, 6 (Ledea)

LI-102

Oyaga Flores, Leandra

977

1

155

Larreak

Bueno Monreal, 5 - 1.a C (Vitoria-Gasteiz)

LI-103

Zabalza Oyaga, Pilar

1.813

1

154

Larreak

Bo Alto, 19 (Ledea)

LI-104

Areso Sagues, Fermin Maria

4.614

1

153

Larreak

Santa Maria, 4 (Ledea)

LI-105

Barber Zapata, Francisco Javier

2.613

1

152

Larreak

Mediavilla, 6 (Ledea)

LI-106

Uli Ballaz, Julia

3.176

1

151

Larreak

Santa Catalina, 14 (Sanguesa.C)

LI-107

Carlos Oyaga, Benigno

581

1

150 B

Larreak

Padre Mendive, 10 (Ledea)

LI-108

Carlos Areso, Santos

414

1

148 B

Larreak

Bo San Martin, 30 (Ledea)

LI-109

Carlos Areso, Santos

928

1

148 A

Lehorreko alorra

Bo San Martin, 30 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-109.1

Lacasa Unzue, Florencio

1

1

323

Lehorreko alorra

Bo Alto, 9 (Ledea)

LI-110

Carlos Imirizaldu, Jose Salvador

1.230

1

146

Mahastia

Bo San Martin, 17 (Ledea)

LI-111

Artajo Carlos, Silverio

2.750

1

145

Lehorreko alorra

Bo Alto, 10 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-112

Arina Pena, Francisca

3.614

1

144 A

Lehorreko alorra

Mediavilla, 5 (Ledea)

LI-113

Mendive Necochea, Jeronimo

2.959

1

143

Lehorreko alorra

Bo San Bartolome, 7 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-114

Ballaz Zandueta, Joaquin

1.673

1

142

Mahastia

Bo Alto, 25 (Ledea)

LI-115

Barber Zapata, Francisco Javier

3.219

1

141 A

Olibadia

Mediavilla, 6 (Ledea)

LI-116

Barber Zapata, Francisco Javier

233

1

141 B

Lehorreko alorra

Mediavilla, 6 (Ledea)

LI-117

Barber Zapata, Francisco Javier

141

1

141 C

Larreak eta Olibadia

Mediavilla, 6 (Ledea)

LI-118

Areso Sagues, Fermin Maria

517

1

140 A

Lehorreko alorra

Santa Maria, 4 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-118.1

Mina Perez-Ciriza, Andresa

696

1

139 A

Lehorreko alorra

Mayor, 4 (Ledea)

Mina Perez-Ciriza, Bernardino

Mayor, 4 (Ledea)

LI-118.2

Artajo Carlos, Ana Teresa

39

1

136

Lehorreko alorra

Bo Alto, 13 (Ledea)

LI-118.3

Perez-Obanos Liso, Trinidad

31

1

134

Lehorreko alorra

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-119

Perez-Obanos Liso, Trinidad

1.107

1

169

Lehorreko alorra

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-120

Samper Carrica, Francisco Javier

1.993

1

170

Lehorreko alorra

Santa Barbara, 4 (Eslaba)

LI-121

Areso Sagues, Fermin Maria

1.012

1

171

Lehorreko alorra

Santa Maria, 4 (Ledea)

LI-122

Goyena Goyeneche, Sagrario

143

1

186 B

Larreak

Padre Mendive, 5 (Ledea)

Goyena Goyeneche, Maria Luz

Padre Mendive, 5 (Ledea)

LI-123

Perez-Obanos Liso, Trinidad

334

1

179

Lehorreko alorra

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-124

Samper Carrica, Francisco Javier

4.619

1

178

Larreak

Santa Barbara, 4 (Eslaba)

LI-125

Areso Sagues, Fermin Maria

730

1

177

Lehorreko alorra

Santa Maria, 4 (Ledea)

LI-126

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

1.177

1

176

Lehorreko alorra

Cuatro Esquinas, 14 (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javier

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

LI-127

Arina Garcia, Francisco Javier

433

1

175

Mahastia

Eguesibar, 2 - 5.a C (Burlata)

LI-128

Vicente Goyeneche, Sebastian

2.903

1

174 A

Lehorreko alorra

Bo Alto, 22 (Ledea)

LI-129

Vicente Goyeneche, Sebastian

447

1

174 B

Larreak

Bo Alto, 22 (Ledea)

LI-131

Areso Sagues, Fermin Maria

3.442

1

173 A

Lehorreko alorra

Santa Maria, 4 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-132

Areso Sagues, Fermin Maria

296

1

173 B

Larreak

Santa Maria, 4 (Ledea)

LI-133

Artajo Carlos, Jesús Maria

352

1

296

Mahastia

Bo Alto, 10 (Ledea)

LI-134

Artajo Carlos, Francisco Javier

5.313

1

297 A

Mahastia

Bo Alto, 17 (Ledea)

Artajo Carlos, Jesús Maria

Bo Alto, 10 (Ledea)

LI-134.1

Artajo Carlos, Francisco Javier

34

1

297 B

Lehorreko alorra

Bo Alto, 17 (Ledea)

Artajo Carlos, Jesús Maria

Bo Alto, 10 (Ledea)

LI-135

Vicente Goyeneche, Sebastian

491

1

97

Mahastia

Bo Alto, 22 (Ledea)

LI-136

Carlos Oyaga, Benigno

614

1

96

Mahastia

Padre Mendive, 10 (Ledea)

LI-137

Areso Sagues, Fermin Maria

537

1

95

Mahastia

Santa Maria, 4 (Ledea)

LI-138

Vicente Goyeneche, Sebastian

2.227

1

94

Mahastia

Bo Alto, 22 (Ledea)

LI-139

Perez-Obanos Liso, Trinidad

1.132

1

93 A

Mahastia

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-140

Perez-Obanos Liso, Trinidad

3.533

1

70 A

Lehorreko alorra

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-141

Samper Carrica, Francisco Javier

803

1

72 B

Larreak

Santa Barbara, 4 (Eslaba)

LI-142

Samper Carrica, Francisco Javier

355

1

72 A

Lehorreko alorra

Santa Barbara, 4 (Eslaba)

LI-143

Huarte Arina, Jose Luis

2.197

1

322

Larreak

Gazteluko pl., 44-BIS - 5.a D (Iruña)

Huarte Santiago, Jesús Maria

Ezkaba, 7 - 3.a I (Atarrabia)

LI-144

Goyeneche Arizcuren, Martina

1.190

1

60 A

Mahastia

Mediavilla, 3 (Ledea)

LI-145

Goyeneche Arizcuren, Martina

521

1

60 B

Larreak

Mediavilla, 3 (Ledea)

LI-147

Areso Sagues, Fermin Maria

5.555

1

71 A

Mahastia

Santa Maria, 4 (Ledea)

LI-148

Areso Sagues, Fermin Maria

103

1

71 B

Larreak

Santa Maria, 4 (Ledea)

LI-149

Ledeako Udalaren herrilurrak

464

1

59

Larreak

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-150

Caleras de Liskar S.A.

125

1

55 B

Larreak

Talluntxe II ind., M k., 10 (Taxoare)

LI-151

Caleras de Liskar S.A.

3.513

1

55 A

Lehorreko alorra

Talluntxe II ind., M k., 10 (Taxoare)

LI-152

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

392

1

56 C

Larreak

Huarte Doktorea, 1 - 1.a B (Iruña)

LI-153

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

2.580

1

56 A

Lehorreko alorra

Huarte Doktorea, 1 - 1.a B (Iruña)

LI-154

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

162

1

56 B

Larreak

Huarte Doktorea, 1 - 1.a B (Iruña)

LI-156

Artajo Carlos, Silverio

153

1

180

Lehorreko alorra

Bo Alto, 10 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-157

Artajo Carlos, Silverio

4.140

1

295

Mahastia

Bo Alto, 10 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-159

Caleras de Liskar S.A.

2.643

1

54

Larreak

Talluntxe II ind., M k., 10 (Taxoare)

LI-160

Imirizaldu Vicente, Javier Ignacio

3.806

1

53

Larreak

Bo Alto, 46 (Ledea)

LI-160.1

Caleras de Liskar S.A.

193

1

813 A

Suelo

Talluntxe II ind., M k., 10 (Taxoare)

LI-160.2

Caleras de Liskar S.A.

6872

1

813 B

Harrobia

Talluntxe II ind., M k., 10 (Taxoare)

LI-160.4

Ledeako Udalaren herrilurrak

231

1

259 D

Harrobia

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-160.5

Ledeako Udalaren herrilurrak

9

1

57

Larreak

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-161

Caleras de Liskar S.A.

