55. ALDIZKARIA - 2008ko maiatzaren 2a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

33/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 16koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "N-121-B errepidea eraikitzea, tartea: Irurita-Elizondo" proiektua behin-behinekoz onetsi, jendaurrean jarri eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematen diena.

Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman duenez, Nafarroako Errepideen 2002-2009 urteetarako II. Plan Zuzentzaileak "N-121-B errepidea eraikitzea, tartea: Irurita-Elizondo" izeneko proiektuaren obrak egitea aurreikusten du.

Gobernuak 2008ko urtarrilaren 22an hartu zuen erabakiaren bidez, "N-121-B errepidea eraikitzea, tartea: Irurita-Elizondo" UPSa onetsi zen, eta 2008ko 19. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean, otsailaren 11koan, argitaratu.

Ingurumen zuzendari nagusiak azaroaren 28an emandako 2445/2007 Ebazpenaren bidez, N-121-B errepidea (tartea: Irurita-Elizondo) egiteko informazio azterlanari buruzko ingurumen adierazpena egin zen. Adierazpen hori 2008ko 5. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen, urtarrilaren 11n.

Iruritako eta Elizondoko iparraldean beste trazadura bat eginen da, eta jardun beharreko eremua 5.800 m luze izanen da guztira. Saihesbideari esker, NA-121-B errepideek herri horietako zeharbideetan sortzen dituzten arazoak desagertuko dira.

Trazaduraren hasieran biribilgune bat eginen da, Arraiozko saihesbidearen amaieran. Jarraian, Artesiaga (edo Irurita) erreka gurutzatuko du, eta, arrain-haztegia, Oharrizko hegoaldean dagoena, ukitu gabe, NA-4405 errepidea gurutzatuko du. Errepide horrek egungo N-121-B errepidea eta Oharrizko hirigunea lotzen ditu.

Trazadurak aurrera jarraituko du, antzinako trenbideko plataformatik, Baztan errekara iritsi arte; erreka bidezubi batek gurutzatuko du.

Errepideak iparralderantz jarraitu, eta NA-4405 eta NA-4403 errepideak gurutzatuko ditu; azkeneko hori biribilgune baten bidez.

Ondoren, trazadurak Bordatxuri muinoa gurutzatuko du eta, jarraian, Elizondon sartzeko biribilgunea eginen da. Biribilgune horrek planeamenduan aurreikusitako bideei jarraipena emanen die.

Saihesbideak, iparraldetik, Elizondoko eta Elbeteko ertzeetatik jarraituko du, eta 4+350 k.p.an Elbeten sartzeko biribilgune bat eginen da. Elbeteko hilerria ez da ukituko. Saihesbidearen bukaeran beste biribilgune bat eginen da, N-121-B errepidearekin lotuko dena.

Saihesbidearen enborraren sekzio eredua 7 m-ko galtzada batek, norantza bakoitzean 3,5 m-ko bi erreik, 1,50 m-ko bazterbideek eta 0,50 m-ko bermek osatuko dute. Biribilguneek 8 m-ko zabalerako eraztun-galtzada bat, 1,50 m-ko kanpo bazterbideak eta 1 m-ko barne bazterbideak izanen dituzte. Biribilgunearen kanpoko aldean 0,50 m-ko berma bat paratuko da.

Saihesbidearen enborrerako eta biribilguneetarako erabiliko den lurzorua 20 cm-ko betunezko nahasketa beroz eta 40 cm-ko oinarri granularraz osatuko da. Errepideak lehengoratzeko, lurzorua 10 cm-ko betunezko nahasketa beroz eta 40 cm-ko oinarri granularraz osatuko da.

Sei biribilgune eginen dira, egungo bide sistemarekin lotzeko.

Baztan ibaiaren gainean bi bidezubi eginen dira: bata Artesiaga errekaren gainean eta bestea 2+470 k.p.ko ibarbidearen gainean. Tauletako argiak 20-25 cm-koak izanen dira.

Errepidearen azpian lau pasabide eginen dira; 4+740 kilometro puntuan eginen dena animaliak pasatzeko erabiliko da.

Zeharkako drainatze lanak 1,80 m-ko diametroko hodiak edo gutxienez ere 2,00 m-ko altuerako markoak izanen dira, hartzen diren emarien arabera.

Proiektuan ukitutako zerbitzuak berriro ezarriko dira.

