33. ALDIZKARIA - 2002ko martxoaren 15a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

232/2002 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Teknikoki onesten du "NA-132 Lizarra-Tafalla-Zangoza errepidea zabaldu eta hobetzea. Tartea: Lergako gaina-Eslaba" delako eraikuntza proiektua eta jendaurrean jartzen proiektu horrek erasaten dien pertsona eta ondasunen zerrenda, Ebazpen honen eranskinean ageri dena.

Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak "NA-132 Lizarra-Tafalla-Zangoza errepidea zabaldu eta hobetzea. tartea: Lergako gaina-Eslaba" delako eraikuntza proiektua, Suedin S.L. enpresak egina, aurkezten du, onesteko.

Errepide honetan egin asmo den tratamenduaren muina da bide bazterrak ezartzea, bihurguneak plantan eta altxaeran hobetzea, eta fabrikazko lan berriak egitea Zamiki eta Aldea direlako erreken gainetik.

Hartu den soluzioak bi tartetan zatitzen du errepide zati hori:

-Lehen tartea: Lergako gainetik Lergako zeharbidea hasten den punturaino, osotara 3.200 metro.

-Bigarren tartea: Lergako zeharbidea bukatzen den puntutik 55+300 kp.raino, osotara 1.900 metro. Hartu den sekzio transbertsala 7 metro galtzadakoa da eta 1,50 metro bidebazterrekoa, izaten duen trafikorako behar adina (562 ibilgailu/egun, haietatik % 5,5 astunak) eta bai ere lanak amaitzen direnean ustez izanen den hazkunderako.

Drainatze lan hauek eginen dira: Aldea eta Zamiki erreken gainetik, 180 el Mcmundo diametroko hodi hormigoi armatuzkoak. Gainerako drainatze lanak 1,00 diametroko kainuen bidez konpontzen dira.

Erasandako zerbitzuei dagokionez, zenbait telefono linea, eta tentsio erdiko zenbait linea elektriko ere aldatu beharrak dira errepide osoaren luzeran.

Hori horrela, txostenak dioenarekin bat eta Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak hala proposatuta, eta Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariaren urriaren 7ko Foru Aginduak esleitu dizkion eskumenak erabiliz, Zuzendaritza Nagusi honek,

EBATZI DU:

1. Teknikoki onestea "NA-132 Lizarra- Tafalla-Zangoza errepidea zabaldu eta hobetzea. tartea: Lergako gaina-Eslaba" delako eraikuntza proiektua.

2. Proiektu hori, eta proiektuak erasaten dien ondasun eskubideen zerrenda, jendaurrean jartzea hogei egun balioduneko epean. Epe horretan edozeinek zilegi du bidezko iruditzen zaizkion alegazio edo obserbazio guztiak egitea eta idatziz aurkeztea argitaratu den zerrendan izan litezkeen hutsak zuzentzeko beharko liratekeen datuak. Hartarako, interesatuek beren esku izanen dituzte lurzati planoak Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuaren bulegoetan eta Lergako udalarenetan.

3. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

4. Ebazpen hau jakinaraztea Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari, Bidegintza eta Eraikuntza Zerbitzuari, Desjabetzapenen Atalari, eta Lergako Udalari. Azken honi lurzati planoen kopia bat ere helaraziko zaio, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, bi mila eta biko otsailaren hogeita zortzian.-Herrilan, Garraio eta Komunikazio zuzendari nagusia, Alvaro Miranda Soravilla.

E R A N S K I N A

"NA-132 Lizarra-Tafalla-Zangoza errepidea zabaldu eta hobetzea. Tartea: Lergako gaina-Eslaba" eraikuntza proiektua

ERASANDAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA ZEHAZTU ETA INDIBIDUALIZATUA

LERGAKO UDALERRIA

1 MURUZABAL MINA, BABIL BARTOLOME DE CARRANZA, 24-2.A EZKR..

IRUÑA 1.733,43 2 464 LARREAK

2 MARCO MONDELA, MAXIMO LA FERIA, Z/G.

LERGA 528,18 2 465 LARREAK

3 LERGAKO UDALAREN HERRI LURRA LERGA 196,94 3 285 LARREAK

4 ESPARZA IBAÑEZ, MARIA PILAR (% 33,34)

ESPARZA IBAÑEZ, JAVIER (% 33,34)

