143. ALDIZKARIA - 2005eko azaroaren 30a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

490/2005 FORU AGINDUA, azaroaren 11koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Caparroso-Azkoien NA-128 errepidea zabaldu eta hobetzea. Tartea: Martzilla-Azkoien" izeneko proiektuari onespen teknikoa eman eta eta proiektua ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena. Zerrenda hori foru agindu honen eranskinean ageri da.

Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak "Caparroso-Azkoien NA-128 errepidea zabaldu eta hobetzea. Tartea: Martzilla-Azkoien" izeneko proiektua aurkeztu du onetsia izan dadin.

Projektuaren helburua Caparroso-Azkoien NA-128 errepidea, Martzillatik Azkoienera doan tartean, zabaldu eta hobetzea da.

NA-128 errepidea Ebro ibarrean dago, Foru Komunitatearen hegoaldean, Iruñetik 57 bat kilometrora. Egun 3,00 metro inguruko zabalera duten bi errei ditu errepide horrek, bazterbiderik gabe eta bi ertzeetan egin diren eraikin ugariek badute sarbidea bertatik.

Errepidearen egungo ezaugarriak eta daukan trafiko bolumena ikusita, beharrezkoa da tarte hori zabaltzea eta, ondorioz, zirkulazioaren kalitatea eta tartearen segurtasuna hobetzea.

Proiektuak bi tarte ditu:

_Lehenbizikoa, 1.300 metrokoa, NA-128 eta NA-660 errepideen bidegurutzean hasten da, 6+350 k.p.an goiti beheiti, Martzillako La Estación auzune ondoan, eta Martzillako sarreraraino iristen da, 7+650 k. p.an goiti beheiti.

_Bigarren tartea, 3.900 bat metrokoa, Martzillako herrigunetik ateratzean hasten da eta NA-128 eta Tafalla-Azkoien NA-115 errepideak gurutzatzen diren biribilgunean bukatu.

NA-128 errepidean eginen den jarduketaren luzera 5.300 metrokoa da. Jarduketa Martzillako La Estación auzunearen ondoko biribilgunean hasiko da eta Azkoiengo biribilgunetik hurbil bukatu.

Berritu beharreko bi tarteen artean Martzillako zeharbidea dago, baina haren konponketa ez da proiektu honen helburu.

Plataforma zabaltzean, bazterbidea, 2,50 metrokoa, ertzetako lurzatietara sartu eta haietatik ateratzeko errei gisa erabiliko da, errei nagusiko zirkulazioa eragotzi gabe. Zirkulazio-fluxua, beraz, modu nabarmenean hobetuko da, ibilgailuak sartu eta ateratzean izaten diren lastertasun aldaketak ez baitira gertatuko.

10+960 kilometro puntuan T gisako bidegurutze bat egitea erabaki da errepidearen ezkerreko ertzean paratu den industria baterako sarrera errazteko. Bidegurutzeak erdian izanen ditu ezkerretara jotzeko erreiak, lastertasuna handitu eta mantsotzeko.

Zoladuraren sekzioa T3131 motakoa paratuko da, 30 zentimetroko zagor artifizialak eta 16 zentimetroko nahasketa bituminosoak osatua. Beroko nahasketa bituminosoen lodierari 2 zentimetro gehiago eman zaio egindako saihesbidearen tartearekin berdintzeko.

Errepidera ateratzen diren bide guztiei 15 metroko zoladura emanen zaie.

Ondoko hauek dira ukitzen diren zerbitzuak:

_Egun dagoen telefoniako linearen kablea errepidearen parez pare eginen den kanalizazio batera eramanen da.

_Gas Natural konpainiaren gas-hodiak proiektatu den errepidea bi puntutan gurutzatzen du. Errepidearen parez pare doan kanalizazio tarte bat ere babestu eginen da.

_Errepidea gurutzatzen duen linea elektrikoaren tarte bateko euskarriak aldatu eginen dira errepidearen plataforma zabaltzean zutoin bat ukitu eta kendu behar baita.

_Argiteria publikoa, Martzillako eta Azkoiengo zeharbideekin elkartzean.