Errepidea ingurumenean integratzeko, prebentzio neurriez eta eragina gutxitzen duten neurri orokorrez gainera, neurri zuzentzaile hauek ere sartu dira, besteak beste: landare lurraren kudeaketa, landareztatzea, biribilguneak apaintzea, lurrak botatzeko eremuen aurreikuspena, ingurumenaren kontrola eta jarraipena.

Orobat, lizitazioa egin aurretik, beharrezkoa da obrek ukituriko ondasun eta eskubideak kudeatu eta horiek desjabetzeko espedienteari lehenbailehen ekitea.

Nafarroako errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan xedaturikoarekin bat, bidezko da eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean paratzea, bai proiektuaren eduki teknikoari bai desjabetu ahal izateko lurrak okupatu beharrari dagokienez. Aldi berean, entzunaldia eman behar zaie ukitutako toki entitateei, beren eskumenen esparruan adieraz dezaten proiektua bat datorren onetsita dagoen udalez gaindiko proiektu sektorialak ezarritako zehaztapenekin.

Horrenbestez, Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuaren 2. artikuluko 2. idatz-zatiaren bidez eskuratu ditudan eskurantzak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "N-121-B errepidea eraikitzea, tartea: Irurita-Elizondo" proiektua behin-behinekoz onestea.

2. Proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean dago.

3. Proiektua jendaurrean jartzea eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematea, hilabetez. Epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten oharrak edo alegazioak aurkez ditzakete, eta ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Nafarroako Gobernuko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuko eta Baztango Udaleko bulegoetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Nafarroan gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Baztango Udalari, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2008ko apirilaren 16an.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

"N-121-B errepidea eraikitzea, tartea: Irurita-Elizondo" proiektua

UKITURIKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BANAKAKO ZERRENDA ZEHATZA

BAZTANGO UDAL MUGAPEA

ELI-001 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 5.574 12 374 A Lugorria

San Ignazio etorbidea, 3 (31002 IRUÑA)

ELI-002 LAURNAGA AGUERREBERE, Mª ISABEL 121 12 332 A Lertxundiak

Urrutia kalea, 8 (31794 ARRAIOZ)

LAURNAGA AGUERREBERE, Mª LUISA

Urrutia kalea, 8 (31794 ARRAIOZ)

ELI-003 LARRAMENDI CORDOBA, Mª CARMEN 8 12 334 Belaia

Zahar-etxea (31700 ELIZONDO)

ELI-004 CARRICABURU LARRAYA, FRANCISCO 153 8 256 B Larreak eta zuhaiztia

Kallerin kalea, 3 (31794 -ARRAIOZ) 19 8 256 C Lugorria

ELI-005 LAURNAGA AGUERREBERE, Mª ISABEL 231 12 333 Belaia

Urrutia kalea, 8 (31794 ARRAIOZ)

LAURNAGA AGUERREBERE, Mª LUISA

Urrutia kalea, 8 (31794 ARRAIOZ)

ELI-006 IRURETA ECHENIQUE, JESUS MARIA 654 8 257 A Gaztainadia

Elogien kalea, 17 (31880 LEITZA)

ELI-007 TELLECHEA ARRUABARRENA, MARIANO 1.036 12 353 Belaia

Mardea plaza, 2 (31794 ARRAIOZ)

ELI-007.1 CARRICABURU LARRAYA, FRANCISCO 56 12 319 A Belaia

Kallerin kalea, 3, 31794 ARRAIOZ

ELI-008 TELLECHEA ARRUABARRENA, MARIANO 4 12 354 Larredia

Mardea plaza, 2 (31794 ARRAIOZ)

ELI-009 LAURNAGA AGUERREBERE, Mª ISABEL 2.182 12 335 Belaia

Urrutia kalea, 8 (31794 ARRAIOZ)

LAURNAGA AGUERREBERE, Mª LUISA

Urrutia kalea, 8 (31794 ARRAIOZ)

ELI-010 VERTIZ OCHANDORENA, ESTEBAN 444 12 357 Pinudia

Santiago kalea, 47. zk., 4. A, 31700 ELIZONDO

ELI-011 JORAJURIA IÑARREA, GRACIOSA 1.623 12 336 Belaia

Etxetxipia (31794 ARRAIOZ)

