46. ALDIZKARIA - 2007ko apirilaren 13a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

46/2007 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "A-21 Pirinioetako Autobia, 3. tartea: Izko-Judasen Benta" proiektuari onespen teknikoa eman eta proiektu horrek ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena. Zerrenda hori foru agindu honetako eranskinean ageri da.

Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman du "A-21 Pirinioetako Autobia, 3. tartea: Izko-Judasen Benta" izeneko proiektua aurkeztu dela, onespen teknikoa eman dakion.

Sustapen Ministerioak 2000-2007rako (muga 2010) ezarri duen Garraio Azpiegituren Plan Zuzentzailean ahalmen handiko bideen eskema ageri da, eta hor sartzen da Jaka eta Iruña N-240 errepideari segituz lotzeko bidea egitea. Horrekin batera, Huesca (Nueno)-Sabiñánigo-Jaka-Somport lotzeko bidea, N-330 errepideari segituz.

Bestalde, Nafarroako Errepideen 2002-2009rako II. Plan Zuzentzailean ere azaltzen da ekintza hori, Foru Komunitateari dagokion tartean.

"Sustapen Ministerioak eta Nafarroako Foru Komunitateak garraio azpiegiturak garatzeko sinatutako lankidetza hitzarmena", 2002ko abenduaren 17koa, bultzada garrantzitsua izan zen azpiegitura hori bi administrazioen artean koordinatuta garatzeko.

Proiektu honen aurrekari zuzenen artean aipagarri:

1998ko martxoaren 10ean, Sustapen Ministerioak eta Nafarroako Gobernuak lankidetza protokolo bat izenpetu zuten, "Ebro ibarraren iparraldeko korridoreen azterketa konparatiboa (N-330en eta N-121en artean, Iruña-Jaka-Huesca)" aurretiko azterlana egiteko.

1999ko apirilaren 16an Jarraipen Batzordea eratu zen honako azterketa hau egiteko: "Ebro ibarraren iparraldeko korridoreen azterketa konparatiboa (N-330en eta N-121en artean, Iruña-Jaka-Huesca)".

2000ko otsailaren 9an, Errepideen Zuzendaritza Nagusiak aldatu egin zuen Azterketa Agindua: "Ebro ibarraren iparraldeko korridoreen azterketa konparatiboa, Kantaurialdeko Ardatza Ekialdetik Aragoin barrena Frantziara doan Ardatza lotzeko" izeneko EP-1-E-113 aurretiazko azterlana. Agindua eman zen aurretiazko azterlan hori azterlan informatibo bihurtzeko, izenburu berarekin. Hemendik aurrera EI-1-E-113 gakoarekin iritziko zaio.

2001eko apirilaren 10ean behin-behinekoz onetsi zen EI-1-E-113 Informazio Azterketa; hala, hasiera eman zitzaion jendaurreko informazio prozesuari.

Ingurumen Idazkaritza Nagusiak 2002ko abenduaren 4an emandako Ebazpenaren bidez, ingurumen eraginaren adierazpena aurkeztu zen eta 2002ko abenduaren 27ko E.A.O.n argitaratu.

Azkenik, behin betikoz onetsi zen EI-1-E-113 Informazio Azterketa (Huesca-Iruña autobia, N-330 eta N-240 errepideak), Estatuko Azpiegituren Idazkaritzak 2003ko otsailaren 6an emandako Ebazpenaren bidez.

Eraikuntza proiektu honen xedea Pirinioetako Autobiaren hirugarren tartearen eraikuntza maila zehaztea da, N-240 errepideko 28,5 km-tik 36,0 km-ra bitarte, bi administrazioek jendaurrean egon ondoren onetsia izan dadin proposaturiko trazadurarekin bat. Haren gainean, ingurumen eraginaren adierazpena eman da.

Trazadura gutxi gorabehera N-240 errepideko 28,5 km-aren parean hasten da, Izkoko lotura gainditu ondoren, "A-21 Pirinioetako autobia, 2. tartea: Elo-Izko" izeneko eraikuntza proiektuan zehaztu den trazadurarekin bat. Puntu horretatik aurrera, trazadura N-240 gaur egungo errepidetik bereizten da, iparraldera jotzeko. Hortik bukaeraraino doa, Judasen Bentaren aurreraino, non lotura bat egin nahi baita.

Faunarendako eta bideetarako hiru pasabide egin nahi dira eta sasi-tunel bat, 80 m luze.

Arana sakana 210 m-ko luzera duen bidezubi baten bidez gainditzen da.

Bestaldetik, T-9 zeharbidea izeneko abelbidea lehengoratzeko, lur azpiko pasabide bat egin nahi da.

Proiektua bukatzen deneko loturak gaur egungo egiturari eutsiko dio eta bide emanen du egin nahi diren biribilguneekin lotzeko. Lotura horretan lur azpiko bi pasabide aurreikusi dira faunarendako.

Onartu den sekzio-ereduak bi galtzada dauzka, 5,00 metroko mediana baten bidez bereiziak, eta 3,5 metroko lerroak, bina joan eta etortzeko. Kanpoaldeko bazterbidea 2,50 metrokoa izanen da eta barnealdeko bazterbidea, 1,00 metrokoa.

Horrenbestez, Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuko 2. artikuluko 2. idatz-zatiaren bidez eskuratu ditudan eskurantzak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "A-21 Pirinioetako Autobia, 3. tartea: Izko-Judasen Benta" proiektuari onespen teknikoa ematea.

2. Aipatu proiektua eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda, foru agindu honen eranskinean ageri dena, jendaurrean jartzea 30 egun baliodunean, edozeinek bidezkotzat jotzen dituen ohar edo alegazioak egin eta zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman ditzan. Horretarako, interesdunek eskura izanen dituzte lurzatien planoak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuko eta Eloko, Ibargoitiko, Irunberriko eta Zangozako udaletxeetako bulegoetan.

3. Foru agindu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

4. Foru agindu honen berri ematea Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Eloko, Ibargoitiko, Irunberriko eta Zangozako udalei (lurzatien planoen kopia bana bidaliko zaie), bidezko ondorioetarako.

Iruñean, 2007ko martxoaren 23an._Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Alvaro Miranda Simavilla.