Orobat, lizitazioa egin aitzin, beharrezkoa da obrek ukituriko ondasun eta eskubideak kudeatu eta horiek desjabetzeko espedienteari lehenbailen ekin behar zaio.

Horrenbestez, Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuko 2. artikuluko 2. idatz-zatiaren bidez eskuratu ditudan eskurantzak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "Caparroso-Azkoien NA-128 errepidea zabaldu eta hobetzea. Tartea: Martzilla-Azkoien" izeneko proiektuari onespen teknikoa ematea.

2. Proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen desjabetzapen espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean dago.

3. Aipatu proiektua eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda, foru agindu honen eranskinean ageri dena, jendaurrean jartzea 30 egun baliodunetan, edozeinek bidezkotzat jotzen dituen ohar edo alegazioak egin eta zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman ditzan. Horretarako, interesatuek eskura izanen dituzte lurzatien planoak Nafarroako Gobernuko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuan eta Martzillako eta Azkoiengo herriko etxeetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetzapen Atalari eta Martzillako eta Azkoiengo udalei, lurzatien planoen kopia bana bidaliko zaienei, behar diren ondorioak sor ditzan.

Iruñean, 2005eko azaroaren 11n._Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Alvaro Miranda Simavilla.

E R A N S K I N A

CAPARROSO-AZKOIEN NA-128 ERREPIDEA ZABALDU ETA HOBETZEA

TARTEA: MARTZILLA - AZKOIEN

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza. I. tartea

MARTZILLAKO UDAL MUGAPEA

MA-01 Moreno Fabo, Jesús Salustiano 259 3 503 Alorrak eta larreak

Félix Monzón, 6 - Martzilla

MA-02 Garrido Landivar, José 160 3 500 Alorrak eta larreak

Angel de la Guarda, 1 - Martzilla

MA-03 Romero Ferreras, María Mercedes eta 598 3 499 Ureztaketa alorrak

Vicente Vilares, Fidel

MA-04 Elizalde Irurzun, José 70 3 952 Ureztaketa alorrak

La Cava zehark.,1 - 3-ezk. - Martzilla

Elizalde Irurzun, Ana María 69 3 951 Ureztaketa alorrak

Amadeo Marco,19 - Martzilla

Landa Elizalde, Vicente 69 3 950 Ureztaketa alorrak

La Cava zehark, 1 - 3-ezk. - Martzilla

MA-05 Landa Elizalde, Vicente 6 3 822 Biltegi atxikia

La Cava zehark., 1 - 3-ezk. - Martzilla

Elizalde Irurzun, Ana María

Amadeo Marco,19 - Martzilla

MA-06 Elizalde Irurzun, José 73 3 821 Biltegi atxikia

La Cava zehark., 1 - 3-ezk. - Martzilla

MA-07 Palacios Cardiel, Jaime Santos 267 3 372C Ureztaketa alorrak

Estación etorb., 8 - Martzilla

MA-08 Palacios Cardiel, Jaime Santos 68 3 372A Hirilurra

Estación etorb., 8 - Martzilla

MA-09 Findus, S.A. 218 3 801 Hirilurra