ELI-012 TELLECHEA ARRUABARRENA, MARIANO 2.036 12 348 A Belaia

Mardea plaza, 2 (31794 ARRAIOZ) 439 12 348 B Zuhaiztia

ELI-013 ALKARREQUIN S.A. 6.138 12 337 A Hariztia

Ilekueta Karrika, 10 (31780 BERA) 392 12 337 B Larredia

ELI-014 ELIZALDE JUANICOTENA, CRISTINA 3.929 12 347 Belaia

Etxeberria baserria (31795 LEKAROZ)

ELI-015 BAZTANGO UDALAREN HERRILURRAK 190 12 349 Belaia

Jaime Urrutia kalea, 12 (31700 ELIZONDO)

ELI-016 HARRI LAN S.L. 105 12 362 A Lurzorua

Oharriz (31795 LEKAROZ) 4 12 362 A Nabeak

2.054 12 362 B Lugorria

ELI-017 HARRI LAN S.L. 394 14 509 Hariztia

Oharriz (31795 LEKAROZ)

ELI-018 BAZTANGO UDALAREN HERRILURRAK 3.840 14 238 J Hariztia

Jaime Urrutia kalea, 12 (31700 ELIZONDO)

ELI-019 GOÑI OLAECHEA, MIGUEL MARIA 281 14 484 Zuhaiztia

Etxegaraia baserria (31795 LEKAROZ)

ELI-021 GOÑI SAHARREA, PEDRO 10.772 14 236 A Belaia

Braulio Iriarte kalea (31795 ELIZONDO) 3.521 14 236 C Hariztia

ELI-023 IZKIZIN S.L. 84 14 237 A Frutarbolak

Sutegia baserria (31795 LEKAROZ) 306 14 237 B Intxaurrondoak

1.726 14 237 C Larredia

635 14 237 D Zuhaiztia

ELI-024 GOÑI SAHARREA, PEDRO 207 14 418 Hariztia

Braulio Iriarte kalea (31795 ELIZONDO)

ELI-025 ARNIS GOYENECHE, MIGUEL ANGEL 5.758 14 221 A Lehorreko laborea

Antxonea baserria (31795 LEKAROZ) 5.901 14 221 B Belaia

417 14 221 D Gaztainadia

114 14 221 E Gaztainadia

ELI-026 IZKIZIN S.L. 456 14 417 Hariztia

Sutegia baserria (31795 LEKAROZ)

ELI-027 IRIBARREN MENDIBERRI, Mª ISABEL 813 14 353 Belaia

Errandonea baserria (31795 LEKAROZ)

ELI-028 BAZTANGO UDALAREN HERRILURRAK 483 14 504 A Lertxundiak

Jaime Urrutia kalea, 12 (31700 ELIZONDO) 73 14 504 B Lertxundiak

ELI-029 ELICEGUI ARRIJURIA, MARIA JOSEFA 89 15 122 A Belaia

Zubiartea kalea, ARIZKUN

ELI-030 ARNIS GOYENECHE, MIGUEL ANGEL 11.686 15 119 A Belaia

Antxorena kalea, 2. zk., 31795 LEKAROZ

ELI-031 BAZTANGO UDALAREN HERRILURRAK 25 15 288 A Larredia

Jaime Urrutia kalea, 12 (31700 ELIZONDO) 81 15 288 B Bidea

ELI-032 SOBRINO FDEZ., SALVADOR GABRIEL 1.439 15 296 Belaia

Buru plaza, 3 (31700 ELIZONDO)

ELI-033 GOÑI AGUIRRE, MARIA JESUS 121 15 121 Urbanizazioa

Elizaldea baserria (31795 LEKAROZ)

ELI-034 IRIGOYEN AGUIRRE, MARIA ITZIAR 1.211 15 295 A Belaia

Karakotxea baserria (31795 LEKAROZ) 201 295 B Belaia

ELI-035 GARBALENA GOÑI, SANTIAGO 26 15 297 Belaia

Larraldea baserria (31795 LEKAROZ)

ELI-036 IRIGOYEN AGUIRRE, MARIA ITZIAR 361 15 305 A Belaia

Karakotxea (31795 LEKAROZ)

ALMANDOZ ILZAUSPE, FRANCISCO

KARAKOTXEA, 31795 LEKAROZ

ELI-037 BIDEGAIN ELIZALDE, JOSE MANUEL 449 15 303 Zuhaiztia

Santiago kalea, 62 (31700 ELIZONDO)

