74. ALDIZKARIA - 2000ko ekainaren 19a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

- Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

522/2000 EBAZPENA, maiatzaren 30ekoa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "N-111 (Iruña-Logroño) errepidearen Berritzea, Zizur Auzoberriko zatia" izeneko proiektua teknikoki onetsi eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak aurkeztu du onesteko "N-111 (Iruña-Logroño) errepidearen Berritzea Zizur Auzoberriko zatia" izeneko proiektua Carlos Fernández Casado, S.L. eta Maesic, S.L.k osatutako E.A.B.k egina.

N-111k Zizur Auzoberrian barrena duen zatia berritzeak oraingo gurutzagunea goiko eta beheko bide banaz konpontzen du. Oraingo eremuan glorieta bat dago proiektatua, maila berean, orain dauden bi glorieten ordez. N- 111tik ateratzen direnek eta errepide horretara sartzen direnek errepidea glorietarekin lotzeko lau bide-adar izanen dituzte, eta horrela lotzen dira Zizurko irteera eta sarrera. Ibilgailuentzat, glorietan zirkulatzeko, barne eraztun hutseko egitura bat dago proiektatua. Oinezkoentzat zaldain independente bat aurreikusten da, eta alboan zona jardindunak.

N-111 errepiderako bi errei daude proiektatuta norabide bakoitzerako eta bi galtzadak bereizten dituen mediana bat. Hiri ingurunea errespetatzeko, errepidea glorietaren azpitik pasatzen da. Gutxienez 5,30 m-ko galiboa geratzen da.

Logroño-Iruña zentzuan bi erreiak mantentzen dira Zizurtik ateratzen diren ibilgailuak sartzen diren lekuraino, eta horrela errei horietako bat Zizurtik ateratzen den ibilgailuen zirkulaziorako geratzen da.

Proiektua osatzen duten elementuen diseinuan alde estetikoa bereziki zaindu da, horrela jarduketak eginen diren ingurua honda ez dadin eta, are gehiago, hobetzeko.

Horrenbestez, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak adierazi eta proposatutakoarekin bat, eta Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak urriaren 7ko 3912/99 Foru Aginduaren bidez emandako eskurantzak erabiliz, Zuzendaritza Nagusi honek

EBATZI DU:

1. Teknikoki onestea "N-111 (Iruña-Logroño) errepidearen Berritzea, Zizur Auzoberriko zatia" izeneko proiektua.

2. Proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen desjabetzapen prozedurari hasiera ematea.

3. Proiektua, ukituriko ondasun eta eskubideen zerrendarekin batera, jendaurrean jartzea 20 egun baliodunetan. Epe horretan edozeinek aurkeztu ahal izanen ditu nahi dituen ohar edo alegazioak, bai eta argitara emandako zerrendan egin diren akatsak zuzentzeko behar diren datuak ere, idatziz. Horretarako, interesatuek aztergai izanen dituzte lurzatien planoak Nafarroako Gobernuaren Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuaren bulegoetan Zizur Nagusiko Udaletxean, Zizur Zendean eta Galar Zendean.

4. Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Foru Komunitateko bi egunkaritan argitaratzea.

5. Ebazpen hau jakinaraztea Zizur Nagusiko Udalari, Zizurko Zendeari eta Galarko Zendeari, zeinei lurzatien planoen kopia bat igorriko zaien, Proiektu, Teknologia eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetzapen Atalari eta Proiektuetarako Atalari, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, bi milako maiatzaren hogeita hamarrean.-Herrilan zuzendari nagusia, Alvaro Miranda Simavilla.

UKITURIKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN BANAKAKO ZERRENDA ZEHAZTUA

ZIZUR NAGUSIKO UDALERRIA

ZI-1 SAN MARTIN ERRO, MARIA ANGELES SAN ANDRES, 3

ZIZUR NAGUSIA 2.540,12 2 743 LABORANTZA L.

ZI-2 AGUIRRE OSCAR, MARIA CONCEPCIÍN SARASATE PASEALEKUA, 36-2.

IRUÑA 252,47 2 742 LABORANTZA L.

ZI-3 GRAVALOS MARIN, EDUARDO ETA

BOLOQUI LARRAYA, MARIA JOSU GRAN VIA, 30

ZARAGOZA 8.899,18 2 741 LABORANTZA L.

