152. ALDIZKARIA - 2003ko abenduaren 1a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

718/2003 EBAZPENA, azaroaren 17koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "N-121-A errepidea, tartea: 65 k.p.-Bera" egiteko proiektua teknikoki onetsi eta ebazpen honen eranskinean ageri den ondasun eta eskubide ukituen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak "N-121-A errepidea, tartea: 65 k.p.-Bera" egiteko proiektua aurkeztu du, onespen teknikoa eman dakion. Lan hauek ezarriak daude 2002-2009 Errepideen II. Plan Zuzentzailean.

Nafarroako Gobernuak 2002ko urtarrilaren 14an hartutako erabakiaren bidez, "N-121-A errepidea moldatzea, 65 k.p.tik Bera bitartean" proiektua Udalez gaindiko Proiektu Sektorial deklaratu eta jendaurrean paratu zen. Alegazioen prozesuaren ondotik, proiektua Nafarroako Gobernuak onetsi zuen 2002ko uztailaren 2ko erabakiaren bitartez. Hartan zehazten dira aukeratutako alternatibak eta alegazioen prozesuaren ondotik egindako aldaketak. Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariaren ekainaren 18ko 950/2002 Foru Aginduaren bidez, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioa egin zitzaion.

Egungo N-121-A errepidea, azterlanari dagokion tartean, Bidasoa ugaldearen ibilguaren pare-parean doa. Ugaldearen meandroetan mehartua dago; eskuineko aldean haraneko maldak dira eta ezkerrekoan pareta bat ugaldearen ibilguan, hortaz, egungo errepideak parametro geometriko hertsiak ditu, erradio txikiko bihurguneak eta bi erreiko sekzio eredua, ia bazterbiderik gabe.

Proiektuak N-121-A errepidearen ahalmena handitu nahi du, bide bizkorra izateko trazadura prestatuz eta aurreratzeko erreiak eginez. Beraz, sekzio ereduak 3,5 metroko bi erreiko galtzada eta 1,5 metroko bazterbideak alde banatan izanen ditu eta, beharrezkoa den tokietan, ibilgailu bizkorrendako 3,5 metroko beste errei bat gehituko zaio.

Proiektuan prestatu den trazadura U.P.S.n onetsi zen hartatik abiatzen da eta I.E.D.ren zehaztapenak erantsi zaizkio. Trazadura egungo errepideaz bestekoa da, 7,8 km-koa, egungo errepidearen 9 km-en aldean.

Proiektuan nabarmentzekoak dira Bidasoa ugaldiaren gaineko bederatzi bidezubiak eta bi tunel, horietako bat 425 metrokoa, Basataundi mendian, eta bestea 274 metrokoa, Amixelaieta mendian.

Igantziko, Etxalarko eta Matxaingo lotuneak ere proiektatu dira. Lanak Berako saihesbidearekin elkartzean bukatzen dira, N-121-A errepideko 74 kilometro puntuan.

Hori horrela, Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak adierazi eta proposatutakoarekin bat, eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak uztailaren 29ko 800/2003 Foru Aginduaren bidez emandako eskurantzak erabiliz,

EBATZI DUT:

1. "N-121-A errepidea egitea, tartea: 65 k.p.-Bera" proiektua teknikoki onestea.

2. Aipatu proiektua eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda, eranskinean ageri dena, jendaurrean jartzea 30 egun baliodunean, edozeinek bidezkotzat jotzen dituen ohar edo alegazioak egin eta zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman ditzan. Horretarako, interesatuek eskura izanen dituzte lurzatien planoak Nafarroako Gobernuko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuan eta Igantziko, Etxalarko, Lesakako eta Berako herriko etxeetan.

3. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

4. Ebazpen hau jakinaraztea Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuari, Desjabetzapen Atalari eta Igantziko, Etxalarko, Lesakako eta Berako Udalei, zeini lurzatien planoen kopia bana bidaliko baitzaie, behar diren ondorioetarako.

Iruñean, bi mila eta hiruko azaroaren hamazazpian._Herri Lan zuzendari nagusia, Alvaro Miranda Simavilla.

