42. ALDIZKARIA - 2024ko otsailaren 27a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERA

Prezio publiko eta tasen tarifen aldaketa 2024. ekitaldirako. Behin betiko onespena

Berako Udalak, 2023ko azaroaren 21ean egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen prezio publiko eta tasen tarifen aldaketa 2024. ekitaldirako.

Espedientea jendaurrean ikusgai egon zen hogeita hamar egun baliodunean, dagozkion iragarkiak 2023ko 254. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 11n, eta Udalaren iragarki-taulan argitaratu ondotik.

Inolako erreklamaziorik izan ez denez gero, aldaketa behin betiko onetsia gelditu da.

Horregatik, orain Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da.

Beran, 2024ko otsailaren 8an.–Alkatea, Aitor Elexpuru Egaña.

ERANSKINA.–PREZIO PUBLIKO ETA TASEN TARIFEN ALDAKETA
2024.EKITALDIRAKO

KONTZEPTUAK / TARIFAK

2024

Lurzoruko aprobetxamendu bereziak

Mahaiak, aulkiak, mahaitxoak eta antzekoak, metro koadro/hiru hilabeteko-ostatuak, dendak...

6,54 euro

Merkatu txikietako saltokiak (herriko bestak), metro/egunean

11,31 euro

Edukiontziak eta antzekoak, metro koadro/egun bakoitzeko

0,71 euro

Mortero-siloa, obra-txabolak, hesiak, aldamioak, karga-jasogailuak, garabiak eta antzekoak, 10 metro koadro/egun bakoitzeko

0,67 euro

Aldamio eta lurgainaren beste okupazioetan (ez dute lurra okupatzen, azpitik pasatzen ahal da) tasaren %50eko beherapena ezartzen zaio

Mortero-siloak, orokorrean, 6 m² okupatzen dutela jotzen da

Etxe arteko lur publikoaren okupazioa

26,05 euro

Kalea moztea (egun bakoitzeko)

10,70 euro

Bestelako okupazioak, m² urtean

0,82 euro

Karpak erabiltzeko tasa egun bakoitzeko

343,24 euro

Lurgain, zoru eta zorupeko aprobetxamendu bereziak

Paratutako tanke bakoitzagatik, metro koadro eta urte bakoitzeko

11,31 euro

Hornidura zerbitzu publikoak ustiatzen dituzten enpresak

Diru-sarrera gordinen %1,5

Ibardingo bentak lur publikoa okupatzea

Azaleran eta lurgainean lur publikoa okupatzea, metro koadro eta urte bakoitzeko

12,65 euro

Sotoekin lur publikoa okupatzea

7,59 euro

Agiriak egin eta tramitatzeko tasak

Eskabideak eta agiriak

Edozein udal agiriren kopiak eta fotokopiak, orri bakoitzeko

Lizentzien, baimenen eta bestelakoen bikoizketak

5,31 euro

–Ordainagirien bikoizketa

1,12 euro

–A4 T/B

0,15 euro

–A3 T/B

0,57 euro

–A4 K

1,12 euro

–A3 K

1,12 euro

–Katastroko orriena

1,12 euro

–Arma txartelen tramitazioa

6,27 euro

Ziurtagiriak

–Artxiboan kontsultatu beharreko dokumentu edo datuei buruz udal bulegoek luzatzen dituzten ziurtagiriak

6,27 euro

–Bestelako ziurtagiriak

2,95 euro

–Dokumentuen konpultsak

1,12 euro

Lurzati zedula

2,95 euro

Planoen Kopiak

–Metro lineala (0,6ko zabalera)

7,59 euro

–Metro lineala (0,9ko zabalera)

8,72 euro

–Udal P.O. (1,05 m)

8,14 euro

Hirigintzako kontsulta eta txostenak

125,26 euro

Kopiak C.D.an

5,78 euro

Udal Plan Orokorreko C.D.

