5. ALDIZKARIA - 2001eko urtarrilaren 10a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

1308/2000 EBAZPENA, abenduaren 27koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Iruña-Lizarra autobia, Zizur Nagusia-Gares tartea, egiteko proiektuari" onespen teknikoa eman eta hark ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda, Ebazpen honen eranskin gisa doana, jendaurrean jartzen duena.

Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak, "Iruña-Lizarra autobia, Zizur Nagusia-Gares tartea, egiteko Proiektua" aurkeztu du, onespen teknikoa eman diezaioten.

1999ko apirilean Iruña-Lizarra ardatzari buruzko Azterlana erredaktatu zen, hala nola epe ertainera egin beharreko jarduketen Plan zuzentzailea. Azterlan horretan lau tartetan bereizi zen Iruña-Lizarra bidea. Jendaurrean jartzen den proiektu hau bigarrenari dagokio, Zizurko auzoberriko hegoaldeko ertzetik hasita (N-111 errepidearen 6. k.p.) Garesko saihesbidearen hasieraraino (18+500 k.p.raino) doanari, hain zuzen.

Proiektuan 11,7 km-ko autobia tartea definitu da, N-111 errepideko 6 eta 18,5 kilometro puntuen artean. Horrek egungo bide-tartea 800 metro laburtzea ekarriko du.

Abiapuntua Zizurko auzoberritik 300 metrora dago, hegoaldera. N-111 errepidea auzoberritik pasatzen den tartea hobetzeko proiektuarekin bat eginen du.

8+000 k.p.raino, egungo errepidea ezker-eskuin zabaltzea aurreikusi da. Errepidearen sekzioan erdibitzaile estu bat izanen da (2,00 m), barrera zurrun batez babestua, barreneko bazterbideak, 1,50 metrokoak, eta kanpokoak, 2,50 metrokoak, eta bi erreitako bi galtzada, 3,50 metrokoa bakoitza.

6+800 k.p.an Galarko lotunea dago, diamante itxurakoa; trafikoa banatzeko bi errotonda izanen ditu alboetan eta erditik gurutzatuko da. Abiapuntutik lotunean dauden Iruñerako adarren deribazioraino errei osagarri bat proiektatu da, Zizurtik Lizarra alderantz doan trafikoa sartu ahal izateko eta Iruñetik datorren trafikoa Galarko lotunerantz atera ahal izateko.

Aipatu adarrak bereizten diren tokitik, bi aldeetan, bide "kolektoreak" proiektatu dira, 7+100 k.p.an dagoen zerbitzugunean eroso sartzeko.

Galarko lotunearen adarrak, Lizarra aldekoak, alboko bideetan sartuko dira eta horietatik zirkulatu beharko da zerbitzugunea igaro arte, ezinezkoa baita lotunean sartzeko eta ateratzeko bideak eta gasolindegikoak bereizita egitea.

Lotunearen ezkerreko errotondatik adar bat aterako da Galarko errepideraino. Bat egiten duten tokitik errepidea zabaltzea aurreikusi da, herriguneraino.

Lotune horren proiektuan jaso da, halaber, Udalez Gaindiko Proiektu Sektorialean Ezkirotzerainoko bide perimetralari buruz ezarritakoa, hala nola kanposantu berrian sartzeko bideak (oraingo egoeran eta gerokoan).

8+000 k.p.tik aurrera bidea egungo errepidetik aldentzen da, eskuineko bihurgunea eginez eta, jarraian, ezkerretara, egungo errepidearen eta Gendulaingo etxeen artean joanen baita. Erdibitzailea gero eta zabalagoa izanen da 5 metro hartu arte, eta barreneko bazterbidea, aldiz, estuagoa, 1,50 metro beharrean 1,50 metro. Ondoren, Zarikiegiko errepidea gurutzatuko da. Lehenago Asteraingo lotunea proiektatu da, diamante itxurakoa, goiko pasabidea izanen duena. Eskuineko bazterrean errotonda bat aurreikusi da. Handik, batetik, Asterainen egungo errepidetik sartzeko bidea abiatuko da, eta bestetik, harako errepide lehengoratua, zeina bide nagusiaren azpitik gurutzatuko baita, 8+700 k.p.an. Ezkerreko aldean, Zarikiegiko sarbidea hasiko da, egungo errepideraino, zeina herriguneraino luzatuko baita.

10 k.p.aren inguruan, bide nagusia aurreko lubakitik gora abiatzen da eta hurrengo 2 kilometroetan lubeta batetik doa, Erreniegako tunelaren iparraldeko ahorantz. Maila % 2,25 eta % 4,27 artekoa da. Tunelaren iparreko ahoa 12+245 k.p.an dago. 25 metro tunel artifizial labur baten barna egin ondoren, 1240 metroko luzera duen tunel ondeatua dago. Hegoaldeko ahoak 85 metroko sasi-tunela du eta 13+595 k.p.an atari zabalera ateratzen da. Hortaz, lur azpiko tartea, guztira, 1.350 metrokoa da.

Tunelaren sekzioaren diseinua honelakoa da: galtzada bakoitzarentzat tunel bat eta bien artean 25 metroko tartea. Bi tunelen artean, tarteka, bost segurtasun lotune daude, hala nola argiteriaren instalazioak, aireztapenekoak, su-itzaltzeenak, e.a.

Tuneletik aterata beherantz egiten da % 4,35eko aldapatik. Tarte hau Garesen eginen den Saihesbide berrian amaituko da. Plantan ezker eta eskuineko bihurguneak izanen dira, mendixkak eta ibarrak gainditzeko toki egokienaren bila. Hala ere, lur berdintze eta lubaki nahiko altuak egin beharko dira.

Tunelaren irteeratik 250 metrora Akiturrain erreka igaroko da, 20 metro gainetik edo gehiago. Lanek Ingurumenean izanen duten Eraginaren Deklarazioan adierazitakoa betetzeko, 160 metro luze izanen den zubibide bat diseinatu da, faunaren korridore garrantzitsu honen igarobidea bermatzeko.

14+500 k.p.aren inguruan, Utergako errepidea (NA-6016) gurutzatzeko tokian, Uterga eta Legardako lotunea proiektatu da. Hirusta erdiaren itxura aukeratu da, azpitik pasatzekoa.

Ezkerreko errotondaren ondoan, atseden eta aisiarako gune bat proiektatu da, berezko naturgune bat eta Erreniegako ikuspegi ederra aprobetxatzearren.

15+500 k.p.an egungo errepidea gaindituko du -behar den pasabidea egiteko obra aurreikusi da-. Hortik, Legarda herrian barna joko du. Herriaren aurrealde osoan lurra ematea proiektatu da, hotsaren kontra babesteko.

16+500 eta 16+700 k.p.en artean plataforma batzuk proiektatu dira zerbitzugune bat instalatzeko.

Garesen eginen den Saihesbidearekin lotzeko bidea egungo errepidearekin paraleloa izanen da, ipar-ekialdeko lotunetik hurbil, eta handik Obanos eta Garesen sartzeko bideak abiatuko dira.

Lotune hartatik, UPSrekin bat, errrepide berri bat proiektatu da Obanos eta Muruzabal artean, autobia eta NA-601 errepidea elkartzeko. Bide berri hori 3,12 km luze izanen da. Errotonda itxi batetik abiatuko da, lotuneko adarrak N-111 errepidearekin lotzeko puntuan, eta NA-601 errepidean amaituko -bertan sartzeko bide-lehentasuna izanen da-. Bide-erdian Muruzabalgo errepidea gurutzatuko du. Horretarako, diamante itxurako lotune-erdia planteatu da, azpiko pasabidea duena.

Horrenbestez, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak adierazi eta proposatu duenarekin bat, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariaren urriaren 7ko 3912/99 Foru Aginduaren bidez emandako eskurantzak erabiliz, Zuzendaritza Nagusi honek

EBATZI DU:

1. "Iruña-Lizarra autobia, Zizur Nagusia-Gares tartea, egiteko proiektuari" onespen teknikoa ematea.

2. Proiektu horrek ukitzen dituen ondasun eta zerbitzuak desjabetzeko espedienteari hasiera ematea. Zerrenda Ebazpen honen eranskinean ageri da.

3. Proiektu hori eta ukituriko ondasun eta zerbitzuen zerrenda jendaurrean jartzea, 20 egun baliodun zehazki. Epe horretan, interesdunek egoki iruditzen zaizkion ohar edo alegazioak egin ahalko dituzte eta aurkeztu, idatziz, zerrendako akatsak zuzentzeko behar diren datuak. Hori helburu, lurzatietako planoak interesdunen eskura egonen dira Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuan eta Zizur Nagusiko, Zizurko Kontzejuko, Utergako, Legardako, Galarko, Obanosko eta Muruzabalgo udaletxeetan.

4. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

5. Ebazpen honen berri ematea Zizur Nagusiko, Zizurko Zendeako, Utergako, Legardako, Galarko, Obanosko eta Muruzabalgo udalei, zeini lurzatietako plano bat bidaliko baitzaie, eta, orobat, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetzapen Atalari eta Proiektu Atalari, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, bi milako abenduaren hogeita zazpian.-Herrilan zuzendari nagusia, Álvaro Miranda Simavilla.

"IRUÑA-LOGROÑO AUTOBIA, ZIZUR NAGUSIA-GARES TARTEA, EGITEKO PROIEKTUA"

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

ZIZUR NAGUSIKO UDALERRIA

ZM-01 MARIN GRAVALOS, Eduardo

BOLOQUI LARRAYA, M.ª José Gran Vía, 30

ZARAGOZA 167 2 741 Alorra

ZM-03 ZIZUR NAGUSIKO UDALAREN

HERRILURRA Belaskoaingo et.

ZIZUR NAGUSIA 262 2 772 Larreak

ZM-04 ZIZUR NAGUSIKO UDALA Belaskoaingo et., 26

ZIZUR NAGUSIA 61 - - Bidea

ZM-05 AGUIRRE OSACAR, M.ª Concepción Sarasate pasealekua

IRUÑA 683 2 742 Alorra

ZM-06 ZIZUR NAGUSIKO UDALA Belaskoaingo et., 26

ZIZUR NAGUSIA 165 - - Erreka

ZM-07 SANMARTIN ERRO, M.ª Angeles San Andres Kalea, 3

ZIZUR NAGUSIA 1.419 2 743 Alorra

ZM-08 MONTERO MANERO, José M.ª Ipar plaza, 4, 3.a C

BARAÑAIN 7 2 770A Alorra

ZM-10 IRIBARREN AMEZQUETA,

M.ª Rosario Paulino Caballero

IRIBARREN AMEZQUETA IRUÑA

M.ª Jesús Arrieta, 14, 2.a B

IRUÑA 630 2 755 Alorra

ZM-12 ALVAREZ ESEVERRI, Prudencio El Salvador

GALAR 974 2 754 Alorra

ZM-13 CIA SAGUES, Jesús S. Frantzisko kalea, 2

ZIZUR NAGUSIA 3.030 2 752 Alorra

ZM-14 CIA SAGUES, Jesús S. Frantzisko Kalea, 2

ZIZUR NAGUSIA 4.398 2 753 Alorra

ZM-15 ARRAIZA RODRIGUEZ-MONTE,

M.ª Carmen Padre Damián 15, 1.a

MADRIL 1.872 2 751 Alorra

ZIZURKO ZENDEAKO UDALERRIA

CZ-01 BELZUNCE LOPEZ, Catalina Nafarroako Foruen plaza, 1, 7.a D

IRUÑA 1.581 3 202 Alorra

CZ-02 IRIBARREN AMEZQUETA,

M.ª Jesús Arrieta kalea

IRUÑA 574 3 359 Alorra

CZ-03 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA Santa Maria, 1

GAZOLATZ 129 - - Erreka

CZ-04 IRIBARREN AMEZQUETA,

M.ª Rosario Paulino Caballero 2, 6.a ezk.

IRUÑA 1.777 3 224 Alorra

CZ-05 ERRO GALAR, Francisco Lizarrako errep.

ZIZUR NAGUSIA 6.427 3 203 Alorra

CZ-06 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA Santa Maria, 1

GAZOLATZ

BARAÑAINGO UDALA Udal plaza, 1

BARAÑAIN 9.147 3 223 Alorra

CZ-07 ANDUEZA AIZCORBE, José Luis Benj. de Tudela 8, 4.a B

IRUÑA 3.873 3 204 Alorra

CZ-08 SANZ LUSARRETA, Jesús Santa Maria, 19

GAZOLATZ 5.033 3 205 Alorra

CZ-09 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA Santa Maria, 1

GAZOLATZ 1.211 - - Bidea

CZ-10 NARVAIZ ZABALZA, Martín Santa Maria

GAZOLATZ 5.155 3 201 Alorra

CZ-11 AZCONA AMEZQUETA, Pablo Santa Maria 3-5.a

GAZOLATZ 4.373 3 200 Alorra

CZ-12 ALDABA BELZUNEGUI, Juan José Amaia 33, 1.a esk..

IRUÑA

ALDABA BELZUNEGUI, Gerardo Baiona et..46, 3.a C

IRUÑA

ALDABA BELZUNEGUI, Víctor M.ª San Saturnino, 2

MUTILOAGOITI

ALDABA BELZUNEGUI, M.ª Jesús Nafarroako Foruen plaza, 1

IRUÑA 8.114 3 208 Alorra

CZ-13 AYESA IBAÑEZ, José Antonio Antso Azkarra, 79, 10.a C

IRUÑA 9.061 3 222 Alorra

CZ-14 ARBIZU LOPEZ-ZUBIRIA, Manuel Geltokiko auzoa

ETXARRI-ARANATZ 1.579 3 221 Alorra

CZ-15 GAZOLAZKO KONTZEJUA Santa Maria, 6

GAZOLATZ 311 3 220 Alorra

CZ-16 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA Santa Maria, 1

GAZOLATZ 290 - - Erreka

CZ-17 FERRER IRURZUN, Inés

FERRER IRURZUN, M.ª Eugenia

FERRER IRURZUN, Emilia

FERRER IRURZUN, Salvador Agoitz 20, 2.a C

IRUÑA 2.747 3 219 Alorra

CZ-18 IRIBARREN AMEZQUETA, M.ª Paz Emilio Arrieta 14, 3.a A

IRUÑA 1.675 3 209 Alorra

CZ-19 IRIBARREN AMEZQUETA,

M.ª Jesús Arrieta

IRUÑA 1.087 3 207 Alorra

CZ-20 AZCONA AMEZQUETA, Pablo Santa Maria 3-5.a

GAZOLATZ 302 3 218 Alorra

CZ-21 ANDUEZA BARBARIN, Juan Santa Maria 12, 1.a

GAZOLATZ 5.280 3 210 Alorra

CZ-22 COMPAÑIA DE PETROLEOS

AVANTI, S.A. Gazteluko plaza 43 bis

IRUÑA 1.065 3 376 Zorua

CZ-23 COMPAÑIA DE PETROLEOS

AVANTI, S.A. Gazteluko plaza, 43 bis

IRUÑA 1.398 3 375 Zoladura

CZ-24 VILLANUEVA MATANZOS,

Carlos Guzmán el Bueno

VILLANUEVA MATANZOS, MADRIL

Ana M.ª PS. DE MALLORCA

PALMA DE M. 1.705 3 217 Alorra

CZ-25 GAZOLAZKO KONTZEJUAREN

HERRILURRA Santa Maria

GAZOLATZ 2.189 3 212 Alorra

CZ-26 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 9.850 9 70 Alorra

CZ-27 BIURRUN ARTAZCOZ, Jesús M.ª GALAR 1.440 3 211 Alorra

CZ-28 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 1.606 3 369 Alorra

CZ-29 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 7.252 9 72 Alorra

CZ-30 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA Santa Maria, 1

GAZOLATZ 447 - - Erreka

CZ-31 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 1.642 9 66A Alorra

CZ-32 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 942 9 71 Alorra

CZ-33 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA Santa Maria, 1

GAZOLATZ 166 - - Bidea

CZ-34 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 40 9 75 Alorra

CZ-35 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA Santa Maria, 1

GAZOLATZ 27 - - Erreka

CZ-36 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 8.037 9 74 Alorra

CZ-37 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 37.378 9 62A Alorra

3.521 62C Eraikuntza

780 62D Larreak

1.349 62I Larreak

CZ-38 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA Santa Maria, 1

GAZOLATZ 8 - - Bidea

CZ-39 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 363 9 84B Zumardia

447 84G Larreak

CZ-40 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA Santa Maria, 1

GAZOLATZ 742 - - Bidea

CZ-41 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 5.439 9 76A Alorra

669 76B Larreak

CZ-42 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 7.569 9 77 Alorra

CZ-43 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 255 9 83 Larreak

CZ-44 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA Santa Maria, 1

GAZOLATZ 430 - - Erreka

CZ-45 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 6.974 9 78A Alorra

10.512 78B Larreak

CZ-46 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 35.209 9 82A Alorra

87 82C Pinudia

8.793 82D Larreak

CZ-47 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 277 9 60A Alorra

CZ-48 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 20.952 9 54 Alorra

CZ-49 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 5.939 9 55 Alorra

CZ-50 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 14.425 9 88A Alorra

CZ-51 ZABALZA ALDABA, Pedro José San Andres kalea, 3

ZIZUR NAGUSIA 28 10 209 Alorra

CZ-52 LABIANO LOPEZ, José Emilio Yanguas y Miranda 17, 4.a

IRUÑA

JAUREGUI SANMARTIN, Dorotea Navarro Villoslada 11, 6.a izda.

