118. ALDIZKARIA - 2010eko irailaren 29a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

55/2010 FORU AGINDUA, irailaren 15ekoa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilariak emana, "NA-128 errepidean Caparroso-Mélida tartea zabaldu eta hobetzeko eraikuntza proiektua" jendaurrean egoteko epea ebatzi eta proiektu hori behin betiko onesten duena.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilariaren martxoaren 29ko 49/2007 Foru Aginduaren bidez, "NA-5500 errepidean Caparroso-Melidako tartea zabaldu eta hobetzeko eraikuntza proiektuari" onespen teknikoa eman zitzaion eta proiektu horrek ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratu zen.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilariaren uztailaren 3ko 67/2009 Foru Aginduaren bidez, Nafarroako Errepideen Katalogoa eta Nafarroako errepideen mapa ofiziala onetsi ziren. Zenbait aldaketa ezarri zituen, besteak beste NA-5500 errepidea Foru Komunitatearen intereseko NA-128 errepidea bihurtu zela adieraztea. Horrenbestez, proiektuak izen hau du orain: "NA-128 errepidean Caparroso-Mélida tartea zabaldu eta hobetzeko eraikuntza proiektua".

Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman du jendaurreko epea bukatu eta honako alegazio hau aurkeztu dela:

Alegazioa.-José Javier Silva Mendaro jaunak eskatu du gaur egungo errepidearen eta Murillo el Cuendeko 7. poligonoko 3. lurzatian proiektatuaren arteko eremua, proiektuak ukitua, desjabetu dadila.

Erantzuna: alegazioa ez da onartzen eta, hortaz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 46. artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, prezio justua finkatzen denean, haren barruan sartuko da lurzatiaren zati bat desjabetzeak sortzen dituen kalteen ordaina.

Eraikuntza proiektuan egindako egokitzapenen ondorioz ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan izan diren aldaketak direla eta, behin betiko zerrenda ematen da argitara foru agindu honen eranskinean.

Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak proiektuaren aldeko txostena eman zuen, 2007ko ekainaren 6an.

Horiek horrela, Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak txostenean adierazi eta proposatu duenarekin bat, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eman dizkidaten eskudantziak erabiliz eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

1. "NA-5500 errepidean Caparroso-Mélida tartea zabaldu eta hobetzeko eraikuntza proiektua" jendaurrean egoteko epea ebaztea, azalpen zatian azaldutako moduan.

2. "NA-128 errepidean Caparroso-Mélida tartea zabaldu eta hobetzeko eraikuntza proiektua" eta proiektu horrek ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda behin betiko onestea. Aurrekontua 7.290.475,86 eurokoa da, BEZa barne.

3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuko web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batera bidaltzea.

4. Foru agindu hau jakinaraztea Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta alegatzaileari, bai eta Caparroso, Murillo el Cuende eta Melidako udalei ere, iragarki oholetan ikusgai jar dezaten.

5. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea amaitzen, eta interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal dutela horren aurka, Nafarroako Gobernuari zuzenduta, hilabeteko epean, foru agindua jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa galarazi gabe, foru agindu honek administrazio bidea amaitzen du administrazio publikoentzat. Dena dela, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, hura jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2010eko irailaren 15ean.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

"NA-128 ERREPIDEAN CAPARROSO-MELIDA TARTEA ZABALDU ETA HOBETZEKO ERAIKUNTZA PROIEKTUA"

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJAB.

AZALERA
m2

KATASTROA

POL.

LURZ.

LUR MOTA

CAPARROSOKO UDAL MUGAPEA

CA-001

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

210

4

716

Larreak

CA-002

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

924

4

683 A

Larrea

CA-003

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

38

4

684

Larreak

CA-004

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

Tutera kalea, 20 (Iruña)

288

4

715

Altxonbidea

CA-005

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

67

4

726 A

Larreak

CA-006

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

260

4

732 B

Larreak

CA-007

Aicua Marin, Felix Eugenio

Caparroso kalea, 39-2.a (Caparroso)

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

685

4

732 A

Urezt. alorra

CA-008

Aicua Marin, Felix Eugenio

Caparroso kalea, 39-2.a (Caparroso)