ERANSKINA

"A-21 PIRINIOETAKO AUTOBIA, 3. TARTEA: IZKO-JUDASEN BENTA"

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

BEHIN BETIKO OKUPAZIOAK

IRUNBERRIKO UDAL MUDAPEA

LU-1 EGUARAS ELIZARI, MANUEL 1.511,00 10 14 LEHORREKO ALORRA

EGUARAS ELIZARI, ROSARIO

SAN MARTIN ZK.G., 31473 IZKO, NAFARROA

LU-2 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 379,25 10 29H LEHORREKO ALORRA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-3 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 2.191,48 10 29D LARREAK

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-4 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 13.982,01 10 8 LEHORREKO ALORRA

ABADIA 11, 2.A, 31449 NARDOZE-ALDUATE

LU-5 EGUARAS ELIZARI, MANUEL 1.186,00 10 16 LEHORREKO ALORRA

EGUARAS ELIZARI, ROSARIO

SAN MARTIN ZK.G., 31473 IZKO, NAFARROA

LU-6 IZKOKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 1.366,00 10 20 LEHORREKO ALORRA

SAN MARTIN, 31473 IZKO, NAFARROA

LU-7 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 123,00 10 21B LEHORREKO ALORRA

ABADIA 11, 2.A, 31449 NARDOZE-ALDUATE

LU-8 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 755,00 10 21D LARREAK

ABADIA 11, 2.A, 31449 NARDOZE-ALDUATE

LU-9 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 77,03 10 21C LEHORREKO ALORRA

ABADIA 11, 2.A, 31449 NARDOZE-ALDUATE

LU-10 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 219,11 10 21A LEHORREKO ALORRA

ABADIA 11, 2.A, 31449 NARDOZE-ALDUATE

LU-11 VIZCAY ELIZARI, VICENTE 3.028,90 10 24 LEHORREKO ALORRA

SAKABANATUA, 31473 IZKO, NAFARROA

LU-12 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 23,64 10 29B LARREAK

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-13 GOÑI IRIBARREN, JAIME 650,79 10 22A LEHORREKO ALORRA

MAYOR 24, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-14 GOÑI IRIBARREN, JAIME 3.315,05 10 22B LARREAK

MAYOR 24, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-15 BUSTINCE SOLA, PEDRO 2.713,92 10 23B LARREAK

31473 ABINTZAO, NAFARROA

LU-16 BUSTINCE SOLA, PEDRO 718,71 10 23A LEHORREKO ALORRA

31474 ABINTZAO, NAFARROA

LU-17 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 5.403,07 10 29G LEHORREKO ALORRA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-18 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 1.613,88 10 29E LEHORREKO ALORRA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-21 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 261,20 11 29F LEHORREKO ALORRA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-22 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 18.948,11 10 29C ZUHAIZTIA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-23 ARANGUREN ELIZALDE, CLEMENTE MARCELINO 4.260,40 10 9 LEHORREKO ALORRA

ELDUAYEN JIMENEZ, VENANCIA

SAN ALBERTO MAGNO 4, 2.A B, 31011 IRUÑA

LU-24 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 282,73 10 63F LARREAK

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-25 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 585,86 10 54B LARREAK

ABADIA 11, 2.A, 31449 NARDOZE-ALDUATE

LU-26 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 8.091,31 10 54A LEHORREKO ALORRA

ABADIA 11, 2.A, 31449 NARDOZE-ALDUATE

LU-27 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 2.972,84 10 38D PINUDIA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-28 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 3.424,63 10 38C PINUDIA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-29 GOÑI IRIBARREN, JAIME 5.432,60 10 55A LEHORREKO ALORRA

MAYOR 24, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-30 GOÑI IRIBARREN, JAIME 2.789,34 10 55B LARREAK

MAYOR 24, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-31 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 124,15 10 56B LARREAK

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-32 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 218,13 10 56A LEHORREKO ALORRA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-33 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 1.953,33 10 38A LARREAK

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-34 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 63,05 10 38E PINUDIA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-35 GOÑI IRIBARREN, JAIME 17.697,00 10 34A LEHORREKO ALORRA

MAYOR 24, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-36 GOÑI IRIBARREN, JAIME 362,34 10 34B BIDEA

MAYOR 24, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-37 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 892,86 10 53A LARREAK

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-38 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 544,04 10 53B LURGORRIA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-39 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 1.642,59 10 36B LARREAK

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-40 ARMENDARIZ IRAGUI, ANTONINO 567,87 10 35A LEHORREKO ALORRA

SAN MARTIN 1, 31473 IZKO, NAFARROA

LU-41 GOÑI IRIBARREN, JAIME 4.978,57 10 52B LARREAK

MAYOR 24, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-42 GOÑI IRIBARREN, JAIME 14.578,82 10 52A LEHORREKO ALORRA

MAYOR 24, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-43 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 14.498,10 10 37A ZUHAIZTIA

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA, 31004 IRUÑA

LU-44 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 333,37 10 38F PINUDIA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-45 CABO DE VILLA SAGUES, ELADIO 40,05 3 166 LEHORREKO ALORRA

SAN JUAN 2, 31449 TABAR, NAFARROA

LU-46 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 27.925,62 3 165A LEHORREKO ALORRA

IMAZ ANAIAK 1, 31002 IRUÑA, NAFARROA

LU-47 OLLETA ANSO, ROSARIO 4.991,55 3 118A LEHORREKO ALORRA

EL PILAR 8, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-48 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 1.197,50 3 122 LEHORREKO ALORRA

ABADIA 11, 2.A, 31449 NARDOZE-ALDUATE

LU-49 BURGUETE IRIARTE, MARIA ESTHER 30.333,72 3 123A LEHORREKO ALORRA

EL HORNO 44, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-50 BURGUETE IRIARTE, MARIA ESTHER 167,50 3 123B LARREAK

EL HORNO 44, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-51 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 394,26 3 117C LEHORREKO ALORRA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-52 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 654,35 3 117D LARREAK

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-53 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 916,53 3 117A LEHORREKO ALORRA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-54 ZUASTI BEORLEGUI, JUAN JOSE 7.063,85 3 124A LEHORREKO ALORRA

MAYOR 53, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-55 NEBIN SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA 15.874,35 3 111 LEHORREKO ALORRA

SAN JUAN ZK.G., 31449 TABAR, NAFARROA

LU-56 GOÑI IRIARTE, JESUS 681,87 3 101 LEHORREKO ALORRA

EL CIERZO 10, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-57 TORRES MORIONES, JOSE 2.668,99 3 110 LEHORREKO ALORRA

MAYOR 68, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-58 GAMBART EGEA, MARIA ISABEL 19,63 3 211 LEHORREKO ALORRA

CUESTA DEL HOSPITAL 15, 2.A B, 31440 IRUNBERRI

LU-59 BIDONDO ESANDI, ALBERTO 391,12 3 212B LEHORREKO ALORRA

BIDONDO ESANDI, ISIDORO

ESANDI SEMBEROIZ, JULIANA

BIDONDO ESANDI, MARIA JESUS

SAN JUAN 18, 1.A, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LUIS MORONDO URRA 11, 2.A C, 31006 IRUÑA

LU-60 BIDONDO ESANDI, ALBERTO 9.181,48 3 212A LEHORREKO ALORRA

BIDONDO ESANDI, ISIDORO ETA MAHASTIA

ESANDI SEMBEROIZ, JULIANA

BIDONDO ESANDI, MARIA JESUS

SAN JUAN 18, 1.A, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LUIS MORONDO URRA 11, 2.A C, 31006 IRUÑA

LU-61 IRIARTE BEROIZ, AGUSTIN 2.776,49 3 109 LEHORREKO ALORRA

LA ABADIA 57, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-62 IRIARTE BEROIZ, AGUSTIN 1.374,58 3 108 LEHORREKO ALORRA

LA ABADIA 57, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-63 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FRANCISCO JAVIER 20.369,82 3 107 LEHORREKO ALORRA

MONTALBAN 13, 1.A, 28014 MADRIL, MADRIL

LU-64 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FRANCISCO JAVIER 6.406,08 3 213 LEHORREKO ALORRA

