Araudiari buruzko separatak

Eduki publikatzailea

14/2018 Foru Legea, ekainaren 18koa, Hondakinei eta haien Fiskalitateari buruzkoa.

2018ko ekaineko argitalpena

12/2018 Foru Legea, ekainaren 14koa, Irisgarritasun Unibertsalari buruzkoa.

2018ko ekaineko argitalpena

15/2018 Foru Legea, maiatzaren 17koa, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.

2018ko maiatzako argitalpena.
Errorea gertatu da txantiloia prozesatzerakoan.
The following has evaluated to null or missing:
==> docDataArray[5] [in template "2526807#2526853#293286" at line 15, column 41]

----
Tip: It's the final [] step that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign uuidParamArray = docDataArray... [in template "2526807#2526853#293286" at line 15, column 17]
----
1<#assign dlFileEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLFileEntryLocalService")/> 
2 
3<div class="separata"> 
4  <div class="nombre-separata"> 
5    <h3>${nombre.getData()}</h3> 
6  </div> 
7  <div class="fecha-separata">${descripcionfecha.getData()}</div> 
8  <div class="descargas-separata"> 
9    <!--/documents/[doc-group-id]/0/[doc-title]/[doc-uuid]--> 
10    <#if documento.getSiblings()?has_content> 
11    	<#list documento.getSiblings() as cur_documento> 
12        <#assign docData="${cur_documento.getData()}"/> 
13        <#assign docDataArray=docData?split("/")/> 
14        <#assign groupId=docDataArray[2]?number/> 
15        <#assign uuidParamArray=docDataArray[5]?split("?")/> 
16				<#assign uuid=uuidParamArray[0]/> 
17				<#assign dlFileEntry =dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId)/> 
18    
19        <#assign ext=dlFileEntry.getExtension()> 
20    		<a aria-label="${nombre.getData()},${ext}" href="${cur_documento.getData()}" title="${ext}" class="${ext} descarga-link-separata"> 
21    		  ${ext} 
22    		</a> 
23    	</#list> 
24    	<!-- 
25    	${.vars['reserved-article-title'].data} 
26    	${.vars['reserved-article-description'].data} 
27    	--> 
28    	<div class="anotacion-separata">${anotaciones.getData()}</div> 
29    </#if> 
30  </div> 
31</div> 

11/2007 Foru Legea, apirilaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan administrazio elektronikoa ezartzekoa.

2011ko martxoko argitalpena.

14/2004 Foru Legea, abenduaren 3koa, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzkoa.

2011ko martxoko argitalpena.

15/2004 Foru Legea, abenduaren 3koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzkoa.

2011ko martxoko argitalpena.

13/1982 Lege Organikoa, abuztuaren 10ekoa, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzkoa.

2011ko martxoko argitalpena.