101. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 21a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

650/2002 EBAZPENA, uztailaren 4koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, "N-232 Castejón-Zaragoza errepideko galtzadaren bikoizketa, 2. Tartea: Tuterako Saihesbidearen bukaera - Buñuelgo Lotunea, 101,300 (El Bocaleko lotunetik hurbil) eta 110,700 (Buñuelgo lotunea) k.p.en tartea" izeneko proiektuari onespen teknikoa ematen zaio eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen da.

Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak"N-232 Castejón-Zaragoza errepideko galtzadaren bikoizketa, 2. Tartea: Tuterako Saihesbidearen bukaera -Buñuelgo Lotunea, 101,300 (El Bocaleko lotunetik hurbil) eta 110,700 (Buñuelgo lotunea) k.p.en tartea" izeneko proiektua aurkeztu du, teknikoki onetsia izateko.

N-232 errepideak Nafarroan duen tartearen ezaugarriak adierazgarri samarrak dira: errepide arrunta, 2000n 11.000 eta 13.000 ibilgailu egunean ibiltzen zirena, horietatik % 45 astunak. Horrenbeste kamioi ibiltzeak eta hainbeste sarbide eta ezkerreranzko bihurgune izateak zaildu egin dute zirkulazioa, eta, are okerrago, istripu-kopurua handitu egin dute.

Gertaera horiek, Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentua bultzatu dute 2002ko otsailean errepidearen Bikoizketaren Azterlan Informatiboa egitera. Bertan, jardunbidearen ildo nagusitzat azaltzen dira trazadura alternatiboen azterlan, konparazio eta hautapena, honako tarte hauetan:

-1. Tartea. Probintziaren muga (Castejón) - Tuterako Saihesbidearen hasiera.

-2. Tartea. Tuterako Saihesbidearen bukaera - Buñuelgo lotunea.

-3. Tartea. Buñuelgo lotunea - Probintziaren muga (Cortes).

Aurkezten den proiektuak 2. tartea du xede.

Azterlan informatiboari egindako aldaketak honako hauek izan dira:

-103 eta 104 k.p.en arteko goiko pasabidea 103,075 k.p.ra eraman da.

-6,920 k.p.an goiko pasabide bat eraikiko da.

-Ribaforadako zerbitzuguneko aterabidea luzatu egiten da Tuteraranzko norabidean.

-5,390 k.p.ko beheko pasabidea zabaltzen da.

Azterlan informatiboarekin bat, trazadura geometrikoa eta zoladuraren baldintzak honako hauek izan dira.

-Ezaugarri geometrikoak 120/km./h autobia (AV-120) batenarekin bat datoz.

-Zehaztutako sekzio tipoan 7 m.ko bi galtzada dira, eta bide-ertzak: barnekoak m 1ekoak eta kanpokoak 2,50 m-koak. Erdibitzaileak 5 m. ditu, 7 m. marra zurien artean.

-Ahalik eta gehien aprobetxatu da bertan den bide-azpiegitura.

-Galtzada berriaren definizioa ezkerreko ertzetik egitekoa da (Iparreko aldetik).

-Ribaforadako industrialdeko eta zerbitzu aldeko tarterako, erdibitzailea 5 m-tik 2 m-ra murriztu da, eta horrek zerbitzu bideak elkartzeko aukera ematen du.

-Lotuneen gaineko pasabideek 7/10eko sekzioa dute.

-Ribaforadako lotunean eginen diren zerbittzu bideek 6 m-ko plataforma dute, 4 m-ko galtzada eta 0,50 m-ko bazterbideak ertz bakoitzean.

-Zerbitzu bideek 5 m-ko zehar-sekzioa dute, 6 m-ko plataforma-zabalerarekin eta azaleko tratamendu bikoitzez zolatuak izanen dira.

-Proiektuaren trafiko-kategoria TO bati dagokio, eguneroko zirkulazioa tartenuean 2.000tik gora ibilgailu astun delarik; hori 032 sekzio tipo bati dagokio, 30 cm MBC, 25 cm granulozko oinarri eta 50 cm lurzoru hautatu, E3 zelaigune bat osatzeko. Zerbitzu bideetarako eta lotura-adarretarako, T1 zirkulazioa kontsideraten da, 132 zoladura-sekziokoa.

Autobiak sarbideen kontrol osoa duenez, bertan diren bideak Jabari Pulbikoko alde batean eraikitako zerbitzu-bide batzuen bitartez lotzen dira.

Proiektuak barnean hartzen du obrek ukitutako zerbitzu guztiak birrezartzea, bai konpainienak bai nekazaritzako bideak eta ureztatzeko erretenak. Halaber, aipatuez gain, 3x3 m-ko bi marko eraikiko dira, basanimalien edo aziendaren pasabidetarako.

Hori horrela, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat, eta Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak urriaren 7an emaniko 3912/99 Foru Aginduaren bidez esleituriko eskumenak erabiliz, Zuzendaritza Nagusi honek,

EBATZI DU:

1. "N-232 Castejón-Zaragoza errepideko galtzadaren bikoizketa, 2. Tartea: Tuterako Saihesbidearen bukaera -Buñuelgo Lotunea, 101,300 (El Bocaleko lotunetik hurbil) eta 110,700 (Buñuelgo lotunea) k.p.en tartea" proiektua teknikoki onestea.

2. Proiektu hori eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda hogei egun balioduneko epean jendaurrean paratzea. Epe horretan, edonork egokitzat jotzen dituen ohartarazpen edo alegazioak aurkeztu ahalko ditu eta, idatziz, argitaratzen den zerrendan izan litezkeen akatsak zuzentzeko datuak ekarri. Horretarako, interesatuek Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuaren bulegoetan izanen dituzten proiektuaren planoak.

3. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

5. Ebazpen hau Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuaren, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuari, Desjabetzapen Atalari eeta Fontellas, Ribaforada eta Buñuelgo udalei, zeinei lurzatietako planoen kopia igorriko baitzaie, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, bi mila eta biko ekainaren lauan.-Herrilan zuzendari nagusia, Alvaro Miranda Simavilla.

E R A N S K I N A

Ondasun eta eskubide ukituen zerrenda zehatz eta banakatua.

FONTELLASKO UDALERRIA

FO001 CARLOS PEREZ, Angel Vicente de Zaragoza etorb., 2-E 6.a A 424 2 521A Larrea

Tutera (Nafarroa)

LAFRAYA ENRIQUE, María Teresa Gaztambide Carrera, 20-6.a 36 - 521B Alor int.

Tutera (Nafarroa)

FO002 Nafarroako Foru Komunitatea San Ignacio etorb., 3 6.547 2 553 Elkorra

(ERREPIDEAK) Iruña (Nafarroa)

FO003 LAFRAYA ENRIQUE, María Teresa Gaztambide Carrera, 2- 6.a - 2 409A Larrea

Tutera (Nafarroa)

CARLOS PEREZ, Angel Vicente de Zaragoza etorb., 2-E 6. A - - 409B Alor int.

Tutera (Nafarroa)

EBROKO UR KONFEDERAZIOA Sagasta ps., 24-28 - - 409C Alor int.

Zaragoza 4.903 - 409E Alor int.

- - 409F Larrea

- 409 I Zainzuriak

FO004 CARLOS PEREZ, Angel Vicente de Zaragoza etorb., 2-E 6.a A 2.475 2 411A Alor int.

Tutera (Nafarroa)

LAFRAYA ENRIQUE, María Teresa Gaztambide Carrera, 20-6.a 6.387 - 411B Almendrondoak

Tutera (Nafarroa) 1.288 - 411C Alor int.

FO005 CARLOS PEREZ, Angel Vicente de Zaragoza etorb., 2-E 6.a A 9.089 3 139 Alor int.

Tutera (Nafarroa)

LAFRAYA ENRIQUE, María Teresa Gaztambide Carrera, 20-6.a - - -

Tutera (Nafarroa)

FO006 CARLOS PEREZ, Angel Vicente de Zaragoza etorb., 2-E 6.a A 19.007 3 140 Alor int.

Tutera (Nafarroa)

LAFRAYA ENRIQUE, María Teresa Gaztambide Carrera, 20-6.a - - -

Tutera (Nafarroa)

FO007 ARROYO SUBERVIOLA, María Pilar Barrio Verde, 1-5.a 5.482 6 48A Alor int.

Tutera (Nafarroa) - - 48B Larrea

FO008 ARTAJO SANCHEZ, María Dolores Vencerol, 8 989 6 49A Alor int.

Tutera (Nafarroa) - - 49B Larrea

FO009 ARROYO SUBERVIOLA, Alfredo Barrio Verde, 1-5.a 15.822 3 141 Alor int.

Tutera (Nafarroa)

FO010 ARROYO SUBERVIOLA, Alfredo Barrio Verde, 1-5.a 9.105 3 146 Alor int.

Tutera (Nafarroa)

FO011 ARROYO SUBERVIOLA, Javier San Daniel, 10-2.a - 6 43A Alor int.

Tutera (Nafarroa) - - 43B Alor int.

699 - 43C Alor int.

3.253 - 43D Alor int.

FO012 ARROYO SUBERVIOLA, Javier San Daniel, 10-2.a 5.625 6 17A Alor int.

Tutera (Nafarroa) - - 17B Larrea

FO013 IBERDROLA, S.A. Orreaga etorb., 7 17 6 42 Eraldagailua

Iruña (Nafarroa)

FO014 ARROYO SUBERVIOLA, Javier San Daniel, 10-2.a 58 6 16 Elkorra

Tutera (Nafarroa)

FO015 ARROYO SUBERVIOLA, Alfredo Barrio Verde, 1-5.a 11.833 3 147 Alor int.

Tutera (Nafarroa)

FO016 ARROYO SUBERVIOLA, Ana María Cantalejos, 10. Madrid 6.772 6 47 Alor int.

RIBAFORADAKO UDALERRIA

RI001 URDANIZ LORENTE, Alfredo Diputación, 12 1.362 5 1 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI002 RIBAFORADAKO UDALA Plaza San Francisco Javier, 1 367 5 2 Larrea

Ribaforada (Nafarroa)

RI003 RIBAFORADAKO UDALA Plaza San Francisco Javier, 1 1.233 5 3 Larrea

Ribaforada (Nafarroa) Eraikuntza

RI004 HUGUET ARIZA, Bienvenido Federico Mayo, 58 145 5 6 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI005 ANTON CASTILLO, Pilar Parlamento Navarro, 17 907 5 7 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI006 ENRIQUE PEREZ, José María Valle Salazar, 10 576 5 8A Alor est.

Ribaforada (Nafarroa) 324 - 8B Alor est.

RI007 ROMEO VILLAR, Josefina Valle Salazar, 26 865 5 9 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI008 AGUADO LAPUERTA, Jesús Juan XXIII, 84 976 5 10 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI009 CALVO RODRIGUEZ, Angel Diputación, 65 1.344 5 11 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI010 COSTA SASTRE, Josefa Gayarre, 18 1.613 5 12 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI011 MURILLO CALVO, Josefina Gayarre, 3 1.071 5 13 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI012 GIL GIL, José María Vicente Berdusan, 15 1.494 5 14 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI013 GIL GIL, José María Vicente Berdusan, 15 1.193 5 15 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI014 MARQUES EMBUN, Alejandro Juan XXIII, 64 990 5 16A Alor est.

Ribaforada (Nafarroa) - - 16B Alor est.

RI015 CORELLA AYENSA, Angel San Juan, 81 486 5 17A Alor int.

Ribaforada (Nafarroa) 433 - 17B Alor est.