75,16 euro

Jarduera baimena

Lokalaren azaleraren arabera

–50 m² bitarte

285,60 euro

–51tik 100 m²-ra

380,00 euro

–101etik 200 m²-ra

569,00 euro

–201etik 400 m²-ra

855,00 euro

–401etik 700 m²-ra

1.142,00 euro

–700 m²-tik goiti

1,70/m2

Irekitze baimena

Lokalaren azaleraren arabera

–50 m² bitarte

209,00 euro

–51tik 100 m2-ra

259,00 euro

–101etik 200 m2-ra

417,00 euro

–201etik 400 m2-ra

627,00 euro

–401etik 700 m2-ra

836,00 euro

–700 m2-tik goiti

1,11/m2

Jarduera kaltegaberako irekiera lizentzia edo erantzukizuneko aitorpena edo aurretiazko komunikazioa

Jarduera sailkatuetarako irekiera lizentziei dagokienaren %50a

Irekitzeko lizentziaren aldaketa, espediente bakoitzeko

105,00 euro

Irekitzeko lizentziaren eskualdaketa

105,00 euro

Arriskutsuak izan daitezkeen animalientzako lizentzia

75,64 euro

Ezkontza zibilak

90,54 euro

Hilerria

6 urterako

150,00 euro

Titulartasuna aldatzea

108,00 euro

UR HORNIDURA ETA SANEAMENDUA

KONTZEPTUAK / TARIFAK

2024

Ur hornidura

A) Horniduraren Kuota Finkoa

Etxeko eta industriako erabilera (lau hilabetekoa)

–13 mm arteko kontagailua

11,60 euro

–15 mm arteko kontagailua

11,60 euro

–20 mm arteko kontagailua

13,14 euro

–25 mm arteko kontagailua

22,55 euro

–30 mm arteko kontagailua

23,43 euro

–40 mm arteko kontagailua

33,75 euro

–50 mm arteko kontagailua

105,90 euro

–65 mm arteko kontagailua

120,98 euro

–80 mm arteko kontagailua

133,96 euro

C) A-1) Etxean erabiltzeko uraren horniduran, m³ bakoitza, 51 m³ bitarte

0,50 euro

C) A-1) Etxean erabiltzeko uraren horniduran, m³ bakoitza, 52 m³ -tik goiti

0,62 euro

C) A-2) Industrian erabiltzeko hornidura, m³ bakoitzeko

0,62 euro

E) e-2) Behin-behinekotasun kuota finkoa (lau hilabetekoa), kontagailu guztientzat

50,91 euro

E) e-3) Alta emate puntuala, etxean nahiz industrian erabiltzeko (15 egun gehienez)

45,22 euro

–Kopuru hori handituko da, etxean erabiltzeko eskatzen den denboraren arabera, aste bat

9,99 euro

–Kopuru hori handituko da, industrian erabiltzeko eskatzen den denboraren arabera, aste bat

48,64 euro

–Hargune bakarra hainbat onuradunentzat

45,22 euro

–Kontsumoa bakoitzari aplikatuko zaio

Saneamendua

B) Saneamenduko kuota finkoa, etxekoa nahiz industriakoa

4,66 euro

D) S-1) Saneamenduko kuota aldakorra, etxekoa nahiz industriakoa, metro kubikoa

0,23 euro

Alta ematea zerbitzuan

E) E-1) behin betiko altaren kuota

–13 mm arteko kontagailua

123,40 euro

–15 mm arteko kontagailua

124,00 euro

–20 mm arteko kontagailua

137,37 euro

–25 mm arteko kontagailua

185,39 euro

–30 mm arteko kontagailua

246,79 euro

–40 mm arteko kontagailua

384,31 euro

–50 mm arteko kontagailua

576,52 euro

–65 mm arteko kontagailua

1.042,14 euro

–80 mm arteko kontagailua

1.509,00 euro

E) e-2) Behin behineko altaren kuota

–13 mm-tik 50 mm arteko kontagailua

66,40 euro

–65 mm-tik 80 mm arteko kontagailua

118,80 euro

Hornidurarako baldintzen aldaketa

F) F-1) Kuota finkoa

98,80 euro

F) f-3) Eginbehar administratiboen kostua

34,51 euro

Zerbitzuari lotzeko tasa

G) g-1) Hargune bakunetarako (hornidura edo saneamendua)

164,06 euro

G) g-2) Hargune bikoitzetarako (hornidura eta saneamendua)

ETXEBIZITZA BLOKEAK:

