100. ALDIZKARIA - 2006ko abuztuaren 21a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

119/2006 FORU AGINDUA, abuztuaren 4koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Irunberri-Ezkaroze NA-178 errepideko saihesbidea, 10+000 k.p.tik 14+000 k.p.ra bitarte (Isoko Gaina)" eraikuntza proiektuari onespen teknikoa eman eta hura, ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanarekin batera, jendaurrean jartzen duena, ukituriko ondasun eta eskubideak jakinarazteko eta ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko.

Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi duenez, proiektuaren funtsa NA-178 errepidean, Isoko Gainean, saihesbide bat egitea da, 10+000 k.p.tik 14+000 k.p.ra bitarte trazadura hobetuz eta 180º-ko bihurguneak eta maldetakoak saihestuz. Gainera, errepide mantso bat egin nahi da Nabaskozetik Iruñera bitarteko trafikoarendako.

Jardun beharreko eremua 2.900 metro luze da eta saihesbidearen abiapuntuaren eta bukaeraren arteko desnibela 127 metrokoa da. Planoko trazaduraren hobekuntza nabarmena da. Gutxieneko erradioa 150 metro luze izanen da. Horrek 65 km/ordua lastertasuna ahalbidetuko du.

Gaur egungo errepideak bere horretan iraunen du. Arbaiungo arroilako behatokiko sarbidea eta saihesbideko pasabide alternatiboa izanen da.

Egin nahi diren fabrikako obrak behar baino handiagoak dira, fauna pasa ahal dadin. Horretarako bereziki bost izanen dira. Hona hemen fabrikako obra horiek:

_Betoi altzairudunezko bi esparru, 7,00 x 3,50m-koak, 1+706 k.p.tik 2+870 k.p.ra bitarte.

_7,00 x 3,00 m-ko esparru bat, 2+029 k.p.an.

_ 3,00 x 3,00 m-ko esparru bat, 2+086 k.p.an.

_4,00 metroko hutsunea duen egitura bat, 3+117 k.p.an.

Errepideko sekzio eredua 3,50 metroko hiru lerrokoa da, horietariko bat errepide mantsorako, eta 1,00 metroko bazterbideak izanen dira, 0.50 metrokoko bermekin.

T-3131 zoladurako sekzioa egin nahi da. 25 cm-ko zagor artifiziala eta 16 cm-ko nahasketa bituminosoak izanen ditu, honelaxe banaturik:

_5 cm-ko MBC, errodadurarako geruzan.

_5 cm-ko MBC, bitarteko geruzan.

_5 cm-ko MBC, oinarrizko geruzan.

Proiektuan ukitzen diren ondoko zerbitzuak berrezarriko dira:

Iberdrolaren goi tentsioko bi linea, bata 13,2 kV-koa, Zangoza-Ledea-Irunberri, 450 m luze, eta bestea 66Kv-koa, Zangoza-Elo, 1,500 m luze.

Errepidea ingurumenean integratzeko, aurreneurriez eta orotariko eragina gutxitzen duten neurriez gain, neurri zuzentzaileak sartzen dira, hala nola: landare lurraren kudeaketa, landareztatzea, lurrak botatzeko eremuen aurreikuspena, ingurumenaren kontrola eta jarraipena.

"Irunberri-Ezkaroze NA-178 errepideko saihesbidea, 10+000 k.p.tik 14+000 k.p.ra bitarte (Isoko Gaina)" proiektuaren 2.13. eranskin gisa eraginaren azterlana ageri da, ingurumenaren gaineko eraginaren adierazpena, nahitaezkoa dena, egiteko balio duena.

Ingurumena babesteko esku hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legeko 39. artikuluko 3. idatz-zatian xedaturikoarekin bat, bidezko da jarduketak ingurumenaren gainean duen eraginaren azterlana jendaurrean jartzea.

Orobat, lizitazioa egin aitzin, beharrezkoa da obrek ukituriko ondasun eta eskubideak kudeatu eta horiek desjabetzeko espedienteari lehenbailehen ekitea.

Horrenbestez, Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuko 2. artikuluko 2. idatz-zatiaren bidez eskuratu ditudan eskurantzak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "Irunberri-Ezkaroze NA-178 errepideko saihesbidea, 10+000 k.p.tik 14+000 k.p.ra bitarte (Isoko Gaina)" proiektuari onespen teknikoa ematea.

2. Proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean dago.

3. Aipatutako proiektu hori, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda, foru agindu honen azalpen zatian heldu dena, eta ingurumenaren gaineko eraginaren azterlana (proiektuaren 2.13 eranskina) jendaurrean egotea 30 egun baliodunetan, ukituriko ondasun eta eskubideak argitaratzeko eta ingurumenaren gaineko eragina neurtzeko. Denbora horretan edozeinek bidezkotzat jotzen dituen ohar edo alegazioak egin eta zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak ematen ahalko ditu. Horretarako, interesatuek eskura izanen dituzte lurzatien planoak Nafarroako Gobernuko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Bide eta Eraikuntza Zerbitzuko bulegoetan eta Erromantzatuko herriko etxekoan.