9.359

1

51 A

Elkorra

Talluntxe II ind., M k., 10 (Taxoare)

LI-162

Caleras de Liskar S.A.

2.329

1

51 B

Larreak

Talluntxe II ind., M k., 10 (Taxoare)

LI-162.1

Caleras de Liskar S.A.

92

1

354

Instalazioak

Talluntxe II ind., M k., 10 (Taxoare)

LI-165

Perez-Obanos Liso, Trinidad

44.774

1

48 A

Lehorreko alorra

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-166

Perez-Obanos Liso, Trinidad

669

1

48 B

Larreak

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-167

Ledeako Udalaren herrilurrak

3.687

1

259 A

Larreak

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-168

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

8.621

1

47

Lehorreko alorra

Cuatro Esquinas, 14 (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javier

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

LI-169

Perez-Obanos Liso, Trinidad

16.035

1

38 A

Lehorreko alorra

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-170

Perez-Obanos Liso, Trinidad

33.995

1

39 A

Lehorreko alorra

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-170.1

Perez-Obanos Liso, Trinidad

92

1

39 B

Instalazioa

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-171

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

119

1

40

Lehorreko alorra

Huarte Doktorea, 1 - 1.a B (Iruña)

LI-173

Areso Sagues, Fermin Maria

285

1

46

Mahastia

Santa Maria, 4 (Ledea)

LI-175

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

26.164

1

35

Lehorreko alorra

Cuatro Esquinas, 14 (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javier

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

LI-176

Artazcoz Iturri, Felix

948

1

34 A

Mahastia

Bo San Martin, 19 (Ledea)

LI-176.1

Artazcoz Iturri, Felix

705

1

34 B

Larreak

Bo San Martin, 19 (Ledea)

LI-177

Artazcoz Iturri, Felix

1.239

1

34 C

Mahastia

Bo San Martin, 19 (Ledea)

LI-178

Artazcoz Lizarraga, Maria Jesús

1.861

1

33 A

Lehorreko alorra

Antso Azkarra, 27 - 8.a A, (Iruña)

LI-179

Artazcoz Lizarraga, Maria Jesús

319

1

33 B

Larreak

Antso Azkarra, 27 - 8.a A, (Iruña)

LI-180

Perez-Obanos Liso, Trinidad

1.238

1

38 C

Larreak

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-181

Perez-Obanos Liso, Trinidad

1.678

1

38 B

Lehorreko alorra

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-182

Carlos Olleta, Manuel

1.955

1

36

Almendrondoak

Bo San Martin,18 (Ledea)

LI-182.1

Ledeako Udalaren herrilurrak

1.136

1

259 C

Lehorreko alorra

Escuelas, 2 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-183

Iroz Goyena, Maria Dolores

658

1

37

Larreak

Santa Maria, 9 (Ledea)

LI-184

Oyaga Flores, Leandra

1.936

1

26

Larreak

Bueno Monreal, 5 - 1.a C (Vitoria-Gasteiz)

LI-185

Carlos Olleta, Manuel

2.439

1

32 A

Lehorreko alorra

Bo San Martin,18 (Ledea)

LI-186

Carlos Olleta, Manuel

1.566

1

32 B

Larreak

Bo San Martin, 18 (Ledea)

LI-187

Ledeako Udalaren herrilurrak

760

1

31

Larreak

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-188

Artajo Carlos, Silverio

5.626

1

30

Mahastia

Bo Alto, 10 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Ana Teresa

Bo Alto, 13 (Ledea)

LI-189

Carlos Olleta, Manuel

3.644

1

28 B

Mahastia

Bo San Martin, 18 (Ledea)

LI-190

Ledeako Udalaren herrilurrak

818

1

29 A

Mahastia

Escuelas, 2 (Ledea)

Latorre Moriones, Bernardo

Santa Maria, (Ledea)

LI-191

Ledeako Udalaren herrilurrak

203

1

29 B

Larreak

Escuelas, 2 (Ledea)

Latorre Moriones, Bernardo

Santa Maria, (Ledea)

LI-192

Ledeako Udalaren herrilurrak

839

1

21 C

Larreak

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-193

Ledeako Udalaren herrilurrak

1.855

1

21 F

Mahastia

Escuelas, 2 (Ledea)

Errent. Ana Teresa Artajo Carlos

Bo Alto, 13 (Ledea)

Errent. Luis María Alfonso Carlos Imirizaldu

LI-194

Ledeako Udalaren herrilurrak

1.520

1

21 G

Mahastia

Escuelas, 2 (Ledea)

Errent. Ana Teresa Artajo Carlos

Bo Alto, 13 (Ledea)

Errent. Marcelino García Recalde

LI-195

Ledeako Udalaren herrilurrak

191

1

21 D

Larreak

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-196

Ledeako Udalaren herrilurrak

531

1

329

Larreak

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-197

Ledeako Udalaren herrilurrak

1.562

1

21 E

Mahastia

Escuelas, 2 (Ledea)

Errent. Marcelino García Recalde

LI-198

Azparren Arizcuren, Purificacion

1.825

1

27

Larreak

Padre Mendive, 11 (Ledea)

Azparren Arizcuren, Angela

Padre Mendive, 11 (Ledea)

LI-199

Garcia Recalde, Marcelino

361

1

25 B

Larreak

Bo Alto, 6 (Ledea)

LI-200

Garcia Recalde, Marcelino

2.948

1

25 A

Mahastia

Bo Alto, 6 (Ledea)

LI-201

Ledeako Udalaren herrilurrak

536

1

21 B

Larreak

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-202

Oyaga Moriones, Ignácio

241

1

24

Larreak

Santa Maria, 1 (Ledea)

LI-203

Ledeako Udalaren herrilurrak

3.504

1

21 A

Mahastia

Escuelas, 2 (Ledea)

Errent. Marcelino García Recalde

LI-206

Arina Pena, Francisca

2.005

1

16

Larreak

Mediavilla, 5 (Ledea)

LI-207

Guembe Larrañeta, Josefina

3.216

1

23

Larreak

Cr Jaca, 4 (Ledea)

LI-208

Oyaga Moriones, Ignácio

3.723

1

22

Larreak

Santa Maria, 1 (Ledea)

LI-210

Guembe Larrañeta, Josefina

17.524

1

17

Larreak

Cr Jaca, 4 (Ledea)

LI-212

Carlos Olleta, Manuel

2.500

1

28 A

Lehorreko alorra

Bo San Martin, 18 (Ledea)

LI-213

Goyeneche Arizcuren, Martina

134

3

428 C

Larreak

Mediavilla, 3 (Ledea)

LI-214

Carlos Olleta, Manuel

223

3

429 B

Larreak

Bo San Martin, 18 (Ledea)

LI-215

Latorre Beaumont, Daniel Angel

328

3

431 A

Larreak

B. San Martin, 33 (Ledea)

LI-216

Perez-Obanos Liso, Trinidad

162

3

432 C

Mahastia

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-217

Perez-Obanos Liso, Trinidad

676

3

432 B

Larreak

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-218

Perez-Obanos Liso, Trinidad

2.127

3

432 A

Larreak

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-219

Ledeako Udalaren herrilurrak

6.473

3

411 A

Zuhaitzak

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-220

Artajo Carlos, Ana Teresa

10.203

1

20

Mahastia

Bo Alto, 13 (Ledea)

LI-221

Carlos Oyaga, Benigno

1.308

1

18

Mahastia

Bo San Martin, (Ledea)

LI-222

Ledeako Udalaren herrilurrak

3.930

1

14

Larreak

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-223

Latorre Burguete, Casimiro

301

1

328

Larreak

Bo San Martin, 23 (Ledea)

LI-224

Barber Zapata, Francisco Javier

7.354

1

8

Larreak

Mediavilla, 6 (Ledea)

LI-224.1

Ledeako Udalaren herrilurrak

103

1

9

Larreak

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-225

Lerendegui Ginto, Benito

6.994

1

15

Larreak

Martin Azpilicueta, 5-6.a B (Iruña)

LI-226

Perez-Obanos Liso, Trinidad

5.189

1

13

Pinudia

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-227

Mina Perez-Ciriza, Andresa

3.891

1

2 B

Larreak

Mayor, 4 (Ledea)

Mina Perez-Ciriza, Bernardino

Mayor, 4 (Ledea)

LI-228

Garcia Leoz, Carmen

351

1

326 A

Alorra

Sancho el Fuerte, 71, 9.a E (Iruña)

LI-228.1

Garcia Leoz, Carmen

495

1

326 B

Larreak

Sancho el Fuerte, 71, 9.a E (Iruña)

ESAKO UDAL MUGAPEA

YE-002

Garcia Leoz, Carmen

6.366

1

1 B

Larreak

Sancho el Fuerte, 71, 9.a E (Iruña)

