12. ALDIZKARIA - 2006ko urtarrilaren 27a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

1/2006 FORU AGINDUA, urtarrilaren 11koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "NA-534 errepidea Oibar-Kaseda tartean zabaldu eta hobetzea" proiektuari onespen teknikoa eman eta proiektu horrek ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena. Zerrenda hori foru agindu honetako eranskinean ageri da.

Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak "NA-534 errepidea Oibar-Kaseda tartean zabaldu eta hobetzea" proiektua aurkeztu du onetsia izan dadin. Jarduketa hori "Nafarroako Errepideen 2002-2009rako II. Plan Zuzentzailean" aurreikusia dago.

Projektuaren helburua NA-534 errepidea (Judasen Benta-Sadaba), Oibartik Kasedara doan tartean, zabaldu eta hobetzea da. Egun, errepide horrek 6,00 metroko plataforma dauka, bazterbiderik gabe. Lanak, guztira, 6.813 metro luze dira. Jarduketa egungo errepidearen 8+340 k.p.an hasiko da eta 15+153 k.p.an, Aragoi ugaldearen zubitik hurbil, bukatuko.

Jarduketa osagarri gisa, aipatzekoak dira plataformaren zola sendotzeko lanak NA-132 errepidearekin duen gurutzetik 8+340 k.p.raino.

Proiektatutako errepidearen sekzioak 3,50 metroko bi errei dauzka eta aldeetan 1,00 metroko bazterbide eta 0,50 metroko berma bana.

Egungo trazaduraren 16 bihurguneetatik 9 geldituko dira trazadura berrian, hau da, 100eko 43,75 gutxiago.

Zoladuraren sekzioa 4131 motakoa paratuko da, 20 zentimetroko zagor artifizialak eta 10 zentimetroko nahasketa bituminosoek osatua.

13+530 k.p.ko ubidea gurutzatzeko, errepidearen plataforma zabaltzearen ondorioz eta kilometrajeak aurrera egiten duen aldeko ertzean zerbitzu bide bat egitearen ondorioz, haren gainean 10,36 metro zabaleko baoa duen egitura proiektatu da.

Proiektuan ukitzen diren ondoko zerbitzuak berrezarriko dira:

Telefónica konpainiaren instalazioei dagokienez, bi tokitan aritu beharra dago: lehenbizikoa, 12+900 eta 13+500 k.p.en artean, orain dagoen aireko linearen tarte bat kendu eta kanalizazioa prestatu behar baita linea bertara eramateko; eta bigarrena, 14+590 k.p.aren inguruetan, plataforma zabaltzearekin lurreko kable baten trazadura aldatu behar baita.

Iberdrola konpainia elektrikoaren kasuan, kontuan hartu beharreko gauza bakarra errepidea gurutzatzen duen tokietan dagoen galiboa izanen da. Proiektuaren planoetan adierazten dira galiboak eta, zerbitzu honi dagokionez, ez dago aldaketarik egin beharrik.

Proiektatu den errepidearen 9+665 k.p.a gurutzatzen duen Enagas konpainiaren gas hodia.

Horrenbestez, Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuaren 2. artikuluko 2. idatz-zatiaren bidez eskuratu ditudan eskurantzak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "NA-534 errepidea Oibar-Kaseda tartean zabaldu eta hobetzea" proiektuari onespen teknikoa ematea

2. Proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen desjabetzapen espedientea hastea. Zerrenda eranskinean dago.

3. Aipatu proiektua eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda, foru agindu honen eranskinean ageri dena, jendaurrean jartzea 30 egun baliodunetan, edozeinek bidezkotzat jotzen dituen ohar edo alegazioak egin eta zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman ditzan. Horretarako, interesatuek eskura izanen dituzte lurzatien planoak Nafarroako Gobernuko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuan eta Oibarko eta Kasedako herriko etxeetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetzapen Atalari eta Oibarko eta Kasedako udalei, lurzatien planoen kopia bana bidaliko baitzaie, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2006ko urtarrilaren 11n._Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Alvaro Miranda Simavilla.

