82. ALDIZKARIA - 2001eko uztailaren 6a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

493/2001 EBAZPENA, ekainaren 5ekoa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Honen bidez "Martzillako udal mugapean Zaragoza-Altsasu trenbideko 113/585 (NA-128 errepidea) eta 114/828 (Camino de la Serna) k.p.etan dauden pasaguneak kentzea" izeneko oinarrizko proiektua teknikoki onetsi, desjabetzapen espedienteari hasiera eman eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen da.

Trenbide eta Aireportuetako Azpiegituren Zerbitzuak txostena aurkeztu du, "Martzillako udal mugapean Zaragoza-Altsasu trenbideko 113/585 (NA-128 errepidea) eta 114/828 (Camino de las Serna) k.p.etan dauden pasaguneak kentzea" izeneko oinarrizko proiektu teknikoa onets dadin. Kontrata bidezko exekuzio aurrekontua 268.783.341 pezetakoa da (1.615.420,41 euro), eta 8 hilabetetan egin behar dira lanak.

Egin beharreko lanak, laburbildurik, honakoak dira: errepideko saihesbide berri bat eginen da, bi errei dituena, bakoitza 3 metro zabal eta 1.335 metro luze. Saihesbideak trenbidea gurutzatuko du, 113/585 k.p.an, gaineko pasabide baten bitartez. 114/828 k.p.ko pasagunea kentzeko, aurretik azaldutakoaz gain, bide berri bat eginen da, 4 metro zabal, trenbidearen ezkerreko aldean, Iruñerako norabidean. Horrek lotu eginen ditu maila bereko pasabidea gurutzatzen duen bidea eta errepideko saihesbide berria.

Obrek ukitutako sarbide, zerbitzu eta instalazio guztiak lehen zeuden moduan uztea.

Azkenik, Trenbide eta Aireportuetako Azpiegituren Zerbitzuak txostenean adierazi du, Departamentuak proiektuko lanak ekitaldi honetan hasi nahi dituenez eta, bestalde, lizitazioaren aurreko fase gisa, beharrezkoa dela lanek ukituriko ondasun eta eskubideen eskuragarritasuna kudeatzea.

Horrenbestez, Trenbide eta Aireportuetako Azpiegituren Zerbitzuak adierazi eta proposatutakoarekin bat, Nafarroako Foru Komunitateko Gobernua eta Administrazioa arautzen dituen Foru Legearen 36.2 artikuluak emandako ahalmenak eta Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak urriaren 7ko 3912/1999 Foru Aginduaren bidez emandakoak ere erabiliz,

EBATZI DU:

1. Onespen teknikoa ematea "Martzillako udal mugapean Zaragoza-Altsasu trenbideko 113/585 (NA-128 errepidea) eta 114/828 (Camino de la Serna) k.p.etan dauden pasaguneak kentzea" izeneko oinarrizko proiektuari. Kontrata bidezko exekuzio aurrekontua 268.783.341 pezetakoa da (1.615.420,41 euro), eta 8 hilabetetan egin behar dira lanak.

2. Proiektuak ukitutako ondasunen eta eskubideen desjabetzapen prozedurari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean dago.

3. Proiektua eta ukituriko ondasunen eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzea 20 egun balioduneko epean. Epe horretan edozeinek egiten ahalko ditu egoki iruditzen zaizkion ohar edo alegazioak, eta idatziz ekartzen ahal ditu zerrendako akatsak zuzentzeko behar diren datuak. Horretarako proiektuaren ale bat interesatuen eskura egonen da Trenbide eta Aireportuetako Azpiegituren Zerbitzuaren bulegoetan, Martzillako Udaletxean eta Azkoiengo Udaletxean.

4. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

5. Ebazpen hau jakinaraztea Martzillako Udalari eta Azkoiengo Udalari, aldez aurretik proiektuaren ale bat igorri baitzaie, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari (Desjabetzapen Atala eta Proiektu Atala) eta Trenbide eta Aireportuetako Azpiegituren Zerbitzuari, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, bi mila eta bateko ekainaren bostean.-Herrilan zuzendari nagusia, Alvaro Miranda Simavilla.

"PROIEKTUA: ZARAGOZA-ALTSASU TRENBIDEAN, MARTZILLAKO UDAL MUGAPEAN, 113/585, K.P.AN DAGOEN PASAGUNEA KENTZEA"

MARTZILLA 1 ELORZ, SANCHEZ-MARCO, PILAR 3.225 7 173 ARREAK/BIDEAK

SARASATE, 38, 8C

IRUÑA, NAFARROA

I.F.K.: 015640737

MARTZILLA 2 ELORZ, SANCHEZ-MARCO, Mª CARMEN 200 7 177 LARREAK/BIDEAK

BARAÑAIN, 2, 12 A

IRUÑA, NAFARROA

I.F.K.: 015530029

MARTZILLA 3 OSES IRIGARAY S.A.T. 348 3.285 7 174 LARREAK

CL DEL RIO, 11

AZKOIEN, NAFARROA

I.F.Z.: F31184781

MARTZILLA 4 ELORZ, SANCHEZ-MARCO, EDUARDO 332 7 175 LARREAK

TAFALLA, 26, 3.

