101. ALDIZKARIA - 2006ko abuztuaren 23a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

124/2006 FORU AGINDUA, abuztuaren 4koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "NA-132 errepidea zabaldu eta hobetzea. Tartea: Zareko saihesbidea-Oibar/Oibarko saihesbidea" izeneko proiektuari onespen teknikoa eman eta proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena. Zerrenda hori foru agindu honen eranskinean ageri da.

Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera ematen du proiektuaren xedea NA-132 errepidea (Lizarra-Tafalla-Zangoza), Zareko saihesbidea-Oibar tartea, zabaldu eta hobetzea eta Oibarko saihesbidea egitea dela.

Ingurugiro zuzendari nagusiak abuztuaren 24an emandako 1665/2004 Ebazpenean proiektu honek ingurumenean duen eraginaren deklarazioa egin zen.

Egun errepideak baditu 6,00 metroko plataforma, bazterbiderik gabe, erradio txikiko bihurguneak eta Oibarko zeharbidea. Tartea, beraz, mantso joatekoa eta arriskutsua da.

NA-132 errepideko lanak, denetara, 3.060 m luze dira. Jarduketaren hasmenta egungo errepidearen 66+160 k.p.-an dago, Zareko saihesbidea bukatzen den tokian. Tartea Oibar iragandakoan bukatzen da, herri horren eta Zangozaren artean, 69+220 k.p.-an.

Proiektuko errepidearen sekzioak 3,50 m-ko bi lerro ditu eta 1,50 m-ko bazterbideak eta 0,50 m-ko bermak alde banatan.

Egungo trazaduraren 12 bihurguneetatik 4 geldituko dira trazadura berrian, hau da, %66,66 gutxiago. Proiektatu den trazaduraren saihesbidean lotune bat dago NA-534 errepidearekin (Judasen benta-Sadaba).

Fabrika lan garrantzitsuenak hauek dira: 66+740 k.p.-an 2,50 m-ko argiko puntu erdiko arkua eta 68+411 k.p.-an 3 m-ko argiko estolda. Gainerako drainatze lanak hodiak dira, gehieneko diametroa 1.200 mm-koa daukatenak.

67+825 k.p.-ko lotunean 11 m-ko argi libreko egitura bat eginen da.

4131 zoladurako sekzioa egin nahi da. 20 cm-ko zagor artifiziala eta 10 cm-ko nahasketa bituminosoak izanen ditu.

Ondoko hauek dira ukitzen diren zerbitzuak:

_Telefónica enpresaren instalazioak direla eta, bi toki ukitu behar dira: batean telefoniako aireko linea zati bat kendu eta kablea biltzeko errepidearen paralelo joanen den kanalizazio bat eginen da, 69+000 k.p.-an. Bigarrena NA-534 errepideko lotunearen inguruetan eginen da, bertan aldatu behar baita lurrazpiko telefoniako kable zati baten trazadura errepiderako zelaiketak egin ahal izateko.

_Iberdrola elektrizitate enpresari dagokionez, beharrezkoa da aireko linea baten trazadura aldatzea, NA-534 errepideko lotunerako behar diren ezpondak egiteko.

_Zangozako Ur Mankomunitatearen hornidura hodi bat ere ukitu beharko da, 66+800 eta 69+000 k.p.-en artean errepidearen plataforma zabaldu behar baita eta hara botako diren lurretan gelditzen baita.

Orobat, lizitazioa egin aitzin, beharrezkoa da obrek ukituriko ondasun eta eskubideak kudeatu eta horiek desjabetzeko espedienteari lehenbailehen ekitea.

Horrenbestez, Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuko 2. artikuluko 2. idatz-zatiaren bidez eskuratu ditudan eskurantzak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "NA-132 errepidea zabaldu eta hobetzea. Tartea: Zareko saihesbidea-Oibar/Oibarko saihesbidea" izeneko proiektuari onespen teknikoa ematea.