E R A N S K I N A NA-534 ERREPIDEA, OIBAR-KASEDA TARTEAN, ZABALDU ETA HOBETZEKO PROIEKTUA

Ukitutako ondasun eta eskubideen banan-banako zerrenda zehatza

OIBARKO UDAL MUGAPEA

AI-01 GALLUES PEREZ, JUSTO 751 10 802 ALORRA

CENTRO, 8 - OIBAR

AI-02 OIBARREKO UDALAREN HERRILURRAK 23 10 833 LARREAK

SANTA MARIA PLAZA, 1 - OIBAR

AI-03 ARTIEDA ARTIGAS, ANGEL 130 11 452-D LANDU GABE

PINTOR CRISPIN, 14 - OIBAR

AI-04 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 2214 11 451 ALTXONBIDEA

ALONDEGIA, 1 - IRUÑA

AI-05 ARBELOA ESPARZA, BLANCA 956 11 461 MAHASTIA

ANTONIO ZOCO-MUSIKARIA,7-1.A - OIBAR

ARBELOA ESPARZA, JOSE

ANTONIO ZOCO-MUSIKARIA, 7-1.A - OIBAR

AI-06 GIL DOMEÑO, FRANCISCO JAVIER 20 11 460-A ALORRA

SANTA MARIA - OIBAR

AI-07 GIL DOMEÑO, FRANCISCO JAVIER 243 11 460-B ALORRA

SANTA MARIA - OIBAR

AI-08 GIL DOMEÑO, FRANCISCO JAVIER 110 11 459-B MAHASTIA

SANTA MARIA - OIBAR

AI-09 DOMEÑO IBERO, PILAR 260 11 512-B MAHASTIA

SANTA MARIA - OIBAR

AI-10 MARTINEZ ALZUETA, MARGARITA 411 11 511 MAHASTIA

TAFALLAKO ZEHARKALEA, 18 - OIBAR

AI-11 MARTINEZ ALZUETA, MARGARITA 350 11 510-B LARREAK

TAFALLAKO ZEHARKALEA, 18 - OIBAR

AI-12 ARBELOA IZCO, FRANCISCO JAVIER 627 11 509-D LARREAK

IRUNBERRIKO ZEHARKALEA, 22 - OIBAR

CHAVERRI BEGUE, JESUS MARIA

IRUNBERRIKO ZEHARKALEA, 22 - OIBAR

AI-13 ARBELOA IZCO, FRANCISCO JAVIER 91 11 509-A MAHASTIA

IRUNBERRIKO ZEHARKALEA, 22 - OIBAR

CHAVERRI BEGUE, JESUS MARIA

IRUNBERRIKO ZEHARKALEA, 22 - OIBAR

AI-14 RADA CUMBA, JESUS MARIA 1058 11 505-G ALORRA

SAN FRANCISCO AUZUNEA, 5 - OIBAR

AI-15 RADA CUMBA, JESUS MARIA 517 11 505-E MAHASTIA

SAN FRANCISCO AUZUNEA, 5 - OIBAR

AI-16 AYERRA SOLA, MANUEL 575 11 504-A ALORRA

NAGUSIA, 39 - OIBAR

AI-17 ARBELOA IZCO, FRANCISCO JAVIER 785 11 480 ALORRA

IRUNBERRIKO ZEHARKALEA, 22 - OIBAR

CHAVERRI BEGUE, JESUS MARIA

IRUNBERRIKO ZEHARKALEA, 22 - OIBAR

AI-18 AZNAR ARDANAZ, FRANCISCO JAVIER 103 11 479-A MAHASTIA

BLANCA DE NAVARRA AUZUNEA, 9 - OIBAR

AI-19 AZNAR ARDANAZ, FRANCISCO JAVIER 602 11 479-B LARREAK

BLANCA DE NAVARRA AUZUNEA, 9 - OIBAR

AI-20 DOMEÑO IBERO, JOSE 284 11 476 MAHASTIA-OLIB.