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

24

4

732 C

Larreak

CA-009

Aicua Marin, Felix Eugenio

Caparroso kalea, 39-2.a (Caparroso)

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

695

4

722

Urezt. alorra

CA-010

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

1.058

4

725

Larreak

CA-011

Aicua Marin, Felix Eugenio

Caparroso kalea, 39-2.a (Caparroso)

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

102

4

721

Urezt. alorra

CA-013

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

1.505

9

738 A

Lurzorua

CA-014

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

1.883

9

738 C

Urezt. alorra

CA-015

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

Tutera kalea, 20 (Iruña)

1.385

9

743

Altxonbidea

CA-016

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

Soria Blazquez, Fernando

San Isidro kalea, 8 (Caparroso)

307

9

859 B

Larreak

CA-017

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

Soria Blazquez, Fernando

San Isidro kalea, 8 (Caparroso)

2.635

9

859 A

Lehorreko alorra

CA-018

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

Soria Blazquez, senideak

San Isidro kalea, 8 (Caparroso)

1.648

9

783

Urezt. alorra

CA-019

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

Soria Blazquez, senideak

San Isidro kalea, 8 (Caparroso)

86

9

781

Urezt. alorra

CA-020

Caparrosoko Udalaren herrilurrak

España plaza, 12 (Caparroso)

Soria Blazquez, senideak

San Isidro kalea, 8 (Caparroso)

855

9

782

Urezt. alorra

MURILLO EL CUENDEKO UDAL MUGAPEA

MU-001

Aicua Lasterra, Jose Antonio

General Caballenas kalea, 11 (Caparroso)

113

14

8 A

Urezt. alorra

MU-002

Aicua Lasterra, Jose Antonio

General Caballenas kalea, 11 (Caparroso)

75

14

8 B

Larreak

MU-003

Aicua Lasterra, Jose Antonio

General Caballenas kalea, 11 (Caparroso)

566

14

8 F

Urezt. alorra

MU-004

Aicua Lasterra, Jose Antonio

General Caballenas kalea, 11 (Caparroso)

335

14

13 B

Larreak

MU-005

Aicua Lasterra, Jose Antonio

General Caballenas kalea, 11 (Caparroso)

906

14

13 A

Urezt. alorra

MU-006

Aicua Lasterra, Jose Antonio

General Caballenas kalea, 11 (Caparroso)

944

14

18 C

Urezt. alorra

MU-007

Aicua Lasterra, Jose Antonio

General Caballenas kalea, 11 (Caparroso)

81

14

18 B

Larreak

MU-008

Aicua Lasterra, Jose Antonio

General Caballenas kalea, 11 (Caparroso)

743

14

18 D

Urezt. alorra

MU-009

Aicua Lasterra, Jose Antonio

General Caballenas kalea, 11 (Caparroso)

388

14

19 A

Urezt. alorra

MU-010

Aicua Lasterra, Jose Antonio

General Caballenas kalea, 11 (Caparroso)

304

14

19 B

Larreak

MU-011

Aicua Lasterra, Jose Antonio

General Caballenas kalea, 11 (Caparroso)

635

14

19 C

Urezt. alorra

MU-012

Luqui Cabero, Ana Maria

Caparroso ingurabidea, 17 (Caparroso)

718

14

14 A

Urezt. alorra

MU-013

Luqui Cabero, Ana Maria

Caparroso ingurabidea, 17 (Caparroso)

2.247

14

14 B

Larreak

MU-014

Luqui Cabero, Ana Maria

Caparroso ingurabidea, 17 (Caparroso)

344

14

14 D

Urezt. alorra

MU-015

Luqui Cabero, Ana Maria

Caparroso ingurabidea, 17 (Caparroso)

205

14

14 E

Urezt. alorra

MU-016

Luqui Cabero, Ana Maria

Caparroso ingurabidea, 17 (Caparroso)

256

14

14 F

Urezt. alorra

MU-017

Luqui Cabero, Ana Maria

Caparroso ingurabidea, 17 (Caparroso)

314

14

14 G

Urezt. alorra

MU-018

Luqui Cabero, Ana Maria

Caparroso ingurabidea, 17 (Caparroso)