Oroz Arizcurren, Fermin

Santa Maria, 19 (Ledea)

YE-004

Garcia Leoz, Carmen

6.415

1

1 A

Lehorreko alorra

Sancho el Fuerte, 71, 9.a E (Iruña)

Oroz Arizcurren, Fermin

Santa Maria, 19 (Ledea)

YE-005

Larrayoz Napal, Maria Victoria

2.952

1

3

Lehorreko alorra

Gazteluko pl., 4 - 4.a (Iruña)

YE-006

Berradre Bezunartea, Maria Milagros

5.724

1

4

Lehorreko alorra

San Martin Del Pino, 16 eska. 8-4.a D (Santander)

Berradre Bezunartea, Celia Maria

El Medio, (Esa)

YE-009

Laquidain Rebole, Martin

1.636

1

9

Lehorreko alorra

Bo Alto, (Ledea)

YE-010

Laquidain Rebole, Martin

3.522

1

2

Larreak

Bo Alto, (Ledea)

YE-011

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

3.391

1

8 B

Lehorreko alorra

Miguel Astrain, 11 - 4.aC (Iruña)

Ardanaz Gaston, Francisco Javier

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

YE-012

Larrayoz Napal, Maria Victoria

228

1

15

Lehorreko alorra

Gazteluko pl., 4 - 4.a (Iruña)

YE-013

Ballaz Zozaya, Pedro

1.239

1

10 A

Lehorreko alorra

Juncar, 3 (Esa)

YE-014

Ballaz Zozaya, Pedro

442

1

10 B

Larreak

Juncar, 3 (Esa)

YE-015

Oyaga Arizcuren, Patrício

232

1

14 B

Zuhaitzak

Antso Azkarra, 27 - 8.a A, (Iruña)

Artazcoz Lizarraga, Maria Jesús

Antso Azkarra, 27 - 8.a A, (Iruña)

YE-016

Ichaso Armendariz, Jesús

767

1

13 B

Zuhaitzak

Las Eras, 1 (Esa)

YE-018

Ichaso Armendariz, Jesús

374

1

13 A

Lehorreko alorra

Las Eras, 1 (Esa)

YE-019

Esako Udalaren herrilurrak

14.410

1

42 A

Lehorreko alorra

(Esa)

YE-020

Esako Udalaren herrilurrak

2.586

1

42 C

Zuhaitzak

(Esa)

YE-022

Villanueva Abad, Mª Rosario

514

1

47 A

Lehorreko alorra

C/ Planete, 12 (Esa)

YE-023

Villanueva Abad, Mª Rosario

221

1

47 B

Larreak

C/ Planete, 12 (Esa)

YE-024

Martinez Ochoa, Javier

1.729

1

45 A

Lehorreko alorra

La Cuesta, -z.g. (Esa)

Luyando Napal, Maria Pilar

El Medio, 13 (Esa)

YE-025

Martinez Ochoa, Javier

922

1

45 B

Larreak

La Cuesta, -z.g. (Esa)

Luyando Napal, Maria Pilar

El Medio, 13 (Esa)

YE-026

Berradre Pérez, José María

372

1

46 A

Lehorreko alorra

Rene Petit, 3 (Esa)

YE-027

Ballaz Zozaya, Pedro

808

1

44

Lehorreko alorra

Juncar, 3 (Esa)

YE-028

Martinez Ochoa, Javie

153

1

70 D

Larreak

La Cuesta, -z.g. (Esa)

YE-029

Nafarroako Foru Komunitatea (Extra Autovías)

635

1

71 A

Lehorreko alorra

San Ignazio, 3 (Iruña)

YE-030

Nafarroako Foru Komunitatea (Extra Autovías)

126

1

71 B

Larreak

San Ignazio, 3 (Iruña)

YE-031

Villanueva Abad, Mª Rosario

430

2

85

Lehorreko alorra

C/ Planete, 12 (Esa)

YE-31.1

Fernandez Goñi, Carmen

149

2

84

Larreak

Planete, 3 - Baj (Esa)

YE-032

Ballaz Zozaya, Pedro

564

2

86 A

Lehorreko alorra

Juncar, 3 (Esa)

YE-033

Ballaz Zozaya, Pedro

122

2

86 B

Larreak eta zuhaitzak

Juncar, 3 (Esa)

YE-034

Fernandez Goñi, Carmen

564

2

87

Larreak

Planete, 3 - Baj (Esa)

YE-035

Ichaso Armendariz, Jesús

1.204

2

92 B

Larreak

Las Eras, 1 (Esa)

YE-037

Zarranz Labari, Barbara

1.042

2

91

Zuhaitzak

Planete, (Esa)

YE-038

Nafarroako Foru Komunitatea (Extra Autovías)

300

2

88

Larreak eta zuhaitzak

San Ignazio, 3 (Iruña)

YE-038.1

Nafarroako Foru Komunitatea (Extra Autovías)

134

2

721

Patos/arbolado

San Ignazio, 3 (Iruña)

YE-039

Villanueva Villanueva, Patrocinio

1.009

2

90

Lehorreko alorra

Rene Petit, 13 (Esa)

YE-040

Martinez Ochoa, Javier

2.579

2

89 A

Lehorreko alorra

La Cuesta, -z.g. (Esa)

Luyando Napal, Maria Pilar

El Medio, 13 (Esa)

YE-041

Martinez Ochoa, Javier

964

2

89 B

Larreak eta zuhaitzak

La Cuesta, -z.g. (Esa)

Luyando Napal, Maria Pilar

El Medio, 13 (Esa)

YE-042

Martinez Ochoa, Javier

2.876

2

46 A

Lehorreko alorra

La Cuesta, -z.g. (Esa)

YE-043

Martinez Ochoa, Javier

1.018

2

46 B

Larreak

La Cuesta, -z.g. (Esa)

YE-044

Ripodas Ducay, Fermina

27

2

47

Pinudia

La Visitacion, 19 (Zenborain)

YE-045

Berradre Ochoa, Juana

691

2

45

Pinudia

Procesion, -S-P (Esa)

YE-046

Zalba Villanueva, Francisco

176

2

43

Pinudia

Procesion, 4 (Esa)

Abad Martinez, Purificacion

Procesion, 15 (Esa)

YE-047

Eseverri Martinez, Domingo

228

2

42

Pinudia

Pedro de Atarrabia, 19 - 2.a (Atarrabia)

YE-048

Ripodas Ducay, Fermina

803

2

41

Pinudia

La Visitacion, 19 (Zenborain)

YE-049

Napal Berradre, Teodoro

1.255

2

39

Pinudia

El Medio, (Esa)

YE-050

Esako Udalaren herrilurrak

1.000

2

40

Pinudia

(Esa)

YE-051

Garcia Leoz, Carmen

1.949

2

38

Pinudia

Sancho el Fuerte, 71, 9.a E (Iruña)

Oroz Arizcurren, Fermin

Santa Maria, 19 (Ledea)

YE-052

Ballaz Zozaya, Pedro

2.316

2

37

Pinudia

Juncar, 3 (Esa)

YE-053

Unzue Salinas, Bernardina

1.269

2

36

Pinudia

Bo Alto, (Ledea)

YE-054

Del Castillo Zarranz, Francisco Javier

1.474

2

34

Pinudia

Bo San Miguel, -z.g. (Doneztebe)

YE-055

Aragues Oroz, Valentin

2.184

2

29

Pinudia

(Yesa )

YE-056

Iso Oyaga, Clemente

997

2

28

Pinudia

Los Martires, (Ledea)

YE-057

Oyaga Galech, Jose Javier

993

2

26

Pinudia

Azella, 4 eska. I - 2.aD (Iruña)

YE-058

Fernandez Goñi, Carmen

1061

2

25

Pinudia

Planete, 3 - Baj (Esa)

YE-059

Berradre Ochoa, Juana

1398

2

24

Pinudia

Procesion, -S-P (Esa)

YE-060

Zalba Villanueva, Micaela

921

2

22

Pinudia

C/ Procesión, 15 (Esa)

YE-061

Napal Berradre, Teodoro

1429

2

21

Pinudia

El Medio, (Esa)

YE-062

Lacasa Arina, Mercedes

1986

2

19

Pinudia

Los Martires, 8 - Baj (Ledea)

YE-063

Esako Udalaren herrilurrak

256

1

613

Larreak

(Esa)

YE-064

Marturet Fayanas, Jesús Angel

2347

2

18

Pinudia

Bo Alto, (Ledea)

YE-065

Salinas Imizcoz, Nemesio

1654

2

17

Pinudia

La Union, 7 (Esa)

Salinas Imizcoz, Pablo

La Union, 3 - 1.a (Esa)

Salinas Imizcoz, Angela

La Union, 7 (Esa)