1) Eraikinaren lotuneagatik, eta etxebizitza bakoitzagatik

177,50 euro

2) Etxebizitza bakoitzeko lotunea, obra burutu ondotik

47,60 euro

G) g-3) Negozioko lokal edo etxebizitza bakar baten lotuneagatik

228,80 euro

Erabiltzaileak eskaturik egiten diren ikuskatze akastunen tasa

H) Kontagailuko kontsumoa berrikustea

11,34 euro

H) Gainerako berrikusteak

49,80 euro

UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEKO TASAK

KONTZEPTUAK / TARIFAK

2024

Aerobika

Hiru hileko kuota-2 egun astean

67,50 euro

Mantentze-gimnasia (2 egun astean eta ordu bat egunean)

Kuota

52,70 euro

Indoor zikloa

Hiru hileko kuota-2 egun astean

67,50 euro

Ipurmasailak, abdominalak eta hankak

Hiru hileko kuota-egun 1 astean

76,00 euro

Gimnastika aerobikoa

Hiru hileko kuota-2 egun astean

52,70 euro

Pilates

Hiru hileko kuota-2 egun astean

82,50 euro

Suspensioko entr.–Kros training

Hiru hileko kuota-2 egun astean

67,60 euro

Zunba-Zunba strong

Hiru hileko kuota-2 egun astean

67,60 euro

KONBINATUA: Edozein aktibitate 3. eguna bezala

31,50 euro

Dantza mix

Hiru hileko kuota-2 egun astean

35,00 euro

Gazte zikloa

Hiru hileko kuota- egun bat astean

24,60 euro

Gazte fitness

Hiru hileko kuota- bi egun astean

67,60 euro

Eskola kirola

Hiru hileko kuota- bi egun astean

29,70 euro

Kross kids

Hiru hileko kuota- bi egun astean

29,70 euro

KONBINATUA: Edozein aktibitate 3. eguna bezala

31,50 euro

Klase soltea

5,25 euro

Bazkidearen kuota, bainuetxerako, pilotaleku txikirako eta gimnasiorako eskubidea duena

Saio bakoitza

7,75 euro

Hileko matrikula (kuota batean bakarrik)

20,40 euro

Hileko kuota

34,80 euro

Hiru hileko matrikula (kuota batean bakarrik)

27,00 euro

Hiru hileko kuota

87,50 euro

Bonua (10 saio)

63,00 euro

Neguko matrikula (kuota batean bakarrik)

54,03 euro

Denboraldi osoko kuota (urritik maiatzera)

189,18 euro

Urteko matrikula (kuota batean bakarrik)

81,10 euro

Urteko kuota (igerilekua barne)

244,50 euro

TASA BEREZIAK
(hilabetea hasita badago ordaindu beharrekoak))

URTEA

NEGUA

HIRU HILEKOA

HILEKOA

10etik 15era

15,75 euro

19,40 euro

18,90 euro

21,00 euro

16tik 22ra

8,40 euro

12,10 euro

14,70 euro

15,75 euro

23tik 31ra

4,20 euro

7,85 euro

10,50 euro

10,50 euro

Kiroldegia kirolaz aparteko ekitaldietarako erabiltzea

Jaiegunean, egun erdia

187,87 euro

Jaiegunean, egun osoa

377,02 euro

Kiroldegiko ikasgelak erabiltzea eskolak emateko

Aerobic gela ordua, klase solteak

26,27 euro

Aerobic gela ordua, ikasturte osoa

13,14 euro

Tatami gela ordua, klase solteak

21,01 euro

Tatami gela ordua, ikasturte osoa

10,51 euro

Kiroldegia alokatzea

Pista osoa argi artifizialarekin, orduko

27,00 euro

Pistaren 1/3 argi artifizialarekin, orduko

10,20 euro

Kiroldegia alokatzea (harpidedunak)

