2. ALDIZKARIA - 2010eko urtarrilaren 4a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

111/2009 FORU AGINDUA, abenduaren 16koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, "A-21 Pirinioetako Autobiaren 4. tartea (Judasen Benta-Esa)" eraikitzeko proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzen duena.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak uztailaren 3an emandako 66/2009 Foru Aginduaren bitartez, Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A., Construcciones Mariezcurrena S.L. eta Construcciones Luciano Elcarte S.L. enpresek aurkeztutako eskaintzari esleitu zitzaion "Nafarroa 2012 Plana. Lehentasuneko jarduketa: herri lanen kontzesioa A-21 Pirinioetako Autobia eraiki eta ustiatzeko" kontratua.

2009ko uztailaren 31n, "A-21 Pirinioetako Autobia eraiki eta ustiatzeko herri lanen kontzesioa" izeneko kontratua sinatu zen.

"Nafarroa 2012 Plana. Lehentasuneko jarduketa: herri lanen kontzesioa A-21 Pirinioetako Autobia eraiki eta ustiatzeko" kontratuaren 45. klausulan eskaten denari jarraituz, kontzesiodunak 4. tartea (Judasen Benta-Esa) eraikitzeko proiektua prestatu beharko du, esleitu den eskaintza proiektuari erabat lotua, eta Foru Administrazioari aurkeztu beharko dio 4 hilabeteko epean, kontratu hau formalizatzen den egunetik aurrera.

Aurrekoari jarraituz, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuak jakitera eman du kontzesiodunak "A-21 Pirinioetako Autobiaren 4. tartea (Judasen Benta-Esa)" eraikitzeko proiektua aurkeztu duela, behin-behinekoz onets dadin.

4. tartea (Judasen Benta-Esa) eraikitzeko proiektua, kontzesiodunak abenduaren 1ean aurkeztua, esleipen hartzaileak lizitazioan aurkeztutako eskaintzaren proiektuari egokitua dago, ezaugarri horietako proiektu bati dagozkion eranskinak jasotzen ditu eta Ingurumen eraginaren adierazpenaren ondoriozko jarraibideak biltzen.

Proiektatu den autobiak trazadura berria du eta N-240 errepide nazionaletik aparte dago, horrako hori zerbitzubidea izanen baita.

N-240 errepideko 34. k.p.an abiatzen da eta 44. k.p.an bukatzen, non hurrengo tarteari, A-21 Pirinioetako Autobiaren 5. tarteari (Esa-Probintziako muga), lotuko baitzaio.

Proiektuko tartea 10.155 metro luze da, eta zenbait lerrokadura kurboren segidak definitzen du.

Ledeako tunela 1.233 metro luze da. Tunel bikoitza da, hodi bat galtzadarako duela.

Hiru lotune daude, Pirinioetako Atariaren izeneko lotunea, Ledea mendebaldeko lotunea eta Ledea ekialdeko erdi lotunea.

Muntako bidezubi bat proiektatu da Irati ibaiaren gainean, 200 metro luze.

Zazpi pasabide ezarriko dira, animalientzat egokituta.

Lur gaineko pasabide bat sartzen da, Caleras de Liskar enpresarako sarbidea berreskuratzeko.

Bi erreiko bi galtzadak osatzen dute autobiaren sekzio mota, errei bakoitza 3,50 metro zabal izanik; barreneko bazterbidea, 1,50 metro, eta kanpoko bazterbidea, 2,50 metro. Galtzadek erdibitzailea dute tartean, 5,0 metro zabal.

Ukitutako zerbitzuak eta bideak berreskuratzea jasotzen du proiektuak, baita behar diren obrak ere, N-240 errepide nazionaleko zirkulazioari eusteko, obrek ukitutako tarteetan.

"Nafarroa 2012 Plana. Lehentasuneko jarduketa: herri lanen kontzesioa A-21 Pirinioetako Autobia eraiki eta ustiatzeko" aipatu kontratuaren 46. klausulan, 4. tarterako esaten da "kontzesiodunak eraikuntza proiektua prestatutakoan, Foru Administrazioak behin-behinekoz onetsiko duela, eta ukitutako ondasun eta eskubideak jendaurrean jartzeko prozedura beteko duela."

Horrenbestez, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez emandako eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. Behin-behinekoz onestea "A-21 Pirinioetako Autobiaren 4. tartea (Judasen Benta-Esa)" eraikitzeko proiektua.

2. Proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean jaso da.

3. Proiektua jendaurrean jartzea hilabetez. Epe horretan, interesdunek egokitzat jotzen dituzten oharrak edo alegazioak aurkez ditzakete, eta eranskin gisa gehitu den ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Bide eta Eraikuntza Zerbitzuaren eta Irunberriko, Ledeako eta Esako Udalen bulegoetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Nafarroan gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

5. Foru agindu hau Irunberriko, Ledeako eta Esako udalei jakinaraztea, baita Bide eta Eraikuntza Zerbitzuari (Kontzesio Obren Atala) eta Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari (Desjabetze Atala), behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2009ko abenduaren 16an.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

A-21 PIRINIOETAKO AUTOBIAREN 4. TARTEA (JUDASEN BENTA-ESA) ERAIKITZEKO PROIEKTUA.
UKITUTAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA ZEHATZA ETA BANA-BANAKOA

OKUPAZIO IRAUNKORRAK

Behin betiko okupazioak

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABET.

KATASTROKO DATUAK

LUR MOTA

POLIG.

LURZ.

IRUNBERRIKO UDAL MUGAPEA

LU-001

Sagues Iturralde, Isabel

Rodezno kondearen plaza, 5-7. esk. (Iruña)

34

1

1003 H

Larreak

LU-002

Sagues Iturralde, Isabel

Rodezno kondearen plaza, 5-7. esk. (Iruña)

6.672

1

1003 A

Lehorreko alorra

LU-003

Sagues Iturralde, Isabel

Rodezno kondearen plaza, 5-7. esk. (Iruña)

106

1

1003 S

Lehorreko alorra

LU-004

Sagues Iturralde, Isabel

Rodezno kondearen plaza, 5-7. esk. (Iruña)

442

1

1003 E

Lehorreko alorra

LU-005

Sagues Iturralde, Isabel

Rodezno kondearen plaza, 5-7. esk. (Iruña)

136

1

1003 M

Larreak

LU-006

Sagues Iturralde, Isabel

Rodezno kondearen plaza, 5-7. esk. (Iruña)

367

1

1003 J

Larreak

LU-007

Sagues Iturralde, Isabel

Rodezno kondearen plaza, 5-7. esk. (Iruña)

82

1

1003 AD

Lehorreko alorra

LU-008

Sagues Iturralde, Isabel

Rodezno kondearen plaza, 5-7. esk. (Iruña)

378

1

1003 P

Lehorreko alorra

LU-009

Sagues Iturralde, Isabel

Rodezno kondearen plaza, 5-7. esk. (Iruña)

4.594

1

1003 F

Lehorreko alorra

LU-010

Aristu Villanueva, Jose Antonio

San Juan, 2 (Irunberri)

2.989

1

1006 A

Lehorreko alorra

LU-011

Burguete Burguete, Mercedes

Las Cruces, 43 (Irunberri)

1.163

1

1005 H

Lehorreko alorra

LU-012

Burguete Burguete, Mercedes

Las Cruces, 43 (Irunberri)

80

1

1005 K

Lehorreko alorra

LU-013

Burguete Burguete, Mercedes

Las Cruces, 43 (Irunberri)

6.812

1

1005 C

Lehorreko alorra

LU-014

Burguete Burguete, Mercedes

Las Cruces, 43 (Irunberri)

310

1

1005 I

Larreak

LU-015

Burguete Burguete, Mercedes

Las Cruces, 43 (Irunberri)

3.696

1

1005 G

Lehorreko alorra

LU-016

Burguete Burguete, Mercedes

Las Cruces, 43 (Irunberri)

492

1

1005 J

Lehorreko alorra

LU-017

Burguete Burguete, Mercedes

Las Cruces, 43 (Irunberri)

522

1

1005 F

Larreak

LU-018

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

3.138

1

1032 AB

Larreak

LU-019

Beorlegui Mendioroz, Eneko

San Juan, 4-1.a (Irunberri)

274

1

1033 B

Lehorreko alorra

LU-020

Beorlegui Mendioroz, Eneko

San Juan, 4-1.a (Irunberri)

13.692

1

1033 A

Lehorreko alorra

LU-021

Beorlegui Mendioroz, Eneko

San Juan, 4-1.a (Irunberri)

337

1

1033 C

Lehorreko alorra

LU-022

Machin Burguete, Luis Jesús

San Juan, 8 (Irunberri)

4.480

1

1004

Lehorreko alorra

LU-023

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

617

1

1034 B

Larreak

LU-024

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

14

1

1034 C

Larreak

LU-025

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

8.689

1

1034 A

Larreak

LU-026

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

85

1

1034 D

Larreak

LU-027

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

72

1

1034 E

Larreak

LU-028

Labairu Labairu, Luis

Plaza Nagusia, 3 (Irunberri)

404

1

1035 B

Lehorreko alorra

LU-029

Labairu Labairu, Luis

Plaza Nagusia, 3 (Irunberri)

12.417

1

1035 A

Lehorreko alorra

LU-030

Labairu Labairu, Luis

Plaza Nagusia, 3 (Irunberri)

52

1

1035 E

Lehorreko alorra

LU-031

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

La Abadía, 1 (Irunberri)

2.583

1

1036 D

Lehorreko alorra

LU-032

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

La Abadía, 1 (Irunberri)

1.394

1

1036 B

Lehorreko alorra

LU-033

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

La Abadía, 1 (Irunberri)

5.184

1

1036 F

Lehorreko alorra

LU-035

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia (Irunberri)

1.065

1

1037

Lehorreko alorra

LU-037

Pandilla Echandi, Ines

La Abadía, 1 (Irunberri)

6.910

1

1038

Lehorreko alorra

LU-038

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

La Abadía, 1 (Irunberri)

9.475

1

1039 A

Lehorreko alorra

LU-039

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

La Abadía, 1 (Irunberri)

304

1

1039 B

Lehorreko alorra

LU-040

Aristu Villanueva, Jose Ramón

Antso Azkarraren etorb., 59-10. C (Iruña)

9

1

1040 C

Lehorreko alorra

LU-041

Aristu Villanueva, Jose Ramón

Antso Azkarraren etorb., 59-10. C (Iruña)

5.442

1

1040 A

Lehorreko alorra

LU-042

Aristu Villanueva, Jose Ramón

Antso Azkarraren etorb., 59-10. C (Iruña)

300

1

1040 B

Lehorreko alorra

LU-043

Iribarren Perez, Jesús

Cierzo, 6 (Irunberri)

874

1

1041

Lehorreko alorra

LU-044

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

Tutera, 20 (Iruña)

5.735

1

1021 A

Altxonbidea

LU-044.1

Obanos Machín, Jesús

Cierzo, 6; Tutera, 20 (Iruña)

20

1

1042

Mahastia

LU-045

Carlos Oyaga, Benigno

San Martin auzoa (Ledea)

Carlos Iriarte, Pablo

San Martin auzoa, 14 (Ledea)