YE-065.1

Barcina Rios, Ana María

1460

2

16

Pinudia

Iturrama, 24, 5.a B, Iruña

YE-065.2

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

4363

2

695

Elkorra

San Ignazio, 3 (Iruña)

YE-066

Oroz Sanz, Maximo

864

1

12 A

Lehorreko alorra

Salta, 71 (Bahia Blanca) Argentina

YE-066.1

Oroz Sanz, Maximo

399

1

12 B

Larreak

Salta, 71 (Bahia Blanca) Argentina

YE-067

Ballaz Zozaya, Pedro

8.902

1

10 C

Lehorreko alorra

Juncar, 3 (Esa)

YE-068

Oyaga Arizcuren, Patrício

16

1

14 A

Larreak

Antso Azkarra, 27 - 8.a A, (Iruña)

Artazcoz Lizarraga, Maria Jesús

Antso Azkarra, 27 - 8.a A, (Iruña)

YE-69

Martinez Ochoa, Javier

1.158

2

82

Lehorreko alorra

La Cuesta, -z.g. (Esa)

YE-70

Villanueva Abad, María Rosario

870

2

81 B

Larreak

Planete, 12 (Esa)

YE-71

Villanueva Abad, María Rosario

532

2

81 A

Lehorreko alorra

Planete, 12 (Esa)

YE-72

Salinas Imizcoz, Nemesio

604

2

80 B

Larreak

La Union, 7 (Esa)

Salinas Imizcoz, Pablo

La Union, 3 - 1.a (Esa)

Salinas Imizcoz, Angela

La Union, 7 (Esa)

YE-72.1

Salinas Imizcoz, Nemesio

764

2

80 A

Lehorreko alorra

La Union, 7 (Esa)

Salinas Imizcoz, Pablo

La Union, 3 - 1.a (Esa)

Salinas Imizcoz, Angela

La Union, 7 (Esa)

YE-73

Martinez Ochoa, Javier

563

2

78 C

Lehorreko alorra

La Cuesta, -z.g. (Esa)

YE-74

Martinez Ochoa, Javier

1.055

2

78 B

Larreak

La Cuesta, -z.g. (Esa)

YE-75

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

862

2

144

Elkorra

San Ignazio, 3 (Iruña)

YE-76

Nafarroako Foru Komunitatea (Extra Autovías)

224

1

124

Larreak

San Ignazio, 3 (Iruña)

YE-76.1

del Barrio Lerena, Jesús

71

1

125

Larreak

Carlos VII, 9, 48000 (Bilbao)

YE-76.2

Napal Berradre, Teodoro

725

1

126

Larreak

El Medio, (Esa)

YE-76.3

Nafarroako Foru Komunitatea (Extra Autovías)

221

1

127 A

Alorra

San Ignazio, 3 (Iruña)

YE-80

Arina Pena, Francisca

1248

2

15

Pinudia

Mediavilla, 5 (Ledea)

YE-81

Villanueva Sanz, Gregorio

799

2

12

Pinudia

Serrablo, 42-3.a Izda (Sabiñanigo)

YE-82

Oyaga Galech, Jose Javier

519

2

11

Pinudia

Azella, 4 eska. I - 2.aD (Iruña)

YE-83

Ichaso Armendariz, Jesús

176

2

9

Pinudia

Las Eras, 1 (Esa)

YE-84

Villanueva Zozaya, Jesus

3.331

1

11A

Lehorreko alorra

(Esa)

YE-84.1

Villanueva Zozaya, Jesus

266

1

11B

Larreak

(Esa)

YE-85

Del Castillo Zarranz, Francisco Javier

117

2

6

Pinudia

Ctra Leiza, 1-1.a D (Santesteban)

YE-86

Garcia Sanchez, Lucia

381

2

5

Pinudia

Pza Blanca de Navarra, 8-6.a Izda (Iruña)

Perez Garcia, Juan Carlos

Crispin pintorea, 8-3.a D (Iruña)

Perez Garcia, Maria Soledad

Burgos, 31-3.a A (Zaragoza)

YE-87

Laquidain Rebole, Martin

1.531

2

1

Pinudia

Barrio Alto (Ledea)

Zerbitzu ukituak

FINKA

ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA

KUTXETAK ETA EUSKARRIAK

ALDI
BATERAKO OKUP.

ZERBITZU
MOTA

POL.

LURZ.

LUR MOTA

IRUNBERRIKO UDAL MUGAPEA

LU-002

Sagues Iturralde, Isabel

40

9

76

Iberdrola

1

1003 A

Lehorreko alorra

Rodezno Kondea, 5 - 7.a esk. (Iruña)

LU-002.1

Sagues Iturralde, Isabel

4

3

Iberdrola

1

1003 X

Lehorreko alorra

Rodezno Kondea, 5 - 7.a esk. (Iruña)

LU-010

Aristu Villanueva, Jose Antonio

408

306

Iberdrola

1

1006 A

Lehorreko alorra

San Juan, 2 (Irunberri)

LU-010.1

Aristu Villanueva, Jose Antonio

5

4

Iberdrola

1

1006 B

Lehorreko alorra

San Juan, 2 (Irunberri)

LU-010.2

Aristu Villanueva, Jose Antonio

86

64

Iberdrola

1

1006 D

Lehorreko alorra

San Juan, 2 (Irunberri)

LU-018

Irunberriko Udalaren herrilurrak

947

18

786

Iberdrola

1

1032 AB

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-018.1

Irunberriko Udalaren herrilurrak

212

159

Iberdrola

1

1032 AD

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-018.2

Irunberriko Udalaren herrilurrak

22

17

Iberdrola

1

1032 BC

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-018.3

Irunberriko Udalaren herrilurrak

205

154

Iberdrola

1

1032 D

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-018.4

Irunberriko Udalaren herrilurrak

5

4

Iberdrola

1

1032 H

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-018.5

Irunberriko Udalaren herrilurrak

3

2

Iberdrola

1

1032 BM

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-019

Beorlegui Mendioroz, Eneko

10

7

Iberdrola

1

1033 B

Lehorreko alorra

San Juan, 4 - 1.a (Irunberri)

LU-020

Beorlegui Mendioroz, Eneko

109

82

Iberdrola

1

1033 A

Lehorreko alorra

San Juan, 4 - 1.a (Irunberri)

LU-020.1

Beorlegui Mendioroz, Eneko

13

10

Iberdrola

1

1033 D

Larreak

San Juan, 4 - 1.a (Irunberri)

LU-029

Labairu Labairu, Luis

363

275

Iberdrola

1

1035 A

Lehorreko alorra

Mayor, 3 (Irunberri)

LU-029.1

Labairu Labairu, Luis

10

8

Iberdrola

1

1035 D

Larreak

Mayor, 3 (Irunberri)

LU.031

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

164

9

161

Iberdrola

1

1036 D

Lehorreko alorra

La Abadia, 1 (Irunberri)

LU.033

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

735

551

Iberdrola

1

1036 F

Lehorreko alorra

La Abadia, 1 (Irunberri)

LU.033.1

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

42

31

Iberdrola

1

1036 E

Larreak

La Abadia, 1 (Irunberri)

LU-040

Aristu Villanueva, Jose Ramón

32

3

25

Iberdrola

1

1040 C

Lehorreko alorra

Av Sancho El Fuerte, 59 - 10.a C (Iruña)

LU-041

Javier del Castillo Torres

118

2

253

Iberdrola

1

1040 A

Lehorreko alorra

Eva López Ballaz

Mayor, 52, (Irunberri)

LU-043

Iribarren Perez, Jesús

270

7

249

Iberdrola

1

1041

Mahastia

Iturbero, 6 (Irunberri)

LU-044

Nafarroako Foru Komunitatea (Abelbideak)

53

40

Iberdrola

1

1021 A

Abelbidea

Tutera, 20 (Iruña)

LU-044.1

Obanos Machin, Jesús

584

5

456

Iberdrola

1

1042

Mahastia

Cierzo, 6 (Irunberri)

LU-045

Ayesa Eguaras, José Fernando

35

26

Iberdrola

1

1046 C

Larreak

María Angela Usoz Pérez

C/ Mayor, 4, 2.a izda (Irunberri)

LU-046

Ayesa Eguaras, José Fernando

313

9

273

Iberdrola

1

1046 A

Lehorreko alorra

María Angela Usoz Pérez

C/ Mayor, 4, 2.a izda (Irunberri)

LU-048

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

736

8

947

Telefonica ent.

1

1047 A

Lehorreko alorra

Montalban, 13 - 1.a (Madril)

LU-048

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

962

9

759

Iberdrola

1

1047 A

Lehorreko alorra

Montalban, 13 - 1.a (Madril)

LU-048.1

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

4

3

Iberdrola

1

1047 C

Lehorreko alorra

Montalban, 13 - 1.a (Madril)

LU-049

Fonseca Miranda, Filomena

3

3

Telefonica ent.