RI016 SOLA CASTILLO, Andrés Carlos III Noble, 46 699 5 18 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI017 TALLER ANDRES ARRONDO, S.L. Gayarre, 36 224 3 1 Industr. nabea

Ribaforada (Nafarroa)

RI018 FRITUDELA, S.L. Carretera de Zaragoza, km 75 105 3 528 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI019 RIBAFORADAKO UDALA Plaza San Francisco Javier, 1 9 3 531 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI019-1 APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, S.A. Zaragozako errep., 104. km - 3 518 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI020 APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, S.A. Zaragozako errep., 104. km - 3 519 Industr. lokalak

Ribaforada (Nafarroa)

RI021 Pavimentos Navarra SOC. COOP. Zaragozako errep., 104. km - 3 520 Industr. nabea

INDUSTRIAL TRABAJO Ribaforada (Nafarroa)

RI022 GIL ANDIA, Carmela - 1.120 5 2168 Hotela

SANCHEZ SETIEN, Salvador

RI023 SETIEN SANCHEZ, José Sancho VII El Fuerte, 10-A 164 5 1911 Jatetxea

Ribaforada (Nafarroa)

TERAN HERRERO, María Milagros Sancho VII El Fuerte, 10-A - - - Jatetxea

Ribaforada (Nafarroa)

SETIEN SANCHEZ, José Sancho VII El Fuerte, 10-A - - - Jatetxea

Ribaforada (Nafarroa)

TERAN HERRERO, María Milagros Sancho VII El Fuerte, 10-A - - - Jatetxea

Ribaforada (Nafarroa)

SETIEN SANCHEZ, José Sancho VII El Fuerte, 10-A - - - Jatetxea

Ribaforada (Nafarroa)

TERAN HERRERO, María Milagros Sancho VII El Fuerte, 10-A - - - Jatetxea

Ribaforada (Nafarroa)

RI024 MARQUES EMBUN, Faustino Valle Roncal, 14 532 5 20 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI025 SETIEN SANCHEZ, José Sancho VII El Fuerte, 10 896 5 21 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI026 ZARDOYA MURILLO, Daniel San Juan, 83 879 5 22 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI027 ARDAIZ DURO, María Rosario Plaza Los Arcos, 17 834 5 23 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI028 RODRIGUEZ ENERIZ, Darío San Fermín, 1 866 5 24 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI029 MURILLO PEREZ, Jesús Diputación, 68 918 5 25 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI030 LITE BELLON, C ndido Valle del Ebro, 9 897 5 26 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI031 RODRIGUEZ LORENTE, Jesús Gayarre, 23 912 5 27 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI032 RODRIGUEZ LORENTE, Jesús Gayarre, 23 887 5 28 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI033 RODRIGUEZ LORENTE, Jesús Gayarre, 23 805 5 29 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI034 RUIZ GASCON, José María Juan XXIII, 66 491 5 31 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI035 VITALLE MARTINEZ, Maximiliano Gregorio San Juan, 65 496 5 32 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI036 LASHERAS SANTOS, Félix Ntra. Sra. del Carmen, 9 1.879 5 30 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI037 CORELLA AYENSA, José Luis Valle Baztan, 22 438 5 33 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI038 PEREZ MARTINEZ, Félix Tr. Plaza Los Fueros, 6 535 5 34 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI039 PEREZ MARTINEZ, Félix Tr. Plaza Los Fueros, 6 3.865 5 35 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI040 ORTIGOSA PEREZ, Gregorio Valle Belagua, 13 284 5 247 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI041 MESA GARCIA, Eugenio Hermana Aurora, 15 583 5 248 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI042 CORNAGO MURILLO, José Juan XX, 30 43 5 249 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI043 APERTE RUIZ, Isidoro Carlos III Noble, 27 3.152 5 36 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI044 HUGUET MADURGA, Gregorio San Isidro, 6 473 5 44 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI045 ZARDOYA MONREAL, Angel Mayor, 38 624 5 246 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI046 BASCARAN NAUSIA, Carmen Valle Belagua, 19 163 5 245 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI047 NUÑO GOMEZ, Emilia San Juan, 58 4 5 244 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa) - - - Zainzuriak

RI048 SANCHEZ BARRERA, José María Tom s Castillejo, 13 283 5 243 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI049 GONZALEZ MURILLO, Rafael San Juan, 59 345 5 242 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI050 MARTINEZ FERNANDEZ, Julian San Blas, 21 475 5 900 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI051 RUIZ MARTINEZ, Jesús Gayarre, 3 293 5 37 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI052 MARTINEZ BARRIOS, Asterio Federico Mayo, 40 234 5 38 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI053 GRACIA CORELLA, Gregorio Ramón y Cajal, 5 237 5 39 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI054 AGUADO SILLA, Salvador Perez Galdos, 71-5 227 5 40 Alor int.

Valencia

RI055 SANCHEZ ZARDOYA, David Rosario, 27 207 5 41 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI056 URDANIZ MARCHITE, Luis Tr. Tudela, 6 197 5 42 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI057 ZARDOYA MURILLO, Daniel San Juan, 83 194 5 43 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI058 MARCHITE MURILLO, Angel Hermana Aurora, 9 201 5 46 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI059 ARDAIZ DURO, Juan Cruz Pignatelli, 21 180 5 47 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI060 ARRIAZU MARTINEZ, Ana Santa Ana, 13-3.a D 42 5 45 Alor int.

BUÑUEL (Nafarroa)

RI061 ROMEA ROMEA, Antonia Diputación, 56 174 5 48 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI062 GOMEZ CALVO, José Luis Valle Roncal, 13 158 5 49 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI063 ARRIAZU MAGDALENA, Gregorio San Gregorio, 57 165 5 50 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI064 ARANAZ SANCHO, Ana María Príncipe de Viana, 10 289 5 53 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

HUGUET VILLAFRANCA, Julio Valle Salazar, 13 - - -

Ribaforada (Nafarroa)

RI064-1 COBO COSTA, Manuel Antonio Machado, 5 204 5 52 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI065 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS P.a de la Castellana, 278-280 2.353 5 51-1 Zerb. publikoak

PETROLIFEROS Madrid - - 51-2 Industr. lokalak

- - 51-3 Industr. biltegia

- - 51-4 Industr. lokalak

RI066 EMBUN MURILLO, Jesús María Parlamento Navarro, 1 127 3 14 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

ORTIGOSA NAVARRO, Francisco Sancho VII El Fuerte, 2-D - - -

Ribaforada (Nafarroa)

RI067 ZARDOYA MURILLO, Gloria Príncipe de Vuiana, 12 190 3 530 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI068 VICETE URDANIZ, José María Diputación, 67 91 3 529 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI069 RODRIGUEZ PEREZ, José Luis Juan XXIII, 68 91 3 17 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI070 CALVILLO CASTILLO, Vicenta Príncipe de Viana, 4 32 3 18 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI071 MURILLO MARIN, Jacinto Carlos III Noble, 51 33 3 19 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI072 EMBUN LORENTE, Gregorio Jesús Federico Mayo, 21 52 3 20 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI073 PEREZ PERALTA, Jesús Juan XXIII, 50 133 3 21 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI074 ALEVESQUE JALLE, José Ignacio Diputación, 93 46 3 22 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI075 ORTIGOSA LORENTE, Julio San Juan, 75 51 3 25 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI076 ARANAZ SANCHO, María Luisa Plaza Los Arcos, 22 38 3 26 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI077 AYENSA BAÑUELOS, Concepción Gloria Rosario, 9 43 3 27 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI078 ZARDOYA GASCON, Félix Rosario, 36 60 3 28 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI079 HUGUET PERALTA, Eduardo Diputación, 57 43 3 29 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI080 LORENTE SOLA, Simón San Fermín, 54 54 3 30 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI081 RUIZ LORENTE, Juan Hermana Aurora, 17 43 3 31 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI082 IGLESIA MADRIÑAN, Lourdes Valle Salazar, 12 55 3 32 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI083 EMBUN LORENTE, Gonzalo Rosario, 4 47 3 35 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI084 ROMEA ROMEA, Pilar Carlos III Noble, 33 47 3 36 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI085 RODRIGUEZ MARQUES, Jacinto Valle Baztan, 20 53 3 37 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI086 AGUADO ABAD, Pilar Constitución, 8 44 3 38 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI087 MARTINEZ ZARDOYA, Angel Mayor, 27 44 3 39 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI088 CALVILLO CASTRO, Angel Príncipe de Viana, 16 34 3 40 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI089 GIL GARCIA, Evelio Sarasate, 4 42 3 41 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI090 VITALLE MARTINEZ, Francisco San Fermín, 1 28 3 44 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI091 ZUECO VAZQUEZ, Jesús San José, 8 27 3 509 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI092 HUGUET ENRIQUE, Gerardo Federico Mayo, 23 3 3 45 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI093 SEVILLA AGUAS, Josefa Federico Mayo, 47 660 3 513 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI094 HUGUET ENRIQUE, Gerardo Federico Mayo, 23 364 3 46 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI095 CALAHORRA VAREA, Jesús Federico Mayo, 43 512 3 47 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI096 RODRIGUEZ NUÑO, Benita San Fermín, 15 1.357 3 50 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI097 RUIZ CASTILLO, Primitivo Juan XXIII, 2 954 3 51 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI098 JIMENO GARCIA, Ricardo Parlamento Navarro, 50 510 3 52 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI099 MARTINEZ ZARDOYA, Pascuala Juan XXIII, 5 345 3 53 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI100 RODRIGUEZ APERTE, Julio Valle Belagua, 27 254 3 54 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI101 MARTINEZ ZARDOYA, Pascuala Juan XXIII, 5 164 3 55 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI102 MARTINEZ ZARDOYA, Pascuala Juan XXIII, 5 186 3 56 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI103 ZARRALANGA LASOBRAS, M.a Carmen San Juan, 11 10 3 57 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI104 ZARDOYA GOMEZ, Rafael San Juan, 72 103 3 58 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI105 MANRIQUE LORENTE, Gregorio Federico Mayo, 48 85 3 61 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI106 HUGUET LORENTE, Lorenzo Juan XXIII, 56 76 3 62 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI107 VILLAFRANCA EMBUN, Jesús Valle Roncal, 9 90 3 63 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI108 JIMENEZ CASTILLO, Jesús Valle Ulzama, 15 71 3 64 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI109 PALACIOS LAFORGA, Fernando Valle, 24 86 3 65 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI110 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS P.a de la Castellana, 278-280 106 3 66 Zoladura

PETROLIFEROS Madrid Lurzorua

RI111 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS Ps. de la Castellana, 278 1.702 3 516 - 1 Biltegia

PETROLIFEROS, S.A. 280 Madrid - - 516 - 2 Hotela

- - 516 - 3 Jatetxea

- - 516 - 4 Jatetxea

- - 516 - 5 Kafetegi-tab.

- - 516 - 6 Hotela

RI112 RIBAFORADAKO UDALA Plaza San Francisco Javier, 1 83 3 211 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI113 RIBAFORADAKO UDALA Plaza San Francisco Javier, 1 687 3 497 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI114 HUGUET RODRIGUEZ, Lourdes Antonio Machado, 19 1.314 3 524 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

JIMENEZ DIAGO, José Hilario Antonio Machado, 19 - - -

Ribaforada (Nafarroa)

RI115 JIMENEZ NUÑO, Teodoro Carlos III Noble, 47 2.757 3 523 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI116 HUGUET MADURGA, Francisco Angel Plaza Los Arcos, 6 751 3 49 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI117 MARTINEZ JALLE, Felipe San Isidro, 16 203 5 214 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI118 ARZ ALONSO, José Valle Ulzama, 18 15 5 215 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI119 GRACIA ESCRIBANO, Felicidad San Juan, 56 3 5 216 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI120 AGUERRI LORENTE, Julian Juan XXIII, 82 419 5 83 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI121 MARQUES COTORE, Maríano Diputación, 53 101 5 82 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI122 JALLE MARTINEZ, Jesús Vicente Parlamento Navarro, 98 3 5 80 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI123 PEREZ VIRTO, Angel Valle Ulzama, 22 30 5 81 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI124 CORELLA ENRIQUE, José Carlos III Noble, 40 518 5 213 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI125 APERTE JIMENEZ, Angeles Juan XXIII, 60 169 5 87 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

ORTIGOSA LORENTE, Concepción San Fermín, 36 - - -

Ribaforada (Nafarroa)

RI126 CALVO PEREZ, Isabel Juan XXIII, 44 187 5 86 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI127 ANDRES MADURGA, Caridad Diputación, 43 233 5 85 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI128 GOMEZ ZARDOYA, Carmen Basilisa Valle Belagua, 7 369 5 84 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI129 ARRIAZU CARCAVILLA, Jesús Gayarre, 20 388 5 212 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI130 SANCHO CASTILLO, María Parlamento Navarro, 60 167 5 211 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI131 HUGUET SANCHEZ, Fernando Carlos II Noble, 40 87 5 210 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI132 MARQUES EMBUN, Faustino Valle Roncal, 14 77 5 209 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

ULLATE LORENTE, Gregorio Constitución, 23-A - - -

Ribaforada (Nafarroa)

RI133 BAÑUELOS PEREZ, Julian Juan XXIII, 76 39 5 68 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI134 ARRONDO ABAD, Luis Carlos III Noble, 38 379 5 98-1 Industr. lokalak

Ribaforada (Nafarroa) - - 98-2 Indust. biltegia

- - 98-3 Bulegoak

RI135 ARRONDO ABAD, Luis Carlos III Noble, 38 375 5 99 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI136 ARRONDO ABAD, Luis Carlos III Noble, 38 619 5 100 Lurzorua

Ribaforada (Nafarroa)

RI137 ABAD EMBUN, Ismael Príncipe de Viana, 2 41 5 104 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI138 GRACIA GASCON, Manuel Gayarre, 1 39 5 105 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI139 GRACIA ALTAMIRA, Dolores San Juan, 66 207 5 103 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI140 ZARDOYA VILLAFRANCA, Susana San Juan, 66 477 5 102 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI141 HUGUET DUCAR, Eugenio San Fermín, 65-1 Der. 634 5 101 Alor int.