4. Foru agindu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetzapen Atalari eta Erromantzatuko Udalari, lurzatien planoen kopia bat igorriko baitzaio, behar diren ondorioak sor ditzan.

Iruñean, 2006ko abuztuaren 4an._Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Alvaro Miranda Simavilla.

ERANSKINA

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

ERROMANTZATUKO UDAL MUGAPEA

IS-1 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO ERREPARATZEA,7 291,57 11 150-A ALORRA

AGOITZ

IS-2 IBAÑEZ SAN MARTIN, GABRIEL M. IPAR PLAZA, 1 - 3B 419,98 11 151 ALORRA

BARAÑAIN

IS-3 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK SANTA MARIA, 17 234,78 11 152 LARREAK

DOMEÑU

IS-4 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO ERREPARATZEA, 7 130,30 11 248-A LEHORREKO LURRAK

AGOITZ 106,85 - 248-B LARREAK

IS-5 IBAÑEZ SAN MARTIN GABRIEL M. IPAR PLAZA, 1 - 3B 1926,62 11 251-A LEHORREKO LURRAK

BARAÑAIN

IS-6 IBAÑEZ SAN MARTIN, GABRIEL M. IPAR PLAZA, 1 - 3B 5342,86 11 254 LARREAK

BARAÑAIN

IS-7 MACHIN MELERO, ANTONIO IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C 1543,96 11 255 LARREAK

BARAÑAIN

IS-8 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK SANTA MARIA, 17 325,95 11 225-E LARREAK

DOMEÑU

IS-9 IBAÑEZ SAN MARTIN, SABRARIO ERREPARATZEA, 7 2911,82 11 159-B LARREAK

AGOITZ

IS-10 MACHIN MELERO, ANTONIO IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C 1798,50 11 160 ALORRA

BARAÑAIN

IS-11 IBAÑEZ SAN MARTIN, GABRIEL M. IPAR PLAZA, 1 - 3B 2847,03 11 161 ALORRA

BARAÑAIN

IS-12 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK SANTA MARIA, 17 6278,70 11 162 LARREAK

DOMEÑU

IS-13 MACHIN MELERO, ANTONIO IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C 1771,23 11 164 LARREAK

BARAÑAIN

IS-14 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK SANTA MARIA, 17 6743,04 11 129 LARREAK

DOMEÑU

IS-15 IBAÑEZ SAN MARTIN GABRIEL M. IPAR PLAZA, 1 - 3B 55,16 11 166 LARREAK

BARAÑAIN

IS-16 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK SANTA MARIA, 17 9354,41 11 114 LARREAK

DOMEÑU

IS-17 MACHIN MELERO, ANTONIO IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C 262,57 11 170 LARREAK

BARAÑAIN

IS-18 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK SANTA MARIA, 17 3930,82 11 194 LARREAK

DOMEÑU

IS-19 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK SANTA MARIA, 17 4223,02 11 176 LARREAK

DOMEÑU

IS-20 MACHIN MELERO, ANTONIO IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C 336,17 11 175 LARREAK

BARAÑAIN

IS-21 MACHIN MELERO, ANTONIO IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C 1199,69 11 183-A LEHORREKO LURRAK

BARAÑAIN 1743,71 - 183-B LARREAK

IS-22 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK SANTA MARIA, 17 1634,49 11 179 LARREAK

DOMEÑU

IS-23 IBAÑEZ SAN MARTIN, GABRIEL M. IPAR PLAZA, 1 - 3B 100,80 11 180 ALORRA

BARAÑAIN

IS-24 IBAÑEZ SAN MARTIN, GABRIEL M. IPAR PLAZA, 1 - 3B 1452,90 11 181 LARREAK

BARAÑAIN

IS-25 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO ERREPARATZEA, 7 3108,72 11 267 LEHORREKO LURRAK

AGOITZ

IS-26 MACHIN MELERO, ANTONIO IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C 2906,43 11 184 LARREAK

BARAÑAIN

IS-27 ERROMANTZATUKO UDALA SANTA MARIA, 17 3108,10 11 185 ERAIK. DOMEÑU

IS-28 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO ERREPARATZEA, 7 2226,68 11 186 LARREAK

AGOITZ

IS-29 MACHIN MELERO, ANTONIO IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C 1065,32 11 187 LARREAK

BARAÑAIN

IS-30 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO ERREPARATZEA, 7 102,71 11 106 LARREAK

AGOITZ

IS-31 MACHIN MELERO, ANTONIO IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C 1554,13 11 192-A OIHANA