IRUÑA

LOPEZ IRIBARREN, Basilio Zizurko R., 56

ZIZUR TXIKI

LOPEZ IRIBARREN, Javier Angel Fuente del Hierro 3, 4.a A

IRUÑA 882 10 272 Alorra

CZ-53 ZABALZA ELIZALDE, Crescencio San Juan Bosco 16, 6.a C

IRUÑA 736 10 208 Alorra

CZ-54 ZARIKIEGIKO HERRILURRA San Andres

ZARIKIEGI 83 10 207 Alorra

CZ-55 ZUAZU SOLA, Epifanio San Andres

ZARIKIEGI 870 10 206 Alorra

CZ-56 EGUARAS IBAÑEZ, Josefa Gaztainondo plaza 8, 3.a D

BARANAIN 1.209 10 205 Alorra

CZ-57 ZABALZA ELIZALDE, Crescencio S. Juan Bosco 16, 6.a C

IRUÑA 1.866 10 204 Alorra

CZ-58 SANZ PASCAL, Leonor San Andres

ZARIKIEGI 732 10 201 Alorra

CZ-59 SANZ PASCAL, Leonor San Andres

ZARIKIEGI 1.325 10 273 Alorra

CZ-60 GALARZA LUCIA, José Vicente Erletokieta 2, 5.a I

IRUÑA 111 10 53 Alorra

CZ-61 CABODEVILLA SAGUES, Corpus Yanguas y Miranda 17, 1.a ezk.

IRUÑA 55 10 47 Etxebizitza

CZ-62 SANZ PASCAL, Leonor San Andres

ZARIKIEGI 56 10 279 Alorra

CZ-63 ZARIKIEGIKO KONTZEJUA San Andres

ZARIKIEGI 619 10 68 Larreak

CZ-64 EGUARAS IBAÑEZ, Josefa Gaztainondo 8, 3.a D

BARAÑAIN 440 10 45 Alorra

CZ-65 MUNARRIZ BARBARIN, Jaime Zaragozako et. 62, 3.a esk.

IRUÑA 206 10 8 Baratzeak

CZ-66 SANZ PASCAL, Leonor San Andres

ZARIKIEGI 206 10 44 Alorra

CZ-67 ZABALDA SALDISE, Antonio San Juan Bosco

IRUÑA 206 10 7 Baratzeak

CZ-68 ZARIKIEGIKO KONTZEJUA San Andres

ZARIKIEGI 41 10 2B Baratzeak

CZ-69 EGUARAS IBAÑEZ, Josefa Gaztainondo 8, 3.a D

BARANAIN 29 10 42 Larreak

CZ-70 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 42.834 9 81 Alorra

CZ-71 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA Santa Maria, 1

GAZOLATZ 28 - - Bidea

CZ-72 MENCOS DEL ARCO, Pilar Zapateria

IRUÑA 800 9 79 Alorra

CZ-73 ELIZALDE URDANOZ, Pedro Barañaingo et., 14 3.a E

IRUÑA

ELIZALDE URDANOZ, Joaquín Olibako monasterioa k.

19, 3.a C

IRUÑA 11.985 11 290A Alorra

CZ-74 LIZARRONDO ERASO, Angel Las Eras, 19

UTERGA 9.019 11 291 Alorra

CZ-75 CIRIZA LIZARRAGA, Jesús S. Cosme eta S. Damian

ASTERAIN 22.212 11 293 Alorra

CZ-76 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA Santa Maria, 1

GAZOLATZ 1.322 - - Erreka

CZ-77 AYERRA ARMENDARIZ, Jesús Iturritxe et., 000-3

ASTERAIN 8.113 11 273 Alorra

CZ-78 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA Santa Maria, 1

GAZOLATZ 2.651 - - Bidea

CZ-79 AZANZA LOPEZ, Francisco Javier

AZANZA LOPEZ, Jesús M.ª

AZANZA LOPEZ, M.ª Ascensión Erreniegako Ama Birjina et., 3

ASTERAIN 780 11 294 Alorra

CZ-80 LABIANO LOPEZ, José Emilio Yanguas y Miranda 17, 4.a

IRUÑA

JAUREGUI SANMARTIN, Dorotea Navarro Villoslada 11, 6.a ezk.

IRUÑA

LOPEZ IRIBARREN, Basilio Zizurko R., 56

ZIZUR TXIKI

LOPEZ IRIBARREN, Javier Angel Fuente del Hierro 3, 4.a A

IRUÑA 12.493 11 295 Alorra

CZ-81 PEREZ CIRIZA, Jesusa Apezarena txokoa

ASTERAIN 9.294 11 299 Alorra

CZ-82 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA Santa Maria, 1

GAZOLATZ 1.507 - - Erreka

CZ-83 ECHEVERRIA ERRO, Carlos S. Salvador

ASTERAIN 2.242 11 296 Alorra

CZ-84 PEREZ-ZABALZA OROZ, Julio S. Salvador, 4

ASTERAIN 16.801 11 298 Alorra

CZ-85 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA Santa Maria, 1

GAZOLATZ 2.045 - - Bidea

CZ-86 AZANZA LOPEZ, Francisco Javier

AZANZA LOPEZ, M.ª Ascensión

AZANZA LOPEZ, Jesús M.ª Erreniegako Ama Birjina et.

ASTERAIN 23.859 11 261A Alorra

4.327 261B Larreak

CZ-87 ASTERAINGO KONTZEJUAREN

HERRILURRA ASTERAIN 241 11 305A Larreak

CZ-88 ECHEVERRIA ERRO, Carlos San Salvador, 9

ASTERAIN 44.484 11 260A Alorra

CZ-89 NAFARROAKO FORU

KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK) Alondegi 1, 1.a

IRUÑA 6.892 11 255 Larreak

CZ-90 PEREZ CIRIZA, Jesusa Apezarena txokoa

ASTERAIN 2.069 11 239A Alorra

CZ-91 ANSORENA LOYOLA, Alfredo Erreniegako Ama Birjina et.

ASTERAIN 2.113 11 240 Alorra

CZ-92 ASTERAINGO KONTZEJUKO

HERRILURRA ASTERAIN 1.299 11 250 Larreak

CZ-93 DIEZ-ULZURRUN IRIGUIBEL,

José Luis Iratxeko monasterioa

33, 1.a D, C esk.

IRUÑA 13.785 11 249 Alorra

CZ-94 PEREZ CIRIZA, Luis Tafalla kalea

IRUÑA 1.494 11 251 Alorra

CZ-95 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA Santa Maria, 1

GAZOLATZ 622 - - Bidea

CZ-96 URTASUN TORRANO, Javier San Migel, 20-2.a

IRUÑA

ECHARTE GRACIA, Leonor Kodesko Andrea Maria kalea

IRUÑA

LABALDE ECHEGOYEN, Fortunata Karmen kalea, 14-3.a

IRUÑA

URTASUN TORRANO, Matilde BERRIOZAR 1.864 11 252 Alorra

CZ-97 CIRIZA NAGORE, José Erreniegako Ama Birjina et.

CIRIZA NAGORE, Esperanza ASTERAIN

CIRIZA EDERRA, Félix Jesús Navarro Villoslada 12, 3.a ezk.

IRUÑA 271 11 248 Alorra

UTERGAKO UDALERRIA

UT-03 SANMARTIN BAZTAN, Fernando Kale Nagusia

UTERGA

SANMARTIN BAZTAN, Rodolfo Ezkien plaza, 4, 15.a B

BARAÑAIN 21.453 1 313A Alorra

227 313E Artadia

158 313G Larreak

UT-04 UTERGAKO UDALA Kale nagusia, z.g.

UTERGA 2.053 Erreka

UT-05 SANMARTIN BAZTAN, Rodolfo Ezkien Plaza 4, 15.a B

BARAÑAIN 2.479 1 312A Alorra

46 312B Larreak

125 312C Larreak

UT-06 ARANGUREN PAGOLA, Abundio Kale Nagusia, 56

UTERGA 7.781 1 311A Alorra

1.385 311B Alorra

898 311C Larreak

UT-07 UTERGAKO UDALA Kale nagusia, z.g.

UTERGA 454 Erreka

UT-08 SANMARTIN BAZTAN, José Javier Iruñeko etorb.

IRUÑA 218 1 318A Alorra

UT-09 ARANGUREN PAGOLA, Abundio Kale nagusia, 56

UTERGA 13.306 1 310 Alorra

UT-10 UTERAGAKO UDALAREN HERRILURRA UTERGA 7.726 1 309 Pinudia

UT-11 MARTINEZ CIRIZA, Clemente Planillo, z. g.