MA-10 Fabo Boneta, Marcos 16 2 193 Larreak

Nueva, 33 - Martzilla

Fabo Boneta, José Luis

Doctor Senra, 2 - 1-A - Martzilla

MA-11 Palacios Cardiel, Jaime Santos 767 2 149 Ureztaketa alorrak eta

Estación etorb., 8 - Martzilla larreak

MA-12 Moreno Fabo, Jesús Salustiano 1.067 2 170 Ureztaketa alorrak

Félix Monzón, 6 - Martzilla

Moreno Hermosilla, Francisco

D. Miguel Javier Urmeneta, 7 - Martzilla

Moreno Hermosilla, Marta

San José Artesano, 7-9 - Martzilla

Moreno Fabo, Juan Antonio

Nueva, 10 - Martzilla

Moreno Hermosilla, M.ª Vicenta

Pío XII.aren etorb., 15-2 - Iruña

Moreno Hermosilla, Santiago

Santa Ana etorb., 6 - 3-A - Tutera

MA-13 Cans Zapater, Héctor 804 2 169A Ureztaketa alorrak eta

Estación etorb., 35 - Martzilla ibaibasoa

MA-14 Cans Zapater, Héctor 355 2 181 Larreak

Estación etorb., 35 - Martzilla

MA-15 Garrido Sánchez, Pedro Javier 271 2 168 Biltegi atxikia

Marqués de Villena plaza, 3 - Martzilla

MA-16 Lasheras Zuazu, María Sagrario 37 2 164 Ureztaketa alorrak

San Agustín,12 - Martzilla

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza. II. tartea

MARTZILLAKO UDAL MUGAPEA

MA-18 Llopis Toledo, Antonio 208 1 215 Elkorra

Príncipe de España, 20-Martzilla

MA-19 Goñi Sadaba, Antonio Rafael 81 1 214 Ureztaketa alorrak

Estación etorb., 11 - Martzilla

MA-20 Goñi Sadaba, Faustino 145 1 213 Ureztaketa alorrak

Santa Brígida, 2 - Martzilla

Goñi Sadaba, Natividad

Estación etorb., 9-1 - Martzilla

MA-21 Villaba López, Alberto 54 1 210 Ureztaketa alorrak

Amadeo Marco, 10 - Martzilla

Villaba López, M.ª Teresa

Amadeo Marco, 10 - Martzilla

MA-22 Villava Boneta, María Jesús 128 1 208 Ureztaketa alorrak

Gundemaro, 21 - 1-B - Martzilla

MA-23 Fabo Cabeza, María Mercedes 85 1 207 Ureztaketa alorrak

San Ezequiel Moreno, 2 - 4-C - Martzilla

Landivar Esparza, Jesús

La Cava zehark., 1 - 1-ezk. - Martzilla

MA-24 Landivar Murugarren, María Isabel 164 1 206 Ureztaketa lurretako

Calvo Sotelo, 5-1 - Martzilla arbolak

MA-25 Romeo Sadaba, Jesús 428 1 205 Ureztaketa alorrak

Aranjuez paseal. ,1 - Martzilla

MA-26 Cevenasa Danza S.A. 1.153 1 167 Industria atxikia

Barreiatua, 2-82 - Martzilla

MA-27 Naturana Abaurrea, Juan 1.227 1 166 Ureztaketa lurretako

Nueva, 18 - Martzilla arbolak

Naturana Abaurrea, M.ª Carmen

Nueva, 18 - Martzilla

MA-28 Charral Ruiz, Jose 457 6 62 Larreak

Nueva, 12 - Martzilla

MA-29 Laparte Inchausti, Angel 438 6 99 Ureztaketa alorrak

Príncipe de España, 11 - Martzilla

MA-30 eta Malo Landivar, Ricardo 627 6 59 Aisialdiko finka

MA-31 D. Miguel Javier, 10 - 4-ezk. - Martzilla

MA-32 Murugarren Goñi, Rosa Angela 376 6 56 Ureztaketa alorrak

MA-33 Malo Landivar, Prudencio 243 6 55 Ureztaketa alorrak