LA REJA, 9 - OIBAR

DOMEÑO IBERO, RAMON

LA REJA, 9 - OIBAR

AI-21 IMIRIZALDU MARTINEZ, JUAN JOSE 574 11 475 ALORRA

LAKARTXELA MENDIA, 3-1.A I - IRUÑA

AI-22 ZABALETA FERNANDEZ, MARIA JESUS 685 12 635 ALORRA

TAFALLAKO ZEHARKALEA, 3 - OIBAR

ARBELOA ZABALETA, FRANCISCO

ARDAZKO KONTZEJUA, 9-1.A C - IRUÑA

ARBELOA ZABALETA, MARIA ANGELES

ARBELOA ZABALETA, MARIA JESUS

ARBELOA ZABALETA, MARIA VICTORIA

ARBELOA ZABALETA, LUIS MARIA

IRUÑEKO ETORB., 17 2.A D - IRUÑA

ARBELOA ZABALETA, MARIA CARMEN

ARBELOA ZABALETA, MARIA ROSARIO

SERAFIN OLAVE, 37 - IRUÑA

AI-23 ARBELOA JIMENEZ, MARIA ANGELES 166 12 634 ALORRA

AGOITZ, 20-8.º D - IRUÑA

AI-24 ZABALETA FERNANDEZ, MARIA JESUS 1383 12 633 ALORRA

TAFALLAKO ZEHARKALEA, 3 - OIBAR

ARBELOA ZABALETA, FRANCISCO

ARDAZKO KONTZEJUA, 9-1.A C - IRUÑA

ARBELOA ZABALETA, MARIA ANGELES

ARBELOA ZABALETA, MARIA JESUS

ARBELOA ZABALETA, MARIA VICTORIA

ARBELOA ZABALETA, LUIS MARIA

IRUÑEKO ETORB., 17-2.A D - IRUÑA

ARBELOA ZABALETA, MARIA CARMEN

ARBELOA ZABALETA, MARIA ROSARIO

SERAFIN OLAVE, 37 - IRUÑA

AI-25 ZABALETA FERNANDEZ, MARIA JESUS 1593 12 630 ALORRA

TAFALLAKO ZEHARKALEA, 3 - OIBAR

ARBELOA ZABALETA, FRANCISCO

ARDAZKO KONTZEJUA, 9-1.A C - IRUÑA

ARBELOA ZABALETA, MARIA ANGELES

ARBELOA ZABALETA, MARIA JESUS

ARBELOA ZABALETA, MARIA VICTORIA

ARBELOA ZABALETA, LUIS MARIA

IRUÑEKO ETORB., 17-2.A D - IRUÑA

ARBELOA ZABALETA, MARIA CARMEN

ARBELOA ZABALETA, MARIA ROSARIO

SERAFIN OLAVE, 37 - IRUÑA

AI-26 MARTINEZ ALZUETA, VICTORIA 1015 12 628 ALORRA

SANTA MARIA, 1 - OIBAR

AI-27 ARBELOA ARBELOA, TEOFILA 402 12 629-A ALORRA

ONTINA - OIBAR

AI-28 ISTURIZ SANTESTEBAN, MODESTO 1139 12 627 MAHASTIA

ONTINA, 22 - OIBAR

AI-29 ISTURIZ SANTESTEBAN, MODESTO 1599 12 626 MAHASTIA

ONTINA, 22 - OIBAR

AI-30 ISTURIZ SANTESTEBAN, MODESTO 717 12 625 MAHASTIA ETA LAR.

ONTINA, 22 - OIBAR

AI-31 ERDOZAIN ZABALETA, JUAN JOSE 182 12 624-D LARREAK

SANTIAGO PLA, 2 - OIBAR

AI-32 ERDOZAIN ZABALETA, JUAN JOSE 37 12 624-C ALORRA

SANTIAGO PLA, 2 - OIBAR

AI-33 ERDOZAIN ZABALETA, JUAN JOSE 1368 12 624-E OLIBADIA

SANTIAGO PLA, 2 - OIBAR

AI-34 IBERO ZAPATA, FRANCISCA 1553 12 623-A ALORRA

CIERZO - OIBAR

AI-35 ARBELOA SANZ, MARIA PILAR 2845 12 614 ALORRA

CIERZO - OIBAR

AI-36 IBERO ZOCO, SIXTO 1944 12 613 ALORRA

SANTA MARIA, 15 - OIBAR

AI-37 MURILLO SESMA, JAVIER 139 12 608 ALORRA

OPACO, 36 - OIBAR

AI-38 OIBARKO UDALAREN HERRILURRAK 5173 12 606 ALORRA

SANTA MARIA PLAZA, 1 - OIBAR

AI-39 OIBARKO UDALAREN HERRILURRAK 1036 11 474 ALORRA

SANTA MARIA PLAZA, 1 - OIBAR

AI-40 SOLA ZABALETA, HELIODORO 721 11 470-A ALORRA

SANTA MARIA PLAZA - OIBAR

AI-41 ETA RETA IZCO, JOSE 2221 11 469-A ALORRA

AI-42 MARTINEZ DE ESPRONCEDA, 26-1.A EZK. - TAFALLA

AI-43 RETA IZCO, JOSE 4023 11 469-C ALORRA

MARTINEZ DE ESPRONCEDA, 26-1.A EZK. - TAFALLA

AI-44 RETA IZCO, JOSE 880 11 469-E OLIBADIA

MARTINEZ DE ESPRONCEDA, 26-1.A EZK. - TAFALLA

AI-45 OIBARKO UDALAREN HERRI BASOAK 1029 11 595 LARREAK

SANTA MARIA PLAZA - OIBAR

AI-46 ETA AYERRA SOLA, JOSE MARIA 747 11 464 MAHASTIA ETA LAR.