FALTZES

MARTINEZ CIRIZA, M.ª Teresa Fausta Elorz et., 13

FALTZES

MARTINEZ CIRIZA, Joaquín Fausta Elorz et., 13

MARTINEZ CIRIZA, FALTZES

Francisco Javier Fausta Elorz et., 13

FALTZES 28 1 337 Alorra

UT-12 UTERGAKO UDALAREN HERRILURRA UTERGA 68 1 342 Larreak

UT-13 BARASOAIN LECUMBERRI,

Angel M.ª Santa Maria

ZABALEGI 6 1 339 Alorra

UT-14 LIZARRONDO LARRAYA, Julio Pedro Bidagor

BARAÑAIN 143 1 356 Alorra

UT-15 BAQUEDANO OSES, Jesús La Reunión, 1

ADIOS 1.536 1 349 Larreak

UT-16 YOLDI SANMARTIN, Victorina Olivieto

IRUÑA 516 1 350 Larreak

UT-17 YOLDI SANMARTIN, Victorina Oliveto

IRUÑA 110 1 931 Larreak

UT-18 BAQUEDANO OSES, Jesús La Reunión, 1

ADIOS 720 1 932 Alorra

UT-20 LIZARRONDO LARRAYA, Julio Pedro Bidagor

BARANAIN 112 1 344B Larreak

UT-21 ZABALZA SANZ, Felipe Kale Nagusia

UTERGA 171 1 345B Larreak

UT-22 JIMENEZ ANIZ, José Joaquín

JIMENEZ ANIZ, Rosario Las Eras

UTERGA 134 1 346A Larreak

LEGARDAKO UDALERRIA

LE-01 FERRER AZCARATE, Arturo Txapitela

IRUÑA

RODRIGUEZ AZCARATE, Manuel Sarasate pasealekua, 4, 1.a

IRUÑA 12.022 1 11A Alorra

26.520 1 11B Pinudia

5.178 1 11C Pinudia

209 1 11D Pinudia

LE-02 LEGARDAKO UDALA Kale Nagusia, z.g.

LEGARDA 2.702 - - Bidea

LE-03 FERRER AZCARATE, Arturo Txapitela

IRUÑA

RODRIGUEZ AZCARATE, Manuel Sarasate pasealekua, 4, 1.a

IRUÑA 664 1 15A Alorra

1.736 1 15B Larreak

LE-04 FERRER AZCARATE, Arturo Txapitela

IRUÑA 38.421 1 14A Alorra

RODRIGUEZ AZCARATE, Manuel Sarasate pasealekua, 4, 1.a 7.140 1 14B Hariztia

IRUÑA 7.656 1 14C Larreak

3.917 1 14D Larreak

LE-05 FERRER AZCARATE, Arturo Txapitela

IRUÑA

RODRIGUEZ AZCARATE, Manuel Sarasate pas., 4, 1.a

IRUÑA 22.929 1 13A Alorra

40.007 1 13B Pinudia

4.757 1 13C Hariztia

14.124 1 13D Alorra

28.628 1 13E Hariztia

LE-06 FERRER AZCARATE, Arturo Txapitela

IRUÑA

RODRIGUEZ AZCARATE, Manuel Sarasate pas., 4, 1.a

IRUÑA 2.380 1 12A Alorra

3.456 12C Hariztia

2.658 12D Larreak

LE-07 FERRER AZCARATE, Arturo Txapitela

IRUÑA

RODRIGUEZ AZCARATE, Manuel Sarasate pas., 4, 1.a

IRUÑA 2.136 1 10A Hariztia

89 10L Alorra

LE-08 AZPARREN ECHARRI, Máximo San Bartolome gaina

DONOSTIA 21 2 433 Larreak

LE-09 LEGARDAKO UDALAREN HERRILURRA LEGARDA 947 2 480 Larreak

LE-10 BARASOAIN RECARTE, Eusebio Santa Ageda, 3 8.a

LEGARDA 1.511 2 431 Larreak

LE-11 URSUA ESPARZA, Ceferina M.ª Santa Zezilia

LEGARDA 6.094 2 430 Alorra

LE-12 DIEZ-ULZURRUN ECHARTE,

M.ª Rosario Nafarroa Beherea et. 10, 5.a esk

IRUÑA 700 2 429 Larreak

LE-13 BIURRUN LEZAUN, José Luis Santa Zezilia, 15

LEGARDA 679 2 428 Alorra

LE-14 SANMARTIN ELIA, José Kale Nagusia

LEGARDA 512 2 336C Alorra

LE-15 DIEZ-ULZURRUN ECHARTE,

M.ª Rosario Nafarroa Beherea et. 10, 5.a dcha.

IRUÑA 1.587 2 337A Alorra

1.860 337B Alorra

LE-16 BERUETE AZPARREN, Jesusa Kale Nagusia, 21

LEGARDA 1.346 2 338 Alorra

LE-17 SANMARTIN ELIA, José Kale Nagusia 15

LEGARDA 655 2 331A Alorra

331B Larreak

LE-18 SANMARTIN ELIA, José Kale Nagusia, 15

LEGARDA 44 2 341 Alorra

LE-19 LARUMBE ANSOAIN, Fco. Cecilio Irunlarrea 28, 5.a D

IRUÑA

LARUMBE ANSOAIN, M.ª Carmen Altzania erreka, 6 3.a

IRUÑA

UTERGA GUINDO, M.ª Isabel Saint Sever 3, 1.a ezk.

LARUMBE ANSOAIN, GARES

Javier Antonio Kale Nagusia 12

LEGARDA

LARUMBE ANSOAIN, M.ª Nieves LEGARDA C

LARUMBE ANSOAIN, Jasokunde 2, 7.a B

M.ª Ascensión IRUÑA 583 2 340 Alorra

LE-20 DIEZ-ULZURRUN ECHARTE,

M.ª Rosario Nafarroa Beherea et. 10, 5.a dcha.

IRUÑA 1.601 2 339 Alorra

LE-21 LEGARDAKO UDALAREN HERRILURRA LEGARDA 4.070 2 329A Pinudia

3.766 329C Larreak

LE-22 LEGARDAKO UDALA Kale Nagusia z.g.

LEGARDA 853 - - Bidea

LE-23 LEGARDAKO UDALAREN

HERRILURRA LEGARDA 279 2 344A Larreak

LE-24 BIURRUN LEZAUN, José Luis Santa Zezilia

LEGARDA 12.273 2 347A Alorra

1.346 347B Larreak

LE-25 REZUSTA ECHARRI, Kale Nagusia

Javier Severino LEGARDA 480 2 348A Alorra

403 348B Alorra

1.611 348C Alorra

LE-26 LARUMBE ANSOAIN, Fco. Cecilio Irunlarrea 28, 5.a D

IRUÑA

LARUMBE ANSOAIN, M.ª Carmen Altzania erreka, 6 3.a

IRUÑA

UTERGA GUINDO, M.ª Isabel Saint Sever 3, 1.a ezk.

LARUMBE ANSOAIN, GARES

Javier Antonio Kale Nagusia, 12

LEGARDA

LARUMBE ANSOAIN, M.ª Nieves LEGARDA

LARUMBE ANSOAIN, Jasokunde 2, 7.a B

M.ª Ascensión IRUÑA 14 2 346 Alorra

LE-27 LEGARDAKO UDALA Kale Nagusia, z.g.

LEGARDA 2.010 - - Bidea

LE-28 BERUETE AZPARREN, Jesusa Kale Nagusia, 21

LEGARDA 109 2 345 Alorra

LE-29 OLASO AYESTARAN, Margarita Santa Zezilia

LEGARDA 6.915 2 372 Alorra

LE-30 URSUA ESPARZA, M.ª Ceferina Santa Zezilia

LEGARDA 5.764 2 371 Alorra

LE-31 BELZUNEGUI OTANO, Silvestre Abejeras, 2, 3.a esk.

IRUÑA 7.502 2 364 Alorra

LE-32 LEGARDAKO UDALA Kale Nagusia, z.g.

LEGARDA 5.501 - - Bidea

LE-33 SANMARTIN LOITEGUI, Juan M.ª Santa Zezilia, 1

LEGARDA . 80 2 361A Alorra

LE-34 DIEZ-ULZURRUN ECHARTE,

M.ª Rosario Nafarroa Beherea et., 10, 5.a dcha.