MONTALBAN 13, 1.A, 28014 MADRIL, MADRIL

LU-65 INDURAIN BEORLEGUI, FRANCISCO JAVIER 354,88 3 144A LEHORREKO ALORRA

VILLAFRANCA 1, 1.A A, 31015 IRUÑA, NAFARROA

LU-66 INDURAIN BEORLEGUI, FRANCISCO JAVIER 154,40 3 144B HIRIKOA

VILLAFRANCA 1, 1.A A, 31015 IRUÑA, NAFARROA

LU-67 EGUARAS IRIARTE, ALFONSO MARIA 1.050,13 3 106B LARREAK

MAYOR 65, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-68 EGUARAS IRIARTE, ALFONSO MARIA 9.442,39 3 106A LEHORREKO ALORRA

MAYOR 65, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-69 ALZUETA ZABALZA, MARIA PILAR 1.252,75 3 105 LEHORREKO ALORRA

SANTISIMA TRINIDAD 4, 1.A, 31440 IRUNBERRI

LU-70 BODEGAS ARISTU S.L. 875,31 3 104 LEHORREKO ALORRA

MAYOR 19, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-71 LABAIRU TORRES, MARIA ANGELES 144,17 3 103 LEHORREKO ALORRA

MARTIN AZPILCUETA 13, 2.A B, 31011 IRUÑA

LU-72 BODEGAS ARISTU S.L. 170,38 3 173A MAHASTIA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-73 BODEGAS ARISTU S.L. 331,33 3 173B HIRIKOA ETA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA MAHASTIA

LU-74 BODEGAS ARISTU S.L. 31,07 3 98 MAHASTIA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-75 YOLDI SANZ, ARACELI 69,74 2 1093 LARREAK

YOLDI SANZ, MARIA MAR

EL PINO 1, 31312 SAN ISIDRO DEL PINAR, NAFARROA

LAS AGUAS 2, 2.A B, 31600 BURLATA, NAFARROA

LU-76 AOIZ DE CARLOS, ASUNCION 30,23 2 1094 LARREAK

SAN FELICES 15, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-77 LABAIRU TORRES, MARIA ANGELES 5,68 2 1095 LARREAK

MARTIN AZPILCUETA 13, 2.A B, 31011 IRUÑA

LU-78 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FRANCISCO JAVIER 593,13 2 1096D LARREAK

MONTALBAN 13, 1.A, 28014 MADRIL, MADRIL

LU-79 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FRANCISCO JAVIER 27.626,17 2 1096A LEHORREKO ALORRA

MONTALBAN 13, 1.A, 28014 MADRIL, MADRIL

LU-80 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FRANCISCO JAVIER 3.292,71 2 1096C LARREAK

MONTALBAN 13, 1.A, 28014 MADRIL, MADRIL

LU-81 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FRANCISCO JAVIER 3.085,78 2 1096E LARREAK

MONTALBAN 13, 1.A, 28014 MADRIL, MADRIL

LU-82 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FRANCISCO JAVIER 395,47 2 486 HILERRIA ETA

MONTALBAN 13, 1.A, 28014 MADRIL, MADRIL ERAIKINA

LU-83 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ERREPIDEAK) 4.786,76 2 791 LURGORRIA

SAN IGNAZIO 3, 31002 IRUÑA, NAFARROA

LU-84 BAZTARRICA CEBERIO, EMETERIO 1.813,04 2 506 FRUTARBOLAK

ONDARRA FERNANDEZ, MARIA NIEVES FRUTARBOLAK

SAN LORENZO 24, 31001 IRUÑA, NAFARROA

SECUNDINO ESNAOLA 29, DONOSTIA, GIPUZKOA

LU-85 RECALDE LOPERENA, SILVERIA 2.278,87 2 1102 LARREAK

DIPUTACION 38, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-86 ARISTU ARTOLETA, JOSE ALBERTO 114,09 2 1101 FRUTARBOLAK

DIPUTACION 6, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-87 BURGUETE ZUBILLAGA, MARIA FERMINA 1.916,63 2 1135 LEHORREKO ALORRA

LA ABADIA 46, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-88 LAQUIDAIN BEORLEGUI, FRANCISCO JAVIER 10.491,88 2 1134 LEHORREKO ALORRA

SANTISIMA TRINIDAD 10, 31440 IRUNBERRI

LU-88A BIDEAS ZAZU, AURORA 9,00 2 1133A LEHORREKO ALORRA

EL HORNO 33, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-89A BIDEAS ZAZU, AURORA 2 1133B PINUDIA

EL HORNO 33, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-89 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 15.887,03 2 1136E LARREAK

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-90 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (HERRI LANAK.) 237,68 1 33 NEKAZ. BILTEGIA,

SAN IGNAZIO 1, 3.A, 31002 IRUÑA, NAFARROA LURZ. ETA ERAIKINA.

LU-91 INDURAIN BEORLEGUI, FRANCISCO JAVIER 1.755,47 1 206 ETXEB. ETA UKUILUA

INDURAIN BEORLEGUI, NICOLAS NEKAZ. BILTEGIA

VILLAFRANCA 1, 1.A A, 31015 IRUÑA, NAFARROA

CUESTA DEL HOSPITAL 1, 2.A B, 31440 IRUNBERRI

LU-92 PANDILLA ECHANDI, INES 55,54 3 216 PINUDIA

ABADIA 1, 31440 IRUNBERRI

LU-93 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 50,96 1 1010 LARREAK

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-94 SAN MARTIN PEREZ, JOSE MARIA 1.778,71 1 1009 LEHORREKO ALORRA

LU-96 INDURAIN BEORLEGUI, FRANCISCO JAVIER 4.745,81 1 32 LEHORREKO ALORRA

VILLAFRANCA 1, 1.A A, 31015 IRUÑA, NAFARROA

LU-97 BARIAIN SOLA, JESUS CLEMENTE 24.229,96 1 1001A LEHORREKO ALORRA

ERREPIDEA, 31492 AGEZA, NAFARROA

LU-98 BARIAIN SOLA, JESUS CLEMENTE 3.287,79 1 1001B LARREAK

ERREPIDEA, 31492 AGEZA, NAFARROA

LU-99 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 742,59 1 190 LARREAK

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-100 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 2.869,76 1 1003B LARREAK

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA, 31004 IRUÑA

LU-101 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 851,99 1 1002 LARREAK

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-102 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 29.068,22 1 1003A LEHORREKO ALORRA

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA, 31004 IRUÑA

LU-103 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 6.918,66 1 1003F LARREAK

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA, 31004 IRUÑA

LU-104 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 2.421,00 1 1003C LARREAK

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA, 31004 IRUÑA

LU-105 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 4.354,52 1 1003D LEHORREKO ALORRA

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA, 31004 IRUÑA

LU-106 BURGUETE BURGUETE, MERCEDES 161,82 1 1005C MAHASTIA

LAS CRUCES 43, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-107 BURGUETE BURGUETE, MERCEDES 1.101,37 1 1005A LEHORREKO ALORRA

LAS CRUCES 43, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URRAULBEITIKO UDAL MUGAPEA