ESPARZA IBAÑEZ, ANGEL (% 33,34) ONYI, 3-3.A C

HERNANI (GIPUZKOA) 467,63 2 463 LARREAK

5 MURUZABAL MINA, BABIL BARTOLOME DE CARRANZA, 24-2.A EZKR..

IRUÑA 1.103,43 3 284 LARREAK

6 ESPARZA IBAÑEZ, MARIA PILAR (% 33,34)

ESPARZA IBAÑEZ, JAVIER (% 33,34)

ESPARZA IBAÑEZ, ANGEL (% 33,34) ONYI, 3-3.A C

HERNANI (GIPUZKOA) 1.442,09 3 280 LARREAK

7 OJER ZABALZA, IGNACIO MAYOR, 1

LERGA 2.011,19 3 278 LARREAK

8 OJER ZABALZA, IGNACIO MAYOR, Z/G.

LERGA 46,58 2 460 B LARREAK

9 ARMENDARIZ OTANO, MARIA TERESA SAN CRISTOBAL, 40-3.A

IRUÑA 2.629,91 3 279 LARREAK

10 ARMENDARIZ OTANO, MARIA TERESA SAN CRISTOBAL, 40-3.A

IRUÑA 1.967,43 2 461

11 ASURMENDI GARAYOA, MARTIN DESCALZOS, 78-3.A

IRUÑA 6.156,14 2 462A B LB. LURRA

12 MURUZABAL MINA, BABIL BARTOLOME DE CARRANZA, 24-2.A EZKR..

IRUÑA 213,52 3 272 B LARREAK

13 LERGAKO UDALAREN HERRI LURRA LERGA 1.667,41 2 458 LARREAK

14 LERGAKO UDALAREN HERRI LURRA LERGA 8.621,90 3 270 F PRADO

15 LERGAKO UDALAREN HERRI LURRA LERGA 1.804,31 2 443 LARREAK

16 GOICOECHEA RETA, MARIA BADOSTAINGO KONTZEJUA, 5-3.A D

IRUÑA 780,04 2 442 LB. LURRA

17 BEROIZ ZARO, FERNANDO RUIZ DE ALDA TALDEA, 7-2.A B

IRUÑA 1.755,31 2 424 LARREAK

18 LERGAKO UDALAREN HERRI LURRA LERGA 7.489,98 3 269 A LARREAK

19 LERGAKO UDALAREN HERRI LURRA LERGA 1.715,76 2 425 LARREAK

20 LERGAKO UDALAREN HERRI LURRA LERGA 1.317,47 2 508 LARREAK

21 IRIATE IRIARTE, PETRA LA VICTORIA, Z/G.

LERGA 4,50 2 378 LARREAK

22 OJER IRIBARREN, JOSE SAN FRANCISCO JAVIER, Z/G.

LERGA 6,75 2 380 LARREAK

23 OJER ASURMENDI, BEATRIZ SAN FRANCISCO JAVIER, Z/G.

LERGA 1.084,65 2 381 LB. LURRA

24 BEROIZ ZARO, FERNANDO RUIZ DE ALDA TALDEA, 7-2.A B

IRUÑA 53,40 2 315 A LARREAK

25 MARCO EZCURRA, ESTANISLAO (% 50)

MARCO EZCURRA, JUAN CARLOS (% 50) LA VICTORIA, Z/G.