2. Aipatu proiektua eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda, foru agindu honen eranskinean ageri dena, jendaurrean jartzea 30 egun baliodunean, edozeinek bidezkotzat jotzen dituen ohar edo alegazioak egin eta zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman ditzan. Horretarako, interesatuek eskura izanen dituzte lurzatien planoak Nafarroako Gobernuko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuko eta Oibarko eta Zangozako herriko etxeetako bulegoetan.

3. Foru agindu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

4. Foru agindu hau Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Oibarko eta Zangozako Udalei jakinaraztea.

Iruñean, 2006ko abuztuaren 4an._Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Alvaro Miranda Simavilla.

ERANSKINA

Ukitutako ondasun eta eskubideen banan banako zerrenda zehaztua

OIBARKO UDAL MUGAPEA

AI-01 MARTINEZ LANAS, PETRA 103 8 614 ALORRA

AI-02 SABALZA PEREZ, JULIAN 236 8 613-C ALORRA

ANDRES AZCARATE, 16 - OIBAR (NAFARROA)

AI-03 SABALZA PEREZ, JULIAN 1273 8 613-A ALORRA

ANDRES AZCARATE, 16 - OIBAR (NAFARROA)

AI-04 SABALZA PEREZ, JULIAN 697 8 613-D ALORRA

ANDRES AZCARATE, 16 - OIBAR (NAFARROA)

AI-05 CODESIDO RUIZ, MARIA TERESA 1458 8 610-A ALORRA

KARRIKA NAGUSIA, 16 - OIBAR (NAFARROA)

AI-06 ELARRE ALZUETA, FRANCISCO 2039 8 630 MAHASTIA

LA ONTINA, 29 - OIBAR (NAFARROA)

AI-07 CODESIDO RUIZ, MARIA TERESA 910 8 610-G MAHASTIA

KARRIKA NAGUSIA, 16 - OIBAR (NAFARROA)

AI-08 SADA ALZUETA, MARIA JESUS 697 8 609-B ALORRA

ARAGOIKO ETORB., 45, 4-A ZANGOZA (NAFARROA)

AI-09 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 1170 8 608 ALTXONBIDEA

ALONDEGIA, 1, 1.A - IRUÑA (NAFARROA)

AI-10 PEREZ IRIARTE, JAVIER MARIA 545 9 672-A MAHASTIA

LA PLAZA, 1 - ZARE (NAFARROA)

PEREZ IRIARTE, MARIA ISABEL

LA PLAZA, 1 - ZARE (NAFARROA)

PEREZ IRIARTE, MIGUEL

SAN ESTEBAN - ZARE (NAFARROA)

AI-11 SAGUES IRIRARTE, FERNANDO 253 9 671 ALORRA

CANTON, ZK.G. - ZARE (NAFARROA)

AI-12 ZOCO DOMEÑO, GREGORIO 467 9 669-A MAHASTIA

LA MILAGROSA AUZUNEA - OIBAR (NAFARROA)

AI-13 LAFUENTE BAZTAN, JESUS JENARO 134 9 668 ALORRA

IRIGOYEN, 10 - ZARE (NAFARROA)

AI-14 ELARRE ALZUETA, FRANCISCO 2523 9 667 MAHASTIA

LA ONTINA, 29 - OIBAR (NAFARROA)

AI-15 ALZUETA ALZUETA, ROQUE 476 9 666-A ALORRA

LA ONTINA, 24 - OIBAR (NAFARROA)

AI-16 LACALLE AZNAREZ, SABINO 3592 9 665-A ALORRA

ANDRES AZCARATE, 18 - OIBAR (NAFARROA)

AI-17 ARBELOA ESPARZA, BLANCA 894 9 648-B MAHASTIA

ANTONIO ZOCO-MUSIKARIA, 7 - OIBAR (NAFARROA)

ARBELOA ESPARZA, JOSE

ANTONIO ZOCO-MUSIKARIA, 7 - OIBAR (NAFARROA)

AI-18 ARBELOA ESPARZA, BLANCA 2249 9 648-A MAHASTIA

ANTONIO ZOCO-MUSIKARIA, 7 - OIBAR (NAFARROA)