BARAÑAIN 2233,31 - 192-B LEHORREKO LURRAK

IS-32 ERROMANTZATUKO UDALA SANTA MARIA, 17 2483,57 11 191 LARREAK

DOMEÑU

IS-33 IBAÑEZ SAN MARTIN, GABRIEL M. IPAR PLAZA, 1 - 3B 5165,72 11 188-A LEHORREKO LURRAK

BARAÑAIN 694,38 11 188-B LARREAK

IS-34 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO ERREPARATZEA, 7 170,07 11 266 LEHORREKO LURRAK

AGOITZ

IS-35 ERROMANTZATUKO UDALA SANTA MARIA, 17 8598,63 11 195 LARREAK

DOMEÑU

IS-36 IBAÑEZ SAN MARTIN, GABRIEL M. IPAR PLAZA, 1 - 3B 51,70 11 196 LEHORREKO LURRAK

BARAÑAIN

IS-37 IBAÑEZ SAN MARTIN, GABRIEL M. IPAR PLAZA, 1 - 3B 203,44 11 198 LEHORREKO LURRAK

BARAÑAIN

IS-38 ERROMANTZATUKO UDALA SANTA MARIA, 17 5165,69 11 200 LARREAK

DOMEÑU

IS-39 ERROMANTZATUKO UDALA SANTA MARIA, 17 10696,22 11 204-A LARREAK

DOMEÑU

IS-40 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO ERREPARATZEA, 7 770,93 11 205 LARREAK

AGOITZ

IS-41 ERROMANTZATUKO UDALA SANTA MARIA, 17 152,76 11 216 LARREAK

DOMEÑU

IS-42 ERROMANTZATUKO UDALA SANTA MARIA, 17 6673,32 11 208 LARREAK

DOMEÑU

IS-43 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO ERREPARATZEA, 7 1387,93 11 213-A OIHANA

AGOITZ 2347,89 213-B LEHORREKO LURRAK

IS-44 IBAÑEZ SAN MARTIN, SABRARIO ERREPARATZEA, 7 918,49 11 215-A LEHORREKO LURRAK

AGOITZ 115,86 - - LARREAK

3594,90 - 215-B215-C LEHORREKO LURRAK

IS-45 MACHIN MELERO, ANTONIO IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C 137,33 11 211-A ALORRA

BARAÑAIN

IS-46 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO ERREPARATZEA, 7 31,00 11 214 LARREAK

AGOITZ

IS-47 SAN MARTIN, MAXIMO LIZARRAGAKO UDALA-NA 186,64 11 5 HONDAKINAK

IS-48 ERROMANTZATUKO UDALA SANTA MARIA, 17 139,34 1 S/N HIRIK. DOMEÑU

Desjabetzapenak ukituriko lurzatiak - erretena eta kolektorea

ERROMANTZATUKO UDAL MUGAPEA

IS-44 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO ERREPARATZEA, 7 347,01 11 215-A LEHORREKO LURRAK

AGOITZ 190,54 215-B LARREAK

Desjabetzapenak ukituriko lurztiak - erretena eta kolektorea. Akueduktuaren zortasuna

ERROMANTZATUKO UDAL MUGAPEA

IS-44 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO ERREPARATZEA, 7 13,71 11 215-A LEHORREKO LURRAK

AGOITZ 15,21 - 215-C LEHORREKO LURRAK

Desjabetzapenak ukituriko lurzatiak - erretena eta kolektorea aldi baterako okupazioa

ERROMANTZATUKO UDAL MUGAPEA

IS-44 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO ERREPARATZEA, 7 2124,80 11 215-A LEHORREKO LURRAK

AGOITZ 995,61 - 215-B LARREAK

Zabortegiek ukituriko lurzatiak aldi baterako okupazioa 1. Zabortegia

ERROMANTZATUKO UDAL MUGAPEA

IS-14 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK SANTA MARIA, 17 2545,015 11 129 LARREAK

DOMEÑU

IS-49 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK SANTA MARIA, 17 33969,063 11 122 PINUDIA

DOMEÑU

IS-50 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO ERREPARATZEA, 7 7 2900,003 11 133 OIHANA

AGOITZ

IS-51 IBAÑEZ SAN MARTIN GABRIEL M. IPAR PLAZA, 1 - 3B 1833,075 11 134 ALORRA

BARAÑAIN

IS-52 MACHIN MELERO, ANTONIO IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C 4998,229 11 135-A LARREAK

BARAÑAIN 11627.205 - 135-B ALORRA

IS-53 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO ERREPARATZEA, 7 11580,344 11 136 OIHANA

AGOITZ

IS-54 MACHIN MELERO, ANTONIO IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C 826,544 11 137 LARREAK