Gundemaro, 1 - Martzilla

MA-34 Jaurrieta Landivar, Sixto 634 6 52 Ureztaketa alorrak

Doctor Félix Asamendia, 5 - Martzilla

MA-35 Martzillako Udalaren herrilurrak 1.083 6 50 Ureztaketa alorrak eta

Pz. España, 1 - Martzilla larreak

AZKOIENGO UDAL MUGAPEA

PE-00 Casas Ciordia, Ignacio 24 11 422A Ureztaketa alorrak

Daban, 24 - Azkoien

PE-01 Casarejos, Bermejo, Emilio 217 11 425 Ureztaketa alorrak

Blanca de Navarra, 4 - 3-esk. - Azkoien

PE-02 Casas Rodríguez, Antonio 972 11 424 Ureztaketa alorrak

Méndez Núñez, 27 - Azkoien

Casas Rodríguez, Rafael

Méndez Núñez, 27 - Azkoien

Casas Rodríguez, Julián

Méndez Núñez, 27 - Azkoien

PE-03 Casas Ciordia, Ignacio 476 11 422B Larreak

Daban 24, - Azkoien

PE-04 Casas Rodríguez, Antonio 724 11 421 Ureztaketa alorrak

Méndez Núñez, 27 - Azkoien

PE-05 Asin Olave, María Teresa 234 11 420A Ureztaketa alorrak

Bajada Escuelas, 3 - Azkoien

PE-06 Medrano Moreno, Francisco Javier 209 11 418A Ureztaketa alorrak

Irurzun, 65 - Azkoien

PE-07 Guindilain Castillo, Juana María 433 11 417 Ureztaketa alorrak

Nueva, 1 - Azkoien

PE-08 Osés Rodríguez, Jesús 742 11 416 Ureztaketa alorrak

Julián Gayarre, 6 - Azkoien

PE-09 eta Arricitiva Arricitiva, Soledad 925 11 415 Ureztaketa alorrak

PE-10 Zaragozako etorb., 33 - 4-ezk. - Iruñea

PE-11 Resano Osés, Domingo 496 11 414 Ureztaketa alorrak

Irurzun, 65 - 4-A - Azkoien

PE-12 Irigaray Bermejo, Francisco Javier 247 11 263 Ureztaketa alorrak

Juan de Labrit, 4 - 3-C - Azkoien

PE-13 Osés Resano, Gloria 612 11 262 Ureztaketa alorrak

Sancho IV, 23 - Funes

Resano Osés, Gloria

Bebricio, 55 - Iruñea

PE-14 Andrés Sanz, Humiliano 178 11 261 Ureztaketa alorrak

Solana baja, 12 - Azkoien

PE-15 Ricarte Villafranca, José Antonio 623 11 260 Ureztaketa alorrak

Francisco Alesón, 4 -3-B - Iruña

PE-16 Castro Ramos, Manuel 151 11 259 Ureztaketa alorrak

San Juan Bosco, 16 - 4-B - Iruña

PE-17 Fernández Díaz, Emiliano 265 11 258 Aisiladiko finka

Eskirotz, 4 - 3-esk. - Iruña

PE-18 Ursua Osés, Blanca 189 11 257 Aisialdiko finka

Pablo Sarasate, 2 - Azkoien

PE-19 Ciordia Otazu, Luis 643 11 256 Ureztaketa alorrak

Venta Blanca, 4 - Azkoien

PE-20 Ciordia Velasco, Ana María 343 11 255 Ureztaketa alorrak

Verdura, 1 - Azkoien

PE-21 Pérez Zabal, José Antonio 528 11 254 Ureztaketa alorrak

Tienda, 23 - Azkoien

PE-22 Jiménez Bermejo, Jesús María 441 11 202 Ureztaketa alorrak

Cortijo, 9 - Azkoien

PE-23 eta Jiménez Bermejo, Jesús María 311 11 204 Larreak

PE-24 Cortijo, 9 - Azkoien

PE-25 Jiménez Bermejo, Jesús María 101 11 203 Larreak

Cortijo, 9 - Azkoien

PE-26 Rodríguez Ezquerro, Antonio eta Irigaray Castillo, Cándido 811 11 188 Ureztaketa alorrak