E R A N S K I N A

"N-121-A errepidea egitea, tartea: 65 k.p.-Bera" proiektua. Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

IG-1 Igantziko Udalaren herrilurrak 1.556 4 114 Gaztainadia

K. Nagusia, 14 -Igantzi

IG-2 Igantziko Udalaren herrilurrak 1.329 4 111 Larreak

K. Nagusia, 14 -Igantzi

IG-3 Igantziko Udalaren herrilurrak 303 4 145 Hariztia

K. Nagusia, 14 -Igantzi

IG-4 Martínez-Campos Sanmiguel, Rosa 13.428 5 26.A Larreak

Sarrola, 1 -Igantzi

IG-5 Marichalar Zubia, Juan José 106 4 144 Hariztia

Berrizaun, 3 2-D -Berrizaun

IG-6 Marichalar Zubia, Juan José 357 4 143.A Hariztia

Berrizaun, 3 2-D -Berrizaun

IG-7 Igantziko Udalaren herrilurrak 2.238 4 115 Gaztainadia

K. Nagusia, 14 -Igantzi

IG-8 Martínez-Campos Sanmiguel, Rosa 9.942 4 136 Hariztia

Sarrola, 1 -Igantzi

IG-9 Echarte Elizondo, Fermina 1.681 4 110 Belardia

Berrizaun, 14 -Berrizaun

IG-10 Erquicia Almandoz, Juan Bautista 3.721 4 141 Pinudia

Pz. -Lesaka

IG-11 Anchordoqui Irigoyen, Agustín 63 4 109 Belardia

Berrizaun, 10 -Berrizaun

IG-12 Echarte Martínez, José Bautista 3.562 4 137.A Alorra

Berrizaun, 7 -Berrizaun

IG-13 Anchordoqui Irigoyen, Agustín 8.666 4 138 Belardia

Berrizaun, 10 -Berrizaun

IG-14 Hita Yanci, Beatriz 5.455 4 139.A Pinudia

Berrizaun, 1 -Berrizaun

Hita Yanci, M.ª Victoria

Berrizaun, 1 -Berrizaun

IG-16 Echarte Martínez, José Bautista 869 4 140 Belardia

Berrizaun, 7 -Berrizaun

IG-18 Echeverría Tellechea, Aniceto 590 4 102 Zuhaiztiak

Latsaga, 31 -Igantzi

Mendiguchía Echeverría, Norberto

Piedadeko auz., 7 -Igantzi

Mendiguchía Echeverría, Domingo

Piedadeko auz., 7 -Igantzi

Choperena Echeverría, Amador

Latsaga, 17, 1.a -Igantzi

Choperena Urrutia, Francisco

K. Nagusia, 28 -Igantzi

IG-19 Michelena Echevestre, Francisco 2.167 2 309C Belardia

Berrizaun, 8 -Berrizaun

IG-20 Michelena Echevestre, Francisco 5.193 2 309D Belardia

Berrizaun, 8 -Berrizaun

IG-21 Michelena Echevestre, Francisco 4.585 2 309E Belardia

Berrizaun, 8 -Berrizaun

IG-22 Michelena Echevestre, Francisco 688 2 309.A Belardia

Berrizaun, 8 -Berrizaun

IG-23 Igantziko Udalaren herrilurrak 11.923 2 202.A Irazelaia

K. Nagusia, 14 -Igantzi

IG-24 Tello García, Juan Carlos 3.689 2 200 Belardia

Frain -Lesaka

ETXALARKO UDAL MUGAPEA

ET-1 Etxalarko Udalaren herrilurrak 324 5 22 Ibarbasoa

Andutzeta, 15 -Etxalar

ET-2 Marticorena Aramendi, Javier 3.330 5 1C Ibarbasoa

Legia, 18 -Bera

Marticorena Alzuri, Pedro José

Plaza Zaharra, 5 -Bera

ET-3 Marticorena Aramendi, Javier 5.372 5 1B Belardia

Legia, 18 -Bera

Marticorena Alzuri, Pedro José

Plaza Zaharra, 5 -Bera

ET-4 Marticorena Aramendi, Javier 10.780 5 1A Hariztia

Legia, 18 -Bera

Marticorena Alzuri, Pedro José

Plaza Zaharra, 5 -Bera

ET-5 Marticorena Aramendi, Javier 198 5 1F Eraikina

Legia, 18 -Bera

Marticorena Alzuri, Pedro José

Plallza Zaharra, 5 -Bera

ET-6 Rayta, S.L. 5.927 5 2A Belardia

Urritzokieta -Etxalar

ET-7 Etxalarko Udalaren herrilurrak 18 5 23 Hariztia

Andutzeta, 15 -Etxalar

ET-8 Otazu Brun, José M.ª de 143 6 35 Pinudia

Prim k., 14 5-ezk._Donostia (Gipuzkoa)