Iruña (Nafarroa)

HUGUET DUCAR, María Pilar Javier Barkaiztegi, 7-3B. - - -

Donostia-Guipuzcoa

PEREZ HUGUET, Diego Pamplona Escudero, 9-1D - - -

Zaragoza-Zaragoza

HUGUET DUCAR, María Montserrat Amaya, 22-6C - - -

Iruña (Nafarroa)

PEREZ HUGUET, Ana Pamplona Escudero, 9-1D - - -

Zaragoza-Zaragoza

RI142 CORELLA CLEMENTE, Juan José San Juan, 62 251 5 119 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI143 ENRIQUE PEREZ, José María Valle Salazar, 10 177 5 120 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI144 LORENTE ZARDOYA, Gregorio Rosario, 32 228 5 121 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI145 LORENTE ZARDOYA, Gregorio Rosario, 32 238 5 122 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI146 LABARGA ZARDOYA, José luis San Juan, 5 198 5 123 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI147 MURILLO ZARDOYA, Gregorio Av. Pío XII, 33 227 5 124 Alor int.

Iruña (Nafarroa)

RI148 ARRONDO SALVATIERRA, Alfredo Parlamento Navarro, 24 240 5 125 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI149 PEREZ PEREZ, Pedro Carlos III Noble, 30 220 5 126 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI150 LASHERAS CORRAL, Gregorio Plaza Los Arcos, 11 240 5 127 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI151 ZARDOYA MADURGA, Jesús Valle Belagua, 21 203 5 128 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI152 RUIZ GALINDO, Benito Carlos III Noble, 28 247 5 129 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI153 ALDAZJIMENEZ, Dionisio Valle Salazar, 23 226 5 130 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI154 JIMENEZ AGUADO, Pablo Tr/Plaza de Los Fueros, 10 223 5 131 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI155 JIMENEZ AGUADO, Pablo Tr/Plaza de Los Fueros, 10 228 5 132 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI156 APERTE RUIZ, Alfonso Plaza Los Arcos, 8 268 5 133 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI157 ARIZA LORENTE, Bienvenida San Juan, 36 513 5 134 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI158 ARDAIZ MARTINEZ, Jesús Juan XXIII, 51 931 5 137 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI159 JIMENEZ GONZALEZ, Francisca Valle Belagua, 9 1.237 5 138 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI160 SOLA MURILLO, Teresa Avda.Ntra.Sra. del Carmen, 27 1.098 5 139 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI161 ARAU HUGUET, Nemesio Valle Salazar, 14 962 5 142 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI162 LOPEZ HERNANDEZ Marcos Avda.Ntra.Sra. del Carmen, 33 872 5 143 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI163 GONZALEZ MURILLO, Rafael San Juan, 59 747 5 144 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI164 ZARDOYA LORENTE, Antonio Juan XXIII, 75 95 3 105 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI165 MESA GARCIA, José Federico Mayo, 49 117 3 106 Olibadia-urezt.

Ribaforada (Nafarroa)

RI166 MARTINEZ DUCAR, Pedro Gayarre, 17 93 3 107 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI167 MARTINEZ BUENO, Carmen Valle Baztan, 32 124 3 108 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI168 ENRIQUE RODRIGUEZ, Carmelo Sancho VII El Fuerte 130 3 109 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI169 PEREZ AGORRETA, Sinforiano Carlos III Noble, 34 121 3 112 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI170 ROMANOS MESA, Juan José Esquiroz, 26-I2.a C 219 3 113 Alor int.

Iruña (Nafarroa)

ROMANOS MESA, María Jesús Esquiroz, 26-I2.a C - - -

Iruña (Nafarroa)

RI171 HUGUET MADURGA, Gregorio San Isidro, 6 130 3 115 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI172 RODRIGUEZ VILLAFRANCA, Esteban Valle, 6-1.a D 113 3 117 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI173 VIRTO VISERAS, Marco Diputación, 82 105 3 118 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI174 MARQUES COTORE, Pascual San Juan, 9 118 3 120 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI175 JIMENO GARCIA, Bienvenida Federico Mayo, 20 102 3 121 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI176 EMBUN ENRIQUE, Mario Jesús Ramón y Cajal, 6 312 3 122 Olibadia-Urezt.

Ribaforada (Nafarroa)

GOMEZ ZARDOYA, Laura Parlamento Navarro, 1-2.a B - - -

Ribaforada (Nafarroa)

RI177 QUINTANA MAGALLON, Antonio Juan XXIII, 72 87 3 125 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI178 ROYO CACHO, Lucia Parlamento Navarro, 8 69 3 130 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI179 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS Ps.de la Castellana, 278-280 1.487 3 517 Zerbitzugunea

PETROLIFEROS, S.A. Madrid

RI180 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS P.a de la Castellana, 278-280 123 3 70 Alor int.

PETROLIFEROS Madrid

RI181 NUÑO ROYO, Juan Carlos San Juan, 42 106 3 71 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI182 GONZALEZ MURILLO, Rafael San Juan, 59 108 3 72 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI183 ARRIAZU ESCRIBANO, C ndido Diputación, 42 106 3 73 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI184 MURILLO HUGUET, Julio Tr. Plaza Los Fueros, 2 116 3 74 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI185 EMBUN SOLANILLA, José Caballeros Templarios, 11 123 3 75 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI186 ROBLES HIDALGO, Angel Diputación, 18 123 3 76 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI187 MAGDALENA CLEMENTE, Laura Diputación, 26 237 3 77 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI188 BELLON RODRIGUEZ, Felicia Diputación, 37 399 3 78 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

LITE BELLON, Alberto Valle Baztan, 14 - - -

Ribaforada (Nafarroa)

RI189 ZARDOYA PEREZ, Francisco Federico Mayo, 54 145 3 81 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI190 HERNANDEZ CALVO, Adolfo Barranco, 2 176 3 82 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI191 CHUECA MAGALLON, Pascual Diego Juan XXIII, 46 172 3 83 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI192 ALDAZ GARCES, Emiliano Valle Salazar, 30 160 3 84 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI193 REINALDOS PEREZ, Narciso Juan XXIII, 52 197 3 85 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI194 BUIL MARTINEZ, Angeles Carlos III Noble 215 3 86 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI195 ESCRIBANO GRACIA, Julio Diputación, 70 191 3 87 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI196 ESCRIBANO GRACIA, Julio Diputación, 70 178 3 88 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI197 ARRIAZU ENRIQUE, Claudio Avda.Nuestra Sra.del Carmen, 23 212 3 91 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI198 VILLAFRANCA CALVILLO, Jesús San Isidro, 14 191 3 92 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI199 VILLAFRANCA CALVILLO, José María Sancho VII El Fuerte, 14 184 3 93 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI200 ULLATE MARQUES, Daniel San Juan, 15 181 3 94 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI201 CORELLA ENRIQUE, José Carlos III Noble, 40 168 3 95 Olibadia, urezt.

Ribaforada (Nafarroa)

RI202 MARQUES EMBUN, Faustino Valle Roncal, 14 155 3 96 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI203 LORENTE SOLA, Victor Federico Mayo, 26 171 3 97 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI204 ZARDOYA RUIZ, José Tom s Sancho VII El Fuerte, 18 174 3 98 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI205 JALLE DIAGO, Juan José Valle Baztan, 50 157 3 101 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI206 RODRIGUEZ VILLAFRANCA, Esteban Valle, 6 139 3 102 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI207 LORENTE IRANZU, L zaro Diputación, 18 151 3 103 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI208 MURILLO MARTINEZ, Jesús Juan XXIII, 20 138 3 104 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI209 LORENTE ZARDOYA, Marcelino San Blas, 26 198 3 114 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

MARTINEZ ZARDOYA, José Luis San Blas, 16 - - -

Ribaforada (Nafarroa)

RI210 ANTON AGUADO, Gregorio Avda.Nuestra Sra.del Carmen, 25 133 3 116 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI211 HUGUET CALVO, Juan Valle Salazar, 5 95 3 119 Olibadia-Urezt.

Ribaforada (Nafarroa)

RI212 SIMON HIDALGO, Carmelo No figura en catastro 105 3 126 Alor int.

RI213 SANTOS RUIZ, José Antonio No figura en catastro 84 3 127 Alor int.

RI214 ROYO CACHO, Lucia Parlamento Navarro, 8 79 3 128 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI215 ZARDOYA SANZ-AYALA, Aberlado Parlamento Navarro, 6 82 3 129 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI216 SANCHEZ BARRERA, Melchor Valle Baztan, 44 70 3 131 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI217 HUGUET MADURGA, Francisco Angel Plaza de Los Arcos, 6 143 3 132 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

NUÑO DUCAR, Eladio Juan XXIII, 48 - - -

Ribaforada (Nafarroa)

RI218 PEREZ CERDAN José María Valle Belagua, 22. 60 3 133 Alor int.

Ribaforada. (Nafarroa)

RI219 CASTILLO ENRIQUE, Miguel Valle Bazt n, 38. 118 3 134 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI220 MODREGO VILLARES, Pedro Valle Ulzama, 6. 55 3 135 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI221 HERNANDEZ CALVO, Gregorio Valle Salazar, 15 700 5 145 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI222 PEREZ MARTINEZ, Félix Tr. Plaza de los Fueros, 6 1.485 5 146 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI223 CALVILLO CALVO, Juan San Blas, 31 766 5 147 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI224 VILLAFRANCA ENRIQUE, Alfredo Faustino Federico Mayo, 51 800 5 148 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI225 PEREZ AGORRETA, Sinforiano Carlos III Noble, 34 922 5 149 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI226 CORNAGO LORENTE, Felisa Caballeros Templarios, 1-B 952 5 150 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI227 PORTOLES LITAGO, Eduardo Félix Caballeros Templarios, 1-B 874 5 151 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI228 RODRIGUEZ ZARDOYA, Guillermo Príncipe de Viana, 35 1.028 5 152 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI229 Nafarroako Foru Komunitatea San Ignacio, 3 2.773 5 153 Larrea

(ERREPIDEAK) Iruña (Nafarroa)

RI230 ORTIGOSA PEREZ, Gregorio Valle Belagua, 13 - 4 55 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI231 ZARDOYA GOMEZ, Francisco Príncipe de Viana, 24 40 4 814 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI232 GUTIERREZ BARQUIN, José Carretera Zaragoza, 2 662 4 53 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI233 SOLA ROMANOS, Miguel Angel San Isidro, 9 1.446 4 818 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI234 ORTIGOSA NAVARRO, Montserrat Juan XXIII, 46 2.344 4 50 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI235 ARZ ALONSO, José Valle Ulzama, 18 850 4 49 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI236 PEREZ PERALTA, María Josefa Carlos III Noble, 66 58 3 136 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI237 GASCON MAGALLON, Julia Carlos III Noble, 29 54 3 142 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI238 ALDAZ SANZ, Simón Angel Parlamento Navarro, 66 57 3 143 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI239 DIAGO ZARDOYA, Juan San Juan, 46 48 3 144 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI240 COSTA SASTRE, Josefa Gayarre, 18 41 3 145 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI241 VILLAFRANCA EMBUN, José Valle Belagua, 17 43 3 146 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI242 BOZAL RAMOS, Eugenio Valle, 15 40 3 147 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI243 RUIZ GALINDO, Benito Carlos III Noble, 28 30 3 148 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI244 OLIVER MALO, Victor Valle Rocal, 016 - 3 502 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI245 NUÑO PEREZ, Eliseo Ramón y Cajal, 7 - 3 149 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI246 AYENSA BAÑUELOS, José Luis Juan XXIII, 32 - 3 150 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI247 MARCO MARTINEZ, Francisco Antonio Constitución, 26 - 3 504 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI248 GOMEZ ZARDOYA, Gregorio Constitución, 28 - 3 151 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI249 URDANIZ LORENTE, Alfredo Diputación, 12 - 3 152 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI250 MARQUES LORENTE, Pedro San Juan, 64 - 3 153 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI251 PEREZ LORENTE, Benito San Juan, 40 - 3 154 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI252 MARTINEZ HUGUET, Honorio San Juan, 31 - 3 510 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI253 CHAVERRI PEREZ, Pedro San Juan, 45 - 3 155 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI254 MARQUES COTORE, Marcelino San Juan XXIII, 57 - 3 156 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI255 HUGET LORENTE, Lorenzo Juan XXIII, 56 - 3 498 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI256 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Juan José Diputación, 25 - 3 157 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI257 RUIZ GASCON, Lorenzo San Isidro, 18 - 3 158 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI258 RIBAFORADAKO UDALA Plaza San Francisco Javier, 1 - 3 161 Larrea

Ribaforada (Nafarroa)

RI259 IBERDROLA, S.A. Orreaga etorb., 7 - 3 167 Larrea

Iruña (Nafarroa)

RI260 IBERDROLA, S.A. Orreaga etorb., 7 561 3 168 Larrea

Iruña (Nafarroa)

RI261 ULLATE MARQUES, Daniel San Juan, 15 34 3 170 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI262 RIBAFORADAKO UDALA Plaza San Francisco Javier, 1 57 3 169 Larrea

Ribaforada (Nafarroa)

RI263 RIBAFORADAKO UDALA Pza. San Francisco Javier, 1 - 2 50A Larrea

Ribaforada (Nafarroa)

RI264 CANTON SANCHEZ, Maríano Miguel Indurain, 17 - 2 49 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI265 LORENTE GOMEZ, Juan Manuel Valle Salazar, 11 - 2 48 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI266 SIERRA ARANAZ, Angel Valle Roncal, 12 784 4 48 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI267 PEREZ PEREZ, Pedro Carlos III Noble, 30 723 4 47 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI268 ARANAZ GRACIA, María Angeles No figura en catastro 660 4 46 Alor est.