1.628

14

14 H

Urezt. alorra

MU-019

Caspe Adrián, Jose Javier

Blanca de Navarra kalea, 2 (Arrada)

1.170

14

17 I

Urezt. alorra

MU-020

Caspe Adrián, Jose Javier

Blanca de Navarra kalea, 2 (Arrada)

3.426

14

17-P

Larreak

MU-021

Caspe Adrián, Jose Javier

Blanca de Navarra kalea, 2 (Arrada)

2.280

14

17 A

Urezt. alorra

MU-022

Caspe Adrián, Jose Javier

Blanca de Navarra kalea, 2 (Arrada)

906

14

17 C

Urezt. alorra

MU-023

Caspe Adrián, Jose Javier

Blanca de Navarra kalea, 2 (Arrada)

1.244

14

17 D

Urezt. alorra

MU-024

Caspe Adrián, Jose Javier

Blanca de Navarra kalea, 2 (Arrada)

2.033

14

24 A

Urezt. alorra

MU-025

Caspe Adrián, Jose Javier

Blanca de Navarra kalea, 2 (Arrada)

504

14

23

Urezt. alorra

MU-026

Arradako Kontzejua

Navarra etorb., 15, 17 (Arrada)

838

14

32 A

Larreak

MU-027

Arradako Kontzejua

Navarra etorb., 15, 17 (Arrada)

1.586

14

32 B

Lehorreko alorra

MU-028

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

2.182

14

35 F

Lehorreko alorra

MU-029

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

194

14

35 E

Larreak

MU-030

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

4.752

14

35 A

Lehorreko alorra

MU-031.1

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

30

8

83

Lehorreko alorra

MU-031

Goyeneche Sesma, Fernando

San Juan kalea, 12 (Traibuenas)

976

8

22 A

Lehorreko alorra

MU-032

Goyeneche Sesma, Fernando

San Juan kalea, 12 (Traibuenas)

2.830

8

34

Lehorreko alorra

MU-033

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

426

8

41 A

Larreak

MU-034

Reinaldo Royo, David Jose

Zalduendo (Caparroso)

1.079

8

87

Lehorreko alorra

MU-035

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

1.702

8

88 A

Larreak

MU-036

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

506

8

103 B

Larreak

MU-037

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

5.588

8

103 A

Lehorreko alorra

MU-038

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

931

8

39 C

Larreak

MU-039

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

2.695

8

39 A

Alorra

MU-040

De Silva Mendaro, Javier

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza (Traibuenas)

4.655

9

72 A

Lehorreko alorra

MU-041

Iragui Ciganda, Juan Ignacio

Karrobide kalea, 3-8.a A (Atarrabia)

5.927

9

64 A

Urezt. alorra

MU-041.1

Iragui Ciganda, Juan Ignacio

Karrobide kalea, 3-8.a A (Atarrabia)

3.623

9

64 E

Urezt. alorra

MU-041.2

Iragui Ciganda, Juan Ignacio

Karrobide kalea, 3-8.a A (Atarrabia)

887

9

64 F

Larreak

MU-042

Lanas Hernández, Ignacio

Requete ingurabidea, 19 (Arrada)

170

9

62 B

Lehorreko alorra

MU-043

Lanas Hernández, Ignacio

Requete ingurabidea, 19 (Arrada)

2.720

9

62 A

Urezt. alorra

MU-044

Lanas Hernández, Ignacio

Requete ingurabidea, 19 (Arrada)

1.838

9

60 A

Urezt. alorra

MU-045

Arradako Kontzejuaren herrilurrak

Navarra kalea, 15 (Arrada)

324

9

59

Larreak

MU-046

Piñero Galiano, Gabriel

Ekialdeko ingurabidea, 2 (Arrada)

845

15

71 G

Urezt. alorra

MU-046.1

Piñero Galiano, Gabriel

Ekialdeko ingurabidea, 2 (Arrada)

19

15

71 L

T

Larreak

MU-048

Piñero Galiano, Gabriel

Ekialdeko ingurabidea, 2 (Arrada)

2.926

15

71 A

Urezt. alorra

MU-049

Piñero Galiano, Gabriel

Ekialdeko ingurabidea, 2 (Arrada)