AI-47 ONTINA, 14 - OIBAR

AI-48 PEREZ ERDOZAIN, AGUSTIN 876 11 463-A MAHASTIA

MILAGROSA AUZUNEA, 11 - OIBAR

AI-49 PEREZ ERDOZAIN, AGUSTIN 44 11 463-D LARREAK

MILAGROSA AUZUNEA, 11 - OIBAR

AI-50 INDAVE ARBELOA, IGNACIA ETA MARIA CARMEN 392 11 462-B LARREAK

UDAL PLAZA, 5 - OIBAR

AI-51 INDAVE ARBELOA, IGNACIA ETA MARIA CARMEN 311 11 462-A ALORRA

UDAL PLAZA, 5 - OIBAR

AI-52 INDAVE ARBELOA, IGNACIA ETA MARIA CARMEN 37 11 462-C LARREAK

UDAL PLAZA, 5 - OIBAR

AI-53 GARRO LEOZ, FERMINA 408 9 746 MAHASTIA

MILAGROSA AUZUNEA - OIBAR

AI-54 ALDUNATE ZARE, GREGORIO 600 9 745-C MAHASTIA

MILAGROSA AUZUNEA, 15 - OIBAR

AI-55 ALDUNATE ZARE, GREGORIO 517 9 745-B MAHASTIA

MILAGROSA AUZUNEA, 15 - OIBAR

AI-56 GUEMBE ERDOZAIN, PASCUAL 330 9 744 ALORRA

SAN JUAN AUZUNEA,12 - OIBAR

AI-57 GUEMBE ERDOZAIN, PASCUAL 479 9 658 MAHASTIA

SAN JUAN AUZUNEA,12 - OIBAR

AI-58 PEREZ GARRO, CARMEN CECILIA 352 9 657 MAHASTIA

SANTIAGO PLA, 15 - OIBAR

AI-59 OTANO GURUCHAGA, GUILLERMO 77 9 656-B LARREAK

SANTIAGO PLA, 15 - OIBAR

AI-60 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 803 9 654 LARREAK

ALONDEGIA, 1 - IRUÑA

AI-61 SANZOL BELTRAN, JOSEFINA 3166 9 643-A ALORRA

TAFALLAKO ZEHARKALEA, 14 - OIBAR

AI-62 SANZOL BELTRAN, JOSEFINA 535 9 645-C ALORRA

TAFALLAKO ZEHARKALEA, 14 - OIBAR

MARTINEZ SANZOL, ANTONIO

JAMINDURIZ AUZUNEA, 2 - OIBAR

MARTINEZ SANZOL, FERMIN

TOKI EDER AUZUNEA, 25 - OIBAR

MARTINEZ SANZOL, JOSE JAVIER

AI-63 SABALZA MARTINEZ, MARIA MILAGROS 1106 9 642 ALORRA

FERMIN DAOIZ, 2-3.A A -IRUÑA

AI-64 LEOZ PEREZ, JOSE GERMAN 223 9 641-C MAHASTIA

SANTA MARIA, 27 - OIBAR

LEOZ PEREZ, PEDRO MARIA

FERMIN DE LUBIAN, 15-3.A - ZANGOZA

AI-65 IBERO MARTINEZ, JOAQUIN 556 9 640 ERAIKINA

JAMINDURIZKO BIDEA, 1 - OIBAR

AI-66 CODESIDO RUIZ, MARIA TERESA 14 9 639-A ALORRA

NAGUSIA, 16 - OIBAR

AI-67 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 329 9 368 LARREAK

ALONDEGIA, 1 - IRUÑA

AI-68 ALZUETA ALZUETA, ROQUE 25 9 478 ERAIKINA

ONTINA, 24 - OIBAR

AI-69 MARCO CUMBA, FELIX 143 10 549 ERAIKINA

KASEDAKO ZEHARKALEA, 7 - OIBAR

AI-70 BAZTAN ARBELOA, MARIA CARMEN 108 10 803 ALORRA

NAGUSIA, 27 - OIBAR

ERDOZAIN BAZTAN, PEDRO MARIA

AI-72 ENAGAS, S. A. 62 11 437 INDUSTR.