BARAÑAIN

IS-55 IBAÑEZ SAN MARTIN, GABRIEL M. IPAR PLAZA, 1 - 3B 6170,698 11 138 LARREAK

BARAÑAIN

Zabortegiek ukituriko lurzatiak aldi baterako okupazioa 2. Zabortegia

ERROMANTZATUKO UDAL MUGAPEA

IS-42 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK SANTA MARIA, 17 3664,785 11 208 LARREAK

DOMEÑU

IS-43 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO ERREPARATZEA, 7 5171,296 11 213-A OIHANA

AGOITZ 6897,782 - 213-B LEHORREKO LURRAK

IS-56 IBAÑEZ SAN MARTIN, GABRIEL M. IPAR PLAZA, 1 - 3B 1597,559 11 212 LARREAK

BARAÑAIN

Desjabetzapenak ukituriko lurzatiak obren instalazioa aldi baterako okupazioa

ERROMANTZATUKO UDAL MUGAPEA

IS-44 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO ERREPARATZEA, 7 7929,205 11 215-A LEHORREKO LURRAK

AGOITZ 2179,674 215-C LEHORREKO LURRAK

Desjabetzapenak ukituriko lurzatiak - linea elektrikoak hegalkinaren zortasuna

ERROMANTZATUKO UDAL MUGAPEA

IS-16 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK 1895 379 11 114 LARREAK

SANTA MARIA, 17

DOMEÑU

IS-57 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO 170 68 11 177 LEHORREKO LURRAK

ERREPARATZEA, 7

AGOITZ

IS-58 IBAÑEZ SAN MARTIN GABRIEL M. 150 60 11 178 LEHORREKO LURRAK

IPAR PLAZA, 1 - 3B

BARAÑAIN

IS-59 IBAÑEZ SAN MARTIN, GABRIEL M. 260 52 11 117 LEHORREKO LURRAK

IPAR PLAZA, 1 - 3B

BARAÑAIN

IS-31 MACHIN MELERO, ANTONIO 435 87 11 192-B LEHORREKO LURRAK

IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C

BARAÑAIN

IS-32 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK 200 40 11 191 LARREAK

SANTA MARIA, 17

DOMEÑU

IS-60 MACHIN MELERO, ANTONIO 585 117 11 190 LARREAK

IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C

BARAÑAIN

IS-33 IBAÑEZ SAN MARTIN, GABRIEL M. 175 35 11 188-A ALORRA

IPAR PLAZA, 1 - 3B

BARAÑAIN

IS-35 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK 465 93 11 195 LARREAK

SANTA MARIA, 17

DOMEÑU

IS-38 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK 630 126 11 200 LARREAK

SANTA MARIA, 17

DOMEÑU

IS-14 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK 140 28 11 129 LARREAK

SANTA MARIA, 17

DOMEÑU

IS-13 MACHIN MELERO, ANTONIO 800 160 11 164 LARREAK

IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C

BARAÑAIN

IS-61 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK 1450 290 11 167 LARREAK

SANTA MARIA, 17

DOMEÑU

IS-62 IBAÑEZ SAN MARTIN, SAGRARIO 100 20 11 169 LARREAK

ERREPARATZEA, 7

AGOITZ

IS-63 MACHIN MELERO, ANTONIO 200 40 11 171 LARREAK

IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C

BARAÑAIN

IS-18 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK 1751 351 11 194 LARREAK

SANTA MARIA, 17

DOMEÑU

IS-64 MACHIN MELERO, ANTONIO 70 14 11 174 LARREAK

IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C

BARAÑAIN

IS-65 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK 100 20 11 173 LARREAK

SANTA MARIA, 17

DOMEÑU

IS-66 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK 215 43 11 218-A LARREAK

SANTA MARIA, 17

DOMEÑU

Desjabetzapenak ukituriko lurzatiak - Linea elektrikoak

ERROMANTZATUKO UDAL MUGAPEA

IS-14 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK SANTA MARIA 17 4,00 (1 poste) 11 129 LARREAK

DOMEÑU

IS-16 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK SANTA MARIA, 17 12,00 (3 postes) 11 114 LARREAK

DOMEÑU

IS-18 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK SANTAMARIA, 17 8,00(2 postes) 11 194 LARREAK

DOMEÑU

IS-61 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK SANTA MARIA, 17 8,00 (2 postes) 11 167 LARREAK

DOMEÑU

IS-60 MACHIN MELERO, ANTONIO IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C 4,00 (1 poste) 11 190 LARREAK

BARAÑAIN

IS-31 MACHIN MELERO, ANTONIO IRUÑEKO ETORBIDEA, 16 - 4C 4,00 (1 poste) 11 192-B LARREAK

BARAÑAIN

IS-38 ERROMANTZATUKO UDALAREN HERRILURRAK SANTA MARIA, 17 4,00 (1 poste) 11 200 LARREAK

DOMEÑU

Iragarkiaren kodea: F0613202