ET-9 Otazu Zulueta, José M.ª de 2.112 6 38 Pinudia

Prim k., 14 5-ezk._Donostia (Gipuzkoa)

ET-10 Etxalarko Udalaren herrilurrak 1.387 6 23 Pinudia

c/ Andutzeta, 15 -Etxalar

ET-11 Otazu Zulueta, José M.ª de 14.440 6 37 Pinudia

Prim k., 14 5-ezk._Donostia (Gipuzkoa)

ET-12 Otazu Brun, M.ª Nieves de 9 6 39A Pinudia

c/ Ventosilla, 5 2.ºB -San Agustín de Guadalix (Madrid)

LESAKAKO UDALAREN MUGAPEA

LE-1 Tello García, Juan Carlos 3.800 3 383A Belardia

Ondorbi, 2 1.a -Lesaka

LE-2 Maritorena Damboriena, Robustiano 5.662 3 388A Alorra

Lurrizti -Lesaka

LE-3 Maritorena Damboriena, Robustiano 217 3 422 Belardia

Lurrizti -Lesaka

LE-4 Maritorena Damboriena, Robustiano 687 3 382 Alorra

Lurrizti -Lesaka

LE-5 Maritorena Damboriena, Robustiano 330 3 388C Belardia

Lurrizti -Lesaka

LE-6 Lesakako Udalaren herrilurrak 6.463 3 392A Hariztia

Plaza Zaharra, 1-Lesaka

LE-7 Yanci Irigoyen, José Luis 1.375 3 486 Bidea

Alanberri, 2 -Lesaka

LE-8 Yanci Irigoyen, José Luis 2.399 3 430 Belardia

Alanberri, 2 -Lesaka

LE-9 Yanci Irigoyen, José Luis 3.144 3 389 Belardia

Alanberri, 2 -Lesaka

LE-10 Yanci Irigoyen, José Luis 5.444 3 380 Belardia

Alanberri, 2 -Lesaka

LE-11 Lesakako Udalaren herrilurrak 314 3 379 Larreak

Plaza Zaharra, 1-Lesaka

LE-12 Lesakako Udalaren herrilurrak 2.732 2 194C Gaztainadia

Plaza Zaharra, 1-Lesaka

LE-14 Apezteguía Echeverría, Dolores 1.533 2 182A Belardia

Telleria -Lesaka

LE-15 Apezteguía Echeverría, Dolores 550 2 183 Belardia

Telleria -Lesaka

BERAKO UDALAREN MUGAPEA

VE-1 Berako Udalaren herrilurrak 2.255 16 23A Gaztainadia

Herriko Etxeko plaza, 1 -Bera

VE-2 Berako Udalaren herrilurrak 31 16 34 Pinudia

Herriko Etxeko plaza, 1-Bera

VE-3 Choperena Agara, María 2.189 16 3A Belardia

Foruen plaza, 6 2-ezk. -Bera

VE-4 Choperena Agara, María 2.808 16 3B Gaztainadia

Foruen plaza, 6 2-ezk. -Bera

VE-5 Electra Navasturen, S.L. 361 16 29 Aintzira

Braulio Iriarte, 42 -Elizondo

VE-6 Berako Udalaren herrilurrak 187 16 22F Belardia

Herriko Etxeko plaza, 1-Bera

VE-7 Berako Udalaren herrilurrak 173 16 22E Hariztia

Herriko Etxeko plaza, 1-Bera

VE-8 Choperena Agara, María 927 16 4 Gaztainadia

Foruen plaza, 6 2-ezk. -Bera

VE-9 Choperena Agara, María 810 16 1A Belardia

Foruen plaza, 6 2-ezker -Bera

VE-10 Choperena Agara, María 401 16 1B Belardia

Foruen plaza, 6 2-ezk. -Bera

VE-11 Berako Udalaren herrilurrak 440 9 903 Pinudia

Herriko Etxeko plaza, 1-Bera

VE-12 Errandonea Alzuguren, Luciano 317 9 78 Gaztainadia

Suspelttiki, 29 -Bera

Goicoechea Tellechea, Pilar

Suspelttiki, 29 -Bera

VE-13 Berako Udalaren herrilurrak 136 16 31 Pinudia

Herriko Etxeko plaza, 1-Bera