IRUÑA, NAFARROA

GAZTELU, MONTAGUT, MARIA LOURDES.

SARASATE, 19, 6. D

31001 IRUÑA

ELORZ, SANCHEZ-MARCO, MARIA CARMEN

BARAÑAIN, 2

31001 IRUÑA

AZKOIEN 5 OSES IRIGARAY S.A.T. 348 2.251 4 22 T. ALOR. INT

LEIZAUR Z.G.

AZKOIEN, NAFARROA

I.F.K.: F31184781

AZKOIEN 6 GARRIDO, SAINZ, FLORA 2.757 4 426 T. ALOR. INT

MAGISTERIO 2,1

MARTZILLA, NAFARROA

I.F.K.: 015744314

AZKOIEN 7 GUERENDIAIN, BIURRUN, Mª CARMEN 5.470 4 424 T. ALOR. INT

I.F.K.: 018193370

GUERENDIAIN, BIURRUN, Mª PILAR

I.F.K.: 015807326

GUERENDIAIN, BIURRUN, Mª JESUS

I.F.K.: 015863591

IRURZUN

AZKOIEN- NAFARROA

AZKOIEN LANDALURREKO LURZATIA (KOMUN.) ALOR. INT

PZ PRINCIPAL 1

AZKOIEN, NAFARROA

I.F.K.: 03120200 E

AZKOIEN 8 (EZ DATOZ BAT HIRILURREN ETA LANDALURREN TITULARRAK) 9.581 4 423 BEH. OINA E. GABE

SUBA:1 U.U:1HIR. UNITATEA

IRISARRI, MORENO JUAN JESUS

AV/ ATALAYA 7

AZKOIEN, NAFARROA

I.F.K.: 072670538

AZKOIEN 9 COLINA, GIMENO, JOSE MIGUEL 930 4 422 T. ALOR. INT

I.F.Z.: 029141546

COLINA, GIMENO, Mª ANTONIA

I.F.K.: 026154158

ANDOSILLA, NAFARROA

"PROIEKTUA: ZARAGOZA-ALTSASU TRENBIDEAN, MARTZILLAKO UDAL MUGAPEAN, 113/585 K.P.AN DAGOEN PASAGUNEA KENTZEA"

AZKOEIN 10 LOPEZ, PEREZ, VALENTIN 6960 4 419 T. LABOR. INT

BO BARANDALLA, 7

AZKOIEN, NAFARROA

I.F.K.: 016449510

AZKOIEN 11 FERNANDEZ, BOROBIA, ANTONIO 4650 4 416 T. ALOR. INT

BO BARANDALLA, 009

AZKOIEN, NAFARROA

I.F.K.: 015744428

AZKOIEN 12 LOPEZ, PEREZ, VALENTIN 1080 4 415 ALOR. INT

BO BARANDALLA, 7

AZKOIEN, NAFARROA

I.F.K.: 016449510

AZKOIEN 13 LANDALURREKO LURZATIA (KOMUN.) 500 4 421 ALOR. INT

PZ PRINCIPAL 1

AZKOIEN, NAFARROA

I.F.K.: 03120200 E

AZKOIEN 14 OSES, ORDUÑA, JUANA 620 4 420 ALOR. INT

AV ZARAGOZA, 8 - ERRIBERRI, NAFARROA

I.F.K.: 015581739

OSES, ORDUÑA , GUADALUPE

AV LEIZAUR, 17 - AZKOIEN, NAFARROA

I.F.K.: 015617690

OSES, ARBIZU, MARIA NIEVES

CL. LA MINA, 23 - EL CAMPELLO, ALICANTE

I.F.K.: 015763612

OSES, ARBIZU, SANTOS

GAZTAINONDO PLAZA, 9 - 11. A - BARAÑAIN, NAFARROA

I.F.K.: 015806553

OSES, TORRES, MINERVA

CL BADALONA, 14 - CORDOBA, CORDOBA

I.F.K.: 052444344

OSES, TORRES, DIANA

NAVAS DE TOLOSA, 11, 1. EZK.

IRUÑA, NAFARROA

I.F.K. 052444345

AZKOIEN 15 IRIGARAY, RESANO, MARIA YOLANDA 250 4 489 ALOR. INT

EZKIBEL, 16

MUTILOAGOITI - NAFARROA

I.F.K.: 072665545

AZKOIEN 16 IRIGARAY, RESANO, ESPERANZA 110 4 490 ALOR. INT

RAMON T CAJAL, Z.G.

ANDOSILLA - NAFARROA

I.F.K.: 015793666

Iragarkiaren kodea: A0106763