URR-1 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 50.383,07 2 39A PINUDIA

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA, 31004 IRUÑA

URR-2 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 44,53 2 39B LARREAK

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA, 31004 IRUÑA

URR-3 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 20.999,22 2 38A LARREAK

EL PILAR 3, 2.A A, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URR-4 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 141,20 2 38C HARIZTIA

EL PILAR 3, 2.A A, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URR-5 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 71.947,26 2 155E LARREAK

EL PILAR 3, 2.A A, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URR-6 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 1.791,15 2 155C LARREAK

EL PILAR 3, 2.A A, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URR-7 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 7.526,70 2 155F LARREAK

EL PILAR 3, 2.A A, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URR-8 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 2.965,57 2 155B LARREAK

EL PILAR 3, 2.A A, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URR-9 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 3.493,46 2 155A LEHORREKO ALORRA

EL PILAR 3, 2.A A, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URR-10 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 6.556,52 2 155D LARREAK

EL PILAR 3, 2.A A, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URR-11 URRAULBEITIKO UDALAREN HERRILURRAK 48.258,83 2 180 PINUDIA

LA PLAZA ZK.G., 31480 ARTIEDA, NAFARROA

URR-12 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 100,13 2 173B LARREAK

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA, 31004 IRUÑA

URR-13 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 655,75 2 174E LARREAK

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA, 31004 IRUÑA

URR-14 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 1.458,54 2 174B LEHORREKO ALORRA

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA, 31004 IRUÑA

URR-15 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 484,33 2 174F ZUHAIXKAK

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA, 31004 IRUÑA

URR-16 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 3.505,55 2 174C LEHORREKO ALORRA

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA, 31004 IRUÑA

URR-17 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 3.032,09 2 174G PINUDIA

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA, 31004 IRUÑA

URR-18 BUSTINCE SOLA, PEDRO 229,92 2 179 LEHORREKO ALORRA

31473 ABINTZAO, NAFARROA

URR-19 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 1.209,43 1 359D PINUDIA

IMAZ ANAIAK 1, 7.A A, 31002 IRUÑA

URR-20 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 993,83 1 359A LEHORREKO ALORRA

IMAZ ANAIAK 1, 7.A A, 31002 IRUÑA

URR-21 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 4.441,89 1 439 LEHORREKO ALORRA

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA, 31004 IRUÑA

URR-22 BUSTINCE SOLA, PEDRO 11.309,64 1 459 LEHORREKO ALORRA

31473 ABINTZAO, NAFARROA

URR-23 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 28.765,57 1 364A LEHORREKO ALORRA

IMAZ ANAIAK 1, 7.A A, 31002 IRUÑA

URR-24 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 13.732,61 1 360A LEHORREKO ALORRA

FUENTE DEL HIERRO 25, 5.A, 31007 IRUÑA

URR-25 ZUASTI ESLAVA, MARIA ENCARNACION 1.319,02 1 360D LARREAK

FUENTE DEL HIERRO 25, 5.A, 31007 IRUÑA

URR-26 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 612,98 1 388E LARREAK

IMAZ ANAIAK 1, 7.A A, 31002 IRUÑA

URR-27 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 31.226,26 1 388A LEHORREKO ALORRA

IMAZ ANAIAK 1, 7.A A, 31002 IRUÑA

URR-28 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 6.864,48 1 389A LEHORREKO ALORRA

IMAZ ANAIAK 1, 7.A A, 31002 IRUÑA

URR-29 ZUASTI BEORLEGUI, JUAN JOSE 286,66 1 386D LARREAK

MAYOR 57, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URR-30 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 832,78 1 389B LARREAK

IMAZ ANAIAK 1, 7.A A, 31002 IRUÑA

URR-31 URRAULBEITIKO UDALAREN HERRILURRAK 5.307,61 1 385A PINUDIA

LA PLAZA ZK.G., 31480 ARTIEDA, NAFARROA

URR-32 ZUASTI BEORLEGUI, JUAN JOSE 9.725,27 1 386A LEHORREKO ALORRA

MAYOR 57, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URR-33 GARCIA VILLANUEVA, DIONISIO 2.550,14 1 293B ZUHAIZTIA

EL CIERZO 2, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URR-34 GARCIA VILLANUEVA, DIONISIO 2.245,84 1 293A LEHORREKO ALORRA

EL CIERZO 2, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URR-35 CABODEVILLA SAGUES, ELADIO 24.607,32 1 399 LEHORREKO ALORRA

SAN JUAN 2, 31449 TABAR, NAFARROA

URR-36 CABODEVILLA SAGUES, ELADIO 418,41 1 402A LEHORREKO ALORRA

SAN JUAN 2, 31449 TABAR, NAFARROA

MAILEGUEK UKITURIKO LURZATIAK

IRUNBERRIKO UDAL MUGAPEA

LU-74 BODEGAS ARISTU S.L. 19.682,86 3 98 MAHASTIA

MAYOR 19; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-108 IRIGOYEN FERNANDEZ, JOAQUIN 4.693,90 3 97 LARREAK

LAS CRUCES 1; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

ARMENDARIZ BAÑEZ, CONCEPCION

LAS CRUCES 1 1.AB; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-109 GOÑI IRIARTE, JESUS 17.788,97 3 96 LEHORREKO ALORRA

EL CIERZO 10, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-110 ALZUETA OSTA, JESUS 100.072,39 3 99 LEHORREKO ALORRA

SAN FELICES 5, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-111 ARISTU GIL, NARCISO 13.917,78 3 100 MAHASTIA

SAN JUAN 16, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-112 GOÑI IRIARTE, JESUS 12.926,41 3 101 LEHORREKO ALORRA

EL CIERZO 10, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-113 NEBIN SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA 491,19 3 112 LEHORREKO ALORRA

SAN JUAN ZK.G., 31449 TABAR, NAFARROA

LU-114 URDANIZ GOÑI, ENCARNACION 489,24 3 95B LARREAK

LA PLAZA, 31454 ARBONTZE, NAFARROA

LU-115 URDANIZ GOÑI, ENCARNACION 20.594,69 3 95A LEHORREKO ALORRA

LA PLAZA, 31454 ARBONTZE, NAFARROA

LU-116 URIZ ELETA, ANGEL 17.479,10 3 94B MAHASTIA

MAYOR 53; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-117 URIZ ELETA, ANGEL 2.634,04 3 94A MAHASTIA

MAYOR 53; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-118 NEBIN SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA 34.627,65 3 114A LEHORREKO ALORRA

SAN JUAN ZK.G., 31449 TABAR, NAFARROA

LU-119 LUSARRETA OZCOIDI, EMILIO 925,26 3 90 LEHORREKO ALORRA

SANTA MARIA 15, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-120 ARIZCUREN IRIGOYEN, ADRIAN 14.439,77 3 91 LEHORREKO ALORRA

ARBAIUN 1 A, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-121 IRIGOYEN LABAIRU, ISABEL 68,77 3 92C LARREAK

EL CIERZO 2, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-122 IRIGOYEN LABAIRU, ISABEL 160,11 3 92B LARREAK

EL CIERZO 2, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-123 IRIGOYEN LABAIRU, ISABEL 30.403,15 3 92A LEHORREKO ALORRA