RI269 VILLAFRANCA ENRIQUE, Alfredo Faustino Federico Mayo, 51 1.427 4 45 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

ZARDOYA VILLAFRANCA, Javier Carlos III Noble, 52 - - -

Ribaforada (Nafarroa)

VILLAFRANCA ENRIQUE, Inocencio Angel Federico Mayo, 44 - - -

Ribaforada (Nafarroa)

RI270 MARTINEZ ZARDOYA, Angel Mayor, 27 1.220 4 44 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI271 ARIZA MURILLO, Carmen Parlamento Navarro, 16 650 4 43 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI272 CORELLA CLEMENTE, Milagros Diputación, 36 687 4 42 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI273 ZARDOYA RUIZ, José Tom s Sancho VII El Fuerte, 18 687 4 41 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI274 GOMEZ ZARDOYA, Gregorio Constitución, 28 621 4 40 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI275 CALVO ESCRIBANO, Primitivo San Juan, 32 664 4 39 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI276 CALVO ESCRIBANO, Primitivo San Juan, 32 667 4 38 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI277 CARCAVILLA SOLA, Pedro Juan XXIII, 3 650 4 37 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI278 RUIZ MARCHITE, Higinio Gayarre, 10 1.356 4 36 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI279 AGUADO MARTINEZ, Miguel Angel Constitución, 50 673 4 35 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI280 GALINDO ARRIAZU, Angel Andrés Valle, 9 601 4 34 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI281 ECHAVE RODRIGUEZ, Antonio San Juan, 14 1.353 4 33 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI282 ECHAVE RODRIGUEZ, Antonio San Juan, 14 807 4 31 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI283 ECHAVE RODRIGUEZ, Antonio San Juan, 14 1.621 4 30 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI284 RECASENS PEREZ, Félix Antonio Capuchinos, 7-7.a B 2.208 4 29 Alor est.

Tutera (Nafarroa)

RI285 MAGDALENA RODRIGUEZ, José María Valle Belagua, 19 486 4 26 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI286 AGUADO ABAD, Angeles Constitución, 32 1.202 4 25 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI287 RODRIGUEZ VILLAFRANCA, Jesús Federico Mayo, 22 494 4 24 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI288 RUIZ GALINDO, Rafael Diputación, 34 659 4 23 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI289 ENRIGUE RODRIGUEZ, Carmelo Sancho VII El Fuerte, 9 958 4 22 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI290 ENRIGUE RODRIGUEZ, Carmelo Sancho VII El Fuerte, 9 604 4 21A Alor est.

Ribaforada (Nafarroa) 342 - 21B Alor est.

RI291 HUETE ESCRIBANO, Juan Valle Belagua, 29 148 4 20 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI292 ARRIAZU ESCRIBANO; Leoncio Carlos III Noble, 50 1.809 4 19 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI293 AYENSA ARRIAZU, Luis Diputación, 48 35 2 32 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI294 ENRIQUE ENRIQUE, José Ignacio Valle Salazar, 10-1.a I 230 2 31 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

ENRIQUE ENRIQUE, Susana Av. Ntra. Sra. del Carmen, 7-2.a B - - -

Ribaforada (Nafarroa)

RI295 JALLE JIMENEZ, Jesús Juan XXIII, 40 269 2 30 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI296 URDANIZ LORENTE, Alfredo Diputación, 12 381 2 29 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI297 SOLA ROMANOS, Sara Valle Baztan, 7 506 2 28 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI298 JALLE DIAGO, Juan José Valle Baztan, 50 614 2 27 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI299 JIMENEZ NUÑO, Teodoro Carlos III Noble, 47 759 2 26A Alor est.

Ribaforada (Nafarroa) 304 - 26B Alor est.

RI300 ZARDOYA PEREZ, Miguel Príncipe de Viana, 9 879 2 25 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI301 MAGALLON BUIL, Elvira La Ripa, 14-4.a A 2.465 2 23 Alor est.

Zaragoza

RI302 GASCON MAGALLON, Julia Carlos III Noble, 29 107 2 21 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI303 SANCHO CASTILLO, María Parlamento Navarro, 60 308 2 20 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI304 ZARDOYA PEREZ, Francisco Federico Mayo, 54 548 2 19 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI305 PERALTA GRACIA, Aniceto Federico Mayo, 56 1.324 2 18 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI306 MARTINEZ GRACIA Eusebio Caballeros templarios, 8 2.451 4 18 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI307 URDAIZ MARCHITE, Francisco Fueros, 5 2.823 4 17 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI308 BELLON RODRIGUEZ, Felicia Diputación, 37 1.282 4 16 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI309 ABAD ZARDOYA, Serafín Constitución, 45 1.414 4 15 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI310 SANTOS JIMENEZ, Domingo Sancho VII El Fuerte, 15 1.228 4 14 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI311 RUIZ CASTILLO, Primitivo Juan XXIII, 2 1.201 4 13 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI312 VILLAFRANCA CALVILLO, Tom s Jesús San Isidro, 14 1.208 4 12 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI313 VILLAFRANCA CALVILLO, Tom s Jesús San Isidro, 14 1.285 4 11 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI314 LORENTE SOLA, Victr Federico Mayo, 47 802 4 10 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI315 ARDAIZ MARTINEZ, Jesús Juan XXIII, s/n 1.429 4 9 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI316 HUGUET LORENTE, Damaso Pignatelli, 9-13 1.065 4 8 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI317 PALACIOS REINALDOS, David Pignatelli, 19-13 1.109 4 7 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI318 GOMEZ CALVO, José Luis Valle Rocal, 13 1.070 4 6A Alor est.

Ribaforada (Nafarroa) - - 6B Zainzuriak

RI319 IBAÑEZ VILLAFRANCA, Miguel Juan XXIII, 42 373 4 5 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI320 ARRIAZU CARCAVILLA, Jesús Gayarre, 20 547 2 17 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI321 RUIZ CASTILLO, Jesús San Blas, 20 481 2 15 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI322 RUIZ CASTILLO, Jesús San Blas, 20 1.201 2 14 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI323 MARQUES EMBUN, Faustino Valle Roncal, 14 3.015 2 13 Zainzuriak

Ribaforada (Nafarroa)

RI324 COSTA SASTRE, Josefa Gayarre, 18 1.001 2 11 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI325 HUGUET PERALTA, Pedro Juan XXIII, 45 678 2 10 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI326 ARRONDO SALVATIERRA, Alfredo Parlamento Navarro, 24 563 2 9 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI327 ZARDOYA RUIZ, Jesús Constitución, 31 615 2 8 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI328 LAFRAYA CASTRILLO, José Ramón y Cajal, 9 777 2 7 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI329 BUIL MARTINEZ, Félix San Fermín, 33 734 2 6 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI330 MARTINEZ GOMEZ, Santiago Carlos III Noble, 64 1.324 2 2 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI331 DIAGO CLEMENTE, José Diputación, 40 2.782 4 3 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI332 ARRIAZU ESCRIBANO, C ndido Diputación, 42 2.142 4 2 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI333 RUIZ CASTILLO, Jesús San Blas, 20 1.168 2 412 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI334 ENRIQUE PEREZ, Francisco Javier Valle Ulzama, 3 839 2 1 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

MANRIQUE BELTRAN, Gregorio Gayarre, 42 - - - -

Ribaforada (Nafarroa)

RI335 RIBAFORADAKO UDALA Pz. San Francisco Javier, 1 - 5 299 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

OTAMENDI IBAÑEZ, Félix Juan XXIII, 70 - - - Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI336 JUSTE LAZARO, José Luis San Blas, 21 - 5 300 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI337 COBO COSTA, Santiago Diputación, 19-2.a A - 5 301 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI338 LORENTE GOMEZ, Miguel Angel Valle Roncal, 10 - 3 254 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI339 JALLE MARTINEZ, Francisco Javier Príncipe de Viana, 5 - 3 255 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI340 ZARDOYA JORDAN, Antonio Plaza Los Arcos, 13 - 3 256 Alor int.

Ribaforada (Nafarroa)

RI341 MANRIQUE BELTRAN, Antonio L zaro Federico Mayo, 62 - 3 257 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI342 PORTOLES LITAGO, Eduardo Félix Caballeros Templarios, 1-B - 3 258 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI343 ALAIZA AGUADO, Angel Francisco Diputación etorb., 28 - 3 259A Alor est.

Ribaforada (Nafarroa) 259B Alor est.

260C Almendrondoak

RI344 RUIZ CASTILLO, Primitivo Juan XXIII, 2 - 3 262 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI345 ZARDOYA MURILLO, Jesús Parlamento Navarro, 5-A - 3 263 Alor est.

Ribaforada (Nafarroa)

RI346 RIBAFORADAKO UDALA San Francisco Javier pl., 1 - 3 189 Larrea

Ribaforada (Nafarroa)

BUÑUELGO UDALERRIA

BU001 LOPEZ MORENO, María Concepción Ugarte Dña. María, 19 8.360 7 53 Alor int.

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Javier Ugarte Dña. María, 19 - - -

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, María Cristina Ugarte Dña. María, 19 - - -

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Josefa Ugarte Dña. María, 19 - - -

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Jesús Ugarte Dña. María, 19 - - -

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Daniel Ugarte Dña. María, 19 - - -

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, María Carmen Ugarte Dña. María, 19 - - -

Tutera (Nafarroa)

BU002 LOPEZ MORENO, Daniel Ugarte Doña María, 19 20.029 7 7 Alor int.

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Jesús Ugarte Doña María, 19 - - - Alor int.

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, María Carmen Ugarte Doña María, 19 - - - Alor int.

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Javier Ugarte Doña María, 19 - - - Alor int.

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Josefa Ugarte Doña María, 19 - - - Alor int.

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, María Concepción Ugarte Doña María, 19 - - - Alor int.

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, María Cristina Ugarte Doña María, 19 - - - Alor int.

Tutera (Nafarroa)

BU003 MORENO GARBAYO, Natividad Mercadal pl., 18 5.331 7 63 Alor int.

Tutera (Nafarroa)

BU004 BUÑUELGO UDALA Vicente Oliver, 19 104 7 145 Alor int.

Buñuel (Nafarroa)

BU005 BUÑUELGO UDALA Vicente Oliver, 19 119 7 144 Alor int.

Buñuel (Nafarroa)

BU006 BUÑUELGO UDALA Vicente Oliver, 19 517 7 146 Abeltegiak

Buñuel (Nafarroa)

BU007 LOPEZ MORENO, María Concepción Ugarte Dña. María, 19 18.920 7 33 Alor int.

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Javier Ugarte Dña. María, 19 - - -

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, María Cristina Ugarte Dña. María, 19 - - -

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Josefa Ugarte Dña. María, 19 - - -

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Jesús Ugarte Dña. María, 19 - - -

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Daniel Ugarte Dña. María, 19 - - -

Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, María Carmen Ugarte Dña. María, 19 - - -

Tutera (Nafarroa)

BU008 MORENO CALVO, Ana Isidora Buñuel (Navarra 2.372 7 62 Alor int.

MORENO CALVO, Luis María Rodezno Kondearen pl, 5-5 ezk - - -

Iruña (Nafarroa)

MORENO CALVO, Julita Buñuel (Nafarroa) - - -

MORENO CALVO, María Reyes Buñuel (Nafarroa) - - -

BU009 MORENO CALVO, Ana Isidora Buñuel (Nafarroa) 8.835 7 30 Alor int.

MORENO CALVO, Luis María Rodezno kondearen pl. , 5-5 Izd - - -

Iruña (Nafarroa)

MORENO CALVO, Julita Buñuel (Nafarroa) - - -

MORENO CALVO, María Reyes Buñuel (Nafarroa) - - -

BU010 MORENO GARBAYO, Justa Tornamiras, 5 7.703 7 31 Alor int.

Tutera (Nafarroa)

BU011 MORENO GARBAYO, Justa Tornamiras, 5 11.150 7 32 Alor int.