1.385

15

71 B

Larreak

MU-050

Piñero Galiano, Gabriel

Ekialdeko ingurabidea, 2 (Arrada)

44

15

71 F

Larreak

MU-051

Piñero Galiano, Gabriel

Ekialdeko ingurabidea, 2 (Arrada)

288

15

71 E

Urezt. alorra

MU-052

Arradako Kontzejuaren herrilurrak

Navarra kalea, 15 (Arrada)

598

15

75

Larreak

MU-52.1

Arradako Kontzejua

Navarra kalea, 15 (Arrada)

297

15

76

Larreak

MU-053

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

252

10

2 C

Larreak

MU-054

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

921

10

2 A

Ureztalurra

MU-055

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

1.109

10

3 A

Urezt. alorra

MU-056

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

2.003

10

3 B

Larreak

MU-057

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

244

10

3 C

Urezt. alorra

MU-058

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

390

10

3 D

Urezt. alorra

MU-059

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

557

10

3 E

Urezt. alorra

MU-060

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

548

10

3 F

Urezt. alorra

MU-061

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

627

10

3 H

Urezt. alorra

MU-062

Arradako Kontzejua

Navarra kalea, 15 (Arrada)

3.409

10

93

Zurzuriak

MU-063

Perales Bonilla, Manuel

Merindad Olite etorbidea (Arrada)

8.775

10

94 A

Urezt. alorra

MU-063.1

Perales Bonilla, Manuel

Merindad Olite etorbidea (Arrada)

72

10

94 C

Larreak

MU-064

Espuey Latorre, Teresa

Navarra etorbidea, 2 (Arrada)

1.295

10

95

Urezt. alorra

MU-065

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 37. km (Tafalla)

1.049

10

100 A

Urezt. alorra

MU-066

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 37. km (Tafalla)

244

10

100 F

Larreak

MU-067

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 37. km (Tafalla)

70

10

100 D

Urezt. alorra

MU-068

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 37. km (Tafalla)

316

10

100 C

Urezt. alorra

MU-069

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 37. km (Tafalla)

397

10

100 G

Urezt. alorra

MU-070

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 37. km (Tafalla)

441

10

100 B

Urezt. alorra

MU-071

Monsegur Soteras, Manuel

La Esperanza kalea, 3 (Arrada)

133

10

102 C

Urezt. alorra

MU-072

Monsegur Soteras, Manuel

La Esperanza kalea, 3 (Arrada)

2

10

102 D

Berotegia

MU-073

Monsegur Soteras, Manuel

La Esperanza kalea, 3 (Arrada)

13

10

102 B

Urezt. alorra

MU-074

Monsegur Soteras, Manuel

La Esperanza kalea, 3 (Arrada)

2.022

10

102 G

Larreak

MU-075

Ibiricu Adin, Miguel Joaquin

El Este kalea, 1 (Arrada)

1.458

10

103

Urezt. alorra

MU-076

Igal Martinez, Angel

Alonso kalea, 20 (Mélida)

1.413

10

104

Urezt. alorra

MU-077

Saez Arevalo, Tirso

El Requete kalea, 7 (Arrada)

1.608

10

105

Urezt. alorra

MU-078

Garcia Aguerri Basilia

Navarra etorbidea, 9 (Arrada)

2.220

10

106 D

Urezt. alorra

MU-079

Caspe Legarre, Prudencio

El Requete kalea, 6 (Arrada)

2.593

10

121

Urezt. alorra

MU-080

Rodriguez Sauca, Miguel

Las Cuadrillas kalea, 5 (Arrada)

2.318

10

122 B

Larreak

MU-081

Rodriguez Sauca, Miguel

Las Cuadrillas kalea, 5 (Arrada)

967

10

122 A

Urezt. alorra

MU-082

Zabalza Murugarren, Jesús

Las Cuadrillas kalea, 8 (Arrada)

1.469

10

132

Urezt. alorra

MU-083

Monsegur Soteras, Circuncisión

El Roncal kalea, 1 (Arrada)

535

10

136 A

Urezt. alorra

MU-084

Monsegur Soteras, Circuncisión

El Roncal kalea, 1 (Arrada)

