113. ALDIZKARIA - 2001eko irailaren 17a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

661/2001 EBAZPENA, abuztuaren 20koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Vianako industrialdeko sarbide berria, N-111tik NA-134ra" proiektua teknikoki onetsi eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

"Vianako industrialdeko sarbide berria, N-111tik NA-134ra" proiektua Navarra de Suelo Industrial, S.A. enpresak egin zuen, Herrilan zuzendari nagusiak otsailaren 13an emandako 139/2001 Ebazpenaren bidez lanak bere kargu utzi ondotik.

Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman du errepide tarte horren proiektua industrialdearen proiektuaren osagarria dela. Prestatutako bideak gaur egungo errepidea hartzen du eta eskuinaldeko edo industrialde barreneko lantegietara doan trafikoa eta errepideak berez duena bereizten ditu. Industrialdeko sarbide nagusia biribilgune bat da; konponbide honek erdiko erreiak eta azeleraziokoak ez egiteko aukera ematen du eta, horrela, bertako industriek jasan behar dituzten ukipenak ahalik ttikienak suertatzen dira.

Errepideak 3,5 m-ko bi errei eta metro bateko bazterbideak izanen ditu, N-111rekin egiten duen gurutzean hasi eta 2000. urtean berritutako errepide tarteari lotuko zaio. Denetara, 1,2 km.

Horrenbestez, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak adierazi eta proposatutakoarekin bat, eta Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak urriaren 7ko 3912/99 Foru Aginduaren bidez emandako eskurantzak erabiliz, Zuzendaritza Nagusi honek

EBATZI DU:

1. Teknikoki onestea "Vianako industrialdeko sarbide berria, N-111tik NA-134ra" proiektua.

2. Proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen desjabetzapen prozedurari hasiera ematea.

3. Proiektua, ukituriko ondasun eta eskubideen zerrendarekin batera, jendaurrean jartzea 20 egun baliodunetan. Epe horretan edozeinek aurkeztu ahal izanen ditu nahi dituen ohar edo alegazioak, bai eta argitara emandako zerrendan egin diren akatsak zuzentzeko behar diren datuak ere, idatziz. Horretarako, interesatuek aztergai izanen dituzte lurzatien planoak Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuko bulegoetan eta Vianako herriko etxean.

4. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

5. Ebazpen hau jakinaraztea Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuari, Desjabetzapen Atalari eta Vianako Udalari, zeinari lurzatien planoen kopia igorriko baitzaio, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, bi mila eta bateko abuztuaren hogeian.-Herrilan zuzendari nagusia, Alvaro Miranda Simavilla.

VIANAKO INDUSTRIALDEKO SARBIDE BERRIAREN PROIEKTUA, N-111TIK NA-134RA

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

VIANAKO UDAL MUGAPEA

VI-01 ELECTRA DE LOGROÑO, S.A. Portillejos, 1

LOGROÑO 255,00 13 464 Transform.

VI-02 VIANAKO HERRILURRAK Pz. de los Fueros, 1

VIANA 45,00 13 472 Lurzorua

VI-03 MONREAL ARRIETA, M. Angeles Medio del S. Pedro, 6 Ukuilua

VIANA 66,00 13 473 Artegia

VI-04 VIANAKO HERRILURRAK Pz. de los Fueros, 1

VIANA 22,00 13 z.g. Bideak

VI-05 JUBERA GONZALEZ-SANPEDRO,

Pedro Luis Chimichagua, 6

MADRID 1.794,00 13 475 Alorra

VI-06 VIANAKO HERRILURRAK Pz. de los Fueros, 1

VIANA 2.354,00 13 476 Larreak

VI-07 GONZALEZ SANPEDRO PEREZ,

Alfredo Las Cruces, 33-3. B

VIANA 455,00 13 486 Neka.Bilt.