115

1

1046 C

Larreak

LU-046

Carlos Oyaga, Benigno

San Martin auzoa (Ledea)

Carlos Iriarte, Pablo

San Martin auzoa, 14 (Ledea)

95

1

1046 A

Lehorreko alorra

LU-047

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

Montalban, 13-1.a (Madril)

146

1

1047 B

Lehorreko alorra

LU-048

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

Montalban, 13-1.a (Madril)

26.246

1

1047 A

Lehorreko alorra

LU-049

Fonseca Miranda, Filomena

Cierzo, 12 (Irunberri)

3.473

1

1048 E

Lehorreko alorra

LU-050

Fonseca Miranda, Filomena

Cierzo, 12 (Irunberri)

209

1

1048 D

Lehorreko alorra

LU-051

Fonseca Miranda, Filomena

Cierzo, 12 (Irunberri)

4.974

1

1048 A

Mahastia

LU-052

Echavarren Lecumberri, María Jesús

Ermita, 2-2. ezk. (Burlata)

1.150

1

1049 G

Lehorreko alorra

LU-053

Echavarren Lecumberri, María Jesús

Ermita, 2-2. ezk. (Burlata)

7.797

1

1049 A

Lehorreko alorra

LU-054

Echavarren Lecumberri, María Jesús

Ermita, 2-2. ezk. (Burlata)

106

1

1049 D

Larreak

LU-055

Echavarren Lecumberri, María Jesús

Ermita, 2-2. ezk. (Burlata)

1.207

1

1049 C

Larreak

LU-056

Echavarren Lecumberri, María Jesús

Ermita, 2-2. ezk. (Burlata)

86

1

1049 E

Larreak

LU-057

Echavarren Lecumberri, María Jesús

Ermita, 2-2. ezk. (Burlata)

65

1

1049 F

Larreak

LU-058

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

38

1

1056 Q

Larreak

LU-059

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

28

1

1056 B

Larreak

LU-060

Ollo Aristu, Juan Ramón

Las Cruces, 41 (Irunberri)

54

1

1051 C

Larreak

LU-061

Ollo Aristu, Juan Ramón

Las Cruces, 41 (Irunberri)

7.602

1

1051 A

Mahastia

LU-062

Ollo Aristu, Juan Ramón

Las Cruces, 41 (Irunberri)

789

1

1051 D

Larreak

LU-063

Ollo Aristu, Juan Ramón

Las Cruces, 41 (Irunberri)

97

1

1051 E

Larreak

LU-064

Orduna Indurain, Andres

(Itzalle)

24

1

1054 C

Lehorreko alorra

LU-065

Orduna Indurain, Andres

(Itzalle)

2.337

1

1054 A

Lehorreko alorra

LU-066

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

3.448

1

1084 D

Lehorreko alorra

LU-067

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

96

1

1084 P

Lehorreko alorra

LU-068

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

3.756

1

1084 L

Lehorreko alorra

LU-069

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

90

1

1084 S

Pinudia

LU-070

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

207

1

1084 N

Lehorreko alorra

LU-071

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

161

1

1084 O

Lehorreko alorra

LU-072

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

98

1

1084 AN

Pinudia

LU-073

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

3.858

1

1084 AQ

Pinudia

LU-074

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

1.122

1

1084 AC

Larreak

LU-075

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

3.778

1

1084 M

Lehorreko alorra

LU-076

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

140

1

1084 AL

Larreak

LU-077

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

66

1

1084 Q

Lehorreko alorra

LU-078

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

3.211

1

1084 U

Larreak

LU-079

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

107

1

1084 AE

Larreak

LU-081

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

1.496

1

1084 AV

Pinudia

LU-082

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

2.038

1

1084 AA

Larreak

LU-083

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

4.361

1

1084 AQ

Pinudia

LU-084

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

804

1

1084 AF

Larreak

LU-085

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

Tutera, 20 (Iruña)

223

1

1183 B

Altxonbidea

LU-086

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

Tutera, 20 (Iruña)

5.525

1

1183 A

Altxonbidea

LU-087

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

125

1

1085 C

Pinudia

LU-088

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

25.451

1

1085 A

Pinudia

LU-089

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

6.713

1

1085 B

Pinudia

LU-089.1

Beaumont Arina, Eulogia

San Martin (Ledea)

Latorre Beaumont, Daniel Angel

San Martin auzoa, 33 (Ledea)

136

2

1198 D

Larreak

LU-089.2

Beaumont Arina, Eulogia

San Martin (Ledea)

Latorre Beaumont, Daniel Angel

San Martin auzoa, 33 (Ledea)

19

2

1198 F

Larreak

LU-090

Ayesa Eguaras, Jose Fernando

Kale Nagusia, 4 (Irunberri)

1.038

2

1196 A

Mahastia

LU-091

Ayesa Eguaras, Jose Fernando

Kale Nagusia, 4 (Irunberri)

139

2

1196 P

Larreak

LU-092

Ayesa Eguaras, Jose Fernando

Kale Nagusia, 4 (Irunberri)

80

2

1196 L

Larreak

LU-093

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

2.251

2

1192 A

Mota askotako zuhaitzak

LU-094

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

2.271

2

1192 S

Mota askotako zuhaitzak

LU-095

Burguete Iriarte, María Esther

El Horno, 44 (Irunberri)

285

2

1195 E

Lehorreko alorra

LU-096

Burguete Iriarte, María Esther

El Horno, 44 (Irunberri)

759

2

1195 A

Lehorreko alorra

LU-097

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

Tutera, 20 (Iruña)

370

2

1297 G

Altxonbidea

LU-098

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

Tutera, 20 (Iruña)

814

2

1297 A

Altxonbidea

LU-099

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

Tutera, 20 (Iruña)

125

2

1297 J

Altxonbidea

LU-100

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

Tutera, 20 (Iruña)

53

2

1297 V

Altxonbidea

LU-101

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

Tutera, 20 (Iruña)

170

2

1297 E

Altxonbidea

LU-102

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

Tutera, 20 (Iruña)

101

2

1297 Q

Altxonbidea

LU-103

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

Tutera, 20 (Iruña)

38

2

1297 AB

Altxonbidea

LU-104

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

Tutera, 20 (Iruña)

300

2

1297 K

Altxonbidea

LU-106

Ayesa Eguaras, Nicolas

Kale Nagusia, 4 (Irunberri)

1.654

2

1173 Q

Lehorreko alorra

LU-106.1

Ayesa Eguaras, Nicolas

Kale Nagusia, 4 (Irunberri)

3

2

1173 A

Mahastia

LU-107

Ayesa Eguaras, Nicolas

Kale Nagusia, 4 (Irunberri)

1.544

2

1173 P

Lehorreko alorra

LU-108

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

18

2

1171 C

Lehorreko alorra

LU-109

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

56

2

1171 A

Lehorreko alorra

LU-110

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

14

2

1171 D

Lehorreko alorra

LU-111

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

103

2

1171 H

Larreak

LU-112

Leyun Juarez, Pedro Javier

El Pilar, 2 (Irunberri)

1.290

2

1170 A

Lehorreko alorra

LU-113

Leyun Juarez, Pedro Javier

El Pilar, 2 (Irunberri)

193

2

1170 E

Lehorreko alorra

LU-114

Martinez Velaz, Pilar

San Juan, 10-2.a (Irunberri)

47

2

1169 A

Intxaurrondoak

LU-115

Martinez Velaz, Pilar

San Juan, 10-2.a (Irunberri)

43

2

1169 B

Intxaurrondoak

LU-116

Perez Vicente, Jose Javier

La Abadía, 61 (Irunberri)

Perez Vicente, Carmelo

La Abadía, 61 (Irunberri)

1.947

2

1152 A

Mahastia

LU-117

Perez Vicente, Jose Javier

La Abadía, 61 (Irunberri)

Perez Vicente, Carmelo

La Abadía, 61 (Irunberri)

931

2

1152 B

Lehorreko alorra

LU-118

Labairu Usoz, José Ramón

Zaraitzu ibaia, 10 (Irunberri)

531

2

1151 A

Lehorreko alorra

LU-119

Labairu Usoz, José Ramón

Zaraitzu ibaia, 10 (Irunberri)

136

2

1151 C

Larreak

LU-120

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

190

2

1150 A

Larreak

LU-121

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

1.874

2

1136 Y

Larreak

LU-122

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

111

2

1136 AF

Olibadia

LU-123

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

925

2

1136 D

Lehorreko alorra

LU-123.1

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

627

2

1136 AM

Mahastia

LU-123.2

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

39

2

1136 U

Larreak

LU-124

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

72

2

1136 P

Larreak

LU-126

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

8.104

2

1136 Z

Larreak

LEDEAKO UDAL MUGAPEA

LI-001

Ledeako Udala

Eskolak, 2 (Ledea)

11.361

2

209

Pinudia

LI-003

Carlos Oyaga, Benigno

Aita Mendive plaza, 10 (Ledea)

8.444

2

208 A

Mahastia

LI-004

Carlos Oyaga, Benigno

Aita Mendive plaza, 10 (Ledea)

301

2

208 B

Larreak

LI-005

Carlos Oyaga, Benigno

Aita Mendive plaza, 10 (Ledea)

852

2

208 C

Larreak

LI-005.1

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

La Abadía, 1 (Irunberri)

25

2

102

Larreak

LI-006

Eslava Martinez, María Angeles

Gartzia Naiarakoaren paseal., 2-4. B (Iruña)

557

2

197 C

Larreak

LI-007

Latorre Beaumont, Daniel Angel

San Martin auzoa, 33 (Ledea)

1.206

2

207

Lehorreko alorra

LI-008

Arina Guembe, Benita

Berriozar, 3-1.a (Iruña)

939

2

204 A

Larreak

LI-009

Arina Guembe, Benita

Berriozar, 3-1.a (Iruña)

1.688

2

204 B

Almendrondoak

LI-010

Garcia Oyaga, Jose Javier

Aita Mendive plaza, 12 (Ledea)

1.642

2

203 A

Larreak

LI-011

Garcia Oyaga, Jose Javier

Aita Mendive plaza, 12 (Ledea)

3.465

2

203 B

Lehorreko alorra

LI-012

Garcia Oyaga, Jose Javier

Aita Mendive plaza, 12 (Ledea)

218

2

203 C

Larreak

LI-013

Artazcoz Iturri, Felix

San Martin auzoa, 19 (Ledea)

1.269

2

202

Mahastia

LI-014

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

Huarte doktorearen kalea, 1-1. esk. (Iruña)

314

2

201 B

Larreak

LI-015

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

Huarte doktorearen kalea, 1-1. esk. (Iruña)

14.648

2

201 A

Lehorreko alorra

LI-016

Latorre Beaumont, Daniel Angel

San Martin auzoa, 33 (Ledea)

2.108

2

200

Mahastia

LI-017

Carlos Imirizaldu, Jose Salvador

San Martin auzoa, 17 (Ledea)

455

2

196

Almendrondoak

LI-018

Goyeneche Labairu, Fermin

Santa Maria, 3 (Ledea)

1.112

2

195

Mahastia

LI-019

Goyeneche Labairu, Fermin

Santa Maria, 3 (Ledea)