LERGA 2.003,70 2 313 LARREAK

26 MARZO ZARATIEGUI, EMILIO LA FERIA, Z/G

LERGA 497,72 3 266 LARREAK

27 SOLA JUSUE, GREGORIO PLAZA SAN FRANCISCO JAVIER, 5, ESC. D 3.A A

NOAIN 2.801,35 2 308 LARREAK

28 MARCO GORRAIZ, JESUS SAN MIGUEL, 5

LERGA 1.616,64 2 307 LARREAK

29 OJER ASURMENDI, HELENA SANTA BARBARA, Z/G.

LERGA 1,68 2 312 LARREAK

30 OJER ZABALEGUI, GUILLERMO LA VICTORIA, 7

LERGA 987,60 3 265 LB. LURRA

31 ZABALEGUI GOICOECHEA, ANTONIO OLAZKO KONTZEJUA, 3-3.A D

BURLATA 1.335,14 3 264A B LB. LURRA

32 BEROIZ ZARO, BENITO CALLE DEL SOL, Z/G.

LERGA 93,57 2 300 LARREAK

33 VALENCIA VALENCIA, MAGENCIO PLAZA MAYOR, Z/G.

LERGA 2.024,23 3 245A B LB. LURRA

34 ORZANCO LARRAZ, RODOLFO SAN FRANCISCO JAVIER, Z/G.

LERGA 730,38 2 306A B LB. LURRA

35 ORZANCO LARRAZ, RODOLFO SAN FRANCISCO JAVIER, Z/G.

LERGA 919,09 3 244 LB. LURRA

36 ARTAZCOZ MIGUEL, HEREDEROS DE SANTA BARBARA, 19

LERGA 78,91 3 243 LB. LURRA

37 IBARROLA URIZ, MARTIN SAN MIGUEL, 34

LERGA 1.075,80 3 233 LARREAK

38 ZULET ASURMENDI, MARTIN NICANOR BEISTEGUI, 3-1.A D

IRUÑA 396,34 2 305 LARREAK

39 GARAYOA ASURMENDI, JOSE MAYOR, 13

LERGA 594 3 232 LB. LURRA

40 ARTAZCOZ MIGUEL, HEREDEROS DE SANTA BARBARA, 19

LERGA 117,22 2 304 LARREAK

41 GARAYOA LERGA, JOSE LUIS ZOLIA, 4-2.A EZKR..

IRUÑA 83,94 3 231 LB. LURRA

42 GARAYOA ASURMENDI, JOSE MAYOR, 13

LERGA 72,50 2 303 LB. LURRA

43 VALENCIA VALENCIA, JESUS CALLE DEL SOL, 7

LERGA 541,40 2 217 LB. LURRA

44 ZABALETA ECHAPARE, PEDRO MAYOR, Z/G.

LERGA 1.360,95 3 229 LB. LURRA

45 LERGAKO UDALAREN HERRI LURRA LERGA 157,65 2 215 LARREAK

46 ZABALETA PEREZ, MARIA JOSEFA EZKIROTZ, 30-1.A A

IRUÑA 304,77 2 216 LARREAK

47 OJER ZABALEGUI, GUILLERMO LA VICTORIA, 7

LERGA 1.429,79 3 228 LB. LURRA

48 LERGAKO UDALAREN HERRI LURRA LERGA 19,14 2 213 LARREAK

49 VALENCIA VALENCIA, MAGENCIO PLAZA MAYOR, Z/G.

LERGA 37,29 2 212 LB. LURRA

50 ASURMENDI GARAYOA, CONSOLACION LA VICTORIA, Z/G.

LERGA 84,98 2 596 LB. LURRA

51 VALENCIA VALENCIA, ISAIAS (% 50)

OJER ASURMENDI, BEATRIZ (% 50) SAN FRANCISCO JAVIER, Z/G.