Tutera (Nafarroa)

BU012 MORENO GARBAYO, Pilar Mercadal pl., 18-99 134 7 29 Alor int.

Tutera (Nafarroa)

BU013 BUÑUELGO UDALA Vicente Oliver, 19 3.922 7 66 Alor int.

Buñuel (Nafarroa)

BU014 BUÑUELGO UDALA Vicente Oliver, 19 3.961 7 117 Alor int.

Buñuel (Nafarroa)

BU015 COARASA OLIVER, Angel Pedro Ugarte Dña. María, 19 1.198 7 37A Alor int.

Tutera (Nafarroa) - - 37B Harritza

1.241 - 37C Larrea

480 - 37D Biltegia

BU016 ESCRIBANO GARBAYO, Carmen Paseo de Invierno, 2-5A 2.559 7 38 Alor int.

Tutera (Nafarroa)

ESCRIBANO GARBAYO, Rosa Paseo de Invierno, 2-5A - - - Harritza

Tutera (Nafarroa)

GARBAYO MAQUA, Eduardo Jussepe Martinez, 4-3.a A - - - Alorra

Zaragoza

ESCRIBANO GARBAYO, Isabel Paseo de Invierno, 2-5A - - -

Tutera (Nafarroa)

GARBAYO MAQUA, Ana Generalitat, 3 bis - - -

Barcelona

GARBAYO MAQUA, Manuel Mallorca, 41-43 - - -

Barcelona

GARBAYO SALAZAR, Eduardo Basilica, 20. Madrid - - -

LASSALETTA GARBAYO, Concepción Jorge Juan, 127. Madrid - - -

LASSALETTA GARBAYO, Elvira Avda. de Moratalaz, 139 - - -

Madrid

LASSALETTA GARBAYO, Luis Ez da ageri katastroan - - -

LASSALETTA GARBAYO, María Carmen Las Arenas Novia Salcedo, 21 - - -

Getxo (Vizcaya)

GARBAYO SALAZAR, Monserrat Goya, 104-4.a A. Madrid - - -

LASSALETTA GARBAYO, Eduardo Josefa Coca y Coca, 20 - - -

Madrid

LASSALETTA GARBAYO, Javier Aniceto Marinas, 108 - - -

Madrid

LASSALETTA GARBAYO, María Angeles Aguilar de Campoo, 13 - - -

Madrid

LASSALETTA GARBAYO, María Josefa Fernando El Católico, 58 - - -

Madrid

BU017 COARASA OLIVER, Angel Pedro Ugarte Dña. María, 11 2.936 7 50 Alor int.

Tutera (Nafarroa)

BU018 ESCRIBANO GARBAYO, Carmen Paseo de Invierno, 2-5A 2.682 7 49 Alor int.

Tutera (Nafarroa)

ESCRIBANO GARBAYO, Rosa Paseo de Invierno, 2-5A - - -

Tutera (Nafarroa)

GARBAYO MAQUA, Eduardo Jussepe Martinez, 4-3.a A - - -

Zaragoza

ESCRIBANO GARBAYO, Isabel Paseo de Invierno, 2-5A - - -

Tutera (Nafarroa)

GARBAYO MAQUA, Ana Generalitat, 3 bis - - -

Barcelona

GARBAYO MAQUA, Manuel Mallorca, 41-43 - - -

Barcelona

GARBAYO SALAZAR, Eduardo Basilica, 20. Madrid - - -

LASSALETTA GARBAYO, Concepción Jorge Juan, 127. Madrid - - -

LASSALETTA GARBAYO, Elvira Avda. de Moratalaz, 139 - - -

Madrid

LASSALETTA GARBAYO, Luis Ez da ageri katastroan - - -

LASSALETTA GARBAYO, María Carmen Las Arenas Novia Salcedo, 21 - - -

Getxo (Vizcaya)

GARBAYO SALAZAR, Monserrat Goya, 104-4.a A. Madrid - - -

LASSALETTA GARBAYO, Eduardo Josefa Coca y Coca, 20 - - -

Madrid

LASSALETTA GARBAYO, Javier Aniceto Marinas, 108 - - -

Madrid

LASSALETTA GARBAYO, María Angeles Aguilar de Campoo, 13 - - -

Madrid

LASSALETTA GARBAYO, María Josefa Fernando El Católico, 58 - - -

Madrid

BU019 BANSANDER DE LEASING, S.A. Plaza Ezkabazabal, 8-1 2 796 7 61 Salerosk.

ESTABLECIMIENTO Burlada (Nafarroa) lokalak

- - - Zerbitzugunea

Zoladura

2. ERANSKINA

FONTELLASKO UDALERRIA

FO011 ARROYO SUBERVIOLA, Javier - - - - 6 43ª Alor int.

San Daniel, 10-2.a - Tutera (Nafarroa) - - - - - 43B Alor int.

50 200 9 Lur gaineko tel. - 43C Alor int.

128 512 9 Lur gaineko tel. - 43D Alor int.

RIBAFORADAKO UDALERRIA

RI001 URDANIZ LORENTE, Alfredo 16 64 9 Elektrikoa, airekoa 5 1 Alor est.

Diputación etorb., 12 - Ribaforada (Nafarroa)

RI013 GIL GIL, José María 26 104 9 Hornidura 5 15 Alor est.

Vicente Berdusan, 15 - Ribaforada (Nafarroa)

RI014 MARQUES EMBUN, Alejandro 37 148 - Hornidura 5 16ª Alor est.

Juan XXIII, 64 - Ribaforada (Nafarroa)

RI015 CORELLA AYENSA, Angel 18 72 - Hornidura 5 17ª Alor int.

San Juan, 81 -Ribaforada (Nafarroa)

RI016 SOLA CASTILLO, Andrés 26 104 9 Hornidura 5 18 Alor est.

Carlos III Noble, 46 - Ribaforada (Nafarroa)

RI017 TALLER ANDRES ARRONDO, S.L. 100 400 9 Elektrikoa, airekoa 3 1 Industr. nabea

Gayarre, 36 - Ribaforada (Nafarroa)

RI019-1 APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, S.A. 15 128 18 Lurpeko telef. 3 518 Lurzorua

Zaragozako errep., 104. km - Ribaforada (Nafarroa)

RI020 APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, S.A. 70 422 - Elektrikoa, airekoa 3 519 Industr. lokalak

Zaragozako errep., 104. km - Ribaforada (Nafarroa)

RI021 ZOLADURAS NAVARRA SOC. COOP. INDUSTRIAL TRABAJO 142 852 9 Elektrikoa, airekoa 3 520 Industr. nabea

Zaragozako errep., 104. km - Ribaforada (Nafarroa)

RI022 GIL ANDIA, Carmela 40 160 - Lur gaineko telef. 5 2168 Hotela

SANCHEZ SETIEN, Salvador

RI023 SETIEN SANCHEZ, José 14 28 - Lur gaineko telef. 5 1911 Jatetxea

Sancho VII El Fuerte, 10-A - Ribaforada (Nafarroa)

TERAN HERRERO, María Milagros - - - - - - Jatetxea

Sancho VII El Fuerte, 10-A - Ribaforada (Nafarroa)

SETIEN SANCHEZ, José - - - - - - Jatetxea

Sancho VII El Fuerte, 10-A - Ribaforada (Nafarroa)

TERAN HERRERO, María Milagros - - - - - - Jatetxea

Sancho VII El Fuerte, 10-A - Ribaforada (Nafarroa)

SETIEN SANCHEZ, José - - - - - - Jatetxea

Sancho VII El Fuerte, 10-A - Ribaforada (Nafarroa)

TERAN HERRERO, María Milagros - - - - - - Jatetxea

Sancho VII El Fuerte, 10-A - Ribaforada (Nafarroa)

RI024 MARQUES EMBUN, Faustino 22 88 - Lur gaineko telef. 5 20 Alor int.

Valle Roncal, 14 - Ribaforada (Nafarroa)

RI025 SETIEN SANCHEZ, José 37 148 - Lur gaineko telef. 5 21 Alor int.

Sancho VII El Fuerte, 10 - Ribaforada (Nafarroa)

RI026 ZARDOYA MURILLO, Daniel 36 144 9 Lur gaineko telef. 5 22 Alor int.

San Juan, 83 - Ribaforada (Nafarroa)

RI027 ARDAIZ DURO, María Rosario 35 140 - Lur gaineko telef. 5 23 Alor int.

Los Arcos pl., 17 - Ribaforada (Nafarroa)

RI028 RODRIGUEZ ENERIZ, Darío 36 144 - Lur gaineko telef. 5 24 Alor int.

San Fermín, 1 - Ribaforada (Nafarroa)

RI029 MURILLO PEREZ, Jesús 37 148 9 Lur gaineko telef. 5 25 Alor int.

Diputación etorb., 68 - Ribaforada (Nafarroa)

RI030 LITE BELLON, C ndido 34 136 9 Lur gaineko telef. 5 26 Alor int.

Valle del Ebro, 9 - Ribaforada (Nafarroa)

RI031 RODRIGUEZ LORENTE, Jesús 36 144 - Lur gaineko telef. 5 27 Alor int.

Gayarre, 23 - Ribaforada (Nafarroa)

RI032 RODRIGUEZ LORENTE, Jesús 37 148 - Lur gaineko telef. 5 28 Alor int.

Gayarre, 23 - Ribaforada (Nafarroa)

RI033 RODRIGUEZ LORENTE, Jesús 35 140 - Lur gaineko telef. 5 29 Alor int.

Gayarre, 23 - Ribaforada (Nafarroa)

RI036 LASHERAS SANTOS, Félix 11 44 9 Lur gaineko telef. 5 30 Alor int.

Ntra. Sra. del Carmen etorb., 9 - Ribaforada (Nafarroa)

RI043 APERTE RUIZ, Isidoro 62 124 4 Lur gaineko telef. 5 36 Alor int.

Carlos III Noble, 27 - Ribaforada (Nafarroa)

RI044 HUGUET MADURGA, Gregorio 30 60 13 Lur gaineko telef. 5 44 Alor int.

San Isidro, 6 - Ribaforada (Nafarroa)

RI060 ARRIAZU MARTINEZ, Ana 24 96 - Lur gaineko telef. 5 45 Alor int.

Santa Ana, 13-3.a D - Buñuel (Nafarroa)

RI066 EMBUN MURILLO, Jesús María 28 180 - Lurpeko telef. 3 14 Lurzorua

Parlamento Navarro, 1 - Ribaforada (Nafarroa)

ORTIGOSA NAVARRO, Francisco - - - - - -

Sancho VII El Fuerte, 2-D - Ribaforada (Nafarroa)

RI067 ZARDOYA MURILLO, Gloria 21 126 - Lurpeko telef. 3 530 Lurzorua

Príncipe de Viana, 12 - Ribaforada (Nafarroa)

RI068 VICETE URDANIZ, José María 8 16 - Lurpeko telef. 3 529 Lurzorua

Diputación etorb., 67 - Ribaforada (Nafarroa)

RI069 RODRIGUEZ PEREZ, José Luis 12 24 - Lurpeko telef. 3 17 Lurzorua

Juan XXIII, 68 - Ribaforada (Nafarroa)

RI070 CALVILLO CASTILLO, Vicenta 12 24 - Lurpeko telef. 3 18 Lurzorua

Príncipe de Viana, 4 - Ribaforada (Nafarroa)

RI071 MURILLO MARIN, Jacinto 12 24 - Lurpeko telef. 3 19 Lurzorua

Carlos III Noble, 51 - Ribaforada (Nafarroa)

RI072 EMBUN LORENTE, Gregorio Jesús 11 22 - Lurpeko telef. 3 20 Lurzorua

Federico Mayo, 21 - Ribaforada (Nafarroa)

RI073 PEREZ PERALTA, Jesús 30 60 - Lurpeko telef. 3 21 Lurzorua

Juan XXIII, 50 - Ribaforada (Nafarroa)

RI074 ALEVESQUE JALLE, José Ignacio 12 24 - Lurpeko telef. 3 22 Lurzorua

Diputación etorb., 93 - Ribaforada (Nafarroa)

RI075 ORTIGOSA LORENTE, Julio 10 20 - Lurpeko telef. 3 25 Lurzorua

San Juan, 75 - Ribaforada (Nafarroa)

RI076 ARANAZ SANCHO, María Luisa 10 20 - Lurpeko telef. 3 26 Lurzorua

Los Arcos pl., 22 - Ribaforada (Nafarroa)

RI077 AYENSA BAÑUELOS, Concepción Gloria 13 26 - Lurpeko telef. 3 27 Lurzorua

Rosario, 9 - Ribaforada (Nafarroa)

RI078 ZARDOYA GASCON, Félix 11 22 - Lurpeko telef. 3 28 Lurzorua

Rosario, 36 - Ribaforada (Nafarroa)