2.890

2

194 A

Mahastia

LI-020

Goyeneche Labairu, Fermin

Santa Maria, 3 (Ledea)

2.863

2

194 B

Mahastia

LI-021

Goyeneche Labairu, Fermin

Santa Maria, 3 (Ledea)

1.202

2

194 C

Mahastia

LI-022

Pascual Barber, María Teresa

Nubleo Santa Justa, 3-2. A (Sevilla)

Pascual Barber, Pedro Pablo

Intxaustia, 14-3.a (Burlata)

1.356

2

193

Olibadia

LI-023

Artazcoz Lizarraga, María Jesús. Santa Maria, 7-beh. (Ledea)

5.774

2

192

Lehorreko alorra

LI-024

Artajo Carlos, Silverio

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

2.432

2

191

Mahastia

LI-025

Lacasa Unzue, Florencio

Goiko auzoa, 9 (Ledea)

1.440

2

190 A

Mahastia

LI-026

Lacasa Unzue, Florencio

Goiko auzoa, 9 (Ledea)

342

2

190 B

Almendrondoak

LI-027

Lacasa Unzue, Florencio

Goiko auzoa, 9 (Ledea)

263

2

190 C

Mahastia

LI-028

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

6.418

2

189

Lehorreko alorra

LI-029

Carlos Imirizaldu, Jose Salvador

San Martin auzoa, 17 (Ledea)

1.766

2

188

Larreak

LI-030

Artazcoz Iturri, Felix

San Martin auzoa, 19 (Ledea)

1.826

2

183

Larreak

LI-033

Iribarren Ciganda, Maria

Eunateko monasterioaren kalea, 2-3. B (Iruña)

744

2

187

Lehorreko alorra

LI-034

Martinez Lerendegui, Alfonso

Erriberri, 32-3. C (Iruña)

3.148

2

186

Almendrondoak

LI-035

Garcia Oyaga, Jose Javier

Aita Mendive plaza, 12 (Ledea)

218

2

214 E

Larreak

LI-036

Garcia Oyaga, Jose Javier

Aita Mendive plaza, 12 (Ledea)

9.491

2

214 C

Lehorreko alorra

LI-037

Garcia Oyaga, Jose Javier

Aita Mendive plaza, 12 (Ledea)

5.244

2

214 A

Lehorreko alorra

LI-038

Garcia Oyaga, Jose Javier

Aita Mendive plaza, 12 (Ledea)

1.708

2

214 B

Larreak

LI-039

Garcia Oyaga, Jose Javier

Aita Mendive plaza, 12 (Ledea)

1.897

2

214 D

Larreak

LI-040

Sanz Recari, Carlos

Urrobi errekaren kalea, 4-3. I (Iruña)

617

2

181

Larreak

LI-041

Arina Garcia, Francisco Javier

Eguesibar, 2-5. C (Burlata)

6.004

2

180 A

Mahastia

LI-042

Arina Garcia, Francisco Javier

Eguesibar, 2-5. C (Burlata)

259

2

180 B

Larreak

LI-043

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

7.184

2

179

Lehorreko alorra

LI-044

Carlos Oyaga, Benigno

Aita Mendive plaza, 10 (Ledea)

2.561

2

178

Lehorreko alorra

LI-045

Zabalza Oyaga, Pilar

Goiko auzoa, 19 (Ledea)

1.246

2

177 A

Lehorreko alorra

LI-046

Zabalza Oyaga, Pilar

Goiko auzoa, 19 (Ledea)

737

2

177 B

Almendrondoak

LI-047

Carlos Oyaga, Benigno

Aita Mendive plaza, 10 (Ledea)

1.808

2

176

Mahastia

LI-048

Goyeneche Labairu, Fermin

Santa Maria, 3 (Ledea)

2.112

2

175

Mahastia

LI-049

Carlos Oyaga, Benigno

Aita Mendive plaza, 10 (Ledea)

911

2

174

Lehorreko alorra

LI-050

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla, 6 (Ledea)

7.199

2

173 A

Lehorreko alorra

LI-051

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla, 6 (Ledea)

702

2

173 B

Larreak

LI-052

Urzainqui Mina, Tomás

Oliveto kondearen etorb., 2-7. ezk. (Iruña)

Urzainqui Mina, María Jose

Machupichu, 24. esk. 7-6. ezker (Madril)

Urzainqui Mina, María Concepcion

Basagoiti etorb., 32-4.a (Getxo)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.aren etorbidea, 1. esk. 1-9. B (Iruña)

Urzainqui Mina, María Victoria

Vadoluengoko monasterioaren kalea, 2-7. A (Iruña)

3.902

2

172 A

Larreak

LI-053

Urzainqui Mina, Tomás

Oliveto kondearen etorb., 2-7. ezk. (Iruña)

Urzainqui Mina, María Jose

Machupichu, 24. esk. 7-6. ezker (Madril)

Urzainqui Mina, María Concepcion

Basagoiti etorb., 32-4.a (Getxo)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.aren etorbidea, 1. esk. 1-9. B (Iruña)

Urzainqui Mina, María Victoria

Vadoluengoko monasterioaren kalea, 2-7. A (Iruña)

10.308

2

172 B

Lehorreko alorra

LI-054

Urzainqui Mina, Tomás

Oliveto kondearen etorb., 2-7. ezk. (Iruña)

Urzainqui Mina, María Jose

Machupichu, 24. esk. 7-6. ezker (Madril)

Urzainqui Mina, María Concepcion

Basagoiti etorb., 32-4.a (Getxo)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.aren etorbidea, 1. esk. 1-9. B (Iruña)

Urzainqui Mina, María Victoria

Vadoluengoko monasterioaren kalea, 2-7. A (Iruña)

700

2

171

Larreak

LI-055

Garcia Leoz, Isidoro

Iratxeko monasterioaren kalea, 21-3. D (Iruña)

566

2

170

Larreak

LI-056

Leoz Iroz, Jose Miguel

Miguel Oyaga pl. (Ledea)

78

2

169

Larreak

LI-057

Iroz Goyena, María Dolores

Santa Maria, 9 (Ledea)

2.008

2

168

Larreak

LI-058

Goyeneche Labairu, Fermin

Santa Maria, 3 (Ledea)

4.971

2

167

Mahastia

LI-059

Oyaga Ozcoidi, Juan Ignácio

Santa Maria, 5 (Ledea)

Ozcoidi Irigaray, María Teresa

Santa Maria, 5 (Ledea)

4.956

2

166

Lehorreko alorra

LI-060

Artajo Pelegrin, Narcisa

Goroabe, 7-1. D (Iruña)

40

2

163

Lehorreko alorra

LI-061

Oyaga Moriones, Ignácio

Santa Maria, 1 (Ledea)

70

2

162

Lehorreko alorra

LI-062

Artajo Carlos, Ana Teresa

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

695

2

161

Lehorreko alorra

LI-063

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla, 6 (Ledea)

9.682

2

160 A

Lehorreko alorra

LI-064

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla, 6 (Ledea)

1.039

2

160 B

Larreak

LI-065

Artajo Carlos, Silverio

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

5.159

2

159 A

Mahastia

LI-066

Artajo Carlos, Silverio

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

2.583

2

159 B

Mahastia

LI-067

Artajo Carlos, Silverio

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

388

2

159 C

Larreak

LI-068

Goyeneche Echeverri, Sebastian

Sortzez Garbiaren zehark., 26-2. B (Bilbo)

Goyeneche Echeverri, María Cruz

Jasokundeko Andre Maria, 26 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Alfredo

Av. General Yague, 5-3.º A (Burgos)

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Uztarroze, 29-4. B (Iruña)

2.773

2

158 A

Olibadia

LI-069

Goyeneche Echeverri, Sebastian

Sortzez Garbiaren zehark., 26-2. B (Bilbo)

Goyeneche Echeverri, María Cruz

Jasokundeko Andre Maria, 26 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Alfredo

Av. General Yague, 5-3.º A (Burgos)

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Uztarroze, 29-4. B (Iruña)

466

2

158 B

Larreak

LI-071

Goyeneche Echeverri, Sebastian

Sortzez Garbiaren zehark., 26-2. B (Bilbo)

Goyeneche Echeverri, María Cruz

Jasokundeko Andre Maria, 26 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Alfredo

Av. General Yague, 5-3.º A (Burgos)

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Uztarroze, 29-4. B (Iruña)

508

2

158 C

Larreak

LI-072

Goyeneche Echeverri, Sebastian

Sortzez Garbiaren zehark., 26-2. B (Bilbo)

Goyeneche Echeverri, María Cruz

Jasokundeko Andre Maria, 26 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Alfredo

Av. General Yague, 5-3.º A (Burgos)

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Uztarroze, 29-4. B (Iruña)

528

2

158 D

Larreak

LI-073

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

854

2

157

Larreak

LI-074

Garcia Leoz, Felix

Goiko auzoa (Ledea)

204

2

155 A

Olibadia

LI-075

Garcia Leoz, Felix

Goiko auzoa (Ledea)

386

2

155 B

Olibadia

LI-076

Garcia Leoz, Felix

Goiko auzoa (Ledea)

260

2

155 C

Olibadia

LI-077

Garcia Leoz, Felix

Goiko auzoa (Ledea)

2.706

2

155 D

Larreak

LI-079

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

512

2

154

Elkorra

LI-080

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

1.433

2

153

Elkorra

LI-081

Ledeako Udala

Eskolak, 2 (Ledea)

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

1.455

2

211 A

Pinudia

LI-082

Ledeako Udala

Eskolak, 2 (Ledea)

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

67

2

211 D

Larreak

LI-083

Urzainqui Mina, Tomás

Oliveto kondearen etorb., 2-7. ezk. (Iruña)

Urzainqui Mina, María Jose

Machupichu, 24. esk. 7-6. ezker (Madril)

Urzainqui Mina, María Concepcion

Basagoiti etorb., 32-4.a (Getxo)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.aren etorbidea, 1. esk. 1-9. B (Iruña)

Urzainqui Mina, María Victoria

Vadoluengoko monasterioaren kalea, 2-7. A (Iruña)

5.801

2

142 A

Lehorreko alorra

LI-084

Urzainqui Mina, Tomás

Oliveto kondearen etorb., 2-7. ezk. (Iruña)

Urzainqui Mina, María Jose

Machupichu, 24. esk. 7-6. ezker (Madril)

Urzainqui Mina, María Concepcion

Basagoiti etorb., 32-4.a (Getxo)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.aren etorbidea, 1. esk. 1-9. B (Iruña)

Urzainqui Mina, María Victoria

Vadoluengoko monasterioaren kalea, 2-7. A (Iruña)

1.308

2

142 C

Larreak

LI-085

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

Iturzaharra kalea (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javier

Iparralde, 18 (Añorbe)

457

2

117

Lehorreko alorra

LI-086

Garcia Oyaga, Jose Javier

Aita Mendive plaza, 12 (Ledea)

221

2

116

Larreak

LI-087

Garcia Oyaga, Jose Javier

Aita Mendive plaza, 12 (Ledea)

201

2

115

Larreak

LI-088

Garcia Leoz, Carmen

Santa Maria, 21 (Ledea)