1

1048 E

Lehorreko alorra

Cierzo, 12 (Irunberri)

LU-053

Echavarren Lecumberri, Maria Jesús

749

4

749

Telefonica ent.

1

1049 A

Lehorreko alorra

Ermita, 2 - 2.a Izda (Burlata)

LU-053

Echavarren Lecumberri, Maria Jesús

501

9

413

Iberdrola

1

1049 A

Lehorreko alorra

Ermita, 2 - 2.a Izda (Burlata)

LU-053.1

Echavarren Lecumberri, Maria Jesús

38

29

Iberdrola

1

1049 B

Larreak

Ermita, 2 - 2.a Izda (Burlata)

LU-059

Irunberriko Udalaren herrilurrak

126

126

Telefonica ent.

1

1056 B

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-059

Irunberriko Udalaren herrilurrak

130

97

Iberdrola

1

1056 B

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-059.1

Irunberriko Udalaren herrilurrak

7

7

Telefonica ent.

1

1056 P

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-059.2

Irunberriko Udalaren herrilurrak

111

83

Iberdrola

1

1056 H

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-059.3

Irunberriko Udalaren herrilurrak

2

1

Iberdrola

1

1056 M

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-059.4

Irunberriko Udalaren herrilurrak

91

9

103

Iberdrola

1

1056 Z

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-059.5

Irunberriko Udalaren herrilurrak

19

14

Iberdrola

1

1056 T

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-059.6

Irunberriko Udalaren herrilurrak

196

147

Iberdrola

1

1056 E

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-059.7

Irunberriko Udalaren herrilurrak

84

63

Iberdrola

1

1056 F

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-059.8

Fernandez Mendiondo, Antonio

140

105

Iberdrola

1

1050 A

Mahastia

San Juan de La Cadena, 4 pla 06B (Iruña)

LU-059.9

Fernandez Mendiondo, Antonio

11

8

Iberdrola

1

1050 E

Larreak

S. Juan de La Cadena, 4, 6.a- B (Iruña)

LU-59.10

Fernandez Mendiondo, Antonio

18

14

Iberdrola

1

1050 D

Larreak

S. Juan de La Cadena, 4, 6.a- B (Iruña)

LU-061

Ollo Aristu, Juan Ramón

231

4

231

Telefonica ent.

1

1051 A

Mahastia

Las Cruces, 41 (Irunberri)

LU-061.1

Aristu Villanueva, Jose Ramón

132

99

Iberdrola

1

1052

Mahastia

Av Sancho El Fuerte, 59 - 10.a C (Iruña)

LU-061.1

Aristu Villanueva, Jose Ramón

57

61

Telefonica ent.

1

1052

Mahastia

Av Sancho El Fuerte, 59 - 10.a C (Iruña)

LU-061.2

Elizari Moso, Gregoria

11

8

Iberdrola

1

1053 C

Lehorreko alorra

C/ Selvaondoa, 7 (Irunberri)

LU-061.3

Elizari Moso, Gregoria

48

36

Iberdrola

1

1053 A

Lehorreko alorra

Selvaondoa, 7 (Irunberri)

LU-064

Orduna Indurain, Andres

8

8

Telefonica ent.

1

1054 C

Lehorreko alorra

(Itzalle)

LU-065

Orduna Indurain, Andres

206

9

191

Iberdrola

1

1054 A

Lehorreko alorra

(Itzalle)

LU-065

Orduna Indurain, Andres

157

157

Telefonica ent.

1

1054 A

Lehorreko alorra

(Itzalle)

LU-065.1

Orduna Indurain, Andres

6

5

Iberdrola

1

1054 B

Lehorreko alorra

(Itzalle)

LU-066

Irunberriko Udalaren herrilurrak

269

202

Iberdrola

1

1084 D

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-066

Irunberriko Udalaren herrilurrak

208

208

Telefonica ent.

1

1084 D

Mahastia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-066.1

Irunberriko Udalaren herrilurrak

47

4

47

Telefonica ent.

1

1084 AS

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-066.1

Irunberriko Udalaren herrilurrak

199

149

Iberdrola

1

1084 AS

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-073

Irunberriko Udalaren herrilurrak

1.072

8

1.072

Telefonica ent.

1

1084 AQ

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-073

Irunberriko Udalaren herrilurrak

1.430

27

1.185

Iberdrola

1

1084 AQ

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-078

Irunberriko Udalaren herrilurrak

142

142

Telefonica ent.

1

1084 U

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-078

Irunberriko Udalaren herrilurrak

180

135

Iberdrola

1

1084 U

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-079

Irunberriko Udalaren herrilurrak

22

22

Telefonica ent.

1

1084 AE

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-079

Irunberriko Udalaren herrilurrak

19

14

Iberdrola

1

1084 AE

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-085

Irunberriko Udalaren herrilurrak

6

6

Telefonica ent.

1

1183 B

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-085

Irunberriko Udalaren herrilurrak

7

5

Iberdrola

1

1183 B

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-086

Nafarroako Foru Komunitatea (Abelbideak)

170

170

Telefonica ent.

1

1183 A

Elkorra

Tutera, 20 (Iruña)

LU-086

Nafarroako Foru Komunitatea (Abelbideak)

224

168

Iberdrola

1

1183 A

Elkorra

Tutera, 20 (Iruña)

LU-087

Irunberriko Udalaren herrilurrak

4

4

Telefonica ent.

1

1085 C

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-087

Irunberriko Udalaren herrilurrak

4

3

Iberdrola

1

1085 C

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-088

Irunberriko Udalaren herrilurrak

868

18

726

Iberdrola

1

1085 A

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-088

Irunberriko Udalaren herrilurrak

719

4

719

Telefonica ent.

1

1085 A

Pinudia

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-106.1

Ayesa Eguaras, Nicolas

4

Telefonica ent.

2

1173 A

Mahastia

Mayor, 4 (Irunberri)

LU-106.2

Ayesa Eguaras, Nicolas

10

52

Telefonica ent.

2

1173 S

Larreak

Mayor, 4 (Irunberri)

LU-106.3

Ayesa Eguaras, Nicolas

7

63

Telefonica ent.

2

1173 O

Larreak

Mayor, 4 (Irunberri)

LU-106.4

Ayesa Eguaras, Nicolas

8

28

Telefonica ent.

2

1173 N

Larreak

Mayor, 4 (Irunberri)

LU-111

Irunberriko Udalaren herrilurrak

6

17

Iberdrola ent.

2

1771 H

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-112

Leyun Juarez, Pedro Javier

1

19

Iberdrola ent.

2

1170 A

Lehorreko alorra

El Pilar, 2 (Irunberri)

LU-114

Martinez Velaz, Pilar

29

80

Iberdrola ent.

2

1169 A

Intxaurrondoak

San Juan, 10 - 2.a (Irunberri)

LU-115

Martinez Velaz, Pilar

8

19

Iberdrola ent.

2

1169 B

Intxaurrondoak

San Juan, 10 - 2.a (Irunberri)

LU-121

Irunberriko Udalaren herrilurrak

20

9

103

Iberdrola

2

1136 Y

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LEDEAKO UDAL MUGAPEA

LI-001

Ledeako Udala

1.880

27

1.521

Iberdrola

2

209

Pinudia

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-001

Ledeako Udala

1.411

8

1.411

Telefonica ent.

2

209

Pinudia

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-001.1

Ledeako Udala

231

173

Iberdrola

2

100

Pinudia

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-001.1

Ledeako Udala

133

133

Telefonica ent.

2

100

Pinudia

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-006

Eslava Martinez, Maria Angeles

136

136

Telefonica ent.

2

197 C

Larreak

Gartzia Naiarakoa, 2 - 4.a B (Iruña)

LI-006

Eslava Martinez, Maria Angeles

193

144

Iberdrola

2

197 C

Larreak

Gartzia Naiarakoa, 2 - 4.a B (Iruña)

LI-006.1

Eslava Martinez, Maria Angeles

137

103

Iberdrola

2

197 D

Pinudia

Gartzia Naiarakoa, 2 - 4.a B (Iruña)

LI-006.1

Eslava Martinez, Maria Angeles

60

60

Telefonica ent.

2

197 D

Pinudia

Gartzia Naiarakoa, 2 - 4.a B (Iruña)

LI-006.2

Artajo Carlos, Ana Teresa

156

4

136

Iberdrola

2

205

Mahastia

Bo Alto, 13 (Ledea)

LI-006.2

Artajo Carlos, Ana Teresa

167

167

Telefonica ent.