EL CIERZO 2, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-124 GARDE USTARROZ, JESUS 3.640,80 3 93 LEHORREKO ALORRA

DIPUTACION 20, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-125 AYESA EGUARAS, NICOLAS 362,62 3 82B ERAIKINA

MAYOR 4, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-126 AYESA EGUARAS, NICOLAS 17.220,14 3 82A LEHORREKO ALORRA

MAYOR 4, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-127 SAN MARTIN HUARTE, JOAQUIN 4.044,05 3 83 LEHORREKO ALORRA

ANTSO JAKITUNA 8, 31610 ATARRABIA, NAFARROA

LU-128 LEYUN JUAREZ, PEDRO JAVIER 12.214,40 3 84 LEHORREKO ALORRA

EL PILAR 2, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-129 AYESA EGUARAS, NICOLAS 57.816,57 3 81A LEHORREKO ALORRA

MAYOR 4, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-130 LAQUIDAIN BEORLEGUI, FRANCISCO JAVIER 11.709,98 3 80A LEHORREKO ALORRA

SANTISIMA TRINIDAD 10, 31440 IRUNBERRI

LU-131 ALZUETA ZABALZA, MARIA PILAR 2.693,01 3 85 LEHORREKO ALORRA

SANTISIMA TRINIDAD 4, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-132 SANMARTIN PEREZ, MARIA JAVIERA 9.557,27 3 79 LEHORREKO ALORRA

MARTIN AZPILCUETA 9, 31011 IRUÑA

LU-133 TABAR ISTURIZ, ISMAEL 630,07 3 78B LEHORREKO ALORRA

TABAR ISTURIZ, TEODORA

TABAR ISTURIZ, FRANCISCO

LA ABADIA 8, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-134 TABAR ISTURIZ, ISMAEL 20.369,98 3 78A LARREAK

TABAR ISTURIZ, TEODORA

TABAR ISTURIZ, FRANCISCO

LA ABADIA 8, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-135 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 33.836,97 1 1003A LEHORREKO ALORRA

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA, 31004 IRUÑA

LU-136 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 12.063,15 1 1136A MAHASTIA

MAYOR; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-137 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 8.165,77 1 1136D MAHASTIA

MAYOR; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-138 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 1.669,94 1 1136F FRUTARBOLAK

MAYOR; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-139 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 70.865,56 1 1136E LARREAK

MAYOR; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-140 LOPEZ IRUROZQUI, GERMAN 615,39 2 1059A LEHORREKO ALORRA

MAYOR 52; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-141 TABAR PURROY, ANA ISABEL 19.505,92 2 1058 LEHORREKO ALORRA

MAYOR 15, 2.A EZKERRA; 31600 BURLATA, NAFARROA

TABAR PURROY, LUCIO ANTONIO

NUESTRA SEÑORA DE LA PURI 3; 31600 BERRIOBEITI

TABAR PURROY, MARIA PILAR

AITA CALATAYUD 13, 2.A EZKERRA; 31003 IRUÑA

LU-142 NICUESA ARTOZQUI, LUIS RAMON 36.210,00 2 1060 LEHORREKO ALORRA

MAYOR 92; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-143 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 964,4 2 1296 LEHORREKO ALORRA

MAYOR; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-144 ARIZCUREN IRIGOYEN, ADRIAN 3.281,84 2 1061 LEHORREKO ALORRA

ARBAIUN 1;31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-145 ABAURREA BURGUETE, FELIPE 1.960,22 2 1062 LEHORREKO ALORRA

MAYOR 58; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-146 ARIZCUREN IRIGOYEN, ADRIAN 724,05 2 1063 LEHORREKO ALORRA

ARBAIUN 1;31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-147 SAGASETA FERNANDEZ, JOSE MARIA 8,42 2 1064 LEHORREKO ALORRA

SAGASETA FERNANDEZ, MIREN IRUNE

SAGASETA FERNANDEZ, JESUS

SAGASETA IRIBARREN, MARIA ESTHER

SAGASETA IRIBARREN, CARMEN

SEGUNDO IZNIZUA 26 6.AA; 20000 DONOSTIA, GIPUZKOA

SAGASETA CARTE, PEDRO JOSE

SAN ALBERTO MAGNO 19 2.A; 31011 IRUÑA

SAGASETA CARTE, MARIA LUISA

MARTIN AZPILCUETA 19, 2.A A; 31011 IRUÑA

RECALDE LOPERENA, SILVERIA

DIPUTACION 38; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

SAGASETA MENDIVE, CANDIDO

EL CIERZO 1; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-148 BERAZA VIDONDO, JAVIER 920,31 2 1088 LEHORREKO ALORRA

EL PRADO 1; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-149 LATASA BALLAZ, MARIA ANTONIA 2.047,13 2 1087 LEHORREKO ALORRA

LA ABADIA 22; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-150 ALDAVE GOYENECHE, FELICITAS 1.631,43 2 1086 LEHORREKO ALORRA

SANTA MARTA 5, 3.A D; 31005 IRUÑA, NAFARROA

ALDAVE GOYENECHE, MARIA CARMEN

TADEO AMORENA 42, 6.A B; 31015 IRUÑA

LU-151 VERAZA VIDONDO, JAVIER 436,56 2 1085 LEHORREKO ALORRA

EL PRADO 1; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-152 GARDE USTAROZ, JUAN 522,26 2 1084 LEHORREKO ALORRA

PEDRO I 10 C ESKAILERA, 7.A D; 31007 IRUÑA

LU-153 EGUARAS MONREAL, CALIXTA 372,23 2 1066 LEHORREKO ALORRA

ENEKO ARITZA 30, 6.A C; 31007 IRUÑA

EGUARAS MONREAL, MARIA ANGELES

LA ASUNCION 6, 3.A; 31011 IRUÑA, NAFARROA

EGUARAS MONREAL, MARIA ROSARIO

RINALDI 9, 3.A B; 31007 IRUÑA, NAFARROA

EGUARAS MONREAL, FRANCISCO FIDEL

LA OLIVAKO MONASTERIOA 19, 1.AB; 31011 IRUÑA

EGUARAS MONREAL, MARIA DOLORES

EL PILAR 5 ; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

EGUARAS MONREAL, PLACIDO

LA OLIVAKO MONASTERIOA 58, 7.AD; 31011 IRUÑA

EGUARAS MONREAL, ESTEBAN

LA OLIVAKO MONASTERIOA 19, 1.AB; 31011 IRUÑA

LU-140 LOPEZ IRUROZQUI, GERMAN 2.172,88 2 1059A LEHORREKO ALORRA

MAYOR 52; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-141 TABAR PURROY, ANA ISABEL 26.296,64 2 1058 LEHORREKO ALORRA