260

2

114

Larreak

LI-089

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

Huarte doktorearen kalea, 1-1. esk. (Iruña)

638

2

113

Lehorreko alorra

LI-090

Osa Aldabaldetrecu, Jose Angel

Irunlarrea, 37-5. C (Iruña)

867

2

109 A

Lehorreko alorra

LI-091

Osa Aldabaldetrecu, Jose Angel

Irunlarrea, 37-5. C (Iruña)

227

2

109 B

Larreak

LI-092

Osa Aldabaldetrecu, Jose Angel

Irunlarrea, 37-5. C (Iruña)

53

2

109 C

Larreak

LI-093

Mendive Necochea, Moises

Mediavilla, 11 (Ledea)

439

2

108

Larreak

LI-094

Yoldi Gorria, Isabel

Saratsen pl., 4-7. A (Barañain)

468

2

85

Larreak

LI-095

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

La Abadía, 1 (Irunberri)

791

2

84

Larreak

LI-096

Mendive Astiz, Francisco Javier

Jacako errep., 9 (Ledea)

663

2

83

Zumardia

LI-097

Carlos Olleta, Manuel

San Martin auzoa, 17 (Ledea)

37

2

80

Zumardia

LI-098

Laquidain Rebole, Martin

Goiko auzoa, 7 (Ledea)

291

2

79

Zumardia

LI-099

Guembe Larrañeta, Josefina

Jacako errep., 4 (Ledea)

14

2

78 A

Mahastia

LI-100

Guembe Larrañeta, Josefina

Jacako errep., 4 (Ledea)

36

2

78 B

Zumardia

LI-101

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla, 6 (Ledea)

44

1

156

Zumardia

LI-102

Oyaga Flores, Leandra

Bueno Monreal, 5-1. C (Gasteiz)

977

1

155

Larreak

LI-103

Zabalza Oyaga, Pilar

Goiko auzoa, 19 (Ledea)

1.813

1

154

Larreak

LI-104

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

4.614

1

153

Larreak

LI-105

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla, 6 (Ledea)

2.613

1

152

Larreak

LI-106

Uli Ballaz, Julia

Santa Katalina pl., 14 (Zangoza)

3.176

1

151

Larreak

LI-107

Carlos Oyaga, Benigno

Aita Mendive plaza, 10 (Ledea)

581

1

150 B

Larreak

LI-108

Carlos Areso, Santos

San Martin auzoa, 30 (Ledea)

414

1

148 B

Larreak

LI-109

Carlos Areso, Santos

San Martin auzoa, 30 (Ledea)

928

1

148 A

Lehorreko alorra

LI-109.1

Lacasa Unzue, Florencio

Goiko auzoa, 9 (Ledea)

1

1

323

Lehorreko alorra

LI-110

Carlos Imirizaldu, Jose Salvador

San Martin auzoa, 17 (Ledea)

1.230

1

146

Mahastia

LI-111

Artajo Carlos, Silverio

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

2.750

1

145

Lehorreko alorra

LI-112

Arina Pena, Francisca

Mediavilla, 3 (Ledea)

3.614

1

144 A

Lehorreko alorra

LI-113

Mendive Necochea, Jeronimo

San Bartolome auzoa, 10 (Ledea)

2.959

1

143

Lehorreko alorra

LI-114

Ballaz Zandueta, Joaquin

Goiko auzoa, 25 (Ledea)

1.629

1

142

Mahastia

LI-115

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla, 6 (Ledea)

3.219

1

141 A

Olibadia

LI-116

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla, 6 (Ledea)

233

1

141 B

Lehorreko alorra

LI-117

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla, 6 (Ledea)

141

1

141 C

Larreak eta olibadia

LI-118

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

517

1

140 A

Lehorreko alorra

LI-118.1

Mina Perez-Ciriza, Andresa

Kale Nagusia, 4 (Ledea)

Mina Perez-Ciriza, Bernardino

Kale Nagusia, 4 (Ledea)

696

1

139 A

Lehorreko alorra

LI-118.2

Artajo Carlos, Ana Teresa

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

39

1

136

Lehorreko alorra

LI-118.3

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

31

1

134

Lehorreko alorra

LI-119

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

1.049

1

169

Lehorreko alorra

LI-120

Samper Carrica, Francisco Javier

Santa Barbara, 4 (Eslaba)

1.993

1

170

Lehorreko alorra

LI-121

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

1.012

1

171

Lehorreko alorra

LI-122

Goyena Goyeneche, Sagrario

Aita Mendive plaza, 5 (Ledea)

Goyena Goyeneche, María Luz

Aita Mendive plaza, 5 (Ledea)

107

1

186 B

Larreak

LI-123

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

321

1

179

Lehorreko alorra

LI-124

Samper Carrica, Francisco Javier

Santa Barbara, 4 (Eslaba)

4.619

1

178

Larreak

LI-125

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

730

1

177

Lehorreko alorra

LI-126

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

Iturzaharra kalea (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javier

Iparralde, 18 (Añorbe)

1.177

1

176

Lehorreko alorra

LI-127

Arina Garcia, Francisco Javier

Eguesibar, 2-5. C (Burlata)

433

1

175

Mahastia

LI-128

Vicente Goyeneche, Sebastian

Goiko auzoa, 22 (Ledea)

2.903

1

174 A

Lehorreko alorra

LI-129

Vicente Goyeneche, Sebastian

Goiko auzoa, 22 (Ledea)

422

1

174 B

Larreak

LI-131

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

3.442

1

173 A

Lehorreko alorra

LI-132

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

295

1

173 B

Larreak

LI-133

Artajo Carlos, Jesús Maria

Goiko auzoa, 10 (Ledea)

295

1

296

Mahastia

LI-134

Artajo Carlos, Francisco Javier

Goiko auzoa, 17 (Ledea)

Artajo Carlos, Jesús Maria

Goiko auzoa, 10 (Ledea)

5.247

1

297 A

Mahastia

LI-134.1

Artajo Carlos, Francisco Javier

Goiko auzoa, 17 (Ledea)

Artajo Carlos, Jesús Maria

Goiko auzoa, 10 (Ledea)

34

1

297 B

Lehorreko alorra

LI-135

Vicente Goyeneche, Sebastian

Goiko auzoa, 22 (Ledea)

376

1

97

Mahastia

LI-136

Carlos Oyaga, Benigno

Aita Mendive plaza, 10 (Ledea)

560

1

96

Mahastia

LI-137

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

537

1

95

Mahastia

LI-138

Vicente Goyeneche, Sebastian

Goiko auzoa, 22 (Ledea)

2.197

1

94

Mahastia

LI-139

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

986

1

93 A

Mahastia

LI-140

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

3.059

1

70 A

Lehorreko alorra

LI-141

Samper Carrica, Francisco Javier

Santa Barbara, 4 (Eslaba)

758

1

72 B

Larreak

LI-142

Samper Carrica, Francisco Javier

Santa Barbara, 4 (Eslaba)

243

1

72 A

Lehorreko alorra

LI-143

Huarte Arina, Jose Luis

Gazteluko plaza, 44 bis-5. D (Iruña)

Huarte Santiago, Jesús Maria

Ezkaba, 7-3. I (Atarrabia)

2.197

1

322

Larreak

LI-144

Goyeneche Arizcuren, Martina

Mediavilla, 3 (Ledea)

1.154

1

60 A

Mahastia

LI-145

Goyeneche Arizcuren, Martina

Mediavilla, 3 (Ledea)

519

1

60 B

Larreak

LI-147

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

5.520

1

71 A

Mahastia

LI-148

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

90

1

71 B

Larreak

LI-149

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

461

1

59

Larreak

LI-150

Caleras de Liskar S.A.

Liskasko bidea, 7 (Ledea)

125

1

55 B

Larreak

LI-151

Caleras de Liskar S.A.

Liskasko bidea, 7 (Ledea)

3.583

1

55 A

Lehorreko alorra

LI-152

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

Huarte doktorearen kalea, 1-1. esk. (Iruña)

390

1

56 C

Larreak

LI-153

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

Huarte doktorearen kalea, 1-1. esk. (Iruña)

2.510

1

56 A

Lehorreko alorra

LI-154

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

Huarte doktorearen kalea, 1-1. esk. (Iruña)

162

1

56 B

Larreak

LI-156

Artajo Carlos, Silverio

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

146

1

180

Lehorreko alorra

LI-157

Artajo Carlos, Silverio

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

4.026

1

295

Mahastia

LI-159

Caleras de Liskar S.A.

Liskasko bidea, 7 (Ledea)

2.529

1

54

Larreak

LI-160

Imirizaldu Vicente, Javier Ignacio

Goiko auzoa, 46 (Ledea)

3.438

1

53

Larreak

LI-160.1

Caleras de Liskar S.A.

Liskasko bidea, 7 (Ledea)

534

1

813 A

Lurzorua

LI-160.2

Caleras de Liskar S.A.

Liskasko bidea, 7 (Ledea)

7.685

1

813 B

Harrobia

LI-160.3

Caleras de Liskar S.A.

Liskasko bidea, 7 (Ledea)

19

1

813 C

Eraikuntza

LI-160.4

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

231

1

259 D

Harrobia

LI-160.5

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

9

1

57

Larreak

LI-161

Caleras de Liskar S.A.

Liskasko bidea, 7 (Ledea)

9.184

1

51 A

Elkorra

LI-162

Caleras de Liskar S.A.

Liskasko bidea, 7 (Ledea)

1.669

1

51 B

Larreak

LI-165

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

44.368

1

48 A

Lehorreko alorra

LI-166

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

832

1

48 B

Larreak

LI-167

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

3.687

1

259 A

Larreak

LI-168

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

Iturzaharra kalea (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde, 18 (Añorbe)

6.394

1

47

Lehorreko alorra

LI-169

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

16.030

1

38 A

Lehorreko alorra

LI-170

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

13.229

1

39 A

Lehorreko alorra

LI-171

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

Huarte doktorearen kalea, 1-1. esk. (Iruña)

119

1

40

Lehorreko alorra

LI-172

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

Huarte doktorearen kalea, 1-1. esk. (Iruña)

2.306

3

423 C

Lehorreko alorra

LI-173

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

285

1

46

Mahastia

LI-175

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

Iturzaharra kalea (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde, 18 (Añorbe)

26.164

1

35

Lehorreko alorra

LI-176

Artazcoz Iturri, Felix

San Martin auzoa, 19 (Ledea)

948

1

34 A

Mahastia

LI-176.1

Artazcoz Iturri, Felix

San Martin auzoa, 19 (Ledea)

705

1

34 B

Larreak

LI-177

Artazcoz Iturri, Felix

San Martin auzoa, 19 (Ledea)

1.239

1

34 C

Mahastia

LI-178

Artazcoz Lizarraga, María Jesús

Santa Maria, 7-behea (Ledea)

1.861

1

33 A

Lehorreko alorra

LI-179

Artazcoz Lizarraga, María Jesús

Santa Maria, 7-behea (Ledea)

319

1

33 B

Larreak

LI-180

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

750

1

38 C

Larreak

LI-181

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

1.190

1

38 B

Lehorreko alorra

LI-182

Carlos Olleta, Manuel

San Martin auzoa, 17 (Ledea)