2

205

Mahastia

Bo Alto, 13 (Ledea)

LI-017

Carlos Imirizaldu, Jose Salvador

271

5

222

Iberdrola

2

196

Almendrondoak

Bo San Martin, 17 (Ledea)

LI-017

Carlos Imirizaldu, Jose Salvador

192

4

192

Telefonica ent.

2

196

Almendrondoak

Bo San Martin, 17 (Ledea)

LI-017.1

Artazcoz Lizarraga, Maria Jesús

625

9

506

Iberdrola

2

199 A

Lehorreko alorra

Antso Azkarra, 27 - 8.a A, (Iruña)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-017.1

Artazcoz Lizarraga, Maria Jesús

484

484

Telefonica ent.

2

199 A

Lehorreko alorra

Antso Azkarra, 27 - 8.a A, (Iruña)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-054

Urzainqui Mina, Tomás

580

4

580

Telefonica ent.

2

171

Larreak

Oliveto Kondea, 2 - 7.a ezk.(Iruña)

Urzainqui Mina, Maria Jose

Machupichu, 24 eska. 7 - 6.a ezk. (Madril)

Urzainqui Mina, Maria Concepcion

Av Basagoiti, 32 - 4.a (Getxo)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.a, 1 eska. 1 - 9.a B (Iruña)

Urzainqui Mina, Maria Victoria

Vadoluengoko Monasterioa, 2 - 7.a A (Iruña)

LI-054

Urzainqui Mina, Tomás

766

9

612

Iberdrola

2

171

Larreak

Oliveto Kondea, 2 - 7.a ezk.(Iruña)

Urzainqui Mina, Maria Jose

Machupichu, 24 eska. 7 - 6.a ezk. (Madril)

Urzainqui Mina, Maria Concepcion

Av Basagoiti, 32 - 4.a (Getxo)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.a, 1 eska. 1 - 9.a B (Iruña)

Urzainqui Mina, Maria Victoria

Vadoluengoko Monasterioa, 2 - 7.a A (Iruña)

LI-055

Garcia Leoz, Isidoro

244

183

Iberdrola

2

170

Larreak

Iratxeko Monasterioa, 21 - 3.a D (Iruña)

LI-055

Garcia Leoz, Isidoro

197

197

Telefonica ent.

2

170

Larreak

Iratxeko Monasterioa, 21 - 3.a D (Iruña)

LI-063

Barber Zapata, Francisco Javier

386

386

Telefonica ent.

2

160 A

Lehorreko alorra

Mediavilla, 6 (Ledea)

LI-063

Barber Zapata, Francisco Javier

472

356

Iberdrola

2

160 A

Lehorreko alorra

Mediavilla, 6 (Ledea)

LI-064

Barber Zapata, Francisco Javier

67

4

67

Telefonica ent.

2

160 B

Larreak

Mediavilla, 6 (Ledea)

LI-073

Areso Sagues, Fermin Maria

308

4

308

Telefonica ent.

2

157

Larreak

Santa Maria, 4 (Ledea)

LI-073

Areso Sagues, Fermin Maria

353

9

302

Iberdrola

2

157

Larreak

Santa Maria, 4 (Ledea)

LI-077

Garcia Leoz, Felix

456

4

456

Telefonica ent.

2

155 D

Larreak

Bo Alto, (Ledea)

LI-077

Garcia Leoz, Felix

499

9

411

Iberdrola

2

155 D

Larreak

Bo Alto, (Ledea)

LI-077.1

Vicente Goyeneche, Sebastian

132

132

Telefonica ent.

2

156

Larreak

Bo Alto, 22 (Ledea)

LI-077.1

Vicente Goyeneche, Sebastian

244

183

Iberdrola

2

156

Larreak

Bo Alto, 22 (Ledea)

LI-081

Ledeako Udala

1.181

26

989

Iberdrola

2

211 A

Pinudia

Escuelas, 2 (Ledea)

Ledeako Udalaren herrilurrak

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-081

Ledeako Udala

673

4

673

Telefonica ent.

2

211 A

Pinudia

Escuelas, 2 (Ledea)

Ledeako Udalaren herrilurrak

Escuelas, 2 (Ledea)

LI-085

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

10

Iberdrola ent.

2

117

Lehorreko alorra

Iturzaharra K, (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javier

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

LI-085.1

Perez-Obanos Liso, Trinidad

194

9

704

Iberdrola ent.

2

444

Lehorreko alorra

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-085.2

Artajo Carlos, Silverio

136

9

435

Iberdrola ent.

2

440

Lehorreko alorra

Bo Alto, 10 (Ledea)

LI-109

Carlos Areso, Santos

10

Iberdrola

1

148 A

Lehorreko alorra

Bo San Martin, 30 (Ledea)

LI-109.1

Lacasa Unzue, Florencio

177

Iberdrola

1

323

Lehorreko alorra

Bo Alto, 9 (Ledea)

LI-109.2

Perez-Obanos Liso, Trinidad

21

Iberdrola

1

324

Lehorreko alorra

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-110

Carlos Imirizaldu, Jose Salvador

65

Iberdrola

1

146

Mahastia

Bo San Martin, 17 (Ledea)

LI-114

Ballaz Zandueta, Joaquin

64

Iberdrola

1

142

Mahastia

Bo Alto, 25 (Ledea)

LI-118

Areso Sagues, Fermin Maria

87

Iberdrola

1

140 A

Lehorreko alorra

Santa Maria, 4 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-118.1

Mina Perez-Ciriza, Andresa

20

Iberdrola

1

139 A

Lehorreko alorra

Mayor, 4 (Ledea)

Mina Perez-Ciriza, Bernardino

Mayor, 4 (Ledea)

LI-171

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

296

925

Iberdrola

1

40

Lehorreko alorra

Huarte Doktorea, 1 - 1.a B (Iruña)

LI-171.1

Carlos Olleta, Manuel

6

4

Iberdrola

1

41

Lehorreko alorra

Bo San Martin, 18 (Ledea)

LI-171.2

Artazcoz Lizarraga, Romualdo

176

577

Iberdrola

1

42 A

Almendrondoak

Cr Jaca, 29 (Ledea)

ESAKO UDAL MUGAPEA

YE-009

Laquidain Rebole, Martin

76

4

397

Zangozako Mank.

1

9

Lehorreko alorra

Bo Alto, (Ledea)

YE-011

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

362

1.802

Zangozako Mank.

1

8B

Lehorreko alorra

Miguel Astrain, 11 - 4.aC (Iruña)

Ardanaz Gaston, Francisco Javier

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

YE-012

Larrayoz Napal, Maria Victoria

130

629

Zangozako Mank.

1

15

Lehorreko alorra

Gazteluko pl., 4 - 4.a (Iruña)

YE-013

Ballaz Zozaya, Pedro

356

1.772

Zangozako Mank.

1

10A

Lehorreko alorra

Juncar, 3 (Esa)

YE-015

Oyaga Arizcuren, Patrício

65

326

Zangozako Mank.

1

14 B

Zuhaitzak

Antso Azkarra, 27 - 8.a A, (Iruña)

Artazcoz Lizarraga, Maria Jesús

Antso Azkarra, 27 - 8.a A, (Iruña)

YE-017

Esako Udalaren herrilurrak

284

1.409

Zangozako Mank.

1

41

Zuhaitzak

(Esa)

YE-019

Esako Udalaren herrilurrak

1.032

5.147

Zangozako Mank.

1

42 A

Lehorreko alorra

(Esa)

YE-019.1

Esako Udalaren herrilurrak

28

Zangozako Mank.

1

42 B

Zuhaitzak

(Esa)

YE-022

Villanueva Abad, Mª Rosario

130

647

Zangozako Mank.

1

47 A

Lehorreko alorra

C/ Planete, 12 (Esa)

YE-023

Villanueva Abad, Mª Rosario

14

68

Zangozako Mank.

1

47 B

Larreak

C/ Planete, 12 (Esa)

YE-026

Berradre Pérez, José María

393

1.966

Zangozako Mank.

1

46 A

Lehorreko alorra

Rene Petit, 3 (Esa)

YE-027

Ballaz Zozaya, Pedro

177

883

Zangozako Mank.

1

44

Lehorreko alorra

Juncar, 3 (Esa)

YE-028

Martinez Ochoa, Javier

110

551

Zangozako Mank.

1

70 D

Larreak

La Cuesta, -z.g. (Esa)

YE-028.1

Martinez Ochoa, Javier

75

Zangozako Mank.

1

70 A

Lehorreko alorra

La Cuesta, -z.g. (Esa)

YE-028.2

Martinez Ochoa, Javier

118

Zangozako Mank.

1

70 F

Larreak

La Cuesta, -z.g. (Esa)

YE-029

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

85

481

Zangozako Mank.

