55. ALDIZKARIA - 2002ko maiatzaren 6a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2002ko apirilaren 8koa, Nafarroako Gobernuak hartua, Mendillorriko Bizitegi Eremuaren Udalez Gaindiko Plan Sektoriala aldatzeko espedientearen tramitazioa abiatzen duena, Nafarroako Gobernuko Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustaturik.

Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak Mendillorriko Bizitegi Eremuaren Udalez Gaindiko Plan Sektoriala aldatzeko espedientea aurkeztu du, tramitatzeko.

Espedienteak Mendillorriko Bizitegi Eremuaren Udalez Gaindiko Plan Sektoriala aldatzea du helburu, Mendillorriko errepidea iparreko irtenbidearen eta Tejeríako biribilgunearen artean bikoiztearen ondorioz.

Horrenbestez, kontuan hartuz Lurraldearen Antolamenduko Batzordeak 2002ko martxoaren 26an emandako txostena eta, ikkusirik Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko uztailaren 4ko 10/1994 Foru Legea, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak proposaturik, Nafarroako Gobernuak,

ERABAKI DUT:

1. Mendillorriko Bizitegi Eremuaren Udalez Gaindiko Plan Sektoriala aldatzeko espedientea tramitatzen hastea, Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustaturik.

2. Gutxienez hilabetez, Erabaki hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen denetik, espedientea jendaurrean jartzea eta, aldi berean, entzunaldia ematea udalei, instalazioek haien mugapeetan eraginik badute.

Horretarako, espedientea aztergai egonen da Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuan (Alondegi kalea, 1-2.a; Iruña). Bidezkotzat jotzen diren alegazio guztiak aurkezten ahal dira, idatzita, aipatu epean.

3. Sustatzaileari adieraztea, espedientea onetsi baino lehen, arrazoitu edo, bestela, zuzendu, beharko direla "ingurumenari buruzko gorabeherak" atalean planteatu arazoak; hots, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza zuzendari nagusiak espedientearen gainean, 2002ko martxoaren 18an emandako txostenean ageri direnak.

4. Erabaki hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea eta Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuari nahiz Iruñeko Udalari jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, bi mila eta biko apirilaren zortzian.-Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilaria. Nafarroako Gobernuko idazkaria, Rafael Gurrea Induráin.

Iragarkiaren kodea: A0204098