1.781

1

36

Almendrondoak

LI-182.1

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

24

1

259 C

Lehorreko alorra

LI-183

Iroz Goyena, María Dolores

Santa Maria, 9 (Ledea)

222

1

37

Larreak

LI-184

Oyaga Flores, Leandra

Bueno Monreal, 5-1. C (Gasteiz)

1.795

1

26

Larreak

LI-185

Carlos Olleta, Manuel

San Martin auzoa, 17 (Ledea)

2.439

1

32 A

Lehorreko alorra

LI-186

Carlos Olleta, Manuel

San Martin auzoa, 17 (Ledea)

1.566

1

32 B

Larreak

LI-187

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

760

1

31

Larreak

LI-188

Artajo Carlos, Silverio

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

5.626

1

30

Mahastia

LI-189

Carlos Olleta, Manuel

San Martin auzoa, 17 (Ledea)

3.644

1

28 B

Mahastia

LI-190

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

Latorre Moriones, Bernardo

Santa Maria, 3 (Ledea)

818

1

29 A

Mahastia

LI-191

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

Latorre Moriones, Bernardo

Santa Maria (Ledea)

203

1

29 B

Larreak

LI-192

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

839

1

21 C

Larreak

LI-193

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

1.855

1

21 F

Mahastia

LI-194

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

1.520

1

21 G

Mahastia

LI-195

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

191

1

21 D

Larreak

LI-196

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

531

1

329

Larreak

LI-197

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

1.562

1

21 E

Mahastia

LI-198

Azparren Arizcuren, Purificacion

Aita Mendive plaza, 11 (Ledea)

Azparren Arizcuren, Angela

Aita Mendive, 11 (Ledea)

1.825

1

27

Larreak

LI-199

Garcia Recalde, Marcelino

Goiko auzoa, 6 (Ledea)

361

1

25 B

Larreak

LI-200

Garcia Recalde, Marcelino

Goiko auzoa, 6 (Ledea)

2.947

1

25 A

Mahastia

LI-201

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

408

1

21 B

Larreak

LI-202

Oyaga Moriones, Ignácio

Santa Maria, 1 (Ledea)

303

1

24

Larreak

LI-203

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

3.492

1

21 A

Mahastia

LI-206

Arina Pena, Francisca

Mediavilla, 3 (Ledea)

8.047

1

16

Larreak

LI-207

Guembe Larrañeta, Josefina

Jacako errep., 4 (Ledea)

3.216

1

23

Larreak

LI-208

Oyaga Moriones, Ignácio

Santa Maria, 1 (Ledea)

2.934

1

22

Larreak

LI-210

Guembe Larrañeta, Josefina

Jacako errep., 4 (Ledea)

5.083

1

17

Larreak

LI-212

Carlos Olleta, Manuel

San Martin auzoa, 17 (Ledea)

2.500

1

28 A

Lehorreko alorra

ESAKO UDAL MUGAPEA

YE-001

Salinas Imizcoz, Nemesio

La Unión, 7 (Esa)

Salinas Imizcoz, Pablo

La Unión, 3-1.a (Esa)

Salinas Imizcoz, Angela

La Unión, 7 (Esa)

57

1

6

Larreak

YE-002

Garcia Leoz, Carmen

Santa Maria, 21 (Ledea)

Oroz Arizcurren, Fermin

Santa Maria, 19 (Ledea)

4.164

1

1 B

Larreak

YE-004

Garcia Leoz, Carmen

Santa Maria, 21 (Ledea)

Oroz Arizcurren, Fermin

Santa Maria, 19 (Ledea)

3.346

1

1 A

Lehorreko alorra

YE-005

Larrayoz Napal, María Victoria

Gazteluko plaza, 4-4-a (Iruña)

1.894

1

3

Lehorreko alorra

YE-006

Berradre Bezunartea, María Milagros

San Martín Del Pino, 16-8. esk., 4. D (Santander) Berradre Bezunartea, Celia Maria

El Medio (Esa)

5.724

1

4

Lehorreko alorra

YE-007

Oroz Sanz, Maximo

Salta, 71 (Bahía Blanca) Argentina

7.053

1

5

Larreak

YE-009

Laquidain Rebole, Martin

Goiko auzoa (Ledea)

2.691

1

9

Lehorreko alorra

YE-010

Laquidain Rebole, Martin

Goiko auzoa (Ledea)

98

1

2

Larreak

YE-011

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

Miguel Astrain, 11-4. C (Iruña)

Ardanaz Gaston, Francisco Javier

Iparralde, 18 (Añorbe)

7.329

1

8 B

Lehorreko alorra

YE-012

Larrayoz Napal, María Victoria

Gazteluko plaza, 4-4-a (Iruña)

1.466

1

15

Lehorreko alorra

YE-013

Ballaz Zozaya, Pedro

Juncar, 3 (Esa)

5.910

1

10 A

Lehorreko alorra

YE-014

Ballaz Zozaya, Pedro

Juncar, 3 (Esa)

442

1

10 B

Larreak

YE-015

Oyaga Arizcuren, Patrício

Zangozako bidea, 12 (Ledea)

Artazcoz Lizarraga, María Jesús

Santa Maria, 7-behea (Ledea)

1.205

1

14 B

Mota askotako zuhaitzak

YE-016

Ichaso Armendariz, Jesús

Las Eras, 1 (Esa)

1.207

1

13 B

Mota askotako zuhaitzak

YE-017

Esako Udalaren herrilurrak

(Esa)

806

1

41

Mota askotako zuhaitzak

YE-018

Ichaso Armendariz, Jesús

Las Eras, 1 (Esa)

399

1

13 A

Lehorreko alorra

YE-019

Esako Udalaren herrilurrak

(Esa)

24.765

1

42 A

Lehorreko alorra

YE-020

Esako Udalaren herrilurrak

(Esa)

2.602

1

42 C

Mota askotako zuhaitzak

YE-022

Villanueva Abad, M.ª Rosario

Planete, 12 (Esa)

626

1

47 A

Lehorreko alorra

YE-023

Villanueva Abad, M.ª Rosario

Planete, 12 (Esa)

221

1

47 B

Larreak

YE-024

Martinez Ochoa, Javier

La Cuesta, zk.g. (Esa)

Luyando Napal, María Pilar

El Medio, 13 (Esa)

1.729

1

45 A

Lehorreko alorra

YE-025

Martinez Ochoa, Javier

La Cuesta, zk.g. (Esa)

Luyando Napal, María Pilar

El Medio, 13 (Esa)

922

1

45 B

Larreak

YE-026

Berradre Pérez, José María

René Petit, 3 (Esa)

372

1

46 A

Lehorreko alorra

YE-027

Ballaz Zozaya, Pedro

Juncar, 3 (Esa)

808

1

44

Lehorreko alorra

YE-028

Martinez Ochoa, Javie

La Cuesta, zk.g. (Esa)

153

1

70 D

Larreak

YE-029

Berradre Bezunartea, María Milagros

San Martín Del Pino, 16-8. esk., 4. D (Santander)

Berradre Bezunartea, Celia Maria

El Medio (Esa)

635

1

71 A

Lehorreko alorra

YE-030

Berradre Bezunartea, María Milagros

San Martín Del Pino, 16-8. esk., 4. D (Santander)

Berradre Bezunartea, Celia Maria

El Medio (Esa)

126

1

71 B

Larreak

YE-031

Villanueva Abad, M.ª Rosario

Planete, 12 (Esa)

315

2

85

Lehorreko alorra

YE-032

Ballaz Zozaya, Pedro

Juncar, 3 (Esa)

564

2

86 A

Lehorreko alorra

YE-033

Ballaz Zozaya, Pedro

Juncar, 3 (Esa)

122

2

86 B

Larreak eta zuhaitzak

YE-034

Fernandez Goñi, Carmen

Planete, 3-behea (Esa)

564

2

87

Larreak

YE-035

Ichaso Armendariz, Jesús

Las Eras, 1 (Esa)

1.204

2

92 B

Larreak

YE-037

Zarranz Labari, Barbara

Planete (Esa)

1.042

2

91

Mota askotako zuhaitzak

YE-038

Berradre Bezunartea, María Milagros

San Martín Del Pino, 16-8. esk., 4. D (Santander)

Berradre Bezunartea, Celia Maria

El Medio (Esa)

300

2

88

Larreak eta zuhaitzak

YE-038.1

Berradre Bezunartea, María Milagros

San Martín Del Pino, 16-8. esk., 4. D (Santander)

Berradre Bezunartea, Celia Maria

El Medio (Esa)

134

2

721

Zuhaitz eta larreak

YE-039

Villanueva Villanueva, Patrocinio

René Petit, 13 (Esa)

1.009

2

90

Lehorreko alorra

YE-040

Martinez Ochoa, Javier

La Cuesta, zk.g. (Esa)

Luyando Napal, María Pilar

El Medio, 13 (Esa)

2.579

2

89 A

Lehorreko alorra

YE-041

Martinez Ochoa, Javier

La Cuesta, zk.g. (Esa)

Luyando Napal, María Pilar

El Medio, 13 (Esa)

964

2

89 B

Larreak eta zuhaitzak

YE-042

Martinez Ochoa, Javier

La Cuesta, zk.g. (Esa)

2.876

2

46 A

Lehorreko alorra

YE-043

Martinez Ochoa, Javier

La Cuesta, zk.g. (Esa)

1.018

2

46 B

Larreak

YE-044

Ripodas Ducay, Fermina

La Visitación, 19 (Zenborain)

27

2

47

Pinudia

YE-045

Berradre Ochoa, Juana

Procesión, S-P (Esa)

691

2

45

Pinudia

YE-046

Zalba Villanueva, Francisco

Procesión, 4 (Esa)

Abad Martinez, Purificacion

Procesión, 15 (Esa)

176

2

43

Pinudia

YE-047

Eseverri Martinez, Domingo

Petri Atarrabiako, 19-2.a (Atarrabia)

228

2

42

Pinudia

YE-048

Ripodas Ducay, Fermina

La Visitación, 19 (Zenborain)

803

2

41

Pinudia

YE-049

Napal Berradre, Teodoro

El Medio (Esa)

1.255

2

39

Pinudia

YE-050

Esako Udalaren herrilurrak

(Esa)

1.000

2

40

Pinudia

YE-051

Garcia Leoz, Carmen

Santa Maria, 21 (Ledea)

Oroz Arizcurren, Fermin

Santa Maria, 19 (Ledea)

1.949

2

38

Pinudia

YE-052

Ballaz Zozaya, Pedro

Juncar, 3 (Esa)

2.316

2

37

Pinudia

YE-053

Unzue Salinas, Bernardina

Goiko auzoa (Ledea)

1.269

2

36

Pinudia

YE-054

Del Castillo Zarranz, Francisco Javier

San Migel auzoa, zk. g. (Doneztebe)

1.474

2

34

Pinudia

YE-055

Aragues Oroz, Valentin

(Esa)

2.184

2

29

Pinudia

YE-056

Iso Oyaga, Clemente

Los Mártires (Ledea)

940

2

28

Pinudia

YE-057

Oyaga Galech, Jose Javier

Azella zeharkalea, 4-I esk., 2. D (Iruña)