RI079 HUGUET PERALTA, Eduardo 10 20 - Lurpeko telef. 3 29 Lurzorua

Diputación etorb., 57 - Ribaforada (Nafarroa)

RI080 LORENTE SOLA, Simón 11 22 - Lurpeko telef. 3 30 Lurzorua

San Fermín, 54 - Ribaforada (Nafarroa)

RI081 RUIZ LORENTE, Juan 12 24 - Lurpeko telef. 3 31 Lurzorua

Hermana Aurora, 17 - Ribaforada (Nafarroa)

RI082 IGLESIA MADRIÑAN, Lourdes 10 20 - Lurpeko telef. 3 32 Lurzorua

Valle Salazar, 12 - Ribaforada (Nafarroa)

RI083 EMBUN LORENTE, Gonzalo 12 24 - Lurpeko telef. 3 35 Lurzorua

Rosario, 4 -Ribaforada (Nafarroa)

RI084 ROMEA ROMEA, Pilar 11 22 - Lurpeko telef. 3 36 Lurzorua

Carlos III Noble, 33 - Ribaforada (Nafarroa)

RI085 RODRIGUEZ MARQUES, Jacinto 11 22 - Lurpeko telef. 3 37 Lurzorua

Valle Baztan, 20 - Ribaforada (Nafarroa)

RI086 AGUADO ABAD, Pilar 10 20 - Lurpeko telef. 3 38 Lurzorua

Constitución etorb., 8 - Ribaforada (Nafarroa)

RI087 MARTINEZ ZARDOYA, Angel 11 22 - Lurpeko telef. 3 39 Lurzorua

Mayor, 27 - Ribaforada (Nafarroa)

RI088 CALVILLO CASTRO, Angel 10 20 - Lurpeko telef. 3 40 Lurzorua

Príncipe de Viana, 16 - Ribaforada (Nafarroa)

RI089 GIL GARCIA, Evelio 14 28 - Lurpeko telef. 3 41 Lurzorua

Sarasate, 4 - Ribaforada (Nafarroa)

RI090 VITALLE MARTINEZ, Francisco 9 18 - Lurpeko telef. 3 44 Lurzorua

San Fermín, 1 - Ribaforada (Nafarroa)

RI091 ZUECO VAZQUEZ, Jesús 11 22 - Lurpeko telef. 3 509 Lurzorua

San José, 8 - Ribaforada (Nafarroa)

RI092 HUGUET ENRIQUE, Gerardo 15 30 - Lurpeko telef. 3 45 Lurzorua

Federico Mayo, 23 - Ribaforada (Nafarroa)

RI103 ZARRALANGA LASOBRAS, María Carmen 9 36 - Lurpeko telef. 3 57 Alor int.

San Juan, 11 - Ribaforada (Nafarroa)

RI104 ZARDOYA GOMEZ, Rafael 13 52 - Lurpeko telef. 3 58 Alor int.

San Juan, 72 - Ribaforada (Nafarroa)

RI105 MANRIQUE LORENTE, Gregorio 11 44 - Lurpeko telef. 3 61 Alor int.

Federico Mayo, 48 - Ribaforada (Nafarroa)

RI106 HUGUET LORENTE, Lorenzo 10 40 - Lurpeko telef. 3 62 Alor int.

Juan XXIII, 56 - Ribaforada (Nafarroa)

RI107 VILLAFRANCA EMBUN, Jesús 11 44 - Lurpeko telef. 3 63 Alor int.

Valle Roncal, 9 - Ribaforada (Nafarroa)

RI108 JIMENEZ CASTILLO, Jesús 10 40 - Lurpeko telef. 3 64 Alor int.

Valle Ulzama, 15 - Ribaforada (Nafarroa)

RI109 PALACIOS LAFORGA, Fernando 11 44 - Lurpeko telef. 3 65 Alor int.

Valle, 24 - Ribaforada (Nafarroa)

RI110 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS 12 48 1 Lurpeko telef. 3 66 Zoladura

Pº de la Castellana, 278-280 - Madrid

RI111 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. 129 516 2 Lurpeko telef. 3 516 - 1 Biltegia

Ps. de la Castellana, 278-280 Madrid - - - - - 516 - 2 Hotel

- - - - - 516 - 3 Jatetxea

- - - - - 516 - 4 Jatetxea

- - - - - 516 - 5 Cafetería Bar

- - - - - 516 - 6 Hotel

RI118 ARZ ALONSO, José - - 9 Saneamendua 5 215 Alor int.

Valle Ulzama, 18 - Ribaforada (Nafarroa)

RI122 JALLE MARTINEZ, Jesús Vicente - - 9 Saneamendua 5 80 Alor int.

Parlamento Navarro, 98 - Ribaforada (Nafarroa)

RI125 APERTE JIMENEZ, Angeles - - 9 Hornidura 5 87 Alor int.

Parlamento Navarro, 98 - Ribaforada (Nafarroa)

ORTIGOSA LORENTE, Concepción - - - - - -

San Fermín, 36 - Ribaforada (Nafarroa)

RI132 MARQUES EMBUN, Faustino - - 9 Hornidura 5 209 Alor int.

Valle Roncal, 14 - Ribaforada (Nafarroa)

ULLATE LORENTE, Gregorio - - - - - -

Constitución etorb., 23-A - Ribaforada (Nafarroa)

RI133 BAÑUELOS PEREZ, Julian - - 9 Saneamendua 5 68 Alor int.

Juan XXIII, 76 - Ribaforada (Nafarroa)

RI134 ARRONDO ABAD, Luis - - 9 Hornidura 5 98-1 Industr. lokalak

Carlos III Noble, 38 - Ribaforada (Nafarroa) 34 136 9 Lur gaineko telef. 98-2 Biltegi Industriala

RI137 ABAD EMBUN, Ismael 57 228 9 Lur gaineko telef. 5 104 Alor int.

Príncipe de Viana, 2 - Ribaforada (Nafarroa)

RI139 GRACIA ALTAMIRA, Dolores 6 12 - Lur gaineko telef. 5 103 Alor int.

San Juan, 66 - Ribaforada (Nafarroa)

RI142 CORELLA CLEMENTE, Juan José 14 56 9 Lur gaineko telef. 5 119 Alor int.

San Juan, 62 - Ribaforada (Nafarroa)

RI143 ENRIQUE PEREZ, José María 11 44 - Lur gaineko telef. 5 120 Alor int.

Valle Salazar, 10 - Ribaforada (Nafarroa)

RI144 LORENTE ZARDOYA, Gregorio 14 56 - Lur gaineko telef. 5 121 Alor int.

Rosario, 32 - Ribaforada (Nafarroa)

RI145 LORENTE ZARDOYA, Gregorio 13 52 - Lur gaineko telef. 5 122 Alor int.

Rosario, 32 - Ribaforada (Nafarroa)

RI146 LABARGA ZARDOYA, José Luis 11 44 9 Lur gaineko telef. 5 123 Alor int.

San Juan, 5 - Ribaforada (Nafarroa)

RI147 MURILLO ZARDOYA, Gregorio 13 52 - Lur gaineko telef. 5 124 Alor int.

Pío XII etorb., 33 - Iruña (Nafarroa)

RI148 ARRONDO SALVATIERRA, Alfredo 9 36 - Lur gaineko telef. 5 125 Alor int.

Parlamento Navarro, 24 - Ribaforada (Nafarroa)

RI149 PEREZ PEREZ, Pedro 12 48 - Lur gaineko telef. 5 126 Alor int.

Carlos III Noble, 30 - Ribaforada (Nafarroa)

RI150 LASHERAS CORRAL, Gregorio 13 52 9 Lur gaineko telef. 5 127 Alor int.

Plaza Los Arcos, 11 - Ribaforada (Nafarroa)

RI151 ZARDOYA MADURGA, Jesús 11 44 - Lur gaineko telef. 5 128 Alor int.

Valle Belagua, 21 - Ribaforada (Nafarroa)

RI152 RUIZ GALINDO, Benito 13 52 - Lur gaineko telef. 5 129 Alor int.

Carlos III Noble, 28 - Ribaforada (Nafarroa)

RI153 ALDAZ JIMENEZ, Dionisio 13 52 - Lur gaineko telef. 5 130 Alor int.

Carlos III Noble, 28 - Ribaforada (Nafarroa)

RI154 JIMENEZ AGUADO, Pablo 12 48 9 Lur gaineko telef. 5 131 Alor int.

Tr/Plaza de Los Fueros, 10 - Ribaforada (Nafarroa)

RI155 JIMENEZ AGUADO, Pablo 12 48 - Lur gaineko telef. 5 132 Alor int.

Tr/Plaza de Los Fueros, 10 - Ribaforada (Nafarroa)

RI156 APERTE RUIZ, Alfonso 13 52 - Lur gaineko telef. 5 133 Alor int.

Los Arcos pl., 8 - Ribaforada (Nafarroa)

RI157 ARIZA LORENTE, Bienvenida 25 100 - Lur gaineko telef. 5 134 Alor est.

San Juan, 36 - Ribaforada (Nafarroa)

RI158 ARDAIZ MARTINEZ, Jesús 50 200 9 Lur gaineko telef. 5 137 Alor est.

Juan XXIII, 51 - Ribaforada (Nafarroa)

RI159 JIMENEZ GONZALEZ, Francisca 65 260 9 Lur gaineko telef. 5 138 Alor est.

Valle Belagua, 9 - Ribaforada (Nafarroa)

RI160 SOLA MURILLO, Teresa 57 228 9 Lur gaineko telef. 5 139 Alor est.

Ntra. Sra. del Carmen etorb., 27 - Ribaforada (Nafarroa)

RI161 ARAU HUGUET, Nemesio 48 192 9 Lur gaineko telef. 5 142 Alor est.

Valle Salazar, 14 - Ribaforada (Nafarroa)

RI162 LOPEZ HERNANDEZ Marcos 42 168 9 Lur gaineko telef. 5 143 Alor est.

Ntra. Sra. del Carmen etorb., 33 - Ribaforada (Nafarroa)

RI163 GONZALEZ MURILLO, Rafael 35 140 9 Lur gaineko telef. 5 144 Alor est.

San Juan, 59 - Ribaforada

RI164 ZARDOYA LORENTE, Antonio 14 84 - Lurpeko telef. 3 105 Alor int.

Juan XXIII, 75 - Ribaforada (Nafarroa)

RI165 MESA GARCIA, José 8 35 - Lurpeko telef. 3 106 Olibadia-urezt.

Federico Mayo, 49 - Ribaforada (Nafarroa)

RI166 MARTINEZ DUCAR, Pedro 8 29 - Lurpeko telef. 3 107 Alor int.

Gayarre, 17 - Ribaforada (Nafarroa)

RI167 MARTINEZ BUENO, Carmen 8 25 - Lurpeko telef. 3 108 Alor int.

Valle Baztan, 32 - Ribaforada (Nafarroa)

RI168 ENRIQUE RODRIGUEZ, Carmelo 8 25 - Lurpeko telef. 3 109 Alor int.

Sancho VII El Fuerte - Ribaforada (Nafarroa)

RI169 PEREZ AGORRETA, Sinforiano 8 25 - Lurpeko telef. 3 112 Alor int.

Carlos III Noble, 34 - Ribaforada (Nafarroa)

RI170 ROMANOS MESA, Juan José 16 51 - Lurpeko telef. 3 113 Alor int.

Esquiroz, 26-I 2.a C - Iruña (Nafarroa)

ROMANOS MESA, María Jesús - - - - - -

Esquiroz 26-I 2.a C - Iruña (Nafarroa)

RI171 HUGUET MADURGA, Gregorio ) 8 23 - Lurpeko telef. 3 115 Alor int.

San Isidro, 6 - Ribaforada (Navarra

RI172 RODRIGUEZ VILLAFRANCA, Esteban 7 20 - Lurpeko telef. 3 117 Alor int.

Valle, 6-1.a D - Ribaforada(Nafarroa)

RI173 VIRTO VISERAS, Marco 8 20 - Lurpeko telef. 3 118 Alor int.

Diputación etorb., 82 -Ribaforada (Nafarroa)

RI174 MARQUES COTORE, Pascual 8 21 - Lurpeko telef. 3 120 Alor int.

San Juan, 9 - Ribaforada (Nafarroa)

RI175 JIMENO GARCIA, Bienvenida 8 21 - Lurpeko telef. 3 121 Alor int.

Federico Mayo, 20 - Ribaforada (Nafarroa)

RI176 EMBUN ENRIQUE, Mario Jesús 25 66 - Lurpeko telef. 3 122 Olibadia-urezt.

Ramón y Cajal, 6 - Ribaforada (Nafarroa)

GOMEZ ZARDOYA, Laura - - - - -

Parlamento Navarro, 1-2.a B - Ribaforada (Nafarroa)

RI177 QUINTANA MAGALLON, Antonio 6 18 - Lurpeko telef. 3 125 Alor int.