1.315

10

136 B

Larreak

MU-085

Monsegur Soteras, Circuncisión

El Roncal kalea, 1 (Arrada)

304

10

136 D

Errepidea

MU-086

Monsegur Soteras, Circuncisión

El Roncal kalea, 1 (Arrada)

153

10

136 C

Larreak

MU-087

Ayabar Arostegui, Jose Luis

Tafalla kalea, 42 (Santakara)

294

10

135 B

Larreak

MU-088

Ayabar Arostegui, Jose Luis

Tafalla kalea, 42 (Santakara)

192

10

135 E

Errepidea

MU-089

Ayabar Arostegui, Jose Luis

Tafalla kalea, 42 (Santakara)

17

10

135 A

Larreak

MU-090

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

5.025

7

3 B

Larreak

MU-091

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

5013

7

3 C

Lehorreko alorra

MU-092

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

3.914

7

37 A

Urezt. alorra

MU-092.1

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

1.490

7

37 B

Larreak

MU-093

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

170

7

38 B

Larreak

MU-094

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

2.746

7

38 A

Urezt. alorra

MU-095

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

1.806

7

39 A

Urezt. alorra

MU-096

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

668

7

39 D

Larreak

MU-097

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

167

7

39 C

Urezt. alorra

MU-101

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

1.514

7

40 A

Urezt. alorra

MU-102

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

628

7

40 B

Larreak

MU-103

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

686

7

40 C

Urezt. alorra

MU-106

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

5.488

7

42 A

Urezt. alorra

MU-107

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

1.666

7

43

Urezt. alorra

MU-108

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

2.565

7

45 A

Urezt. alorra

MU-109

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

1.078

7

46 C

Urezt. alorra

MU-110

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

445

7

46 E

Urezt. alorra

MU-111

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

1.575

7

46 B

Larreak

MU-112

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

135

7

46 G

Urezt. alorra

MU-113

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

156

7

46 F

Urezt. alorra

MU-114

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

73

7

46 D

Urezt. alorra

FAZERIA 108 UDAL MUGAPEA

FA-001

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

Murillo El Cuendeko Udalaren herrilurrak

1.134

7

3 A

Larreak

FA-002

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

Murillo El Cuendeko Udalaren herrilurrak

976

7

6 B

Larreak

FA-003

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

Murillo El Cuendeko Udalaren herrilurrak

423

7

6 C

Errepidea

FA-004

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

Murillo El Cuendeko Udalaren herrilurrak

115

7

6 A

Larreak

FA-005

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

Murillo El Cuendeko Udalaren herrilurrak

297

7

3 D

Errepidea

FA-006

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

Murillo El Cuendeko Udalaren herrilurrak

296

7

3 E

Larreak

FA-007

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

Murillo El Cuendeko Udalaren herrilurrak

289

7

2 A

Larreak

FA-008

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

Murillo El Cuendeko Udalaren herrilurrak

224

7

2 B

Errepidea

FA-009

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

Murillo El Cuendeko Udalaren herrilurrak

140

7

2 C

Larreak

FA-010

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

Murillo El Cuendeko Udalaren herrilurrak

357

7

4 B

Larreak

FA-011

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

Murillo El Cuendeko Udalaren herrilurrak

623

7

4 C

Errepidea

FA-012

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

Murillo El Cuendeko Udalaren herrilurrak

648

7

4 A

Larreak

MELIDAKO UDAL MUGAPEA

ME-001

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

160

1

5032

Larreak

ME-002

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

2.613

1

5037 A

Larreak eta zuhaitzak

ME-003

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

440

1

5038 D

Larreak

ME-004

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

999

1

5038 B

Frutarbolak ureztalurrean

ME-005

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

387

1

5038 A

Lurzorua

ME-006

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

4.603

2

5014 A

Larreak

ME-007

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

163

2

5014 B

Lehorreko alorra

ME-008

Melidako Udala

La Oliva kalea, 2 (Mélida)

1.250

2

581 A

Lorategiak

ME-009

Melidako Udala

La Oliva kalea, 2 (Mélida)

3.677

2

581 D

Lorategiak

ME-010

Melidako Udala

La Oliva kalea, 2 (Mélida)

795

2

582 B

Lorategiak

ME-011

Melidako Udala

La Oliva kalea, 2 (Mélida)

234

2

582 A

Lorategiak

ME-011.1

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

23

2

5001

Lurzorua

UKITUTAKO ZERBITZUAK

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ALDI BAT.