822

2

26

Pinudia

YE-058

Fernandez Goñi, Carmen

Planete, 3-behea (Esa)

635

2

25

Pinudia

YE-059

Berradre Ochoa, Juana

Procesión, S-P (Esa)

604

2

24

Pinudia

YE-060

Zalba Villanueva, Micaela

Procesión, 15 (Esa)

281

2

22

Pinudia

YE-061

Napal Berradre, Teodoro

El Medio (Esa)

282

2

21

Pinudia

YE-062

Lacasa Arina, Mercedes

Los Mártires, 8-behea (Ledea)

347

2

19

Pinudia

YE-063

Esako Udalaren herrilurrak

(Esa)

256

1

613

Larreak

YE-064

Marturet Fayanas, Jesús Angel

Goiko auzoa (Ledea)

583

2

18

Pinudia

YE-065

Salinas Imizcoz, Nemesio

La Unión, 7 (Esa)

Salinas Imizcoz, Pablo

La Unión, 3-1.a (Esa)

Salinas Imizcoz, Angela

La Unión, 7 (Esa)

341

2

17

Pinudia

YE-065.1

Barcina Rios, Ana María

Iturrama, 24-5. B (Iruña)

6

2

16

Pinudia

YE-065.2

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

5

2

695

Elkorra

YE-066

Oroz Sanz, Maximo

Salta, 71 (Bahía Blanca) Argentina

66

1

12 A

Lehorreko alorra

YE-067

Ballaz Zozaya, Pedro

Juncar, 3 (Esa)

8.902

1

10 C

Lehorreko alorra

YE-068

Oyaga Arizcuren, Patrício

Zangozako bidea, 12 (Ledea)

Artazcoz Lizarraga, María Jesús

Santa Maria, 7-behea (Ledea)

1.109

1

14 A

Larreak

YE-69

Martinez Ochoa, Javier

La Cuesta, zk.g. (Esa)

103

2

82

Lehorreko alorra

YE-70

Villanueva Abad, María Rosario

Planete, 12 (Esa)

658

2

81 B

Larreak

YE-71

Villanueva Abad, María Rosario

Planete, 12 (Esa)

162

2

81 A

Lehorreko alorra

YE-72

Salinas Imizcoz, Nemesio

La Unión, 7 (Esa)

Salinas Imizcoz, Pablo

La Unión, 3-1.a (Esa)

Salinas Imizcoz, Angela

La Unión, 7 (Esa)

604

2

80 B

Larreak

YE-72.1

Salinas Imizcoz, Nemesio

La Unión, 7 (Esa)

Salinas Imizcoz, Pablo

La Unión, 3-1.a (Esa)

Salinas Imizcoz, Angela

La Unión, 7 (Esa)

428

2

80 A

Lehorreko alorra

YE-73

Martinez Ochoa, Javier

La Cuesta, zk.g. (Esa)

184

2

78 C

Lehorreko alorra

YE-74

Martinez Ochoa, Javier

La Cuesta, zk.g. (Esa)

477

2

78 B

Larreak

YE-75

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

635

2

144

Elkorra

YE-76

Villanueva Abad, María Rosario

Planete, 12 (Esa)

217

1

124

Larreak

YE-77

Orduña Zuasti, Corpus

Procesión, 25 (Esa)

3

1

120

Lehorreko alorra

YE-78

Ventura Jiménez, Lucia

San Alberto Handiaren kalea, 4-6. B (Iruña)

362

1

119

Larreak

YE-79

Salinas Imizcoz, Nemesio

La Unión, 7 (Esa)

Salinas Imizcoz, Pablo

La Unión, 3-1.a (Esa)

Salinas Imizcoz, Angela

La Unión, 7 (Esa)

129

1

435

Larreak

Ukitutako zerbitzuen zortasunak eta okupazioak

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ZORT.

KUTXETA ETA EUSKARRIAK m²

ALDI BAT. OKUP. m²

ZERBITZU

MOTA

KATASTROKO DATUAK

LUR MOTA

POL.

LURZ.

IRUNBERRIKO UDAL MUGAPEA

LU-002

Sagues Iturralde, Isabe

Rodezno kondearen plaza, 5-7. esk. (Iruña)

40

9

76

Iberdrola

1

1003 A

Lehorreko alorra

U-002.1

Sagues Iturralde, Isabel

Rodezno kondearen plaza, 5-7. esk. (Iruña)

4

3

Iberdrola

1

1003

Lehorreko alorra

LU-010

Aristu Villanueva, Jose Antonio

San Juan, 2 (Irunberri)

408

306

Iberdrola

1

1006 A

Lehorreko alorra

LU-010.1

Aristu Villanueva, Jose Antonio

San Juan, 2 (Irunberri)

5

4

Iberdrola

1

1006 B

Lehorreko alorra

LU-010.2

Aristu Villanueva, Jose Antonio

San Juan, 2 (Irunberri)

86

64

Iberdrola

1

1006 D

Lehorreko alorra

LU-018

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

947

18

786

Iberdrola

1

1032 AB

Larreak

LU-018.1

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

212

159

Iberdrola

1

1032 AD

Larreak

LU-018.2

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

22

17

Iberdrola

1

1032 BC

Larreak

LU-018.3

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

205

154

Iberdrola

1

1032 D

Lehorreko alorra

LU-018.4

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

5

4

Iberdrola

1

1032 H

Lehorreko alorra

LU-018.5

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

3

2

Iberdrola

1

1032 BM

Larreak

LU-019

Beorlegui Mendioroz, Eneko

San Juan, 4-1.a (Irunberri)

10

7

Iberdrola

1

1033 B

Lehorreko alorra

LU-020

Beorlegui Mendioroz, Eneko

San Juan, 4-1.a (Irunberri)

109

82

Iberdrola

1

1033 A

Lehorreko alorra

LU-020.1

Beorlegui Mendioroz, Eneko

San Juan, 4-1.a (Irunberri)

13

10

Iberdrola

1

1033 D

Larreak

LU-029

Labairu Labairu, Luis

Plaza Nagusia, 3 (Irunberri)

363

275

Iberdrola

1

1035 A

Lehorreko alorra

LU-029.1

Labairu Labairu, Luis

Plaza Nagusia, 3 (Irunberri)

10

8

Iberdrola

1

1035 D

Larreak

LU.031

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

La Abadía, 1 (Irunberri)

164

9

161

Iberdrola

1

1036 D

Lehorreko alorra

LU.033

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

La Abadía, 1 (Irunberri)

735

551

Iberdrola

1

1036 F

Lehorreko alorra

LU.033.1

Imirizaldu Del Castillo, Francisco Javier

La Abadía, 1 (Irunberri)

42

31

Iberdrola

1

1036 E

Larreak

LU-040

Aristu Villanueva, Jose Ramón

Antso Azkarraren etorb., 59-10. C (Iruña)

32

3

25

Iberdrola

1

1040 C

Lehorreko alorra

LU-041

Aristu Villanueva, Jose Ramón

Antso Azkarraren etorb., 59-10. C (Iruña)

118

2

253

Iberdrola

1

1040 A

Lehorreko alorra

LU-043

Iribarren Perez, Jesús

Iturbero, 6 (Irunberri)

270

7

249

Iberdrola

1

1041

Mahastia

LU-044

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

Tutera, 20 (Iruña)

53

40

Iberdrola

1

1021 A

Altxonbidea

LU-044.1

Obanos Machin, Jesús

Cierzo, 6 (Irunberri)

584

5

456

Iberdrola

1

1042

Mahastia

LU-045

Carlos Oyaga, Benigno

San Martin auzoa (Ledea)

Carlos Iriarte, Pablo

San Martin auzoa, 14 (Ledea)

35

26

Iberdrola

1

1046 C

Larreak

LU-046

Carlos Oyaga, Benigno

San Martin auzoa (Ledea)

Carlos Iriarte, Pablo

San Martin auzoa, 14 (Ledea)

313

9

273

Iberdrola

1

1046 A

Lehorreko alorra

LU-048

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

Montalban, 13-1.a (Madril)

736

5

947

Telefonica

1

1047 A

Lehorreko alorra

LU-048

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

Montalban, 13-1.a (Madril)

962

9

759

Iberdrola

1

1047 A

Lehorreko alorra

LU-048.1

Perez de Rada Diaz Rubin, Francisco Javier

Montalban, 13-1.a (Madril)

4

3

Iberdrola

1

1047 C

Lehorreko alorra

LU-049

Fonseca Miranda, Filomena

Cierzo, 12 (Irunberri)

3

3

Telefonica

1

1048 E

Lehorreko alorra

LU-053

Echavarren Lecumberri, María Jesús

Ermita, 2-2. ezk. (Burlata)

749

5

749

Telefonica

1

1049 A

Lehorreko alorra

LU-053

Echavarren Lecumberri, María Jesús

Ermita, 2-2. ezk. (Burlata)

501

9

413

Iberdrola

1

1049 A

Lehorreko alorra

LU-053.1

Echavarren Lecumberri, María Jesús

Ermita, 2-2. ezk. (Burlata)

38

29

Iberdrola

1

1049 B

Larreak

LU-059

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

126

1

126

Telefonica

1

1056 B

Larreak

LU-059

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

130

97

Iberdrola

1

1056 B

Larreak

LU-059.1

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

7

7

Iberdrola

1

1056 P

Larreak

LU-059.2

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

111

83

Iberdrola

1

1056 H

Larreak

LU-059.3

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

2

1

Iberdrola

1

1056 M.

Larreak

LU-059.4

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

91

9

103

Iberdrola

1

1056 Z

Pinudia

LU-059.5

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

19

14

Iberdrola

1

1056 T

Pinudia

LU-059.6

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

196

147

Iberdrola

1

1056 E

Larreak

LU-059.7

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

84

63

Iberdrola

1

1056 F

Larreak

LU-059.8

Fernandez Mendiondo, Antonio

San Juan de la Cadena plaza,4 6. B (Iruña)

140

105

Iberdrola

1

1050 A

Mahastia

LU-059.9

Fernandez Mendiondo, Antonio

San Juan de la Cadena plaza, 4-6.B (Iruña)

11

8

Iberdrola

1

1050 E

Larreak

LU-59.10

Fernandez Mendiondo, Antonio

San Juan de la Cadena plaza, 4-6.B (Iruña)

18

14

Iberdrola

1

1050 D

Larreak

LU-061

Ollo Aristu, Juan Ramón

Las Cruces, 41 (Irunberri)

231

1

231

Telefonica

1

1051 A

Mahastia

LU-061.1

Aristu Villanueva, Jose Ramón

Antso Azkarraren etorb., 59-10. C (Iruña)

132

99

Iberdrola

1

1052

Mahastia

LU-061.1

Aristu Villanueva, Jose Ramón

Antso Azkarraren etorb., 59-10. C (Iruña)

61

1

61

Telefonica

1

1052

Mahastia

LU-061.2

Elizari Moso, Gregoria

Selvaondoa, 7 (Irunberri)

11

8

Iberdrola

1

1053 C

Lehorreko alorra

LU-061.3

Elizari Moso, Gregoria

Selvaondoa, 7 (Irunberri)