LERGA 184,85 3 650 B LB. LURRA

52 OJER VALENCIA, AVELINO MAYOR, 6

LERGA 0,26 2 595 B LARREAK

54 MURUZABAL MINA, FLORENCIO LA VICTORIA, Z/G.

LERGA 2,25 3 702 B LB. LURRA

56 GARAYOA ASURMENDI, JOSE (% 50) MAYOR, 13

LERGA

GARAYOA ASURMENDI, VIDAL (% 50) SANTA BARBARA, 3

LERGA 1,13 4 2 B OLIVAR

57 OJER ASURMENDI, BEATRIZ SAN FRANCISCO JAVIER, Z/G.

LERGA 1,13 4 5 LB. LURRA

59 OJER ZABALEGUI, JUAN ERANSUSKO JAURERRIA, 17-3.A A

IRUÑA 78,33 4 13 A LB. LURRA

60 OTAZU GANUZA, MARIA CARMEN ZANGOZAKO MERINALDEA, 3-2.A A

BURLATA 98,42 1 414 LEHOR LURRA

61 AROSTEGUI VIZCAINO, MARIA ESPERANZA SANDUCELAY, 5-4.A ESK.

BARAÑAIN 141,64 4 15 BARATZEAK

62 MARCO MONDELA, MAXIMO LA FERIA, Z/G.

LERGA 348,37 4 16 MAHASTIA

63 ASURMENDI GARAYOA, PABLO SAN PEDRO, 1

LERGA 769,50 4 17 LB. LURRA

64 ARLEGUI ZABALETA, LUIS FELIX MAYOR, 17

LERGA 1.952,60 1 413 A LB. LURRA

65 ZABALETA ECHAPARE, PEDRO MAYOR, Z/G.

LERGA 676,42 4 19 LB. LURRA

66 IRIARTE IRIARTE, PETRA LA VICTORIA, Z/G.

LERGA 271,80 1 412 LARREAK

67 AROSTEGUI VIZCAINO, MARIA ESPERANZA SANDUCELAY, 14-4.A ESK.

BARAÑAIN 403 4 20 LB. LURRA

68 OTAZU GANUZA, JOSE JAVIER MALON DE ECHAIDE, 33-5.A D

IRUÑA 240,07 4 22 LB. LURRA

69 ASURMENDI GARAYOA, CONSOLACION LA VICTORIA, Z/G.

LERGA 1.358,04 1 411 LB. LURRA

70 MURUZABAL MINA, FLORENCIO LA VICTORIA, 9

LERGA 10,41 4 238 MAHASTIA

71 MARCO GORRAIZ, JESUS SAN MIGUEL, 5

LERGA 35,26 4 92 LB. LURRA

72 ZULET ASURMENDI, JOAQUIN LA VICTORIA, 15

LERGA 925,32 1 409 B LB. LURRA

73 IRIARTE ECHAPARE, JUAN EL SOL, Z/G.

LERGA 46,46 1 410 MAHASTIA

75 OJER VALENCIA, LUCIO (% 33,34)

OJER VALENCIA, JOAQUIN (% 33,33)

OJER VALENCIA, FABIOLA (% 33,33) AVE MARIAKO ZEHARKALEA, 10-2.A C LB. LURRA ETA LARR.