ARBELOA ESPARZA, JOSE

ANTONIO ZOCO-MUSIKARIA, 7-1.º - OIBAR (NAFARROA)

AI-19 ALDUNATE GALLUES, MARIA JESUS 894 9 647 ALMENDRONDOAK

LA MILAGROSA AUZUNEA - OIBAR (NAFARROA)

AI-20 BAZTAN ARBELOA, JAVIER 939 9 649 OLIBADIA

MENDIKO BIDEA, 14 - OIBAR (NAFARROA)

AI-21 PEREZ ERDOZAIN, AGUSTIN 894 9 650-A MAHASTIA

LA MILAGROSA AUZUNEA, 11 - OIBAR (NAFARROA)

AI-22 UMENDIA REMON, MARIA JOSEFA 1888 9 651-A ALORRA

BLANCA DE NAVARRA AUZUNEA, 9 - OIBAR (NAFARROA)

AI-23 UMENDIA REMON, MARIA JOSEFA 39 9 651-B LARREAK

BLANCA DE NAVARRA AUZUNEA, 9 - OIBAR (NAFARROA)

AI-24 URIZ BAZTAN, PEDRO JAVIER 1468 9 652-A MAHASTIA

SAGASETAKO KONTZEJUA, 4, 3-EZK. IRUÑA (NAFARROA)

AI-25 IBERO ZAPATA, FRANCISCA 6203 9 653 MAHASTIA

CIERZO - OIBAR (NAFARROA)

AI-26 SOLA ZABALETA, HELIODORO 4667 9 662 MAHASTIA

SANTA MARIA PLAZA - OIBAR (NAFARROA)

AI-27 ARBELOA ARBELOA, JESUS 2538 9 661 ALORRA

MIGUEL ASTRAIN, 13 IRUÑA (NAFARROA)

AI-28 ARBELOA ARBELOA, JESUS 4189 9 655-A ALORRA

MIGUEL ASTRAIN, 13 IRUÑA (NAFARROA)

AI-29 ARBELOA ARBELOA, JESUS 2276 9 655-F ALORRA

MIGUEL ASTRAIN, 13 IRUÑA (NAFARROA)

AI-30 ARBELOA ARBELOA, JESUS 676 9 655-B ALORRA

MIGUEL ASTRAIN, 13 IRUÑA (NAFARROA)

AI-31 OTANO GURUCHAGA, GUILLERMO 9112 9 656-A MAHASTIA

SANTIAGO PLA, 15 - OIBAR (NAFARROA)

AI-32 OTANO GURUCHAGA, GUILLERMO 489 11 450 LARREAK

SANTIAGO PLA, 15 - OIBAR (NAFARROA)

AI-33 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 1164 11 451 ALTXONBIDEA

ALONDEGIA, 1-1.A - IRUÑA (NAFARROA)

AI-34 ARTIEDA ARTIGAS, ANGEL 7331 11 452-B LARREAK

PINTOR CRISPIN, 14 - OIBAR (NAFARROA)

AI-35 ARTIEDA LANAS, OSCAR 2543 11 453 LARREAK

PINTOR CRISPIN, 14 - OIBAR (NAFARROA)

AI-36 ERDOZAIN PRIETO, ROMAN 1405 11 454 BELARSOROA

KARRIKA NAGUSIA, 60 - OIBAR (NAFARROA)

AI-37 GIL PEREZ, VICTORIA 4774 11 517 ALORRA

SANTA MARIA, 35 - OIBAR (NAFARROA)

AI-38 MARTINEZ SOLA, FELIX 2690 11 518 MAHASTIA

OPACO, 2 - OIBAR (NAFARROA)

AI-39 IMIRIZALDU LEOZ, PEDRO 1322 10 834-A MAHASTIA

TAFALLA ZEHARKARRIKA, 2 - OIBAR (NAFARROA)

AI-40 IMIRIZALDU LEOZ, PEDRO 1919 10 834-B LARREAK

TAFALLA ZEHARKARRIKA, 2 - OIBAR (NAFARROA)