VE-14 Berako Udalaren herrilurrak 109 9 907 Pinudia

Herriko Etxeko plaza, 1-Bera

VE-15 Berako Udalaren herrilurrak 131 9 902 Belardia

Herriko Etxeko plaza, 1-Bera

VE-16 Errandonea Alzuguren, Luciano 2.717 9 367B Pinudia

Suspelttiki, 29 -Bera

Goicoechea Tellechea, Pilar

Suspelttiki, 29 -Bera

VE-17 Errandonea Alzuguren, Luciano 6.700 9 367A Belardia

Suspelttiki, 29 -Bera

Goicoechea Tellechea, Pilar

Suspelttiki, 29 -Bera

VE-18 Errandonea Alzuguren, Luciano 37 9 79A Belardia

Suspelttiki, 29 -Bera

Goicoechea Tellechea, Pilar

Suspelttiki, 29 -Bera

VE-19 Errandonea Alzuguren, Luciano 43 9 367C Eraikina

Suspelttiki, 29 -Bera

Goicoechea Tellechea, Pilar

Suspelttiki, 29 -Bera

VE-20 Errandonea Alzuguren, Luciano 1.560 9 79C Ibarbasoa

Suspelttiki, 29 -Bera

Goicoechea Tellechea, Pilar

Suspelttiki, 29 -Bera

VE-21 Cincunegui Elustondo, Francisco 5.440 9 66A Belardia

Bera

Cincunegui Elustondo, José Luis

Bera

Cincunegui Elustondo, Jesús

Bera

Cincunegui Elustondo, Juan

Bera

VE-22 Cincunegui Elustondo, Francisco 251 9 66B Belardia

Bera

Cincunegui Elustondo, José Luis

Bera

Cincunegui Elustondo, Jesús

Bera

Cincunegui Elustondo, Juan

Bera

VE-23 Semper Hermanos, S.L. 300 9 84A Belardia

Suspela -Bera

VE-24 Aguirre Irazoqui, Javier 4.346 9 64 Belardia

Bidasoa, 54-Bera

VE-25 Suso Astondoa, Evangelina 1.016 9 65 Larreak

Altzate, 31 1.a -Bera

VE-26 Larratxe Arretxea, Juan Ramón 70 9 40 Zuhaixkak

Istillaga k., 2 4-esk. -Irun (Gipuzkoa)

VE-27 Semper Hermanos, S.L. 972 9 80 Belardia

Suspela -Bera

VE-28 Igoa Irigoyen, Sebastiana 1.709 9 37 Larreak

Altzateko jauna plaza, 2 1.a -Bera

VE-29 Igoa Irigoyen, Sebastiana 83 9 81 Ibarbasoa

Altzateko jauna plaza, 2, 1.a -Bera

VE-30 Chantre Aguirre, Dionisio 1.778 9 36B Bidea

Mendivil gaina k.-Irun (Gipuzkoa)

HONDAKINDEGIEK UKITUTAKO LURZATIAK

LESAKAKO UDAL MUGAPEA

LE-16 Arkaitza, S.A. 66.187 1 228E Harrobia

Bidasoa, 80 -Bera

LE-17 Lesakako Udalaren herrilurrak 54.516 2 194B Pinudia

Plaza Zaharra,1. Lesaka

OBRETAKO BIDEEK ETA ALDI BATERAKO SAIHESBIDEEK UKITUTAKO LURZATIAK

IGANTZIKO UDAL MUGAPEA

IG-5 Marichalar Zubia, Juan José 338 4 144 Hariztia

Berrizaun, 3, 2-D -Berrizaun

ETXALARKO UDAL MUGAPEA

ET-2 Marticorena Aramendi, Javier 255 5 1C Ibarbasoa

Legia, 18 -Bera

Marticorena Alzuri, Pedro José

Plaza Zaharra, 5 -Bera

ET-3 Marticorena Aramendi, Javier 432 5 1B Belardia

Legia, 18 -Bera

Marticorena Alzuri, Pedro José

Plaza Zaharra, 5 -Bera

ET-11 Otazu Zulueta, José M.ª de 1.995 6 37 Pinudia

Prim k., 14, 5-ezk._Donostian

ET-12 Otazu Brun, M.ª Nieves de 127 6 39A Pinudia

c/ Ventosilla, 5 2.ºB -San Agustín de Guadalix. (Madrid)