Juan XXIII, 72 - Ribaforada (Nafarroa)

RI178 ROYO CACHO, Lucia 8 23 - Lurpeko telef. 3 130 Alor int.

Parlamento Navarro, 8 - Ribaforada (Nafarroa)

RI179 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. - - 9 Saneamendua 3 517 Zerbitzugunea

Ps. de la Castellana, 278 - 280. Madrid - - 9 Hornidura - - -

RI180 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS 15 90 - Lurpeko telef. 3 70 Alor int.

P.a de la Castellana, 278-280. Madrid 13 52 - Elektrikoa, airekoa - -

RI181 NUÑO ROYO, Juan Carlos 12 72 - Lurpeko telef. 3 71 Alor int.

San Juan, 42 - Ribaforada (Nafarroa) 10 40 - Elektrikoa, airekoa - -

RI182 GONZALEZ MURILLO, Rafael 13 35 - Lurpeko telef. 3 72 Alor int.

San Juan, 59 - Ribaforada (Nafarroa)

RI183 ARRIAZU ESCRIBANO, C ndido 9 24 - Lurpeko telef. 3 73 Alor int.

Diputación etorb., 42 - Ribaforada (Nafarroa)

RI184 MURILLO HUGUET, Julio 12 34 - Lurpeko telef. 3 74 Alor int.

Tr. Plaza Los Fueros, 2 - Ribaforada (Nafarroa)

RI185 EMBUN SOLANILLA, José 11 33 - Lurpeko telef. 3 75 Alor int.

Caballeros Templarios, 11 - Ribaforada (Nafarroa)

RI186 ROBLES HIDALGO, Angel 12 36 - Lurpeko telef. 3 76 Alor int.

Diputación etorb., 18 - Ribaforada (Nafarroa)

RI187 MAGDALENA CLEMENTE, Laura 13 34 - Lurpeko telef. 3 77 Alor int.

Diputación etorb., 26 - Ribaforada (Nafarroa)

RI188 BELLON RODRIGUEZ, Felicia 23 66 - Lurpeko telef. 3 78 Alor int.

Diputación etorb., 37 - Ribaforada (Nafarroa)

LITE BELLON, Alberto - - - - - -

Valle Baztan, 14 - Ribaforada (Nafarroa)

RI189 ZARDOYA PEREZ, Francisco 10 33 - Lurpeko telef. 3 81 Alor int.

Federico Mayo, 54 - Ribaforada (Nafarroa)

RI190 HERNANDEZ CALVO, Adolfo 11 37 - Lurpeko telef. 3 82 Alor int.

Barranco, 2 - Ribaforada (Nafarroa)

RI191 CHUECA MAGALLON, Pascual Diego 11 36 - Lurpeko telef. 3 83 Alor int.

Juan XXIII, 46 - Ribaforada (Nafarroa)

RI192 ALDAZ GARCES, Emiliano 10 39 - Lurpeko telef. 3 84 Alor int.

Valle Salazar, 30 - Ribaforada (Nafarroa)

RI193 REINALDOS PEREZ, Narciso 10 39 - Lurpeko telef. 3 85 Alor int.

Juan XXIII, 52 - Ribaforada (Nafarroa)

RI194 BUIL MARTINEZ, Angeles 12 44 - Lurpeko telef. 3 86 Alor int.

Carlos III Noble - Ribaforada (Nafarroa)

RI195 ESCRIBANO GRACIA, Julio 11 39 - Lurpeko telef. 3 87 Alor int.

Diputación etorb., 70 - Ribaforada (Nafarroa)

RI196 ESCRIBANO GRACIA, Julio 10 31 - Lurpeko telef. 3 88 Alor int.

Diputación etorb., 70 - Ribaforada (Nafarroa)

RI197 ARRIAZU ENRIQUE, Claudio 12 40 - Lurpeko telef. 3 91 Alor int.

Avda. Nuestra Sra.del Carmen, 23 - Ribaforada (Nafarroa)

RI198 VILLAFRANCA CALVILLO, Jesús 12 37 - Lurpeko telef. 3 92 Alor int.

San Isidro, 14 - Ribaforada (Nafarroa)

RI199 VILLAFRANCA CALVILLO, José María 11 29 - Lurpeko telef. 3 93 Alor int.

Sancho VII El Fuerte, 14 - Ribaforada (Nafarroa)

RI200 ULLATE MARQUES, Daniel 10 30 - Lurpeko telef. 3 94 Alor int.

San Juan, 15 - Ribaforada (Nafarroa)

RI201 CORELLA ENRIQUE, José 11 33 - Lurpeko telef. 3 95 Olibadia-urezt.

Carlos III Noble, 40 - Ribaforada (Nafarroa)

RI202 MARQUES EMBUN, Faustino 10 32 - Lurpeko telef. 3 96 Alor int.

Valle Roncal, 14 - Ribaforada (Nafarroa)

RI203 LORENTE SOLA, Victor 12 41 - Lurpeko telef. 3 97 Alor int.

Federico Mayo, 26 - Ribaforada (Nafarroa)

RI204 ZARDOYA RUIZ, José Tom s 10 31 - Lurpeko telef. 3 98 Alor int.

Sancho VII El Fuerte, 18 - Ribaforada (Nafarroa)

RI205 JALLE DIAGO, Juan José 11 37 - Lurpeko telef. 3 101 Alor int.

Valle Baztan, 50 - Ribaforada (Nafarroa)

RI206 RODRIGUEZ VILLAFRANCA, Esteban 12 41 - Lurpeko telef. 3 102 Alor int.

Valle, 6 - Ribaforada (Nafarroa)

RI207 LORENTE IRANZU, L zaro 10 28 - Lurpeko telef. 3 103 Alor int.

Diputación etorb., 18 - Ribaforada (Nafarroa)

RI208 MURILLO MARTINEZ, Jesús 11 29 - Lurpeko telef. 3 104 Alor int.

Juan XXIII, 20 - Ribaforada (Nafarroa)

RI209 LORENTE ZARDOYA, Marcelino 16 46 - Lurpeko telef. 3 114 Alor int.

San Blas, 26 - Ribaforada (Nafarroa)

MARTINEZ ZARDOYA, José Luis - - - - - - -

San Blas, 16 - Ribaforada (Nafarroa)

RI210 ANTON AGUADO, Gregorio 9 25 - Lurpeko telef. 3 116 Alor int.

Avda. Nuestra Sra.del Carmen, 25 - Ribaforada (Nafarroa)

RI211 HUGUET CALVO, Juan 8 20 - Lurpeko telef. 3 119 Olibadia-urezt.

Valle Salazar, 5 - Ribaforada (Nafarroa)

RI212 SIMON HIDALGO, Carmelo 10 24 - Lurpeko telef. 3 126 Alor int.

Ez da ageri katastroan

RI213 SANTOS RUIZ, José Antonio 8 21 - Lurpeko telef. 3 127 Alor int.

Ez da ageri katastroan

RI214 ROYO CACHO, Lucia 7 21 - Lurpeko telef. 3 128 Alor int.

Parlamento Navarro, 8 - Ribaforada (Nafarroa)

RI215 ZARDOYA SANZ-AYALA, Aberlado 8 26 - Lurpeko telef. 3 129 Alor int.

Parlamento Navarro, 6 - Ribaforada (Nafarroa)

RI216 SANCHEZ BARRERA, Melchor 7 21 - Lurpeko telef. 3 131 Alor int.

Valle Baztan, 44 - Ribaforada (Nafarroa)

RI217 HUGUET MADURGA, Francisco Angel 17 48 - Lurpeko telef. 3 132 Alor int.

Plaza de Los Arcos, 6 - Ribaforada (Nafarroa)

NUÑO DUCAR, Eladio - - - - - - -

Juan XXIII, 48 - Ribaforada (Nafarroa)

RI218 PEREZ CERDAN José María 7 18 - Lurpeko telef. 3 133 Alor int.

Valle Belagua, 22. - Ribaforada (Nafarroa)

RI219 CASTILLO ENRIQUE, Miguel 16 49 - Lurpeko telef. 3 134 Alor int.

Valle Baztan, 38.- Ribaforada (Nafarroa)

RI220 MODREGO VILLARES, Pedro 8 24 - Lurpeko telef. 3 135 Alor int.

Valle Ulzama, 6. - Ribaforada (Nafarroa)

RI221 HERNANDEZ CALVO, Gregorio 32 128 9 Lur gaineko telef. 5 145 Alor est.

Valle Salazar 15 - Ribaforada (Nafarroa)

RI222 PEREZ MARTINEZ, Félix 66 264 9 Lur gaineko telef. 5 146 Alor est.

Tr. Plaza de los Fueros, 6 - Ribaforada (Nafarroa)

RI223 CALVILLO CALVO, Juan 34 136 9 Lur gaineko telef. 5 147 Alor est.

San Blas, 31 - Ribaforada (Nafarroa)

RI224 VILLAFRANCA ENRIQUE, Alfredo Faustino 34 136 9 Lur gaineko telef. 5 148 Alor est.

Federico Mayo, 51 - Ribaforada (Nafarroa)

RI225 PEREZ AGORRETA, Sinforiano 37 148 - Lur gaineko telef. 5 149 Alor est.

Carlos III Noble, 34 - Ribaforada (Nafarroa)

RI226 CORNAGO LORENTE, Felisa 36 144 14 Lur gaineko telef. 5 150 Alor est.

Caballeros Templarios, 1-B - Ribaforada (Nafarroa)

RI227 PORTOLES LITAGO, Eduardo Félix 36 144 4 Lur gaineko telef. 5 151 Alor est.

Caballeros Templarios, 1-B - Ribaforada (Nafarroa)

RI228 RODRIGUEZ ZARDOYA, Guillermo 83 332 18 Lur gaineko telef. 5 152 Alor est.

Príncipe de Viana, 35 - Ribaforada (Nafarroa) - - 9 Elektrikoa, airekoa - - -

RI230 ORTIGOSA PEREZ, Gregorio 19 76 9 Lur gaineko telef. 4 55 Alor est.

Valle Belagua, 13 - Ribaforada (Nafarroa)

RI231 ZARDOYA GOMEZ, Francisco 36 144 5 Lur gaineko telef. 4 814 Alor est.

Príncipe de Viana, 24 - Ribaforada (Nafarroa)

RI232 GUTIERREZ BARQUIN, José 30 120 4 Lur gaineko telef. 4 53 Alor est.

Zaragozako errep., 2 - Ribaforada (Nafarroa)

RI236 PEREZ PERALTA, María Josefa 9 18 - Lurpeko telef. 3 136 Alor int.

Carlos III Noble, 66 - Ribaforada (Nafarroa)

RI237 GASCON MAGALLON, Julia 8 16 - Lurpeko telef. 3 142 Alor int.

Carlos III Noble, 29 - Ribaforada (Nafarroa)

RI238 ALDAZ SANZ, Simón Angel 9 18 - Lurpeko telef. 3 143 Alor int.

Parlamento Navarro, 66 - Ribaforada (Nafarroa)

RI239 DIAGO ZARDOYA, Juan 7 14 - Lurpeko telef. 3 144 Alor int.

San Juan, 46 - Ribaforada (Nafarroa)

RI240 COSTA SASTRE, Josefa 7 14 - Lurpeko telef. 3 145 Alor int.

Gayarre, 18 - Ribaforada (Nafarroa)

RI241 VILLAFRANCA EMBUN, José 8 16 - Lurpeko telef. 3 146 Alor int.

Valle Belagua, 17 - Ribaforada (Nafarroa)

RI242 BOZAL RAMOS, Eugenio 9 18 - Lurpeko telef. 3 147 Alor int.

Valle, 15 - Ribaforada (Nafarroa)

RI243 RUIZ GALINDO, Benito 6 12 - Lurpeko telef. 3 148 Alor int.

Carlos III Noble, 28 - Ribaforada (Nafarroa)

RI244 OLIVER MALO, Victor 10 20 - Lurpeko telef. 3 502 Alor int.

Valle Rocal, 016 - Ribaforada (Nafarroa)

RI245 NUÑO PEREZ, Eliseo 8 16 - Lurpeko telef. 3 149 Alor int.

Ramón y Cajal, 7 - Ribaforada (Nafarroa)

RI246 AYENSA BAÑUELOS, José Luis 8 16 - Lurpeko telef. 3 150 Alor int.

Juan XXIII, 32 - Ribaforada (Nafarroa)

RI247 MARCO MARTINEZ, Francisco Antonio 6 12 - Lurpeko telef. 3 504 Alor int.

Constitución etorb., 26 - Ribaforada (Nafarroa)

RI248 GOMEZ ZARDOYA, Gregorio 9 18 - Lurpeko telef. 3 151 Alor int.

Constitución etorb., 28 - Ribaforada (Nafarroa)

RI249 URDANIZ LORENTE, Alfredo 9 18 - Lurpeko telef. 3 152 Alor int.