Pista osoa argi artifizialarekin, orduko

22,00 euro

Pistaren 1/3 argi artifizialarekin, orduko

7,85 euro

Kiroldegiko dutxa erabiltzea

3,15 euro

Pilotalekua

Ordu baten erreserba

6,40 euro

Ordu baten erreserba hilean

22,95 euro

Ordu baten erreserba hiru hilean

67,50 euro

Argi artifiziala, osorik

6,80 euro

Argi artifiziala erreserbarekin

3,50 euro

Tenis pista

Ordu baten erreserba

6,40 euro

Ordu baten erreserba hilean

22,95 euro

Ordu baten erreserba hiru hilean

67,50 euro

Argi artifiziala, osorik

6,80 euro

Argi artifiziala erreserbarekin

3,50 euro

Igerilekuak

Denboraldikoa

–Familiarra

94,60 euro

–Erretiratuak

24,50 euro

–16 urtetik gorakoak

50,70 euro

–10etik 15 urte arte

36,40 euro

–4tik 9 urte arte

24,50 euro

Hilabetekoa

–Erretiratuak

17,60 euro

–16 urtetik gorakoak

39,90 euro

–10etik 15 urte arte

21,60 euro

–4tik 9 urte arte

17,60 euro

Egunekoa

–Erretiratuak

2,75 euro

–16 urtetik gorakoak

5,40 euro

–10etik 15 urte arte

4,10 euro

–4tik 9 urte arte

2,75 euro

**Oharra: Gimnasioan abonatutako erabiltzaileek, jarduera batean matrikulatzen badira, 6 euroko deskontua izango dute jardueraren hiruhileko kuotan.

MUSIKA ESKOLA 2023-2024.–TASAK

TASA ARRUNTA

BERAKO IKASLEEN TASA

ALKAIAGA, ZALAIN ZOKO ETA 2018-2019 KURTSOAN IADANIK MATRIKULATUAK ZEUDENEN TASA

Musika hizkuntza

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

288,05

180,03

207,04

–Ikasturte osoa

364,45

227,78

261,95

Musika tresna

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

791,22

494,51

568,69

–Ikasturte osoa

867,62

542,26

623,60

Musika eta mugimendua (3-5 urte)

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

201,30

125,81

144,68

–Ikasturte osoa

277,70

173,56

199,59

Musika eta mugimendua 6 urte + musika tresna

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

765,20

478,25

550,00

–Ikasturte osoa

841,60

526,00

604,91

Panderoa

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

201,30

125,81

144,68

–Ikasturte osoa

277,70

173,56

199,59

Haur berezientzako musika

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

201,30

125,81

144,68

–Ikasturte osoa

277,70

173,56

199,59

Erretiratuentzako musika

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

201,30

125,81

144,68

–Ikasturte osoa

277,70

173,56

199,59

Txalaparta

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

201,30

125,81

144,68

–Ikasturte osoa

277,70

173,56

199,59

Prestakuntza + musika tresna

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

858,90

536,81

617,33

–Ikasturte osoa

935,30

584,56

672,24

Harmonia

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

312,34

195,21

224,49

–Ikasturte osoa

388,74

242,96

279,40

Forma Musikalak

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

312,34

195,21

224,49

–Ikasturte osoa

388,74

242,96

279,40

Musikarako informatika

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

312,34

195,21

224,49

–Ikasturte osoa

388,74

242,96

279,40

Kultura musikala

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

253,33

158,33

182,08

–Ikasturte osoa

329,73

206,08

236,99

Musika Hizkuntza + Musika tresna

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

874,52

546,58

628,56

–Ikasturte osoa

950,92

594,33

683,47

Musika Hizkuntza + 2 Musika tresna

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

1219,80

762,38

876,73

–Ikasturte osoa

1296,20

810,13

931,64

Irakasgai osagarria + Musika tresna

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

1093,15

683,22

785,70

–Ikasturte osoa

1169,55

730,97

840,61

Irakasgai osagarria + 2 Musika tresna

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

1433,23

895,77

1030,14

–Ikasturte osoa

1509,63

943,52

1085,05

2 Musika tresna

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

1134,80

709,25

815,64

–Ikasturte osoa

1211,20

757,00

870,55

Kultura musikala + musika tresna

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

858,89

536,81

617,33

–Ikasturte osoa

935,29

584,56

672,24

Kultura musikala + 2 musika tresna

–Aurrematrikula

76,40

47,75

54,91

–Matrikula

1204,21

752,63

865,53

–Ikasturte osoa

1280,61

800,38

920,44

Taldea

–Matrikula

29,88

18,68

21,48

–Ikasturte osoa

29,88

18,68

21,48

Musika tresna maileguan uztea

–Matrikula

260,28

162,68

187,08

–Ikasturte osoa

260,28

162,68

187,08

Familia ugariagatik deskontua

%50,00

%50,00

%50

Iragarkiaren kodea: L2402473