IRUÑA 16.388 2 380A Alorra

4 380B Larreak

LE-35 ANSOAIN BACAICOA, Ascensión Kale Nagusia, 12

LEGARDA 4.051 2 381A Alorra

LE-36 NAGORE RECALDE, Juan Santos Basongaitz

LEGARDA 732 2 382 Alorra

LE-37 AIZPUN GOICOECHEA, Fco. Javier Santa Zezilia

LEGARDA 5.616 2 390 Alorra

LE-38 SANMARTIN ELIA, José Kale Nagusia

LEGARDA C 41.334 2 389 Alorra

LE-39 BARASOAIN RECARTE, Eusebio Santa Ageda 3, 8.a

LEGARDA 3.694 2 391 Alorra

LE-40 LEGARDAKO UDALA Kale Nagusia, z.g.

LEGARDA 1.949 - - Bidea

LE-41 IRIARTE EUSA, Alfonso K. Nagusia, 27

LEGARDA 6.389 3 105 Alorra

LE-42 LEGARDAKO UDALAREN HERRILURRA LEGARDA 1.690 3 97 Larreak

LE-43 SANMARTIN ELIA, José K. Nagusia, 15

LEGARDA 1.449 3 103 Mahastia

LE-44 OLASO AYESTARAN, Margarita Santa Zezilia

LEGARDA 255 3 100 Almendrondoak

LE-45 DIEZ-ULZURRUN ECHARTE,

M.ª Rosario Nafarroa Beherea et. 10, 5.a esk.

IRUÑA 329 3 101 Larreak

LE-46 VILLANUEVA LABIANO, Albina Santa Ageda, 3-9.a

LEGARDA

VILLANUEVA LABIANO, Alfredo Santa Ageda, 3-9.a

LEGARDA 156 3 102A Frutarbolak

LE-47 SANMARTIN ELIA, José K. Nagusia, 15

LEGARDA 84 3 89 Mahastia

LE-48 ARDANAZ GASTON, José Carlos K. Nagusia, 4

AÑORBE 7.244 3 104 Alorra

LE-49 BARASOAIN ECHARTE, M.ª Paz Gaztelugibel zehark.

IRUÑA 5.933 3 107 Alorra

LE-50 NAGORE GOLDARAZ, Angela LEGARDA 11.764 3 125A Alorra

364 125B Alorra

2.212 125C Alorra

LE-51 LEGARDAKO UDALAREN K. Nagusia z.g.

HERRILURRA LEGARDA 229 3 88 Larreak

LE-52 BARASOAIN RECARTE, Alejo Santa Ageda

LEGARDA

BARASOAIN RECARTE, Violante Santa Ageda 3-8.a

LEGARDA 334 3 124A Alorra

LE-53 AIZPUN GOICOECHEA, Fco. Javier Santa Zezilia

LEGARDA 14.779 3 110 Alorra

LE-54 LEGARDAKO UDALA Kale Nagusia, z.g.

LEGARDA 562 - - Erreka

LE-55 BELZUNEGUI OTANO, Silvestre Abejeras 2, 3.a esk..

IRUÑA 272 3 111 Alorra

LE-56 BIURRUN LEZAUN, José Luis Santa Zezilia, 15

LEGARDA 14.474 3 112 Alorra

LE-57 BERUETE AZPARREN, Jesusa Kale Nagusia, 21

LEGARDA 230 3 113 Alorra

LE-58 LEGARDAKO UDALA Kale nagusia, z.g.

LEGARDA 29 - - Bidea

LE-59 VELEZ MUNARRIZ, Ildefonsa San Martin

OBANOS 62 3 192 Alorra

LE-60 FERRER GALDEANO, Juan Ramón Amaia kalea, 2-5.a

IRUÑA 866 3 193 Alorra

LE-61 ERASO OLASO, Juan José Santa Ageda

LEGARDA 506 3 186A Alorra

GALARKO UDALERRIA

GA-01 OSINAGA CENOZ, Eugenio El Salvador 20

GALAR 11.584 11 210 Alorra

GA-02 ZOZAYA BALLAZ, Emilia San Adrian, 2

ORITZ 447 11 221 Alorra

GA-03 GALARKO KONTZEJUAREN HERRILURRA GALAR 368 11 220 Larreak

GA-04 GALARKO KONTZEJUAREN HERRILURRA GALAR 157 11 212 Alorra

GA-05 GALARKO KONTZEJUAREN HERRILURRA GALAR 393 11 416 Larreak

GA-06 GALARKO UDALA Zaldibide, 17

GETZE-GALAR

126 - - Erreka

GA-07 GALARKO KONTZEJUAREN HERRILURRA GALAR 1.223 11 214 Larreak

GA-08 OSINAGA CENOZ, Eugenio El Salvador, 20

GALAR 2.492 11 213 Alorra

GA-09 GALARKO UDALA Zaldibide, 17

GETZE-GALAR

69 - - Bidea

GA-10 RIPODAS ECHEGOYEN, Javiera Encarnación 14

GALAR 1.749 11 258A Alorra

1.025 258B Alorra

GA-11 OSINAGA CENOZ, Eugenio El Salvador, 20

GALAR 2.508 11 257 Alorra

GA-12 SANMARTIN ERICE, Juan Encarnación

GALAR 1.703 11 256 Alorra

GA-13 ALVAREZ ESEVERRI, Prudencio Erletokieta

IRUÑA 943 11 259 Zumardia

GA-14 GALARKO KONTZEJUAREN HERRILURRA GALAR 2.585 11 260 Larreak

GA-15 ILUNDAIN ECHEVERRIA,

Carlos Javier Erreniega, 20

ASTERAIN 13 11 261 Alorra

GA-16 RIPODAS ECHEGOYEN, Javiera Encarnación, 14

GALAR 603 11 255 Alorra

GA-17 GALARKO UDALA Zaldibide, 17

GETZE-GALAR

24 - - Bidea

GA-18 ARTOZQUI ERDOZAIN, Corpus

ARTOZQUI ERDOZAIN, Enrique

ARTOZQUI ERDOZAIN, Carlos Zaragozako errep. z.g.

BIURRUN 145 11 265 Alorra

GA-19 GALARKO KONTZEJUAREN HERRILURRA GALAR 11 11 267 Larreak

GA-20 GALARKO KONTZEJUAREN HERRILURRA GALAR 145 11 418 Larreak

GA-21 BIURRUN ARTAZCOZ, Jesús M.ª Abejeras 5 bis, 4.a B

IRUÑA 2.841 11 254 Alorra

GA-22 SANMARTIN ERICE, Juan Encarnación 3

GALAR 1.324 11 92A Alorra

GA-23 GALARKO UDALA Zaldibide, 17

GETZE-GALAR

49 - - Bidea

GA-24 OSINAGA CENOZ, Eugenio El Salvador 20

GALAR 154 11 247 Alorra

GA-25 RIPODAS ECHEGOYEN, Javiera Encarnación

GALAR 1.051 11 78 Alorra

GA-26 RIPODAS ECHEGOYEN, Javiera Encarnación, 14

GALAR 459 11 26B Alorra

GA-27 GOÑI ELIZALDE, Eusebio El Salvador

GALAR 484 11 77 Alorra

GA-28 LASTERRA HUARTE, José Miguel Encarnación 33

GALAR 268 11 30A Etxebizitza

192 30B Alorra

GA-29 GALARKO KONTZEJUA GALAR 78 11 76 Bidea

GA-30 GALARKO UDALA Zaldibide, 17

GETZE-GALAR

49 - - Bidea

GA-31 GALARKO UDALA Zaldibide, 17

GETZE-GALAR

54 11 63 Alorra

GA-32 GALARKO KONTZEJUA GALAR 177 11 75 Alorra

OBANOSKO UDALERRIA

OB-01 FERRER GALDEANO, Juan Ramón Amaia kalea

IRUÑA 1.368 1 385 Alorra

OB-02 OBANOSKO UDALAREN HERRILURRA OBANOS

1.407 1 386 Larreak

OB-03 OBANOSKO UDALA Foruen plaza, 1

OBANOS 81 - - Bidea

OB-04 GASTEARENA ARRAIZA, Miguel 4 1 387 Alorra

OB-05 OBANOSKO UDALAREN HERRILURRA OBANOS 185 1 388 Larreak

OB-06 LOYOLA ZABALEGUI, Angeles

LOYOLA ZABALEGUI, Enrique

LOYOLA ZABALEGUI, Blanca

LOYOLA ZABALEGUI, Guillermo San Salvador

OBANOS 21 1 380 Alorra

OB-07 ERASO OLASO, Juan José LEGARDA 169 2 350 Alorra

OB-08 ARDAIZ LOYOLO, Pedro Miguel San Salvador

OBANOS 1.658 2 352 Alorra

OB-09 GUEMBE SARREGUREN, Vidal San Martin plaza, 6

OBANOS 2.554 2 353 Alorra

OB-10 GOMEZ-SEGURA ECHARRI,

Tomás San Salvador

OBANOS 1.422 2 354 Alorra

OB-11 OBANOSKO UDALA Foruen plaza, 1

OBANOS 12 - - Erreka

OB-12 LAZCOZ SANMARTIN, Félix Aralar 5, 2.a esk.