LESAKAKO UDAL MUGAPEA

LE-12 Lesakako Udalaren herrilurrak 258 2 194C Gaztainadia

Plaza Zaharra, 1-Lesaka

LE-13 Lesakako Udalaren herrilurrak 163 2 184 Irazelaia

Plaza Zaharra, 1-Lesaka

LE-14 Apezteguía Echeverría, Dolores 100 2 182A Belardia

Telleria -Lesaka

BERAKO UDAL MUGAPEA

VE-9 Choperena Agara, María 572 16 1A Belardia

Foruen plaza, 6, 2-ezk -Bera

VE-10 Choperena Agara, María

Foruen plaza, 6, 2-ezk -Bera 66 16 1B Belardia

UKITUTAKO ZERBITZUEN ZORTASUNA

LINEA ELEKTRIKOAK

IGANTZIKO UDAL MUGAPEA

IG-24 Tello García, Juan Carlos 61 Aireko 2 200 Belardia

Frain -Lesaka linea

ETXALARKO UDAL MUGAPEA

ET-6 Rayta, S.L. 104 24 1-3 Aireko 5 2A Belardia

Bo Urritzokieta -Etxalar linea

ET-7 Etxalarko Udalaren

herrilurrak

Andutzeta, 15 -Etxalar 256 24 1-3 Aireko 5 23 Hariztia

linea

LESAKAKO UDAL MUGAPEA

LE-1 Tello García, Juan Carlos 61 Aireko 3 383A Belardia

Ondorbi, 2, 1.a -Lesaka linea

LE-2 Maritorena Damboriena, 80 Aireko 3 388A Alorra

Robustiano linea

Lurrizti -Lesaka

LE-3 Maritorena Damboriena, 45 32 1-3 Aireko 3 422 Belardia

Robustiano linea

Lurrizti -Lesaka

LE-12 Lesakako Udalaren 61 Aireko 2 194C Gaztainadia

herrilurrak linea

Plaza Zaharra, 1-Lesaka

LE-14 Apezteguía Echeverría, 55 Aireko 2 182A Belardia

Dolores linea

Tellería -Lesaka

BERAKO UDAL MUGAPEA

VE-4 Choperena Agara, María 120 32 1-3 Aireko 16 3B Gaztainadia

Foruen plaza, 6, 2-ezk. linea

Bera

VE-6 Berako Udalaren 9 16 Aireko 16 22F Belardia

herrilurrak linea

Herriko Etxeko plaza, 1

Bera

VE-7 Berako Udalaren 8 12 Aireko 16 22E Hariztia

herrilurrak linea

Herriko Etxeko plaza, 1

Bera

VE-8 Choperena Agara, María 20 16 Aireko 16 4 Gaztainadia

Foruen plaza, 6, 2-ezk. linea

Bera

VE-17 Errandonea Alzuguren, 136 32 1-3 Aireko 9 367A Belardia

Luciano linea

Suspelttiki, 29

Bera

Goicoechea Tellechea, Pilar

Suspelttiki, 29

Bera

VE-20 Errandonea Alzuguren, 28 Aireko 9 79C Ibarbasoa

Luciano linea

Suspelttiki, 29

Bera

Goicoechea Tellechea, Pilar

Suspelttiki, 29

Bera

VE-21 Cincunegui Elustondo, 100 Aireko 9 66A Belardia

Francisco linea

Bera

Cincunegui Elustondo,

José Luis

Bera

Cincunegui Elustondo, Jesús

Bera

Cincunegui Elustondo, Juan

Bera

TELEFONO LINEAK

IGANTZIKO UDAL MUGAPEA

IG-15 Echarte Martínez, José 102 102 2-6 Aireko 4 104A Zuhaiztiak

Bautista linea

Berrizaun, 7 -Berrizaun

IG-17 Iberdrola, S.A. 94 94 1-3 Aireko 4 103 Zoladura

Getaria k., 13 linea

Donostia (Gipuzkoa)