AVDA. AMERICA, 38 MADRIL SARBIDEA

AI-73 OIBARKO UDALAREN HERRILURRAK 22 11 478 LARREAK

SANTA MARIA PLAZA, 1 - OIBAR

AI-74 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 213 11 472 ALTXONBIDEA

ARMADAREN ETORB., 2 - IRUÑA

AI-75 OTANO GURUCHAGA, GUILLERMO 1288 9 656-A MAHASTIA

SANTIAGO PLA, 15 - OIBAR

KASEDAKO UDAL MUGAPEA

CA-01 ARBELOA ARBELOA, TEOFILA 48 7 200 ALORRA

ONTINA - OIBAR

CA-02 LECUMBERRI ARMENDARIZ, RAFAEL 1769 7 12 ALORRA

CUATRO ESQUINAS, 1 - ZARE

CA-03 IRIARTE ANAUT, GREGORIO 245 7 13 MAHASTIA

CUATRO ESQUINAS, 20 - ZARE

CA-04 PEREZ-IRIARTE SORBET, MARIA ROSARIO 1621 7 14 ALORRA

SAN ESTEBAN, 7 - ZARE

CA-05 IRIARTE ANAUT, GREGORIO 1407 7 31 MAHASTIA

CA-06 CUATRO ESQUINAS, 20 - ZARE

CA-07 PEREZ-IRIARTE SORBET, MARIA ROSARIO 396 7 32 ALORRA

SAN ESTEBAN, 7 - ZARE

CA-08 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 4138 7 36 ALTXONBIDEA

ALONDEGIA, 1 - IRUÑA

CA-09 KASEDAKO UDALAREN HERRILURRAK 518 7 47 LARREAK

AZOKA PLAZA, 2 - KASEDA

CA-10 IRIARTE LARRAZ, CELIA 459 7 48 ALORRA

LEIREKO MONASTERIOA, 20 - KASEDA

VALENCIA MURUZABAL, JOSE

SAN BLASEKO MALDA, 20 - KASEDA

CA-11 LEOZ CABODEVILLA, JOSE BLAS 881 7 49 OLIBADIA

CINTA, 21 - KASEDA

CA-12 KASEDAKO UDALAREN HERRILURRAK 3973 7 50 LARREAK

AZOKA PLAZA, 2 - KASEDA

CA-13 IRIARTE ARRIETA, FRANCISCA ETA PEDRO MARIA 1833 7 51 ALMENDRONDO

NAGUSIA, 1 - KASEDA SAILA

CA-14 ELARRE IBARROLA, ANA MARIA 1322 61 1 LARREAK

AGOITZ, 16-7.A C - IRUÑA

CA-15 GARCIA ZURRA, DOROTEA 563 61 3 ALORRA

TEJERIA SEGUNDA, 4 - KASEDA (UREZT.)

CA-16 EZPELETA PEREZ, PILAR 439 61 4 ALORRA

SAN BLASKO MALDA, 2 - KASEDA (UREZT.)

CA-17 ANTOÑANZAS REMON, JOSE MARIA 391 61 28 ALORRA

INFORTUNIO, 4 - KASEDA (UREZT.)

CA-18 OLLETA REMON, RUBEN 74 61 29 ALORRA

OLMARES - KASEDA (UREZT.)

OLLETA REMON, JOSE ANTONIO

CA-19 APERSTEGUI IRIARTE, CELESTINO 206 61 31 ALORRA

ALMENDRERA-KASEDA (UREZT.)

CA-20 RADA ARLEGUI, ANGEL 200 61 32 ALORRA

UGALDEKO MALDA - KASEDA (UREZT.)

RADA ARLEGUI, FRANCISCO JAVIER

UGALDEKO MALDA - KASEDA

CA-21 EJEA SOLA, FRANCISCO 395 61 33 ALORRA

XABIERKO GAZTELUA, 1 - KASEDA (UREZT.)

RIO LOREA, MARIA DOLORES DEL

XABIERKO GAZTELUA, 1 - KASEDA

CA-22 EJEA SOLA, FRANCISCO 33 61 35 ALORRA

XABIERKO GAZTELUA, 1 - KASEDA (UREZT.)

RIO LOREA, MARIA DOLORES DEL

XABIERKO GAZTELUA, 1 - KASEDA

CA-23 LONGAS IRIARTE, DONATO 83 61 34 ALORRA

OLMARES, 43 KASEDA (UREZT.)

CA-24 BEROIZ AYAPE, JESUS 158 61 72 ALORRA

SAN BLASKO MALDA - KASEDA (UREZT.)

CA-25 EJEA SOLA, FRANCISCO 219 61 73 ALORRA

XABIERKO GAZTELUA, 1 - KASEDA (UREZT.)

CA-26 ESPARZA GARCIA, JOSE 148 61 74 ALORRA

OIBAR-CAPARROSO ETORB., 32 - KASEDA (UREZT.)

CA-27 ARENAZ RODRIGO, FRANCISCO JAVIER 238 61 75 ALORRA

SANTA AGUEDA, 14 - KASEDA (UREZT.)

CA-28 SOLA RODRIGO, PILAR 117 61 76 ALORRA

SAN ZOILO, 5 - KASEDA (UREZT.)

CA-29 RADA MARTINEZ, MIGUEL 145 61 77 ALORRA

EGA UGALDEA, 17-6.A C - IRUÑA (UREZT.)