ORCARAY IRURZUN, Nemesio Lizarra, 15

IRURTZUN 159 2 355 Zoladura

OB-13 OBANOSKO UDALA Foruen plaza, 1

OBANOS 187 - - Erreka

OB-14 GUEMBE LOSARCOS, Santiago San Martin, 64

OBANOS 3.283 2 534 Alorra

OB-15 OBANOSKO UDALAREN HERRILURRA OBANOS 138 2 380 Larreak

OB-16 OBANOSKO UDALA Foruen plaza, 1

OBANOS 69 - - Bidea

OB-17 MUNARRIZ ZABALZA, Remigio Pablo Sarasate, 77

OBANOS 39 2 375a Alorra

OB-18 ARMENDARIZ LOYOLA, M.ª Josefa San Salvador

OBANOS 5.364 2 402 Alorra

OB-19 JAUREGUI EGUILAZ, Joaquín San Juan

OBANOS 4.333 2 403 Alorra

OB-20 ARRAIZA LANA, Vicenta San Lorentzo, 37

OBANOS 4.516 2 414 Alorra

OB-21 OBANOSKO UDALA Foruen plaza, 1

OBANOS 818 - - Bidea

OB-22 GASTEARENA ARRAIZA, Miguel Pío XII.a etorb.

IRUÑA 6.510 2 412 Alorra

OB-23 OBANOSKO UDALA Foruen plaza, 1

OBANOS 818 - - Bidea

OB-24 MUNARRIZ VELEZ, Cayo San Martin

OBANOS 4.056 2 410 Alorra

OB-25 OBANOSKO UDALAREN HERRILURRA OBANOS 280 2 429 Alorra

OB-26 OCHOA OCHOA, Teresa Juana San Martin

OBANOS

OCHOA OCHOA, Félix San Martin

OBANOS

OCHOA OCHOA, Manuel Antonio Eunate

OBANOS

OCHOA OCHOA, Adela Felisa Leire kalea

OLAZTI 5.553 2 430 Alorra

OB-27 DIVASSON JAURRIETA, Miguel San Martin

OBANOS 157 2 431 Alorra

OB-28 MURUZABAL SANTESTEBAN,

Francisco Javier El Sotoko Andre Maria 3, 1.a D

IRUÑA 1.922 2 442A Alorra

1.312 442B Alorra

467 442D Larreak

OB-29 OBANOSKO UDALA Foruen plaza, 1

OBANOS 225 - - Bidea

OB-30 LEGARBIDEA, S.L. San Guillermo, z.g.

OBANOS 10.493 2 440 Alorra

OB-31 RUBIO MUZQUIZ, Salvador San Lorentzo, 44

OBANOS 543 2 434A Alorra

1.135 434B Olibadia

OB-32 ESTELLA LANA, M.ª Concepción San Martin

OBANOS 3.785 2 439 Alorra

OB-33 OBANOSKO UDALA Foruen plaza, 1

OBANOS 490 - - Erreka

OB-34 OBANOSKO UDALA Foruen plaza, 1

OBANOS 776 - - Bidea

OB-35 GURPIDE BALLENT, Joaquina San Lorentzo, 22

OBANOS 4.234 2 450 Mahastia

OB-36 FLAMARIQUE GORRIZ, Margarita Foruen plaza, z.g.

OBANOS 51 2 438 Alorra

OB-37 MURUZABALGO UDALA MURUZABAL 2.019 2 488 Alorra

OB-38 JAURRIETA LIZARRONDO,

M.ª Beatriz San Guillermo plaza

OBANOS 2.576 2 487 Alorra

OB-39 JAURRIETA LIZARRONDO,

M.ª Beatriz San Guillermo plaza

OBANOS 1.137 2 486 Alorra

OB-40 ARRAIZA JAURRIETA, M.ª Camino Karlos III.a etorbidea, 30 4.a I

IRUÑA 690 2 485 Alorra

OB-41 PEREZ-LABORDA, PEREZ-RADA,

José M.ª Gurutze bidea

PEREZ-LABORDA, PEREZ-RADA, OBANOS

Alberto Asuako errep.

GETXO 2.432 2 494 Alorra

OB-42 OBANOSKO UDALAREN

HERRILURRA OBANOS 663 2 491 Larreak

OB-43 OSES ARRIAZU, M.ª Dolores Erdiko kalea

MURUZABAL 192 2 492 Alorra

OB-44 MURUZABAL SANTESTEBAN,

Teresa San Martin, 25

OBANOS 43 2 493B Alorra

420 2 493D Alorra

OB-45 OBANOSKO UDALAREN HERRILURRA OBANOS 192 2 502 Larreak

OB-46 BERRADE DIEZ-ULZURRUN, José La Villa, 5

MURUZABAL 375 2 503 Alorra

OB-47 GURPIDE BALLENT, Joaquina San Lorentzo, 22

OBANOS 338 2 509c Mahastia

OB-48 GUEMBE GUEMBE, Jesús M.ª San Martin, 11

OBANOS 758 2 528 Alorra

OB-49 GOICOECHEA ALFARO, José Luis Pintor Asarta kalea 7, 1.a B

IRUÑA 874 2 529 Alorra

OB-50 OBANOSKO UDALA Foruen plaza, 1

OBANOS 121 - - Bidea

OB-51 ERVITI JIMENO, Fermín Iruñeko etorb.

BARAÑAIN 457 2 530 Alorra

OB-52 VIDART JAUREGUI, Aniceto San Juan, 56

OBANOS 4.092 2 531 Alorra

OB-53 ARDAIZ JAURRIETA, Gerardo San Guillermo

OBANOS 4.087 2 533A Alorra

522 533B Alor int.

OB-54 OBANOSKO UDALA Foruen plaza, 1

OBANOS 368 - - Bidea

OB-55 HIJAS DE LA CARIDAD

S. VICENTE DE PAUL SAN BLAS

MURUZABAL 1.518 2 532 Alorra

OB-56 GUEMBE LOSARCOS, Josefina San Lorentzo, 17

OBANOS 146 3 15 Alorra

OB-57 OSES ARRIAZU, María Dolores Erdiko kalea

MURUZABAL 283 2 490 Alorra

MURUZABALGO UDALERRIA

MU-01 ECHEVERRIA MENDIOROZ, Cruz Kale Nagusia, 3

MURUZABAL 669 1 299A Alorra

MU-02 MURUZABALGO UDALA 30 - - Bidea

MU-03 SAENZ-OJER FERNANDEZ, Carlos San Martzial kalea

DONOSTIA

MARTINEZ AZPARREN, María Co. San Martzial 21, 4.a D

DONOSTIA

MARTINEZ AZPARREN, M.ª Teresa Pedro Egaña 6, 5.a zentroa

DONOSTIA

GARCIA FERNANDEZ, Jesús M.ª Pedro Egaña 6, 5.a zentroa

DONOSTIA 221 1 295B Frutarbolak

MU-04 MURUZABALGO UDALAREN

HERRILURRA Pérez Tafalla

MURUZABAL 232 1 296 Alorra

MU-05 ZUBICOA VENTURA, José Javier Esteban Pérez de

Tafalla, 1

MURUZABAL 13 2 308 Olibadia

MU-06 OSES ARRIAZU, M.ª Dolores Plaza

MURUZABAL 942 2 312A Alorra

1.598 312B Alorra

1.261 312C Larreak

MU-07 BERRADE DIEZ-ULZURRUN, José La Villa

MURUZABAL 9.367 2 315 Alorra

MU-08 GUEMBE SARRIGUREN, Vidal San Martin, 1

OBANOS 1.116 2 316A Alorra

14 316B Larreak

MU-09 HIJAS DE LA CARIDAD

S. VICENTE DE PAUL San Blas

MURUZABAL 912 2 435 Larreak

MU-10 IZU ARBELOA, Miguel M.ª Pza. Nagusia

MURUZABAL 421 2 436 Alorra

MU-11 PEREZ-RADA GOROSABEL,

M.ª Dolores San Juan - Lasalle, 5-5.a

MADRIL 9.264 2 321A Alorra

345 321B Larreak

MU-12 MURUZABALGO UDALA 1 - - Bidea

MU-13 MURUZABALGO UDALA 221 - - Bidea

MU-14 GURPIDE BALLENT, Joaquina San Lorentzo

OBANOS 7.228 2 322 Mahastia

MU-15 GUEMBE GUEMBE, Jesús M.ª San Martín, 14

OBANOS 244 2 323A Alorra

178 323B Alorra

MU-16 VIDART JAUREGUI, Aniceto San Juan

OBANOS 1.257 2 324A Alorra

MU-17 ARDAIZ JAURRIETA, Gerardo San Guillermo

OBANOS 3.132 2 369 Alor est.