MAYOR 15, 2.A EZKERRA; 31600 BURLATA, NAFARROA

TABAR PURROY, LUCIO ANTONIO

NUESTRA SEÑORA DE LA PURI 3; 31600 BERRIOBEITI

TABAR PURROY, MARIA PILAR

PADRE CALATAYUD 13, 2.A IZD; 31003 IRUÑA

LU-148 VERAZA VIDONDO, JAVIER 538,59 2 1088 LEHORREKO ALORRA

EL PRADO 1; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-149 LATASA BALLAZ, MARIA ANTONIA 1.495,45 2 1087 LEHORREKO ALORRA

LA ABADIA 22; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-150 ALDAVE GOYENECHE, FELICITAS 2.688,74 2 1086 LEHORREKO ALORRA

SANTA MARTA 5, 3.A D; 31005 IRUÑA, NAFARROA

ALDAVE GOYENECHE, MARIA CARMEN

TADEO AMORENA 42, 6.A B; 31015 IRUÑA

LU-151 VERAZA VIDONDO, JAVIER 1.139,95 2 1085 LEHORREKO ALORRA

EL PRADO 1; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-152 GARDE USTAROZ, JUAN 1.176,29 2 1084 LEHORREKO ALORRA

PEDRO I 10 C ESKAILERA, 7.A D; 31007 IRUÑA

LU-153 EGUARAS MONREAL, CALIXTA 19.616,27 2 1066 LEHORREKO ALORRA

ENEKO ARITZA 30, 6.A C; 31007 IRUÑA

EGUARAS MONREAL, MARIA ANGELES

LA ASUNCION 6, 3.A; 31011 IRUÑA, NAFARROA

EGUARAS MONREAL, MARIA ROSARIO

RINALDI 9, 3.A B; 31007 IRUÑA, NAFARROA

EGUARAS MONREAL, FRANCISCO FIDEL

LA OLIVAKO MONASTERIOA 19, 1.AB; 31011 IRUÑA

EGUARAS MONREAL, MARIA DOLORES

EL PILAR 5 ; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

EGUARAS MONREAL, PLACIDO

LA OLIVAKO MONASTERIOA 58, 7.AD; 31011 IRUÑA

EGUARAS MONREAL, ESTEBAN

LA OLIVAKO MONASTERIOA 19, 1.AB; 31011 IRUÑA

LU-154 PURROY TURRILLAS, MARIA CARMEN 29.936,58 2 1057A LEHORREKO ALORRA

NAFARROAKO GORTEAK 3, 2.A; 31002 IRUÑA

LU-155 PURROY TURRILLAS, MARIA CARMEN 137,76 2 1057B LARREAK

NAFARROAKO GORTEAK 3, 2.A; 31002 IRUÑA

LU-156 PURROY TURRILLAS, MARIA CARMEN 89,95 2 1057C LARREAK

NAFARROAKO GORTEAK 3, 2.A; 31002 IRUÑA

LU-157 PURROY TURRILLAS, MARIA CARMEN 644,32 2 1057D LARREAK

NAFARROAKO GORTEAK 3, 2.A; 31002 IRUÑA

LU-158 PURROY TURRILLAS, MARIA CARMEN 371,07 2 1057E LARREAK

NAFARROAKO GORTEAK 3, 2.A; 31002 IRUÑA

LU-159 LABAIRU USOZ, JOSE RAMON 17.384,43 2 1054 LEHORREKO ALORRA

DEL RIO SALAZAR 10; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-160 ARMENDARIZ IRAGUI, ANTONIO 14.618,36 2 1055 LEHORREKO ALORRA

SAN MARTIN 1; 31473 IZKO NAFARROA

LU-161 IRIARTE HUARTE, MARCILIANO 8.280,17 2 1056 LEHORREKO ALORRA

SAKABANATUA; 31448 ARRIPODAS, NAFARROA

LU-162 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 3.293,28 2 1050B LARREAK

MAYOR; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-163 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 2.500,53 2 1050C LEHORREKO ALORRA

MAYOR; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-164 IRIARTE REBOLE, JAVIERA 1.729,10 2 1053 LEHORREKO ALORRA

MAYOR 3; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA ETA ERAIKINA

LU-165 BEORLEGUI LOPEZ, MARIA CRUZ 23.998,34 2 1067 LEHORREKO ALORRA

LA CUENCA 10, 1.A D ; 31110 NOAIN, NAFARROA

LU-166 IRIGOYEN LAREQUI, JUAN ANGEL 26.972,27 2 1068 LEHORREKO ALORRA

EL HORNO 3; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-167 VICENTE URDANIZ, ANGEL 88.938,45 2 1069A LEHORREKO ALORRA

LAS CRUCES 8, 1.A; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-168 VICENTE URDANIZ, ANGEL 1.425,69 2 1069B LARREAK

LAS CRUCES 8, 1.A; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-169 ARIZCUREN IRIGOYEN, ADRIAN 51.435,98 2 1121A LEHORREKO ALORRA

ARBAIUN 1 A; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-170 REDIN ARISTU, PETRONILA 38.548,39 3 38 LEHORREKO ALORRA

LA ABADIA 8; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-171 DEL CASTILLO BAYUGAR, VICENTE 31.325,74 3 37 LEHORREKO ALORRA

MAYOR 10; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-172 ANDREU ZABALZA, SANTIAGO 1.243,85 3 36 LARREAK

EL HORNO 6; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-173 DOMEÑO ELARRE, ANGELA 949,74 3 31 LEHORREKO ALORRA

ARBAIUN 1; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-174 REBOLE PURROY, PEDROREN OINORDEKOAK 4.539,49 3 32 MAHASTIA

LU-175 SAN MARTIN HUARTE, MARIA PIA 12.426,01 3 33 LEHORREKO ALORRA

LA ABADIA 15; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-176 GARDE ALDAVE, ANGEL 3.780,92 3 34 MAHASTIA

SAN FELICES 27; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-177 IMIRIZALDU DEL CASTILLO, FRANCISCO JAVIER 26.412,42 3 35A MAHASTIA

LA ABADIA 1; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-178 IMIRIZALDU DEL CASTILLO, FRANCISCO JAVIER 602,28 3 35B LEHORREKO ALORRA

LA ABADIA 1; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-179 IRIARTE GOÑI, TEOFILO 10.588,24 3 51 LEHORREKO ALORRA

EL PILAR 6; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-180 ALZUETA GONGORA, SABINO 17.253,62 3 52 LEHORREKO ALORRA

MAYOR 3; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-181 LOPEZ BEORLEGUI, MARIA JOSE 10.249,99 3 55 LEHORREKO ALORRA