ZORTASUNA

EUSKARRIEN

LINEA

KATASTROA

OKUP.
m2

EZARTZEA
ml-m2

OKUP.

Un.-m2

MOTA

POL.

LURZ.

LUR MOTA

MURILLO EL CUENDEKO UDAL MUGAPEA

MU-037

De Silva Mendaro, Javier

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza (Traibuenas)

77

25-77

Air. telef.

8

103 A

Alorra

MU-038

De Silva Mendaro, Javier

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza (Traibuenas)

57

20-57

0, 5-2

Air. telef.

8

39 C

Larreak

MU-039

De Silva Mendaro, Javier

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza (Traibuenas)

131

44-131

0, 5-2

Air. telef.

8

39 A

Alorra

MU-046

Piñero Galiano, Gabriel

Ekialdeko ingurabidea, 2 (Arrada)

174

59-174

1-4

Air. telef.

15

71 G

Urezt. alorra

MU-047

Piñero Galiano, Gabriel

Ekialdeko ingurabidea, 2 (Arrada)

35

15-35

Air. telef.

15

71 K

Pinudia

MU-048

Piñero Galiano, Gabriel

Ekialdeko ingurabidea, 2 (Arrada)

61

20-61

Air. telef.

15

71 A

Urezt. alorra

MU-049

Piñero Galiano, Gabriel

Ekialdeko ingurabidea, 2 (Arrada)

175

71-175

1-4

Air. telef.

15

71 B

Larreak

MU-051

Piñero Galiano, Gabriel

Ekialdeko ingurabidea, 2 (Arrada)

156

52-156

0, 5-2

Air. telef.

15

71 E

Urezt. alorra

MU-052

Arradako Kontzejuaren herrilurrak

(Arrada)

97

33-97

2 zutoin erdi - 4

Air. telef.

15

75

Larreak

MU-056

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

263

27-51

Hornidura

10

3 B

Larreak

MU-058

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

2

Hornidura

10

3 D

Urezt. alorra

MU-059

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

244

19-61

Hornidura

10

3 E

Urezt. alorra

MU-060

Hernández Alfaro, Luis

Avenida Navarra (Rada)

149

12-37

Hornidura

10

3 F

Urezt. alorra

MU-060.1

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

15

Hornidura

10

3 G

Urezt. alorra

MU-062

Arradako Kontzejua

Navarra kalea, 15 (Arrada)

688

79-233

Hornidura

10

93

Zurzuriak

MU-063

Perales Bonilla, Manuel

Merindad Olite etorbidea (Arrada)

3.136

284-853

Hornidura

10

94 A

Urezt. alorra

MU-063.1

Perales Bonilla, Manuel

Merindad Olite etorbidea (Arrada)

40

Hornidura

10

94 B

Larreak

MU-064

Espuey Latorre, Teresa

Navarra etorbidea, 2 (Arrada)

1.032

108-324

Hornidura

10

95

Urezt. alorra

MU-065

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 37. km (Tafalla)

1.122

97-290

Hornidura

10

100 A

Urezt. alorra

MU-066

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 37. km (Tafalla)

174

15-44

Hornidura

10

100 F

Larreak

MU-067

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 37. km (Tafalla)

195

16-49

Hornidura

10

100 D

Urezt. alorra

MU-068

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 37. km (Tafalla)

300

27-80

Hornidura

10

100 C

Urezt. alorra

MU-069

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 37. km (Tafalla)

402

35-105

Hornidura

10

100 G

Urezt. alorra

MU-070

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 37. km (Tafalla)

437

38-115

Hornidura

10

100 B

Urezt. alorra

MU-071

Monsegur Soteras, Manuel

La Esperanza kalea, 3 (Arrada)

195

19-57

Hornidura

10

102 C

Urezt. alorra

MU-072

Monsegur Soteras, Manuel

La Esperanza kalea, 3 (Arrada)