RADA MARTINEZ, FRANCISCO

SAN BLASKO MALDA, 3 - KASEDA

RADA MARTINEZ, JUAN MANUEL

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

RADA MARTINEZ, MARIA ISABEL

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

RADA MARTINEZ, PRESENTACION

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

RADA MARTINEZ, MARIA TERESA

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

RADA MARTINEZ, MARIA DOLORES

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

CA-30 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 101 61 134 ALTXONBIDEA

ALONDEGIA, 1 - IRUÑA

CA-31 LEOZ CABODEVILLA, JOSE BLAS 94 61 78 ALORRA

CINTA, 21 - KASEDA (UREZT.)

CA-32 BAZTAN ASURMENDI, BALDOMERO 172 61 132 ALORRA

ITURRIKO MALDA, 14 - KASEDA (UREZT.)

CA-33 ALGARRA LAPIEZA, DIONISIO 243 61 133 ALORRA

NAGUSIA, 5 - KASEDA (UREZT.)

CA-34 RODRIGO FRAGO, INMACULADA, M. CARMEN ETA M. JESUS 93 61 97 ALORRA

ITURRIKO MALDA, 3 - KASEDA (UREZT.)

CA-35 SOLA RODRIGO, BALDOMERO 34 61 98 ALORRA

CINTA, 33 - KASEDA (UREZT.)

CA-36 RADA MARTINEZ, MIGUEL 79 61 114-A ALORRA

EGA UGALDEA, 17-6.º C - IRUÑA (UREZT.)

RADA MARTINEZ, FRANCISCO

SAN BLASKO MALDA, 3 - KASEDA

RADA MARTINEZ, JUAN MANUEL

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

RADA MARTINEZ, MARIA ISABEL

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

RADA MARTINEZ, PRESENTACION

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

RADA MARTINEZ, MARIA TERESA

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

RADA MARTINEZ, MARIA DOLORES

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

CA-37 MAULEON LAFITA, FRANCISCO JAVIER 578 61 115 ALORRA

CINTA, 38 - KASEDA (UREZT.)

CA-38 ANTOÑANZAS REMON, FELICIDAD 67 61 116 ALORRA

INFORTUNIO, 4 - KASEDA (UREZT.)

CA-39 MAULEON LAFITA, FRANCISCO JAVIER 913 62 96 ALORRA

CINTA, 38 - KASEDA (UREZT.)

CA-40 RADA ARLEGUI, ANGEL 562 62 95 ALORRA

UGALDEKO MALDA, - KASEDA (UREZT.)

RADA ARLEGUI, FRANCISCO JAVIER

UGALDEKO MALDA, - KASEDA

CA-41 ALUSTIZA REMON, ANDRES 950 62 94 ALORRA

ZEZEN PLAZA, 7 - ZANGOZA (UREZT.)

CA-42 MAULEON LAFITA, FRANCISCO JAVIER 322 62 92 ALORRA

CINTA, 38 - KASEDA (UREZT.)

CA-43 OLLETA REMON, AGUSTIN 1211 62 113 ALORRA

SAN PEDRO, 7 - KASEDA (UREZT.)

CA-44 KASEDAKO UDALA 619 62 114 ALORRA

AZOKA PLAZA,2 - KASEDA (UREZT.)

CA-45 SOLA RODRIGO, BALDOMERO 461 62 83 ALORRA

CINTA, 33 - KASEDA (UREZT.)

CA-46 RODRIGO FRAGO, INMACULADA, M. CARMEN ETA M. JESUS 340 62 82 ALORRA

ITURRIKO MALDA, 3 - KASEDA (UREZT.)

CA-47 MAULEON LAFITA, FRANCISCO JAVIER 354 62 81 ALORRA

CINTA, 38 - KASEDA (UREZT.)

CA-48 ALGARRA LAPIEZA, DIONISIO 1149 62 80 ALORRA

NAGUSIA, 5 - KASEDA (UREZT.)

CA-49 ROYO CARRILLO, PILAR 135 62 110 LARREAK

CUESTA STA. DEL CARMEN, 5-3.A E - SALAMANCA

CA-50 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 262 62 109 ALTXONBIDEA

ALONDEGIA, 1 - IRUÑA

CA-51 RADA MARTINEZ, MIGUEL 1407 62 79 ALORRA

EGA UGALDEA, 17-6.A C - IRUÑA (UREZT.)