48

36

Iberdrola

1

1053 A

Lehorreko alorra

LU-064

Orduna Indurain, Andres

(Itzalle)

8

1

8

Telefónica

1

1054 C

Lehorreko alorra

LU-065

Orduna Indurain, Andres

(Itzalle)

206

9

191

Iberdrola

1

1054 A

Lehorreko alorra

LU-065

Orduna Indurain, Andres

(Itzalle)

157

1

157

Telefonica

1

1054 A

Lehorreko alorra

LU-065.1

Orduna Indurain, Andres

(Itzalle)

6

5

Iberdrola

1

1054 B

Lehorreko alorra

LU-066

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

269

202

Iberdrola

1

1084 D

Lehorreko alorra

LU-066

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

208

1

208

Telefonica

1

1084 D

Mahastia

LU-066.1

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

47

47

Telefónica

1

1084 AS

Pinudia

LU-066.1

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

199

149

Iberdrola

1

1084 AS

Pinudia

LU-073

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

1.072

7

1.072

Telefonica

1

1084 AQ

Pinudia

LU-073

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

1.430

27

1.185

Iberdrola

1

1084 AQ

Pinudia

LU-078

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

142

1

142

Telefonica

1

1084 U

Larreak

LU-078

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

180

135

Iberdrola

1

1084 U

Larreak

LU-079

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

22

1

22

Telefonica

1

1084 AE

Larreak

LU-079

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

19

14

Iberdrola

1

1084 AE

Larreak

LU-085

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

6

6

Telefonica

1

1183 B

Larreak

LU-085

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

7

5

Iberdrola

1

1183 B

Larreak

LU-086

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

Tutera, 20 (Iruña)

170

1

170

Telefonica

1

1183 A

Elkorra

LU-086

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

Tutera, 20 (Iruña)

224

168

Iberdrola

1

1183 A

Elkorra

LU-087

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

4

4

Telefonica

1

1085 C

Pinudia

LU-087

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

4

3

Iberdrola

1

1085 C

Pinudia

LU-088

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

868

18

726

Iberdrola

1

1085 A

Pinudia

LU-088

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

719

5

719

Telefonica

1

1085 A

Pinudia

LU-106.1

Ayesa Eguaras, Nicolas

Kale Nagusia, 4 (Irunberri)

4

Telefonica

2

1173 A

Mahastia

Lu-106.2

Ayesa Eguaras, Nicolas

Kale Nagusia, 4 (Irunberri)

10

52

Telefonica

2

1173 S

Larreak

LU-106.3

Ayesa Eguaras, Nicolas

Kale Nagusia, 4 (Irunberri)

7

63

Telefonica

2

1173 O

Larreak

LU-106.4

Ayesa Eguaras, Nicolas

Kale Nagusia, 4 (Irunberri)

8

28

Telefonica

2

1173 N

Larreak

LU-111

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

6

17

Iberdrola ent.

2

1771 H

Larreak

LU-112

Leyun Juarez, Pedro Javier

El Pilar, 2 (Irunberri)

1

19

Iberdrola ent.

2

1170 A

Lehorreko alorra

LU-114

Martinez Velaz, Pilar

San Juan, 10-2.a (Irunberri)

29

80

Iberdrola ent.

2

1169 A

Intxaurrondoak

LU-115

Martinez Velaz, Pilar

San Juan, 10-2.a (Irunberri)

8

19

Iberdrola ent.

2

1169 B

Intxaurrondoak

LU-121

Irunberriko Udalaren herrilurrak

Kale Nagusia, 46-1.a (Irunberri)

20

9

103

Iberdrola

2

1136 Y

Larreak

LEDEAKO UDAL MUGAPEA

LI-001

Ledeako Udala

Eskolak, 2 (Ledea)

1.880

27

1.521

Iberdrola

2

209

Pinudia

LI-001

Ledeako Udala

Eskolak, 2 (Ledea)

1.411

9

1.411

Telefonica

2

209

Pinudia

LI-001.1

Ledeako Udala

Eskolak, 2 (Ledea)

231

173

Iberdrola

2

100

Pinudia

LI-001.1

Ledeako Udala

Eskolak, 2 (Ledea)

133

1

133

Telefonica

2

100

Pinudia

LI-006

Eslava Martinez, María Angeles

Gartzia Naiarakoaren paseal., 2-4. B (Iruña)

136

1

136

Telefonica

2

197 C

Larreak

LI-006

Eslava Martinez, María Angeles

Gartzia Naiarakoaren paseal., 2-4. B (Iruña)

193

144

Iberdrola

2

197 C

Larreak

LI-006.1

Eslava Martinez, María Angeles

Gartzia Naiarakoaren paseal., 2-4. B (Iruña)

137

103

Iberdrola

2

197 D

Pinudia

LI-006.1

Eslava Martinez, María Angeles

Gartzia Naiarakoaren paseal., 2-4. B (Iruña)

60

1

60

Telefonica

2

197 D

Pinudia

LI-006.2

Artajo Carlos, Ana Teresa

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

156

4

136

Iberdrola

2

205

Mahastia

LI-006.2

Artajo Carlos, Ana Teresa

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

167

1

167

Telefonica

2

205

Mahastia

LI-017

Carlos Imirizaldu, Jose Salvador

San Martin auzoa, 17 (Ledea)

271

5

222

Iberdrola

2

196

Almendrondoak

LI-017

Carlos Imirizaldu, Jose Salvador

San Martin auzoa, 17 (Ledea)

192

1

192

Telefonica

2

196

Almendrondoak

LI-017.1

Artazcoz Lizarraga, María Jesús

Santa Maria, 7-behea (Ledea)

625

9

506

Iberdrola

2

199 A

Lehorreko alorra

LI-017.1

Artazcoz Lizarraga, María Jesús

Santa Maria, 7-behea (Ledea)

484

3

484

Telefonica

2

199 A

Lehorreko alorra

LI-054

Urzainqui Mina, Tomás

Oliveto kondearen etorb., 2-7. ezk. (Iruña)

Urzainqui Mina, María Jose

Machupichu, 24. esk. 7-6. ezker (Madril)

Urzainqui Mina, María Concepcion

Basagoiti etorb., 32-4.a (Getxo)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.aren etorbidea, 1. esk. 1-9. B (Iruña)

Urzainqui Mina, María Victoria

Vadoluengoko monasterioaren kalea, 2-7. A

(Iruña)

580

4

580

Telefonica

2

171

Larreak

LI-054

Urzainqui Mina, Tomás

Oliveto kondearen etorb., 2-7. ezk. (Iruña)

Urzainqui Mina, María Jose

Machupichu, 24. esk. 7-6. ezker (Madril)

Urzainqui Mina, María Concepcion

Basagoiti etorb., 32-4.a (Getxo)

Urzainqui Mina, Jose Javier

Pio XII.aren etorbidea, 1. esk. 1-9. B (Iruña)

Urzainqui Mina, María Victoria

Vadoluengoko monasterioaren kalea, 2-7. A

(Iruña)

766

9

612

Iberdrola

2

171

Larreak

LI-055

Garcia Leoz, Isidoro

Iratxeko monasterioaren kalea, 21-3. D (Iruña)

244

183

Iberdrola

2

170

Larreak

LI-055

Garcia Leoz, Isidoro

Iratxeko monasterioaren kalea, 21-3. D (Iruña)

197

2

197

Telefonica

2

170

Larreak

LI-063

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla, 6 (Ledea)

386

3

386

Telefonica

2

160 A

Lehorreko alorra

LI-063

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla, 6 (Ledea)

472

356

Iberdrola

2

160 A

Lehorreko alorra

LI-064

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla, 6 (Ledea)

67

67

Telefónica

2

160 B

Larreak

LI-073

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

308

2

308

Telefonica

2

157

Larreak

LI-073

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

353

9

302

Iberdrola

2

157

Larreak

LI-077

Garcia Leoz, Felix

Goiko auzoa (Ledea)

456

3

456

Telefonica

2

155 D

Larreak

LI-077

Garcia Leoz, Felix

Goiko auzoa (Ledea)

499

9

411

Iberdrola

2

155 D

Larreak

LI-077.1

Vicente Goyeneche, Sebastian

Goiko auzoa, 22 (Ledea)

132

1

132

Telefonica

2

156

Larreak

LI-077.1

Vicente Goyeneche, Sebastian

Goiko auzoa, 22 (Ledea)

244

183

Iberdrola

2

156

Larreak

LI-081

Ledeako Udala

Eskolak, 2 (Ledea)

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

1.181

26

989

Iberdrola

2

211 A

Pinudia

LI-081

Ledeako Udala

Eskolak, 2 (Ledea)

Ledeako Udalaren herrilurrak

Eskolak, 2 (Ledea)

673

4

673

Telefonica

2

211 A

Pinudia

LI-085

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

Iturzaharra kalea (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javier

Iparralde, 18 (Añorbe)

10

Iberdrola ent.

2

117

Lehorreko alorra

LI-085.1

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

194

9

704

Iberdrola ent.

2

444

Lehorreko alorra

LI-085.2

Artajo Carlos, Silverio

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

136

9

435

Iberdrola ent.

2

440

Lehorreko alorra

LI-109

Carlos Areso, Santos

San Martin auzoa, 30 (Ledea)

10

Iberdrola

1

148 A

Lehorreko alorra

LI-109.1

Lacasa Unzue, Florencio

Goiko auzoa, 9 (Ledea)

177

Iberdrola

1

323

Lehorreko alorra

LI-109.2

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

21

Iberdrola

1

324

Lehorreko alorra

LI-110

Carlos Imirizaldu, Jose Salvador

San Martin auzoa, 17 (Ledea)

65

Iberdrola

1

146

Mahastia

LI-114

Ballaz Zandueta, Joaquin

Goiko auzoa, 25 (Ledea)

64

Iberdrola

1

142

Mahastia

LI-118

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

87

Iberdrola

1

140 A

Lehorreko alorra

LI-118.1

Mina Perez-Ciriza, Andresa

Kale Nagusia, 4 (Ledea)

Mina Perez-Ciriza, Bernardino

Kale Nagusia, 4 (Ledea)

20

Iberdrola

1

139 A

Lehorreko alorra

LI-170

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

47

9

195

Iberdrola

1

39 A

Lehorreko alorra

LI-170

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

281

4

1.405

Zangozako mank.

1

39 A

Lehorreko alorra

LI-171

Unanua Mezquiriz, Jesúsa

Huarte doktorearen kalea, 1-1. esk. (Iruña)

296

925

Iberdrola

1

40

Lehorreko alorra

LI-171.1

Carlos Olleta, Manuel

San Martin auzoa, 17 (Ledea)

6

4

Iberdrola

1

41

Lehorreko alorra

LI-171.2

Artazcoz Lizarraga, Romualdo

Jacako errep., 29 (Ledea)

176

577

Iberdrola

1

42 A

Almendrondoak

ESAKO UDAL MUGAPEA

YE-009

Laquidain Rebole, Martin

Goiko auzoa (Ledea)

76

4

397

Zangozako mank.

1

9

Lehorreko alorra

YE-011

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

Miguel Astrain, 11-4. C (Iruña)

Ardanaz Gaston, Francisco Javier

Iparralde, 18 (Añorbe)

362

1.802

Zangozako mank.