Ega zehark., 3 - Azkoien

PE-27 Osés Irigaray, Carmen 269 11 187 Ureztaketa alorrak

Río, 58 - Azkoien

PE-28 Irigaray Resano, Juan Emilio 183 11 184 Ureztaketa alorrak

Pablo Sarasate, 5 - 2-A - Azkoien

PE-29 Resano Zabal, Amparo 547 11 183D Ureztaketa alorrak

Venta Blanca, 26 - Azkoien

PE-30 Resano Zabal, Amparo 112 11 183B Nabe atxikiak

Venta Blanca, 26 - Azkoien

PE-31 Casas Rodríguez, Elisa 107 11 174 Ureztaketa alorrak

Méndez Núñez, 27 - Azkoien

Casas Rodríguez, Julián

Méndez Núñez, 27 - Azkoien

Casas Rodríguez, Antonio

Méndez Núñez, 27 - Azkoien

Casas Rodríguez, Rafael

Méndez Núñez, 27 - Azkoien

PE-32 Lezaun Irigaray, Vicente 277 11 173 Ureztaketa alorrak

Cantarranas, 5 - Azkoien

PE-33 Karitateko alabak 125 11 172 Ureztaketa alorrak eta

Irurzun, 2 - Azkoien larreak

PE-34 Falcón Basarte, Santiago 97 11 171 Ureztaketa alorrak

Segunda Bajadero, 5 -1 - Azkoien

PE-35 Mena Balduz, María 129 11 170 Ureztaketa alorrak

Río, 40 -2 - Azkoien

PE-36 Mena Balduz, María 472 11 169 Baserria

Río, 40 - 2 - Azkoien

PE-37 Mena Balduz, María 308 11 168 Ureztaketa alorrak eta

Río, 40 -2 - Azkoien alorrak

PE-38 Ustarroz Prat, Agustín 908 11 167A Ureztaketa alorrak

Río, 24 - Azkoien

PE-39 Malumbres Zabalza, Juana María 573 11 108A Ureztaketa alorrak

Daban, 32 - Azkoien

PE-40 Malumbres Zabalza, Francisco Javier 286 11 108B Ureztaketa alorrak

Daban, 32 - Azkoien

PE-41 Lezaun Miguel, Amparo 540 11 106A Ureztaketa alorrak

Uztarroze, 29 - 2-C - Iruña

PE-42 Irigaray Orduña, Francisco Javier 522 11 102A Larreak. Aisialdiko

Julián Gayarre, 10 - 1-A - Azkoien finka atxikia

PE-43 Ciordia Velasco, María Teresa 86 11 100 Ureztaketa alorrak

Verdura, 3 - Azkoien

PE-44 Díaz Gil, Nieves 902 11 101A Ureztaketa alorrak eta

Antso Azkarraren etorb., 29 - 1-A - Iruña Larreak. Aisialdiko

finka atxikia

PE-45 Osés Irigaray, José María 803 11 33 Ureztaketa alorrak

Leizaur etorb., 79 - Azkoien

Osés Irigaray, María Concepción

Leizaur etorb., 79 - Azkoien

PE-46 Alonso Echarri, Begoña 169 11 32 Ureztaketa alorrak

Afueras, 39 - Azkoien

PE-47 Alonso Echarri, Juan 153 11 31 Ureztaketa alorrak

Juan Albretekoa, 1 - 2 - Azkoien

PE-48 Alonso Pérez, Josefina 111 11 30 Ureztaketa alorrak

Tienda, 23 - 1-ezk. - Azkoien

PE-49 Casas Ciordia, Ignacio 354 11 28 Ureztaketa alorrak eta

Daban, 24 - Azkoien larreak

PE-50 Arias Diez, María Carmen 284 11 26 Ureztaketa alorrak

Daban, 27-3 - Azkoien

PE-51 Lezaun Busto, Maite 631 11 18A Ureztaketa alorrak eta

larreak

PE-54 Barcos Alonso, Félix 266 11 11 Ureztaketa alorrak

Sánchez Olcoz, María Dolores

PE-55 Osés Rubio, José Antonio 106 11 7 Larreak. Eraikin

Vianako printzea plaza, 3 - 4-esk. - Iruña batzuk atxikiak

Osés Rubio, María Angeles

Zaragozako etorb., 1 - Iruña

PE-60 Casas Rodríguez, Antonio 605 10 1 Ureztaketa alorrak

Menéndez Núñez, 27 - Azkoien

Casas Rodríguez, Rafael

Menéndez Núñez, 27 - Azkoien

Casas Rodríguez, Julián

Menéndez Núñez, 27 - Azkoien

PE-61 Casas Rodríguez, Antonio 460 10 5 Ureztaketa alorrak

Menéndez Núñez, 27 - Azkoien

Casas Rodríguez, Rafael

Menéndez Núñez, 27 - Azkoien

Casas Rodríguez, Julián

Menéndez Núñez, 27 - Azkoien

PE-62 eta Falcón Irigaray, Pilar 1.290 10 7A Ureztaketa alorrak

PE-63 Irurzun, 85 - 4-ezk. - Azkoien

Rubal Fernández, Alfredo

La Palopa, z.g. - Azkoien

PE-64 Falcón Irigaray, Pilar 148 10 7E Elkorra

Irurzun, 85 - 4-ezk. - Azkoien Eraikin atxikia

Rubal Fernández, Alfredo

La Palopa, z.g. - Azkoien

PE-65 Falcón Irigaray, Pilar 362 10 7B Ureztaketa alorrak

Irurzun, 85 - 4-ezk. - Azkoien

Rubal Fernández, Alfredo

La Palopa, z.g. - Azkoien

PE-66 Arricivita Arricivita, Soledad 601 10 13 Ureztaketa alorrak

Zaragozako etorb., 33 - 4-ezk. - Iruña

PE-67 Asin Martínez, Antonio 359 10 21 Ureztaketa alorrak

Leizaur etorb., 35 - Azkoien

PE-68 Resano Osés, Domingo 774 10 24 Ureztaketa alorrak

Irurzun, 65 - 4-A - Azkoien

PE-69 Orduña Urzainqui, Félix 777 10 25A Ureztaketa alorrak

Tafalla, 12 - Azkoien

PE-70 Ciordia Barcos, Resurrección 940 10 46 Ureztaketa alorrak

Leizaur etorb., 7 - Azkoien

PE-71 Ciordia Velasco, Ana M.ª 498 10 47F eta Elkorra eta larreak.