RADA MARTINEZ, FRANCISCO

SAN BLASKO MALDA, 3 - KASEDA

RADA MARTINEZ, JUAN MANUEL

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

RADA MARTINEZ, MARIA ISABEL

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

RADA MARTINEZ, PRESENTACION

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

RADA MARTINEZ, MARIA TERESA

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

RADA MARTINEZ, MARIA DOLORES

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

CA-52 SOLA RODRIGO, MARIA SALOME 325 62 78 ALORRA

SANTA EULALIA MONASTERIOA, 2-4.A C - IRUÑA (UREZT.)

SOLA RODRIGO, PURIFICACION

VI. LA CARRIEDO, 13 - MADRIL

CA-53 ARENAZ RODRIGO, FRANCISCO JAVIER 863 62 77 ALORRA

SANTA AGUEDA, 14 - KASEDA (UREZT.)

CA-54 LABAYEN AYESA, JOSEFA 562 62 72 ALORRA

ORTIZ DE ZARATE, 11-2.A D - GASTEIZ (UREZT.)

CA-55 EJEA SOLA, FRANCISCO 841 62 71 ALORRA

XABIERKO GAZTELUA, 1 - KASEDA (UREZT.)

CA-56 LARRAZ CUELLA, MARIA ASUNCION 386 62 68 ALORRA

LEOZ AYAPE, MARIA SOLEDAD (UREZT.)

OYAGA MARTINEZ, MARIA SOCORRO

URRUTIA AYESA, JESUS MARIA, FERNANDO ETA JOSE

CA-57 MUGUETA LEOZ, MARIA ANGELES 32 62 69 ALORRA

OIBAR-CAPARROSO ETORB., 21 - KASEDA (UREZT.)

CA-58 BEROIZ AYAPE, JESUS 751 62 70 ALORRA

SAN BLASKO MALDA - KASEDA (UREZT.)

CA-59 AYAPE GUINDA, MARIA CONCEPCION 375 62 111 ALORRA

SAN ZOILO, 11 - KASEDA (UREZT.)

CA-60 LARRAZ ARLEGUI, MARIA ESTHER 597 62 45 ALORRA

ALMENDRERA, 6 - KASEDA (UREZT.)

LARRAZ ARLEGUI, AGUEDA

ALMENDRERA, 6 - KASEDA

LARRAZ ARLEGUI, MARIA PURIFICACION

ALMENDRERA, 6 - KASEDA

CA-61 RIO LOREA, MARIA DOLORES DEL 638 62 44 ALORRA

XABIERKO GAZTELUA, 1 - KASEDA (UREZT.)

EJEA SOLA, FRANCISCO

XABIERKO GAZTELUA, 1 - KASEDA

CA-62 BEROIZ BASTERRA, FERNANDO 569 62 43 ALORRA

SAN BLASKO MALDA, 22 - KASEDA (UREZT.)

CA-63 BEROIZ AYAPE, JESUS 369 62 33 ALORRA

SAN BLASKO MALDA - KASEDA (UREZT.)

CA-64 IRIARTE BASTERRA, DIMAS 640 62 32 ALORRA

PUTZUTIK BEHEITIKOA, 4 - KASEDA (UREZT.)

CA-65 GARCIA BASTERRA, JULIAN 677 62 30 ALORRA

NAGUSIA, 15 - KASEDA (UREZT.)

CA-66 ARBELOA CIDONCHA, ANGELA ISABEL 599 62 28 ALORRA

LEIREKO MONASTERIOA - KASEDA (UREZT.)

ARBELOA CIDONCHA, JUAN MANUEL

OLMARES - KASEDA

CA-67 EZPELETA PEREZ, PILAR 1054 62 27 ALORRA

SAN BLASKO MALDA, 2 - KASEDA (UREZT.)

CA-68 RADA ARLEGUI, MARIA TERESA 728 62 1 ALORRA

ORIENTE PLAZA, 12 - KASEDA (UREZT.)

CA-69 ELARRE IBARROLA, ANA MARIA 56 62 104 LARREAK

AGOITZ, 16-7.A C - IRUÑA

CA-70 KASEDAKO UDALAREN HERRILURRAK 278 6 98 LARREAK

AZOKA PLAZA, 2 - KASEDA

CA-72 SOLA RODRIGO, JESUS 5541 6 14-A ALORRA

SAN ZOILO, 5 - KASEDA

CA-73 IRIARTE BASTERRA, DIMAS 25 6 14-B ERAIKINA

TEJADA PASEALEKUA, Z.G. - KASEDA

CA-74 LEOZ CABODEVILLA, JOSE BLAS 85 6 397-D LARREAK

CINTA, 21 - KASEDA

CA-75 VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLT 1753 6 396 LANDU GABE