ETXALARKO UDAL MUGAPEA

ET-6 Rayta, S.L. 52 52 1-3 Aireko 5 2A Belardia

Urritzokieta -Etxalar linea

ET-7 Etxalarko Udalaren 219 219 3-9 Aireko 5 23 Hariztia

herrilurrak linea

Andutzeta, 15 -Etxalar

LESAKAKO UDAL MUGAPEA

LE-2 Maritorena Damboriena, 62 62 Aireko 3 388A Alorra

Robustiano linea

Lurrizti -Lesaka

LE-3 Maritorena Damboriena, 15 15 1-3 Aireko 3 422 Belardia

Robustiano linea

Lurrizti -Lesaka

LE-4 Maritorena Damboriena, 262 Lur barneko 3 382 Alorra

Robustiano linea

Lurrizti -Lesaka

LE-6 Lesakako Udalaren 72 Lur barneko 3 392A Hariztia

herrilurrak linea

Plaza Zaharra, 1-Lesaka

LE-8 Yanci Irigoyen, José Luis 105 Lur barneko 3 430 Belardia

Alanberri, 2 -Lesaka linea

LE-9 Yanci Irigoyen, José Luis 410 Lur barneko 3 389 Belardia

Alanberri, 2 -Lesaka linea

LE-10 Yanci Irigoyen, José Luis 30 Lur barneko 3 380 Belardia

Alanberri, 2 -Lesaka linea

BERAKO UDAL MUGAPEA

VE-4 Choperena Agara, María 17 17 Aireko 16 3B Gaztainadia

Foruen plaza, 6, 2-ezk. linea

Bera

VE-6 Berako Udalaren 21 21 Aireko 16 22F Belardia

herrilurrak linea

Herriko Etxeko plaza, 1

Bera

VE-7 Berako Udalaren 2 5 Aireko 16 22E Hariztia

herrilurrak linea

Herriko Etxeko plaza, 1

Bera

VE-8 Choperena Agara, María 140 140 1-3 Aireko 16 4 Gaztainadia

Foruen plaza, 6, 2-ezk. linea

Bera

VE-17 Errandonea Alzuguren, 279 279 4-12 Aireko 9 367A Belardia

Luciano linea

Suspelttiki, 29

Bera

Goicoechea Tellechea, Pilar

Suspelttiki, 29

Bera

VE-21 Cincunegui Elustondo, 98 98 1-3 Aireko 9 66A Belardia

Francisco linea

Bera

Cincunegui Elustondo,

José Luis

Bera

Cincunegui Elustondo, Jesús

Bera

Cincunegui Elustondo, Juan

Bera

VE-22 Cincunegui Elustondo, 35 35 1-3 Aireko 9 66B Belardia

Francisco linea

Bera

Cincunegui Elustondo,

José Luis

Bera

Cincunegui Elustondo, Jesús

Bera

Cincunegui Elustondo, Juan

Bera

VE-23 Semper Hermanos, S.L. 20 20 Aireko 9 84A Belardia

Suspela linea

Bera

VE-24 Aguirre Irazoqui, Javier 279 279 4-12 Aireko 9 64 Belardia

Bidasoa, 54 linea

Bera

VE-27 Semper Hermanos, S.L. 82 40 1-3 Aireko 9 80 Belardia

Suspela linea

Bera

VE-29 Igoa Irigoyen, Sebastiana 93 60 1-3 Aireko 9 81 Ibarbasoa

Altzateko Jauna plaza, 2 1.a linea

Bera

VE-31 Berako Udalaren 202 202 5-15 Aireko 9 900 Larreak

herrilurrak linea

Herriko Etxeko plaza, 1

Bera

UR HORNIDURA

BERAKO UDAL MUGAPEA

VE-11 Berako Udalaren 5 61 Ur 9 903 Pinudia

herrilurrak hornidura

Plaza Herriko Etxea, 1

Bera

VE-12 Errandonea Alzuguren, 54 263 Ur 9 78 Gaztainadia

Luciano hornidura

Suspelttiki, 29

Bera

Goicoechea Tellechea, Pilar

Suspelttiki, 29

Bera

VE-16 Errandonea Alzuguren, 4 128 1-4 Ur 9 367B Pinudia

Luciano hornidura

Suspelttiki, 29

Bera

Goicoechea Tellechea, Pilar

Suspelttiki, 29

Bera

VE-18 Errandonea Alzuguren, 14 209 1-4 Ur 9 79A Belardia

Luciano hornidura

Suspelttiki, 29

Bera

Goicoechea Tellechea, Pilar

Suspelttiki, 29

Bera

VE-27 Semper Hermanos, S.L. 699 Ur 9 80 Belardia

Suspela hornidura

Bera

VE-29 Igoa Irigoyen, Sebastiana 259 Ur 9 81 Soto

Altzateko Jauna plaza, 2, 1.a hornidura

Bera

Iragarkiaren kodea: C3371211