88

9-25

Hornidura

10

102 D

Berotegia

MU-072.1

Monsegur Soteras, Manuel

La Esperanza kalea, 3 (Arrada)

85

9-21

Hornidura

10

102 H

Urezt. alorra

MU-073

Monsegur Soteras, Manuel

La Esperanza kalea, 3 (Arrada)

185

16-35

Hornidura

10

102 B

Urezt. alorra

MU-074

Monsegur Soteras, Manuel

La Esperanza kalea, 3 (Arrada)

160

13-46

Hornidura

10

102 G

Larreak

MU-031

Goyeneche Sesma, Fernando

San Juan kalea, 12 (Traibuenas)

170

8-23

Gasa

8

22 A

Lehorreko alorra

MU-032

Goyeneche Sesma, Fernando

San Juan kalea, 12 (Traibuenas)

1477

168-359

Gasa

8

34

Lehorreko alorra

MU-075

Ibiricu Adin, Miguel Joaquín

El Este kalea, 1 (Arrada)

433

Gasa

10

103

Urezt. alorra

MU-076

Igal Martinez, Ángel

Alonso kalea, 20 (Mélida)

359

Gasa

10

104

Urezt. alorra

MU-103

De Silva Mendaro, Jose Javier

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza, 1 (Traibuenas)

79

1-1

Gasa

7

40 C

Urezt. alorra

MU-090

De Silva Mendaro, Javier

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza (Traibuenas)

179

40-110

3-12

Air. telef.

eta lurp.

7

3 B

Urezt. alorra

111

2-8

1-4

Elektr. Ten. Ert.

7

3 B

Urezt. alorra

MU-091

De Silva Mendaro, Javier

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza (Traibuenas)

52

1-3

Air. telef.

eta lurp.

7

3 C

Urezt. alorra

37

Elektr. Ten. Ert.

7

3 C

Urezt. alorra

MU-092

De Silva Mendaro, Javier

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza (Traibuenas)

978

139-607

2-8

Elektr. Goi Ten. eta Ten. Ert.

7

37 A

Urezt. alorra

MU-092.1

De Silva Mendaro, Javier

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza (Traibuenas)

15

6-20

Elektr. Ten. Ert.

7

37 B

Larreak

MU-092.2

De Silva Mendaro, Javier

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza (Traibuenas)

5

2-5

Air. telef.

7

37 C

Larreak

MU-053

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

41

14-41

Air. telef.

10

2 C

Larreak

MU-53.1

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

19

6-19

Air. telef.

10

2 B

Urezt. alorra

MU-055

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

34

10-55

Elektr. Goi Ten.

10

3 A

Urezt. alorra

MU-056

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

160

35-174

Elektr. Goi Ten.

10

3 B

Urezt. alorra

MU-057

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

293

33-161

1-4

Elektr. Goi Ten.

10

3 C

Urezt. alorra

MU-058

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

66

22-110

Elektr. Goi Ten.

10

3 D

Urezt. alorra

MU-059

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

61

20-102

Elektr. Goi Ten.

10

3 E

Urezt. alorra

MU-060

Hernández Alfaro, Luis

Navarra plaza (Arrada)

38

13-63

Elektr. Goi Ten.

10

3 F

Urezt. alorra

MU-062

Arradako Kontzejuaren herrilurrak

(Arrada)

471

77-383

Elektr. Goi Ten.

10

93

Zurzuriak

MU-063

Perales Bonilla, Manuel

Merindad Olite etorbidea (Arrada)

1090

283-1414

Elektr. Goi Ten.

10

94 A

Urezt. alorra

MU-063.1

Perales Bonilla, Manuel

Merindad Olite etorbidea (Arrada)

4

Elektr. Goi Ten.

10

94 B

Larreak

MU-064

Espuey Latorre, Teresa

Navarra etorbidea, 2 (Arrada)

326

15-84

Elektr. Goi Ten.