ZI-4 GRAVALOS MARIN, EDUARDO ETA

BOLOQUI LARRAYA, MARIA JOSU GRAN VIA, 30

ZARAGOZA 2.371,00 2 740 LABORANTZA L.

ZI-5 AZCONA IRAÑETA, JOSE JAVIER BERASKOAINGO ETORB., 24

ZIZUR NAGUSIA 280,87 2 739 LABORANTZA L.

ZI-6 ALVAREZ ESEVERRI, PRUDENCIO EL SALVADOR

GALAR 52,27 2 754 LABORANTZA L.

ZI-7 IRIBARREN AMEZQUETA, MARIA ROSARIO PAULINO CABALLERO

IRUÑA

IRIBARREN AMEZQUETA, MARIA JESUS ARRIETA, 14-2. B

IRUÑA 1.953,39 2 755 LABORANTZA L.

ZI-8 MONTERO MANERO, JOSE MARIA NORTE PLAZA, 4-3.º C

IRUÑA 446,08 2 770 LANDETXEA

ZI-9 ZIZUR NAGUSIKO HERRILURRA BERASKOAINGO ETORB., 26

ZIZUR NAGUSIA 516,00 2 771 LARREA

ZI-10 ZIZUR NAGUSIKO HERRILURRA BERASKOAINGO ETORB.,

ZIZUR NAGUSIA 1.720,70 2 772 LARREA

ZI-11 GALAR ERRO, FRANCISCO LIZARRAKO ETORB,., 28

ZIZUR NAGUSIA 6.635,26 2 773-A LABORANTZA L.

2.054,00 2 773-B ZUMARDIA

ZI-12 SAN MARTIN ERRO, MARIA ANGELES SAN ANDRES, 3

ZIZUR NAGUSIA 1.238,34 2 786 LABORANTZA L.

ZI-13 ZIZUR NAGUSIKO HERRILURRA BERASKOAINGO ETORB., 26

ZIZUR NAGUSIA 952,94 2 736 LABORANTZA L.

ZI-14 MENDEGUI, S.L. AVDA. BELASCO IN, 13

ZIZUR NAGUSIA 85,41 2 737 LABORANTZA L.

ZI-15 URDANOZ ALEGRE, JOSE LUIS SAN ISIDRO, 8

ZIZUR NAGUSIA

URDANOZ ALEGRE, MARIA CARMEN BERASKOAINGO ETORB.,

ZIZUR NAGUSIA

URDANOZ ALEGRE, CARLOS KATALUNIA, 3-7.

BILBO

URDANOZ ALEGRE, MARIA FE BERASKOAINGO ETORB.

ZIZUR NAGUSIA

URDANOZ ALEGRE, FRANCISCO JAVIER ERRENIAGA, PK. 63

ZIZUR NAGUSIA

URDANOZ ALEGRE, ELVIRA BERASKOAINGO ETORB., 18

ZIZUR NAGUSIA 941,60 2 733 LABORANTZA L.

ZI-16 ZIZUR NAGUSIKO HERRILURRA BERASKOAINGO ETORB., 26

ZIZUR NAGUSIA 809,12 2 730 LABORANTZA L.

ZI-17 AZCONA IRAÑETA, JOSE JAVIER BERASKOAINGO ETORB., 24

ZIZUR NAGUSIA 870,80 2 898 LABORANTZA L.

ZI-18 ZIZUR TXIKIKO HERRILURRA SAN EMETERIO, Z/G.

ZIZUR TXIKIA 460,15 2 1486 HIRI LURZORUA

ZI-19 CIA ALDABA, JESUS IGNACIO IÑIGO ARISTA, 2-2.º D

IRUÑA 57,06 2 732 LABORANTZA L.

ZI-20 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA ALONDEGI, 1-1. DONEJAKUE

IRUÑA 17,14 2 699 BIDEA

ZIZUR ZENDEAKO UDALERRIA

CI-1 URDANOZ GARDE, MARIA ANGELES ARDOI, 4

ZIZUR NAGUSIA 257,92 1 186 LABORANTZA L.

CI-2 REMIREZ GANUZA, CARLOS DE LA FUENTE

ZIZUR TXIKIA 19,37 1 335 LABORANTZA L.

CI-3 CONGREGACION VERBO DIVINO IRUÑEKO ETORB., 41

LIZARRA 1.257,36 1 334 LABORANTZA L.

Iragarkiaren kodea: A0005411