IRUÑEKO ERREPIDEA 20, 5.AD; 31010 BARAÑAIN, NAFARROA

LU-182 EGUARAS MONREAL, CALIXTA 18.206,60 3 68 LEHORREKO ALORRA

ENEKO ARITZA 30, 6.A C; 31007 IRUÑA, NAFARROA

EGUARAS MONREAL, MARIA ANGELES

LA ASUNCION 6, 3.A; 31011 IRUÑA, NAFARROA

EGUARAS MONREAL, MARIA ROSARIO

RINALDI 9, 3.A B; 31007 IRUÑA, NAFARROA

EGUARAS MONREAL, FRANCISCO FIDEL

LA OLIVAKO MONASTERIOA 19, 1.AB; 31011 IRUÑA

EGUARAS MONREAL, MARIA DOLORES

EL PILAR 5; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

EGUARAS MONREAL, PLACIDO

LA OLIVAKO MONASTERIOA 58, 7.AD; 31011 IRUÑA

EGUARAS MONREAL, ESTEBAN

LA OLIVAKO MONASTERIOA 19, 1.AB; 31011 IRUÑA

LU-183 NICUESA GOYENECHE, JOSE LUIS 3.094,92 3 69 LEHORREKO ALORRA

CUESTA DEL ABRIGO 5; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

NICUESA GOYENECHE, RAFAEL

SAN FELICES 24; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

ZANGOZAKO UDAL MUGAPEA

SA-1 LAFITA ISO, PILAR ETA BESTE BAT 8.164,00 4 199 UREZTAKETA LURRAK

ZAHAR-ETXEA 1. ZANGOZA

SA-2 ZANGOZAKO UDALAREN HERRILURRAK 16.000,00 4 198.ª UREZTAKETA LURRAK

MAYOR, 31 BIS. ZANGOZA

SA-3 IBAÑEZ IBAÑEZ, BONIFACIO 19.687,00 4 200 UREZTAKETA LURRAK

SAN MIGUEL TABOADA, MARIA PAZ

AMADORES, 33. ZANGOZA

SA-2 ZANGOZAKO UDALAREN HERRILURRAK 51.815,00 4 201 UREZTAKETA LURRAK

MAYOR, 31 BIS. ZANGOZA

ZABORTEGIEK UKITURIKO LURZATIAK

URRAULBEITIKO UDAL MUGAPEA

URR-37 BEORLEGUI PRIMO, JUAN PABLO 32.220,60 3 35 UREZTAKETA LURRAK

URR-38 ARDANAZ IRIBARREN, EULOGIO 17.880,69 3 34 LEHORREKO ALORRA

LA CARRETERA 1; 31449 TABAR, NAFARROA

ARDANAZ IRIBARREN, GERVASIO

MAYORAZGO 8; 31449 TABAR, NAFARROA

URR-39 EGEA IBAÑEZ, FRANCISCO 1.866,65 3 37A LEHORREKO ALORRA

SAN JUAN 7; 31449 TABAR, NAFARROA

URR-40 PEREZ-LARRAYA ZABALZA, PRISCA 87.872,29 3 64A LEHORREKO ALORRA

MAYOR 89, 3.A; 31001 IRUÑA, NAFARROA

URR-41 TABARKO KONTZEJUAREN HERRILURRAK 2.275,23 3 93B LARREAK

SAN JUAN ; 31449 TABAR, NAFARROA

IRUNBERRIKO UDAL MUGAPEA

LU-184 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 751,13 3 171A LEHORREKO ALORRA

MAYOR ; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-185 AYESA EGUARAS, NICOLAS 30.290,36 3 172A LEHORREKO ALORRA

MAYOR 4; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-186 AYESA EGUARAS, NICOLAS 253,24 3 172B LARREAK

MAYOR 4; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-187 LABAIRU LABAIRU, LUIS 37.979,15 3 7 LEHORREKO ALORRA

MAYOR 3; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-188 URRIZBURU TORRES, FELIX HROS 21.154,09 3 8 LEHORREKO ALORRA

GENOVA 21, 7.A I; 28000 MADRIL, MADRIL

LU-189 PEREZ OTIN, ANDRES 12.307,01 3 9 MAHASTIA

EL CIERZO 12; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-170 REDIN ARISTU, PETRONILA 38.548,39 3 38 LEHORREKO ALORRA

LA ABADIA 8; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-171 DEL CASTILLO BAYUGAR, VICENTE 31.325,74 3 37 LEHORREKO ALORRA

MAYOR 10; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-172 ANDREU ZABALZA, SANTIAGO 1.243,85 3 36 LARREAK

EL HORNO 6; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-180 ALZUETA GONGORA, SABINO 17.253,62 3 52 LEHORREKO ALORRA

MAYOR 3; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-181 LOPEZ BEORLEGUI, MARIA JOSE 10.249,99 3 55 LEHORREKO ALORRA

IRUÑEKO ERREPIDEA 20 5.AD; 31010 BARAÑAIN NAFARROA

LU-182 EGUARAS MONREAL, CALIXTA 18.206,60 3 68 LEHORREKO ALORRA

ENEKO ARITZA 30, 6.A C; 31007 IRUÑA

EGUARAS MONREAL, MARIA ANGELES

LA ASUNCION 6, 3.A; 31011 IRUÑA, NAFARROA

EGUARAS MONREAL, MARIA ROSARIO

RINALDI 9, 3.A B; 31007 IRUÑA, NAFARROA

EGUARAS MONREAL, FRANCISCO FIDEL

LA OLIVAKO MONASTERIOA 19, 1.AB; 31011 IRUÑA

EGUARAS MONREAL, MARIA DOLORES

EL PILAR 5; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

EGUARAS MONREAL, PLACIDO

LA OLIVAKO MONASTERIOA 58, 7.AD; 31011 IRUÑA

EGUARAS MONREAL, ESTEBAN

LA OLIVAKO MONASTERIOA 19, 1.AB; 31011 IRUÑA

LU-183 NICUESA GOYENECHE, JOSE LUIS 3.094,92 3 69 LEHORREKO ALORRA

CUESTA DEL ABRIGO 5; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

NICUESA GOYENECHE, RAFAEL

SAN FELICES 24; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-165 BEORLEGUI LOPEZ, MARIA CRUZ 23.998,34 2 1067 LEHORREKO ALORRA

LA CUENCA ; 31110 NOAIN, NAFARROA

LU-166 IRIGOYEN LAREQUI, JUAN ANGEL 26.972,27 2 1068 LEHORREKO ALORRA

EL HORNO 3; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-167 VICENTE URDANIZ, ANGEL 88.938,45 2 1069A LEHORREKO ALORRA

LAS CRUCES 8, 1.A; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-168 VICENTE URDANIZ, ANGEL 1.425,69 2 1069B LARREAK

LAS CRUCES 8, 1.A; 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-129 AYESA EGUARAS, NICOLAS 57.816,57 3 81A LEHORREKO ALORRA

MAYOR 4, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-130 LAQUIDAIN BEORLEGUI, FRANCISCO JAVIER 11.709,98 3 80A LEHORREKO ALORRA

SANTISIMA TRINIDAD 10, 31440 IRUNBERRI

ZORTASUNA, UKITURIKO ZERBITZUENGATIK

IRUNBERRIKO UDAL MUGAPEA

LU-19 ESPARZA IRIARTE, JESUS 11 - ARGINDARRA 10 25 LEHOR. ALORRA

ESPARZA IRIARTE, JUAN ESTEBAN

S. MARTIN ZK.G., 31473 IZKO, NAFARROA

LU-20 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 101 9,00 - ARGINDARRA 10 51 ZUHAIZTIA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-22 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 86,00 - ARGINDARRA 10 29C ZUHAIZTIA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-23 ARANGUREN ELIZALDE, CLEMENTE MARCELINO 6,00 - ARGINDARRA 10 9 LEHOR. ALORRA