IRUÑA 2,25 4 25 A-B

77 GARAYOA ASURMENDI, JOSE MAYOR, 13 LB. LURRA ETA LARR.

LERGA 2,25 4 90 A-C

78 GARAYOA ASURMENDI, JOSE MAYOR, 13

LERGA 1.838,36 4 93 LB. LURRA

81 BEROIZ ZARO, AGAPITO MAYOR, Z/G.

LERGA 461,46 4 94 LB. LURRA

82 ZABALETA MARCO, JESUS ANTSO RAMIREZ, 21-4.A C

IRUÑA 165,56 1 378 LB. LURRA

83 OJER IRIBARREN, JESUS MOLAREN ZEHARKALEA, Z/G.

BURLATA 340,39 1 377 MAHASTIA

84 ZABALETA ECHEPARE, PEDRO MAYOR, Z/G.

LERGA 480,96 4 95 LB. LURRA

86 BEROIZ ZARO, BENITO DEL SOL, Z/G.

LERGA 868,11 1 376 LB. LURRA

88 ARTAZCOZ MIGUEL, HEREDEROS DE SANTA BARBARA, 19

LERGA 1.385,27 4 99 LB. LURRA

92 GOICOECHEA RETA, MARIA BADOSTAINGO KONTZEJUA, 5-3.A D

IRUÑA 1.088,43 4 100 LB. LURRA

93 LERGAKO UDALAREN HERRI LURRA LERGA 328,81 1 366 LARREAK

94 OJER ASURMENDI, BEATRIZ SAN FRANCISCO JAVIER, Z/G.

LERGA 2,25 1 367 LB. LURRA

97 ASURMENDI GARAYOA, CONSOLACION LA VICTORIA, Z/G.

LERGA 1.449,03 1 365 LB. LURRA

98 GARAYOA ZULET, MARIA JOSE REMIRO DE GOÑI, 16-3.A D

IRUÑA 406,13 4 316 LB. LURRA

99 ZULET ASURMENDI, MARIA VICTORIA ZOLIA, 4-2.A EZKR..

IRUÑA 1.157,20 1 364 LB. LURRA

100 OTAZU GANUZA, EMILIA BARTOLOME DE CARRANZA, 24-2.A EZKR..

IRUÑA 1.532,89 1 363 MAHASTIA

101 GANUZA IRIBARREN, PEDRO PIO LOPERENA, Z/G.

BURLATA 1.387,20 1 362 LB. LURRA

102 ZABALEGUI RETA, FELIX URZAINKI, 15-2.A EZKR..

IRUÑA 109,22 1 361 LB. LURRA

103 VALENCIA VALENCIA, MAGENCIO PLAZA MAYOR, Z/G.

LERGA 188,69 4 315 LB. LURRA

104 ARTAZCOZ VALENCIA, JOSE ANTONIO PIO LOPERENA, 22-1.A D

BURLATA 2.119,83 4 317 A-B LARREAK

105 GARAYOA ASURMENDI, VIDAL SANTA BARBARA, 3

LERGA 638,55 1 360 A LB. LURRA

106 SALINAS GOICOECHEA, AGUSTIN SAN ESTEBAN, 11-11.A A

BARAÑAIN 984,48 1 359 A-B LB. LURRA

107 BEROIZ ZARO, AGAPITO MAYOR, Z/G.

LERGA 496,38 4 320 LB. LURRA

108 LOPEZ RAMIREZ, CLARA DARAMA, 10

TELDE (LAS PALMAS) 305,16 1 358 LB. LURRA

109 ARLEGUI ZABALETA, LUIS F. MAYOR, Z/G.

LERGA 505,15 4 321 LB. LURRA

110 OJER VALENCIA, LUCIO (% 33,34)

OJER VALENCIA, JOAQUIN (% 33,33)

OJER VALENCIA, FABIOLA (% 33,33) AVE MARIAKO ZEHARKALEA, 10-2.A C

IRUÑA 753,53 4 322 LB. LURRA

111 VALENCIA VALENCIA, MAGENCIO PLAZA MAYOR, Z/G.

LERGA 86,71 1 329 A LB. LURRA

112 BEROIZ ZARO, BENITO CALLE DEL SOL, Z/G.

LERGA 532,63 4 323 LB. LURRA

113 OJER VALENCIA, LUCIO (% 33,34)

OJER VALENCIA, JOAQUIN (% 33,33)

OJER VALENCIA, FABIOLA (% 33,33) AVE MARIAKO ZEHARKALEA, 10-2.A C

IRUÑA 400,68 4 324 LB. LURRA

114 ALZORRIZ IRIBARREN, GENARA LERGA 431,88 4 325 LB. LURRA

115 ZULET ASURMENDI, JOAQUIN LA VICTORIA, Z/G.

LERGA 381,81 4 326 LB. LURRA

116 ARMENDARIZ OTANO, MARIA TERESA

SAN KRISTOBAL, 40-3.A

IRUÑA 324,71 4 327 LB. LURRA

117 ASURMENDI GOICOECHEA, FELIX SAN FRANCISCO, Z/G.

LERGA 595,74 1 328 LB. LURRA

118 OJER ZABALZA, IGNACIO MAYOR, 1

LERGA 201,64 4 328 LB. LURRA

119 ALZORRIZ GORRIZ, MARIA ASUNCION

ISAAC ALBENIZ, 20-2.A D

IRUÑA 84,29 1 327 LARREAK

120 LARREGUI GARCIA, BASILIA MAYOR, Z/G

LERGA 262,52 4 329 LB. LURRA

HONDAKINDEGITARAKO ALDI BATEKO OKUPAZIOA

121 OJER VALENCIA, AVELINO MAYOR, 6

LERGA 44.236,00 2 319 LB. LURRA - LARREAK

122 ZABALEGUI RETA, FELIX URZAINKI, 15-2.A I

IRUÑA 6.131,00 2 314 LB. LURRA - LARREAK

123 ORZANCO LARRAZ, RODOLFO SAN FRANCISCO JAVIER, Z/G.

LERGA 4.622,00 4 307 LB. LURRA - LARREAK

124 GARAYOA ASURMENDI, VIDAL SANTA BARBARA, 3

LERGA 5.264,00 4 306 LB. LURRA

ERASANDAKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA ZEHAZTU ETA INDIBIDUALIZATUA

TELEFONO ETA ARGINDAR LINEETARAKO ZORRA EZARTZEA

LERGAKO UDALERRIA

18 LERGAKO UDALAREN HERRI LURRA 5 195,63 586,89 TELEFONOA 3 269 A LARREAK

20 LERGAKO UDALAREN HERRI LURRA 18,33 54,99 TELEFONOA 2 508 LARREAK

21 IRIARTE IRIARTE, PETRA

LA VICTORIA

LERGA 2 97,74 293,22 TELEFONOA 2 378 LARREAK

22 OJER IRIBARREN, JOSE

SAN FRANCISCO JAVIER, Z/G

LERGA 3 97,69 293,02 TELEFONOA 2 380 LARREAK

23 OJER ASURMENDI, BEATRIZ

SAN FRANCISCO JAVIER, Z/G

LERGA 1 14,13 42,39 TELEFONOA 2 381 LB. LURRA

53 MURUZABAL MINA, BABIL

BARTOLOME DE CARRANZA, 24-2.A EZKR..