MU-18 MURUZABALGO UDALA 624 - - Erreka

MU-19 PEREZ-RADA GOROSABEL,

M.ª Rosario Sukia, 3

DONOSTIA 3.018 2 370 Mahastia

MU-20 MURUZABAL SANTESTEBAN,

Teresa San Martin

OBANOS 673 2 371A Zainzuriak

MU-21 MURUZABALGO UDALA 58 - - Erreka

MU-22 GUEMBE LOSARCOS, Josefina San Lorentzo, 17

OBANOS 1.009 2 379 Mahastia

MU-23 PEREZ-RADA GOROSABEL,

M.ª Rosario Sukia, 3

DONOSTIA 122 2 372 Alorra

MU-24 ARDAIZ JAURRIETA, Felicitas San Guillermo, 3

OBANOS 106 2 373 Alorra

MU-25 GUEMBE LOSARCOS, Pilar San Martin

OBANOS 272 2 374 Alorra

MU-26 IRURZUN LANA, Ildefonso San Lorentzo, 39

OBANOS

GUEMBE JAUREGUI, Emilio San Lorentzo

OBANOS 82 2 375 Alorra

MU-27 TIRAPU ECHAVARRI, Juan San Martín, 16

OBANOS 351 2 376 Alorra

MU-28 ZABALEGUI LIZARRAGA, Angel Recreo

ADIOS 348 2 378 Alorra

MU-29 ALDAVE AZPARREN, Rosario Merkatondoa 2, 6.a esk..

LIZARRA 208 2 377 Alorra

HONDAKINDEGIEK UKITURIKO LURZATIAK

UTERGAKO UDALERRIA

UT-19 MARTINEZ CIRIZA, Clemente

MARTINEZ CIRIZA, Joaquín

MARTINEZ CIRIZA, Francisco Javier

MARTINEZ CIRIZA, María Teresa

MARTINEZ FERNANDEZ, José Luis

Fausta Elorz etorb. 13, 1.a

FALTZES 39.523 1 343A Alorra

1.531 1 343B Larreak

UT-20 LIZARRONDO LARRAYA, Julio

Pedro Bidagor

BARAÑAIN 3.825 1 344A Alorra

2.275 1 344B Larreak

UT-21 ZABALZA SANZ, Felipe

Kale Nagusia

UTERGA 1.505 1 345A Alorra

1.137 1 345B Larreak

239 1 345C Larreak

UT-22 JIMENEZ ANIZ, José Joaquín

JIMENEZ ANIZ, Rosario

Las Eras

UTERGA 1.676 1 346A Larreak

565 1 346B Alorra

LEGARDAKO UDALERRIA

LE-03 FERRER AZCARATE, Arturo

RODRIGUEZ AZCARATE, Manuel

Txapitela

IRUÑA 9.146 1 15A Alorra

380 1 15B Larreak

UKITURIKO ZERBITZUETARAKO ZORTASUNA

ZIZUR NAGUSIKO UDALERRIA

ZM-02 ERRO GALAR, Francisco

Lizarrako etorb.

ZIZUR NAGUSIA 231 - Telefon. 2 773A Alorra

ZM-03 ZIZUR NAGUSIKO UDALAREN HERRILURRA

Belaskoaingo et.

ZIZUR NAGUSIA 17 6 Telefon. 2 772 Larreak

ZM-04 ZIZUR NAGUSIKO UDALA

Belaskoaingo et., 26

ZIZUR NAGUSIA 80 3 Telefon. - - Bidea

ZM-06 ZIZUR NAGUSIKO UDALA

Belaskoaingo et., 26

ZIZUR NAGUSIA 65 - Telefon. - - Erreka

ZM-09 URDANOZ ALEGRE, Carlos M

URDANOZ ALEGRE, F. Javier

URDANOZ ALEGRE, M.ª Carmen

URDANOZ ALEGRE, Elvira

URDANOZ ALEGRE, José Luis

URDANOZ ALEGRE, María Fe.

San Isidro, 8

ZIZUR NAGUSIA 273 - Telefon. 2 768 Alorra

ZM-11 VILLANUEVA MATANZAS, Carlos

Guzmán el Bueno

MADRIL

VILLANUEVA MATANZAS, Ana María

Bonaire, 4, 2.a

PALMA DE MALLORCA 416 - Telefon. 2 756 Alorra

ZM-12 ALVAREZ ESEVERRI, Prudencio

El Salvador

GALAR 108 - Telefon. 2 754 Alorra

ZM-14 CIA SAGUES, Jesús

S. Frantzisko kalea, 2

ZIZUR NAGUSIA 155 9 Telefon. 2 753 Alorra

ZM-16 GONDAN MONTES, Juan Fco.

Erdiko Hiribidea

BARANAIN 27 - Telefon. 2 769 Alor int.

ZIZURKO ZENDEAKO UDALERRIA

CZ-02 IRIBARREN AMEZQUETA, M.ª Jesús

Arrieta

IRUÑA 38 - Telefon. 3 359 Alorra

CZ-03 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA

Santa Maria, 1

GAZOLATZ 7 - Telefon. - - Erreka

CZ-04 IRIBARREN AMEZQUETA, M.ª Rosario

Paulino Caballero 2, 6.a ezk.

IRUÑA 110 - Telefon. 3 224 Alorra

CZ-06 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA

Santa Maria, 1

GAZOLATZ

BARAÑAINGO UDALA

Udal plaza, 1

BARAÑAIN 263 9 Telefon. 3 223 Alorra

CZ-13 AYESA IBAÑEZ, Jose Antonio

Antso Azkarra etorb. 79, 10.a C

IRUÑA 336 9 Telefon. 3 222 Alorra

CZ-14 ARBIZU LOPEZ-ZUBIRIA, Manuel

Geltokiko auzoa

ETXARRI-ARANATZ 101 - Telefon. 3 221 Alorra

CZ-16 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA

Santa Maria, 1

GAZOLATZ 25 - Telefon. - - Erreka

CZ-17 FERRER IRURZUN, Inés

FERRER IRURZUN, M.ª Eugenia

FERRER IRURZUN, Emilia

FERRER IRURZUN, Salvador

Agoitz 20, 2.a C

IRUÑA 509 - Telefon. 3 219 Alorra

CZ-20 AZCONA AMEZQUETA, Pablo

Santa Maria 3-5

GAZOLATZ 55 - Telefon. 3 218 Alorra

CZ-26 MENCOS DEL ARCO, Pilar

Zapateria

IRUÑA 951 7 Telefon. 9 70 Alorra

CZ-30 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA

Santa Maria, 1

GAZOLATZ 12 - Telefon. - - Erreka

CZ-32 MENCOS DEL ARCO, Pilar

Zapateria

IRUÑA 145 3 Telefon. 9 71 Alorra

CZ-33 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA

Santa Maria, 1

GAZOLATZ 15 - Telefon. - - Bidea

CZ-37 MENCOS DEL ARCO, Pilar

Zapateria

IRUÑA 1.452 17 Telefon. 9 62A Alorra

CZ-40 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA

Santa Maria, 1

GAZOLATZ 24 - Telefon. Bidea

CZ-41 MENCOS DEL ARCO, Pilar

Zapateria

IRUÑA 114 - Telefon. 9 76B Larreak

CZ-44 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA

Santa Maria, 1

GAZOLATZ 4 - Telefon. Erreka

CZ-45 MENCOS DEL ARCO, Pilar

Zapateria

IRUÑA 63 - Telefon. 9 78A Alorra

62 - Telefon. 9 78B Larreak

CZ-46 MENCOS DEL ARCO, Pilar

Zapateria

IRUÑA 584 9 Elektriz. 9 82A Alorra

CZ-48 MENCOS DEL ARCO, Pilar

Zapateria

IRUÑA 152 - Elektriz. 9 54 Alorra

CZ-77 AYERRA ARMENDARIZ, Jesús

Iturritxe etorb., 3

ASTERAIN 50 9 Telefon. 11 273 Alorra

25 Elektriz.

CZ-78 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA

Santa Maria, 1

GAZOLATZ 36 - Telefon. - - Bidea

CZ-80 LABIANO LOPEZ, José Emilio

Yanguas y Miranda, 17, 4.a

IRUÑA

JAUREGUI SANMARTIN, Dorotea

Navarro Villoslada 11, 6.a ezk..

IRUÑA

LOPEZ IRIBARREN, Basilio

Zizurko R., 56

ZIZUR TXIKI

LOPEZ IRIBARREN, Javier A.