ELI-038 GOÑI ECHENIQUE, PEDRO MANUEL 998 15 309 Hariztia

Iruin baserria (31795 LEKAROZ)

ELI-039 GOÑI ECHENIQUE, PEDRO MANUEL 3.429 15 304 A Belaia

Iruin baserria (31795 LEKAROZ) 882 15 304 B Hariztia

613 15 304 C Hariztia

1.574 15 304 D Larredia

ELI-040 GORTARI SANTESTEBAN, CECILIO 581 15 308 A Belaia

Ugaldea baserria (31795 LEKAROZ) 1.881 308 B Belaia

ELI-041 GOÑI ECHENIQUE, PEDRO MANUEL 1.642 15 237 Belaia

Iruin baserria (31795 LEKAROZ)

ELI-042 IRIGOYEN AGUIRRE, MARIA ITZIAR 111 15 306 A Belaia

Karakotxea (31795 LEKAROZ) 233 15 306 C Belaia

ELI-043 GOÑI ECHENIQUE, PEDRO MANUEL 184 15 236 Zuhaiztia

Iruin baserria (31795 LEKAROZ)

ELI-044 GONZALEZ RABANAL, FRANCISCO 3.619 15 310 A Belaia

Mugairi errepidea (31720 ORONOZ MUGAIRI) 570 15 310 B Lertxundiak

ELI-045 CANALS-ECHENIQUE DE FEBRER, ALVARO 533 15 314 Larredia

De las Torres bidea, 43 (50000 ZARAGOZA)

ELI-046 ECHENIQUE IPARRAGUIRRE, Mª VICTORIA 253 15 311 A Zuhaiztia

Atxoborroa baserria (31795 LEKAROZ) 1.706 311 C Larredia

ELI-047 ECHENIQUE IPARRAGUIRRE, Mª VICTORIA 3.411 15 313 Hariztia

Atxoborroa (31795 LEKAROZ)

ELI-048 NAFARROAKO, KANTABRIAKO ETA ARAGOIKO KAPUTXINOEN PROBINTZIA 1.021 15 312 Belaia

31795 LEKAROZ

ELI-049 ALEMAN SAHARREA, JUAN BAUTISTA 16 15 316 Larredia

Berekoetxea baserria (31730 IRURITA)

ELI-050 ECHENIQUE IPARRAGUIRRE, Mª VICTORIA 20 15 112 A Larredia

Atxoborroa (31795 LEKAROZ)

ELI-051 ECHENIQUE IPARRAGUIRRE, Mª VICTORIA 4.059 15 317 Lehorreko laborea

Atxoborroa baserria (31795 LEKAROZ)

ELI-052 ECHENIQUE IPARRAGUIRRE, Mª VICTORIA 556 16 413 A Belaia

Atxoborroa baserria (31795 LEKAROZ)

ELI-053 ECHENIQUE IPARRAGUIRRE, Mª VICTORIA 5.988 16 579 Lehorreko laborea

Atxoborroa baserria (31795 LEKAROZ)

ELI-054 CIAURRIZ VICENTE, FRANCISCO 2.544 16 581 Belaia

Jaime Urrutia kalea, 34 (31700 ELIZONDO)

ELI-055 URROZ AYOROA, JORGE 16.139 16 417 A Belaia

31740 (DONEZTEBE) 138 16 417 F Zuhaiztia

URROZ AYOROA, JORGE 108 16 417 G Zuhaiztia

31740 (DONEZTEBE) 56 16 417 D Zuhaiztia

ELI-056 IRUNGARAY IRIGOYEN, FERMIN 3.571 16 580 A Belaia

Balda Medikuaren plaza, 6 (31700 ELIZONDO)

ELI-057 ERCILLA ARESO, JOSE ANGEL 7.031 16 508 Belaia

Brunet etorbidea, 6 (20000 DONOSTIA)

ARRASATE LACOIZQUETA, FERMIN JESUS

Jaime Urrutia kalea, 21, 31700 ELIZONDO

ELI-058 CIAURRIZ VICENTE, FRANCISCO 579 16 576 Frutarbolak

Jaime Urrutia kalea, 34 (31700 ELIZONDO)

ELI-059 IRIBARREN ITURRALDE, Mª BEGOÑA 1.928 16 507 C Larredia

Santiago kalea, 60 (31700 ELIZONDO)