AI-41 GALLUES IRIARTE, FERNANDO 169 10 835-A MAHASTIA

MENDIKO BIDEA, 6 - OIBAR (NAFARROA)

AI-42 GALLUES IRIARTE, FERNANDO 427 10 835-B MAHASTIA

MENDIKO BIDEA, 6 - OIBAR (NAFARROA)

AI-43 OIBARKO UDALAREN HERRILURRAK 6424 10 833 LARREAK

SANTA MARIA, 1 - OIBAR (NAFARROA)

AI-44 GARRALDA ITOIZ, CRISTINA 1094 10 836 LARREAK

PIO BAROJA PLAZA, 10, 5-A IRUÑA (NAFARROA)

AI-45 PASCUAL DOMEÑO, ANTONIO 2396 10 830-F LARREAK

TAFALLA ZEHARKARRIKA, 18 - OIBAR (NAFARROA)

MARTINEZ ALZUETA, MARGARITA

TAFALLA ZEHARKARRIKA, 18 - OIBAR (NAFARROA)

AI-46 PASCUAL DOMEÑO, ANTONIO 701 10 830-A ABELTEGIAK

TAFALLA ZEHARKARRIKA, 18 - OIBAR (NAFARROA)

MARTINEZ ALZUETA, MARGARITA

TAFALLA ZEHARKARRIKA, 18 - OIBAR (NAFARROA)

AI-47 AZPARREN GOÑI, MICAELA 1708 10 840-C ALORRA

KARRIKA NAGUSIA, 24 - OIBAR (NAFARROA)

AI-48 ARBELOA SANZ, FRANCISCO JAVIER 3970 10 822 MAHASTIA

KARRIKA NAGUSIA, 25 - OIBAR (NAFARROA)

AI-49 CODESIDO RUIZ, MARIA TERESA 4503 10 820 ALORRA

KARRIKA NAGUSIA, 16 - OIBAR (NAFARROA)

AI-50 URIZ BAZTAN, PEDRO JAVIER 2093 10 857 MAHASTIA

SAGASETAKO KONTZEJUA, 4, 3-EZK. IRUÑA (NAFARROA)

AI-51 DOMEÑO ANDUEZA, LUIS 1095 10 858 ALORRA

SAN PEDRO, ZK.G. - ABINTZAO (NAFARROA)

AI-52 IBERO ALZUETA, MARIA ANGELES 2122 10 859-A ALORRA

ENRIQUE LABRIT, 54, 3-G ZANGOZA (NAFARROA)

IBERO ALZUETA, MARIA JESUS

PINTOR CRISPIN, 27 - OIBAR (NAFARROA)

AI-53 ESPARZA GUEMBE, MARIA TERESA 23 1 1299 ALORRA

PIO XII.A, 21, 5-C IRUÑA (NAFARROA)

ESPARZA GUEMBE, MARTIN

AI-54 ARBELOA ONECA, EUSEBIO 46 1 1302-A ALORRA

CERCO, 12 - OIBAR (NAFARROA)

ARBELOA ONECA, JUAN

CERCO, 12 - OIBAR (NAFARROA)

ARBELOA ONECA, MATEO

CERCO, 12 - OIBAR (NAFARROA)

AI-55 ARBELOA ONECA, EUSEBIO 45 1 1302-B ALORRA

CERCO, 12 - OIBAR (NAFARROA)

ARBELOA ONECA, JUAN

CERCO, 12 - OIBAR (NAFARROA)

ARBELOA ONECA, MATEO

CERCO, 12 - OIBAR (NAFARROA)

AI-56 SABALZA MANCHO, ANUNCIACION 70 1 1303-B LARREAK

LA ONTINA, 18 - OIBAR (NAFARROA)

SABALZA MANCHO, JOAQUINA

ALKARTASUNA, 6, 2-EZK. - ANDOAIN (GIPUZKOA)

SABALZA MANCHO, TORIBIO

SAN JUAN AUZUNEA, 11 - OIBAR (NAFARROA)

AI-57 SABALZA MANCHO, ANUNCIACION 39 1 1304-C LARREAK

LA ONTINA, 18 - OIBAR (NAFARROA)