Fuente del Hierro 3, 4.a A

IRUÑA 236 9 Telefon. 11 295 Alorra

25 Elektriz.

LEGARDAKO UDALERRIA

LE-05 FERRER AZCARATE, Arturo

Txapitela

IRUÑA

RODRIGUEZ AZCARATE, Manuel

Sarasate pasealekua 4, 1.a

IRUÑA 112 - Elektriz. 1 13B Pinudia

LE-08 AZPARREN ECHARRI, Máximo

San Bartolome gaina

DONOSTIA 105 3 Elektriz. 2 433 Larreak

LE-09 LEGARDAKO UDALAREN HERRILURRA

LEGARDA 351 6 Elektriz. 2 480 Larreak

LE-10 BARASOAIN RECARTE, Eusebio

Santa Ageda, 3-8.a

LEGARDA 101 - Elektriz. 2 431 Larreak

LE-14 SANMARTIN ELIA, José,

Kale Nagusia

LEGARDA 149 9 Telefon. 2 336C Alorra

LE-15 DIEZ-ULZURRUN ECHARTE, M.ª Rosario

Nafarroa Beherea 10, 5.a esk.

IRUÑA 121 - Telefon. 2 337A Alorra

LE-17 SANMARTIN ELIA, José

Kale Nagusia, 15

LEGARDA 24 - Telefon. 2 331A Alorra

112 - Telefon. 2 331B Larreak

LE-18 SANMARTIN ELIA, José

Kale Nagusia, 15

LEGARDA 4 - Telefon. 2 341 Alorra

LE-19 LARUMBE ANSOAIN, Fco. Cecilio

Irunlarrea 28, 5.a D

IRUÑA

LARUMBE ANSOAIN, M.ª Carmen

Altzania errekaren kalea 3.a

IRUÑA

UTERGA GUINDO, M.ª Isabel

Saint Sever 3, 1.a ezk.

GARES

LARUMBE ANSOAIN, Javier Antonio

Kale Nagusia, 12

LEGARDA

LARUMBE ANSOAIN, M.ª Nieves

LEGARDA

LARUMBE ANSOAIN, M.ª Ascensión

Jasokunde kalea 2, 7.a B

IRUÑA 127 - Telefon. 2 340 Alorra

LE-20 DIEZ-ULZURRUN ECHARTE, M.ª Rosario

Nafarroa Beherea 10, 5.a esk.

IRUÑA 26 - Telefon. 2 339 Alorra

LE-21 LEGARDAKO UDALAREN HERRILURRA

LEGARDA 39 - Telefon. 2 329A Pinudia

LE-54 LEGARDAKO UDALA

Kale Nagusia z.g.

LEGARDA 148 - Telefon. - - Erreka

LE-55 BELZUNEGUI OTANO, Silvestre

Abejeras 2, 3.a esk.

IRUÑA 235 - Telefon. 3 111 Alorra

LE-62 BERUETE AZPARREN, Jesusa

Kale nagusia, 21

LEGARDA 44 9 Telefon. 2 342 Alorra

GALARKO UDALAREN HERRILURRA

GA-21 BIURRUN ARTAZCOZ, Jesús M.ª

Abejeras, 5 bis, 4.a B

IRUÑA 408 - Elektriz. 11 254 Alorra

GA-22 SANMARTIN ERICE, Juan

Encarnación, 3

GALAR 404 9 Elektriz. 11 92B Alorra

OBANOSKO UDALERRIA

OB-10 GOMEZ-SEGURA ECHARRI, Tomás

San Salvador

OBANOS 58 9 Elektriz. 3 354

OB-30 LEGARBIDEA, S.L.

San Guillermo, z.g.

OBANOS 4 - Telefon. 2 440 Alorra

OB-32 ESTELLA LANA, M.ª Concepción

San Martín

OBANOS 261 18 Telefon. 2 439 Alorra

OB-33 OBANOSKO UDALA

Foruen plaza, 1

OBANOS - 9 Ur hartunea - - Erreka

18 - Telefon.

OB-35 GURPIDE BALLENT, Joaquina

San Lorentzo, 22

OBANOS 239 - Elektriz. 2 450 Mahastia

OB-40 ARRAIZA JAURRIETA, M.ª Camino

Karlos III.a etorb. 30, 4.a I

IRUÑA 203 - Elektriz. 2 485 Alorra

OB-41 PEREZ-LABORDA PEREZ-RADA, José M.ª

Gurutze bidea

OBANOS

PEREZ-LABORDA PEREZ-RADA, Alberto

Asuako errep.

GETXO 734 - Elektriz. 2 494 Alorra

OB-52 VIDART JAUREGUI, Aniceto

San Juan, 56

OBANOS 393 9 Elektriz. 2 531 Alorra

OB-57 OSES ARRIAZU, María Dolores

Erdiko kalea

MURUZABAL 48 - Elektriz. 2 490 Alorra

MURUZABALGO UDALERRIA

MU-01 ECHEVERRIA MENDIOROZ, Cruz

Kale Nagusia, 3

MURUZABAL 125 - Elektriz. 1 299A Alorra

MU-06 OSES ARRIAZU, Mª Dolores

Plaza

MURUZABAL 437 9 Elektriz. 2 312A Alorra

MU-19 PEREZ-RADA GOROSABEL, M.ª Rosario

Sukia, 3

DONOSTIA 393 9 Elektriz. 2 370 Mahastia

TUNELA ETA ZUBIBIDEA EGITEKO ALDI BATERAKO OKUPATUKO DIREN LURZATIAK

ZIZURKO ZENDEAKO UDALERRIA

CZ-94 PERER CIRIZA, Luis

Tafalla kalea

IRUÑA 1.842 11 251 Alorra

CZ-95 ZIZURKO ZENDEAKO UDALA

Santa Maria, 1

GAZOLATZ 274 - - Bidea

CZ-96 URTASUN TORRANO, Javier

ECHARTE GRACIA, Leonor

LABALDE ECHEGOYEN, Fortunata

URTASUN TORRANO, Matilde

San Migel, 20-2.a

IRUÑA 4.674 11 252 Alorra

CZ-97 CIRIZA NAGORE, José

CIRIZA NAGORE, Esperanza

CIRIZA EDERRA, Félix Jesús

FERRER IRURZUN, Salvador

Navarro Villoslada, 12, 3.a ezk.

IRUÑA 3.334 11 248 Alorra

UTERGAKO UDALERRIA

UT-01 UTERGAKO UDALAREN HERRILURRA

UTERGA 1.931 1 316 Artadia

UT-02 UTERGAKO UDALAREN HERRILURRA

UTERGA 857 1 315 Alorra

UT-03 SANMARTIN BAZTAN, Fernando

SANMARTIN BAZTAN, Rodolfo

Kale Nagusia

UTERGA 5.711 1 313A Alorra

1.190 1 313E Artadia

UT-05 SANMARTIN BAZTAN, Rodolfo

Ezkien plaza, 4, 15.a B

BARAÑAIN 2.339 1 312A Alorra

UT-06 ARANGUREN PAGOLA, Abundio

Kale Nagusia, 56

UTERGA 80 1 311B Alorra

389 1 311C Larreak

UT-07 UTERGAKO UDALA

Kale Nagusia, z.g.

UTERGA 165 - - Erreka

UT-09 ARANGUREN PAGOLA, Abundio

Kale Nagusia, 56

UTERGA 1.089 1 310 Alorra

BEHIN-BEHINEKO DESBIDERAKETENGATIK UKITURIKO LURZATIAK

LEGARDAKO UDALERRIA

LE-05 FERRER AZCARATE, Arturo

RODRIGUEZ AZCARATE, Manuel

Txapitela

IRUÑA 5.338 1 13A Alorra

LE-24 BIURRUN LEZAUN, José Luis

Santa Zezilia

LEGARDA 1.026 2 347A Alorra

LE-28 BERUETE AZPARREN, Jesusa

Kale Nagusia, 21

LEGARDA 1.399 2 345 Alorra

OBANOSKO UDALERRIA

OB-35 GURPIDE BALLENT, Josquina

San Lorentzo, 22

OBANOS 159 2 450 Mahastiak

OB-56 GUEMBE LOSARCOS, Josefina

San Lorentzo, 17

OBANOS 2.032 3 15 Alorra

OB-58 GUEMBE LOSARCOS, Josefina

San Lorentzo, 17

OBANOS 1.316 3 16 Alorra

OB-59 OBANOSKO UDALA 62 - - Erreka

MURUZABALGO UDALERRIA

MU-20 MURUZABAL SANTESTEBAN, Teresa

San Martín

OBANOS 1.002 2 371A

MU-23 PEREZ-RADA GOROSABEL, Mª. Rosario

Sukia, 3

DONOSTIA 159 2 372

Iragarkiaren kodea: A0012048