10

95

Urezt. alorra

MU-065

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 3. km (Tafalla)

831

97

Hornidura

10

100 A

Urezt. alorra

MU-066

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 3. km (Tafalla)

127

15

Hornidura

10

100 F

Larreak

MU-067

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 3. km (Tafalla)

138

17

Hornidura

10

100 D

Urezt. alorra

MU-068

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 3. km (Tafalla)

225

27

Hornidura

10

100 C

Urezt. alorra

MU-069

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 3. km (Tafalla)

297

35

Hornidura

10

100 G

Urezt. alorra

MU-070

San Fermín 960 ENS

Zaragozako errepidea, 3. km (Tafalla)

324

38

Hornidura

10

100 B

Urezt. alorra

MU-071

Monsegur, Soteras, Manuel

La Esperanza kalea, 3 (Arrada)

239

20

Hornidura

10

102 C

Urezt. alorra

MU-074

Monsegur, Soteras, Manuel

La Esperanza kalea, 3 (Arrada)

106

13

Hornidura

10

102 G

Larreak

MU-072

Monsegur, Soteras, Manuel

La Esperanza kalea, 3 (Arrada)

58

10

Hornidura

10

102 D

Berotegia

MU-72.1

Monsegur, Soteras, Manuel

La Esperanza kalea, 3 (Arrada)

55

9

Hornidura

10

102 H

Urezt. alorra

MU-031

Goyeneche Sesma, Fernando

San Juan kalea, 12 (Traibuenas)

98

10

Gasa

8

22 A

Urezt. alorra

MU-032

Goyeneche Sesma, Fernando

San Juan kalea, 12 (Traibuenas)

906

185

Gasa

8

34

Urezt. alorra

MU-073

Monsegur Soteras, Manuel

La Esperanza kalea, 3 (Arrada)

110

15

Hornidura

10

102 B

Urezt. alorra

MU-075

Ibiricu, Adin, Miguel Joaquín

El Este kalea, 1 (Arrada)

242

Gasa

10

103

Urezt. alorra

MU-076

Igal Martinez, Angel

Alonso kalea, 20 (Mélida)

208

Gasa

10

104

Urezt. alorra

MU-108

De Silva Mendaro, Javier

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza (Traibuenas)

3.301

160-199

Hornidura

7

45 A

Urezt. alorra

MU-108.1

De Silva Mendaro, Javier

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza (Traibuenas)

1913

183-427

Hornidura

7

45 B

Urezt. alorra

MU-108.2

De Silva Mendaro, Javier

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza (Traibuenas)

12

Hornidura

7

45 D

Larreak-Idoia

MU-108.3

De Silva Mendaro, Javier

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza (Traibuenas)

564

39-45

Hornidura

7

45 C

Urezt. alorra

MU-108.4

De Silva Mendaro, Javier

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza (Traibuenas)

2.624

179

148

Hornidura

7

45 A

Urezt. alorra

MU-108.5

De Silva Mendaro, Javier

De Silva Mendaro, Luisa Fernanda

Palacio plaza (Traibuenas)

498

26-82

Hornidura

7

46 B

Urezt. alorra

MELIDAKO UDAL MUGAPEA

ME-008

Melidako Udala

La Oliva kalea, 2 (Mélida)

1.798

Gauzatzea

2

581 A

Lorategiak

ME-011

Melidako Udala

La Oliva kalea, 2 (Mélida)

483

Gauzatzea

2

582 A

Lorategiak

ME-012

Verdugo Curbelo, Elvira

Albarera kalea, 82 (Mélida)

86.103

Maileguak

5

311 A

Lehorreko alorra

ME-013

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

5.140

Maileguak

5

5030 A

Lurzorua

ME-013.1

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

133

Maileguak

5

5030B

Lehorreko alorra

ME-014

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

246

Maileguak

5

5090

Lurzorua

ME-015

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

23.909

Maileguak

5

865

Urezt. alorra

ME-016

Melidako Udalaren herrilurrak

San Francisco kalea, 19 (Mélida)

10.353

Maileguak

5

866

Urezt. alorra

CAPARROSOKO UDAL MUGAPEA

CA-013

Caparrosoko Udala

España plaza, 12 (Caparroso)

493

76-235

Elektr.

Ten. Ert.

9

738

Urezt. alorra

F1015205

Iragarkiaren kodea: F1015205