Verdura, 1 - Azkoien B Eraikin atxikia

PE-72 Resano Barcos, M.ª Concepción 412 10 48 Ureztaketa alorrak

María Auxiliadora, 3 - Azkoien

PE-73 Olloqui Zabal, Alfredo 539 10 50 Ureztaketa alorrak

Julián Gayarre, 11 - Azkoien

PE-74 Ansaldo Martínez-Campos, Martina 439 10 102 Ureztaketa alorrak

Gazteluko plaza, 30-3 - Iruña

PE-75 San Miguel Ospitaleko Patronatua 329 10 99 Ureztaketa alorrak

Irurzun, 2 - Azkoien

PE-76 Barcos Pérez, Ramiro 1.072 10 103 Ureztaketa alorrak

Leizaur etorb., 10-1 - Azkoien

PE-77 Barcos Pérez, Ramiro 586 10 104 Ureztaketa alorrak

Leizaur etorb., 10-1 - Azkoien

PE-78 Mena Balduz, María 640 10 106 Ureztaketa alorrak

Río, 40 - Azkoien

PE-79 Jofemar S.A. 6.230 10 773 Ureztaketa alorrak

Martzillako errep., 2. km - Azkoien

PE-83 Alonso Castillo, M.ª Julia 294 10 170 Aisialdiko finka

Blanca de Navarra, 10B-2-B - Azkoien

PE-84 Berrio Daroca, José Luis 253 10 171 Ureztaketa alorrak

Solana Alta, 4 - Azkoien

PE-85 Mena Balduz, María 962 10 172 Ureztaketa alorrak

Río, 40-2 - Azkoien

PE-88 Busto Alonso, José Ignacio 38 10 748 Ureztaketa alorrak

Irurzun, 49-3 - Azkoien

PE-90 Lezaun Miguel, Angeles 320 10 737 Ureztaketa alorrak

Iruña Eraikin atxikia

PE-92 Sánchez Osés, M.ª Jesús 494 10 210C Ureztaketa alorrak

Urdazubiko monast., 21 - Iruña

Sánchez Osés, Jaime Jesús

Blanca de Navarra, 3 - Azkoien

PE-93 Sánchez Osés, M.ª Jesús 74 10 210D Bidea

Urdazubiko monast., 21 - Iruña

Sánchez Osés, Jaime Jesús

Blanca de Navarra, 3 - Azkoien

PE-94 Sánchez Osés, M.ª Jesús 683 10 210A Ureztaketa alorrak

Urdazubiko monast., 21 - Iruña

Sánchez Osés, Jaime Jesús

Blanca de Navarra, 3 - Azkoien

PE-95 Irigaray Barcos, Jesús 337 10 324 Ureztaketa alorrak

Irurzun, 31 - Azkoien

PE-96 Sayes Bermejo, Jesús 713 10 325 Ureztaketa alorrak

Irurzun, 47 - Azkoien

PE-97 Pérez Campo, M.ª Pilar 195 10 329A Baserria eta

Río, 18-2 - Azkoien eraikin atxikiak

Pérez Campo, M.ª Silvia

Río, 18-2 - Azkoien

Pérez Campo, M.ª Sagrario

Daban, 37-2 - Azkoien

PE-98 Guindulain Vidondo, Rosa María 248 10 330 Larreak

Lurbeltzeta, 38 - Zizur

PE-99 Chueca Orduña, Angel 552 10 331 Alorrak eta eraikin

Irurzun, 8-1 - Azkoien atxikiak

Chueca Orduña, José María