Diputación etorb., 12 - Ribaforada (Nafarroa)

RI250 MARQUES LORENTE, Pedro 8 16 - Lurpeko telef. 3 153 Alor int.

San Juan, 64 - Ribaforada (Nafarroa)

RI251 PEREZ LORENTE, Benito 8 16 - Lurpeko telef. 3 154 Alor int.

San Juan, 40 - Ribaforada (Nafarroa)

RI252 MARTINEZ HUGUET, Honorio 8 16 - Lurpeko telef. 3 510 Alor int.

San Juan, 31 - Ribaforada (Nafarroa)

RI253 CHAVERRI PEREZ, Pedro 9 18 - Lurpeko telef. 3 155 Alor int.

San Juan, 45 - Ribaforada (Nafarroa)

RI254 MARQUES COTORE, Marcelino 8 16 - Lurpeko telef. 3 156 Alor int.

Juan XXIII, 57 - Ribaforada (Nafarroa)

RI255 HUGET LORENTE, Lorenzo 8 16 - Lurpeko telef. 3 498 Alor int.

Juan XXIII, 56 - Ribaforada (Nafarroa)

RI256 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Juan José 9 18 - Lurpeko telef. 3 157 Alor int.

Diputación etorb., 25 - Ribaforada (Nafarroa)

RI257 RUIZ GASCON, Lorenzo 1 2 - Lurpeko telef. 3 158 Alor int.

San Isidro, 18 - Ribaforada (Nafarroa)

RI258 RIBAFORADAKO UDALA 17 34 - Lurpeko telef. 3 161 Larrea

Plaza San Francisco Javier, 1 - Ribaforada (Nafarroa)

RI259 IBERDROLA, S.A. 58 86 - Lurpeko telef. 3 167 Larrea

Orreaga etorb., 7 - Iruña (Nafarroa)

RI261 ULLATE MARQUES, Daniel 16 46 - Lurpeko telef. 3 170 Alor int.

San Juan, 15 - Ribaforada (Nafarroa)

RI263 RIBAFORADAKO UDALA 77 462 - Lurpeko telef. 2 50ª Larrea

San Francisco Javier pl., 1 - Ribaforada (Nafarroa)

RI264 CANTON SANCHEZ, Maríano 52 312 - Lurpeko telef. 2 49 Alor est.

Miguel Indurain, 17 - Ribaforada (Nafarroa)

RI265 LORENTE GOMEZ, Juan Manuel 36 216 - Lurpeko telef. 2 48 Alor est.

Valle Salazar, 11 - Ribaforada (Nafarroa)

RI293 AYENSA ARRIAZU, Luis 29 116 9 Lurpeko telef. 2 32 Alor est.

Diputación etorb., 48 - Ribaforada (Nafarroa)

RI294 ENRIQUE ENRIQUE, José Ignacio 34 136 - Lurpeko telef. 2 31 Alor est.

Valle Salazar, 10-1.a I - Ribaforada (Nafarroa)

ENRIQUE ENRIQUE, Susana - - - - - -

Ntra. Sra. Del Carmen etorb., 7-2.a B - Ribaforada (Nafarroa)

RI295 JALLE JIMENEZ, Jesús 37 148 - Lurpeko telef. 2 30 Alor est.

Juan XXIII, 40 - Ribaforada (Nafarroa)

RI296 URDANIZ LORENTE, Alfredo 40 160 - Lurpeko telef. 2 29 Alor est.

Diputación etorb., 12 - Ribaforada (Nafarroa)

RI297 SOLA ROMANOS, Sara 46 184 - Lurpeko telef. 2 28 Alor est.

Valle Baztan, 7 - Ribaforada (Nafarroa)

RI298 JALLE DIAGO, Juan José 58 232 - Lurpeko telef. 2 27 Alor est.

Valle Baztan, 50 - Ribaforada (Nafarroa)

RI299 JIMENEZ NUÑO, Teodoro 63 252 - Lurpeko telef. 2 26ª Alor est.

Carlos III Noble, 47 - Ribaforada (Nafarroa) 27 108 - Lurpeko telef. 26B Alor est.

RI300 ZARDOYA PEREZ, Miguel 60 240 - Lurpeko telef. 2 25 Alor est.

Príncipe de Viana, 9 - Ribaforada (Nafarroa)

RI301 MAGALLON BUIL, Elvira 90 360 - Lurpeko telef. 2 23 Alor est.

La Ripa, 14-4.a A - Zaragoza

RI302 GASCON MAGALLON, Julia 54 216 9 Lurpeko telef. 2 21 Alor est.

Carlos III Noble, 29 - Ribaforada (Nafarroa)

RI303 SANCHO CASTILLO, María 34 136 - Lurpeko telef. 2 20 Alor est.

Parlamento Navarro, 60 - Ribaforada (Nafarroa)

RI304 ZARDOYA PEREZ, Francisco 43 172 - Lurpeko telef. 2 19 Alor est.

Federico Mayo, 54 - Ribaforada (Nafarroa)

RI305 PERALTA GRACIA, Aniceto 86 344 - Lurpeko telef. 2 18 Alor est.

Federico Mayo, 56 - Ribaforada (Nafarroa)

RI320 ARRIAZU CARCAVILLA, Jesús 13 52 - Lurpeko telef. 2 17 Alor est.

Gayarre, 20 - Ribaforada (Nafarroa)

RI323 MARQUES EMBUN, Faustino 54 216 9 Lurpeko telef. 2 13 Zainzuriak

Valle Roncal, 14 - Ribaforada (Nafarroa)

RI324 COSTA SASTRE, Josefa 51 204 - Lurpeko telef. 2 11 Alor est.

Gayarre, 18 - Ribaforada (Nafarroa)

RI325 HUGUET PERALTA, Pedro 42 168 - Lurpeko telef. 2 10 Alor est.

Juan XXIII, 45 - Ribaforada (Nafarroa)

RI326 ARRONDO SALVATIERRA, Alfredo 39 156 - Lurpeko telef. 2 9 Alor est.

Parlamento Navarro, 24 - Ribaforada (Nafarroa)

RI327 ZARDOYA RUIZ, Jesús 45 180 - Lurpeko telef. 2 8 Alor est.

Constitución etorb., 31 - Ribaforada (Nafarroa)

RI328 LAFRAYA CASTRILLO, José 57 228 - Lurpeko telef. 2 7 Alor est.

Ramón y Cajal, 9 - Ribaforada (Nafarroa)

RI329 BUIL MARTINEZ, Félix 56 224 - Lurpeko telef. 2 6 Alor est.

San Fermín, 33 - Ribaforada (Nafarroa)

RI330 MARTINEZ GOMEZ, Santiago 108 432 - Lurpeko telef. 2 2 Alor est.

Carlos III Noble, 64 - Ribaforada (Nafarroa)

RI333 RUIZ CASTILLO, Jesús 117 468 - Lurpeko telef. 2 412 Alor est.

San Blas, 20 - Ribaforada (Nafarroa)

RI334 ENRIQUE PEREZ, Francisco Javier 86 344 - Lurpeko telef. 2 1 Alor est.

Valle Ulzama, 3 - Ribaforada (Nafarroa)

MANRIQUE BELTRAN, Gregorio - - - - - -

Gayarre, 42 - Ribaforada (Nafarroa)

BUÑUELGO UDALERRIA

BU002 LOPEZ MORENO, Daniel 127 508 18 Lur gaineko telef. 7 7 Alor int.

Ugarte Doña María, 19 - Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Jesús - - - - - - Alor int.

Ugarte Doña María, 19 - Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, María Carmen - - - - - - Alor int.

Ugarte Doña María, 19 - Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Javier - - - - - - Alor int.

Ugarte Doña María, 19 - Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Josefa - - - - - - Alor int.

Ugarte Doña María, 19 - Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, María Concepción - - - - - - Alor int.

Ugarte Doña María, 19 - Tutera (Nafarroa)

LPEZ MORENO, María Cristina - - - - - - Alor int.

Ugarte Doña María, 19 - Tutera (Nafarroa)

BU004 BUÑUELGO UDALA 81 324 9 Lur gaineko telef. 7 145 Alor int.

Vicente Oliver, 19 - Buñuel (Nafarroa)

BU007 LOPEZ MORENO, María Concepción 225 900 45 Lur gaineko telef. 7 33 Alor int.

Ugarte Dña. María, 19 - Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Javier - - - - - -

Ugarte Dña. María, 19 - Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, María Cristina - - - - - -

Ugarte Dña. María, 19 - Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Josefa - - - - - -

Ugarte Dña. María, 19 - Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Jesús - - - - - -

Ugarte Dña. María, 19 - Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, Daniel - - - - - -

Ugarte Dña. María, 19 - Tutera (Nafarroa)

LOPEZ MORENO, María Carmen - - - - - -

Ugarte Dña. María, 19 - Tutera (Nafarroa)

BU008 MORENO CALVO, Ana Isidora 123 738 - Lurpeko telef. 7 62 Alor int.

Buñuel (Nafarroa)

MORENO CALVO, Luis María - - - - - -

Rodezno kondearen pl., 5-5 ezk. - Iruña (Nafarroa)

MORENO CALVO, Julita - - - - - -

Buñuel (Nafarroa)

MORENO CALVO, María Reyes - - - - - -

Buñuel (Nafarroa)

BU009 MORENO CALVO, Ana Isidora 232 1358 18 Lurpeko telef. 7 30 Alor int.

Buñuel (Nafarroa)

MORENO CALVO, Luis María - - - - - -

Rodezno kondearen pl. , 5-5 Izd - Iruña (Nafarroa)

MORENO CALVO, Julita - - - - - -

Buñuel (Nafarroa)

MORENO CALVO, María Reyes - - - - - -

Buñuel (Nafarroa)

BU010 MORENO GARBAYO, Justa 170 1020 9 Lurpeko telef. 7 31 Alor int.

Tornamiras, 5 -Tutera (Nafarroa)

BU011 MORENO GARBAYO, Justa 90 240 - Lurpeko telef. 7 32 Alor int.

Tornamiras, 5 - Tutera (Nafarroa)

FONTELLASKO UDALERRIA

FO003 LAFRAYA ENRIQUE, María Teresa 72.530 2 409A Larrea

Gaztambide Carrera, 20- 6.a - Tutera (Nafarroa)

CARLOS PEREZ, Angel Vicente de - - 409B Alor int.

Zaragoza etorb., 2-E 6.a A - Tutera (Nafarroa)

EBROKO UR KONFEDERAZIOA - - 409C Alor int.

Sagasta ps., 24-28 - Zaragoza 38.765 - 409E Alor Int.

- - 409F Larrea

- - 409 I Zainzuriak

RIBAFORADAKO UDALERRIA

RI335 RIBAFORADAKO UDALA 48.095 5 299 Alor est.

Pz. San Francisco Javier 1 - Ribaforada (Nafarroa)

OTAMENDI IBAÑEZ, Félix - - - Alor est.

Juan XXIII, 70 - Ribaforada (Nafarroa)

RI336 JUSTE LAZARO, José Luis 12.204 5 300 Alor est.

San Blas, 21 - Ribaforada (Nafarroa)

RI337 COBO COSTA, Santiago 9.015 5 301 Alor est.

Diputación etorb., 19-2.a A - Ribaforada (Nafarroa)

RI338 LORENTE GOMEZ, Miguel Angel 9.759 3 254 Alor est.

Valle Roncal, 10 - Ribaforada (Nafarroa)

RI339 JALLE MARTINEZ, Francisco Javier 11.148 3 255 Alor est.

Príncipe de Viana, 5 - Ribaforada (Nafarroa)

RI340 ZARDOYA JORDAN, Antonio 6.278 3 256 Alor int.

Los Arcos pl., 13 - Ribaforada (Nafarroa)

RI341 MANRIQUE BELTRAN, Antonio Lázaro 20.366 3 257 Alor est.

Federico Mayo, 62 - Ribaforada (Nafarroa)

RI342 PORTOLES LITAGO, Eduardo Félix 6.141 3 258 Alor est.

Caballeros Templarios, 1-B - Ribaforada (Nafarroa)

RI343 ALAIZA AGUADO, Angel Francisco 5.839 3 259A Alor est.

Diputación etorb., 28 - Ribaforada (Nafarroa) 6.876 - 259B Alor est.

719 - 260C Almendrondoak

RI344 RUIZ CASTILLO, Primitivo 12.851 3 262 Alor est.

Juan XXIII, 2 - Ribaforada (Nafarroa)

RI345 ZARDOYA MURILLO, Jesús 6.317 3 263 Alor est.

Parlamento Navarro, 5-A - Ribaforada (Nafarroa)

RI346 RIBAFORADAKO UDALA 30.088 3 189 Larrea

Plaza San Francisco Javier, 1

Iragarkiaren kodea: a0208026