GONZALEZ SANPEDRO PEREZ,

Honorio Las Cruces, 33-3. B

VIANA 3.195,00 13 486 Alorra

VI-08 ARMENDARIZ PELLEJERO, María

Santos Pío río Hoterga,11-3.B

VALLADOLID 590,00 13 478 Alorra

VI-09 PROMOCIONES SARUISA, S.L. VIANA 36,00 13 479 Alorra

VI-10 VIANAKO HERRILURRAK Pz. de lor Fueros, 1

VIANA 73,00 18 z.g. Bideak

VI-11 MANUFACTURAS VINILICAS,S.A. Viana Recajo errep., z.g.

VIANA 118,00 18 777 Lurzorua

VI-12 GARCIA LUIS GONZALEZ,

Fernando eta José María Recajo errep., km. 1

VIANA 350,00 18 778 Zoladura

VI-13 SAENZ DUARTE, Carlos Vara del Rey, 48-3.

LOGROÑO 344,00 18 779 Alorra

VI-14 CIRIZA FERNANDEZ-LUCO,

Luis Ignacio Cea Bermudez, 31-3 C

MADRIL 431,00 18 1 Alorra

VI-15 CIRIZA ALVAREZ, Alejandro Gran Vía, 33-1. C

LOGROÑO

CIRIZA ALVAREZ, María Angeles Etxezuri, 6

BILBAO

CIRIZA ALVAREZ, Aurora Rosario Gasteiz, 4

VITORIA

CIRIZA ALVAREZ, Pedro Cruz Etxezuri, 6

BILBAO 1.066,00 18 5 Alorra

VI-16 DUEÑAS RAMIREZ, Felisa Mayor, 79

SESMA 1.082,00 18 6 Alorra

VI-17 PELLEJERO GARCIA, Juan Antonio Murrieta, 5-6. D

LOGROÑO 1.041,00 18 14 Alorra

VI-18 SAINZ ENRIQUE, Octavio Pz. del Cosillo, z.g., 3.-C

VIANA 87,00 18 15 Mahastiak

VI-19 SAINZ ENRIQUE, Octavio Pz. del Cosillo, z.g., 3. C

VIANA 19,00 18 16 Mahastiak

VIANAKO INDUSTRIALDEKO SARBIDE BERRIAREN PROIEKTUA, N-111TIK NA-134RA

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

HONDAKINDEGIEK UKITUTAKO LURZATIAK

VIANAKO UDAL MUGAPEA

VI-21 CORREA SAINZ-AZUELO, DOMINGO

Debajo de San Pedro, 43

VIANA 12.354,00 19 679 Alorra

VIANAKO INDUSTRIALDEKO SARBIDE BERRIAREN PROIEKTUA, N-111TIK NA-134RA

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

ALDI BATERAKO ZORTASUN TELEFONIKOA

VIANAKO UDAL MUGAPEA

VI-01 ELECTRA DE LOGROÑO,S.A.

Portillejos, 1

LOGROÑO 21 70 0 0 0 Tel. 13 464 Transform

VI-02 VIANAKO HERRILURRAK

Pz. de los Fueros, 1

VIANA 12 56 0 0 0 Tel. 13 472 Lurzorua

VI-03 MONREAL ARRIETA, María

Angeles

Medio del San Pedro, 6 Ukuilua

VIANA 15 89 0 0 4 Tel. 13 473 Artegia

VI-04 VIANAKO HERRILURRAK

Pz. de los Fueros, 1

VIANA 3 19 0 0 0 Tel. 13 z.g. Bideak

VI-05 JUBERA GONZALEZ-SANPE-

DRO, Pedro Luis

Chimichagua, 6

MADRIL 114 352 0 0 4 Tel. 13 475 Alorra

VI-06 VIANAKO HERRILURRAK

Pz. de los Fueros, 1

VIANA 12 71 0 0 0 Tel. 13 476 Larreak

ALDI BATERAKO ZORTASUN TELEFONIKOA

VI-12 GARCIA LUIS GONZALEZ,

Fernando y José María

Recajo errep., km. 1

VIANA 0 0 8 39 0 Tel. 18 778 Zoladura

Iragarkiaren kodea: A0109167