SABALZA MANCHO, JOAQUINA

ALKARTASUNA, 6, 2-EZK. - ANDOAIN (GIPUZKOA)

SABALZA MANCHO, TORIBIO

SAN JUAN AUZUNEA, 11 - OIBAR (NAFARROA)

AI-58 ARBELOA SANZ, FRANCISCO 687 1 1306-B ALORRA

KARRIKA NAGUSIA, 25 - OIBAR (NAFARROA)

AI-59 ARBELOA SANZ, FRANCISCO 492 1 1306-C OLIBADIA

KARRIKA NAGUSIA, 25 - OIBAR (NAFARROA)

AI-60 URIZ BAZTAN, GREGORIO 1520 10 860 ALORRA

KARRIKA NAGUSIA, 29 - OIBAR (NAFARROA)

AI-61 GUEMBE IRIARTE, BLANCA 79 10 861 ALORRA

PIO XII.A, 39, 9-B IRUÑA (NAFARROA)

GUEMBE IRIARTE, JOSE

SAN ALBERTO MAGNO, 4, 3-B IRUÑA (NAFARROA)

GUEMBE IRIARTE, MARIA

URDAZUBIKO MONASTERIOA, 16, 8.A, - IRUÑA (NAFARROA)

GUEMBE IRIARTE, MARIA PILAR

IHARTEKO MONASTERIOA, 1, 9-A - IRUÑA (NAFARROA)

IRIARTE ESEVERRI, MARIA

SAN ALBERTO MAGNO, 4, 3-B - IRUÑA (NAFARROA)

AI-62 OTANO GURUCHAGA, GUILLERMO 44 9 656-B LARREAK

SANTIAGO PLA, 15 - OIBAR (NAFARROA)

AI-63 GOÑI GARRO, CARMEN CECILIA 451 9 657 MAHASTIA

SANTIAGO PLA, 15 - OIBAR (NAFARROA)

AI-64 AZPARREN GOÑI, MICAELA 75 10 840-B LARREAK

KARRIKA NAGUSIA, 24 - OIBAR (NAFARROA)

AI-65 AZCARATE MARTINEZ, CONSOLACION 37 11 519 MAHASTIA

IRUNBERRI ZEHARKARRIKA, 18 - OIBAR (NAFARROA)

BURGUETE AZCARATE, MARCELINO

IRUNBERRI ZEHARKARRIKA, 18 - OIBAR (NAFARROA)

AI-68 PEREZ ERDOZAIN, AGUSTIN 444 9 650-B MAHASTIA

LA MILAGROSA AUZUNEA, 11 - OIBAR (NAFARROA)

Aldi baterako okupazioak ukitutako lurzatiak

OIBARKO UDAL MUGAPEA

AI-66 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 2076 9 654 LARREAK

ALONDEGIA, 1-1.A - IRUÑA (NAFARROA)

AI-67 ARBELOA ARBELOA, JESUS 4890 9 655-D ALORRA

MIGUEL ASTRAIN, 13 - IRUÑA (NAFARROA)

AI-30 ARBELOA ARBELOA, JESUS 9 655-B ALORRA

MIGUEL ASTRAIN, 13 - IRUÑA (NAFARROA)

AI-29 ARBELOA ARBELOA, JESUS 9 655-F ALORRA

MIGUEL ASTRAIN, 13 IRUÑA (NAFARROA)

ZANGOZAKO UDAL MUGAPEA

SA-01 SOLA DIESTE, ARTURO 5126 4 105 ALORRA

SAN FRANCISCO JAVIER, 21, 2-EZK. ZANGOZA (NAFARROA)

SA-02 ECHAVARREN ELIZALDE, LEONARDO 4812 4 106 ALORRA

KARRIKA NAGUSIA, 74 - ZANGOZA (NAFARROA)

SA-03 JAUREGUI BEORLEGUI, JOSE NEMESIO 18584 4 108 ALORRA

SAN BABIL, 23, 2-C - ZANGOZA (NAFARROA)