1

71 A

Lehorreko alorra

San Ignazio, 3 (Iruña)

YE-030

Nafarroako Foru Komunitatea (Errepideak)

325

1.376

Zangozako Mank.

1

71 B

Larreak

San Ignazio, 3 (Iruña)

YE-068

Oyaga Arizcuren, Patrício

12

28

Zangozako Mank.

1

14 A

Larreak

Antso Azkarra, 27 - 8.a A, (Iruña)

Artazcoz Lizarraga, Maria Jesús

Antso Azkarra, 27 - 8.a A, (Iruña)

Maileguetarako lurzatiak

FINKA ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

m2

POL.

LURZ.

LUR MOTA

LEDEAKO UDAL MUGAPEA

LI-122

Goyena Goyeneche, Sagrario

2.920

1

186 B

Larreak

Padre Mendive, 5 (Ledea)

Goyena Goyeneche, Maria Luz

Padre Mendive, 5 (Ledea)

LI-123

Perez-Obanos Liso, Trinidad

4.938

1

179

Lehorreko alorra

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-129

Vicente Goyeneche, Sebastian

554

1

174 B

Larreak

Bo Alto, 22 (Ledea)

LI-132

Areso Sagues, Fermin Maria

382

1

173 B

Larreak

Santa Maria, 4 (Ledea)

LI-2001

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

288

1

206 D

Larreak

Cuatro Esquinas, 14 (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

LI-2002

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

1.877

1

206 C

Lehorreko alorra

Cuatro Esquinas, 14 (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

LI-2003

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

696

1

206 B

Lehorreko alorra

Cuatro Esquinas, 14 (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

LI-2004

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

5.138

1

206 A

Lehorreko alorra

Cuatro Esquinas, 14 (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

LI-2005

Goyeneche Echeverri, Sebastian

701

1

203 C

Larreak

La Concepcion, 26 pla 02B (Bilbao)

Goyeneche Echeverri, Maria Cruz

Nuestra Sñra. de La Asunc, 26 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Alfredo

La Olivako Monasterioa, 7 - 1.a C

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Uztarroze, 29 - 4.a B (Iruña)

Errent. Artajo Carlos, Jesús Maria

Bo Alto, 10 (Ledea)

LI-2006

Goyeneche Echeverri, Sebastian

6.013

1

203 A

Larreak

La Concepcion, 26 pla 02B (Bilbao)

Goyeneche Echeverri, Maria Cruz

Nuestra Sñra. de La Asunc, 26 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Alfredo

La Olivako Monasterioa, 7 - 1.a C

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Uztarroze, 29 - 4.a B (Iruña)

Errent. Artajo Carlos, Jesús Maria

Bo Alto, 10 (Ledea)

LI-2007

Goyeneche Echeverri, Sebastian

3.171

1

203 B

Larreak

La Concepcion, 26 pla 02B (Bilbao)

Goyeneche Echeverri, Maria Cruz

Nuestra Sñra. de La Asunc, 26 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Alfredo

La Olivako Monasterioa, 7 - 1.a C

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Uztarroze, 29 - 4.a B (Iruña)

Errent. Artajo Carlos, Jesús Maria

Bo Alto, 10 (Ledea)

LI-2008

Zunzarren Aranguren, Casimiro

1.180

1

195

Larreak

San Bartolomé, z.g. (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Jesús Maria

Bo Alto, 10 (Ledea)

LI-2009

Arizcuren Armendariz, Jesus Francisco Javier

4.190

1

194

Lehorreko alorra

San Francisco, 25 pla 05A (Burlata)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-2010

Lacasa Arina, Mercedes

2.835

1

181

Lehorreko alorra

Mediavilla, 6 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-156

Artajo Carlos, Silverio

4.205

1

180

Lehorreko alorra

Bo Alto, 10 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-2015

Artajo Carlos, Silverio

3.467

1

185 A

Lehorreko alorra

Bo Alto, 10 (Ledea)

LI-2017

Artajo Carlos, Silverio

1.777

1

185 B

Larreak

Bo Alto, 10 (Ledea)

LI-2018

Artajo Carlos, Silverio

335

1

185 C

Lehorreko alorra

Bo Alto,10 (Ledea)

LI-2019

Goyena Goyeneche, Sagrario

2.969

1

186 A

Lehorreko alorra

Padre Mendive, 5 (Ledea)

Goyena Goyeneche, Maria Luz

Padre Mendive, 5 (Ledea)

LI-2020

Garcia Leoz, Felix

1.937

1

188 A

Basoa Larreak

Bo Alto, (Ledea)

LI-2020.1

Garcia Leoz, Felix

310

1

188 B

Larreak

Bo Alto, (Ledea)

LI-2021

Unanua Mezquiriz, Jesusa

1.883

1

187

Larreak

Huarte Doktorea, 1 pla 01DCH (Iruña)

LI-2022

Artazcoz Iturri, Felix

2.098

1

189

Lehorreko alorra

Bo San Martin, 19 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-2023

Carlos Oyaga, Benigno

2.767

1

184

Lehorreko alorra

Padre Mendive, 10 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-2024

Artazcoz Lizarraga, Maria Jesus

2.371

1

183

Lehorreko alorra

Santa Maria, 7 pla BJ (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-2025

Areso Go\I, Antonino

1.064

1

182

Lehorreko alorra

Bo San Martin, 18 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Francisco Javier

Bo Alto, 17 (Ledea)

LI-2026

Artajo Carlos, Silverio

2.403

1

190

Lehorreko alorra

Bo Alto, 10 (Ledea)

LI-2027

Azparren Arizcuren, Purificacion

1.175

1

196

Larreak

Padre Mendive, 11 (Ledea)

Azparren Arizcuren, Angela

Padre Mendive, 11 (Ledea)

Errent. Artajo Carlos, Jesús Maria

Bo Alto, 10 (Ledea)

LI-2028

Unanua Mezquiriz, Jesusa

1.845

1

198

Larreak

Huarte Doktorea, 1 pla 01DCH (Iruña)

LI-2029

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

5.102

1

197 A

Larreak

Cuatro Esquinas, 14 (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

LI-2030

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

1.879

1

197 B

Lehorreko alorra

Cuatro Esquinas, 14 (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

LI-2031

Barber Zapata, Francisco Javier

2.236

1

199 C

Larreak

Mediavilla, 6 (Ledea)

LI-2032

Barber Zapata, Francisco Javier

6.687

1

199 A

Lehorreko alorra

Mediavilla, 6 (Ledea)

LI-2033

Murillo Mugueta, Jose

1.196

1

200 B

Larreak

Bo San Martin, 25 (Ledea)

LI-2034

Murillo Mugueta, Jose

946

1

200 A

Olibadia

Bo San Martin, 25 (Ledea)

LI-2035

Rebole Lopez, Candido

2.039

1

201

Lehorreko alorra

Los Martires, 26 (Ledea)

LI-2036

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla, 6 (Ledea)

3.447

1

199 B

Larreak

LI-2037

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

2.499

1

202 A

Lehorreko alorra

Cuatro Esquinas, 14 (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

LI-2038

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

3.721

1

202 B

Larreak

Cuatro Esquinas, 14 (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javier

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

LI-2039

Yabar Azparren, Isabel

2.306

1

205

Larreak

de Madariaga, 35, 5.a izda, 48000 (Bilbao)

LI-2040.1

Campos Arina, Angel Maria

5.548

2

88

Larreak

Eguzki Emparantza, 3 (Berriozar)

Campos Arina, Jose Javier

Pl Guitarrista Sabicas, 3-2.a A (Iruña)

Campos Arina, Juan Miguel

Pl Guitarrista Sabicas, 3-2.a A (Iruña)

Campos Arina, Maria Sagrario

Magnolia Cort Werribee, 4 (Melbourne)

Errent. Artajo Carlos, Jesús Maria

Bo Alto, 10 (Ledea)

LI-2040

Huarte Arina, Jose Luis

9.288

2

89

Larreak

Pl del Castillo, 44BIS-5.a D (Iruña)

LI-2041

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

1.648

2

90

Larreak

Cuatro Esquinas, 14 (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javier

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

LI-2042

Moriones Oyaga, Francisco Ignacio

9.916

2

91

Larreak

Pasaleku, 2-2.a C (Aoiz)

LI-2043

Explotaciones Agropecuarias Elka S.L.