ELDUAYEN JIMENEZ, VENANCIA

S. ALBERTO MAGNO 4, 2.A B,

31011 IRUÑA, NAFARROA

LU-35 GOÑI IRIBARREN, JAIME 88,00 - ARGINDARRA 10 34A LEHOR. ALORRA

MAYOR 24, 31440 IRUNBERRI

LU-40 ARMENDARIZ IRAGUI, ANTONINO 88,00 - ARGINDARRA 10 35A LEHOR. ALORRA

SAN MARTIN 1, 31473 IZKO

LU-43 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 313,00 27,00 - ARGINDARRA 10 37A ZUHAIZTIA

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA

31004 IRUÑA, NAFARROA

LU-46 OROZ TORRES, LUIS CARLOS 169,00 - ARGINDARRA 3 165A LEHOR. ALORRA

IMAZ ANAIAK 1,

31002 IRUÑA, NAFARROA

LU-47 OLLETA ANSO, ROSARIO 62,00 - ARGINDARRA 3 118A LEHOR. ALORRA

EL PILAR 8, 31440 IRUNBERRI

LU-49 BURGUETE IRIARTE, MARIA ESTHER 161,00 9,00 - ARGINDARRA 3 123A LEHOR. ALORRA

EL HORNO 44, 31440 IRUNBERRI

LU-53 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 95,00 9,00 - ARGINDARRA 3 117A LEHOR. ALORRA

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-55 NEBIN SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA 25,00 4,00 - ARGINDARRA 3 111 LEHOR. ALORRA

SAN JUAN ZK.G., 31449 TABAR, NAFARROA

LU-56 GOÑI IRIARTE, JESUS 15,00 - ARGINDARRA 3 101 LEHOR. ALORRA

EL CIERZO 10, 31440 IRUNBERRI

LU-60 BIDONDO ESANDI, ALBERTO 17,00 9,00 - ARGINDARRA 3 212A LEHOR. ALORRA

BIDONDO ESANDI, ISIDORO ETA MAHASTIA

ESANDI SEMBEROIZ, JULIANA

BIDONDO ESANDI, MARIA JESUS

SAN JUAN 18, 1.A, 31440 IRUNBERRI

LUIS MORONDO URRA 11, 2.A C

31006 IRUÑA, NAFARROA

LU-62 IRIARTE BEROIZ, AGUSTIN 42,00 4,00 - ARGINDARRA 3 108 LEHOR. ALORRA

LA ABADIA 57, 31440 IRUNBERRI

LU-63 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FCO. JAVIER 79,00 - ARGINDARRA 3 107 LEHOR. ALORRA

MONTALBAN 13, 1.A, 28014 MADRIL

LU-64 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FCO. JAVIER 54,00 - ARGINDARRA 3 213 LEHOR. ALORRA

MONTALBAN 13, 1.A, 28014 MADRIL

LU-69 ALZUETA ZABALZA, MARIA PILAR 158,00 4,00 - ARGINDARRA 3 105 LEHOR. ALORRA

SANTISIMA TRINIDAD 4, 1.A

31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-70 BODEGAS ARISTU S.L. 64,00 4,00 - ARGINDARRA 3 104 LEHOR. ALORRA

MAYOR 19, 31440 IRUNBERRI

LU-78 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FCO. JAVIER 23,00 - ARGINDARRA 2 1096D LARREAK

MONTALBAN 13, 1.A, 28014 MADRIL

LU-79 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FCO. JAVIER 218,00 - ARGINDARRA 2 1096A LEHOR. ALORRA

MONTALBAN 13, 1.A, 28014 MADRIL

LU-80 PEREZ-RADA DIAZ-RUBIN, FCO. JAVIER 16,00 - ARGINDARRA 2 1096C LARREAK

MONTALBAN 13, 1.A, 28014 MADRIL

LU-86 ARISTU ARTOLETA, JOSE ALBERTO 34,00 4,00 - ARGINDARRA 2 1101 FRUTARBOLAK

DIPUTACION 6, 31440 IRUNBERRI

LU-88A BIDEAS ZAZU, AURORA 146,00 4,00 - ARGINDARRA 2 1133A LEHOR. ALORRA

EL HORNO 33, 31440 IRUNBERRI

LU-89A BIDEAS ZAZU, AURORA 16,00 - ARGINDARRA 2 1133B PINUDIA

EL HORNO 33, 31440 IRUNBERRI

LU-89 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 320,00 8,00 - ARGINDARRA 2 1136E LARREAK

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-95 INDURAIN BEORLEGUI, FRANCISCO JAVIER 106,00 9,00 - ARGINDARRA 1 1000 LEHOR. ALORRA

INDURAIN BEORLEGUI, NICOLAS

VILLAFRANCA 1, 1.A A,

31015 IRUÑA, NAFARROA

CUESTA DEL HOSPITAL 1, 2.A B

31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-97 BARIAIN SOLA, JESUS CLEMENTE 204,00 - ARGINDARRA 1 1001A LEHOR. ALORRA

ERREPIDEA, 31492 AGEZA, NAFARROA

LU-98 BARIAIN SOLA, JESUS CLEMENTE 16,00 - ARGINDARRA 1 1001B LARREAK

ERREPIDEA, 31492 AGEZA, NAFARROA

LU-100 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 23,00 - ARGINDARRA 1 1003B LARREAK

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA

31004 IRUÑA, NAFARROA

LU-101 IRUNBERRIKO UDALAREN HERRILURRAK 17,00 - ARGINDARRA 1 1002 LARREAK

MAYOR, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

LU-102 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 110,00 9,00 - ARGINDARRA 1 1003A LEHOR. ALORRA

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA

31004 IRUÑA, NAFARROA

URRAULBEITIKO UDAL MUGAPEA

URR-1 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 170,00 - ARGINDARRA 2 39A PINUDIA

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA

31004 IRUÑA, NAFARROA

URR-2 SAGUES ITURRALDE, ISABEL 241,00 - ARGINDARRA 2 39B LARREAK

RODEZNO KONDEA 5, 7.A ESKUINA

31004 IRUÑA, NAFARROA

URR-3 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 115,00 - ARGINDARRA 2 38A LARREAK

EL PILAR 3, 2.A A, 31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URR-4 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 45,00 - ARGINDARRA 2 38C HARIZTIA

EL PILAR 3, 2.A A,

31440 IRUNBERRI

URR-5 ITURBIDE IBAÑEZ, LORENZO 23,00 9,00 - ARGINDARRA 2 155E LARREAK

EL PILAR 3, 2.A A,

31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URR-33 GARCIA VILLANUEVA, DIONISIO 18,00 9,00 - ARGINDARRA 1 293B ZUHAIZTIA

EL CIERZO 2,

31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URR-34 GARCIA VILLANUEVA, DIONISIO 81,00 - ARGINDARRA 1 293A LEHOR. ALORRA

EL CIERZO 2,

31440 IRUNBERRI, NAFARROA

URR-35 CABODEVILLA SAGUES, ELADIO 117,00 9,00 - ARGINDARRA 1 399 LEHOR. ALORRA

SAN JUAN 2,

31449 TABAR, NAFARROA

Iragarkiaren kodea: F0705396