Irurzun, 8-2 - Azkoien

PE-100 Irigaray Orduña, María Jesús 142 10 334 Ureztaketa alorrak

Irurzun, 23-1 - Azkoien

PE-101 Igartua Ayerra, Alfredo 408 10 337 Ureztaketa lurretako

Baionako etorb., 24 - 2-A - Iruña fruta arbolak

PE-102 Alfaro Abedaño, Honorio 22 10 340 Ureztaketa alorrak

Irurzun, 29-5 BG - Azkoien

PE-103 Falcón Soto, José María 177 10 343 Ureztaketa alorrak

Irurzun, 2 - Azkoien

PE-104 Karitateko alabak 205 10 344 Ureztaketa alorrak

Irurzun, 2 - Azkoien

PE-105 Zabal Sola, Juan 175 10 769 Ureztaketa alorrak

Irurzun, 59-2 - Azkoien

PE-106 Zabal Sola, Ramón 426 10 768 Ureztaketa alorrak

Río, 44 - Azkoien

PE-107 Lezaun Miguel, Emilio 354 10 738 A Ureztaketa alorrak

Eraikin atxikia

PE-89 Martínez Orduña, Juana María 1 10 342 Ureztaketa alorrak

PE-87 Pascual Iribarren, María Angeles 49 10 12 Ureztaketa alorrak

Pascual Iribarren, María Jesús

Pascual Iribarren, María Teresa

Pascual Iribarren, María Concepción

Pascual Iribarren, María Pilar

Pascual Iribarren, María Carmen

PE-86 Barcos Alonso, Félix 143 11 17 Ureztaketa alorrak

Hondakindegiek ukitutako lurzatiak

AZKOIENGO UDAL MUGAPEA

PE-79 Jofemar S.A. / Martzillako errep., 2. km - Azkoien - 4376 10 773 -

Ukitutako zerbitzuen zortasuna

MARTZILLAKO UDAL MUGAPEA

MA-13 Cans Zapater, Héctor 44 Telefonikoa 2 169-A Ureztaketa

Estación , 35. - Martzilla alorrak eta

ibarbasoa

MA-19 Goñi Sadaba, Antonio Rafael 2-8 2,25 Telefonikoa 1 214 Ureztaketa

Estación , 11 - Martzilla alorrak

MA-20 Goñi Sadaba, Faustino 27-108 2,25 Telefonikoa 1 213 Ureztaketa

Santa Brígida, 2 - Martzilla alorrak

Goñi Sadaba, Natividad

Estación , 9-1 - Martzilla

MA-21 Villaba López, Alberto 11-44 Telefonikoa 1 210 Ureztaketa

Amadeo Marco,10 - Martzilla alorrak

Villaba López, M.ª Teresa

Amadeo Marco, 10 - Martzilla

MA-22 Villava Boneta, María Jesús 24-96 Telefonikoa 1 208 Ureztaketa

Gundemaro, 21-1-B - Martzilla alorrak

MA-23 Fabo Cabeza, María Mercedes 18-72 Telefonikoa 1 207 Ureztaketa

San Ezequiel Moreno, 2-4 - Martzilla alorrak

Landivar Esparza, Jesús

La Cava zehark., 1 - 1-ezk. - Martzilla

MA-24 Landivar Murugarren, María Soledad 33-132 Telefonikoa 1 206 Urezt. lurretako