IRIBARREN ITURRALDE, Mª BEGOÑA

Santiago kalea, 60, 31700 ELIZONDO

ELI-060 CIAURRIZ VICENTE, FRANCISCO 34 16 575 A Larredia

Jaime Urrutia kalea, 34 (31700 ELIZONDO)

ELI-061 BAZTANGO UDALA 479 16 505 A Lurzorua

Foruen plaza, 1 (31700 ELIZONDO) 1.088 16 505 B Zuhaiztia

ELI-062 MAYORA ISTILART, PEDRO 3.644 16 574 A Belaia

Antzanborda baserria (31700 ELIZONDO)

ELI-063 OTEIZA VIDAU, JOSE IGNACIO 107 17 106 A Lurzorua

Mexiko (MEXIKO) 1.294 17 106 B Belaia

ELI-064 MARTICORENA ARBURUA, PEDRO 1.193 16 416 Belaia

Mendinueta kalea, 16 (31700 ELIZONDO)

ELI-065 OTEIZA VIDAU, LAURA 29 17 105 A Lurzorua

Askatasunaren etorbidea, 28 (20000 DONOSTIA) 2.559 17 105 B Belaia

OTEIZA VIDAU,CARMEN

Pío XII.aren etorbidea, 1 (31002 IRUÑA)

ELI-066 ETCHEVERRY ELIZALDE, Mª TERESA 20 16 415 A Belaia

Mendinueta kalea, 16 (31700 ELIZONDO)

ELI-067 IRIBARREN ITURRALDE, Mª BEGOÑA 4.664 17 33 D Belaia

Santiago kalea, 60 (31700 ELIZONDO)

GONZALEZ DE ANDRES, JOSE ANTONIO

Santiago kalea, 56 (31700 ELIZONDO)

ELI-068 HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON KLINIK 415 16 548 Lurzorua

Mendinueta kalea, 29, 31700 ELIZONDO

ELI-069 ARRASATE LACOIZQUETA, FERMIN JESUS 984 17 104 Belaia

Jaime Urrutia kalea, 21 (31700 ELIZONDO)

ELI-069.1 BAZTANGO UDALA 24 17 124 Belaia

Foruen plaza, 31700 ELIZONDO

ELI-070 GALARREGUI ECHENIQUE, MAXIMO 748 16 547 B Pinudia

FRANTZIA, 13, ELBETE

ELI-071 SALABURU ORAYEN, SALVADOR 1.423 17 102 Belaia

Autxitxia baserria (31700 ELBETE)

ELI-072 GALARREGUI ECHENIQUE, MAXIMO 2.330 16 549 B Larredia

FRANTZIA, 13, ELBETE

ELI-073 ARRASATE LACOIZQUETA, FERMIN JESUS 1.559 17 4 A Lehorreko laborea

Jaime Urrutia kalea, 21 (31700 ELIZONDO)

ELI-074 REPARAZ ARREGUI, M. LUISA 1.395 16 546 Lurzorua

Antso Jakitunaren kalea, 19, 8. D, DONOSTIA

ELI-075 PACHECO AZCARATE, JUAN ANTONIO 40 17 41 A Belaia

Menditurri baserria, 70 (31700 ELBETE) 176 17 41 D Bidea

ELI-076 EL PRADO DE PAULARENA SA 76 16 545 Lurzorua

Mendinueta kalea, 6. zk., 31700 ELIZONDO

ELI-077 AGROPECUARIA BAZTANESA S.A. 9.950 16 418 A Belaia

Nuñez de balboa kalea, 13 (28000 MADRIL) 66 16 418 B Nekazaritza biltegia

283 16 418 H Zuhaiztia

ELI-077.1 GARMENDIA ARIZMENDI, JOSE MARIA 2 17 114 A Larreak

Santiago kalea, 19, 2 D, 31700 ELIZONDO 3 17 114 C Bidea

ELI-078 EL PRADO DE PAULARENA SA 233 16 295 Lurzorua

Mendinueta kalea, 6. zk., 31700 ELIZONDO

ELI-079 GARMENDIA ARRIADA, JOSE JOAQUIN 201 17 40 A Larredia

Itxasberri baserria (31700 ELBETE) 158 17 40 D Hariztia

GARMENDIA ARRIADA, TOMAS 5 17 40 E Hariztia

Akullegi kalea, 1 (31700 ELIZONDO)