IRUÑA 52,00 156,00 ARGINDARRA 3 606 B LB. LURRA

54 MURUZABAL MINA, FLORENCIO

LA VICTORIA, 9

LERGA 4 39,00 117,00 ARGINDARRA 3 702 B LB. LURRA

55 OJER IRIBARREN, JOSE

SAN FRANCISCO JAVIER, Z/G

LERGA 48,50 145,50 ARGINDARRA 4 1 B LB. LURRA

56 GARAYOA ASURMENDI, JOSE (% 50)

MAYOR, 13

LERGA

GARAYOA ASURMENDI, VIDAL (% 50)

SANTA BARBARA, 3

LERGA 2 45,50 136,50 ARGINDARRA 4 2 B OLIVAR

57 OJER ASURMENDI, BEATRIZ

SAN FRANCISCO JAVIER, Z/G

LERGA 2 60,00 180,00 ARGINDARRA 4 5 LB. LURRA

58 ARLEGUI ARMENDARIZ, EMILIO

MAYOR, Z/G.

LERGA 33,00 99,00 ARGINDARRA 4 12 ALMENDR.

59 OJER ZABALEGUI, JUAN

ERANSUSKO JAURERRIA, 17-3.A A

IRUÑA 4 119,00 476,00 ARGINDARRA 4 13 A LB. LURRA

74 OJER ZABALEGUI, JUAN

ERANSUSKO JAURERRIA, 17-3.A A

IRUÑA 38,00 114,00 ARGINDARRA 4 33 LB. LURRA

75 OJER VALENCIA, LUCIO (% 33,34)

OJER VALENCIA, JOAQUIN (% 33,33)

OJER VALENCIA, FAVIOLA (% 33,33)

AVE MARIAKO ZEHARKALEA, 10-2.A C

IRUÑA 4 96,00 288,00 ARGINDARRA 4 25 A-B LARREAK

76 ZABALEGUI RETA, ANICETA

ERMIÑETA, Z/G

LAKUNTZA 70,20 210,60 ARGINDARRA 4 26 LB. LURRA

77 GARAYOA ASURMENDI, JOSE

MAYOR, Z/G. LB. LURRA

LERGA 4 157,00 471 ARGINDARRA 4 90 A-C LARREAK

79 IBARROLA URIZ, MARTIN

SAN MIGUEL, Z/G

LERGA 15,25 47,75 ARGINDARRA 4 89 A-B LARREAK

80 ZABALETA ECHAPARE, PEDRO

MAYOR, Z/G.

LERGA 55,00 165,00 ARGINDARRA 4 88 B LARREAK

84 ZABALETA ECHAPARE, PEDRO

MAYOR, Z/G.

LERGA 4 138,50 415,50 ARGINDARRA 4 95 LB. LURRA

85 ZABALETA MARCO, JESUS

ANTSO RAMIREZ, 21-4.A C

IRUÑA 6,50 19,50 ARGINDARRA 4 98

87 IBARROLA URIZ, MARTIN

SAN MIGUEL, 34

LERGA 13,00 39,00 ARGINDARRA 1 373 LB. LURRA

88 ARTAZCOZ MIGUEL, HEREDEROS DE

SANTA BARBARA, 19

LERGA 27,50 82,50 ARGINDARRA 4 99 LB. LURRA

89 ARTAZCOZ MIGUEL, HEREDEROS DE

SANTA BARBARA, 19

LERGA 24,00 72,00 ARGINDARRA 1 375 A LB. LURRA

90 ARLEGUI ARMENDARIZ, EMILIO

MAYOR, 8

LERGA 24,00 72,00 ARGINDARRA 1 374 LARREAK

91 ARTAZCOZ MIGUEL, HEREDEROS DE

SANTA BARBARA, 19

LERGA 9,00 27,00 ARGINDARRA 1 370 MAHASTIA

94 OJER ASURMENDI, BEATRIZ

SAN FRANCISCO JAVIER, Z/G.

LERGA 4 85,50 256,50 ARGINDARRA 1 367 LB. LURRA

95 ZABALEGUI IRIARTE, DOLORES

SANTA BARBARA, Z/G.

LERGA 8,00 24,00 ARGINDARRA 1 351 LB. LURRA

96 ZABALZA ZABALEGUI, SAGRARIO (% 50)

OJER VALENCIA, AVELINO (% 50)

MAYOR

LERGA 67,00 201,00 ARGINDARRA 1 352 A LB. LURRA

Iragarkiaren kodea: A0202247