CA-76 ITURRAMA, 23 - IRUÑA

CA-77 LEOZ CABODEVILLA, JOSE BLAS 2595 6 397-A ALORRA ETA

CINTA, 21 - KASEDA FRUTA ARBOLAK

CA-78 LEOZ CABODEVILLA, JOSE BLAS 55 6 397-B ERAIKINA

CINTA, 21 - KASEDA

CA-79 MORIONES LABAYRU, ESTEBAN 249 6 11 ALORRA

CANTON - ZARE

CA-80 EJEA SOLA, FRANCISCO 3881 6 10 ALORRA

XABIERKO GAZTELUA, 1 - KASEDA

CA-81 LECUMBERRI ARMENDARIZ, RAFAEL 3733 6 8 ALORRA

CUATRO ESQUINAS, 1 - ZARE

ALDI BATERAKO OKUPAZIOAK UKITUTAKO LURZATIAK

OIBARKO UDAL MUGAPEA

AI-38 OIBARKO UDALAREN HERRILURRAK 5079 12 606 ALORRA

SANTA MARIA PLAZA, 1 - OIBAR

KASEDAKO UDAL MUGAPEA

CA-67 EZPELETA PEREZ, PILAR 5065 62 27 ALORRA

SAN BLASKO MALDA, 2 - KASEDA (UREZT.)

ZANGOZAKO UDAL MUGAPEA

SA-01 MURILLO ECHEGOLLEN, PURIFICACION 12014 4 103 ALORRA

AMADORES, 14 - ZANGOZA

SA-02 PARIS SANGÜES, FRANCISCO JAVIER 10122 4 104 ALORRA

NAGUSIA, 62 - ZANGOZA

SA-03 SOLA DIESTE, ARTURO 4892 4 105 ALORRA

SAN FRANCISCO JAVIER, 21-2.A EZK. - ZANGOZA

SA-04 ECHAVARREN ELIZALDE, LEANDRO 4740 4 106 ALORRA

NAGUSIA, 74 - ZANGOZA

UKITUTAKO ZERBITZUEN ZORTASUNA

KASEDAKO UDAL MUGAPEA

CA-08 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 281 1124 9 TELEFON. 7 36 ALTXONBIDEA

(ALTXONBIDEAK)

ALONDEGIA, 1 - IRUÑA

CA-12 KASEDAKO UDALAREN HERRILURRAK 27 108 TELEFON. 7 50 LARREAK

AZOKA PLAZA, 2 - KASEDA

CA-13 IRIARTE ARRIETA, FRANCISCA 63 252 2,25 TELEFON. 7 51 ALMENDRONDO

NAGUSIA, 1 - KASEDA SAILA

CA-14 ELARRE IBARROLA ANA MARIA ETA 55 220 TELEFON. 61 1 LARREAK

PEDRO MARIA

AGOITZ, 16-7.A C - IRUÑA

CA-15 GARCIA ZURRA, DOROTEA 49 196 TELEFON. 61 3 ALORRA

TEJERIA SEGUNDA, 4 - KASEDA (UREZT.)

CA-82 LARRAZ MARTINEZ, FAUSTINO 29 116 TELEFON. 61 5 ALORRA

MAGDALENA, 12 - BARINDAO (UREZT.)

CA-16 EZPELETA PEREZ, PILAR 77 308 4,50 TELEFON. 61 4 ALORRA

SAN BLASKO MALDA, 2 - KASEDA (UREZT.)

CA-30 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 18 72 4,50 TELEFON. 61 134 ALTXONBIDEA

(ALTXONBIDEAK)

ALONDEGIA, 1 - IRUÑA

CA-31 LEOZ CABODEVILLA, JOSE BLAS 19 79 TELEFON. 61 78 ALORRA

CINTA, 21 - KASEDA (UREZT.)

CA-50 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 7 28 4,50 TELEFON. 62 109 ALTXONBIDEA

(ALTXONBIDEAK)

ALONDEGIA, 1 - IRUÑA

UKITUTAKO ZERBITZUEN ZORTASUNA

KASEDAKO UDAL MUGAPEA

CA-51 RADA MARTINEZ, MIGUEL 13 52 4,50 TELEFON. 62 79 ALORRA

EGA UGALDEA, 17-6.A C - IRUÑA (UREZT.)

RADA MARTINEZ, FRANCISCO

SAN BLASKO MALDA, 3 - KASEDA

RADA MARTINEZ, JUAN MANUEL

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

RADA MARTINEZ, MARIA ISABEL

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA RADA

MARTINEZ, PRESENTACION

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA RADA

MARTINEZ, MARIA TERESA

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA RADA

MARTINEZ, MARIA DOLORES

ORIENTE PLAZA, 10 - KASEDA

Iragarkiaren kodea: F0600654