ELI-080 EL PRADO DE PAULARENA SA 706 16 484 Lurzorua

Mendinueta kalea, 6. zk., 31700 ELIZONDO

ELI-081 MOTOS IZETA, JOSE 113 18 213 Lurzorua

Oñaska baserria (31700 ELBETE)

ELI-082 EL PRADO DE PAULARENA SA 1.060 16 544 Lurzorua

Mendinueta kalea, 6. zk., 31700 ELIZONDO

ELI-082.1 BAZTANGO UDALA 13 16 758 Lurzorua

Foruen plaza, 1 (31700 ELIZONDO)

ELI-082.2 EL PRADO DE PAULARENA SA 179 16 763 Eraikina

Mendinueta kalea, 6. zk., 31700 ELIZONDO

IPARREA ITURRALDE, SINFORIANA

Frantzia, 31700 ELBETE

ELI-083 LEIZA ARIZMENDI, JOAQUIN 710 18 203 A Larredia

Estebanea baserria (31700 ELBETE) 2.395 18 203 B Hariztia

ELI-084 BAZTANGO UDALA 9 16 759 Lurzorua

Jaime Urrutia kalea, 12 (31700 ELIZONDO)

ELI-085 GALARREGUI GALARREGUI, JUAN PEDRO 1.354 18 209 Larredia

Santiago kalea, 9 (31700 ELIZONDO)

GALARREGUI GALARREGUI, ALEJANDRO

Mariosenea baserria (31700 ELBETE)

ELI-086 EL PRADO DE PAULARENA SA 126 16 764 Eraikina

Mendinueta kalea, 6. zk., 31700 ELIZONDO

ELI-086.1 BAZTANGO UDALA 121 16 749 Lurzorua

Jaime Urrutia kalea, 12 (31700 ELIZONDO)

ELI-086.2 BAZTANGO UDALA 18 16 760 Lurzorua

Jaime Urrutia kalea, 12 (31700 ELIZONDO)

ELI-087 GALARREGUI ECHENIQUE, MAXIMO 6.432 18 208 Belaia

Frantziako etorbidea, 13 (31700 ELBETE)

ELI-088 ECHARTE CORTEA, SOFIA 1.333 16 257 Lurzorua

Maisternea, 31700 ELIZONDO 6 16 257 Eraikin txikia

ELI-089 BAZTANGO UDALAREN HERRILURRAK 3.906 18 184 Hariztia

Jaime Urrutia kalea, 12 (31700 ELIZONDO)

ELI-090 ZUBIRI ECHANDI, M. JESUS 35 16 258 Lurzorua

Mauricio Berekoetxea kalea, 31700 ELIZONDO

ELI-091 HERMANOS ECHENIQUE ECHENIQUE 16.481 18 170 A Hariztia

Jarola baserria (31700 ELBETE)

ELI-092 NAVARRO GARBAELNA, FRANCISCO 372 67 101 Lurzorua

31700 ELIZONDO

ELI-093 GOYENECHE VIDART, VICENTE 639 18 168 Belaia

Ibaia kalea, 4 (31700 ELBETE)

ELI-094 ECHARTE GORTEA, SOFIA 30 67 100 Lurzorua

Maisterra, 31700 ELIZONDO

ELI-095 EUGUI ECHENIQUE, MARIA ISABEL 1.461 59 221 Belaia

Jarola baserria (31700 ELBETE)

ELI-097 IRISARRI HUALDE, MARIA EUGENIA 1.655 59 220 Belaia

Sansetenea baserria (31700 ELBETE)

ELI-098 GONZALEZ IRIBARREN, JOSE MANUEL 50 16 421 B Pagadia

Santiago kalea, 60 (31700 ELIZONDO) 74 16 421 C Eraikuntza

ELI-099 ECHENIQUE GARAICOECHEA, Mª JESUS 207 18 123 C Hariztia

Gaztelu baserria (31700 ELBETE)

ELI-100 SANZBERRO ISTILART, ELENA 1.234 16 609 A Belaia

Jaime Urrutia kalea, 9 (31700 ELIZONDO) 18 16 609 B Bidea

ELI-101 LARRAINZAR ALCASENA, ENCARNACION 30 18 210 Hariztia

Zubietea baserria (31714 ERRATZU)