14.271

2

92

Larreak

Vuelta del Castillo, 5-3.a A (Iruña)

LI-2044

Carlos Oyaga, Benigno

13.917

2

93

Almendrondoak

Padre Mendive, 10 (Ledea)

LI-2045

Pascual Barber, Maria Teresa

12.490

2

94

Lehorreko alorra

Nucleo Santa Justa, 3 - 2.aA (Sevilla)

Pascual Barber, Pedro Pablo

Intxaustia, 14 - 3.a esk. (Burlata)

ESAKO UDAL MUGAPEA

YE-69

Martinez Ochoa, Javier

117

2

82

Lehorreko alorra

La Cuesta, -z.g. (Esa)

YE-70

Villanueva Abad, María Rosario

144

2

81 B

Larreak

Planete, 12 (Esa)

YE-71

Villanueva Abad, María Rosario

600

2

81 A

Lehorreko alorra

Planete, 12 (Esa)

YE-72.1

Salinas Imizcoz, Nemesio

613

2

80 A

Lehorreko alorra

La Union, 7 (Esa)

Salinas Imizcoz, Pablo

La Union, 3 - 1.a (Esa)

Salinas Imizcoz, Angela

La Union, 7 (Esa)

YE-73

Martinez Ochoa, Javier

782

2

78 C

Lehorreko alorra

La Cuesta, -z.g. (Esa)

YE-74

Martinez Ochoa, Javier

1163

2

78 B

Larreak

La Cuesta, -z.g. (Esa)

YE-2003

Fernandez Goñi, Carmen

2.258

1

298

Lehorreko alorra

Planete, 3 - 5 (Esa)

YE-2004

Zabalza Sanchez, Victor

834

1

320

Larreak

Planete, 8 (Esa)

YE-2005

Fincias Ibañez, Maria Luisa

539

1

318

Larreak

Avda Eulza, 62-4.a B (Barañain)

YE-2006

Napal Berradre, Teodoro

1.632

1

319

Larreak

del Medio, z.g. (Esa)

YE-2007

Ballaz Zozaya, Pedro

3.739

1

323

Larreak

Avda Barañain, 26-2.a E (Iruña)

YE-2008

Puyada Aleman, Isidora

1.685

1

324 A

Lehorreko alorra

Procesion, 27 BIS (Esa)

YE-2009

Puyada Aleman, Isidora

1.238

1

324 B

Larreak

Procesion, 27 BIS (Esa)

YE-2010

Perez Napal, Elena

193

1

325 A

Lehorreko alorra

René Petit, 3 (Esa)

YE-2011

Perez Napal, Elena

1.470

1

325 B

Larreak

René Petit, 3 (Esa)

YE-2012

Anaut Petroch, Alfonso Lorenzo

448

1

326 A

Lehorreko alorra

Bormapea, 34 (Isaba)

YE-2013

Anaut Petroch, Alfonso Lorenzo

1.226

1

326 B

Larreak

Bormapea, 34 (Isaba)

YE-2014

Zalba Villanueva, Micaela

105

1

332

Almendrondoak

La Cuesta,2 (Esa)

YE-2015

Del Castllo Zarranz, Francisco Javier

267

1

321 A

Larreak

Leitzako errep., 1-1.a D (Doneztebe)

YE-2015.1

Del Castllo Zarranz, Francisco Javier

31

1

321 B

Ruinas

Ctra Leitza, 1-1.a D (Doneztebe)

Zabortegietarako lurzatiak

FINKA ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

m2

POL.

LURZ.

LUR MOTA

IRUNBERRIKO UDAL MUGAPEA

LU-089.2

Beaumont Arina, Eulogia

33

2

1198 F

Larreak

C/ San Martín (Ledea)

Latorre Beaumont, Daniel Angel

B. San Martin, 33 (Ledea)

LU-089.3

Beaumont Arina, Eulogia

6.835

2

1198 B

Mahastia

C/ San Martín (Ledea)

Latorre Beaumont, Daniel Angel

B. San Martin, 33 (Ledea)

LU-089.4

Beaumont Arina, Eulogia

199

2

1198 E

Larreak

C/ San Martín (Ledea)

Latorre Beaumont, Daniel Angel

B. San Martin, 33 (Ledea)

LU-089.1

Beaumont Arina, Eulogia

15.026

2

1198 D

Larreak

C/ San Martín (Ledea)

Latorre Beaumont, Daniel Angel

B. San Martin, 33 (Ledea)

LU-2001

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

19.544

1

1089 A

Lehorreko alorra

Montalban, 13-1.a (Madril)

LU-2001.1

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

5.596

1

1089 B

Lehorreko alorra

Montalban, 13-1.a (Madril)

LU-2001.2

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

221

1

1089 C

Larreak

Montalban, 13-1.a (Madril)

LU-2001.3

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

267

1

1089 D

Lehorreko alorra

Montalban, 13-1.a (Madril)

LU-2001.4

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

140

1

1089 E

Larreak

Montalban, 13-1.a (Madril)

LU-2001.5

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

267

1

1089 F

Larreak

Montalban, 13-1.a (Madril)

LU-2002

Garcia Diez, Serafin

14.330

1

1088 A

Lehorreko alorra

Lunbidea (Ledea)

LU-2002.1

Garcia Diez, Serafin

536

1

1088 B

Lehorreko alorra

Lunbidea (Ledea)

LU-2002.2

Garcia Diez, Serafin

159

1

1088 C

Lehorreko alorra

Lunbidea (Ledea)

LU-2002.3

Garcia Diez, Serafin

173

1

1088 D

Lehorreko alorra

Lunbidea (Ledea)

LU-2003

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

10.116

1

1086 A

Lehorreko alorra

Montalban, 13-1.a (Madril)

LU-2003.1

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

808

1

1086 B

Larreak

Montalban, 13-1.a (Madril)

LU-2003.2

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

301

1

1086 C

Lehorreko alorra

Montalban, 13-1.a (Madril)

LU-2003.3

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

242

1

1086 D

Larreak

Montalban, 13-1.a (Madril)

LU-2004

Irunberriko Udalaren herrilurrak

27.725

1

1090 A

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-2004.1

Irunberriko Udalaren herrilurrak

824

1

1090 B

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-2004.2

Irunberriko Udalaren herrilurrak

698

1

1090 C

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-2004.3

Irunberriko Udalaren herrilurrak

4.139

1

1090 D

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-2004.4

Irunberriko Udalaren herrilurrak

694

1

1090 E

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-2004.5

Irunberriko Udalaren herrilurrak

57

1

1090 F

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-2004.6

Irunberriko Udalaren herrilurrak

420

1

1090 G

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-2004.7

Irunberriko Udalaren herrilurrak

158

1

1090 H

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-2004.8

Irunberriko Udalaren herrilurrak

156

1

1090 I

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-2004.9

Irunberriko Udalaren herrilurrak

64

1

1090 J

Lehorreko alorra

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-2004.10

Irunberriko Udalaren herrilurrak

162

1

1090 K

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-2004.11

Irunberriko Udalaren herrilurrak

110

1

1090 L

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-2004.12

Irunberriko Udalaren herrilurrak

63

1

1090 M

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-2004.13

Irunberriko Udalaren herrilurrak

9.165

1

1090 N

Larreak

Mayor, 46 - 1.a (Irunberri)

LU-2005

Iroz Goyena, Maria Dolores

10.995

1

113 A

Lehorreko alorra

Canton del Silo, z.g. (Ledea)

LU-2005.1

Iroz Goyena, Maria Dolores

283

1

113 B

Larreak

Canton del Silo, z.g. (Ledea)

LU-2005.2

Iroz Goyena, Maria Dolores

551

1

113 C

Larreak

Canton del Silo, z.g. (Ledea)

LEDEAKO UDAL MUGAPEA

LI-165

Perez-Obanos Liso, Trinidad

9.434

1

48 A

Lehorreko alorra

Miguel Oyaga, 3 (Ledea)

LI-168

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

22.485

1

47

Lehorreko alorra

Cuatro Esquinas, 14 (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde Kalea, 18 (Añorbe)

LI-173

Areso Sagues, Fermin Maria

17.341

1

46

Mahastia

Santa Maria, 4 (Ledea)

ESAKO UDAL MUGAPEA

YE-2001

Octavio-Toledo Eugui, Francisco Javier

8.417

2

143

Lehorreko alorra

Avda Barañain, 2-4.aD (Iruña)

YE-2002

Berrade Ochoa, Juana

4.709

2

145

Lehorreko alorra

Procesion, (Esa)

Obretako instalazioek ukitutako lurzatiak

FINKA ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

m2

POL.

LURZ.

LUR MOTA

LEDEAKO UDAL MUGAPEA

LI-3006

Unanua Mezquiriz, Jesusa

4.263

1

44

Lehorreko alorra

Huarte Doktorea, 1, 1.a esk. (Iruña)

LI-3007

Areso Sagues, Fermin Maria

6.621

1

867 A

Lehorreko alorra

Santa Maria, 4 (Ledea)

LI-3008

Areso Sagues, Fermin Maria

3.818

1

867 B

Larreak

Santa Maria, 4 (Ledea)

F1007429

Iragarkiaren kodea: F1007429