Calvo Sotelo, 5-1 - Martzilla fruta arbolak

MA-25 Romeo Sadaba, Jesús 79-316 Telefonikoa 1 205 Ureztaketa

Aranjuez plaza, 1 - Martzilla alorrak

MA-26 Cevenasa Danza S.A. 9-36 Telefonikoa 1 167 Industria atxikia

Barreiatua, 2-82 - Martzilla

MA-27 Naturana Abaurrea, Juan 153-612 4,5 Telefonikoa 1 166 Urezt. lurretako

Nueva, 18 - Martzilla fruta arbolak

Naturana Abaurrea, María Carmen

Nueva, 18 - Martzilla

MA-35 Martzillako Udalaren herrilurrak 19-76 Telefonikoa 6 50 Ureztaketa

España plaza, 1 - Martzilla alorrak

eta larreak

AZKOIENGO UDAL MUGAPEA

PE-00 Casas Ciordia, Ignacio 32-128 Telefonikoa 11 422-A Ureztaketa

Daban, 24 - Azkoien alorrak

PE-01 Casarejos, Bermejo, Emilio 18-72 Telefonikoa 11 425 Ureztaketa

Blanca de Navarra, 4 - 3-esk. - Azkoien 61-793 8 Elektrikoa alorrak

PE-02 Casas Rodríguez, Antonio 104-416 Telefonikoa 11 424 Ureztaketa

Casas Rodríguez, Rafael alorrak

Casas Rodríguez, Julián

Méndez Núñez, 27 - Azkoien

PE-03 Casas Ciordia, Ignacio 16-64 Telefonikoa 11 422-B Larreak

Daban 24, - Azkoien

PE-04 Casas Rodríguez, Antonio 86-344 Telefonikoa 11 421 Ureztaketa

Méndez Núñez, 27 - Azkoien alorrak

PE-06 Medrano Moreno, Fco. Javier 25-100 Telefonikoa 11 418-A Ureztaketa

Irurzun, 65 - Azkoien alorrak

PE-07 Guindilain Castillo, Juana María 50-200 Telefonikoa 11 417 Ureztaketa

Nueva, 1 - Azkoien alorrak

PE-08 Osés Rodríguez, Jesús 124-496 4,5 Telefonikoa 11 416 Ureztaketa

Julián Gayarre, 6 - Azkoien alorrak

PE-09 Arricitiva Arricitiva, Soledad 69-276 Telefonikoa 11 415 Ureztaketa

PE-10 Zaragozako etorb., 33 - 4-ezk - Iruña alorrak

PE-11 Resano Osés, Domingo 70-280 Telefonikoa 11 414 Ureztaketa

Irurzun, 65 - 4-A - Azkoien alorrak

PE-28 Irigaray Resano, Juan Emilio 27-108 4,5 Telefonikoa 11 184 Ureztaketa

Pablo Sarasate, 5 - 2-A - Azkoien alorrak

PE-29 Resano Zabal, Amparo 115-460 Telefonikoa 11 183-D Ureztaketa

Venta Blanca, 26 - Azkoien alorrak

PE-30 Resano Zabal, Amparo 24-96 4,5 Telefonikoa 11 183-B Nabe

Venta Blanca, 26 - Azkoien atxikiak

PE-36 Mena Balduz, María 25-100 4.5 Telefonikoa 11 169 Baserria

Río, 40 - 2 - Azkoien

PE-60 Casas Rodríguez, Antonio 41-533 8 Elektrikoa 10 1 Ureztaketa

Menéndez Núñez, 27 - Azkoien alorrak

Casas Rodríguez, Rafael

Menéndez Núñez, 27 - Azkoien

Casas Rodríguez, Julián

Menéndez Núñez, 27 - Azkoien

PE-64 Falcón Irigaray, Pilar 7-28 Telefonikoa 10 7-F Elkorra

Irurzun, 85 - 4-ezk. - Azkoien Eraikin

Rubal Fernández, Alfredo atxikia

La Palopa, z.g. - Azkoien

PE-85 Mena Balduz, María 13-52 4.5 Telefonikoa 10 172 Ureztaketa

Río, 40 - 2 - Azkoien alorrak

Iragarkiaren kodea: F0522492