1

8B

Lehorreko alorra

YE-012

Larrayoz Napal, María Victoria

Gazteluko plaza, 4-4-a (Iruña)

130

629

Zangozako mank.

1

15

Lehorreko alorra

YE-013

Ballaz Zozaya, Pedro

Juncar, 3 (Esa)

356

1.772

Zangozako mank.

1

10 A

Lehorreko alorra

YE-015

Oyaga Arizcuren, Patrício

Zangozako bidea, 12 (Ledea)

Artazcoz Lizarraga, María Jesús

Santa Maria, 7-behea (Ledea)

65

326

Zangozako mank.

1

14 B

Mota askotako zuhaitzak

YE-017

Esako Udalaren herrilurrak

(Esa)

284

1.409

Zangozako mank.

1

41

Mota askotako zuhaitzak

YE-019

Esako Udalaren herrilurrak

(Esa)

1.032

5.147

Zangozako mank.

1

42 A

Lehorreko alorra

YE-019.1

Esako Udalaren herrilurrak

(Esa)

28

Zangozako mank.

1

42 B

Mota askotako zuhaitzak

YE-022

Villanueva Abad, M.ª Rosario

Planete, 12 (Esa)

130

647

Zangozako mank.

1

47 A

Lehorreko alorra

YE-023

Villanueva Abad, M.ª Rosario

Planete, 12 (Esa)

14

68

Zangozako mank.

1

47 B

Larreak

YE-026

Berradre Pérez, José María

René Petit, 3 (Esa)

393

1.966

Zangozako mank.

1

46 A

Lehorreko alorra

YE-027

Ballaz Zozaya, Pedro

Juncar, 3 (Esa)

177

883

Zangozako mank.

1

44

Lehorreko alorra

YE-028

Martinez Ochoa, Javier

La Cuesta, zk.g. (Esa)

110

551

Zangozako mank.

1

70 D

Larreak

YE-028.1

Martinez Ochoa, Javier

La Cuesta, zk.g. (Esa)

75

Zangozako mank.

1

70 A

Lehorreko alorra

YE-028.2

Martinez Ochoa, Javier

La Cuesta, zk.g. (Esa)

118

Zangozako mank.

1

70 F

Larreak

YE-029

Berradre Bezunartea, María Milagros

San Martín Del Pino, 16-8. esk., 4. D (Santander)

Berradre Bezunartea, Celia Maria

El Medio (Esa)

85

481

Zangozako mank.

1

71 A

Lehorreko alorra

YE-030

Berradre Bezunartea, María Milagros

San Martín Del Pino, 16-8. esk., 4. D (Santander)

Berradre Bezunartea, Celia Maria

El Medio (Esa)

325

1.376

Zangozako mank.

1

71 B

Larreak

YE-068

Oyaga Arizcuren, Patrício

Zangozako bidea, 12 (Ledea)

Artazcoz Lizarraga, María Jesús

Santa Maria, 7-behea (Ledea)

115

573

Zangozako mank.

1

14 A

Larreak

Aldi baterako okupazioak, maileguengatik

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²

KATASTROKO DATUAK

LUR MOTA

POL.

LURZ.

LEDEAKO UDAL MUGAPEA

LI-122

Goyena Goyeneche, Sagrario

Aita Mendive plaza, 5 (Ledea)

Goyena Goyeneche, María Luz

Aita Mendive plaza, 5 (Ledea)

2.957

1

186 B

Larreak

LI-123

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

4.951

1

179

Lehorreko alorra

LI-129

Vicente Goyeneche, Sebastian

Goiko auzoa, 22 (Ledea)

578

1

174 B

Larreak

LI-132

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

382

1

173 B

Larreak

LI-2001

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

Iturzaharra kalea (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde, 18 (Añorbe)

288

1

206 D

Larreak

LI-2002

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

Iturzaharra kalea (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde, 18 (Añorbe)

1.877

1

206 C

Lehorreko alorra

LI-2003

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

Iturzaharra kalea (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde, 18 (Añorbe)

696

1

206 B

Lehorreko alorra

LI-2004

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

Iturzaharra kalea (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde, 18 (Añorbe)

5.138

1

206 A

Lehorreko alorra

LI-2005

Goyeneche Echeverri, Sebastian

Sortzez Garbiaren zehark., 26-2. B (Bilbo)

Goyeneche Echeverri, María Cruz

Jasokundeko Andre Maria, 26 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Alfredo

Av. General Yague, 5-3º A (Burgos)

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Uztarroze, 29-4. B (Iruña)

701

1

203 C

Larreak

LI-2006

Goyeneche Echeverri, Sebastian

Sortzez Garbiaren zehark., 26-2. B (Bilbo)

Goyeneche Echeverri, María Cruz

Jasokundeko Andre Maria, 26 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Alfredo

Av. General Yague, 5-3º A (Burgos)

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Uztarroze, 29-4. B (Iruña)

6.013

1

203 A

Larreak

LI-2007

Goyeneche Echeverri, Sebastian

Sortzez Garbiaren zehark., 26-2. B (Bilbo)

Goyeneche Echeverri, María Cruz

Jasokundeko Andre Maria, 26 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Alfredo

Av. General Yague, 5-3º A (Burgos)

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Uztarroze, 29-4. B (Iruña)

3.171

1

203 B

Larreak

LI-2008

Goyeneche Echeverri, Sebastian

Sortzez Garbiaren zehark., 26-2. B (Bilbo)

Goyeneche Echeverri, María Cruz

Jasokundeko Andre Maria, 26 (Ledea)

Goyeneche Echeverri, Alfredo

Av. General Yague, 5 pla 03A (Burgos)

Goyeneche Echeverri, Pedro Luis

Uztarroze, 29-4. B (Iruña)

1.180

1

195

Larreak

LI-2009

Arizcuren Armendariz, Jesus Francisco Javier

San Frantzisko, 25-5. A (Burlata)

4.190

1

194

Lehorreko alorra

LI-2010

Lacasa Arina, Mercedes

Mediavilla, 6 (Ledea)

2.835

1

181

Lehorreko alorra

LI-2011

Artajo Carlos, Silverio

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

4.212

1

180

Lehorreko alorra

LI-2015

Artajo Carlos, Silverio

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

3.467

1

185 A

Lehorreko alorra

LI-2017

Artajo Carlos, Silverio

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

1.777

1

185 B

Larreak

LI-2018

Artajo Carlos, Silverio

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

335

1

185 C

Lehorreko alorra

LI-2019

Goyena Goyeneche, Sagrario

Aita Mendive plaza, 5 (Ledea)

Goyena Goyeneche, María Luz

Aita Mendive plaza, 5 (Ledea)

2.969

1

186 A

Lehorreko alorra

LI-2020

Garcia Leoz, Felix

Goiko auzoa (Ledea)

1.937

1

188 A

Oihana, larreak

LI-2020.1

Garcia Leoz, Felix

Goiko auzoa (Ledea)

310

1

188 B

Larreak

LI-2021

Unanua Mezquiriz, Jesusa

Huarte doktorea, 1-1. esk. (Iruña)

1.883

1

187

Larreak

LI-2022

Artazcoz Iturri, Felix

San Martin auzoa, 19 (Ledea)

2.098

1

189

Lehorreko alorra

LI-2023

Carlos Oyaga, Benigno

Aita Mendive plaza, 10 (Ledea)

2.767

1

184

Lehorreko alorra

LI-2024

Artazcoz Lizarraga, María Jesus

Santa Maria, 7-behea (Ledea)

2.371

1

183

Lehorreko alorra

LI-2025

Areso Goñi, Antonino

San Martin auzoa, 18 (Ledea)

1.064

1

182

Lehorreko alorra

LI-2026

Artajo Carlos, Silverio

Goiko auzoa, 13 (Ledea)

2.403

1

190

Lehorreko alorra

LI-2027

Azparren Arizcuren, Purificacion

Aita Mendive plaza, 11 (Ledea)

Azparren Arizcuren, Angela

Aita Mendive plaza, 11 (Ledea)

1.175

1

196

Larreak

LI-2028

Unanua Mezquiriz, Jesusa

Huarte doktorea, 1-1. esk. (Iruña)

1.845

1

198

Larreak

LI-2029

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

Iturzaharra kalea (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde, 18 (Añorbe)

5.102

1

197 A

Larreak

LI-2030

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

Iturzaharra kalea (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde, 18 (Añorbe)

1.879

1

197 B

Lehorreko alorra

LI-2031

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla, 6 (Ledea)

2.236

1

199 C

Larreak

LI-2032

Barber Zapata, Francisco Javier

Mediavilla, 6 (Ledea)

6.687

1

199 A

Lehorreko alorra

LI-2033

Murillo Mugueta, Jose

San Martin auzoa, 17 (Ledea)

1.196

1

200 B

Larreak

LI-2034

Murillo Mugueta, Jose

San Martin auzoa, 17 (Ledea)

946

1

200 A

Olibadia

LI-2035

Rebole Lopez, Candido

Los Mártires, 26 (Ledea)

2.039

1

201

Lehorreko alorra

LI-2036

Barber Zapata, Francisco Javier. Mediavilla, 6 (Ledea)

3.447

1

199 B

Larreak

LI-2037

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

Iturzaharra kalea (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde, 18 (Añorbe)

2.499

1

202 A

Lehorreko alorra

LI-2038

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

Iturzaharra kalea (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde, 18 (Añorbe)

3.721

1

202 B

Larreak

LI-2039

Yabar Azparren, Isabel

S. Madariaga etorb., 35-5. ezk. (Bilbo)

2.306

1

205

Larreak

Aldi baterako okupazioak, zabortegiengatik

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO

OKUPAZIOA m²

KATASTROKO DATUAK

LUR MOTA

POL.

LURZ.

LEDEAKO UDAL MUGAPEA

LI-161

Caleras de Liskar S.A.

Liskasko bidea, 7 (Ledea)

3.376

1

51 A

Elkorra

LI-162

Caleras de Liskar S.A.

Liskasko bidea, 7 (Ledea)

1.459

1

51 B

Larreak

LI-165

Perez-Obanos Liso, Jose Joaquin

Miguel Oyaga pl., 3 (Ledea)

9.434

1

48 A

Lehorreko alorra

LI-168

Ardanaz Gaston, Jose Carlos

Iturzaharra kalea (Añorbe)

Ardanaz Gaston, Francisco Javie

Iparralde, 18 (Añorbe)

24.712

1

47

Lehorreko alorra

LI-173

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

17.341

1

46

Mahastia

Aldi baterako okupazioak, obrako instalazioengatik

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²

KATASTROKO DATUAK

LUR MOTA

POL.

LURZ.

LEDEAKO UDAL MUGAPEA

LI-3006

Unanua Mezquiriz, Jesusa

Huarte doktorearen kalea, 1-1. esk. (Iruña)

4.263

1

44

Lehorreko alorra

LI-3007

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

6.621

1

867 A

Lehorreko alorra

LI-3008

Areso Sagues, Fermin Maria

Santa Maria, 8 (Ledea)

3.818

1

867 B

Larreak

F0928430

Iragarkiaren kodea: F0928430