Ukitutako zerbitzuen zortasuna

OIBARKO UDAL MUGAPEA

AI-15 ALZUETA ALZUETA, ROQUE 68 HORNIDURA. 9 666-A ALORRA

LA ONTINA, 24 - OIBAR (NAFARROA)

AI-16 LACALLE AZNAREZ, SABINO 552 HORNIDURA. 9 665-A ALORRA

ANDRES AZCARATE, 18 - OIBAR (NAFARROA)

AI-71 SABALZA MARTINEZ, MARIA MILAGROS 2-8 4,5 IBERDROLA 9 642 ALORRA

FERMIN DAOIZ, 2, 3-A - IRUÑA (NAFARROA)

AI-70 MARTINEZ SANZOL, FERMIN 104-416 2,25 IBERDROLA 9 645-A MAHASTIA

TOKI EDER AUZUNEA, 25 - OIBAR (NAFARROA)

MARTINEZ SANZOL, JOSE JAVIER

MARTINEZ SANZOL, ANTONIO

JAMINDURIZ AUZUNEA, 2 - OIBAR (NAFARROA)

SANZOL BELTRAN, JOSEFINA

TAFALLA ZEHARKARRIKA, 14 - OIBAR (NAFARROA)

AI-69 EZEZAGUNAK 38-152 2,25 IBERDROLA 9 644-A ALORRA

AI-25 IBERO ZAPATA, FRANCISCA 77-308 IBERDROLA 9 653 MAHASTIA

CIERZO - OIBAR (NAFARROA)

AI-30 ARBELOA ARBELOA, JESUS 24-96 IBERDROLA 9 655-B ALORRA

MIGUEL ASTRAIN, 13 - IRUÑA (NAFARROA)

AI-29 ARBELOA ARBELOA, JESUS 1-4 IBERDROLA 9 655-F ALORRA

MIGUEL ASTRAIN, 13 - IRUÑA (NAFARROA)

AI-28 ARBELOA ARBELOA, JESUS 40-160 1,50 IBERDROLA 9 655-A ALORRA

MIGUEL ASTRAIN, 13 - IRUÑA (NAFARROA)

AI-72 ARBELOA ARBELOA, JESUS 1,50 IBERDROLA 9 655-E ALORRA

MIGUEL ASTRAIN, 13 - IRUÑA (NAFARROA)

AI-31 OTANO GURUCHAGA, GUILLERMO 74-296 1,50 IBERDROLA 9 656-A MAHASTIA

SANTIAGO PLA, 15 - OIBAR (NAFARROA)

AI-73 GUEMBE ERDOZAIN, PASCUAL 57-228 IBERDROLA 9 658 MAHASTIA

SAN JUAN AUZUNEA, 12 - OIBAR (NAFARROA)

AI-74 GUEMBE ERDOZAIN, PASCUAL 41-164 4,50 IBERDROLA 9 744 ALORRA

SAN JUAN AUZUNEA, 12 - OIBAR (NAFARROA)

AI-34 ARTIEDA ARTIGAS, ANGEL 47-188 TELEFONICA 11 452 LARREAK

PINTOR CRISPIN, 14 - OIBAR (NAFARROA)

AI-35 ARTIEDA LANAS, OSCAR 8-32 4,50 TELEFONICA 11 453 LARREAK

PINTOR CRISPIN, 14 - OIBAR (NAFARROA)

AI-33 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) 9-36 TELEFONICA 11 451 ALTXONB.

ALONDEGIA, 1-1.A - IRUÑA (NAFARROA)

AI-52 IBERO ALZUETA, MARIA ANGELES 54-216 4,50 TELEFONICA 10 859-A ALORRA

E. LABRIT, 54, 3-G ZANGOZA (NAFARROA)

IBERO ALZUETA, MARIA JESUS

PINTOR CRISPIN, 27 - OIBAR (NAFARROA)

AI-60 URIZ BAZTAN, GREGORIO 58-232 4,50 TELEFONICA 10 860 ALORRA

KARRIKA NAGUSIA, 29 - OIBAR (NAFARROA)

Iragarkiaren kodea: F0613318