ELI-102 GALARREGUI RUIZ, VICTORIA 2.717 18 188 A Belaia

Mariosenea baserria (31700 ELBETE)

ELI-103 ARIZTIA ECHENIQUE, AGUSTIN 804 18 122 A Belaia

Elbetegaraia baserria (31700 ELBETE)

ELI-104 NAVARRO GARBALENA, FRANCISCO 102 18 102 A Larredia

(31700 ELIZONDO)

ELI-106 RAMIREZ MICHELENA, ELENA 3.621 18 169 A Belaia

Zubirienea baserria (31700 ELIZONDO) 4.253 18 169 B Larredia

ELI-108 GALARREGUI ECHENIQUE, ANTONIO 313 18 193 A Belaia

Santiago kalea, 32 (31700 ELIZONDO)

ELI-110 EUGUI ECHENIQUE, MARIA ISABEL 266 18 195 Belaia

Jarola baserria (31700 ELBETE)

ELI-112 EUGUI ECHENIQUE, MARIA ISABEL 359 18 194 Belaia

Jarola baserria (31700 ELBETE)

ELI-114 EUGUI ECHENIQUE, MARIA ISABEL 1.059 59 39 B Belaia

Jarola baserria (31700 ELBETE)

ELI-116 GALARREGUI GALARREGUI, JUAN PEDRO 1.304 59 223 Belaia

Kale Nagusia, 1, ELBETE

GALARREGUI GALARREGUI, ALEJANDRO

Mariosena, ELBETE

ELI-118 ECHENIQUE ECHENIQUE, LUISA 1.305 59 222 Belaia

Amara kalea (20000 DONOSTIA)

ELI-120 LARRAINZAR ALCASENA, ENCARNACION 13 59 219 Lehorreko laborea

Zubietea baserria (31714 ERRATZU)

ELI-122 ARIZTIA ECHENIQUE, AGUSTIN 2.728 59 101 A Belaia

Elbetegaraia baserria (31700 ELBETE)

ELI-124 LARRAINZAR ALCASENA, ENCARNACION 1.790 59 218 Belaia

Zubietea baserria (31714 ERRATZU)

ELI-126 ARIZTIA ECHENIQUE, AGUSTIN 531 59 102 Belaia

Elbetegaraia baserria (31700 ELBETE)

ZABORTEGIEK UKITURIKO LURZATIAK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

BAZTANGO UDAL MUGAPEA

ELI-020 CHANTRE AGUIRRE, DIONISIO 2.991 2.990 14 421 Harrobia

Ilekueta karrika, 10 (BERA)

ELI-022 BAZTANGO UDALAREN HERRILURRAK 19.592 19.586 14 238 A Harrobia

Jaime Urrutia kalea, 12 (ELIZONDO)

OBRAKO BEHIN-BEHINEKO INSTALAZIOEK UKITURIKO LURZORUAK

BAZTANGO UDAL MUGAPEA

ELI-128 ARRAZTOA ZUBIRI, JUAN MIGUEL 3.000 3.000 14 441 A Belaia

Santiago kalea, 56 (31700 - ELIZONDO)

ZABORTEGIEK UKITURIKO LURZATIAK

BAZTANGO UDAL MUGAPEA

ELI-021 GOÑI SAHARREA, PEDRO 10.338 10.345 14 236 A Belaia

Braulio Iriarte kalea (31795 ELIZONDO)

UKITURIKO ZERBITZUEK UKITURIKO LURZATIAK

BAZTANGO UDAL MUGAPEA

ELI-030 ARNIS GOYENECHE, MIGUEL ANGEL 76 222 222 Elekt., airekoa 15 119 A Belaia

Antxonea baserria (31795-LEKAROZ) 8 27 27 Elekt., airekoa 15 119 E Zuhaiztia

ELI-033 GOÑI AGUIRRE, MARIA JESUS 3 7 1 7 Elekt., airekoa 15 121 Urbaniza.

Antxonea baserria (31795-LEKAROZ)

ELI-106 RAMIREZ MICHELENA, ELENA 13 31 31 Elekt., airekoa 18 169 A Belaia

Zubirienea baserria (31700 - ELIZONDO)

ELI-122 ARIZTIA ECHENIQUE, AGUSTIN 118 342 342 Elekt., airekoa 59 101 A Belaia

Elbetegaraia baserria (31700 - ELBETE)

Iragarkiaren kodea: F0805943